HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -"

Átírás

1 H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -

2 17/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Szociális ellátó rendszer átalakítására tett javaslat Elıadó: Nógrádi Zoltán II. III. IV. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetése Elıadó: Nógrádi Zoltán Esélyegyenlıségi program készíttetésével kapcsolatos igény felmérése eredménye és a vagyonbiztosítással kapcsolatos felmérés eredménye Elıadó: Nógrádi Zoltán Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása Elıadó: Nógrádi Zoltán Egyéb Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 18/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Szociális ellátó rendszer átalakítása házi segítségnyújtás Társuláson belüli összekapcsolása a jelzırendszeres házi segítségnyújtással H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 5 települése Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Forráskút, Pusztamérges - egyetért azzal, hogy a Társulás feladatai közé felvételre kerüljön a házi segítség nyújtás, január 1-jével. A feladat ellátás módosuljon annyiban, hogy a házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás egy fajta módon kerüljön ellátásra, amely az egy intézményben, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központban történı ellátást jelenti. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy a kimaradt települések Bordány, Üllés, Zákányszék és Ruzsa szociális alapszolgáltatások - 2 -

3 komlpex fejlesztésével kapcsolatosan pályázni szeretnének, ezért egyelıre nem csatlakoznak a társuláshoz házi segítségnyújtás tekintetében, de amint a pályázatokkal kapcsolatosan a települések helyzete tisztázott lesz, akkor csatlakozásukról újra tárgyalni fog a Társulás. 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy az egységes intézmény szakmai létszám feltételei és szakmai képesítés feltételei tekintetében minden település anyagilag is felelısséget vállal. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 19/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának évi költségvetésének elfogadása H a t á r o z a t: A költségvetési bevételek és kiadások I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg a évre: (1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás évi költségvetését e Ft összes bevétellel és e Ft kiadással állapítja meg. A e Ft kiadásból személyi juttatások összege e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege e Ft. (2) A társulás évi bevételi át forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A társulás évi kiadási át forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A társulás Költségvetésében szereplı, igényelt normatív állami hozzájárulást a 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A bevételek és kiadások mőködési és felhalmozási célú megoszlását a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegszerően társulás szinten a 4. sz. melléklet tartalmazza a mőködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. (6) A társulás mőködési célú pénzeszközátadásainak alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tagtelepülések tagi hozzájárulásainak megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza

4 Település megnevezése Tagi hozzájárulás Ft/év Ásotthalom Bordány - Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen: A Többcélú Társulás munkaszervezete a tagi hozzájárulást az érintett településeknek negyedévente kiszámlázza. (8) A Társulási Tanács a jelzırendszeres házi segítségnyújtásról 341 e Ft-ot, a közösségi ellátásról 400 e Ft-ot, a támogató szolgálatról 600 e Ft-ot, a belsı ellenırzésrıl 415 e Ft-ot csoportosít át pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra, valamint 994 e Ft-ot csoportosít át belsı ellenırzésrıl gyermekjóléti és családsegítı feladatellátásra. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a évi költségvetésben a társulást megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében szerzıdéseket kössön, módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási felhasználására. A Társulási Tanács elnöke utólagos beszámolási kötelezettséggel a társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı pénzintézetnél rövid lejáratú betétként lekötheti. Határidı: negyedévente a költségvetési határozat módosításával egy idıben Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai - 4 -

5 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi normatívája Normatíva évi jogcímei adatok Ft-ban évi koncepció évi eredeti : normatíva mutatószám : megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó)

6 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (12hó) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása :

7 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi bevételi terve évi terv adat évi terv adat évi terv adat rendkívüli rendkívüli rendkívüli 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek Normatív támogatások Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány Mőködési bevételek : Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek : Összesen: Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól Mőködési bevételek :

8 Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva Összesen: Többcélú Társulás : Kamatbevételek Normatív támogatások Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány Mőködési bevételek : Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek : Bevételek :

9 Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának évi kiadási terve 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat 2010.évi tervadat 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék Mőködési kiadások : Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások : Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Összesen: Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadás önkormányzatoknak Mőködési kiadások : Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 9

10 Összesen: Többcélú Társulás : Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék Mőködési kiadások : Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások : Költségvetési létszámkeret

11 2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve évi terv adat évi terv adat évi terv rendkívüli rendkívüli rendkívüli 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek Normatív támogatások Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány Mőködési bevételek : Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek : Bevételek :

12 Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat 2010.évi terv 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék Mőködési kiadások : Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások : Kiadások : Mőködési célú pénzeszköz átadások alakulása feladatonként évi normatíva terhére résztvevı önkormányzatok jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás támogató szolgálat belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai) pedagógiai szakszolgálat (Móra Ferenc ÁMK) ruzsai Tőzoltóság támogatása kistérségi sportesemények támogatása közoktatási intézményi feladatellátás Ásotthalom Bordány Forráskút

13 Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen: évi pénzmaradvány terhére résztvevı önkormányzatok jelzırendszeres házi segítségnyújtás pedagógiai szakszolgálat (Móra Ferenc ÁMK) belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai) mőködési támogatás felhasználása (bérek) Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen:

14 20/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Települési esélyegyenlıségi programmal, vagyonbiztosítással kapcsolatos megegyezés H a t á r o z a t: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megvitatta a települési esélyegyenlıségi programmal, valamint a vagyonbiztosítással kapcsolatos napirendi pontot, mellyel kapcsolatban a következı határozatot hozza: 1./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy esélyegyenlıségi terv elkészítése tekintetében árajánlatot kérjen a Társulás Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa Zákányszék települések tekintetében, úgy hogy a szakértı vállalkozási tevékenységébe és munkadíjába az is bele tartozzon, hogy Mórahalom már kész programját felülvizsgálja. 2./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy a települési vagyonbiztosításokat egy bróker cég elemezze és kedvezıbb ajánlatot állítson össze, mely ajánlat elfogadásáról, illetve elutasításáról a Társulási Tanács a késıbbiekben dönt. A vagyonbiztosítással kapcsolatos auditban részt kíván venni: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. Domaszék, Röszke és Szatymaz figyelmét kéri az elnök felhívni a Munkaszervezet dolgozói segítségével a lehetıségre. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 21/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyja a jegyzıkönyv melléletében szereplı Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 14

15 22/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-II/1. pályázat H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács egyetért a Közkincs-II/1. pályázati kiírás céljával, miszerint a pályázat a személyi feltételek megteremtése érdekében ösztönözni kívánja a többcélú kistérségi társulásokat a közmővelıdési és múzeumi tevékenységek térségi szintő vállalására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megbízza az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében a II. Kulturális szolgáltató Központok mőködésének támogatásán belül a 1. Kistérségek reneszánsza Altéma kódszáma: Közkincs-II/1. pályázati kiírás tekintetében a pályázat elkészítésével és annak nyomon követésével, nyertes pályázat esetén annak lebonyolításával Mórahalom Város Önkormányzatát. Errıl értesítést kap : l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 23/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-I/2. pályázat H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében az I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, mőködésük támogatásán belül a 2. Altémára /Közkincs-I/2./ pályázati kiírásra. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a benyújtandó pályázat céljaival, miszerint a pályázata célja kistérségi szintő kulturális szakmai érdekegyeztetı Közkincs-kerekasztal megalakítása, mely a helyi, kistérségi közösségi értékeket a jövıbe mutató, a kistérség egészében is érvényes célkitőzésekkel tudja összhangba hozni; egy együttmőködés kialakítása, amelyben a résztvevı partnerek együttmőködése jelentısen segíti a régió kulturális fejlıdését. 3./ A pályázat támogatási összege maximum ,- Ft, az önerı az összköltségnek minimum 10%-a, ,- Ft, azaz hatvanhétezer forint, mely összeg a Társulás rendelkezésére áll. 4./ A Társulás utasítja az elnököt a pályázat benyújtására. 15

16 Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései 2./ Nógrádi Zoltán elnök 24/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: évi költségvetésérıl szóló 4/2007. ( II. 6. ) TKT. sz. határozat módosítása A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (5) (6) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésérıl szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési bevételek és kiadások A TKT. sz. határozat I. pont (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: I. (1) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás évi költségvetését ,- e Ft összes bevétellel és ,- e Ft összes kiadással állapítja meg. A ,- e Ft kiadásból személyi juttatások összege ,- e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege ,- e Ft. II. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Errıl értesítést kap: 1) Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2) Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 16

17 Többcélú Társulás bevételi terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás 2007.évi módosítás tervezet 1. Többcélú Társulás : Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás - 13.havi illetményrészlet Normatív kötött felhasználású támogatás Mőködési célú bevétel más önkormányzattól Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési célra átvett pe. non-profit szervezettıl Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól Mőködési c. kölcsön igénybevéle Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl Mőködési c. pénzmaradvány Mőködési bevételek : Központosított ok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási célú bevételek

18 Bevételek : Többcélú Társulás kiadási terve adatok eftban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás évi módosítás tervezet 1. Többcélú Társulás : Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás Mőködési kiadás : Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások : Kiadások :

19 Homokháti Kistérség Többcélú Társulását 2007-ban megilletı normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások támogatásáról, a jövedelemdifferenciálódást mérséklı kiegészítésrıl évi koncepció évi normatíva (eredeti ) évi normatíva (pótigénylés) Normatív állami támogatás jogcímei normatíva mutatószám normatíva mutatószám normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás 1. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgálat A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás 1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás

20 Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Családsegítés Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (3 sz. melléklet) Közoktatási intézményi feladat 1. Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

21 2007. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti évi módosítás évi módosítás tervezete 1. Többcélú Társulás : Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Mőködési célú bevétel más önkormányzattól Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési célú bevétel non-profit szervezettıl Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól Mőködési c. kölcsön igénybevétele Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl Mőködési c. pénzmaradvány Mőködési bevételek : Központosított ok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl

22 Felhalmozási célú bevételek Bevételek : Többcélú Társulás kiadási terve adatok eft-ban 2007.évi eredeti 2007.évi módosítás 2007.évi módosítás tervezete 1. Többcélú Társulás : Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás Mőködési kiadás : Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások : Kiadások :

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2005. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 34/2005. (I. 27.) Tkt határozat: Tárgy: A napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: l./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁPRILIS 17 ÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁPRILIS 17 ÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. ÁPRILIS 17 ÉN 43/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács november 26-i ülésére Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. november 26-i ülésére

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 34/2009. ( VI.23.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.18.)Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

2009. JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

2009. JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 74/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás K I V O N A T A Vértes szeptember 21-én megtartott társulási ülés jegyzőkönyvéből. A Vértes társulási tanácsa egyhangú 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 74/ (IX. 21.) számú határozat Tárgy:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben