LOGISZTIKAI MÓDSZEREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGISZTIKAI MÓDSZEREK"

Átírás

1 LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 6. Nagytérségi logisztikai rendszerkapcsolatok 6.1. A nagytérségi logisztikai rendszerkapcsolatok kialakulásának háttere 6.2. A nagytérségi logisztikai rendszerkapcsolatok kialakításának elvei 6.3. A rendszerkapcsolatok megvalósításának gyakorlata 6.4. EU-s s törekvések a nagytérségi logisztikai/ áruszállítási rendszerkapcsolatok kialakítására 6.5. A magyarországi helyzet áttekintése

2 6.1. A nagytérségi rendszerkapcsolatok kialakulásának háttere A termékel kelőállítási folyamatok integráci ciója az 1960-as évektől A forgalmi folyamatok integráci ciója az 1970-es évektől A szolgáltat ltatási folyamatok integráci ciója az 1980-as évektől GLOBALIZÁCI CIÓ

3 Az integráci ció folyamata és s hatásai

4 6.2. A nagytérségi logisztikai rendszerkapcsolatok kialakításának elvei Az integrált ellátási lánc szemlélet Másod Első vonalbeli szállítók A AB B BC C Ellátás (beszerzés) Termelési folyamat Első Másod vonalbeli vásárlók ABBC ABBC ABBC ABBC ABBC Termelés Elosztás (értékesítés) Integrált ellátási lánc

5 Kialakulásának háttere a beszállítások mennyiségének növekedése az ellátási oldalon (gyakran első vonalbeli és másod-, illetve harmad-,, negyed szintű beszállító); a beszállítók térbeni kiterjedtsége (gyakran több száz vagy több ezer km távolságról beszállítás); a térben kiterjedt értékesítési piacot kiszolgáló elosztási hálózat az elosztási oldalon. Jelentősége az anyag- (információ- és pénz-) ) áramlási folyamatok határok nélküli összekapcsolásának lehetősége; a termékpályák szervezési lehetőségének megteremtése.

6 A szervezett termékp kpálya koncepció

7 Megvalósításának célja az azonos használati értékű termékek útjának menedzselése a teljes (integrált) ellátási láncban Megvalósításának elve a termelési folyamat központba helyezésével (anyag- és információáramlás szempontjából) összekapcsolni az ellátói fogyasztói (felhasználói) környezetet Megvalósításakor megoldandó főbb feladatok a készletezési/raktározási csomópontok helyének megválasztása; a csomópontok közötti szállítási igények ésszerű kielégítése; a fogyasztók (felhasználók) minőségi kiszolgálása.

8 Célok és s célkonfliktusok c a szervezett termékp kpályán Célok: - a kiszolgálási, si, a rendelésteljes steljesítési si színvonal (száll llítási készség) növelése; - a rugalmasság, g, a megbízhat zhatóság növelése (alkalmazkodás a piaci igényekhez); - a készletezk szletezési/raktározási és s száll llítási költsk ltségek csökkent kkentése. Konfliktusok: - a készletek k csökkent kkentése kiszolgálási si színvonal növelése; - a készletek k csökkent kkentése a rugalmasság növelése; - a száll llítási költsk ltségek csökkent kkentése a rugalmasság növelése; - a száll llítási költsk ltségek csökkent kkentése a készletek k csökkent kkentése.

9 A készletezk szletezés, s, raktároz rozás, száll llítás, kiszolgálás összhangjának nak megteremtése A hálózatba h telepítend tendő készletezési/raktározási csomópontok meghatároz rozásának elve (Schary( Schary-Larsen modell)

10 6.3. A rendszerkapcsolatok megvalósításának gyakorlata A logisztikai áruszállítási rendszerkapcsolatok Megvalósítása sa közvetlen áruszállítási kapcsolat az ellátó és s a felhasználó között, a logisztika 6M elv szerinti elvárásait kielégítve; sajátos technikai, technológiai, szervezési si megoldásokat kíván; az ellátó és s a felhasználó közötti száll llítást mozgótárol rolásként kezeli.

11 Megvalósításának igénye a jövőben j tovább növekszikn a beszerzések, sek, értékesítések sek földrajzi távolst volsága növekszik; a JIT-elv alkalmazásának jelentősége tovább nő; n a beszáll llított félkésztermékek,, alkatrészek mennyisége növekszik.

12 Az integrált ellátási láncra, l a szervezett termékp kpályára épülő rendszerkapcsolatok Megvalósításának elvei a legrövidebb pályp lyák kialakítása; a legrövidebb átfutási idők megvalósítása; sa; a legkisebb halmozott logisztikai költsk ltségek melletti (de minőségi) kiszolgálás. s. Megvalósításának gyakorlata hálózatok kialakítása; a beszáll llító és s a gyárt rtó (szerelő) üzemek között k ellátó központok; a gyárt rtó és s a fogyasztó (vásárl rló) ) között k elosztó központok.

13 A kapcsolatok részr szét t képzk pző ellátó-eloszt elosztó központok gyűjt jtési, elosztási, si, raktároz rozási feladatokat oldanak meg; szerelési si egységeket geket alakítanak ki, JIT-elv elvű beszáll llítást szerveznek az ellátási oldalon; csomagolást, st, címkc mkézést, egységrakom grakomány-képzést stb. végeznek az elosztási si oldalon.

14 Az integrált készletezk szletezési/raktározási- száll llítási rendszerkapcsolatok Az ECR-technik technikához hoz kapcsolódó elosztórendszer

15 Az ECR technika megvalósításának elve regionális elosztórakt raktárak helyett rendező, átrakó terminálokat létesít; t; optimális száll llítási (fuvarozási) struktúrákat kat működtet; csökkenti az elosztási si folyamatban levő ő együttes készletet (mozgótárolás). Kialakításának feltétele tele az értékesítési si végpontoktv gpontoktól l az ellátókig terjedő informáci ciós rendszer kiépítése; célirányos hardver- és s szoftver rendszer alkalmazása; megfelelő közlekedési infrastruktúra rendelkezésre állása; a fogadási kézsk zség megteremtése az értékesítési si végpontokon. v

16 Alkalmazási terület letük napi fogyasztási si cikkek (pl. élelmiszer-értékesítési si hálózatok); gyógyszer gyszerértékesítés; általában a gyorsan cserélődő fogyasztási si cikkek. (FMCG=Fast Fast Moving Consumer Good)

17 Áruforgalmi és/vagy logisztikai szolgáltat ltató központokra épülő rendszer- kapcsolatok Értelmezése ÁFK: elsősorban sorban a közlekedk zlekedési alágazatok közötti fordító korong szerepét t tölti t be; LSZK: az előzőeken túlmenően a termelési, az ellátási- elosztási folyamatokhoz kapcsolódó szolgáltató jellegű tevékenységet is végez; rendszerkapcsolat: az ÁFK-ok, a LSZK-ok, az alközpontok és s a fuvaroztatók k közötti k kapcsolatok rendszere.

18 Az ÁFK/LSZK-okra épülő rendszerkapcsolatok megvalósításának gyakorlata közlekedési csomópontokon áruforgalmi,, gazdaságilag gilag fejlett régir giókban logisztikai szolgáltat ltató központok létesítése; se; ezek között k rendszeres vasúti és/vagy kombinált száll llítási kapcsolat kialakítása (EC, IC személysz lyszállító vonatok mintájára); az ÁFK-ok/LSZK-ok és s az alközpontok között k szervezett vasúti vagy közúti k kapcsolat (hub&spoke).

19 Megvalósításának előnyei országok, régir giók k közötti k áruszállítási feladatok jól szervezett, költsk ltség- és s környezetkk rnyezetkímélő megoldása; a száll llítási (eljuttatási) idők rövidítése; a közlekedk zlekedési alágazatok közötti optimális munkamegosztás megvalósítása; sa; a koncentráci cióból l származ rmazó előny nyök k kihasználása, sa, a korszerű technikák (pl. automatizált rakodás) alkalmazási lehetőségeinek megteremtése.

20 6.4. EU-s s törekvések a nagytérségi logisztikai/áruszállítási rendszerkapcsolatok kialakítására Az európai integráci ciós s folyamatok áruszállítási rendszerekre gyakorolt hatásai Az áruszállítás s fel- és s leadóhelyei nagyforgalmú csomópontokra koncentrálódnak; A csomópontok közötti k száll llítási feladatok környezetbarát közlekedési alágazatokkal oldhatók k meg; A diszperz (nehezen áttekinthető és s szervezhető) ) száll llítási struktúrák helyett jól l szervezhető,, lineáris kapcsolatok alakíthat thatók k ki; Európai, országos és s regionális viszonylatban is kijelölhet lhetők k azok a gazdasági gi centrumok, klaszterek,, amelyek körzetk rzetében a forgalmi csomópontok kiépíthet thetők.

21 Európára ra kiterjedő ő vizsgálatok és főbb eredményei Gazdasági centrumok, klaszterek kijelölése Európában (1994); Forgalmi áramlatok vizsgálata a centrumok, klaszterek között (EU-Komission Komission,, 1994); Transz-eur európai közlekedk zlekedési folyosók kijelölése, közlekedési hálózat h kialakításának irányelvei (Kréta 1994, Helsinki 1997); Multimodális lis kapcsolódási si helyek,, közlekedk zlekedési csomópontok (ÁFK-ok, LSZK-ok, terminálok) kijelölésének elvei, megvalósításuk. suk.

22 6.5. A magyarországi helyzet áttekintése LSZK-ok hazai létesl tesítésére előzetes koncepció ( ) 92) Kiindulási alapelv - logisztikai szolgáltat ltatók igényforr nyforrás s szerinti régir giókba és s jól j megközel zelíthető helyre való telepítése; - a betelepülő multinacionális lis termelő, értékesítő cégek számára jól l előkész szített, korszerű infrastruktúrával rendelkező park felajánl nlása; - az áruforgalom koncentrálása, multimodális lis kapcslódási si pontok kialakítása; - Nyugat-Eur Európában formálódó hálózathoz való kapcsolódás. s.

23 A kijelölt lt 10 régir gió

24 A megvalósítás és s alaphelyzet változv ltozás A megvalósítás s gyakorlata és s folyamata Sopron, Székesfeh kesfehérvár, r, BILK Alaphelyzet változv ltozás s 1993-tól a cégek c betelepülése felgyorsult; a gyárt rtó cégek kialakított tották saját t ellátási, majd késztermk sztermék- elosztási si rendszerüket, hálózatukat; az értékesítő cégek (különb nböző üzlethálózatok) zatok) kiépített tették saját t logisztikai hálózatukat; h

25 ezeknek a cégeknek c (részben termékp kpálya koncepcióra alapozott) ellátási si-elosztási rendszerei, illetve csomópontjai nem minden esetben vannak fedésbe a LSZK-ok létesl tesítésére kijelölt lt csomópontokkal a betelepülésük k megelőzte a LSZK- ok fogadókészs szségének megteremtését; az elmúlt lt 3-43 évben számos hazai vállalkozv llalkozó,, vagy vegyes vállalkozás s létesl tesített tett logisztikai szolgáltat ltató központot, illetve létesítésük k előkész szítési si fázisban f van. (Harbor Park, M1 Business Park, Trans Sped, ÁTI-Depo stb.)

26 Az alaphelyzet változv ltozásával összefüggő kívánatos korrekciók a LSZK-ok létesl tesítésére elfogadott koncepció felülvizsg lvizsgálatalata az elmúlt lt években bekövetkezett struktúrav raváltozások figyelembe vételv telével; egyes régir giókban LSZK helyett áruforgalmi központ k létesítésének előtérbe helyezése, azaz a közlekedk zlekedési alágazatok közötti fordítókorong szerep erősítése; se; a kombinált áruszállítás s technikai feltételeinek teleinek javítása, a kombitermináli hálózat kialakítása az áruforgalmi központok létesl tesítésével és s a transz-eur európai közlekedk zlekedési folyosók k fejlesztésével összhangban.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 2-3: 109-117 A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN (Logistics and Its Role in Regional Development) TÓTH GÉZA Bevezetés A regionális tudomány jelent ős változásokon

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás.

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Régióigazgató: Keller Gábor. Logisztikai szolgáltatások térszerkezetének kategorizálása (Tanulmány)

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Régióigazgató: Keller Gábor. Logisztikai szolgáltatások térszerkezetének kategorizálása (Tanulmány) MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Régióigazgató: Keller Gábor Logisztikai szolgáltatások térszerkezetének kategorizálása (Tanulmány) Annak érdekében,

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása Status quo tanulmány Infrastruktúra Tevékenység: Szerző: Dátum: Verziószám: Lajtár Attila 2011. december V.0.1 A projektet az Európai Bizottság

Részletesebben

1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN

1. A LOGISZTIKA DIÓHÉJBAN Garai Zoltán A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS HELYE A LOGISZTIKÁBAN, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓVÁ ALAKULÁS BEMUTATÁSA EGY MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓ VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 1 A világgazdaság napról napra gyorsuló fejlődése

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS

Részletesebben

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Magyarország

Részletesebben

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése Hartványi Tamás okl. közlekedésmérnök, okl. mérnök-tanár, szakmérnök Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése PhD értekezés Témavezető: Dr. Tóth Lajos PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL

EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL EURÓPAI UNIÓS HÍRLEVÉL 2006. március Tartalom Magyarország mint logisztikai központ Transz-Európai Közlekedési Hálózat Országos jelentőségű logisztikai központok BILK Csepeli Szabadkikötő Szegedi Logisztikai

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát

Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát O l d a l 1 Dr. Estók Sándor PhD Szervezett és önálló információ vezérli a hálózatközpontú logisztikát Szerzői előszó Napjainkban a logisztika és az informatika már képes önállóan kialakított hálózatközpontú

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1

VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 VERSENYKÉPESSÉG, INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BEÁGYAZÓDÁSA A SZERVEZETI KULTÚRÁBA BÜKINÉ FOKI ARIEL 1 Összefoglalás A tanulmány célja a régió, a tér szerepének vizsgálata a vállalatok fejlődésére,

Részletesebben

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban

Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 167-183. Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban SCHUBERT GÉZA 1 Zusammenfassung Die Lage und die Funktionsweise

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben