III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, április 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7."

Átírás

1 Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, április 7.

2 Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők, k, akiknek a munkanélk lküliség g mellett egyéb b szociális lis- pszichés s problémájuk is van (pl. párkapcsolati probléma, adóss sságkezelés, gyermeknevelés s stb.) Aktív v korú nem foglalkoztatottak (RSZS) ellátottak Sztv.. alapján n gyakran CSSK- hoz rendeltek Egyéb b csoportok, mint pl. pályavp lyaválasztó korban lévől fiatalok

3 A jogszabályi hátterekh Munkaügyi igazgatás: évi IV. tv. Flt. Szociális igazgatás: évi III. tv. Sztv.

4 Jogszabályban definiált probléma Munkaügy célja: c A A Magyar KöztK ztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja tja a jogot a munka és s a foglalkozás szabad megválaszt lasztásához. E jogok gyakorlásának előseg segítése, se, a foglalkoztatási feszülts ltségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása sa érdekében az Országgy ggyűlés a következk vetkező törvényt alkotja: Szociális szféra céljac lja: A szociális ellátás feltételeinek teleinek biztosítása sa,, a nemzetközi zi egyezményekben, így különösen k az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális lis Jogok Egyezségokm gokmányában, tovább bbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövőj nemzedékért és s a szociális segíts tségre szorulókért rt érzett felelőss sségtől l vezérelve az Országgy ggyűlés s a következk vetkező törvényt alkotja: VERSENYKÉPESSÉG SZOLIDARITÁS

5 Eltérő szervezeti formák Munkaügy Dekoncentrált központi közigazgatási szerv Dolgozói i köztisztviselk ztisztviselők Egyetlen irány nyító a végrehajtó hatalom feje: kormány, Saját t szakminisztérium ( , 1998, ) 2006) MüM,, FMM 20 MMK, 170 közvetlenk zvetlenül irány nyított kirendeltség Módszertani támogatt mogatás: FH (2001 óta) Szociális Decentralizált lt rendszer Dolgozói i közalkalmazottak k és s néhány n ny köztisztviselk ztisztviselő ~3200 települési önkormányzat nyzat Települési szinten az alábbi önkormányzatok nyzatok találhat lhatók: a közsk zségi, a városi, v a fővárosi f és a fővárosi f kerületi Irány nyítás: BM / ICSSZEM Módszertani támogatt mogatás: NCSSZI

6 Ellátási formák Flt szerint: Álláskeresési si járadj radék, ill. segély, NYES= segély III. Sztv és önkormányzati nyzati rendelet szerint: RSZS Köztes helyzetben: TB-nél Rendszeres szociális ellátás (50% OOSZI) 2007 után rászorultság esetén Álláskeresési támogatás és szoc segély egyszerre?

7

8 Álláskeresési si járadj radék Az a személy, aki: álláskereső, és az álláskeresővé válását t megelőző négy éven belül l legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik, és rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, tovább bbá táppénzben nem részesr szesül, és munkát t akar vállalni, v de önálló álláskeresése se nem vezetett eredményre, és s számára az illetékes munkaügyi központ k kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

9 Összege Az álláskeresési si járadj radék összegét t az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkereset alapulvétel telével kell kiszámítani. tani. Több T munkaadó esetén valamennyi munkaadónál l elért átlagkeresetet kell figyelembe venni. Az áll lláskeresési si támogatt mogatás s folyósítása sa két k t szakaszra tagolódik. Az első szakaszban amely a folyósítási si idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart a folyósítás s maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százal zaléka. A folyósítás s második m szakaszában ez az összeg egységesen gesen a minimálb lbér r 60 százal zaléka. Az alsó és fels s felső határ r az évenként nt emelkedő minimálb lbérhez igazodik. A járadj radék k alsó határa megegyezik a minimálb lbér r 60 százal zalékával (ami ez évben Ft), a felső határ r pedig a minimálb lbér r 120 százal zaléka lesz (ami ebben az évben Ft). Ha az áll lláskereső korábbi átlagkeresete az álláskeresési si járadj radék alsó határánál l alacsonyabb, az álláskeresési si járadj radék összege a folyósítási si időtartam tartam mindkét t szakaszában az átlagkeresettel megegyezik.

10 Időtartama Minden 5 munkaviszonyban töltt ltött tt nap 1 nap járadékfolyósítási si időnek felel meg. A járadj radék k folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek a munkaügyi központnk zpontnál l törtt rténő jelentkezésének nek a napja. Az áll lláskeresési si járadj radék k folyósításának időtartama minimum 73 nap, de legfeljebb 270 nap. Az első folyósítási si szakasz a megállap llapított folyósítási si idő fele, de maximum 91 nap. A járadj radékfolyósítás s második m szakasza a megállap llapított folyósítási si idő hátralévő része, de maximum 179 nap. Ha munkaviszonyt a munkavállal llaló rendes, illetve a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, az álláskeresési si járadj radék k a munkaviszony megszűnését t követk vető 90 nap elteltével folyósíthat tható feltéve, hogy a folyósításához szüks kséges feltételeknek teleknek az álláskereső megfelel.

11 Álláskeresési si segély Az álláskeresési si segély első típusa annak az álláskeresőnek jár, j aki legalább 180 napig álláskeresési si járadj radékra volt jogosult, de a járadj radék k folyósítási si idejét t kimerítette. Ebben az esetben az álláskeresési si segély folyósítása sa iránti kérelmk relmét t az álláskeresési si járadék k megszüntet ntetésétől l számított 30 napon belül l kell benyújtania.

12 Álláskeresési si segély (2) Az álláskeresési si segély második típusa azon álláskereső részére állapítható meg, aki álláskeresési si járadékra nem jogosult, de az álláskeresővé válását t megelőző négy évben legalább 200 nap munkaviszonyban töltt ltött tt nappal rendelkezik.

13 Álláskeresési si segély (3) Az álláskeresési si segély harmadik típust pusára jogosult az az álláskereső,, akinek maximum 5 éve hiányzik a rár irányad nyadó öregségi gi nyugdíjkorhat jkorhatár r betölt ltéséhez a segély iránti kérelem benyújt jtásának időpontj pontjában. További feltételei, telei, hogy az álláskeresési si járadj radékban legalább 140 napig részesr szesüljön, és s a járadj radék folyósítási si idejének kimerítését t követk vető három éven belül l betölti a rár vonatkozó öregségi gi nyugdíjkorhat jkorhatárt, rt, tovább bbá rendelkezzen az öregségi gi nyugdíjhoz szüks kséges szolgálati lati idővel.

14 Időtartamok Az első és s második m típust pusú álláskeresési si segély folyósítási si időtartama 90 nap. Amennyiben az álláskereső a kérelem k benyújt jtásának időpontj pontjában az 50. életévét t betölt ltötte, tte, az álláskeresési si segély első típusának folyósítása sa 90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra válik v jogosulttá. Az álláskeresési si segély harmadik típusa t az öregségi, gi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj j jogosultságának megszerzéséig folyósíthat tható. Az álláskeresési si segély folyósításának kezdő napja a kérelem k benyújt jtását t követk vető nap.

15 Rendszeres szociális segély Megélhet lhetési jövedelemmel j nem rendelkező,, hátrh trányos munkaerő-piaci helyzetű aktív v korú személyek számára (A szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló módosított évi III. tv (Szoc( Szoc. tv.) 37/E. (1) bek.. a. pont alapján) - egészs szségkárosodott esetén: öregségi gi nyugdíjminimum 80%-a (20.640,-Ft Ft/hó) - nem foglalkoztatott esetén: öregségi gi nyugdíjminimum 70%-a (18.060,-Ft Ft/hó) július j 1.-től az RSZS jogosultság g feltételei telei és megállap llapításának szabályai lényegesen l megváltoznak. Ennek következtk vetkeztében ettől l kezdve az RSZS összege már m nem általánosan meghatározott (fix) összeg,, hanem esetenként nt eltérő: : az un. családi jövedelemhatj vedelemhatár összegének és s a jogosult családja tényleges t havi jövedelmének különbk nbözete (2005. évi CLXX tv. 11. és s 56. ).

16 Mi mennyi? 2006-ban e=allaskeresoknek_ellatasok_osszeg ei_es_kozterhei

17 Ügyfélszámok - jéghegyelméletlet

18 ÁFSZ FSZ ügyfélkör

19 ÁFSZ ügyfélszámok, ellátási forma szerint

20 Szociális szféra ügyfélköre Kb főf tartósan regisztrált munkanélk lküli li egy része r RSZS ellátottak kötelezk telezően en CSSK- ban Ellátásban nem részesr szesülők Ellátott inaktívak

21 Az ellátásban részesr szesülő aktív korúak megoszlása sa Rendszeres szociális segély 10% Munkanélküli ellátások 8% Gyermekgondozási ellátások 19% Ápolási díj 3% Öregségi nyugdíjak korhatár alatt 14% Rokkantsági nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások korhatár alatt 46% Forrás: adminisztratív statisztikák Összesen 1 millió 540 ezer aktív korú ember részesül allátásban, közülük kb. 700 ezren, rokkantsági ellátásban!

22

23 Intézm zményeken és s szakpolitikákon kon átnyúló team munka a kliensért Bár r eltérő a két k t szféra vezetése, Jogszabályi háttereh Fenntartója A kliens nem tud kibújni a bőréből, b a kliens és s a hozott problémája is azonos

24 Az iskolai segítés megosztásának német modellje csoportok Területek eljárások Pszichológus Tanácsad csadó tanár Osztálytan lytanító Gyógyped gyped szocped Tanárok Intelligencia- tesztek x x x x x x x egyéni tesztek x x x x x x x x x x x x csoportos tesztek x x x x x x x x x x x x x x x x iskolapszich. anamnézis x x x x nem standardizált módszerek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x személyis lyiség - tesztek x x x x x x szisztematikus magatartás megfigyelés x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x szociometria x x x x x x x x x x x x 1= az eljárás kifejlesztése 2= az eljárás kiválasztása 3= lefolytatás 4= kiértékelés 5= értelmezés 6= tanácsadás Forrás: Amhold, W. Text zur Schulpsychologie und Bildungsberatung Westermann, Braunschweig, II. Band, A Német Pszichológiai Társaság Iskolapszichológiai Szekcióján elhangzott 1974-ben magyar forrás: Horányi - Hoffmann - Kósáné Ormai p

25 Esettanulmány ny- intézm zmények, szakmák, k, szakmai feladatok

26 Köszönöm m a figyelmet! Az anyagok elérhet rhetőek: ek:

27

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek elátásáról A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja meg? Forrás Forma/összeg

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma: 472-8000 (Alkotmány u. ép.) A Minisztérium honlapjának íme: www.szmm.gov.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Bevezetés 3. Gyermekek után járó ellátások 18. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai

Bevezetés 3. Gyermekek után járó ellátások 18. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben