nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst."

Átírás

1 Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 2

3 Hatályos jogszabályok: évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről, 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a Tbj. végrehajtv grehajtásról évi LXXXI. tv. (Tny.) a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról, 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a Tny. végrehajtásáról évi LXXXII. tv. (Mpt.) a magánnyugd nnyugdíjról és s a magán-nyugd nyugdíjpénztárakról évi LXXXIII. tv. (Ebt.) a kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az Ebt. végrehajtv grehajtásáról évi LXXXIV. tv. (Cst.) a családok támogatt mogatásáról, 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. végrehajtásáról évi LXXXIV. tv. a rehabilitáci ciós s járadj radékról 3

4 Alapelvek Kockázat zat-közösség, a részvr szvétel kötelezk telező A pénzbeli p ellátás és s a nyugellátás összege a járulékfizetéssel arányos Egységes ges nyilvántart ntartási rendszer, alapja a foglalkoztató bejelentése, nyilvántart ntartása, ellenőrz rzés Fedezet járul rulékok és s a munkáltat ltató hozzájárul rulás-fizetési kötelezettsk telezettsége Az állam az ellátások fedezetét t akkor is biztosítja, tja, ha a kiadások a bevételeket meghaladják 4

5 A társadalombiztost rsadalombiztosítás s célja c és Célja jellemzői lja: az egyéni felelőss sség, és s az öngondoskodás és társadalmi szolidaritás s elvei szerint szabályozza a jogviszonyokat. Jellemzői: - kötelező jelleg a jogviszony létrejl trejöttében és s megszűnésében (Kv. megállapod llapodásos forma) - jogviszony keletkezik: tevékenys kenység g kezdésekor, jogviszony létrejöttével - jogviszony megszűnik: jogviszony megszűnése, se, tevékenys kenység g befejezése + kijelentkezés - érdekelt hozzájárul rulásán n alapul - államilag garantált - felosztó-kirov kirovó (az aktív v dolgozók k járulj rulékai fedezik a nyugdíjakat). 5

6 Biztosítások sok összehasonlításasa Megnevezés Keletkezés Szolgáltat ltatás Teljesítés Forma Szolidaritás s elve Kötelező bizt Jogszabály Nincs mindig arányban Lehet természetben is Állami Ismert Magánbizt. (pályakezd lyakezdők- nek kötelezk telező) Szerződés Díj j függvf ggvénye Pénz Gazdasági társ. t Nincs 6

7 Alanya a tb-nek - 1 munkaviszony szövetkezeti tag szakképz pző iskolai tanuló,, ha tanulószerz szerződés s alapján folytat tanulmányokat nyokat álláskeresési si támogatt mogatásban részesr szesülő személy egyéni vállalkozv llalkozó,, ha nem kiegész szítő tevékenys kenységű társas vállalkozv llalkozó gazdasági gi társast rsaságban, ha ténylegesen és s személyesen közremk zreműködik, szabadalmi ügyvivői i társast rsaság g (iroda) tagja, ha személyesen közremk zreműködik ügyvédi, közjegyzk zjegyzői i iroda tagja végrehajtói i iroda tagja gépjárművezető-képző munkaközöss sség g tagja oktatói i munkaközöss sség g tagja egyéni cég c g tagja 7

8 Alanya a tb-nek - 2 segítő családtag bedolgozói i jogviszony megbízási jogviszony vállalkozási jogviszony választott tisztségvisel gviselő, -képviselő felhasználási si szerződés s alapján n munkát t végzv gző más s foglalkoztatótól l vagy külfk lföldről l bizt. jogviszonyára tekintettel jövedelmet j kap mezőgazdas gazdasági gi őstermelő az egyházi szolgálatot latot teljesítő egyházi személy (szerzetesrend tagja), kivéve ve a saját t jogú nyugdíjast 8

9 Társadalombiztosítási si és családt dtámogatási ellátások évi LXXXIII. tv. a kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól eü.. szolgáltat ltatások Igénybe vehetők: térítésmentesen, árhoz nyújtott támogatt mogatással, részleges térítés t s mellett ): háziorvosi h ellátás s 11. ; fogászati ellátás s 12. ;; járóbetegj beteg-ellátás s 13. ; fekvőbeteg beteg-gyógyintézeti ellátás s 14. ;; egyéb b ellátás ;; utazási költsk ltségmegtérítése 22. ; árhoz nyújtott támogatt mogatás s (gyógyszer, gyszer, segédeszk deszköz) z) 21. ; külföldi ldi gyógykezel gykezelés s pénzbeli ellátások terhességi gyermekágyi gyi segély ; GYED 42. /A 42/D ; táppénz baleseti ellátások baleseti eü. e szolgáltat ltatás,; baleseti táppt ppénz; baleseti járadj radék 9

10 Társadalombiztosítási si és családt dtámogatási ellátások - 2 Családt dtámogatás: Családi pótlp tlék: évi LXXXIV. tv Anyasági támogatt mogatás s évi LXXXIV. tv Gyermekgondozási támogatt mogatás s (GYES, GYET), évi LXXXIV. tv TGYS GYED évi LXXXI. tv. a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról - nyugdíjszolg jszolgáltatások 6. Sajátjog tjogú nyugellátások, öregségi, gi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitáci ciós s járadj radék Hozzátartoz tartozói i nyugellátások, özvegyi, árvaellátás, szülői i nyugdíj, baleseti hozzátartoz tartozói i ellátás 10

11 A kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól szóló évi LXXXIII. tv. -1 Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatások (Igénybev nybevétel: TAJ-sz számot igazoló okmánnyal) Feltétel tel: : biztosítási si időszak alatt Térítésmentesen (Ha tartósan külfk lföldön n dolgozik (> 3 hónap), az indokoltan harmadik államban igénybevett szolgáltat ltatás s belföldi ldi díját d t megtérítik. tik. EGT tagállamban: 1408/71/EGK rendelet szerint): betegségek gek megelőzését t szolgáló vizsgálat (pl. szűrővizsg vizsgálatok, sportorvos, iskolaorvos, védőnő) v gyógykezel gykezelés s céljc ljából l végzett v ellátások (háziorvos, fogászati ellátás, járóbeteg j szakellátás, s, fekvőbeteg szakellátás) s) egyéb b egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatások (szülészeti szeti ellátás, orvosi rehabilitáci ció,, betegszáll llítás) 11

12 A kötelezk telező egészs szségbiztosítás ellátásair sairól l szóló évi LXXXIII. tv. -2 Térítéses (részben vagy teljesen) A térítést t a biztosított tott fizeti árhoz nyújtott támogatt mogatással gyógyszer, gyszer, gyógy gyászati segédeszk deszköz gyógy gyászati ellátás s (gyógyf gyfürdő ellátások) utazási költsk ltségtérítés részleges térítés t s mellett 18 év v alatti fogszabályoz lyozás 18 év v feletti fogmegtartó ellátás fogpótl tlás egyes beutaló nélküli li ellátások szanatóriumi ellátás 12

13 Pénzbeli ellátások (Késedelmes fizetés s esetén n (15 nap után) kamat (=késedelmi pótlp tlék) jár.) j Terhességi gi-,, gyermekágyi gyi segély Jogosult: feltétel: tel: - a szülést st megelőző két éven belül l 365 napon át t biztosított tott volt és 1. a biztosítás s tartama alatt szül l vagy 2. a biztosítás s megszűnését t követk vető 42 napon belül l szül l vagy 3. a biztosítás s megszűnését t követk vető 42 napon túl t baleseti táppt ppénz alatt szül l vagy 4. - táppénz - baleseti táppt ppénz folyósítását követő 28 napon belül l szül 13

14 Terhességi gi-,, gyermekágyi gyi segély Időtartam: szülési si szabadság g (168 nap) Mértéke: a napi átlagkereset 70 %-a,% kiszámítása sa táppt ppénz szabályai szerint Napi összeg megállap llapításánál jövedelemként azt a jövedelmet j kell figyelembe venni, ami után n pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulékot fizettek 14

15 Gyermekgondozási díjd (GYED) 42. /A 42/D. Jogosult: a gyermek anyja, apja, örökbefogadó szülők és s a szülő házastársa Feltétel: tel: a biztosítás s fennáll llása és s 365 napi biztosítási si idő anya esetén n a szülést st megelőző 2 éven belül más s személy esetén n az igénybev nybevétel kezdőnap nap-ját t megelőző 2 éven belül Kv. ha munkát t végezv 15

16 Gyermekgondozási díjd (GYED) 42. /A 42/D. Időtartam: a terhességi - gyermekágyi gyi segély lejárt rtát t követk vető naptól l az előzetes biztosítási si időnek megfelelő időtartamra, legfeljebb a gyermek 2 éves koráig Mértéke: a naptári napi jövedelem j legfeljebb a minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 70%-a Kiszámítás: s: a táppt ppénz szerint 16

17 Jogosult Táppénz biztosított, tott, és s pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulék k fizetésére kötelezett Időtartam 1. a biztosítás s tartama alatt vagy 2. a biztosítás s megszűnését t követk vető három napon belül keresőképtelen saját t jogú: a keresőképtelens ptelenség g tartamára, ra, de max. egy év a biztosítás s megszűnését t követk vetően en 30 nap beteg gyermek ápolása: a gyermek 1 éves koráig, 1-31 éves gyerek esetén évenkéntnt 84 nap 3-6 éves gyerek esetén évenként nt 42 nap (*) 6-12 éves gyerek esetén évenként nt 14 nap (*) * egyedül l neveli, akkor a duplája. A hozzátartoz tartozói i nyugellátások együttes összege = max. az özvegyi nyugdíj j kétszerese. k 17

18 Táppénz Táppénz - alkalmazottak esetén - csak a betegszabadságot got követk vetően en jár. j Betegszabadság g 15 munkanap/év. TávollT volléti díj: d havi személyi alapbér r 70%-a 2 évi folyamatos biztosítási si idő esetén n a napi átlagkereset 60 %-a% 2 évnél l rövidebb r biztosítási si idő és s fekvő- beteg-gy gyógyintézeti ellátás s esetén n az átlagkereset 50%-a a táppt ppénz egy napra járój összege nem haladhatja meg a minimálb lbér r 400%-ának, a jogviszony megszűnését t követk vetően en a minimálb lbér 150%-ának harmincad részr szét 18

19 Baleseti ellátások - 1 Üzemi baleset (munka közben k vagy munkába járás j s során) és s foglalkozási betegség g esetén n jár. j Eü.. szolgáltat ltatás: 54. Baleseti táppt ppénz: (a baleseti táppénz alapjául szolgáló naptári napi összeg 100%-a a (úti( baleset esetén n 90 %). 19

20 Baleseti ellátások - 2 Baleseti járadj radék: %-ot meghaladó egészs szségkárosodás s esetén n 4 fokozat % egészs szségkárosodás 8% átlagkereset % 10% % 15% 4 39% - 30% 20

21 Baleseti ellátások %-ot% meghaladóan an rokkantsági nyugdíjat vagy rehabilitáci ciós s járadj radékot kaphat Baleseti, rokkantsági nyugdíj: A rokkantsági fokozattól l (I-III.) III.) és s a szolgálati lati időtől, illetőleg leg járulékalapot képezk pező keresettől l függf ggő Hozzátartoz tartozói i nyugellátás s (halál l esetén): A hozzátartoz tartozók k jogosultak: özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, szülői i nyugdíjra 21

22 Nyugdíj j szolgáltat ltatások -1 Rendszer-típusok: Felosztó-kirov kirovó rendszer: Az aktív v keresők k járulj rulékából fizetik az inaktív v réteg r nyugellátását. t. Fontos az átlagos bér r / átlagos nyugdíj, illetve a nyugdíjasok és s a munkaviszonyban állók k aránya. Nem kell tőkefelhalmozás, társadalmi, t gazdasági gi katasztrófa nem befolyásolja nincs tőke. t Váromány-fedezeti rendszer: A biztosított tott által meghatározott ideig tartó befizetésekb sekből és s kamataiból fizeti a nyugdíjat. A díj d j mértm rtékét t az elérend rendő nyugdíj (várom romány) alapján n számítj tják k ki. Tőkefedezeti rendszer: A biztosított tott aktív v korában törtt rtént befizetésekb sekből l (elkülönített egyéni számla) törtt rténik a járulékfizetés. Nem érzékeny a demográfiai változv ltozásra. 22

23 Nyugdíj j szolgáltat ltatások -2 5 pillérb rből l tevődik össze. 1. Pillér: : Tb-nyugd nyugdíj: : Ha valaki egyidejűleg több t sajátjog tjogú, ill. hozzátartoz tartozói i ellátásra jogosult, mindegyikből l a legkedvezőbbet választhatja. v Meghatározott feltételek telek esetén n lehetőség g van kérelemre k kivételes öregségi, gi, rokkantsági, özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, méltányossági nyugdíjemel jemelésre és s egyszeri segélyre. Formái: Saját t jogú nyugdíj, Hozzátartoz tartozói i nyugellátás, Öregségi gi nyugdíj, Özvegyi nyugdíj, Rokkantsági nyugdíj, Árvaellátás, Baleseti rokkantsági nyugdíj, Szülői i nyugdíj, Rehabilitáci ciós s járadj radék, Baleseti hozzátartoz tartozói i ellátás 23

24 Nyugdíj j szolgáltat ltatások Pillér: Magánnyugd nnyugdíj 3. Pillér: Önkéntes ntes kölcsk lcsönös s nyugdíjp jpénztárak 4. Pillér: Nyugdíj-el előtakarékossági számla (nyesz) Jellemzői: három száml mlából áll: pénzszp nzszámla, értékpapírszámla, értékpapír-letéti ti számla olyan magánszem nszemély nyithatja meg, aki még m g nem jogosult nyugdíjra csak magánszem nszemélyek fizethetnek be vagy utalhatnak ide pénztp a számla tulajdonosa maga dönt d a befektetéseir seiről 24

25 Nyesz-folyt. 1 - a pénzszp nzszámlára érkező befizetésb sből l végzett v első tranzakció díjmentes, a többit t szokásos sos áron számítj tják k fel - a számlavezet mlavezetés s díja d az éves átlagos állományi szint 1 százal zalékának megfelelő összegű,, de legalább 2 ezer forint (a pénzp nzügyi tárca szerint éves díjrd jról l van szó) - nem kell adózni a nyeszen keletkezett nyereség g vagy hozam után, ha csak nyugdíjba menetelkor vagy az után n veszi fel a takarékoskod koskodó,, de csak akkor, ha a felvét legkorábban a számlanyit mlanyitást követk vető 3. adóé óévben törtt rténik 25

26 Nyesz-folyt. 2 - a nyugdíjba vonulás s előtt felvett megtakarítás befizetésen felüli li része r egyéb b jövedelemkj vedelemként adózik - a befizetett összeg 30%-a, legfeljebb évi 100 ezer forint (az öregséginyugdíj-korhatárt rt január r 1-je 1 előtt elérőkn knél l 130 ezer forint) SZJA- kedvezményk nyként nt érvényesíthető - az adókedvezm kedvezményt a száml mlán írja jóváj az adóhat hatóság - az adókedvezm kedvezmény független f a többitt bbitől, azokkal nem kell összevonni. 26

27 5. Pillér: Foglalkoztatói i nyugdíj j (a évi CXVII. tv. szerint) Középpontjában a foglalkoztatói kötelezettségvállalás áll. Az EU-s s terminológi giában ez kiegész szítő nyugdíjnak minősül. Tag az lehet, aki a nyugdíjint jintézményt alapító,, vagy ahhoz csatlakozó foglalkoztatóval munkaviszonyban áll, és s a munkaszerződése se tartalmazza a foglalkoztató kötelezettségvállalását t a hozzájárul rulás megfizetésére. A munkaszerződésben sben rögzr gzíteni kell a hozzájárul rulás mértékét t vagy az ígért nyugdíjszolg jszolgáltatást (Kv.: ha a kollektív v szerződés s tartalmazza). 27

28 Foglalkoztatói i nyugdíj folyt. A foglalkoztatói i nyugdíjszolg jszolgáltatás s lehet egyösszeg sszegű kifizetés, határozott idejű járadékszolgáltatás, életjáradék k szolgáltat ltatás, vagy ezek kombináci ciója. A tag a szolgáltat ltatásra a nyugdíjkorhat jkorhatár betölt ltésével, ill. a várakozv rakozási idő eltelte után válik jogosulttá. A tag a nyugdíjszolg jszolgáltatást írásban kérelmezheti, megjelölve lve a választott v nyugdíjszolg jszolgáltatást. 28

29 Saját t jogú nyugellátások Öregségi gi nyugdíj Jogosult: január r 1-jétől: 1 teljes nyugdíjkorhat jkorhatár r betölt ltése + 20 év szolgálati lati idő résznyugdíj korhatár r betölt ltése + 15 év szolgálati lati idő előrehozott öregségi gi nyugdíj Egészs szségre káros k munka esetén korkedvezmény 29

30 Saját t jogú nyugellátások sok-folyt. Időtartam: a biztosított tott haláláig Mértéke (A nyugellátást évente január r 1-jétől 1 emelik ): Alap: az egyéni járulj rulék összegével, valamint a személyi jövedelemadj vedelemadóval val csökkentett nyugdíjj jjárulék- alapot képezk pező kereset Mértéke: : megszerzett szolgálati lati időtől l függf ggő, magánnyugd nnyugdíjpénztár r tagja esetén n 25 %-kal% kevesebb Méltányosság: lehetőség g van kivételes méltányosságból l nyugdíj j megállap llapításra, emelésére és s egyszeri segélyre. 30

31 Rokkantsági nyugdíj A rokkantságot felülvizsg lvizsgálják és s módosm dosítható (megszüntet ntetés, feléled ledés). Öregségi gi nyugdíj mellett csak baleseti járadj radék k adható Feltétel: tel: 79%-ot meghaladó egészs szségkárosodás Szüks kséges szolgálati lati idő 22 éves korig 2 év év v 4 év 55 évtől l 20 év 31

32 Rokkantsági nyugdíj folyt % közötti k egészs szségkárosodás, s, ha rehabilitáci cióját t nem javasolják a rokkantsági nyugdíj j melletti kereső tevékenys kenység g jogszabály szerint korlátozott Időtartam: a rokkantság g időtartama Mértéke: függ: - szolgálati lati időtől - rokkantsági csoporttól l (I, II, III) megállap llapítása az öregségi gi nyugdíj j szabályai szerint. 32

33 Rehabilitáci ciós s járadj radék Feltétel: tel: 50-79% közötti k egészs szségkárosodás s esetén, ha rehabilitáci cióját t javasolják Időtartam: maximum 3 évre állapítható meg Mértéke: összege: a rokkantsági nyugdíjk jként számított összeg 120%-a 33

34 Szolgálati lati idő Mi számít: január r 1-jétől 1 l az az időtartam, amelyre nyugdíjj jjárulékot fizettek munkaviszony szövetkezeti tagság szakképz pző iskola tanulószerz szerződéses ses tanulója bedolgozó megbízás s alapján n rendszeresen és s személyesen végzett munka minden olyan munkavégz gzéssel járój jogviszony, amelyben nyugdíjj jjárulékot kell fizetni 34

35 Szolgálati lati idő Mi számít-folyt.: katonai szolgálat lat és s polgári szolgálat lat nőknél l az január r 1. előtt született gyermekenként nt 1 év munkanélk lküli li ellátás s folyósítás s ideje gyermeknevelési támogatt mogatás; ápolási díj; d folyósítás s ideje megállapod llapodás s alapján n járulj rulékot fizetett ideje felsőfok fokú nappali tagozat ideje január r 1. előtt egyéni vállalkozv llalkozóként vagy társas t vállalkozv llalkozás s tagjaként nyugdíjj jjárulék k fizetéssel szerzett idő (Kv. ha a vállalkozv llalkozásnak tb. tartozása van, Rt. társas vállalkozv llalkozás.) részmunkaidőben minimálb lbér r alatti kereset esetén n arányosan szerzői i jogvédelem alá tartozó személyes alkotó tevékenys kenység ideje, ha a mű, m, ill. előad adás s felhasználására szerződést st kötöttek k ttek és s díjazd jazásban részesr szesült. 35

36 Szolgálati lati idő Hogyan igazolja: TB nyilvántart ntartás s alapján egykorú okirat (eredeti) munkáltat ltató (jogutód) igazolása hitelt érdemlő egyéb b módon m 36

37 Hozzátartoz tartozói i nyugellátások Özvegyi nyugdíj Feltétel: tel: az elhalálozott: lozott: házastársa, elvált lt házastárs: 1 év óta megszakítás s nélkn lkül együtt éltek és s gyermekük k született vagy megszakítás s nélkn lkül l 10 év óta együtt éltek. az elhunyt rendelkezzen nyugdíjra jogosultsággal ggal 37

38 Időtartam: Özvegyi nyugdíj Ideiglenes: Főszabályként 1 év Állandó (Állandó özvegyi nyugdíjat akkor kap, ha az öregségi gi korhatárt rt betölt ltötte, tte, vagy rokkant, vagy min. 2 gyerek (beteg, fogyatékos esetén n egy) eltartásáról gondoskodik ): haláláig árvaellátásra jogosult gyermek gondozása esetén mindaddig, míg m g a legfiatalabb is árvaellátásban részesül 38

39 Özvegyi nyugdíj Mértéke (több jogosultnál l egyenlő arányban meg kell osztani. A kettő közül l a kedvezőbbet kapja ): ha nincs saját jogú nyugdíja: a meghalt öregségi, gi, rokkantsági nyugdíjának nak 60 %-a% ha van saját t jogú nyugdíja: 30 % 39

40 Árvaellátás Feltétel: tel: Nyugdíjas (vagy szolgálati lati idővel rendelkező) ) elhalálozott lozott gyermeke (mostoha is) Időtartam 16 éves korig továbbtanul bbtanulás idejére, legfeljebb 25 éves korig Mértéke az elhalt nyugdíjának nak 30%-a ha teljesen árva, szülője rokkant, vagy elhagyta, akkor az elhalt nyugdíjának nak 60%-a 40

41 Szülői i nyugdíj Feltétel: tel: eltartott 65 éves, vagy rokkant szülő az elhalálozott lozott gyermeke után, ha az nyugdíjas volt, vagy a szolgálati lati időt t megszerezte Időtartam rokkantság g tartamára ra haláláig Mértéke = özvegyi nyugdíj. több jogosult esetében egyenlő arányban meg kell osztani 41

42 Családt dtámogatási ellátások Törvény hatálya: magyar állampolgár, menekült, bevándorl ndorlási engedéllyel rendelkezik, EGT állampolgár, migráns. Igényelb nyelbíráló: : Magyar Államkincstár Családt dtámogatási formák: Családi pótlp tlék: Nevelési ellátás s szempontjából l csak azokat a gyerekeket lehet figyelembe venni, aki alapfokú vagy középfokk pfokú oktatási intézm zmény tanulója és s rendszeres jövedelemmel j nem rendelkezik. (Ha rendszeres jövedelemmel j rendelkezik, akkor szüneteltetni kell a támogatt mogatást). Anyasági támogatt mogatás GYED Gyermekgondozási támogatt mogatás s (GYES, GYET) (Csak egyik jogcím m alapján n jár. j Nem jár j r támogatt mogatás s a Szt. 4. (1) pontja. Kv. táppénz, a gyereket intézetbe adták, büntetb ntetés s alatt áll.) 42

43 A társadalombiztost rsadalombiztosítás s forrásai Foglalkoztató Táppénz kiadásokhoz hozzájárul Társadalombiztosítási si járulj rulék Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék Biztosított, tott, foglalkoztatott Nyugdíjbiztos jbiztosítási si járulj rulék Egészs szségbiztosítási si + munkaerőpiaci járulj rulék Nyugdíj-járul rulék Egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék 43

44 Járulékfajták és s mértm rtékek 2010-ben: Tb járulj rulék: 24 % nybj. 1,5 % t.ebj. 0,5 % p.ebj. 1 % mp.j. összesen: 27 % Egészs szségbiztosítási si járulj rulék: Munke.p. és s eb. járulék k t.ebj 4 % p.ebj 2 % mp.j. 1,5 %, összesen: 7,5 % Nyugdíjj jjár., nem pénztp nztártag: 9,5% Nyugdíjj jjár., pénztp nztártag 1,5%, Tagdíj: 8% Baleseti járulj rulék: Ft/hó,, 165 Ft/nap 44

45 Egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s (EHO) évi LXVI. tv. Célja: : egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatásra jogosultak ellátására és s eü. e. szolgáltat ltatás fedezetének kiegész szítésére az arányos közteherviselés s elve alapján n adó jellegű fizetési kötelezettsk telezettség Alanya: magánszem nszemély és s kifizető Tételes EHO: 2010.január r 1-jével 1 megszűnt 45

46 A 27%-os EHO - 1 A kifizető kifizető hiány nyában vagy ha a kifizető az adóel előleg leg alapját t képezk pező jövedelem után adót t (adóel előleget) leget) nem köteles k megállap llapítani a jövedelmet j szerző magánszem nszemély 27 százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást fizet az adóé óévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti alábbi eho alapot képezk pező jövedelmek után. Kivéve ve azokat, amelyek után n járulj rulékfizetési kötelezettség g keletkezik, valamint azokat amely után n az adót t nem kell megállap llapítani és/vagy megfizetni 46

47 A 27%-os EHO - 2 a)az összevont adóalapba alapba tartozó jövedelemnél aa) az adóel előleg-alap számításn snál l figyelembe vett jövedelem, ab) a vállalkozv llalkozói i kivét és s a kivétkieg tkiegészítés s együttes összegének, illetve a személyes közremk zreműködői i díj d és a személyes közremk zreműködőidíj-kiegészítés s együttes összegének, de legfeljebb a vállalkozv llalkozóra irányad nyadó, Tbj.-ben ben meghatározott tevékenys kenységre jellemző kereset tárgyt rgyévi összegének a vállalkozv llalkozói jogviszonyra tekintettel a tárgyt rgyévre bevallott nyugdíjj jjárulék k alapját t meghaladó része 47

48 A 27%-os EHO - 3 b)külön n adózó jövedelmek közülk ba) a természetbeni juttatások adóalapk alapként meghatározott értéke, bb) a kamatkedvezményb nyből l származ rmazó jövedelem, bc) az egyösszeg sszegű járadékmegváltások, bd) a kisösszeg sszegű kifizetések 48

49 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 1: a táppt ppénz, baleseti táppt ppénz, terhességi gi-gyermekágyi gyi segély, gyermeknevelési támogatt mogatás, gyermekgondozási díj, az adóterhet nem viselő járandóság, a magánnyugd nnyugdíjpénztár és s az önkéntes ntes kölcsk lcsönös biztosítópénzt nztár által szolgáltat ltatásként kifizetett összeg, a kedvezményezett részr szére (a pénztp nztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála la miatt) fizetett összeg, az önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítópénzt nztár r megszűnése se esetén a tag részr szére teljesített tett adóköteles pénztp nztári kifizetés, valamint a volt pénztp nztártagnak a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugdíjrendszerbe törtt rténő visszalépése se miatt visszafizetett magán-nyugd nyugdíjpénztári tagdíj-kieg kiegészítés, s, 49

50 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 2 a kifizető által megállap llapított és s folyósított társadalombiztosítási si ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt t terhelő összege, az önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítópénzt nztár által a magánszem nszemély javára jóváíj áírt támogatt mogatói adomány, az Önkéntes ntes KölcsK lcsönös s Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI tv. 51/C. -ában meghatározott szolgáltat ltatás, 50

51 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 3 az iskolai szövetkezet és s az iskolai szövetkezeti csoport nappali rendszerű oktatás s keretében tanulmányokat nyokat folytató tanuló,, hallgató tagjának az iskolai szövetkezet, illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenys kenységében kifejtett személyes közreműködéséért a törvt rvény hatálybal lybalépését követően en kapott ellenszolgáltat ltatás s után, az Szja tv évi CXVII tv ában említett juttatások azon része r után, amely 25 százal zalékos adókulccsal adózik. 51

52 A magánszem nszemély egyes tőkejt kejövedelmeit terhelő EHO (14%) A magánszem nszemély az adóé óévben megszerzett vállalkozásból l kivont jövedelem j [Szja tv évi CXVII tv. 68. ], értékpapír-kölcsönzésb sből l származ rmazó jövedelem [Szja tv évi CXVII tv. 65/A. ], 25 százal zalékos adóterhet viselő osztalék k [Szja tv évi CXVII tv. 66. ], vállalkozv llalkozói i osztalékalap [Szja tv évi CXVII tv. 49/C. ], árfolyamnyereségből l származ rmazó jövedelem [Szja tv évi CXVII tv. 67. ], ingatlan bérbeadb rbeadásából l [Szja tv évi CXVII tv. 16. (1) bekezdés és s évi CXVII tv. 74. ]] származ rmazó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén n a teljes összeg után n 14 százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást fizet Ft. Hozzájárul rulás-fizetési felső határig. 52

53 Eltérő százal zalékos EHO A tételes t teles költsk ltségelszámolást választv lasztó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújt jtó őstermelő által fizetendő százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s a bevétel 5 százal zalékának a 15 százal zaléka. A fizető-vend vendéglátó tevékenys kenységet folytató magánszem nszemély által fizetendő százal zalékos mértékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s a tételes t teles átalányadó 20 százal zaléka, ha e tevékenys kenység alapján n a magánszem nszemély nem minősül l egyéni vállalkozónak. 53

54 Alternatív v (választhat lasztható) biztosítási si formák Önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítások sok: : évi XCVI. tv. Létrejöttét t az állami szerepvállal llalás s csökken kkenése idézte elő. Típusai: nyugdíjp jpénztár, önsegélyező pénztár, egészs szségpénztár Jellemzői: több pénztp nztártípus nem működhet m egy pénztp nztáron belül természetbeni, pénzbeli p szolgáltat ltatást, fizetésemel semelést st helyettesítő bruttó juttatást ad adókedvezm kedvezményezett befektetéseinek hozadéka adómentesen örökölhető 54

55 Szerveződés s elve Munkahelyi Ágazati Szakmai Területi Tagjai: : magánszem nszemélyek, jogi személyis lyiséggel nem rendelkező társ., jogi személyek Alapelvek: - társulásisi - önkéntességi - kölcsönösségi (közösen teremtik meg a fedezetet) - függetlenségigi - szolidaritási si elv 55

56 Gazdálkod lkodása értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt nem vehet fel egyéni számla mla-vezetés alapok képzk pzése: fedezeti, működési, m likviditási nem fizethető ki az eredmény osztalékk kként 56

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben