Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika"

Átírás

1 Logisztikai rendszerek Termelési logisztika

2 Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb rendszere. A termelési logisztika funkciója az anyagoknak, kereskedelmi és kooperációs alkatrészeknek, részegységeknek a termelési folyamatokba történı belépésével kezdıdik (alapanyag raktár) és a termelı rendszer szempontjából értelmezhetı késztermékek raktárába (készáru raktár) történı megérkezésével fejezıdik be.

3 A termelési logisztika rendszer nagyvonalú felépítése és kapcsolatai:

4 Termelési logisztika Külsı erıforrás igénybevétele esetén elıfordulhat, hogy valamilyen félkész termék kilép egy adott termelési rendszerbıl, majd késıbb ugyanoda visszatér. A termelési logisztika feladata még a gyártóeszközökkel, csomagoló anyagokkal, segédanyagokkal, karbantartási anyagokkal kapcsolatos anyag-,, és információáramlások bonyolítása is.

5 Termelési logisztika A termelési logisztikai folyamat A termelési logisztika a termelési folyamatokhoz szükséges anyagok és gyártóeszközök, a termelési folyamat és részfolyamatainak összhangjához, a termelésben létrehozott termékeknek a fogyasztók/felhasználók felé történı biztosításához szükséges anyag- és hozzá kapcsolódó információáramlási folyamatok összességét jelenti. Feladatait, részfolyamatait, azok kapcsolódását a következı ábra mutatja:

6

7 Termelési logisztika A termelési logisztika területén az információáramláshoz kötıdıen a következı fı feladatok határozhatók meg: A megrendelések és a piaci igények alapján hosszú távú (3-12 hónap) termeléskapacitás, termelésellátás és a hozzá kapcsolódó logisztikai feladatok tervezése. A megrendelések, szükség esetén piaci igények és a raktári készlet alapján középtávú (1-3 hónap) termeléskapacitás, termelésellátás és a hozzá kapcsolódó logisztikai feladatok tervezése. A megrendelések is készletek alapján a termelés és a logisztika ütemezése (3-10 hónap). A konkrét anyagáramlás meghatározása a különbözı termelési és gyártási tervekhez. AZ anyagáramlást kielégítı anyagmozgató rendszer mőködéséhez szükséges információk meghatározása. Információáramlás tervezése. Logisztikai rendszer kialakítása, mőködtetése (irányítása) és ellenırzése.

8 A termelési logisztika stratégiái A termelési logisztika területén stratégiai kérdések merülnek fel: Új termelési logisztikai rendszerek tervezésénél. Meglévı termelési logisztikai rendszerek fejlesztésénél, megváltozott feladatokhoz történı adaptálásánál. Kapcsolódó rendszerek (beszállítás, elosztás, újrahasznosítás, minıségbiztosítás, termelésirányítás) korszerősítése miatti fejlesztéseknél.

9 A termelési logisztika stratégiái A termelési logisztika a vállalat céljait, eredményességét támogatja, a következı logisztikai célok szem elıtt tartásával: A termelési és logisztikai kapacitások maximális kihasználása. A termékek, sorozatok minimális átfutási idejének biztosítása. A termelési folyamat egyes fokozataiban és kapcsolódási pontjaiban an minimális készletszintek elérése. A termelési és logisztikai folyamat ráfordításainak minimális értéken tartása. A termelési és logisztikai rendszer gyártmány- és gyártási struktúrához szükséges rugalmasságának biztosítása. A rendszer áttekinthetıségének, a termékek követhetıségének biztosítása. Az áramló anyagok, termékek minıségének megóvása. A keletkezı hulladékok környezetbarát kezelése és maximális újrahasznosítása A termelés és logisztika káros környezeti hatásainak minimálása

10 A termelési logisztika stratégiái A termelési logisztika stratégiai elemei, melyeket a tervezés és/vagy irányításnál kell érvényesíteni illetve megválaszolni: Milyen elvek érvényesüljenek az üzemek, üzemrészek, raktárak telepítésénél? Milyen elvek érvényesüljenek az üzemek, raktárak közötti szállítási ási útvonalak kialakításánál, megválasztásánál? Milyen szállítóeszközök, berendezések álljanak rendelkezésre az üzemek, raktárak közötti szállítás bonyolítására, mőködtetés során adott feladatot melyik eszköz végezze el? Milyen legyen a gyártórendszer és gyártástervezés struktúrája? Milyen legyen a technológiai berendezések térbeli elrendezése? Hol indokolt kialakítani, milyen kapacitással kell rendelkeznie és hova célszerő telepíteni a mőveletközi és a technológiai folyamatok közötti k tárolót?

11 A termelési logisztika stratégiái Milyen logisztikai követelményeket kell figyelembe venni a termelés ütemezésénél? Milyen egységrakományok kerüljenek alkalmazásra az üzemek, raktárak közötti szállításnál és a gyártási folyamaton belül? Milyen elvek érvényesüljenek a tároló eszközök és tárolási helyek kiválasztásánál? Milyen szempontok szerint kell megválasztani, kialakítani a munkahelyi tárolást és kiszolgálást? Milyen prioritások érvényesüljenek az üzemek, raktárak és mőveletközi anyagáramlások ütemezésénél? Milyen módon kell megvalósítani az anyag/termékkövetést? Milyen elvek érvényesüljenek a kilépı termékek csomagolásánál? Milyen mértékben használhatóak elletve érvényesíthetık a CAX technikák? A vállalatnál milyen számítógépes információs rendszerhez lehet illeszkedni?

12 Termelési logisztikai folyamat anyagáramlási rendszerének tervezése Egy hatékonyan mőködtethetı termelési logisztikai rendszer megbízható tervezése a következı dián látható nagyvonalú folyamatábra szerint az egyes blokkokban feltüntetett legfontosabb -elsısorban anyagáramlási- résztervezési feladatok elvégzésével tehetı meg.

13 Termelési logisztikai folyamat anyagáramlási rendszerének tervezése

14 Termelési logisztikai folyamat anyagáramlási rendszerének tervezése A termelési logisztikai rendszer megtervezésének eredményességét döntıen befolyásolják azok az alapinformációk, melyek a tervezési feladat t elkezdéséhez elengedhetetlenül szükségesek, melyek közül a legfontosabbak: A gyártmányok konstrukciós dokumentációi (anyagok, alkatrészek, részegységek méretei, tömegei, különleges kezelésükre vonatkozó elıírások). A technológiai folyamat és berendezések jellemzıi (mőveletek, azok elvégzésének lehetıségei, mőveleti idık, költségek, méret-,, és tömegváltozás jellemzıi, egymásba épülés adatai, elıírt technológiai tárolási idık, tiszta térben való maximális tartózkodási idı). Az alapanyagok, segédanyagok, csomagoló anyagok, gyártóeszközök adatai. A minıségellenırzéssel kapcsolatos logisztikai követelmények. A termeléstervezésre, termelésirányításra, gyártási programvariációkra vonatkozó elıírások, prognózisok. A rendelkezésre álló terület(ek), épület(ek), eszközök és berendezések köre. A kívánt automatizáltsági,, információáramlási és irányítási szint jellemzıi. A beruházásokra vagy fejlesztésekre rendelkezésre álló összeg.

15 Üzemrészek közötti szállítás eszközeinek megválasztása Nagyobb távolságban lévı telephelyek közötti szállítás eszközei általában közúti jármővek, ritkábban vasúti jármővek, esetleg vízi és légi jármővek. Egy telephelyen levı és nagyon közeli telephelyeken elhelyezkedı csarnokok közötti anyagáramlás tervezésekor több különbözı rendszer változat feltárása és alapos elemzése szükséges. A lehetséges változatok a következıképpen csoportosíthatóak:

16 Üzemrészek közötti szállítás eszközeinek megválasztása

17 Üzemrészek közötti szállítás eszközeinek megválasztása Üzemrészek közötti szállítás eszközeinek megválasztása: Talajszinten mőködı, autonóm hajtású, pályához nem kötött, szakaszos szos mőködéső berendezés: Villás targonca Platós targonca Pótkocsis targonca szerelvény (konvoj) Talajszint felett, lejtı/emelkedı beépítésével, központi hajtással, al, pályához kötött, folyamatos mőködéső berendezés: Szállítószalag Láncpálya Egy- és kétpályás konvejor Talajszint felett, felvonó beiktatásával, központi és egyedi hajtásokkal, pályához kötött, folyamatos/szakaszos mőködéső berendezés: Görgıspálya Iker hevederes vagy görgıláncos palettatovábbító Talajszint felett, felvonó beiktatásával, autonóm hajtásokkal, pályához p kötött, szakaszos mőködéső berendezés: Sínen mozgó kocsi Függısínpályás tehermozgató egység Vezetınélküli targonca

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT)

I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT) A proect kidolgozásában részt vett a Kassai Műszaki Egyetem Logisztikai- és Gyártórendszerek Tanszéke (KME-LGYT), valamint a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke (ME-ALT). A proekt céla

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Termelési logisztika

Termelési logisztika Termelési logisztika Termelési (gyártási) logisztika A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól - a termelési folyamaton keresztül a késztermék-raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi,

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Gyártó vállalatok modellezése

Gyártó vállalatok modellezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly Jósvai János 2005. Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok modellezése Számítógéppel támogatott termelés Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok

Részletesebben

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók

Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók Logisztika, logisztikai rendszerek, logisztikai szolgáltatók A logisztika története Görög eredet: (logo gondolkodni, logos értelem, logistikos- logikusan gondolkodni. Kr.e. 1. évszázad Marcus Terentius

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0391-06/1 A vállalati logisztikai rendszer mőködésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintézı

Részletesebben

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Raktározás 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN...4 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI...12 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA...18 3.1. ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA...18

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához,

A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer irányításához, A logisztikai információs rendszer információt szolgáltat: a logisztikai menedzsmentnek, a logisztikai rendszer tervezéséhez és fejlesztéséhez, a logisztikai rendszer irányításához, a logisztikai controllinghoz.

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése dr. univ. Lendvay Marianna 2006 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

Részletesebben

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre?

Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Schwarczenberger Istvánné dr.: Az online üzlet felépítése. Hogyan térjünk át az elektronikus üzletvitelre? Az online üzletvitelre való áttérés nem egyszerő feladat. Nagyon gondos tervezést és elıkészítést

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Üzleti tervhez

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben