nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst."

Átírás

1 Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 2

3 Hatályos jogszabályok: évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat ltatások fedezetéről, 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a Tbj. végrehajtv grehajtásról évi LXXXI. tv. (Tny.) a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról, 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a Tny. végrehajtásáról évi LXXXII. tv. (Mpt.) a magánnyugd nnyugdíjról és s a magán-nyugd nyugdíjpénztárakról évi LXXXIII. tv. (Ebt.) a kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az Ebt. végrehajtv grehajtásáról évi LXXXIV. tv. (Cst.) a családok támogatt mogatásáról, 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. végrehajtásáról évi LXXXIV. tv. a rehabilitáci ciós s járadj radékról 3

4 Alapelvek Kockázat zat-közösség, a részvr szvétel kötelezk telező A pénzbeli p ellátás és s a nyugellátás összege a járulékfizetéssel arányos Egységes ges nyilvántart ntartási rendszer, alapja a foglalkoztató bejelentése, nyilvántart ntartása, ellenőrz rzés Fedezet járul rulékok és s a munkáltat ltató hozzájárul rulás-fizetési kötelezettsk telezettsége Az állam az ellátások fedezetét t akkor is biztosítja, tja, ha a kiadások a bevételeket meghaladják 4

5 A társadalombiztost rsadalombiztosítás s célja c és Célja jellemzői lja: az egyéni felelőss sség, és s az öngondoskodás és társadalmi szolidaritás s elvei szerint szabályozza a jogviszonyokat. Jellemzői: - kötelező jelleg a jogviszony létrejl trejöttében és s megszűnésében (Kv. megállapod llapodásos forma) - jogviszony keletkezik: tevékenys kenység g kezdésekor, jogviszony létrejöttével - jogviszony megszűnik: jogviszony megszűnése, se, tevékenys kenység g befejezése + kijelentkezés - érdekelt hozzájárul rulásán n alapul - államilag garantált - felosztó-kirov kirovó (az aktív v dolgozók k járulj rulékai fedezik a nyugdíjakat). 5

6 Biztosítások sok összehasonlításasa Megnevezés Keletkezés Szolgáltat ltatás Teljesítés Forma Szolidaritás s elve Kötelező bizt Jogszabály Nincs mindig arányban Lehet természetben is Állami Ismert Magánbizt. (pályakezd lyakezdők- nek kötelezk telező) Szerződés Díj j függvf ggvénye Pénz Gazdasági társ. t Nincs 6

7 Alanya a tb-nek - 1 munkaviszony szövetkezeti tag szakképz pző iskolai tanuló,, ha tanulószerz szerződés s alapján folytat tanulmányokat nyokat álláskeresési si támogatt mogatásban részesr szesülő személy egyéni vállalkozv llalkozó,, ha nem kiegész szítő tevékenys kenységű társas vállalkozv llalkozó gazdasági gi társast rsaságban, ha ténylegesen és s személyesen közremk zreműködik, szabadalmi ügyvivői i társast rsaság g (iroda) tagja, ha személyesen közremk zreműködik ügyvédi, közjegyzk zjegyzői i iroda tagja végrehajtói i iroda tagja gépjárművezető-képző munkaközöss sség g tagja oktatói i munkaközöss sség g tagja egyéni cég c g tagja 7

8 Alanya a tb-nek - 2 segítő családtag bedolgozói i jogviszony megbízási jogviszony vállalkozási jogviszony választott tisztségvisel gviselő, -képviselő felhasználási si szerződés s alapján n munkát t végzv gző más s foglalkoztatótól l vagy külfk lföldről l bizt. jogviszonyára tekintettel jövedelmet j kap mezőgazdas gazdasági gi őstermelő az egyházi szolgálatot latot teljesítő egyházi személy (szerzetesrend tagja), kivéve ve a saját t jogú nyugdíjast 8

9 Társadalombiztosítási si és családt dtámogatási ellátások évi LXXXIII. tv. a kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól eü.. szolgáltat ltatások Igénybe vehetők: térítésmentesen, árhoz nyújtott támogatt mogatással, részleges térítés t s mellett ): háziorvosi h ellátás s 11. ; fogászati ellátás s 12. ;; járóbetegj beteg-ellátás s 13. ; fekvőbeteg beteg-gyógyintézeti ellátás s 14. ;; egyéb b ellátás ;; utazási költsk ltségmegtérítése 22. ; árhoz nyújtott támogatt mogatás s (gyógyszer, gyszer, segédeszk deszköz) z) 21. ; külföldi ldi gyógykezel gykezelés s pénzbeli ellátások terhességi gyermekágyi gyi segély ; GYED 42. /A 42/D ; táppénz baleseti ellátások baleseti eü. e szolgáltat ltatás,; baleseti táppt ppénz; baleseti járadj radék 9

10 Társadalombiztosítási si és családt dtámogatási ellátások - 2 Családt dtámogatás: Családi pótlp tlék: évi LXXXIV. tv Anyasági támogatt mogatás s évi LXXXIV. tv Gyermekgondozási támogatt mogatás s (GYES, GYET), évi LXXXIV. tv TGYS GYED évi LXXXI. tv. a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról - nyugdíjszolg jszolgáltatások 6. Sajátjog tjogú nyugellátások, öregségi, gi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitáci ciós s járadj radék Hozzátartoz tartozói i nyugellátások, özvegyi, árvaellátás, szülői i nyugdíj, baleseti hozzátartoz tartozói i ellátás 10

11 A kötelezk telező egészs szségbiztosítás s ellátásair sairól szóló évi LXXXIII. tv. -1 Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatások (Igénybev nybevétel: TAJ-sz számot igazoló okmánnyal) Feltétel tel: : biztosítási si időszak alatt Térítésmentesen (Ha tartósan külfk lföldön n dolgozik (> 3 hónap), az indokoltan harmadik államban igénybevett szolgáltat ltatás s belföldi ldi díját d t megtérítik. tik. EGT tagállamban: 1408/71/EGK rendelet szerint): betegségek gek megelőzését t szolgáló vizsgálat (pl. szűrővizsg vizsgálatok, sportorvos, iskolaorvos, védőnő) v gyógykezel gykezelés s céljc ljából l végzett v ellátások (háziorvos, fogászati ellátás, járóbeteg j szakellátás, s, fekvőbeteg szakellátás) s) egyéb b egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatások (szülészeti szeti ellátás, orvosi rehabilitáci ció,, betegszáll llítás) 11

12 A kötelezk telező egészs szségbiztosítás ellátásair sairól l szóló évi LXXXIII. tv. -2 Térítéses (részben vagy teljesen) A térítést t a biztosított tott fizeti árhoz nyújtott támogatt mogatással gyógyszer, gyszer, gyógy gyászati segédeszk deszköz gyógy gyászati ellátás s (gyógyf gyfürdő ellátások) utazási költsk ltségtérítés részleges térítés t s mellett 18 év v alatti fogszabályoz lyozás 18 év v feletti fogmegtartó ellátás fogpótl tlás egyes beutaló nélküli li ellátások szanatóriumi ellátás 12

13 Pénzbeli ellátások (Késedelmes fizetés s esetén n (15 nap után) kamat (=késedelmi pótlp tlék) jár.) j Terhességi gi-,, gyermekágyi gyi segély Jogosult: feltétel: tel: - a szülést st megelőző két éven belül l 365 napon át t biztosított tott volt és 1. a biztosítás s tartama alatt szül l vagy 2. a biztosítás s megszűnését t követk vető 42 napon belül l szül l vagy 3. a biztosítás s megszűnését t követk vető 42 napon túl t baleseti táppt ppénz alatt szül l vagy 4. - táppénz - baleseti táppt ppénz folyósítását követő 28 napon belül l szül 13

14 Terhességi gi-,, gyermekágyi gyi segély Időtartam: szülési si szabadság g (168 nap) Mértéke: a napi átlagkereset 70 %-a,% kiszámítása sa táppt ppénz szabályai szerint Napi összeg megállap llapításánál jövedelemként azt a jövedelmet j kell figyelembe venni, ami után n pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulékot fizettek 14

15 Gyermekgondozási díjd (GYED) 42. /A 42/D. Jogosult: a gyermek anyja, apja, örökbefogadó szülők és s a szülő házastársa Feltétel: tel: a biztosítás s fennáll llása és s 365 napi biztosítási si idő anya esetén n a szülést st megelőző 2 éven belül más s személy esetén n az igénybev nybevétel kezdőnap nap-ját t megelőző 2 éven belül Kv. ha munkát t végezv 15

16 Gyermekgondozási díjd (GYED) 42. /A 42/D. Időtartam: a terhességi - gyermekágyi gyi segély lejárt rtát t követk vető naptól l az előzetes biztosítási si időnek megfelelő időtartamra, legfeljebb a gyermek 2 éves koráig Mértéke: a naptári napi jövedelem j legfeljebb a minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 70%-a Kiszámítás: s: a táppt ppénz szerint 16

17 Jogosult Táppénz biztosított, tott, és s pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulék k fizetésére kötelezett Időtartam 1. a biztosítás s tartama alatt vagy 2. a biztosítás s megszűnését t követk vető három napon belül keresőképtelen saját t jogú: a keresőképtelens ptelenség g tartamára, ra, de max. egy év a biztosítás s megszűnését t követk vetően en 30 nap beteg gyermek ápolása: a gyermek 1 éves koráig, 1-31 éves gyerek esetén évenkéntnt 84 nap 3-6 éves gyerek esetén évenként nt 42 nap (*) 6-12 éves gyerek esetén évenként nt 14 nap (*) * egyedül l neveli, akkor a duplája. A hozzátartoz tartozói i nyugellátások együttes összege = max. az özvegyi nyugdíj j kétszerese. k 17

18 Táppénz Táppénz - alkalmazottak esetén - csak a betegszabadságot got követk vetően en jár. j Betegszabadság g 15 munkanap/év. TávollT volléti díj: d havi személyi alapbér r 70%-a 2 évi folyamatos biztosítási si idő esetén n a napi átlagkereset 60 %-a% 2 évnél l rövidebb r biztosítási si idő és s fekvő- beteg-gy gyógyintézeti ellátás s esetén n az átlagkereset 50%-a a táppt ppénz egy napra járój összege nem haladhatja meg a minimálb lbér r 400%-ának, a jogviszony megszűnését t követk vetően en a minimálb lbér 150%-ának harmincad részr szét 18

19 Baleseti ellátások - 1 Üzemi baleset (munka közben k vagy munkába járás j s során) és s foglalkozási betegség g esetén n jár. j Eü.. szolgáltat ltatás: 54. Baleseti táppt ppénz: (a baleseti táppénz alapjául szolgáló naptári napi összeg 100%-a a (úti( baleset esetén n 90 %). 19

20 Baleseti ellátások - 2 Baleseti járadj radék: %-ot meghaladó egészs szségkárosodás s esetén n 4 fokozat % egészs szségkárosodás 8% átlagkereset % 10% % 15% 4 39% - 30% 20

21 Baleseti ellátások %-ot% meghaladóan an rokkantsági nyugdíjat vagy rehabilitáci ciós s járadj radékot kaphat Baleseti, rokkantsági nyugdíj: A rokkantsági fokozattól l (I-III.) III.) és s a szolgálati lati időtől, illetőleg leg járulékalapot képezk pező keresettől l függf ggő Hozzátartoz tartozói i nyugellátás s (halál l esetén): A hozzátartoz tartozók k jogosultak: özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, szülői i nyugdíjra 21

22 Nyugdíj j szolgáltat ltatások -1 Rendszer-típusok: Felosztó-kirov kirovó rendszer: Az aktív v keresők k járulj rulékából fizetik az inaktív v réteg r nyugellátását. t. Fontos az átlagos bér r / átlagos nyugdíj, illetve a nyugdíjasok és s a munkaviszonyban állók k aránya. Nem kell tőkefelhalmozás, társadalmi, t gazdasági gi katasztrófa nem befolyásolja nincs tőke. t Váromány-fedezeti rendszer: A biztosított tott által meghatározott ideig tartó befizetésekb sekből és s kamataiból fizeti a nyugdíjat. A díj d j mértm rtékét t az elérend rendő nyugdíj (várom romány) alapján n számítj tják k ki. Tőkefedezeti rendszer: A biztosított tott aktív v korában törtt rtént befizetésekb sekből l (elkülönített egyéni számla) törtt rténik a járulékfizetés. Nem érzékeny a demográfiai változv ltozásra. 22

23 Nyugdíj j szolgáltat ltatások -2 5 pillérb rből l tevődik össze. 1. Pillér: : Tb-nyugd nyugdíj: : Ha valaki egyidejűleg több t sajátjog tjogú, ill. hozzátartoz tartozói i ellátásra jogosult, mindegyikből l a legkedvezőbbet választhatja. v Meghatározott feltételek telek esetén n lehetőség g van kérelemre k kivételes öregségi, gi, rokkantsági, özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, méltányossági nyugdíjemel jemelésre és s egyszeri segélyre. Formái: Saját t jogú nyugdíj, Hozzátartoz tartozói i nyugellátás, Öregségi gi nyugdíj, Özvegyi nyugdíj, Rokkantsági nyugdíj, Árvaellátás, Baleseti rokkantsági nyugdíj, Szülői i nyugdíj, Rehabilitáci ciós s járadj radék, Baleseti hozzátartoz tartozói i ellátás 23

24 Nyugdíj j szolgáltat ltatások Pillér: Magánnyugd nnyugdíj 3. Pillér: Önkéntes ntes kölcsk lcsönös s nyugdíjp jpénztárak 4. Pillér: Nyugdíj-el előtakarékossági számla (nyesz) Jellemzői: három száml mlából áll: pénzszp nzszámla, értékpapírszámla, értékpapír-letéti ti számla olyan magánszem nszemély nyithatja meg, aki még m g nem jogosult nyugdíjra csak magánszem nszemélyek fizethetnek be vagy utalhatnak ide pénztp a számla tulajdonosa maga dönt d a befektetéseir seiről 24

25 Nyesz-folyt. 1 - a pénzszp nzszámlára érkező befizetésb sből l végzett v első tranzakció díjmentes, a többit t szokásos sos áron számítj tják k fel - a számlavezet mlavezetés s díja d az éves átlagos állományi szint 1 százal zalékának megfelelő összegű,, de legalább 2 ezer forint (a pénzp nzügyi tárca szerint éves díjrd jról l van szó) - nem kell adózni a nyeszen keletkezett nyereség g vagy hozam után, ha csak nyugdíjba menetelkor vagy az után n veszi fel a takarékoskod koskodó,, de csak akkor, ha a felvét legkorábban a számlanyit mlanyitást követk vető 3. adóé óévben törtt rténik 25

26 Nyesz-folyt. 2 - a nyugdíjba vonulás s előtt felvett megtakarítás befizetésen felüli li része r egyéb b jövedelemkj vedelemként adózik - a befizetett összeg 30%-a, legfeljebb évi 100 ezer forint (az öregséginyugdíj-korhatárt rt január r 1-je 1 előtt elérőkn knél l 130 ezer forint) SZJA- kedvezményk nyként nt érvényesíthető - az adókedvezm kedvezményt a száml mlán írja jóváj az adóhat hatóság - az adókedvezm kedvezmény független f a többitt bbitől, azokkal nem kell összevonni. 26

27 5. Pillér: Foglalkoztatói i nyugdíj j (a évi CXVII. tv. szerint) Középpontjában a foglalkoztatói kötelezettségvállalás áll. Az EU-s s terminológi giában ez kiegész szítő nyugdíjnak minősül. Tag az lehet, aki a nyugdíjint jintézményt alapító,, vagy ahhoz csatlakozó foglalkoztatóval munkaviszonyban áll, és s a munkaszerződése se tartalmazza a foglalkoztató kötelezettségvállalását t a hozzájárul rulás megfizetésére. A munkaszerződésben sben rögzr gzíteni kell a hozzájárul rulás mértékét t vagy az ígért nyugdíjszolg jszolgáltatást (Kv.: ha a kollektív v szerződés s tartalmazza). 27

28 Foglalkoztatói i nyugdíj folyt. A foglalkoztatói i nyugdíjszolg jszolgáltatás s lehet egyösszeg sszegű kifizetés, határozott idejű járadékszolgáltatás, életjáradék k szolgáltat ltatás, vagy ezek kombináci ciója. A tag a szolgáltat ltatásra a nyugdíjkorhat jkorhatár betölt ltésével, ill. a várakozv rakozási idő eltelte után válik jogosulttá. A tag a nyugdíjszolg jszolgáltatást írásban kérelmezheti, megjelölve lve a választott v nyugdíjszolg jszolgáltatást. 28

29 Saját t jogú nyugellátások Öregségi gi nyugdíj Jogosult: január r 1-jétől: 1 teljes nyugdíjkorhat jkorhatár r betölt ltése + 20 év szolgálati lati idő résznyugdíj korhatár r betölt ltése + 15 év szolgálati lati idő előrehozott öregségi gi nyugdíj Egészs szségre káros k munka esetén korkedvezmény 29

30 Saját t jogú nyugellátások sok-folyt. Időtartam: a biztosított tott haláláig Mértéke (A nyugellátást évente január r 1-jétől 1 emelik ): Alap: az egyéni járulj rulék összegével, valamint a személyi jövedelemadj vedelemadóval val csökkentett nyugdíjj jjárulék- alapot képezk pező kereset Mértéke: : megszerzett szolgálati lati időtől l függf ggő, magánnyugd nnyugdíjpénztár r tagja esetén n 25 %-kal% kevesebb Méltányosság: lehetőség g van kivételes méltányosságból l nyugdíj j megállap llapításra, emelésére és s egyszeri segélyre. 30

31 Rokkantsági nyugdíj A rokkantságot felülvizsg lvizsgálják és s módosm dosítható (megszüntet ntetés, feléled ledés). Öregségi gi nyugdíj mellett csak baleseti járadj radék k adható Feltétel: tel: 79%-ot meghaladó egészs szségkárosodás Szüks kséges szolgálati lati idő 22 éves korig 2 év év v 4 év 55 évtől l 20 év 31

32 Rokkantsági nyugdíj folyt % közötti k egészs szségkárosodás, s, ha rehabilitáci cióját t nem javasolják a rokkantsági nyugdíj j melletti kereső tevékenys kenység g jogszabály szerint korlátozott Időtartam: a rokkantság g időtartama Mértéke: függ: - szolgálati lati időtől - rokkantsági csoporttól l (I, II, III) megállap llapítása az öregségi gi nyugdíj j szabályai szerint. 32

33 Rehabilitáci ciós s járadj radék Feltétel: tel: 50-79% közötti k egészs szségkárosodás s esetén, ha rehabilitáci cióját t javasolják Időtartam: maximum 3 évre állapítható meg Mértéke: összege: a rokkantsági nyugdíjk jként számított összeg 120%-a 33

34 Szolgálati lati idő Mi számít: január r 1-jétől 1 l az az időtartam, amelyre nyugdíjj jjárulékot fizettek munkaviszony szövetkezeti tagság szakképz pző iskola tanulószerz szerződéses ses tanulója bedolgozó megbízás s alapján n rendszeresen és s személyesen végzett munka minden olyan munkavégz gzéssel járój jogviszony, amelyben nyugdíjj jjárulékot kell fizetni 34

35 Szolgálati lati idő Mi számít-folyt.: katonai szolgálat lat és s polgári szolgálat lat nőknél l az január r 1. előtt született gyermekenként nt 1 év munkanélk lküli li ellátás s folyósítás s ideje gyermeknevelési támogatt mogatás; ápolási díj; d folyósítás s ideje megállapod llapodás s alapján n járulj rulékot fizetett ideje felsőfok fokú nappali tagozat ideje január r 1. előtt egyéni vállalkozv llalkozóként vagy társas t vállalkozv llalkozás s tagjaként nyugdíjj jjárulék k fizetéssel szerzett idő (Kv. ha a vállalkozv llalkozásnak tb. tartozása van, Rt. társas vállalkozv llalkozás.) részmunkaidőben minimálb lbér r alatti kereset esetén n arányosan szerzői i jogvédelem alá tartozó személyes alkotó tevékenys kenység ideje, ha a mű, m, ill. előad adás s felhasználására szerződést st kötöttek k ttek és s díjazd jazásban részesr szesült. 35

36 Szolgálati lati idő Hogyan igazolja: TB nyilvántart ntartás s alapján egykorú okirat (eredeti) munkáltat ltató (jogutód) igazolása hitelt érdemlő egyéb b módon m 36

37 Hozzátartoz tartozói i nyugellátások Özvegyi nyugdíj Feltétel: tel: az elhalálozott: lozott: házastársa, elvált lt házastárs: 1 év óta megszakítás s nélkn lkül együtt éltek és s gyermekük k született vagy megszakítás s nélkn lkül l 10 év óta együtt éltek. az elhunyt rendelkezzen nyugdíjra jogosultsággal ggal 37

38 Időtartam: Özvegyi nyugdíj Ideiglenes: Főszabályként 1 év Állandó (Állandó özvegyi nyugdíjat akkor kap, ha az öregségi gi korhatárt rt betölt ltötte, tte, vagy rokkant, vagy min. 2 gyerek (beteg, fogyatékos esetén n egy) eltartásáról gondoskodik ): haláláig árvaellátásra jogosult gyermek gondozása esetén mindaddig, míg m g a legfiatalabb is árvaellátásban részesül 38

39 Özvegyi nyugdíj Mértéke (több jogosultnál l egyenlő arányban meg kell osztani. A kettő közül l a kedvezőbbet kapja ): ha nincs saját jogú nyugdíja: a meghalt öregségi, gi, rokkantsági nyugdíjának nak 60 %-a% ha van saját t jogú nyugdíja: 30 % 39

40 Árvaellátás Feltétel: tel: Nyugdíjas (vagy szolgálati lati idővel rendelkező) ) elhalálozott lozott gyermeke (mostoha is) Időtartam 16 éves korig továbbtanul bbtanulás idejére, legfeljebb 25 éves korig Mértéke az elhalt nyugdíjának nak 30%-a ha teljesen árva, szülője rokkant, vagy elhagyta, akkor az elhalt nyugdíjának nak 60%-a 40

41 Szülői i nyugdíj Feltétel: tel: eltartott 65 éves, vagy rokkant szülő az elhalálozott lozott gyermeke után, ha az nyugdíjas volt, vagy a szolgálati lati időt t megszerezte Időtartam rokkantság g tartamára ra haláláig Mértéke = özvegyi nyugdíj. több jogosult esetében egyenlő arányban meg kell osztani 41

42 Családt dtámogatási ellátások Törvény hatálya: magyar állampolgár, menekült, bevándorl ndorlási engedéllyel rendelkezik, EGT állampolgár, migráns. Igényelb nyelbíráló: : Magyar Államkincstár Családt dtámogatási formák: Családi pótlp tlék: Nevelési ellátás s szempontjából l csak azokat a gyerekeket lehet figyelembe venni, aki alapfokú vagy középfokk pfokú oktatási intézm zmény tanulója és s rendszeres jövedelemmel j nem rendelkezik. (Ha rendszeres jövedelemmel j rendelkezik, akkor szüneteltetni kell a támogatt mogatást). Anyasági támogatt mogatás GYED Gyermekgondozási támogatt mogatás s (GYES, GYET) (Csak egyik jogcím m alapján n jár. j Nem jár j r támogatt mogatás s a Szt. 4. (1) pontja. Kv. táppénz, a gyereket intézetbe adták, büntetb ntetés s alatt áll.) 42

43 A társadalombiztost rsadalombiztosítás s forrásai Foglalkoztató Táppénz kiadásokhoz hozzájárul Társadalombiztosítási si járulj rulék Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék Biztosított, tott, foglalkoztatott Nyugdíjbiztos jbiztosítási si járulj rulék Egészs szségbiztosítási si + munkaerőpiaci járulj rulék Nyugdíj-járul rulék Egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék 43

44 Járulékfajták és s mértm rtékek 2010-ben: Tb járulj rulék: 24 % nybj. 1,5 % t.ebj. 0,5 % p.ebj. 1 % mp.j. összesen: 27 % Egészs szségbiztosítási si járulj rulék: Munke.p. és s eb. járulék k t.ebj 4 % p.ebj 2 % mp.j. 1,5 %, összesen: 7,5 % Nyugdíjj jjár., nem pénztp nztártag: 9,5% Nyugdíjj jjár., pénztp nztártag 1,5%, Tagdíj: 8% Baleseti járulj rulék: Ft/hó,, 165 Ft/nap 44

45 Egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s (EHO) évi LXVI. tv. Célja: : egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatásra jogosultak ellátására és s eü. e. szolgáltat ltatás fedezetének kiegész szítésére az arányos közteherviselés s elve alapján n adó jellegű fizetési kötelezettsk telezettség Alanya: magánszem nszemély és s kifizető Tételes EHO: 2010.január r 1-jével 1 megszűnt 45

46 A 27%-os EHO - 1 A kifizető kifizető hiány nyában vagy ha a kifizető az adóel előleg leg alapját t képezk pező jövedelem után adót t (adóel előleget) leget) nem köteles k megállap llapítani a jövedelmet j szerző magánszem nszemély 27 százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást fizet az adóé óévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti alábbi eho alapot képezk pező jövedelmek után. Kivéve ve azokat, amelyek után n járulj rulékfizetési kötelezettség g keletkezik, valamint azokat amely után n az adót t nem kell megállap llapítani és/vagy megfizetni 46

47 A 27%-os EHO - 2 a)az összevont adóalapba alapba tartozó jövedelemnél aa) az adóel előleg-alap számításn snál l figyelembe vett jövedelem, ab) a vállalkozv llalkozói i kivét és s a kivétkieg tkiegészítés s együttes összegének, illetve a személyes közremk zreműködői i díj d és a személyes közremk zreműködőidíj-kiegészítés s együttes összegének, de legfeljebb a vállalkozv llalkozóra irányad nyadó, Tbj.-ben ben meghatározott tevékenys kenységre jellemző kereset tárgyt rgyévi összegének a vállalkozv llalkozói jogviszonyra tekintettel a tárgyt rgyévre bevallott nyugdíjj jjárulék k alapját t meghaladó része 47

48 A 27%-os EHO - 3 b)külön n adózó jövedelmek közülk ba) a természetbeni juttatások adóalapk alapként meghatározott értéke, bb) a kamatkedvezményb nyből l származ rmazó jövedelem, bc) az egyösszeg sszegű járadékmegváltások, bd) a kisösszeg sszegű kifizetések 48

49 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 1: a táppt ppénz, baleseti táppt ppénz, terhességi gi-gyermekágyi gyi segély, gyermeknevelési támogatt mogatás, gyermekgondozási díj, az adóterhet nem viselő járandóság, a magánnyugd nnyugdíjpénztár és s az önkéntes ntes kölcsk lcsönös biztosítópénzt nztár által szolgáltat ltatásként kifizetett összeg, a kedvezményezett részr szére (a pénztp nztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála la miatt) fizetett összeg, az önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítópénzt nztár r megszűnése se esetén a tag részr szére teljesített tett adóköteles pénztp nztári kifizetés, valamint a volt pénztp nztártagnak a társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugdíjrendszerbe törtt rténő visszalépése se miatt visszafizetett magán-nyugd nyugdíjpénztári tagdíj-kieg kiegészítés, s, 49

50 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 2 a kifizető által megállap llapított és s folyósított társadalombiztosítási si ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt t terhelő összege, az önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítópénzt nztár által a magánszem nszemély javára jóváíj áírt támogatt mogatói adomány, az Önkéntes ntes KölcsK lcsönös s Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI tv. 51/C. -ában meghatározott szolgáltat ltatás, 50

51 Nem kell megfizetni a 27 %-os% egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást - 3 az iskolai szövetkezet és s az iskolai szövetkezeti csoport nappali rendszerű oktatás s keretében tanulmányokat nyokat folytató tanuló,, hallgató tagjának az iskolai szövetkezet, illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenys kenységében kifejtett személyes közreműködéséért a törvt rvény hatálybal lybalépését követően en kapott ellenszolgáltat ltatás s után, az Szja tv évi CXVII tv ában említett juttatások azon része r után, amely 25 százal zalékos adókulccsal adózik. 51

52 A magánszem nszemély egyes tőkejt kejövedelmeit terhelő EHO (14%) A magánszem nszemély az adóé óévben megszerzett vállalkozásból l kivont jövedelem j [Szja tv évi CXVII tv. 68. ], értékpapír-kölcsönzésb sből l származ rmazó jövedelem [Szja tv évi CXVII tv. 65/A. ], 25 százal zalékos adóterhet viselő osztalék k [Szja tv évi CXVII tv. 66. ], vállalkozv llalkozói i osztalékalap [Szja tv évi CXVII tv. 49/C. ], árfolyamnyereségből l származ rmazó jövedelem [Szja tv évi CXVII tv. 67. ], ingatlan bérbeadb rbeadásából l [Szja tv évi CXVII tv. 16. (1) bekezdés és s évi CXVII tv. 74. ]] származ rmazó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén n a teljes összeg után n 14 százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulást fizet Ft. Hozzájárul rulás-fizetési felső határig. 52

53 Eltérő százal zalékos EHO A tételes t teles költsk ltségelszámolást választv lasztó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújt jtó őstermelő által fizetendő százal zalékos mértm rtékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s a bevétel 5 százal zalékának a 15 százal zaléka. A fizető-vend vendéglátó tevékenys kenységet folytató magánszem nszemély által fizetendő százal zalékos mértékű egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s a tételes t teles átalányadó 20 százal zaléka, ha e tevékenys kenység alapján n a magánszem nszemély nem minősül l egyéni vállalkozónak. 53

54 Alternatív v (választhat lasztható) biztosítási si formák Önkéntes ntes kölcsk lcsönös s biztosítások sok: : évi XCVI. tv. Létrejöttét t az állami szerepvállal llalás s csökken kkenése idézte elő. Típusai: nyugdíjp jpénztár, önsegélyező pénztár, egészs szségpénztár Jellemzői: több pénztp nztártípus nem működhet m egy pénztp nztáron belül természetbeni, pénzbeli p szolgáltat ltatást, fizetésemel semelést st helyettesítő bruttó juttatást ad adókedvezm kedvezményezett befektetéseinek hozadéka adómentesen örökölhető 54

55 Szerveződés s elve Munkahelyi Ágazati Szakmai Területi Tagjai: : magánszem nszemélyek, jogi személyis lyiséggel nem rendelkező társ., jogi személyek Alapelvek: - társulásisi - önkéntességi - kölcsönösségi (közösen teremtik meg a fedezetet) - függetlenségigi - szolidaritási si elv 55

56 Gazdálkod lkodása értékpapírt nem bocsáthat ki, hitelt nem vehet fel egyéni számla mla-vezetés alapok képzk pzése: fedezeti, működési, m likviditási nem fizethető ki az eredmény osztalékk kként 56

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

Mi mennyi 2015-ben! Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2015-ben! Havi bér Ft/hó Mi mennyi 2015-ben! 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér Korm. rend. 2. (1) bek. 78.000 17.950

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,t/hó- F(231,- Ft/nap)

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930,t/hó- F(231,- Ft/nap) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantáltérminimum)b Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum*347/2014.

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben