gypedagógiai giai intervenció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gypedagógiai giai intervenció"

Átírás

1 A korai gyógypedag gypedagógiai giai intervenció Együtt tt- Értük Hatékonyan A bölcsb lcsődétől l a középiskolk piskoláigig Kiskunfélegyh legyháza,

2 Az eltérő fejlődésmenet korai felismerésének jelentősége Neurogenezis, szinaptogenezis: neuroanatómiai változv ltozások az anyaméhben A kérgi k funkciók k teljes érése kisgyermekkortól l serdülőkorig folyik, szenzitív v periódusokkal (Csépe, 2005). Habilitáci ció: : megelőző kezelés, a hibás s funkciófejl fejlődés megakadályoz lyozása Rehabilitáci ció: : Speciális ellátás, a fogyatékoss kossági folyamat akadályoz lyozása, lassítása, sa, a megmaradt képessk pességek felhasználásával (Barkó,, 1999) Az idegrendszeri sérülés s s korai felismerője: szakorvos, gyermekorvos, védőnő, v, az édesanya, később k a gondozónő, óvónő akivárásnélküli továbbküldés fontossága

3 Történeti áttekintés Külföldön n a 60-as évektől, Magyarországon gon a 70-es évektől l beszélhet lhetünk korai nevelésr sről, a 90-es évektől korai fejlesztésr sről. Az óvodai nevelés s nem korai nevelés, hanem már m késői i beavatkozás. (H.Bach,, 1974) Szemléleti leti változv ltozások a korai fejlesztésben: sben: funkciógyakorl gyakorlás teljesítm tményorientáltság deficitcsökkent kkentés - kooperáci ciós s modell - globális lis megközel zelítés (Atzesberger,1970) (Katona, 1979) (Lányin( nyiné, 1985) Ökológiai rendszerű megközel zelítés: korai intervenció a gyermek-csal család-környezet viszonya a központban, k a szülőknek nyújtott segíts tség g a kompetens szülővé váláshoz (Horwath,, 2000) (Porter( Porter,, 2002) Guralnick,, 2001)

4 A korai intervenció szolgáltat ltatásai Intervenció több, mint a fejlesztés. s. Átfogó,, komplex tervszerűen en felépített program, a család d segítése. se. 0-5(6) éves korú,, eltérő fejlődésű gyermekek felismerése se (szűrése, se, diagnosztikai vizsgálata), gyógypedag gypedagógiai giai fejlesztése se (pszichomotorium( pszichomotorium, szociabilitás,, kognitív v funkciók, k, kommunikáci ció), tanácsad csadás s a gyermek nevelésével kapcsolatban, pszichológiai segíts tségnyújtás további terápi piás s szolgáltat ltatások nyújt jtása transzdiszciplináris ris szemlélettel, lettel, interdiszciplináris ris teamekben figyelembe véve v ve a gyermek állapotát, t, a család körülményeit, egyedi igényeit.

5 A korai megsegítés s célkitc lkitűzései Prevenció tünetek manifesztálódásának, nak, újabbak kialakulásának megelőzése A gyermek fejlődésének, a készsk szségek, képességek alakulásának előseg segítése A család d támogatt mogatása, segíts tségnyújtás Az egyéni és s a társadalmi t terhek csökkent kkentése Életminőség-javítás, beillesztés

6 Alapelvek Első a komplex vizsgálat, esélydiagn lydiagnózis, javaslattétel tel Korrekt tájékoztatt koztatás s a lehetőségekr gekről, tanácsad csadás - a szülő döntése a részvr szvétel a korai fejlesztésben sben A család életkörülményeit, elvárásait, a gyermek biológiai adottságait fontos figyelembe venni A szülő partner középpontban az anya-gyerek kapcsolat A fejlesztő kompetenciahatárainak betartása A funkciótr tréning helyett komplex személyis lyiségfejlesztés Sérülés-specifikus specifikus program a szenzibilis fázisokra f tekintettel Apró lépések elve, az állandóság, folyamatosság g biztosítása sa

7 A korai fejlesztés jogi szabályoz lyozása Közoktatási TörvT rvény 1993, Kt.. módosm dosításai sai 1996, A különleges k gondozás, rehabilitáci ciós s célúc foglalkoztatás s joga Kt.30. (1)(2)(3) A pedagógiai giai szakszolgálatok: latok: Kt A gyógypedag gypedagógiai giai tanácsad csadás, s, korai fejlesztés gondozás s feladata, szakember szüks kséglete: Kt.35. (1) 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzk pzési kötelezettsk telezettségről és a pedagógiai giai szakszolgálatokr latokról 8. :A A korai fejlesztés és s gondozás Új: Korai fejlesztés és s gondozás: 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 25. Új: [R. 27. (2)] : Az SZRB a 18 hónapnh napnál l fiatalabb gyermek szakért rtői i vélemv leményét újabb vizsgálat nélkn lkül, l, a magasabb összegű családi pótlp tlékra jogosító igazolás s kiadására jogosult szakorvos által kiadott igazolás s alapján n is elkész szítheti. Esélyegyenl lyegyenlőségi gi törvt rvény:1998.

8 A szakért rtői i bizottságok feladata A bizottságok feladata három h területet fog át: 1) Szakért rtői i tevékenys kenység: : a fogyatékoss kosság szűrése, se, vizsgálata, felülvizsg lvizsgálata. lata. 2) Rehabilitáci ciós s tevékenys kenység: : javaslattétel tel a vizsgálati eredmények alapján n a gyermek/tanuló különleges gondozás keretében törtt rténő ellátására, az ellátás módjára, formájára, ra, helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai giai szakszolgálatra. latra. 3) Rendszerfejlesztő tevékenys kenység: : a különleges gondozás s ellátásához szüks kséges feltételek telek meglétének vizsgálata.

9 Korai diagnosztika a Szakért rtői i Bizottságban Anamnézis és s panaszfelvétel Írásos dokumentumok, zárójelentz jelentések áttekintése A gyermek megfigyelése Gyógypedag gypedagógiai giai vizsgálat Orvosi vizsgálat A diagnózis közlk zlése Javaslattétel, tel, tanácsad csadás Igazolás s adása A szakért rtői i vélemv lemény megküld ldése

10 A korai fejlesztés és s fejlesztő felkész szítés intézm zményrendszerének nek kialakulása Szakértői Bizottság: Az igényjogosultság megállapítása Rendszerfejlesztés A rendszerfejlesztés feltételei: szakmai elkötelezettség munkatársak felkészítése megfelelő törvények kapcsolattartás szülői együttműködés fenntartói elkötelezettség intézményi összakarat személyi és tárgyi feltételek

11 A korai fejlesztés s intézm zményrendszere, az ellátottak létszl tszáma 2008/09 és s 2009/10-ben Kecskemét Kecskemét Kiskőrös Dunavecse Baja Kiskunmajsa BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szoc. Int. BKMÖ TGYSZ és GYO-i Napsugár Gyermekotthona BKMÖ Kiskőrösi Közokt. Int. EGYMI és Nev. Tanácsadója BKMÖ Duna Menti EGYMI BKMÖ Bajai Közoktatási Intézm. és Gyermekotthona BKMÖ Móra Ferenc Ált. Iskola és EGYMI Kiskunmajsa 30 fő 11 fő 11 fő 8 fő 27 fő 1 fő 28fő 8 fő 10fő 6 fő >20 2 fő Baja Kkfélegyháza Tiszakécske Kszmiklós Bajai Kistérségi Szakszolgálat Darvas József Ált. Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móricz Zsigmond Okt. Int. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Varga Domokos ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 27 fő 1 fő 6 fő 11 fő >21 7 fő 6 fő 19fő Kkfélegyháza Kecel Kecskemét Kapocs Segítő Szolgálat Bölcsődei Ellátás Kecel Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje Nyíri Úti EGYMI 6 fő - 11fő 7 fő 1 fő 42fő Kiskunhalas Magyarországi Ref. Egyház Egység Pedagógiai Szakszolg. >3 fő 15 fő

12 A korai fejlesztő intézm zmények működése Tárgyi feltételek telek Személyi feltételek, telek, kompetenciák Kiegész szítő szolgáltat ltatások Finanszíroz rozás Kapcsolatok

13 Tapasztalatok, dilemmák Egyenetlen a területi lefedettség Sérülhetnek az alapelvek: pl. a sz pl. a szülőnek nem kötelessége, hanem joga gyermeke korai fejlesztése, se, az eü. és s a gyp.szolgáltat ltatások nem épülnek egymásra Pénzügyi nehézs zség: a normatív és s az OEP támogatt mogatás nem infláci ciókövető Rugalmatlanok az életkori határok, óraszámok A szakmai önképzés s nehezített A családok mentálhigi lhigiénés s megsegítése hiányos A bölcsb lcsődei és óvodai integráci ció támogatására kevés a módm

14 Eredmények Pozitívum: korszerűsödő diagnosztikus módszerekm Szemléletv letváltás: a korai beavatkozás s szerepét t egyre szélesebb körben k ismerik fel, a szülői érdekérvényesítés erősödik 2. sz módszertani levél (A pszichomotoros fejl fejlődés s zavarainak felismerése se és s ellátása az alapellátás s gyakorlatában (csecsemő- és kisgyermekkori szűrőteszt védőnők, v gyermekorvosok számára Országos Gyermekegészs szségügyigyi Intézet, 2004.) jelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának nak értékelemzéssel törtt rténő kialakításáról RKI-TUDOK Zrt.. Kutatás, tanulmány ny a kora gyermekkori intervenció magyarorországi gi helyzetéről l Zárójelent TÁRKI Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi gi Egyesülete 2009.

15

16

17

18

19

20

21 Köszönöm m a figyelmet! Rácz Szabó Mária BKMÖ Tanulási KépessK pességet Vizsgáló Szakért rtői és s Rehabilitáci ciós s Bizottság Kecskemét t Juhar u. 23. Tel: 76/

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás

01. rész. Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás 01. rész Szabó Csilla Vámos Éva Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja Figyelemzavar és hiperaktivitás Készült a Koncepció kialakítása

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján A vizsgafeladat

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben