Egy mondat a. Kicsit bővebben b évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!"

Átírás

1 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk zbeszerzésekről 3

2 4 zbeszerzés s céljac Közpénzek ésszerű felhasználása sa - nem mindig a leggazdaságosabb gosabb megoldás Átláthatóság, ellenőrizhet rizhetőség szélesebb körű, k mint korábban A verseny tisztaságának biztosítása sa Az összhang megteremtése az Európai KözössK sség jogszabályaival Jogszabályi változv ltozás s április 01. A hivatkozott rendeletben foglalt értékhatárok változtatv ltoztatás s nélkn lkül érvényesek a évben is. A rendelet szerinti értékhatárokat csak a közbeszerzésekől szóló évi CXXIX. törvt rvény (Kbt.) módosm dosításáról l szóló évi CVIII. törvt rvény építi be a Kbt.-be be [ (1) bekezdése 6-8., 6 illetve 41. pontjai] A módosm dosító törvény április 1-jei 1 hatálybal lybalépéséig a Kbt. még m g a január r 1-je 1 előtt érvényes értékhatárokat tartalmazza. Mivel azonban az irányelvi értékhatárok módosm dosítására közössk sségi rendelettel került sor, és s ez a jogi aktus az EK-Szerz Szerződés s 249. cikke értelmében a tagállamokban közvetlenk zvetlenül l hatályos, így április 1-jét t megelőzően en is a rendelet szerinti értékhatárok az irányad nyadóak ak a közösségi eljárásrendre [lásd a Kbt. IV. és s V. fejezetét], t], azaz a Kbt. módosításának hatálybal lybalépése előtt is azok figyelembevétel telével kell a közbeszerzk zbeszerzési si eljárásokat lefolytatni. 5 árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: építési koncesszió esetében: A nemzeti értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig a Magyar KöztK ztársaság g évi költsk ltségvetéséről szóló évi CII. törvt rvény 86. (1) a kbt VI. fejezete vonatkozásában 30 millió forint; 90 millió forint; 100 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 25 millió forint; ltatási koncesszió esetében: 25 millió forint 6

3 7 árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: A nemzeti értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig a Magyar KöztK ztársaság g évi költsk ltségvetéséről szóló évi CII. törvt rvény 86. (2) a Kbt. VII. fejezete vonatkozásában ltatás s megrendelése esetében: 50 millió forint; 100 millió forint; 50 millió forint; árubeszerzés s esetében: Az egyszerű értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig Kbt. Negyedik része r alkalmazásában 8 millió forint; építési beruházás s esetében: 15 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 8 millió forint. 8 NA ÉS ÁPRILISTÓL? L? 9 Kbt.-t t módosm dosító,, évi CVIII. törvt rvény megszünteti a jelenlegi nemzeti és s egyszerű eljárásrendek megkülönb nböztetését!! t!! Helyettük k egységesen gesen a klasszikus ajánlatk nlatkérők és s a közszolgk zszolgáltatók k tekintetében egyaránt új, egyszerű közbeszerzési si eljárást vezet be. Ez az új j egyszerű közbeszerzési si eljárás s váltja v fel a korábbi nemzeti eljárásrendet (tehát t a Kbt. VI. és s VII. fejezeteit).

4 10 klasszikus ajánlatk nlatkérők k egyszerű elj A nemzeti értékhatárok április 01-től a kbt VI. fejezete eljárásrend szerinti közbeszerzk zbeszerzéseisei árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: építési koncesszió esetében: ltatás s megrendelése esetében: ltatási koncesszió esetében: 8 millió forint; 15 millió forint; 100 millió forint; 8 millió forint; 25 millió forint közszolgáltatók k egyszerű elj A nemzeti értékhatárok április 01-től a kbt VII. fejezete eljárásrend szerinti közbeszerzk zbeszerzéseisei A módosm dosító törvény az új, egyszer; eljáráshoz rendeli az új nemzeti értékhatárokat (az( egyszerű értékhatár meghatározást pedig eltörli rli), így árubeszerzés s esetében: 50 millió forint; építési beruházás s esetében: 100 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 50 millió forint CPV kódok k (közös s közbeszerzk zbeszerzési si szójegyz jegyzék) A közös k s közbeszerzk zbeszerzési si szójegyz jegyzék k a közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó egységes ges osztályoz lyozási rendszert hoz létre, l amelynek célja c az ajánlatk nlatkérők által a közbeszerzk zbeszerzési si szerződések sek tárgyt rgyát t képezk pező cikkekre, illetve szolgáltat ltatásokra vonatkozóan an használt hivatkozási számok szabványos nyosítása. sa. A CPV tartalmaz főszójegyzéket, amely a szerződés s tárgyt rgyának meghatároz rozására ra szolgál, l, A fő szójegyz jegyzék legfeljebb 9 számjegyb mjegyből l (egy 8 számjegy mjegyű kód és egy ellenőrz rző számjegy) álló kódokat tartalmazó ágstruktúrán alapul a szerződés s tárgyt rgyát t képezk pező árubeszerzés, s, építési beruházás, illetve szolgáltat ltatás s típust pusát t leíró szövegez vegezéssel. A kiegész szítő szójegyz jegyzék,, amelynek rendeltetése további minősítő informáci ció megadása.

5 13 A CPV használata Az ajánlatk nlatkérők k meg kell, hogy találj lják k az általuk tervezett beszerzésnek snek leginkább megfelelő kódot. Lehet több t különbk nböző (al)) kódot k megjelölni, lni, fontos, hogy az ajánlati felhívás s címéhez c egyetlen kódot válasszanakv lasszanak. Amennyiben a CPV pontossági szintje nem megfelelő,, az ajánlatk nlatkérőnek nek hivatkoznia kell arra a felosztásra, sra, csoportra, osztályra, illetve besorolásra, sra, amely a legjobban megfelel az általa tervezett beszerzésnek snek ez egy általánosabb kód, k amely arról l ismerhető fel, hogy több t nullát tartalmaz. 14 zbeszerzés s tárgyait Árubeszerzés: s: forgalomképes és s birtokba vehető ingó dolog tulajdonjoga, vagy használati lati-,, illetve hasznosítási si-joga. (üzembe( helyezés, ) Építési beruházás: építmény bármilyen b eszközzel, zzel, illetve módon m történő kivitelezése (tervezése). Szolgáltat ltatás: az előbbieknek nem minősülő tevékenys kenységek. Vegyes: a fentiek összetartozó kombináci ciója (50%-os szabály) Építési koncesszió: : az ellenszolgáltat ltatások között k szerepel a hasznosítási si jog átengedése. Szolgáltat ltatási koncesszió: az ellenszolgáltat ltatások között k szerepel a hasznosítási si jog átengedése. (csak nemzeti értékhatár r esetén) Kivételek telek: államtitkot érintő,, katonai, biztonsági stb. beszerzések sek (részletes felsorolás s Kbt. 29. ) 15 zbeszerzés s folyamata I. a) Az ajánlatk nlatkérő a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s indulásáról l hirdetményben közzétett, vagy közvetlenk zvetlenül l megküld ldött felhívással értesíti ti az ajánlattev nlattevőket. b) A felhívásban meghatározza a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s lényeges l adatait és s feltételeit, teleit, így különösen k azt, hogy mit és s mennyit akar beszerezni (a közbeszerzk zbeszerzés s tárgya t és s mennyisége); mikorra kell száll llítani, és s mi lesz a fizetés s módja; m mely okok miatt van kizárva az ajánlattev nlattevő,, vagy az alvállalkoz llalkozó a közbeszerzési si eljárásb sból; melyek az ajánlattev nlattevővel vel és s a beszerzés értékének tíz t z százal zalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkoz llalkozóval szembeni pénzügyi és s szakmai alkalmassági követelmk vetelmények; milyen szempontok alapján n választjv lasztják k ki a nyertest; mikorra és s milyen formában kell beadni az ajánlatot; melyek a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s további lényeges l szabályai és dőpontjai.

6 16 zbeszerzés s folyamata II. c) A felhívás azt is tartalmazza, hogy hol lehet átvenni a beszerzés s tárgyt rgyára ra vonatkozó további informáci ciókat az ajánlati dokumentáci ciót; d) Ajánlattev nlattevő a felhívás és s a dokumentáci ció tanulmányoz nyozása, valamint a Kbt. alapján n az megállap llapítja, hogy ajánlata mellékletek kleteként milyen igazolásokat és nyilatkozatokat kell csatolnia, Kbt. 20. (3) bekezdése alapján n csak eredeti vagy hiteles másolati m formájú igazolásokat lehet benyújtani. zbeszerzés s folyamata III. e) Az ajánlattev nlattevő összehasonlítja a felhívást és s a dokumentáci ciót, mivel ha ezek közül k l bármelyik b nem teljesen egyértelm rtelmű előírást tartalmaz, érdemes kiegész szítő tájékoztatást kérnie f) Az e) pont alapján n feltett kérdk rdésekre az ajánlatk nlatkérő az ajánlatt nlattételi teli határid ridő lejárta előtt minden ajánlattev nlattevőnek nek meg kell adnia a választ. v g) El kell készk szíteni, és s be kell adni a formai és s tartalmi szempontból l egyaránt megfelelő ajánlatot; h) Az ajánlatt nlattételi teli határid ridő lejártakor, az ajánlat bontásánál l a felolvasó lap tartalmát t ismertetik, ahol az ajánlattev nlattevő jelen lehet 17 zbeszerzés s folyamata IV. i) Az ajánlatk nlatkérő értékeli az ajánlatokat, és s ennek során ha ezt már m r a felhívásban lehetővé tette az ajánlat hiányainak pótlp tlását t rendelheti el. j) Az ajánlattev nlattevő jelen lehet az eredményhirdet nyhirdetésen, ahol az ajánlatk nlatkérő kiosztja az elbírálásr sról l készk szített összegezést. st. k) A nyertes ajánlattev nlattevő szerződést st köt k t az ajánlatk nlatkérővel. Ha a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s tárgyalt rgyalásos, akkor az ajánlatok bontását t követk vetően en az ajánlatk nlatkérő és s az ajánlattev nlattevők k között k tárgyalás s zajlik az ajánlat egyes feltételeir teleiről, l, és s az ajánlatk nlatkérő az így kialakult végleges v ajánlatokat bírálja b el. 18

7 19 Jogorvoslati lehetőségek Érdek- vagy jogsérelem esetén n egy külön k n intézm zményhez, a KözbeszerzK zbeszerzési si DöntD ntőbizottsághoz lehet fordulni azért, hogy 30 napon belül államigazgatási eljárásban határozzon az ügyben, kötelezze k a jogsért rtőt t a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás helyes módon m törtt rténő továbbfolytat bbfolytatása érdekében teendő intézked zkedésekre (ha a jogorvoslati kérelem k olyan korán érkezett, hogy ez még m g megtehető), vagy bírsb rsággal sújtsa. s zbeszerzés s időig igénye Változó,, de rendszerint hosszú átfutású folyamat. Hirdetmény elkész szítése: se: nap Ezzel párhuzamosan p tenderdokumentáci ció Hirdetmény feladásától l az ajánlatt nlattétel: tel: 52 nap kivétel egyszerűsített, gyorsított eljárás Tenderbontás: 1 nap Értékelés, eredményhirdet nyhirdetés: nap Szerződés s megkötése: (60) nap 99. az esetleges jogorvoslatok miatt A nyílt eljárás minimális id zbeszerzés s időig igénye lis időigénye 66 naptári nap az 52 napos ajánlattételi határidőt követi az elbírálás és az eredményhirdetés. Legkorábban az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon lehet szerződést kötni. A meghívásos eljárás minimális időig igénye 95 naptári nap attól kezdve, hogy az eljárást megkezdő hirdetményt feladták. Ez akkor van így, ha az ajánlatk nlatkérő az első és s a második m forduló elbírálására ra napot fordít t (a meghívásos eljárás s első fordulójában a részvételre jelentkezés s minimális lis határideje 37 nap, a második m fordulóban a minimális ajánlatt nlattételi teli határid ridő 40 nap, és s a kötelezk telező 8 napos szerződésk skötést st megelőző időszak is fennáll) A meghívásos eljárásban gyorsított eljárásn snál 43 naptári nap. Ebben az esetben a részvr szvételre jelentkezési határid ridő minimálisan 15 nap, az ajánlatt nlattételi teli határid ridő pedig 10 nap.

8 22 A egyszerűsített eljárás (Kbt ) Egy szakaszból áll. Tárgyalásos, vagy tárgyalt rgyalásnélkülili A Kbt. 4.sz. melléklet kletében foglalt szolgáltat ltatások megrendelésére irányulhat (szálloda, étterem, oktatás, egészs szségügy, gy, szociális, jogi tanácsad csadás, s, ) Minimum 3 ajánlattev nlattevő meghívása kötelezk telező Kiegész szítő tájékoztatás -22 nap Rendkívüli sürgs rgősség g miatt, azzal az ajánlattev nlattevővel vel kell tárgyalni t és - a 99. (2) bekezdésében ben foglaltaktól eltérően en - a tárgyalás s befejezésekor írásban szerződést st kötni,, aki a szerződést st a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes k teljesíteni. teni. 23 Az ajánlatk nlatkérő A gyorsított eljárás (Kbt.136. ) a meghívásos - minimum 10 nap a hirdetmény közzk zzétételével - minimum 15 nap induló tárgyalásos eljárás s esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha rendkívüli sürgs rgősség g miatt az ilyen eljárásokra előírt határid ridők k [107. (1) bekezdése, 122. ] nem lennének nek betarthatóak. ak. Kiegész szítő tájékoztatás -44 nap A rendkívüli sürgs rgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatk nlatkérő mulasztásából. l. zbeszerzés s sikere hogy az ajánlatk nlatkérő biztosítsa tsa az esélyegyenl lyegyenlőséget: get: törekedjen az ajánlati felhívás és s dokumentáci ció precíz, egyértelm rtelmű megfogalmazására, az ajánlattev nlattevő pedig ezen elvek sérelme s esetén kiegész szítő tájékoztatást kérjen k az ajánlatk nlatkérőtől. l. A Kbt. előírja, hogy a beszerzés s tárgyt rgyának műszaki m követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattev nlattevő egyenlő eséllyel tehessen megfelelő ajánlatot nlatot,, ezeket célszerc lszerűen en a szabványokra hivatkozással kell megadni. 24

9 25 TIPPEK ÉS S TRÜKK KKÖK zbeszerzés s becsült értéke (Kbt.( Kbt ) Definíci ció zbeszerzés s megkezdésekor annak tárgyt rgyáért kért, k illetve kínált k legmagasabb összegű ellenszolgáltat ltatás, (ÁFA nélkn lkül) l) Meghatároz rozása A beszerzés s tárgyt rgyáért a piacon általában kért, k vagy kínált legmagasabb nettó számított érték Előzetes piaci informáci ció alapján Nem egyenlő sem a támogatt mogatás, sem a teljes projekt összegével!!!! A feltételes teles közbeszerzk zbeszerzés A 48. alapján n a pályp lyázat elnyerése előtt megindíthat tható Ajánlati felhívás s közzk zzétehető Fel kell hívni h a figyelmet az ajánlatk nlatkérés s feltételes teles jellegére a támogatt mogatásra irányul nyuló igény el nem fogadása sa (48. )) okán n az ajánlatok elbírálásától l az ajánlatk nlatkérő elállhat llhat (82. ), illetve általa előre nem látható és s elháríthatatlan ok következtk vetkeztében - beállott lényeges körülmk lmény miatt (nem( nyert) ) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. k (99. )

10 28 Egybeszámítási si kötelezettsk telezettség (Kbt. 40. ) TILOS A TÖRVT RVÉNY MEGKERÜLÉSE CÉLJC LJÁVAL AZ ÖSSZETARTOZÓ KÖZBESZERZÉSEKET SEKET RÉSZEKRE R BONTANI ezzel a becsült értéket csökkenteni! DE az egybeszámított beszerzés s több t eljárás s keretében, részekre bontva is megvalósíthat tható ha több t - egyenként nt a közösségi értékhatárt el nem érő értékű - beszerzési si tárgy t együttes értéke miatt közbeszerzk zbeszerzési si eljárást kell lefolytatni Három feltétel tel együttes fennáll llása esetén n alkalmazandó: Egy költsk ltségvetési év v (12 hónap) h [37. (1) bekezdése] és A A beszerzésre sre egy ajánlattev nlattevővel vel lehet szerződést st kötni k és A A rendeltetés s azonos vagy hasonló,, felhasználásuk suk összefügg. Pályázati egybeszámítás Ha a beszerzések sek egy fősoron f szerepelnek, az nem feltétlen tlen jelenti azt, hogy egybe kell számítani őket. Különböző sorokon szereplő tételeket teleket is kellhet egybeszámítani, sőt t az egybeszámítási si kötelezettsk telezettség g Kedvezményezett egyéb beszerzéseivel seivel összefüggésben is él. Ha a pályp lyázó több pályp lyázatot adott be, és s egyező tárgyú beszerzés szerepel mindegyikben, akkor amíg g nem kapta meg a támogatásról l szóló határozatot a 2. pályp lyázata esetében, addig lefolytathatja az eljárást az 1. pályp lyázat megfelelő értéke alapján, hisz nem lehet biztosítéka arra, hogy a támogatt mogatást megítélik, tehát t egybeszámítási si kötelezettsk telezettsége lesz. 29 Tippek az egyértelm rtelműség g biztosítására Ha a Kbt. szabályoz egy kérdk rdést, az ajánlati felhívásban érdemes a Kbt.-re hivatkozni, és s az előírást a Kbt. szavaival megismételni. Egy témakt makörről l egy helyen, a felhívásban, vagy a dokumentáci cióban, ezeknek egy pontján n kell rendelkezni, és s ha máshol m is szüks kséges ennek a témakörnek az említése, az ajánlati felhívás s vagy a dokumentáci ció adott pontjára kell hivatkozni. Sokszor okoz hibát, ha az ajánlatk nlatkérő ugyanarról l a kérdésről l ugyanazon közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s különbk nböző dokumentumaiban rendelkezik, mert nehéz z elkerülni, lni, hogy e rendelkezések eltérjenek egymást stól. 30

11 31 Tippek az egyértelm rtelműség g biztosítására Ha az ajánlatk nlatkérő által rendezni kívánt k kérdk rdésre a Kbt. nem tartalmaz szabályt, (ilyenek különösen k az ajánlat formai követelmk vetelményei), az ajánlati felhívásba kerülő előírást nagyon precízen kell megfogalmazni, tekintetbe véve v ve azt is, hogy az ajánlatk nlatkérő által megkövetelt követelmk vetelményeknek nincs jogszabályi definíci ciója, így az elvárásokat teljes részletessr szletességgel kell meghatározni rozni. Az időtartamot leghelyesebb a kezdő és s befejező nap dátumával meghatározni (pl. az utóbbi 3 évben helyett június j 3. és s június j 2. közöttk tt, 30 napnál l nem régebbir gebbi helyett június j 3. után kiáll llított ). 32 HA PÁLYP LYÁZUNK Az ajánlatt nlattételi teli felhívást, dokumentáci ciót a HIVATAL részére meg kell küldeni k a közbeszerzk zbeszerzés s megkezdését megelőzően en legalább 2 naptári héttel h ellenőrz rzésre és jóváhagyásra Átnézés s után n a HIVATAL írásban jelzi a kedvezményezettnek ha az anyag megfelel hogy az eljárást megindíthatja. Ha nincs elfogadás és s a kedvezményezett ennek ellenére lefolytatja az eljárást saját t felelőss sségére és saját t finanszíroz rozásból l teheti csak! HIVATAL elfogadása csak a támogatt mogatási szerződésnek snek való megfelelőss sséget vizsgálja Közbeszerzési si eljárás szabályszer lyszerűségéért az ajánlatk nlatkérő/kedvezményezett vállalja a felelőss sséget HA PÁLYP LYÁZUNK Bírálatok befejeztével a szerződéstervezet stervezet megküld ldése az összegzéssel ssel a HIVATAL részr szére, (angol nyelvű összefoglaló) Benyújtand jtandó dokumentumok: Összegzés s a bírálatrb latról Kiegész szítő tájékoztatás Ajánlatbont nlatbontási jegyzőkönyv Beérkezett ajánlatok példp ldánya Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek Pártatlansági nyilatkozat Bírálati lapok, indoklások Hiányp nypótlási levelezés Szerződéstervezet X db. példp ldányban Másolatban benyújtani, hivatalos pecséttel és s eredeti aláí áírással igazolni Y héttel szerződésk skötés s előtt megküldeni 33

12 34 HA PÁLYP LYÁZUNK ÉRTÉKHATÁR R ALATT - Nem minősül l közbeszerzk zbeszerzésnek snek DE Dokumentálhat lhatóság, elszámolhat molhatóság g szempontok alapján Írásos ajánlatk nlatkéréssel, ajánlattal és s rendelkeznie (formátumok) megrendelővel kell Ajánlatk nlatkérés s minimális informáci ciói: i: Ajánlatk nlatkérő neve, címe, c pecsét Ajánlatt nlattételi teli határid ridő Száll llítási határid ridő Árubeszerzés s esetén n száll llítandó eszköz z megnevezése, műszaki m paraméterek Szolgáltat ltatás: szolgáltat ltatás s rövid r leírása, részfeladatok, r jelentések Határid ridők Legalább három h írásos ajánlat Ajánlatok értékeléséről l rövid r írásos értékelés Anyagokat jóváhagyj hagyásra a HIVATAL részr szére ELLENŐRZ RZŐ LISTA a felhívásnak és s dokumentáci ciónak a Kbt.-ben ben is szabályozott kérdk rdésekről l szóló részei teljes összhangban vannak-e e a Kbt.-vel vel? a felhívás és s a dokumentáci ció teljes összhangban van-e egymással? a Kbt.-ben ben nem meghatározott feltételek telek megfogalmazása alapján n nyilvánval nvaló-e, hogy az ajánlattev nlattevőnek nek miként kell teljesítenie tenie a feltételt, telt, és nem lehet-e e ezt máskm sként értelmezni (leghelyesebb, ha többen értelmezik a feltételt)? telt)? egyértelm rtelműek-e e az időtartam tartam-megfogalmazások? 35 és s mit hoz a jövő? j 36

13 37 Köszönöm m a figyelmet!

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2005. március 24. A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

Az oktatási segédletek hatályosítása

Az oktatási segédletek hatályosítása Az oktatási segédletek hatályosítása I. Áttekintés a tantárgy helyzetéről A közszolgáltatások szervezése és igazgatása című jegyzet megírása és kiadása óta - a közszolgáltatások rendszerében (humán és

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény alkalmazási köre

2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény alkalmazási köre 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek észerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános elenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben