Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, november 25.

2 UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi Andrea Területi Igazgató

3 Euro-régi giók létrejötte: tte: Előzm zmények A határokon átnyúló együttm ttműködés új j formáját öltve, a szomszédos határ r menti területek között k létrejl trejött tt megállapod llapodások alapján n születtek. Az Eurorégi giók működésének irány nyításához nem volt szüks kség kormányk nyközi megállapod llapodásokra. Az effajta kezdeményez nyezések a helyi kormányzati szervek és érintettek szabad választv lasztásán alapultak. Az Eurorégi giók általi együttm ttműködés s politikai határokt roktól l független, f közös s problémamegold mamegoldásra, valamint a kommunikáci ció és s a környezetvédelmi fellépések terén n folytatott gazdasági gi együttm ttműködés s kialakítására irányult.

4 Jogszabályi környezetk Az EU 2004 évi bővítése b és s a belső határok közhatalom k ellenőrz rzés s mentes átjárhatóságát t követk vetően en a határ r két k t oldalán n találhat lható régiók új értelmet és új együttm ttműködési formákat testesítettek. tettek. Ezen együttm ttműködések egységes gesített jogi szabályoz lyozása érdekében szüks kségessé vált egy olyan közösségi szintű szabályoz lyozás s amely a tagállamok jogrendszerébe átültetve tükrt krözi a közössk sségi jogi eszköz z alapelveinek és s vívmv vmányainak az egységess gességét t az összes tagállamban. Ennek eredmények nyeként nt született meg a 1082/2006/EK rendelet (EGTC RENDELET) mint jogi eszköz, z, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló együttm ttműködés s szilárd egységes ges jogi normákon alapuló struktúrák létrehozását. t. Az EGTC-szab szabályozás tartalmi kialakítását t nagymért rtékben meghatározza, hogy a Rendelet kötelezk telező erejű a tagállamokra nézve, n így annak szabályait vagy az uniós s jogszabály részletezi r és s nem igényel belső szabályoz lyozást (pl. jogviták kérdése), vagy csak hazai jogi nyelvezetre kell lefordítani.

5 Jogszabályi környezetk EGTC alapítására regionális és s helyi önkormányzatok, nyzatok, központi k kormányzatok, közjogi testületek, szervezetek jogosultak. A csoportosulás s tagjainak legalább két k t tagállam terület letén n kell elhelyezkedniük. k augusztus 1-jétől 1 l lehet létrehozni l EGTC-t. A tagállamoknak törvt rvényeket vagy adminisztratív v intézked zkedéseket kell hozniuk az 1082/2006/EK rendelet alkalmazása érdekében.

6 Előkész szítési si feladatok A 1082/2006/EK rendelet értelmezése és gyakorlatba ültetése. A évi XIXC. Törvény értelmezése és gyakorlatba ültetése. UTTS Alapszabály ly és s Egyezmény tervezet készítése. se. Folyamatos egyeztetések az érintett országok vezetőivel, önkormányzati nyzati képviselk pviselőivel. ivel. Alakuló ülés s megszervezése se

7 EGTC előnyei Nagy mértm rtékben egyszerűsödik az eljárási folyamat A területi hatóságok közvetlenk zvetlenül érintettek annak végrehajtásában. A közössk sségi rendeletek lehetővé teszik a tagállamok, valamint a régir giók és s a helyi önkormányzatok nyzatok részvételét. t. Be lehet vonni harmadik országokat UKRAJNA - (és illetékes helyhatóságaikat), mely által lehetőség g nyílik arra, hogy EU-s csatlakozásukig sukig más m s térst rség g is részt r vegyen az együttm ttműködés s intézm zményében.

8 UTTS Területi Csoportosulás Hivatalos neve: Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Rövidített neve: UTTS Csoportosulás Hivatalos angol neve: Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) European Grouping of Territorial Cooperation Hivatalos szlovák neve: Európskom Zoskupení Územnej Spolpráce Ung-Tisza-Túr- Sajó (Hornad-Bodva-Szinva) Hivatalos román neve: Gruparea Eurpeană de Cooperare Teritorială Ung-Tisa-Tur-Sajo (Hernád-Bódva-Szinva) Hivatalos ukrán neve: Ung-Tisza-Túr-Sajo (Hernád-Bódva-Szinva) Eвpoпeйcьқa Тepитopiaльнa Cпiвпpaця

9 UTTS Területi Csoportosulás Csoportosulás székhelye: Magyarország Kántorjánosi, Kossuth u. 14. Csoportosulás telephelyei Szlovákia, Obec Janĭk Románia, Turulung Ukrajna, Kaszon

10 UTTS Területi lefedettsége

11 Területi lefedettség Szlovák Köztársaság Kassa és Eperjes megyék területére Magyar Köztársaság, Borsod-Abaúj-Zamplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyék területére Román Köztársaság, Szatmár és Arad megyék területére Ukrán Köztársaság, Kárpátaljai Terület

12 UTTS tevékenys kenységei és s célkitc lkitűzései Előmozdítsa a szlovák-magyar-ukrán-román határ két oldalán elterülő, jelen Egyezmény III. pontjában megjelölt területi egységek és ezen területen mőködőkülönféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erısítésén keresztül. Kísérleti modell projekteket dolgozzon ki és valósítsanak meg a határmenti térségek és területi egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbsége csökkentése érdekében. Közösség által finanszírozott projekteken keresztül az illegális migráció és a tagállami alacsonyképzettségő állampolgárok kényszervándorlását kiváltó okok mérséklése, fenntartható munkahelyek teremtésén keresztül.

13 Ökológiai rehabilitáció, erdőtelepítés valamint hozzájárulás a határmenti területek természeti örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság javítására, környezetvédelmi előrelépések megvalósítása Megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése a határmenti térségekben. A 2. pontban meghatározott terület lakosságának jelenlegi képzettségéhez igazodó, piacképes terméket előállító és elsősorban kézimunka igényes növénytermesztés, ill. jelentős időráfordítást igénylő állat-tartás kísérleti modell projektek megvalósítása közösség által finanszírozottan, a nemek közötti egyenlőség előmozdításával és a fogyatékkal élő személyek előtt álló akadályok megszüntetésével. Önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció)

14 UTTS által kidolgozott mintaprojekt Napenergia, - nap mint nap energia A megoldani kívánt probléma: Megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése a határ menti térségekben A projekt célkitűzései: Magyarország és a szomszédos országok adottságai rendkívül kedvezőek a napelemes rendszerrel történő áramtermelés szempontjából. Az adott területekre közel háromezerszer annyi napenergia érkezik, mint amennyi fedezni tudja a teljes áramfelhasználásunkat. Az éves napsütéses órák száma óra, ami 30-50%-al több mint pl. Németországban, a világ vezető napelemes felhasználójánál.

15 A megcélzott eredmények: alacsony energiahasználatú közintézmények (iskola, óvoda, hivatal) átépítésének támogatása, illetve a megújuló világítási rendszerekre modernizálása. A MIKRO-NAPERŐMŰ létesítmény elsősorban energiatermelésével hozzájárul az adott pályázó közintézményének, (intézményeinek) a villamosenergiafogyasztásának drasztikus csökkentéséhez, ami éves átlagban a 75 %-ot is elérheti, de oktatási és tudományos és társadalom tudatot formáló célokat is szolgál majd.

16 Nap-erőmű - Magyarország és Kelet Közép Európa első engedélyes közel 1 MW teljesítményű Napelem Farm projekt ( Magyarország, Sz.Sz.B. megye) A kivitelezés 2009 évben kezdődik Megtörténtek: Szakhatsági engedélyeztetések Áramszolgáltatói szerződések Energia hivatali engedélyek és kvóták (Magyarország)

17 KÖSZÖNÖM M MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Elérhet rhetőségek: Dányádi Andrea Területi Igazgató Tel:

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

Egyezmény. Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Jelen Egyezményhez csatlakozó Tagok a Gömör-Tornai Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról Mi az EGTC? Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. non-profit csoportosulások két vagy több EU (vagy nem

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása C 188 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.6.28. A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása P7_TA(2011)0065 Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra

Részletesebben

Az Európai Parlament állásfoglalása a Duna-régióra. vonatkozó európai stratégiáról

Az Európai Parlament állásfoglalása a Duna-régióra. vonatkozó európai stratégiáról Az Európai Parlament, Az Európai Parlament állásfoglalása a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiáról tekintettel a Szerződés 192. cikkére és 265. cikkének (5) bekezdésére, tekintettel a Duna-régióra

Részletesebben

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) Farkas András Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) 1 1. Az EU regionális és strukturális politikája, a megreformált kohéziós politika új eszközei, támogatási lehetőségei 2

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei

Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Pintér Edit: Az elmúlt évtizedekben korunk fő tartalma a gazdasági és társadalmi folyamatokra egyaránt kiterjedő globalizáció, amely valamennyi térséget érintő soha nem

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben

Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3530 Miskolc Corvin 2 IV/14. Tel: 20/ 466-7208 SZÉF 2000 Magyar-Kanadai Korlátolt Felelősségű Társaság 3529 Miskolc, Aulich u 22. Tel: 30/370-2390

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

Agrár-gazdaságtan 4.

Agrár-gazdaságtan 4. Agrár-gazdaságtan 4. Érdekképviseletek itthon és az EU különféle bizottságaiban. Dr. Székely, Csaba Agrár-gazdaságtan 4. : Érdekképviseletek itthon és az EU Dr. Székely, Csaba Lektor : dr. Takácsné dr.

Részletesebben

Pannon ETT. Európai Területi Társulás. Együttes Fejlesztési Program 2014-2020

Pannon ETT. Európai Területi Társulás. Együttes Fejlesztési Program 2014-2020 Pannon ETT Európai Területi Társulás Együttes Fejlesztési Program 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 Az EGTC, mint jogi eszköz... 3 1.2 A Pannon ETT...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában HÍRLEVÉL a CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és INTERACT III programokról 2015. február Köszöntő Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe

Részletesebben