Székesfeh. számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfeh. számú rendelete"

Átírás

1 Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/ (IV( IV.22.) számú rendelete május 01. napjától hatályos módosm dosításáról

2 Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a április 29. napján n tartott testületi ülésén módosította a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003. (IV.22.) számú rendeletét (a a továbbiakban bbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint.

3 Szt.: a szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló többszörösen sen módosm dosított évi III. törvény

4 Átmeneti segély adható a társadalombiztosítási si nyugellátásr sról l szóló évi LXXXI. törvény 6. -a szerinti nyugellátásban az árvaellátás kivétel telével részesülő személynek lynek, ha

5 1997. évi LXXXI. törvény 6. -a szerinti nyugellátások az alábbiak bbiak: A társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugdíjrendszer keretében járó j saját jogú nyugellátások a) az öregségi gi nyugdíj, b) a rokkantsági nyugdíj, c) a baleseti rokkantsági nyugdíj, d) a külön k n jogszabály alapján n járó j rehabilitáci ciós s járadj radék. A társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugdíjrendszer keretében járó j hozzátartoz tartozói i nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj, b) a szülői i nyugdíj, c) a baleseti hozzátartoz tartozói i nyugellátások sok.

6 A társadalombiztost rsadalombiztosítási si nyugellátásr sról l szóló évi LXXXI. törvény végrehajtv grehajtásáról l szóló 168/ (X.6.)(.) Korm. rendelet 11. -a értelmében a december 31-ét követő, de január 1-jét t megelőző időpontt ponttól megállap llapításra kerülő öregségi gi teljes nyugdíj j legkisebb összege havi ,- Forint.

7 2010. január 01. napjától l megszakítás s nélkn lkül Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város közigazgatási terület letén n bejelentett lakóhellyel és más s településen bejelentett tartózkod zkodási hellyel nem rendelkező, illetve lakóhely hiány nyában Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város közigazgatási terület letén n bejelentett tartózkod zkodási hellyel rendelkezik és

8 a kérelem k benyújt jtását t megelőző hónapban folyósított havi nyugellátásának nak összege az öregségi gi nyugdíj j mindenkori legkisebb összegét t nem haladja meg, és

9 az Szt. 4. (1) bekezdés s j.) j pontja szerinti keresőtev tevékenységet nem folytat, és

10 Szt. 4. (1) bekezdés s j.) j pontja szerinti keresőtev tevékenység: Minden olyan munkavégz gzéssel járó j tevékenys kenység, amelyért ellenért rték k jár, j kivéve ve a tiszteletdíj j alapján n végzett v tevékenys kenységet, ha a havi tiszteletdíj j mértm rtéke a kötelezk telező legkisebb munkabér 30 százal zalékát t nem haladja meg, valamint mezőgazdas gazdasági gi őstermelői i igazolvánnyal folytatott tevékenys kenységet, ha az abból l származ rmazó bevételt a személyi jövedelemadóról l szóló szabályok szerint a jövedelem j kiszámításánál l nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenért rtéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek ntesnek külön k törvény alapján n biztosított tott juttatás.

11 az Szt. 4. (1) bekezdés s c.) c pontja szerinti családj djának összes jövedelmj vedelméből l számított egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi gi nyugdíj j mindenkori legkisebb összegének 150 %-át t nem haladja meg

12 Szt. 4. (1) bekezdés s c.) c pontja szerinti család: az egy lakásban sban, vagy személyes gondoskodást st nyújt jtó bentlakásos szociális lis, gyermekvédelmi intézm zményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkod zkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartoz tartozók közössége

13 közeli hozzátartoz tartozó: a) a házasth zastárs, az élettárs, b) a húszh szévesnél l fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél l fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás s munkarendje szerint tanulmányokat nyokat folytató; a huszonöt évesnél l fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktat oktatási intézm zmény nappali tagozatán n tanulmányokat nyokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra rra való tekintet nélkn lkül l a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyat dfogyatékos vér v r szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betölt ltését t megelőzően en is fennállt llt, d) a 18. életévét t be nem töltt ltött tt gyermek vonatkozásában a vér v r szerinti és s az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

14 feltéve ve, hogy az Szt. 4. (1) bekezdés s b.) b pontja szerinti vagyonnal sem kérelmezk relmező, sem az Szt. 4. (1) bekezdés s c.) c pontja szerinti családja nem rendelkezik.

15 Szt. 4. (1) bekezdés s b.) b pontja szerinti vagyon: az a hasznosíthat tható ingatlan, jármű, tovább bbá vagyoni értékű jog, amelynek a) külön-külön n számított forgalmi értéke, illetőleg leg összege az öregségi gi nyugdíj j mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg: ,-Ft), vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi gi nyugdíj j mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: ,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultsr szorultságtól l függf ggő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági gi feltételeinek teleinek vizsgálat latánál nem minősül l vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen en lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, tovább bbá a mozgáskorl skorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjg pjármű

16 A nyugdíjasok időszakos átmeneti segélye lye az arra rendszeresített formanyomtatványon nyon igényelhet nyelhető Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati lati feladatot ellátó szervezeti egységénél, valamint a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal összefüggő feladatok ellátásáé áért felelős s szervezeti egységénél.

17 Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati lati feladatot ellátó szervezeti egysége ge: Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Szabálys lysértési és s Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálata (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca 1.) Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénzbeli p és természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokkal összefüggő feladatok ellátásáé áért felelős s szervezeti egysége ge: Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Szociális ellátási és s Gyermekvédelmi Irodája (Székesfehérvár, Városház z tér t 1.)

18 Ezen átmeneti segély összege havi 5.000,-Ft, mely a jogosultat a kérelem k előterjeszt terjesztése se hónapjának nak első napjától december 31. napjáig illeti meg.

19 A kérelem k május 01. napja és december 31. napja közötti k jogvesztő határid ridőn n belül l terjeszthető elő.

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁSHOZ 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye: irányítószám...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg,

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: JÁNOSHALMA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 11 Neve: 12 Születési neve: 13 Anyja neve:

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2012. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmező személyes adatai Neve:...... Születési neve:.... Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Lakóhely:...... Tartózkodási hely:.. Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 5/2014 Tárgy: Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010.

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra:

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra: KÖZGYÓGYELLÁTÁS A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Részletesebben

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén)

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve: ) szám alatti lakos, mint a 1.1.

Részletesebben