MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés"

Átírás

1 Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany, hullna egyre. MOTTÓ Ady Endre: Ima Baál l Istenhez 2Art A pénzp nzügyi menedzselés főbb eseményei Terv Előkészítés Időközi elszámolás Végső elszámolás NYERTÜNK Ellenőrzés Támogatás átutalása Ellenőrzés Záró kifizetés Megvalósítható? Fenntartható? 3Art Page 1

2 Pénzügyi megvalósíthat thatóság Magában foglalja: Beruházási javaslatok készítését A javaslatok pénzáramlásának becslését A pénzáramlás értékelését A projektek kiválaszt lasztását A beruházási projektek elfogadás utáni folyamatos értékelését 4Art Pénzügyi megvalósíthat thatóság A megvalósíthat thatósági tanulmány ny a projekt végrehajtására ra és s jövőbeni j üzemeltetésére és fenntartására ra vonatkozó általános pénzp nzügyi elemzést is tartalmazza. A bevételeknek legalább a költsk ltségeket kell fedezniük!! A pénzp nzügyi elemzés s három h főf része: A beruházás s nélkn lküli li pénzp nzügyi helyzet becslése; se; A beruházás s végrehajtv grehajtásával kialakuló pénzügyi helyzet becslése; se; A pénzp nzügyi eredmények összegzése se és s az általános pénzügyi terv értékelése. 5Art Cash Flow Értelmezések Pénzáramlás Pénzforgalmi kimutatás MIKOR és s MENNYI pénz p esedékes? 6Art Page 2

3 Működés és beruházás Finanszírozás Pénzbevétel Értékesítés árbevétele Díjbevételek Saját tőke Hitel Adomány, támogatás Teljes pénzbeáramlás Cash Flow kimutatás Pénzkiadás Tőkekiadás Működési költségek Adók Tőketörlesztés Kamatfizetés Osztalék Teljes pénzkiáramlás 7Art.. ÉS S MOST TERVEZZÜNK EGY KICSIT! 8Art ellenőrz rzése 9Art Page 3

4 Az elszámol molás általános feltételei telei A kedvezményezettekn nyezetteknél ténylegesen felmerült lt költsk ltségek, és s teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, ssel, megrendelővel, közigazgatk zigazgatási határozattal, stb.), száml mlával, bevallással egyéb b hiteles számviteli vagy egyéb b belső bizonylattal igazolhatóak. ak. A projekt MVH rendelete a tevékenys kenységet és s a költsk ltségtípust tartalmazza. Közvetlenül l kapcsolódnak a támogatott t projekthez, nélkn lkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtv grehajtásához hoz és s a pályp lyázati kiírásban szereplő támogatható tevékenys kenységekhez. Csak olyan vállalkozv llalkozói i szerződések sek számolhat molhatóak ak el, amelyek a projekt előkész szítéséhez és/vagy végrehajtv grehajtáshoz feltétlen tlenül l szüks kségesek és s arányos hozzá adott értéket képviselnekk pviselnek. A költsk ltségek csak olyan mértm rtékben számolhat molhatók k el, amilyen mértm rtékben a támogatott projekthez kapcsolódnak dnak,, ill. amilyen mértm rtékben annak céljc lját szolgálj lják. 10Art Az elszámol molás általános feltételei telei A költsk ltségszámítás s alapjául szolgáló egységárak nem haladják k meg a független f értékbecslő,, könyvvizsgk nyvvizsgáló által kiadott igazolás alapján megállap llapított szokásos sos piaci árat (vagy a közbeszerzk zbeszerzési si szerződésben sben rögzr gzített árat) és s a projekt költsk ltségvetésének megfelelően en részletezettnek r és s ily módon m ellenőrizhet rizhetőnek kell lenni. A pályp lyázati kiírásban meghatározott földrajzi területen a projekt előkész szítése se és/vagy végrehajtv grehajtása érdekében merültek fel molhatósági időszakon belül merültek fel és s kerültek kifizetésre. Az egyes költsk ltségek elszámol molása alkalmával nem valósulhat meg kettős s finanszíroz rozás. 11Art 12Art Az elszámol molás s módjam A projekt megvalósítása sa során n három h elszámol molási módot m alkalmazhatunk. Ezek a következk vetkezők: k: Számla alapú, Átalány alapú (flat rate), Arányos nyosítással ssal megállap llapított. A támogatott t tevékenys kenység g ellátási módja m szempontjából megkülönb nböztetjük a saját t teljesítésben sben és a külsk lső erőforr források bevonásával val megvalósul suló feladatellátást. Page 4

5 1. Projekt előkész szítés Az elszámolhat molható előkész szítési si költsk ltségek nem haladhatják k meg a projekt tervezett elszámolhat molható (két t fordulós s pályp lyázat első fordulójában a tervezett beruházási, azaz előkész szítési si költsk ltségek nélkn lküli, li, míg m egyfordulós s pályp lyázat esetén n az előkész szítési- megvalósítási si teljes) költségének kb. 6%-át,, de a pályp lyázati útmutató projektméret ret függvf ggvényében ennél l alacsonyabb arányt is meghatározhat 13Art 2. Projekt menedzsment a KözbeszerzK zbeszerzési si TörvT rvény szabályai alapján n kiválasztott projekt menedzsment szervezet megbízási díja. d Külső vállalkozó igénybev nybevétele esetén n a projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenys kenység, mint igénybevett szolgáltat ltatás s jelenik meg a kedvezményezett könyveiben. k VAGY saját t teljesítésben sben arányos nyosítással ssal való elszámol molás s esetén n a projekt menedzsment tevékenys kenységgel kapcsolatban felmerült lt személyi jellegű költségek (bérk rköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjb rjárulékok12) és s kiküldet ldetéshez kapcsolódó utazási költsk ltség, VAGY saját t teljesítésben sben átalány elszámol molás esetén n a személyi jellegű költségek és s kiküldet ldetéshez kapcsolódó utazási költsk ltségek mellett elszámolhat molhatók k a menedzsment tevékenys kenységhez kapcsolódó anyagok és s kis értékű eszközök k költsk ltségei, tovább bbá az alábbi igénybevett szolgáltat ltatások. 14Art közbeszerzési si eljárások lebonyolításával kapcsolatos költsk ltségek (hirdetmény közzk zzétételi teli díja, d hivatalos közbeszerzk zbeszerzési si tanácsad csadó díja), könyvvizsgálói i díjak d (projektben előírt könyvvizsgk nyvvizsgáló esetén), pénzp nzügyi szakért rtők k díja, d j i kök j őiköltk é k 3. Építés, felújítás Építési, technológiai szerelés, s, átalakítási, bővítési, b bontási, helyreáll llítási, felújítási munkákr król l kiáll llított kivitelezői i száml mlában foglalt költsk ltségek, illetve saját t teljesítés s esetén:: munkaerő költség g (bruttó bérek, járulj rulékok); építési munkák k során n a tartós s berendezések használat latának díja; d projekt végrehajtv grehajtásához hoz használt termékek költsk ltsége; üzemi és s egyéb b költsk ltségek, ha azok különösen k indokoltak. Tervezés és s engedélyeztet lyeztetés s (amennyiben a tervezés s kivitelező vállalkozói i feladat általában FIDIC sárga s könyv k szerinti szerződések sek esetén). 15Art Page 5

6 3. Építés, felújítás - részletei A projekthez való hozzáférést biztosító vagy a létesl tesítmény közvetlen k védelmv delmét szolgáló átalakítási és s létesl tesítési si költsk ltségek (rámpa, felhajtó,, lift, bekötő út, kerítés, stb.) elszámolhat molhatók Próba baüzem költségei elszámolhat molhatóak, ak, azonban az ezalatt keletkezett bevételeknek a projekt pénzp nzügyi elemzésében meg kell jelenniük. Próba baüzemi költsk ltséget get nem lehet elszámolni abban az esetben, ha az üzemeltető a Kedvezményezett Pótmunka: : amennyiben a projekt megvalósítása sa során n olyan előre nem tervezett és s előre nem láthatl tható (vagyis a benyújtott pályp lyázatban nem szereplő) ) tevékenys kenység g az adott költségelőirányzaton belül l felmerül, l, amely a projekt eredeti célkitc lkitűzésnek végrehajtásához hoz és s fenntarthatóságához hoz elengedhetetlen, akkor ez a tevékenys kenység g is támogatható. Pótmunka csak a támogatt mogatási összeg változv ltozása nélkn lkül, l, a támogatt mogatási szerződésben sben és mellékleteiben meghatározott támogatt mogatási intenzitás s fenntartása mellett, ill. az érvényes jogi szabályoz lyozás s betartása (Kbt.) és s a MérnM rnök k jóváhagyj hagyása mellett támogathatt mogatható. 16Art 4. Eszközök Elszámolhat molható az eszköz z bekerülési értéke, a évi C. tv. 47. (1), (2) és s (5) bekezdése értelmezésében. A projekt céljc ljához kapcsolódó leginkább korszerű technológi giát alkalmazó eszközök k beszerzése se támogathatt mogatható,, de a projekt céljaival c közvetlen k összefüggésben,, külön k n indoklással elszámolhat molható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, nek, korszerűsítésének, zavartalan és s biztonságos üzemeltetését t szolgáló munka költsége is. Főszabály, hogy új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyárt rtótól l beszerezhető,, első üzembe helyezésű gépek, pek, technológiai berendezések, eszközök, k, anyagok beszerzése se és s beépítése támogathatt mogatható. Az új jelző csak azon, beruházási jellegű termékeket illeti meg, amelyeknél l a Kedvezményezett rendelkezik a vétel v (a számla kiáll llítás s dátuma) d időpontj pontjában kezdődő termékfelel kfelelősségi, garanciális és s szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez hez szüks kséges, a gyárt rtó és s a forgalmazó által kibocsátott hiteles dokumentumokkal. 17Art Ab tt kök k k ll f l l i htál l z b án knk kék n rmákn k 4. Eszközök Elszámolhat molható az eszköz z bekerülési értéke, a évi C. tv. 47. (1), (2) és s (5) bekezdése értelmezésében. A projekt céljc ljához kapcsolódó leginkább korszerű technológi giát alkalmazó eszközök k beszerzése se támogathatt mogatható,, de a projekt céljaival c közvetlen k összefüggésben,, külön k n indoklással elszámolhat molható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, nek, korszerűsítésének, zavartalan és s biztonságos üzemeltetését t szolgáló munka költsége is. Főszabály, hogy új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyárt rtótól l beszerezhető,, első üzembe helyezésű gépek, pek, technológiai berendezések, eszközök, k, anyagok beszerzése se és s beépítése támogathatt mogatható. Az új jelző csak azon, beruházási jellegű termékeket illeti meg, amelyeknél l a Kedvezményezett rendelkezik a vétel v (a számla kiáll llítás s dátuma) d időpontj pontjában kezdődő termékfelel kfelelősségi, garanciális és s szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez hez szüks kséges, a gyárt rtó és s a forgalmazó által kibocsátott hiteles dokumentumokkal. 18Art Ab tt kök k k ll f l l i htál l z b án knk kék n rmákn k Page 6

7 5. Bérleti B díjakd A projekt megvalósításához (a pályp lyázati kiírás és útmutató C2 fejezetében rögzr gzített támogathatt mogatható tevékenys kenységek alapján) kötődők és indokolt eszköz bérleti díjai, d illetve a pénzp nzügyi lízing l formában lízingelt eszközök k lízingdl zingdíjai elszámolhat molhatóak, ak, abban az esetben, ha a bérleti b díj d j igazoltan költsk ltség-hatékony. A bérleti b díj, d mint igénybevett szolgáltat ltatás s költsk ltsége kerül l be a kedvezményezett könyveibe. k Abban az esetben, ha a kedvezményezett saját t előáll llításban végez v beruházást és s a beruházás s megvalósításához kötődően k kerül l sor valamilyen eszköz bérlésére, re, akkor a számviteli törvt rvény szerint az eszköz z bérleti b díja d a beruházás s részekr szeként kerül l elszámol molásra, majd a beruházás aktiválásakor a tárgyi t eszközök k között. k 19Art 6. Igénybevett szolgáltat ltatások A szolgáltat ltatási jellegű költségek felmerülhetnek lhetnek az építési beruházási projekt részekr szeként (pl. növénytelepn nytelepítés, irtás, talaj előkész szítés, s, légkábel kivált ltás, kármentesk rmentesítés, s, etc.), illetve bizonyos támogatt mogatási területeken maga a projekt főtevf tevékenység g (pály lyázati útmutató C2 fejezete alapján) is lehet szolgáltat ltatás s (pl. szoftverfejlesztés, s, térképezés, monitoring, kampány, kommunikáci ciós s tevékenys kenység, stb.). Az építési beruházási projektek esetében a projekt menedzsment egység g szerződése se a TájékoztatT koztatási és s nyilvánoss nossági szolgáltat ltatások a mérnm rnök-felügyeleti vagy műszaki m ellenőri szolgáltat ltatás. A Mérnök feladatai között szerepelhetnek projekt-irányítási feladatok is. Ebben az esetben a szerződésre fordítható projekt költségvetési keret a projekt menedzsmentre meghatározott keret egy 20Artrészével kiegészülhet. 6. Egyéb b szakért rtői i tevékenys kenység A projekt végrehajtv grehajtására ra szerződött külsk lső vállalkozás, vagy szakért rtők költségei közül k l a projekt pénzügyi és s műszaki m ellenőrz rzésével (utóbbi abban az esetben, ha nincs önállóan tervezett MérnM rnök tevékenys kenység), könyvvizsgálatával és s helyszíni ellenőrz rzésével kapcsolatos, kellően en indokolt kiadások támogathatt mogathatóak. ak. A projekt főtevf tevékenységeként -nem építési beruházás s jellegű projekt esetében ben- azon szolgáltat ltatások számolhat molhatók k el, melyek a támogatható tevékenys kenységek listáján n nevesítve szerepelnek (pály lyázati útmutató C2 fejezete alapján). 21Art Page 7

8 7. ELŐLEG LEG kérdk rdés A száll llítónak - a kivitelezés, beszerzés, s, szolgáltat ltatás - fizetett előleg leg elszámolhat molható. A száll llítói i előlegre legre jutó támogatás s kifizetése száll llítói kifizetésn snél értelemszerűen en azonnal megtört rténik, míg m utólagos elszámol molás s esetén n az időközi kifizetési kérelmekben az előlegsz legszámla nem, csak a száll llító közbenső száml mláiban feltüntetett előleglevon leglevonás elszámolhat molható (azaz a száll llítói i előleg leg ez esetben csepegtetve kerül l támogatt mogatásra). 22Art 8. BEVÉTEL* az nincs feltüntetve 23Art A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltat ltatásból, bérbeadb rbeadásból regisztráci ciós s díjbd jból és s egyéb b bevételb telből l a megvalósítás s időszak szakát t magába foglaló teljesítési si időponttal száml mlázott bevétel a teljesítés s időpontj pontját t is tartalmazó elszámol molási időszakban csökkenti a projekt támogatt mogatását attól függően, hogy a bevétel teljes egész szében vagy csak részben r származott rmazott-e e a társfinanszírozott rozott tevékenys kenységből l (a megvalósíthat thatósági tanulmány ny részekr szeként benyújtott pénzp nzügy elemzés s tartalmazza az erre vonatkozó számításokat). sokat). Nem tartozik a bevételek közék a kockázatit zatitőke - és s hitelalapok, a garanciaalapok és s a lízing l keretében keletkezett bevétel, a közbeszerzk zbeszerzési si dokumentumok eladásából l származ rmazó bevétel. *Jövedelemtermelő beruházások esetében a TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE az ERFA, az ESZA és s Kohézi ziós s Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállap llapításárólalapján. 9. TARTALÉK K képzk pzés A külön n soron megtervezendő tartalék k az előre nem láthatl tható,, nem tervezhető (de elszámolhat molható költséget jelentő) ) kiadások fedezetére szolgál. Tervezett arány nyát t a pályp lyázati kiírásban kell meghatározni. Ennek az építési tenderekre eső részét t a közbeszerzk zbeszerzések sek során n lehetőség szerint arányosan be kell építeni az egyes építési szerződésekbe, sekbe, a fennmaradó részt külön k n tartalékk kként kell kezelni, illetve lehetséges a projekt teljes tartalékát t külön k n kezelni. A tartalékkeret (szerződésben sben rögzr gzített és s különállk lló költségvetési soron lévő) ) felhasználását t a támogatt mogatási szerződés s szabályozza, de alapvetően en a KSZ előzetes jóváhagyj hagyásához hoz kötött k tt a felhasználása sa. A szerződéseket seket is a tartalékkal növelt n összegekre kötik k meg, azonban a tartalékra beáll llított keret csak az elszámolhat növekedn vekedése illetve előre nem láthatl tható költségek felmerülése esetén n használhat lható fel. 24Art Page 8

9 ÖSSZEFOGLALÓ Köthető a projekthez (megjelent a pályp lyázatban) Elszámolhat molható típusú (szerepel az útmutatóban) Jellemzői: hozzáadott értéket visz a projektbe valós s költsk ltségeken alapul FELADATUNK: minden elszámolhat molható költség g kerülj ljön elszámol molásra! 25Art MENJÜNK NK EBÉDELNI!.. ÉS S MOST 26Art Page 9

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz.

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz. KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2012-1.1.1/B 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A hazai kutatások az

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról

Tájékoztató. az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Tájékoztató az Államreform Operatív Program projekt gazdáinak a projektek pénzügyi lebonyolításáról Készítette: VÁTI Kht. Budapest, 2008. március Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: előleg,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben