Egy mondat a. Kicsit bővebben b évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!"

Átírás

1 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk zbeszerzésekről 3

2 4 zbeszerzés s céljac Közpénzek ésszerű felhasználása sa - nem mindig a leggazdaságosabb gosabb megoldás Átláthatóság, ellenőrizhet rizhetőség szélesebb körű, k mint korábban A verseny tisztaságának biztosítása sa Az összhang megteremtése az Európai KözössK sség jogszabályaival Jogszabályi változv ltozás s április 01. A hivatkozott rendeletben foglalt értékhatárok változtatv ltoztatás s nélkn lkül érvényesek a évben is. A rendelet szerinti értékhatárokat csak a közbeszerzésekől szóló évi CXXIX. törvt rvény (Kbt.) módosm dosításáról l szóló évi CVIII. törvt rvény építi be a Kbt.-be be [ (1) bekezdése 6-8., 6 illetve 41. pontjai] A módosm dosító törvény április 1-jei 1 hatálybal lybalépéséig a Kbt. még m g a január r 1-je 1 előtt érvényes értékhatárokat tartalmazza. Mivel azonban az irányelvi értékhatárok módosm dosítására közössk sségi rendelettel került sor, és s ez a jogi aktus az EK-Szerz Szerződés s 249. cikke értelmében a tagállamokban közvetlenk zvetlenül l hatályos, így április 1-jét t megelőzően en is a rendelet szerinti értékhatárok az irányad nyadóak ak a közösségi eljárásrendre [lásd a Kbt. IV. és s V. fejezetét], t], azaz a Kbt. módosításának hatálybal lybalépése előtt is azok figyelembevétel telével kell a közbeszerzk zbeszerzési si eljárásokat lefolytatni. 5 árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: építési koncesszió esetében: A nemzeti értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig a Magyar KöztK ztársaság g évi költsk ltségvetéséről szóló évi CII. törvt rvény 86. (1) a kbt VI. fejezete vonatkozásában 30 millió forint; 90 millió forint; 100 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 25 millió forint; ltatási koncesszió esetében: 25 millió forint 6

3 7 árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: A nemzeti értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig a Magyar KöztK ztársaság g évi költsk ltségvetéséről szóló évi CII. törvt rvény 86. (2) a Kbt. VII. fejezete vonatkozásában ltatás s megrendelése esetében: 50 millió forint; 100 millió forint; 50 millió forint; árubeszerzés s esetében: Az egyszerű értékhatárok január r 1-jétől 1 l március m 31-éig Kbt. Negyedik része r alkalmazásában 8 millió forint; építési beruházás s esetében: 15 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 8 millió forint. 8 NA ÉS ÁPRILISTÓL? L? 9 Kbt.-t t módosm dosító,, évi CVIII. törvt rvény megszünteti a jelenlegi nemzeti és s egyszerű eljárásrendek megkülönb nböztetését!! t!! Helyettük k egységesen gesen a klasszikus ajánlatk nlatkérők és s a közszolgk zszolgáltatók k tekintetében egyaránt új, egyszerű közbeszerzési si eljárást vezet be. Ez az új j egyszerű közbeszerzési si eljárás s váltja v fel a korábbi nemzeti eljárásrendet (tehát t a Kbt. VI. és s VII. fejezeteit).

4 10 klasszikus ajánlatk nlatkérők k egyszerű elj A nemzeti értékhatárok április 01-től a kbt VI. fejezete eljárásrend szerinti közbeszerzk zbeszerzéseisei árubeszerzés s esetében: építési beruházás s esetében: építési koncesszió esetében: ltatás s megrendelése esetében: ltatási koncesszió esetében: 8 millió forint; 15 millió forint; 100 millió forint; 8 millió forint; 25 millió forint közszolgáltatók k egyszerű elj A nemzeti értékhatárok április 01-től a kbt VII. fejezete eljárásrend szerinti közbeszerzk zbeszerzéseisei A módosm dosító törvény az új, egyszer; eljáráshoz rendeli az új nemzeti értékhatárokat (az( egyszerű értékhatár meghatározást pedig eltörli rli), így árubeszerzés s esetében: 50 millió forint; építési beruházás s esetében: 100 millió forint; ltatás s megrendelése esetében: 50 millió forint CPV kódok k (közös s közbeszerzk zbeszerzési si szójegyz jegyzék) A közös k s közbeszerzk zbeszerzési si szójegyz jegyzék k a közbeszerzk zbeszerzésre sre vonatkozó egységes ges osztályoz lyozási rendszert hoz létre, l amelynek célja c az ajánlatk nlatkérők által a közbeszerzk zbeszerzési si szerződések sek tárgyt rgyát t képezk pező cikkekre, illetve szolgáltat ltatásokra vonatkozóan an használt hivatkozási számok szabványos nyosítása. sa. A CPV tartalmaz főszójegyzéket, amely a szerződés s tárgyt rgyának meghatároz rozására ra szolgál, l, A fő szójegyz jegyzék legfeljebb 9 számjegyb mjegyből l (egy 8 számjegy mjegyű kód és egy ellenőrz rző számjegy) álló kódokat tartalmazó ágstruktúrán alapul a szerződés s tárgyt rgyát t képezk pező árubeszerzés, s, építési beruházás, illetve szolgáltat ltatás s típust pusát t leíró szövegez vegezéssel. A kiegész szítő szójegyz jegyzék,, amelynek rendeltetése további minősítő informáci ció megadása.

5 13 A CPV használata Az ajánlatk nlatkérők k meg kell, hogy találj lják k az általuk tervezett beszerzésnek snek leginkább megfelelő kódot. Lehet több t különbk nböző (al)) kódot k megjelölni, lni, fontos, hogy az ajánlati felhívás s címéhez c egyetlen kódot válasszanakv lasszanak. Amennyiben a CPV pontossági szintje nem megfelelő,, az ajánlatk nlatkérőnek nek hivatkoznia kell arra a felosztásra, sra, csoportra, osztályra, illetve besorolásra, sra, amely a legjobban megfelel az általa tervezett beszerzésnek snek ez egy általánosabb kód, k amely arról l ismerhető fel, hogy több t nullát tartalmaz. 14 zbeszerzés s tárgyait Árubeszerzés: s: forgalomképes és s birtokba vehető ingó dolog tulajdonjoga, vagy használati lati-,, illetve hasznosítási si-joga. (üzembe( helyezés, ) Építési beruházás: építmény bármilyen b eszközzel, zzel, illetve módon m történő kivitelezése (tervezése). Szolgáltat ltatás: az előbbieknek nem minősülő tevékenys kenységek. Vegyes: a fentiek összetartozó kombináci ciója (50%-os szabály) Építési koncesszió: : az ellenszolgáltat ltatások között k szerepel a hasznosítási si jog átengedése. Szolgáltat ltatási koncesszió: az ellenszolgáltat ltatások között k szerepel a hasznosítási si jog átengedése. (csak nemzeti értékhatár r esetén) Kivételek telek: államtitkot érintő,, katonai, biztonsági stb. beszerzések sek (részletes felsorolás s Kbt. 29. ) 15 zbeszerzés s folyamata I. a) Az ajánlatk nlatkérő a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s indulásáról l hirdetményben közzétett, vagy közvetlenk zvetlenül l megküld ldött felhívással értesíti ti az ajánlattev nlattevőket. b) A felhívásban meghatározza a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s lényeges l adatait és s feltételeit, teleit, így különösen k azt, hogy mit és s mennyit akar beszerezni (a közbeszerzk zbeszerzés s tárgya t és s mennyisége); mikorra kell száll llítani, és s mi lesz a fizetés s módja; m mely okok miatt van kizárva az ajánlattev nlattevő,, vagy az alvállalkoz llalkozó a közbeszerzési si eljárásb sból; melyek az ajánlattev nlattevővel vel és s a beszerzés értékének tíz t z százal zalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkoz llalkozóval szembeni pénzügyi és s szakmai alkalmassági követelmk vetelmények; milyen szempontok alapján n választjv lasztják k ki a nyertest; mikorra és s milyen formában kell beadni az ajánlatot; melyek a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s további lényeges l szabályai és dőpontjai.

6 16 zbeszerzés s folyamata II. c) A felhívás azt is tartalmazza, hogy hol lehet átvenni a beszerzés s tárgyt rgyára ra vonatkozó további informáci ciókat az ajánlati dokumentáci ciót; d) Ajánlattev nlattevő a felhívás és s a dokumentáci ció tanulmányoz nyozása, valamint a Kbt. alapján n az megállap llapítja, hogy ajánlata mellékletek kleteként milyen igazolásokat és nyilatkozatokat kell csatolnia, Kbt. 20. (3) bekezdése alapján n csak eredeti vagy hiteles másolati m formájú igazolásokat lehet benyújtani. zbeszerzés s folyamata III. e) Az ajánlattev nlattevő összehasonlítja a felhívást és s a dokumentáci ciót, mivel ha ezek közül k l bármelyik b nem teljesen egyértelm rtelmű előírást tartalmaz, érdemes kiegész szítő tájékoztatást kérnie f) Az e) pont alapján n feltett kérdk rdésekre az ajánlatk nlatkérő az ajánlatt nlattételi teli határid ridő lejárta előtt minden ajánlattev nlattevőnek nek meg kell adnia a választ. v g) El kell készk szíteni, és s be kell adni a formai és s tartalmi szempontból l egyaránt megfelelő ajánlatot; h) Az ajánlatt nlattételi teli határid ridő lejártakor, az ajánlat bontásánál l a felolvasó lap tartalmát t ismertetik, ahol az ajánlattev nlattevő jelen lehet 17 zbeszerzés s folyamata IV. i) Az ajánlatk nlatkérő értékeli az ajánlatokat, és s ennek során ha ezt már m r a felhívásban lehetővé tette az ajánlat hiányainak pótlp tlását t rendelheti el. j) Az ajánlattev nlattevő jelen lehet az eredményhirdet nyhirdetésen, ahol az ajánlatk nlatkérő kiosztja az elbírálásr sról l készk szített összegezést. st. k) A nyertes ajánlattev nlattevő szerződést st köt k t az ajánlatk nlatkérővel. Ha a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s tárgyalt rgyalásos, akkor az ajánlatok bontását t követk vetően en az ajánlatk nlatkérő és s az ajánlattev nlattevők k között k tárgyalás s zajlik az ajánlat egyes feltételeir teleiről, l, és s az ajánlatk nlatkérő az így kialakult végleges v ajánlatokat bírálja b el. 18

7 19 Jogorvoslati lehetőségek Érdek- vagy jogsérelem esetén n egy külön k n intézm zményhez, a KözbeszerzK zbeszerzési si DöntD ntőbizottsághoz lehet fordulni azért, hogy 30 napon belül államigazgatási eljárásban határozzon az ügyben, kötelezze k a jogsért rtőt t a közbeszerzk zbeszerzési si eljárás helyes módon m törtt rténő továbbfolytat bbfolytatása érdekében teendő intézked zkedésekre (ha a jogorvoslati kérelem k olyan korán érkezett, hogy ez még m g megtehető), vagy bírsb rsággal sújtsa. s zbeszerzés s időig igénye Változó,, de rendszerint hosszú átfutású folyamat. Hirdetmény elkész szítése: se: nap Ezzel párhuzamosan p tenderdokumentáci ció Hirdetmény feladásától l az ajánlatt nlattétel: tel: 52 nap kivétel egyszerűsített, gyorsított eljárás Tenderbontás: 1 nap Értékelés, eredményhirdet nyhirdetés: nap Szerződés s megkötése: (60) nap 99. az esetleges jogorvoslatok miatt A nyílt eljárás minimális id zbeszerzés s időig igénye lis időigénye 66 naptári nap az 52 napos ajánlattételi határidőt követi az elbírálás és az eredményhirdetés. Legkorábban az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon lehet szerződést kötni. A meghívásos eljárás minimális időig igénye 95 naptári nap attól kezdve, hogy az eljárást megkezdő hirdetményt feladták. Ez akkor van így, ha az ajánlatk nlatkérő az első és s a második m forduló elbírálására ra napot fordít t (a meghívásos eljárás s első fordulójában a részvételre jelentkezés s minimális lis határideje 37 nap, a második m fordulóban a minimális ajánlatt nlattételi teli határid ridő 40 nap, és s a kötelezk telező 8 napos szerződésk skötést st megelőző időszak is fennáll) A meghívásos eljárásban gyorsított eljárásn snál 43 naptári nap. Ebben az esetben a részvr szvételre jelentkezési határid ridő minimálisan 15 nap, az ajánlatt nlattételi teli határid ridő pedig 10 nap.

8 22 A egyszerűsített eljárás (Kbt ) Egy szakaszból áll. Tárgyalásos, vagy tárgyalt rgyalásnélkülili A Kbt. 4.sz. melléklet kletében foglalt szolgáltat ltatások megrendelésére irányulhat (szálloda, étterem, oktatás, egészs szségügy, gy, szociális, jogi tanácsad csadás, s, ) Minimum 3 ajánlattev nlattevő meghívása kötelezk telező Kiegész szítő tájékoztatás -22 nap Rendkívüli sürgs rgősség g miatt, azzal az ajánlattev nlattevővel vel kell tárgyalni t és - a 99. (2) bekezdésében ben foglaltaktól eltérően en - a tárgyalás s befejezésekor írásban szerződést st kötni,, aki a szerződést st a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes k teljesíteni. teni. 23 Az ajánlatk nlatkérő A gyorsított eljárás (Kbt.136. ) a meghívásos - minimum 10 nap a hirdetmény közzk zzétételével - minimum 15 nap induló tárgyalásos eljárás s esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha rendkívüli sürgs rgősség g miatt az ilyen eljárásokra előírt határid ridők k [107. (1) bekezdése, 122. ] nem lennének nek betarthatóak. ak. Kiegész szítő tájékoztatás -44 nap A rendkívüli sürgs rgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatk nlatkérő mulasztásából. l. zbeszerzés s sikere hogy az ajánlatk nlatkérő biztosítsa tsa az esélyegyenl lyegyenlőséget: get: törekedjen az ajánlati felhívás és s dokumentáci ció precíz, egyértelm rtelmű megfogalmazására, az ajánlattev nlattevő pedig ezen elvek sérelme s esetén kiegész szítő tájékoztatást kérjen k az ajánlatk nlatkérőtől. l. A Kbt. előírja, hogy a beszerzés s tárgyt rgyának műszaki m követelményeit úgy kell meghatározni, hogy minden ajánlattev nlattevő egyenlő eséllyel tehessen megfelelő ajánlatot nlatot,, ezeket célszerc lszerűen en a szabványokra hivatkozással kell megadni. 24

9 25 TIPPEK ÉS S TRÜKK KKÖK zbeszerzés s becsült értéke (Kbt.( Kbt ) Definíci ció zbeszerzés s megkezdésekor annak tárgyt rgyáért kért, k illetve kínált k legmagasabb összegű ellenszolgáltat ltatás, (ÁFA nélkn lkül) l) Meghatároz rozása A beszerzés s tárgyt rgyáért a piacon általában kért, k vagy kínált legmagasabb nettó számított érték Előzetes piaci informáci ció alapján Nem egyenlő sem a támogatt mogatás, sem a teljes projekt összegével!!!! A feltételes teles közbeszerzk zbeszerzés A 48. alapján n a pályp lyázat elnyerése előtt megindíthat tható Ajánlati felhívás s közzk zzétehető Fel kell hívni h a figyelmet az ajánlatk nlatkérés s feltételes teles jellegére a támogatt mogatásra irányul nyuló igény el nem fogadása sa (48. )) okán n az ajánlatok elbírálásától l az ajánlatk nlatkérő elállhat llhat (82. ), illetve általa előre nem látható és s elháríthatatlan ok következtk vetkeztében - beállott lényeges körülmk lmény miatt (nem( nyert) ) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. k (99. )

10 28 Egybeszámítási si kötelezettsk telezettség (Kbt. 40. ) TILOS A TÖRVT RVÉNY MEGKERÜLÉSE CÉLJC LJÁVAL AZ ÖSSZETARTOZÓ KÖZBESZERZÉSEKET SEKET RÉSZEKRE R BONTANI ezzel a becsült értéket csökkenteni! DE az egybeszámított beszerzés s több t eljárás s keretében, részekre bontva is megvalósíthat tható ha több t - egyenként nt a közösségi értékhatárt el nem érő értékű - beszerzési si tárgy t együttes értéke miatt közbeszerzk zbeszerzési si eljárást kell lefolytatni Három feltétel tel együttes fennáll llása esetén n alkalmazandó: Egy költsk ltségvetési év v (12 hónap) h [37. (1) bekezdése] és A A beszerzésre sre egy ajánlattev nlattevővel vel lehet szerződést st kötni k és A A rendeltetés s azonos vagy hasonló,, felhasználásuk suk összefügg. Pályázati egybeszámítás Ha a beszerzések sek egy fősoron f szerepelnek, az nem feltétlen tlen jelenti azt, hogy egybe kell számítani őket. Különböző sorokon szereplő tételeket teleket is kellhet egybeszámítani, sőt t az egybeszámítási si kötelezettsk telezettség g Kedvezményezett egyéb beszerzéseivel seivel összefüggésben is él. Ha a pályp lyázó több pályp lyázatot adott be, és s egyező tárgyú beszerzés szerepel mindegyikben, akkor amíg g nem kapta meg a támogatásról l szóló határozatot a 2. pályp lyázata esetében, addig lefolytathatja az eljárást az 1. pályp lyázat megfelelő értéke alapján, hisz nem lehet biztosítéka arra, hogy a támogatt mogatást megítélik, tehát t egybeszámítási si kötelezettsk telezettsége lesz. 29 Tippek az egyértelm rtelműség g biztosítására Ha a Kbt. szabályoz egy kérdk rdést, az ajánlati felhívásban érdemes a Kbt.-re hivatkozni, és s az előírást a Kbt. szavaival megismételni. Egy témakt makörről l egy helyen, a felhívásban, vagy a dokumentáci cióban, ezeknek egy pontján n kell rendelkezni, és s ha máshol m is szüks kséges ennek a témakörnek az említése, az ajánlati felhívás s vagy a dokumentáci ció adott pontjára kell hivatkozni. Sokszor okoz hibát, ha az ajánlatk nlatkérő ugyanarról l a kérdésről l ugyanazon közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s különbk nböző dokumentumaiban rendelkezik, mert nehéz z elkerülni, lni, hogy e rendelkezések eltérjenek egymást stól. 30

11 31 Tippek az egyértelm rtelműség g biztosítására Ha az ajánlatk nlatkérő által rendezni kívánt k kérdk rdésre a Kbt. nem tartalmaz szabályt, (ilyenek különösen k az ajánlat formai követelmk vetelményei), az ajánlati felhívásba kerülő előírást nagyon precízen kell megfogalmazni, tekintetbe véve v ve azt is, hogy az ajánlatk nlatkérő által megkövetelt követelmk vetelményeknek nincs jogszabályi definíci ciója, így az elvárásokat teljes részletessr szletességgel kell meghatározni rozni. Az időtartamot leghelyesebb a kezdő és s befejező nap dátumával meghatározni (pl. az utóbbi 3 évben helyett június j 3. és s június j 2. közöttk tt, 30 napnál l nem régebbir gebbi helyett június j 3. után kiáll llított ). 32 HA PÁLYP LYÁZUNK Az ajánlatt nlattételi teli felhívást, dokumentáci ciót a HIVATAL részére meg kell küldeni k a közbeszerzk zbeszerzés s megkezdését megelőzően en legalább 2 naptári héttel h ellenőrz rzésre és jóváhagyásra Átnézés s után n a HIVATAL írásban jelzi a kedvezményezettnek ha az anyag megfelel hogy az eljárást megindíthatja. Ha nincs elfogadás és s a kedvezményezett ennek ellenére lefolytatja az eljárást saját t felelőss sségére és saját t finanszíroz rozásból l teheti csak! HIVATAL elfogadása csak a támogatt mogatási szerződésnek snek való megfelelőss sséget vizsgálja Közbeszerzési si eljárás szabályszer lyszerűségéért az ajánlatk nlatkérő/kedvezményezett vállalja a felelőss sséget HA PÁLYP LYÁZUNK Bírálatok befejeztével a szerződéstervezet stervezet megküld ldése az összegzéssel ssel a HIVATAL részr szére, (angol nyelvű összefoglaló) Benyújtand jtandó dokumentumok: Összegzés s a bírálatrb latról Kiegész szítő tájékoztatás Ajánlatbont nlatbontási jegyzőkönyv Beérkezett ajánlatok példp ldánya Jelenléti ívek, jegyzőkönyvek Pártatlansági nyilatkozat Bírálati lapok, indoklások Hiányp nypótlási levelezés Szerződéstervezet X db. példp ldányban Másolatban benyújtani, hivatalos pecséttel és s eredeti aláí áírással igazolni Y héttel szerződésk skötés s előtt megküldeni 33

12 34 HA PÁLYP LYÁZUNK ÉRTÉKHATÁR R ALATT - Nem minősül l közbeszerzk zbeszerzésnek snek DE Dokumentálhat lhatóság, elszámolhat molhatóság g szempontok alapján Írásos ajánlatk nlatkéréssel, ajánlattal és s rendelkeznie (formátumok) megrendelővel kell Ajánlatk nlatkérés s minimális informáci ciói: i: Ajánlatk nlatkérő neve, címe, c pecsét Ajánlatt nlattételi teli határid ridő Száll llítási határid ridő Árubeszerzés s esetén n száll llítandó eszköz z megnevezése, műszaki m paraméterek Szolgáltat ltatás: szolgáltat ltatás s rövid r leírása, részfeladatok, r jelentések Határid ridők Legalább három h írásos ajánlat Ajánlatok értékeléséről l rövid r írásos értékelés Anyagokat jóváhagyj hagyásra a HIVATAL részr szére ELLENŐRZ RZŐ LISTA a felhívásnak és s dokumentáci ciónak a Kbt.-ben ben is szabályozott kérdk rdésekről l szóló részei teljes összhangban vannak-e e a Kbt.-vel vel? a felhívás és s a dokumentáci ció teljes összhangban van-e egymással? a Kbt.-ben ben nem meghatározott feltételek telek megfogalmazása alapján n nyilvánval nvaló-e, hogy az ajánlattev nlattevőnek nek miként kell teljesítenie tenie a feltételt, telt, és nem lehet-e e ezt máskm sként értelmezni (leghelyesebb, ha többen értelmezik a feltételt)? telt)? egyértelm rtelműek-e e az időtartam tartam-megfogalmazások? 35 és s mit hoz a jövő? j 36

13 37 Köszönöm m a figyelmet!

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Postai

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név:békés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bv. Szervezet Oktatási Központja Postai

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29.

Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29. Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29. dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Óbudai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

3 (száma) 682.104.262 (értéke)

3 (száma) 682.104.262 (értéke) 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 2014. éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: RUZSA

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Isaszeg

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: AGRIAVOLÁN

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben