(2006, 2007) november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese"

Átírás

1 Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

2 Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram Szorosabb kapcsolat a szociális ellátórendszer és s a fedezetül l szolgáló befizetések közöttk Adóhat hatóság g eszközrendszer zrendszerének nek javítása, az adóbeszed beszedés s hatékonys konyságának nak javítása Feketegazdaság, g, adóelker elkerülés s lehetőségeinek korlátoz tozása Államigazgatás s strukturális változv ltozásai (regionalizálás,, stb.) Belső jogharmonizáci ció (Gt., Ct.), EU-harmoniz harmonizáció Adó- és tb-változások 2/24

3 Az Szja törvény szeptember 1-jétől hatályos változásai 1. A természetbeni juttatás s adókulcs kulcsának emelése 44%-ról 54%-ra 2. A kifizető által megrendelt telefonszolgáltat ltatás s vélelmezett v magánc ncélú használata utáni adózás 3. A törvt rvényen alapuló végkielégítés s adóel előlegének megállap llapítása 4. A kamatjövedelem adózása (20%) Az adó megállap llapítása Átmeneti szabályok 5. A tőzsdei t ügyletekből l származ rmazó jövedelem adókötelezetts telezettsége 6. Nyugdíj-el előtakarékossági számla használat latára vonatkozó szabályok Adó- és tb-változások 3/24

4 Az Szja törvény január 1- jétől hatályos változásai I. 1. Az adótábla nem változik, v de a 18%-os adókulcshoz tartozó sávhatár r 1,7 millió Ft-ig emelkedik 2. A kifizetői i adómentes természetbeni juttatások szűkülnek - az üdülési csekk juttatásánál - a csekély értékű ajánd ndékozásnál 3. Az adóköteles béren b kívüli k juttatások köréből k l kikerül l az adómentes bankszámlak mlaköltség-térítés, s, de az adóemel emeléstől függetlenül l változatlan v ltozatlan a 400 ezer Ft-os adómentes keret 4. Csökken az adómentes értékhatár együttesen a tárgyht rgyhónap első napján érvényes minimálb lbér r 50%-áig - a magánnyugd nnyugdíjpénztári támogatás - a magánnyugd nnyugdíjpénztári tagdíjkieg jkiegészítés - az önkéntes ntes kölcsk lcsönös s nyugdíjp jpénztárba törtt rténő munkáltat ltatói hozzájárul rulás s esetén Adó- és tb-változások 4/24

5 Az Szja törvény január 1- jétől hatályos változásai II. 5. Csökken az adómentes értékhatár a tárgyht rgyhónap első napján érvényes minimálb lbér r 20%-áig az önkéntes ntes kölcsönös s egészs szségpénztárba törtt rténő befizetés s esetén. 6. Az adóterhet nem viselő járandóságok körének k bővülése b (nyugdíj, baleseti járadj radék) 7. Megszűnő adókedvezm kedvezmények - a szellemi tevékenys kenység g jövedelme j után - a felnőttk ttképzés, számítógép p beszerzése se esetén - a lakáshitel shitel-törlesztése se után 8. A megmaradó adókedvezm kedvezmények - éves jövedelemkorlj vedelemkorláthoz (3,4 millió Ft-hoz) kötöttek k ttek és - legfeljebb éves szinten 100 ezer Ft-ig érvényesíthetőek ek (kivétel a családi adókedvezm kedvezmény) Adó- és tb-változások 5/24

6 Társadalombiztosítás I szeptember 1-jétől hatályos módosítások 1. Az egészs szségbiztosítási si járulj rulék k kockázatok szerint megbontásra került A foglalkoztató által fizetendő egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 11%, melyből a természetbeni ellátás s fedezete 7%, a pénzbeli p ellátás s fedezete 4% A biztosítottak tottak által fizetendő egészs szségbiztosítási si járulj rulék k 6%, melyből a természetbeni ellátás s fedezete 4%, a pénzbeli p ellátás s fedezete 2% 2. Baleseti járulj rulék k helyett egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék (10%) a kiegész szítő tevékenys kenységű egyéni és s társas t vállalkozv llalkozók esetében. 3. Biztosítási si kötelezettsk telezettséggel nem rendelkező,, eltartott hozzátartoz tartozónak nem minősülő magánszem nszemély egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj ruléka (15%) Adó- és tb-változások 6/24

7 Társadalombiztosítás II szeptember 1-jétől hatályos módosítások 4. Minimum járulj rulékalap havi Ft 5. Bejelentési lehetőség g a minimum járulj rulékalapot el nem érő jövedelemről. l. Határid ridő: : október A minimum járulj rulékalappal érintett biztosítottak tottak körek - munkaviszonyban állók - főállású társas vállalkozv llalkozók - főállású egyéni vállalkozv llalkozók k (átal( talányadózók k is) - főállású eva adóalany alany egyéni vállalkozv llalkozók 7. Munkavállal llalói i járulj rulék k szeptember 1-től 1 l 1,5% Adó- és tb-változások 7/24

8 Társadalombiztosítás III január 1-jétől hatályos módosítások 1. TársadalombiztosT rsadalombiztosítási si járulj rulék k 29% [ezen belül nybj.: 21%, ebj.. 8% (természetbeni 5%, pénzbeli p 3%)] 2. Egyéni egészs szségbiztosítási si járulj rulék k mértm rtéke 7% (4+3%) 3. Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék k mértm rtéke - kiegész szítő tevékenys kenységű vállalkozók k esetében 16% - nem biztosított tott magánszem nszemély esetében 16% 4. Biztosított tottá válik a mezőgazdas gazdasági gi őstermelő 5. A minimum-járul ruléklap havi Ft 6. APEH felé kell a foglalkoztatottakat bejelenteni 7. A magánnyugd nnyugdíj-pénztári tagdíjak bevallása és s befizetése is az APEH felé történik Adó- és tb-változások 8/24

9 Eho törvény változásai év A magánszem nszemélyt terhelő százal zalékos eho-kötelezetts telezettség új szabálya: 1. A külön k n adózó jövedelmek eho-kötelezetts telezettségének feltölt ltési határa Ft-ról l Ft-ra emelkedik. 2. A kötelezettsk telezettség g mértm rtéke 4%-ról l 14%-ra emelkedik. 3. Az 1 millió forint határ r feletti jövedelem j esetén n a kötelezettség g az első forinttól l keletkezik. 4. Több T kifizető esetén n a magánszem nszemély nyilatkozattételi teli kötelezettsége az év v folyamán n megszerzett jövedelmekrj vedelmekről Adó- és tb-változások 9/24

10 Különadó I. Egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok Hatályba lépés: l szeptember 1. Az adó alapja: a vállalkozv llalkozói i jövedelemadj vedelemadózás s szerint adózónál l csak a pozitív v adóalap alap esetén kell fizetni az átalányadózás s szerint adózó esetében Evás egyéni vállalkozv llalkozó nem fizet különadk nadót Az adó mértéke: 4 százal zalék, költsk ltségként nem számolhat molható el! évi adókötelezetts telezettség g teljesítése: se: adóel előleg leg fizetési kötelezettség g nincs, adófizet fizetési kötelezettsk telezettségre spec.. szabályok, bevallási határid ridő: : február r évi adókötelezetts telezettség g teljesítése: se: adóel előleg leg fizetési kötelezettség g negyedévente a negyedévet követk vető hó 12-éig, bevallási határid ridő az szja bevallással együtt a tárgvévetvet követő év v február r Adó- és tb-változások 10/24

11 Különadó II. Társas vállalkozásra vonatkozó szabályok Hatályba lépés: l szeptember 1. Adó alapja: a növeln velő és s csökkent kkentő tételekkel telekkel korrigált adózás s előtti eredmény (Nem azonos a társast rsasági adóalappal!) alappal!) Adó mértéke: 4 százal zalék évi adókötelezetts telezettség g teljesítése: se: adóel előleg-fizetési kötelezettség g nincs, feltölt ltési kötelezettsk telezettség g (2006. december 20.) évi adókötelezetts telezettség g teljesítése: se: adóel előleg leg fizetési kötelezettség g negyedévente a tárgynegyedt rgynegyedévet követk vető hó 20-áig, illetve az adóé óév v utolsó hónapjának nak 20-áig, adófizet fizetési kötelezettsk telezettség g a tárgyt rgyévet vet követő 150. napig Adó- és tb-változások 11/24

12 Különadó III. Magánszemélyekre vonatkozó szabályok Hatályba lépés: l január r 1. Adó alapja: az összevonandó jövedelemnek a nyugdíjj jjárulék k felső határát t meghaladó része Adó mértéke: 4 százal zalék Különadó-előleg leg fizetési kötelezettsk telezettség: speciális szabályok a munkáltat ltatóra, a kifizetőre és s a magánszem nszemélyekre Adó- és tb-változások 12/24

13 Hitelintézeti járadék Hatályba lépés: l január r 1. Érintett kör: k hitelintézetek A járadj radék k alapja: a kihelyezett hitelre befolyt kamat, kamatjellegű bevétel A járadj radék k mértm rtéke : 5 százal zalék Járadékelőleg leg fizetési kötelezettsk telezettség: negyedévente a követk vető hónap 12-éig, illetve az utolsó hónap 20-áig Járadék k bevallása - az adóé óév v utolsó napját követő 150. nap Adó- és tb-változások 13/24

14 ÁFA törvény változásai I. Hatályba lépés: l szeptember Adómért rték k változv ltozás: áfa kulcs 15%-ról l 20%-ra emelkedett, az új j adómért rték k alkalmazása csak akkor, ha az adófizet fizetési kötelezettség g e e után n keletkezik Átmeneti szabályok: a) Folyamatosan teljesített tett szolgáltat ltatásnyújtás (ha a teljesítés s mérése m száml mlálóleolvasás útján n vagy anélk lkül l törtt rténik, illetve átalánydíjat fizetnek) b) BérbeadB rbeadás sportingatlanok sportcélú bérbeadása c) 16. (11) alá tartozó szolgáltat ltatások 2. Adómért rték k előtti előlegfizet legfizetés és s utáni teljesítés s esetén (ha az ellenért rték k bruttó összegben van megállap llapítva, illetve nettó + áfa összegben van megállap llapítva) Adó- és tb-változások 14/24

15 ÁFA törvény változásai II. 3. Helyesbítő számla, stornó számla adómért rtéke 4. PénztP nztárgépek, taxaméterek terek átállítása: határid ridő: : XI Bolti kiskereskedelmi tevékenys kenység g különleges k adózási szabálya 6. Telefon levonható áfája 50%-ról l 70%-ra nőn 7. Folyamatos termékért rtékesítés s fogalmának bővüléseb 8. Adósz szám m felfüggeszt ggesztés Áfa elszámol molása: - a felfüggeszt ggesztés s időszaka alatt - a felfüggeszt ggesztés s időszaka után Adó- és tb-változások 15/24

16 ÁFA törvény változásai III. 9. Adómentes a termékimport, amikor a rendeltetési hely a közösség g másik m tagállama, feltéve, hogy: az importáló a termékkel adómentes közössk sségi értékesítést st hajt végre, v a szabadforgalomba helyezésr sről l szóló határozat közlk zlésétől számított 30 napon belül l elfuvarozza, az importáló adóbiztos biztosítékot nyújt (adómentes vámkezelv mkezelés s vélelme, v adóbiztos biztosíték k alóli li mentesülés, s, adóbiztos biztosíték k felszabadítása) sa) Import adójogi megbízott (feladata, bevallása) Adómentes termékimport feltételeinek teleinek nemteljesülése se (különös s szabály az import adójogi megbízott esetén) Adó- és tb-változások 16/24

17 Az Art. változásai I július Tevékenys kenységi kör k r bejelentése 2. VégelszV gelszámolás: új j bevallási határid ridők, adóhat hatósági ellenőrz rzések lezárásának végsv gső időpontja 3. A becslés és s a vagyonosodási si vizsgálatok szabályainak szigorodása sa augusztus 1. Kedvezményes önellenőrzés: önellenőrzés s időszaka, részletfizetr szletfizetési si lehetőség szeptember Adósz szám m (közöss sségi adósz szám) m) kiadásának időpontja: konkrét t időpontot rögzít t a törvt rvény, adósz szám m nélkn lküli li tevékenys kenység 2. Képviseleti K szabályok változv ltozása: többes t állandó képviselők k felelőss ssége, állandó képviselői i bírsb rság g alóli li mentesülés 3. Felszámol molóval szemben kiszabható mulasztási si bírsb rság 4. KépviselK pviselő,, könyvvizsgk nyvvizsgáló jogviszonyának nak bejelentése Adó- és tb-változások 17/24

18 Az Art. változásai II január 1-jétől hatályos szabályok 1. Az állami adóhat hatóság g regionális átalakítása (hatálybal lybalépés kihirdetéssel, alkalmazása január r 1-től) 1 - regionális rendszer - új j feladatkörök 2. KözpontosK zpontosított tott ellenőrz rzés: feladatkör, elrendelésének nek okai 3. Mulasztási si bírsb rság - Áru eredetét t igazoló bizonylat bemutatása - Nyomtatvány ny-előállító,, forgalmazó bírságolása 4. Ellenőrz rzés s szabályainak változv ltozása: felülellen lellenőrzés, adatgyűjt jtésre irányul nyuló ellenőrz rzés 5. Egyes rendelkezések pontosítása sa Adó- és tb-változások 18/24

19 Az Art. változásai III. Adózók adatainak közzététele 1. Bejelentkezési kötelezettsk telezettségüket elmulasztó adózók 2. Folyamatosan (180) nap nagy (10/100 mft) adótartoz tartozók 3. ÁFA-alanyok listája + alkalmazottak létszáma 4. EVA-alanyok 5. Adósz szám m felfüggeszt ggesztés Adó- és tb-változások 19/24

20 Házipénztár adó Hatályba lépés: l január r 1. Adó alanya: minden társast rsasági adóalany alany (van kivétel) Adó alapja: az átlagos napi készpk szpénz záróz egyenlegnek az a része, amely meghaladja az elismert pénzkp nzkészletet Adómért rték: az adóalap alap 20 % - a Elismert pénzkp nzkészlet: az összes bevétel 0,8 százal zaléka, de legalább 300 ezer forint Elszámolt összes bevétel: az adóé óévre vonatkozó beszámol molóban (kivéve ve konszolidált) lt) kimutatott összes bevétel Adóbevall bevallás, megfizetés: Az adóé óév v utolsó napját t követk vető 150. napon kell bevallani a társast rsasági adó bevallásban és s egyidejűleg megfizetni Adó- és tb-változások 20/24

21 Házipénztárhoz kapcsolódó kedvezményes osztalék, kedvezményes osztalék a tagi kölcsön elengedése miatt Jogszabály: évi LXI. törvt rvény 223. (17) és s (18) bekezdése, mely módosította az Szja törvény 66. -ának osztaléksz kszámítási si módjm dját 1. HázipH zipénztár: első ízben alkalmazandó az évi adózott eredmény felosztásakor sakor az előző évek eredménytartal nytartaléka terhére re fizetett osztalék k után; kedvezményes adókulcs: 10%; számításának alapja: a közötti k átlagos tlagos háziph zipénztári egyenleg és s forgalom 2.Tagi kölcsk lcsön: évi adózott eredmény terhére re fizetendő osztalék k egy része r kedvezményes adókulccsal adózhat; számítás alapja: június j 9-én 9 n meglévő tagi kölcsk lcsönből l elengedett összeg, kedvezményes adókulcs: 10 % (adó megállap llapítása, osztalékban részesr szesülő magánszem nszemély választása, sa, adó bevallása) Adó- és tb-változások 21/24

22 Elvárt jövedelem a társas és egyéni vállalkozások esetében 1. Társas T vállalkozv llalkozás s elvárt jövedelmej Hatályba lépés: l Adó alapja: az összes bevétel 2 %-a% a (korrekciós s tételekkel t telekkel csökkentve) Az adó mértéke: 10% illetve 16% Adóel előleg leg fizetés 2. Egyéni vállalkozv llalkozó elvárt jövedelmej Hatályba lépés: l Alanya: az Szja tv 49/B. (8) és s (20) bekezdése alapján n a vállalkozói i személyi jövedelemadj vedelemadót t fizető egyéni vállalkozv llalkozó Adó- és tb-változások 22/24

23 Az EVA-törvény változásai 1. Évközi változv ltozások Az EVA mértm rtéke október 1-jétől 1 l 15%-ról l 25%-ra emelkedik (EVA tv. 9. ) EVA évi megállap llapításának lehetőségei EVA előleg leg december 20-i i megfizetése/kieg se/kiegészítése Évközi kilépés s az EVA-ból (bejelentés s megtétel telére nyitva álló határid ridő , kilépés s esetén n a záróz bevallás s benyújt jtásának határideje az adóalanyis alanyiság g megszűnését t követk vető 30. nap) január r 1-jétől 1 l hatályos változv ltozások Osztalék k utáni adót t kivált ltó adó mértéke től l 25% EVA alanyiság g feltétel telének változv ltozása Bevétel megállap llapítása EVA és s szakképz pzési hozzájárul rulás s bevallása Adó- és tb-változások 23/24

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL Bergmann Könyvelő Iroda Kft. H-1138 Budapest, Váci út 186. Tel.: (+36-1) 238-9000 Fax: (+36-1) 238-9010 e-mail: bergmann@bergmann.hu www.bergmann.hu HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 1. oldal, az

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2007

Személyi jövedelemadó 2007 Személyi jövedelemadó 2007 Adótábla, adójóváírás Változás 2007. január 1-tl. Hatályba lép a 2005. évi adómódosító csomag záró rendelkezéseiben 2007-re meghirdetett adótábla: az alsó kulcs sávhatára 1 millió

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben