Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály

2 Személyi jövedelemadj vedelemadó

3 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba alapba tartozó és s külön k n adózó) ) jövedelemre j egységesen gesen 16 százal zalék. Kivétel: -kivétel az egyéni vállalkozv llalkozó vállalkozói i adóalapja alapja után n fizetendő személyi jövedelemadj vedelemadó, -a tartós s befektetésb sből l származ rmazó,, a lekötés s három h év után n törtt rténő megszakításakor sakor megállap llapított jövedelem 10 százal zalékos adókulcsa

4 Adóalap Összevont adóalap alap marad (családi kedvezményt és s egyes adókedvezm kedvezményeket továbbra is csak az összevont adóalappal, alappal, illetve annak adójával szemben lehet érvényesíteni, ezért a magánszem nszemélyek jövedelmeinek többst bbségéből l továbbra is összevont adóalapot alapot kell lépezni) Az összevont adóalapba alapba tartozik az adóé óévben adókötelezetts telezettség g alá eső valamennyi önálló,, nem önálló tevékenys kenységből l származ rmazó és s egyéb jövedelem, az az egyéni vállalkozv llalkozó és s a mezőgazdas gazdasági gi kistermelő esetében az átalányadózás s szabályai szerint átalányban megállap llapított jövedelem is. Az összevont adóalapba alapba tartozó jövedelmek adó(el (előleg)alapjának meghatároz rozásánál l 2011-ben még m g megmarad a szuperbruttósítás intézm zménye 2013-ig megszűnik. A külön k n adózó jövedelmek magánszem nszemélyt terhelő adójának alapja változatlanul a vonatkozó rendelkezések szerint megállap llapított jövedelem. A kifizetőt t terhelő adó alapja a jövedelem j 1,19-szerese. (Ez jelent annak a jövedelemnek j az adóterhel terhelésével azonos adóterhel terhelést, amelyből l levonva a 16 százal zalék k adót t a magánszem nszemélynek kell megfizetnie.)

5 Adómentes juttatások Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság Adómentess mentessé vállnak a korábbi adóterhet nem viselő járandóságok (pl. nyugdíj, munkáltat ltatói i lakásc scélú támogatás). Nem minősül l jövedelemnek j már m r január r 1-jétől, 1 így nem kell a jövedelem j kiszámításánál l figyelembe venni a közoktatk zoktatási törvény alapján n adható 4000 forint összegű szakkönyvv nyvvásárlási támogatást Elemi kár, k katasztrófa esetén n adómentes a károsult k által a munkáltat ltatójától l kapott segély, támogatt mogatás s is. Adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen - a sportesemény ny-szervező tevékenys kenységet folytató szervezet által e tevékenys kenységi körében k juttatott (ide nem értve, ha azt más m személy megrendelésére teljesíti), ti), - a kifizető által ugyanazon magánszem nszemélynek az adóé óévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet b

6 Összevont adózás s alá tartozó jövedelmek Önálló tevékenys kenység-ingatlanbérbeadás Megszűnik az ingatlan-bérbead rbeadásból származ rmazó jövedelem külön k n adózási lehetősége től l a magánszem nszemély az ingatlanbérbeadásból l származ rmazó jövedelmei után ha azt nem egyéni vállalkozv llalkozóként végzi v minden esetben az összevont adóalapja alapja részeként, önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelemként adózik. Változnak a költsk ltség, az értékcsökkenés elszámol molásra vonatkozó szabályok.

7 Adójóváí áírás Adójóváí áírás s a bérjb rjövedelem: 16%-a a legfeljebb havi forint, amennyiben a magánszem nszemély jövedelme nem haladja meg a jogosultsági gi határt évi 2 millió 750 ezer forint, csökken kkenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintot meg nem haladó éves összes jövedelemig j lehet érvényesíteni. Az adójóváí áírás érvényesíthetőségének meghatároz rozó tényezője a magánszem nszemély összes jövedelme j az adóé óévben, amely a bérjövedelemmel együtt az adóé óévi valamennyi bevallási kötelezettséggel járój más s jövedelem j együttes összege. Nem kell beszámítani -az ingatlan átruházásából, vagyoni értékű jog visszterhes alapításából, l, átruházásából l (végleges átengedéséből), megszüntet ntetéséből, ilyen jogról l való végleges lemondásb sból l származ rmazó, az összevont adóalapba alapba nem tartozó jövedelmet, -a munkaviszony jogellenes megszüntet ntetésére tekintettel bírósági b ítélet alapján n fizetett összeget, -az osztalékel kelőleget. leget.

8 Családi kedvezmény A családi kedvezmény adóalap alap-kedvezményként, nt, már m r egy gyermektől, és s jövedelemkorlj vedelemkorlát t nélkn lkül érvényesíthető.. MértM rtéke: egy és s két k t eltartott esetén n havonta és s kedvezményezett eltartottanként nt forint, három h eltartott esetén eltartottanként nt forint. Családi kedvezményt érvényesíthet a kedvezményezett eltartottak után: a családi pótlp tlékra jogosult a várandv randós s nőn és s vele közös k háztartásban élő házastársa; a családi pótlp tlékra saját t jogán n jogosult gyermek (személy); a rokkantsági járadj radékban részesr szesülő magánszem nszemély. A családi kedvezmény egyszeresen vehető igénybe, de a jogosulttal közös k s háztarth ztartásban élő házastárssal, élettárssal megosztható

9 Egyéb b kedvezmények A személyi és őstermelői i kedvezmény jövedelemkorlát t nélkn lkül l igénybe vehető. Az átmeneti rendelkezések alapján n járó, j tandíj, felnőttk ttképzés s díjának d halasztott kedvezménye, és s a lakásc scélú hiteltörleszt rlesztés után n igénybe vehető áthúzódó kedvezmény utoljára a évi adóval szemben érvényesíthető. Önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítópénzt nztár és nyugdíj-el előtakarékossági számla javára rendelkezni az adóé óévben törtt rtént saját befizetések 20 százal zaléka erejéig lehet.

10 Kifizetőt t terhelő adó mellett adható egyes juttatások Béren kívüli k juttatásnak nem minősülő juttatások egyéb b meghatározott A A juttatások alapja a jövedelem j 1,19-szerese A A kifizetőnek 16 százal zalék k adót, valamint 27 százal zalék k egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást kell fizetnie. Ide tartoznak a korábbi természetbeni juttatások Új j előírás s adómentesnek és üzleti ajánd ndéknak nem minősülő,, a minimálb lbér r 1%- át t meg nem haladó értékű reklám, illetve egyéb b ajánd ndék k juttatási lehetőség. A A kifizető minden olyan magánszem nszemélynek is adhat csekély értékű ajánd ndékot, akinek más m s jövedelme j tőle t nem származik. Üzleti ajánd ndék k a minimálb lbér r 25 százal zaléka lehet. Ha egy adott, az Szja törvt rvény 71. -a szerinti béren b kívüli k juttatás s a 71. -ban előírt feltételeknek teleknek megfelel, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja, a meghaladó rész a kifizetőt t terhelő adó mellett adható Ha a kifizető rosszhiszeműen en vagy jogszerűtlen tlenül l jár j r el, a kiszabható mulasztási si bírsb rság g az adóalap alap 50 százal zaléka

11 Kifizetőt t terhelő adó mellett adható egyes juttatások Béren kívüli k juttatások A béren b kívüli k juttatások után n szintén n a kifizető fizet 16 százal zalék k adót, aminek alapja a jövedelem j 1,19-szerse, a juttatást egyéb b közteher k nem terheli. A jelenleg kedvezményezett kör k r kiegész szül l : - a Széchenyi Pihenő Kártya kártyak rtya-számlára utalható, évi legfeljebb 300 ezer forint munkáltat ltatói i támogatt mogatással - és s a havi legfeljebb 5000 forintig adható,, korábban adómentes internethasználat térítésével. t Változik étkezési juttatás s (hideg és s meleg formában is lehet havi 18 ezer forint nem változik) v A magánnyugd nnyugdíjpénztári tagdíj-kieg kiegészítés s kedvezményez nyezése megszűnik.

12 Felek közötti k jogviszonytól l függf ggő juttatások A felek közötti k jogviszonytól l függf ggő juttatások: a munkavállal llalóknak egységesen gesen vagy szabályzat alapján n törtt rténő, a nem foglalkoztató részéről l törtt rténő juttatás, a sportcélú juttatás, a személysz lyszállítási szolgáltat ltatás, Művelődésintézményi szolgáltat ltatás, stb.

13 Vagyonátruh truházás Ingatlanért rtékesítés A több t részletben r megszerzett ingatlan esetében a ráér áépítés, újjáépítés, alapterület let-növelés s megszerzésére re fordított összeg meghatároz rozásakor legalább a beépített anyag-ért rtéket figyelembe szüks kséges venni. Az örökölt vagy ajánd ndékba kapott ingatlan átruházása esetén n az ingatlan szerzési si értéke az illeték-kiszab kiszabáshoz shoz figyelembe vett érték, ha azonban az illeték kiszabása sa nem törtt rténik meg az adóbevall bevallás s benyújt jtásának határidej ridejéig, ig, öröklés esetén n a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás s során n feltüntetett értéket, ajánd ndékozás s esetén n a bevétel 50 százal zalékát t kell figyelembe venni. Az illetékmentesen szerzett ingatlan átruházásából l származ rmazó jövedelem meghatároz rozásakor megszerzésre sre fordított összegként öröklésnél l a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajánd ndékozásnál l az átruházásból l származ rmazó bevétel 75 százal zaléka számolhat molható el.

14 Tőkejövedelmek Osztalékj kjövedelem Megszűnik az EGT államban működő, m, elismert piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapír r osztaléka utáni kedvezményezett, 10 százal zalékos adózás. A osztalékj kjövedelem után n minden esetben 16 százal zalékkal kell adózni. Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén n szerzési si értékként öröklés s esetén n a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás s során n feltüntetett értéket, ajánd ndékozás s esetén n az értékpapír szerzésének igazolt szerzési si értékét, t, vagy ennek hiány nyában nullát t kell figyelembe venni. Kamatjövedelem A kamatjövedelem szeptember 1-jét 1 t követk vető adóköteless telessé válásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések módosulnak. m Határozott időtartam tartamú kamatperiódus esetén n a augusztus 31-ét követően en indult (induló) ) teljes kamatperiódus(ok) dus(ok)ra december 31-ét t követk vetően en jóváíj áírt (kifizetett) kamat után n az adó mértéke 16 százal zalék. Nyitott kamatperiódus dusú betét-,, folyósz számla-,, bankkártya rtya- és takarékbet kbetét-szerződések sek esetében a december 31-ét t követk vetően en megszolgált, lt, jóváíj áírt (kifizetett) kamat után n az adó mértéke 16 százal zalék

15 Egyéb b változv ltozások TBSZ kisebb pontosítások sok A lekötési hozamot nem a lekötési időszak utolsó napján n vagy a megszakítás s napján, n, hanem a lekötési időszak utolsó napjára, a megszakítás s napjára vonatkozóan an kell megállap llapítani Ellenőrz rzött tőkepiaci t ügyletből l származ rmazó jövedelem Nemcsak a befektetési szolgáltat ltatóval, hanem annak közreműködésével kötött k tt ügyletek is minősülhetnek ilyen jövedelemnek. Nyereményb nyből l származ rmazó jövedelem A nem pénzbeni nyeremény esetén n az adó alapja a nyeremény piaci értékének 1,19-szere. Ez a szabály irányad nyadó bárki számára azonos feltételekkel telekkel meghirdetett vetélked lkedő,, verseny nem pénzben kapott díjára d is.

16 Egyéni vállalkozv llalkozó Adókulcs Évközi változv ltozás s július j 1-től 1 l feltétel tel nélkn lkül l 250 millió forint adóalapig alapig 10-os adókulcs Az egyéni vállalkozv llalkozó adóalapj alapjának 500 millió forintot meg nem haladó része után n 10 százal zalékkal, e fölött f 19 százal zalékkal teljesíti ti adófizet fizetési kötelezettségét. t. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának nincsenek feltételei, telei, az elért adómegtakar megtakarítást az egyéni vállalkozv llalkozónak nem kell nyilvántartania, ntartania, és s annak felhasználása sa nem kötött. k tt. Kivétkieg tkiegészítés Hatályon kívül k l kerülnek már r 2010-re vonatkozóan an is az egyéni vállalkozó kivét-kieg kiegészítésese (a társas t vállalkozv llalkozás s tagjának személyes közreműködői i díj-kiegd kiegészítése se is) megállap llapítására és s adózására vonatkozó személyi jövedelemadj vedelemadó szabályok. Ügyvédek, közjegyzk zjegyzők Hasonlóan an az egyéni vállalkozv llalkozási tevékenys kenység g egyéni cégkc gként törtt rténő folytatásának szabályaihoz, a törvt rvény 2011-től l szabályozza, hogyan kell eljárnia az egyéni vállalkozv llalkozó ügyvédnek, közjegyzk zjegyzőnek, végrehajtv grehajtónak, ha tevékenys kenységét t irodában folytatja.

17 Adóel előleg-szabályok Egyszerűsödnek az adóel előleg leg megállap llapítási szabályok. Az adóztat ztatás s egykulcsossá válásával val összhangban módosulnak m az adóel előleg-nyilatkozat szabályai is. A fizetendő adóel előleg leg függetlenül l a juttatott bevétel rendszeres vagy nem rendszeres jellegétől, l, illetve attól, hogy az adóel előleget leget a munkáltat ltató,, a kifizető vagy a magánszem nszemély köteles k megállap llapítani és s megfizetni az adóel előleg-alap (családi kedvezményt érvényesítő magánszem nszemély esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóel előleg-alap) 16 százal zaléka. Változik az adójóváí áírás s figyelembevétele adóel előlegnél l : - ha a magánszem nszemély nyilatkozik arról, hogy az adóé óévben a munkáltat ltatón n kívül k l mástm stól l az adóé óévi összes jövedelmj vedelmébe számító jövedelmet nem szerez, a munkáltat ltató az adójóváí áírást az általa használt bejelentett módszer m szerint veszi figyelembe, - nyilatkozat hiány nyában a munkáltat ltató a jogosultsági gi határig veszi figyelembe az adójóváí áírást.

18 Adóbevall bevallás Adónyilatkozat az önadózás új j formája évi adóé óévről A magánszem nszemély akkor tehet adónyilatkozatot, ha az adóé óévben kizárólag egy munkáltat ltatótól l szerzett jövedelmet, j és s a levont adó(el (előleg), leg), valamint a ténylegesen t fizetendő adó különbözete kevesebb, mint ezer forint, tovább bbá nem alkalmaz tételes t teles költségelszámolást, nem kér k r adókiutal kiutalást, és s a bevételb telből l levonást, a jövedelemből l kedvezményt, adókedvezm kedvezményt úgy érvényesít, ahogyan azt az adóel előleg leg megállap llapítása során n nyilatkozatában kérte; k kizárólag kifizetőtől l szerzett, kifizetésenk senként nt 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és s abból l az adót, adóel előleget leget a kifizető hiánytalanul levonta, tovább bbá nem alkalmaz tételes t teles költségelszámolást, nem kér k r adókiutal kiutalást, a bevételb telből l levonást, a jövedelemből l kedvezményt, adókedvezm kedvezményt nem vesz igénybe;

19 Adóbevall bevallás A magánszem nszemély adónyilatkozatot tehet akkor is: ha a magánszem nszemély egyrészt munkáltat ltatótól l (akár r több t munkáltat ltatótól) l) szerzett jövedelmet, j és s a levont adó(el (előleg), leg), valamint a ténylegesen t fizetendő adó különbözete kevesebb, mint ezer forint, másrészt szt kifizetőtől l szerzett kifizetésenk senként nt 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és s abból l az adót, adóel előleget leget a kifizető levonta, tovább bbá nem alkalmaz tételes t teles költsk ltségelszámolást, nem kér k adókiutal kiutalást, összes jövedelme j nem haladja meg az adójóváí áírás jogosultsági gi határát, t, és s a bevételb telből l levonást, a jövedelembj vedelemből kedvezményt, adókedvezm kedvezményt csak egy munkáltat ltatónál, l, és úgy érvényesít, ahogyan azt az adóel előleg leg megállap llapítása során nyilatkozatában kérte. k A munkáltat ltatónak, a kifizetőnek a kifizetésr sről l szóló igazoláson, összesített igazoláson tájékoztatnia t kell a magánszem nszemélyt, hogy jogosult-e e az adónyilatkozat megtétel telére.

20 Köszönöm m a figyelmet!

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011.

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2011. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, adószakértő Személy jövedelemadó Minimálbér 2011. 73.500,-

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó Hungary, Issue 2010. November Tax & Legal Alert Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2010. november 16-án fogadta el a 2011. évre

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök 159. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXVIII. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 26584

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4.

Ankét írásos anyag. GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. Ankét írásos anyag GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Személyi jövedelemadó és az eva 2010. évre vonatkozó fontosabb változásai

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben