HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁPRILIS 17 ÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁPRILIS 17 ÉN"

Átírás

1 HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁPRILIS 17 ÉN 43/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Elıadó: Nógrádi Zoltán II. III. Beszámoló a Társulás évi tevékenységérıl Elıadó: Nógrádi Zoltán Éves Ellenırzési Jelentés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál és költségvetési intézményeinél évben elvégzett ellenırzések tapasztalatairól Elıadó: Nógrádi Zoltán IV. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ elsı negyedéves beszámolója Elıadó: Csótiné Ördög Edit V. A pedagógiai szakszolgálat elsı negyedéves beszámolója Elıadó:Porkoláb Mihály VI. VII. Üllés - Bordány kerékpárút szerzıdésmódosítási kérelme szóbeli elıterjesztés Üllés - Bordány kerékpárút építésével kapcsolatos kiadások finanszírozása Elıadó: Nógrádi Zoltán VIII. Közbeszerzésekkel kapcsolatos döntés Elıadó: Matula Anikó IX. A települések LEADER pályázati elképzeléseinek összehangolása Elıadó: Jójárt Edit X. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által mőködtetett bordányi családsegítı és gyermekjóléti feladatok kistérségi ellátásának megszüntetése Elıadó: Nógrádi Zoltán

2 XI. A Társulás kulturális stratégiájának megvitatása Elıadó: Törökné Kiss Bernadett Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó - 4 -

3 Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 44/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról H a t á r o z a t: 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 79 paragrafusa alapján a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt e Ft bevételi fıösszeggel e Ft kiadási fıösszeggel e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 2. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek. A központi költségvetésbıl származó bevételek terv szerint alakultak. 3. A évi beszámolóhoz nyújtott tagtelepülések által leadott normatíva adatok alapján megállapításra került, hogy a Többcélú Társulásnak évre vonatkozóan ,- Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár felé. Ebbıl Ft pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásából, ,-Ft jelzırendszeres házi segítségnyújtásból, és ,- Ft az intézményi társulások oktatási normatívájából keletkezett. Plusz igénylésként a szenvedélybetegek nappali intézményére igényelhettünk ,-Ft-ot, így a Magyar Államkincstárnak ténylegesen visszafizetett összeg ,-Ft. 4. A feladatonkénti tételes lebontásról készült jegyzıkönyvet az érintett gesztor önkormányzatok részére eljuttatjuk, mely alapján a települések kötelesek a jogtalanul igénybe vett normatívát visszafizetni a Többcélú Társulás részére. Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

4 Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 5./ Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

5 - 6 -Melléklet: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi normatívája megnevezés Normatíva évi jogcímei adatok Ft-ban évi eredeti elıirányzat évi módosítás normatíva mutatószám elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó 1. támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás 3. a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt

6 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó)

7 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás / Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás / Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen: A Magyar Államkincstártól egyéb jogcímen kapott támogatások az alábbiak: Központosított elıirányzat: * illetménynövekedés támogatása * közösségi busz beszerzés támogatása * GVOP optikai pályázat BM önerı Egyéb központi támogatások: * 13. havi illetmény támogatása * keresetkiegészítés támogatása A Magyar Államkincstártól mindösszesen kapott kistérségi támogatás (normatíva+egyéb):

8 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi bevételi terve évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tényadatok 1. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel ,9% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,9% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,3% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,7% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzatoktól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Összesen: ,2% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek ,0% Mőködési bevétel ,8% Mők.c.tám.értékő bevétel más önkormányzattól ,6% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5%

9 9

10 Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva ,2% Összesen: ,3% 3. Többcélú Társulás és intézménye mindösszesen: Mőködési bevételek ,5% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,0% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,2% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8%

11 10

12 Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának évi kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tény adatok 1. Többcélú Társulás: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,7% Dologi kiadás ,1% Pe. átadás, egyéb támogatás ,4% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztése ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,7% Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások összesen: ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Összesen: ,1% Költségvetési létszámkeret ,0% 2. Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások ,5% Munkaadókat terhelı járulékok ,8% Dologi kiadás ,8% Pénzeszköz átadás Mőködési kiadások összesen: ,1% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

13 11

14 Összesen: ,6% Költségvetési létszámkeret ,0% 3. Többcélú Társulás összesen: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,4% Dologi kiadás ,5% Pe. átadás, egyéb támogatás ,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztése ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen: ,2% Költségvetési létszámkeret ,3%

15 12

16 2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve évi eredeti elıirányzat évi módosítás évi tényadatok 3. Többcélú Társulás: Mőködési bevétel ,5% Kamatbevételek ,4% Normatív támogatások ,0% Mőködési c. bevétel más önkormányzattól ,2% Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól ,0% Mőködési c. bevétel TB-i alaptól ,2% Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl ,5% Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mőködési c. bevétel non-profit szervezettıl ,0% Mők. célú támogatási (likvid) kölcsön igénybevétele ,0% Rövid lejáratú hitelfelvétel ,0% Feladattal terhelt pénzmaradvány ,0% Mőködési bevételek összesen: ,5% Felhalmozási c. bevétel más önkormányzattól ,0% Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi ,7% költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól ,7% Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl ,0% Felhalmozási bevételek összesen: ,8% Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen: ,8%

17 13

18 Többcélú Társulás kiadási terve 2008.évi eredeti elıirányzat módosítás 2008.évi tény adatok 3. Többcélú Társulás: Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,4% Dologi kiadás ,5% Pe. átadás, egyéb támogatás ,5% TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet ,3% Tartalék ,0% Likvid kölcsön törlesztés ,8% Hiteltörlesztés ,0% Mőködési kiadások összesen: ,0% Felhalmozási kiadások ,0% Felhalmozási kiadások összesen: ,0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások ,0% Kiadások összesen: ,2% 2008.évi pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban nyitó egyenleg bevételek kiadások pénzmaradvány igénybevétele záró egyenleg

19 E s z k ö z ö k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 3. 4.Szellemi termékek (1114,1124) Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. ó.immat.javak értékhely.(119) 6. I.Immateriális javak ( ) l.ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) Gépek,berend,felsz.(1311,1312) Jármüvek (1321,1322) Tény észállatok (141,142) Beruházások,felujitások Beruh-ra adott elölegek Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 15. II.Tárgyi eszközök össz( ) l.egyéb t.részesedés(171,1751) T.hit.értékpapir( ,1752) Tartosan adott kölcsön( bı Hosszu lejáratú bankbetétek(178) Egyéb hosszu lejáratu követelések Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) 22. III.Befekt.pü-i eszk.össz( ) Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba átadott eszközök ( ) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, 28. vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi összevont mérlege adatok eft-ban F o r r á s o k január december 1.Indulo töke (411) Tökeváltozások (412) Értékesítési tartalék(417) 63. D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN ( ) Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) tárgyévi ktgv.tartalék(4211) elözö évi ktgv.tartalék(4214) Költségv-i pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakaritás(425) Bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) 71. I.Ktgv-i tartalék össz( ) l.vállalk.tartaték elszám. (74+75) tárgyévi váll.tartalék(4221) elözö évi váll.tartalék(4224) Vállalkozási tev.eredménye(4222) Vállal.tev.kiadási megtak.(427) Vállal.tev.bev.lemaradása(428) 78. II.Váll.tartalék össz ( ) E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejár.kölcsönök(4351,4361) Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból ( bıl) 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, bıl, 4331-bıl) 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86. I.Hosszu lejáratu köt.( ) Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) Rövid lejár.hitelek (4511,4521, IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszkközök (

20 15

21 A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 1.Anyagok (21,241) Bef-len term,félk.term.(253,263) Növendék-,hizo állat.(252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk közv.szolg /b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. I.Készletek összesen ( ) Követelés áru.sz.(vevö)(282,283, Adosok (281,2881) Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı 42. egy éven belül esedékes részlet -támogatási program elılege 43. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. ILKövetelések össz ( ) Egyéb részesedés(2951,298-bol) Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. III.Értékpapirok összesen (46+47) Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) 52. IV.Pénzeszközök összesen ( ) Ktgv-i aktiv függı elszámol. ( Ktgv-i aktiv átfutó elszám. (392,396, 398.) Ktgv-i aktiv kiegyenlitı elsz. (394.) Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57. V.Egyéb aktiv pü-i össz ( ) B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) Kötelez. (szállito)( )(91+92) tárgyévi szállito.köt t.évet köv.év szállitoi köt Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449, váltótartozások 94. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. -helyi adó fúlfizetés 98. -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı 100. törlesztı részletei -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok 101. következı évet terhelı törlesztı részletei -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások 102. következı évet terhelı törlesztı részletei -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı 104. törlesztı részletei -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı 105. törlesztı részeltei tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú 106. kötelezettségek -egyéb különféle kötelezettségek 107. II.Rövid lejáratu köt. ( ) Ktgv-i passziv függö elszám. ( Ktgv-i passziv átfuto elszám. ( Ktgv-i passziv kiegy.elszám. ( ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. ( Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol IILEgyéb passziv élsz. ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

22 16

23 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi normatíva alakulása Normatíva évi jogcímei adatok Ft-ban évi igénylés 2008.évi beszámoló alapján véglegesen járó normatíva különbözet (visszafizetendı ill.utólag igényelhetı) megnevezés normatíva mutatószám elıirányzat összesen: 1. Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás normatíva mutatószám elıirányzat összesen: a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés e) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 8.sz.melléklet szerint) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye ( 3.sz.melléklet szerint) , A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás 4. Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet )

24 17

25 Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt. 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/ Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen:

26 18

27

28 45/2009. (IV. 17.) Tkt határozat: Tárgy: Beszámoló a Társulás évi tevékenységérıl H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács elfogadja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi mőködésérıl szóló részletes szakmai beszámolót. Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai 4./ Juhász Róbert belsı ellenır 5./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 6./ Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége 7./ Országos Mentıszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentıszervezete 8./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 20

29 BESZÁMOLÓ A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei április 30-án önálló jogi személyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, és Zákányszék. A Többcélú Társulás célja, hogy - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, - közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, - térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatban a Társulás vállalja: - a társulási tanács (2004. CVII. törvény) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el; 21

30 - vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; - kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenırzi azok megvalósítását; - a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, - megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, - pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; - közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; - koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; - a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; - folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; II. A TÁRSULÁS ÁLTAL 2008-BAN ELLÁTOTT FELADATOK 1. Pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a mórahalmi Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ közremőködésével az alábbi feladatokat látta el: Pedagógiai szakszolgálati feladatok: A évben megvalósult szakszolgálati ellátás: korai fejlesztés 2 település, 4 fı logopédiai ellátás 5 település, 205 fı nevelési tanácsadás 9 település, 350 fı pályaválasztási tanácsadás 9 település, 281 fı A évben többletszolgáltatásként megvalósított ellátás: óvodai szőrıvizsgálat 242 fı részére szeptember 1. december 31. között 9 településen (a többletszolgáltatásként megvalósított ellátási óraszám összesen 242 óra) Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok: évben megvalósult szakmai szolgáltatási feladatok: Pedagógiai szaktanácsadás 12 szakmai mőhelyfoglalkozás, workshop Pedagógiai tájékoztatás 2 szakmai konferencia, 500 pedagógus A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 22

31 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 15 kistérségi verseny, kistérségi karácsony, színházlátogatás Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat regionális tini-parlament szervezése. 2. Szociális alap- és szakszolgáltatási feladatok Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A feladatellátás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízis helyzetek elhárítására irányul. A Homokháti Kistérség valamennyi települése nagy külterülettel, tanyavilággal, többnyire magányosan, izoláltan élı idısödı népességgel rendelkezik. A szociális szolgáltatások között ezért rendkívül nagy jelentıségő a jelzırendszeres házi szociális gondozás kiépítése és mőködtetése. A társult települések közigazgatási területén élı bármely idıskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt rászorult személy igényelheti a szolgáltatás biztosítását. Közösségi ellátás Közösségi ellátás tekintetében létrehozott mikrotársulások gesztor települések: Ásotthalom és Üllés - feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetében történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése érdekében való együttmőködés. A gesztor települések vezetésével valamennyi településen szakképzett dolgozók foglalkoztak I. féléve folyamán a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel. A szolgáltatás célja: az ellátást igénylı személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szőkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különbözı szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkeresı programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidı hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), re-integráció, illetve a környezetben való megtartás, a pszicho-szociális tanácsadás jelenik meg. Támogató szolgálat Támogató szolgálat esetében két gesztor település Ásotthalom és Bordány - által irányított mikrotársulások feladata a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás révén, a fogyatékkal élı ember aktív közremőködésével hozzájárulunk az esélyegyenlıség megteremtéséhez, életminıségük javításához, a személyi szükségleteik kielégítéséhez a fizikai, egészségügyi ellátás, mentális gondozás során. A szolgáltatás az életvitelszerően tartózkodó valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. A gesztor települések (Ásotthalom, Bordány) vezetésével I. félévében mind a 9 településen szakképzett dolgozók foglalkoztak a fogyatékos személyekkel. Családsegítı és Gyermekjóléti Központ illetve az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátásai A Családsegítı és Gyermekjóléti Központ célja, hogy az ellátottak számára biztosítsa - szociális ellátás keretében - azokat a feltételeket, melyek szükségesek az egészségügyi, szociális helyzetet figyelembe véve az élet sajátos szakaszához. A feltételek biztosítása során figyelemmel kell 23

32 lennünk az egyéni, (családi) szükségletek kielégítésére is. Az egyént és/vagy a családot segíteni kell hozzájutni ezekhez a szükségletekhez. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelızése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint a helyettes szülıi hálózatnak a szervezésérıl, mőködtetésérıl, vagy az önálló helyettes szülık foglalkoztatásáról. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási formái: az ellátások teljesítésével (gondozással): a gyermekkel és családjával végzett szociális munka, az ellátások közvetítésével (szolgáltatás): elısegíti a hozzájutást a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, szervezı tevékenységgel: szabadidıs programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttmőködésének, valamint önálló helyettes szülıi férıhely mőködtetésérıl. Családsegítı szolgálat: Családsegítı szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók száma: 5 fı, melybıl 3 fı szakképzett 1 fı a szakmai végzettség megszerzése érdekében felsıfokú fıiskolai tanulmányokat folytat ban a szolgáltatást igénybevevık száma a Homokháti Kistérség területén: 1236 fı A családsegítı szolgálat által kezelt problémák típusai: Életviteli probléma: 196 esetben Családi- kapcsolati problémák: 263 esetben Családon belüli bántalmazás : 24 esetben Lelki- mentális esetkezelés: 113 alkalommal Gyermeknevelési probléma: 173 esetben Anyagi probléma: 344 esetben Foglalkozással kapcsolatos problémák: 1004 esetben Egészségkárosodás következménye: 125 esetben Ügyintézésben segítségnyújtás: 249 alkalommal Információhiány esetén segítségnyújtás: 229 esetben Egyéb szolgáltatás: 58 esetben Krízishelyzetben segítségnyújtás: 65 esetben Problémakezelés összesen: 2778 esetben Több probléma együttes elıfordulása: 377 kliens esetén Egyéb tevékenységek: Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: 488 fınek Dologi javak közvetítése és nyújtása: 496 fınek Redszeres Szociális segélyezettek beilleszkedési programja: 413 fınek Mediáció és konfliktuskezelés: 34 fınek Gyermekjóléti Szolgálat: Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkozatott családgondozók száma: 5 fı, ebbıl a szakképzettek száma: 3,25 fı, 0,5 fı a szükséges szakképesítés megszerzése érdekében fıiskolai tanulmányokat folytat ban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma a Homokháti Kistérségben: 342 fı 24

33 Életkor szerinti bontásban: 0-5 éves: 97 fı 6-13 éves: 155 fı éves: 90 fı Gondozási forma szerint: Alapellátásban történı gondozás:250 fı Védelembe vett: 88 fı Utógondozott szakellátásból kikerült gyermek: 4 fı A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák típusai: Anyagi probléma: 451 esetben Gyermeknevelési probléma: 193 esetben Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 30 esetben Magatartás, teljesítményzavar:162 esetben Családi konfliktus:180 esetben Szülık család életvitele: 205 esetben Szülıi elhanyagolás:117 esetben Családon belüli bántalmazás: 42 esetben Fogyatékosság, retardáció: 28 esetben Szenvedélybetegség:146 esetben A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek: Információnyújtás: 346 esetben Tanácsadás: 351 esetben Segítı beszélgetés: 533 esetben Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében: 219 esetben Családlátogatás: 1086 esetben Közvetítés más szolgáltatásba: 71 esetben Kapcsolattartási ügyelet: 13 esetben Konfliktuskezelés: 28 esetben Esetmegbeszélés: 99 esetben Esetkonferencia:25 esetben Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés: 3 esetben Egyéb tevékenyég:328 esetben Szenvedélybetegek nappali ellátása: október 1-jétıl az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre bıvült szenvedélybetegek nappali ellátásával. A szolgáltatás nyújtását biztosító telephely címe: 6782 Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. Szenvedélybetegek nappali ellátása feladaton dolgozó kollégák: 1 fı pszichológus, 1 fı heti 30 órában addiktológiai konzultáns, 1 fı heti 35 órában szenvedélybeteg gondozó képzés folyamatban. Ellátottak száma év folyamán: 11 fı. Biztosított szolgáltatások köre: nappali ellátás, étkezés, tisztálkodási lehetıség, mentálhigiénis tanácsadás, terápia. 25

34 3. Központi orvosi ügyelet A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Országos Mentıszolgálat közötti megállapodás tartalmazza. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közigazgatási területén a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása, a Ruzsai Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés települések vonatkozásában - és a Mórahalmi Ügyeleti Központokban Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Bordány települések vonatkozásában -, mint feladat-ellátási helyeken történik. 4. Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze, és eredményességét növelje. Homokháti Kistérség Többcélú Társulás évtıl végzi a belsı ellenırzési feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás a belsı ellenırzési feladat ellátásáról saját munkaszervezeti feladatellátás keretében gondoskodik 1 fı fıállású pénzügyi ellenır alkalmazásával. A függetlenített belsı ellenırzés jogszerő mőködésének a szervezeti keretei biztosítva vannak. (Megfelel a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglalt elıírásoknak.) A belsı ellenırzési feladatok ellátásának részletes szakmai és mőködési feltételeit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben elfogadott valamennyi településre kiterjedı Belsı ellenırzési kézikönyv tartalmazza. A belsı ellenırzési egység évben Az alábbiak szerint alakult: 1 fı teljes munkaidıs belsı ellenır, aki egyben belsı ellenırzési vezetı feladatokat is ellátja ben a növekvı szakmai követelményeknek megfelelı felkészültséget továbbképzések keretében biztosítottuk. Az ellenırzésekhez alapvetıen szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így Az ellátottság is folyamatosan javuló, bıvülı tendenciát mutat. A évi ellenırzések száma: Áthúzódó 2007-rıl 2008-ban elvégzett, lezárt évi összes Tervbıl 2009-re átütemezett Fentiek alapján 1 ellenırzés elvégzésére ami áll tervezés, szervezés, felkészülés, helyszíni ellenırzés, jelentés lezárása, intézkedések nyomon követése - átlag 4 nap jutott. A belsı ellenır az ellenırzések végzése mellett a különféle szakmai kérdések megoldását tanácsadással segítette. 5. Területfejlesztési feladatok A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a területfejlesztési feladatok ellátása során a kistérség területének összehangolt fejlesztését kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a Társulás folyamatos kapcsolatot tartott fenn a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi koordinátorokkal, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében ban kidolgozásra és elfogadásra került a Dél-alföldi Regionális Operatív Program évekre vonatkozó regionális akcióterve, melyet a Társulás munkaszervezete a kistérségi területfejlesztési alapdokumentumok és a konkrét önkormányzati fejlesztési célok elıtérbe helyezésével véleményezett. 26

35 Segítséget nyújtottunk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára egy felmérés elkészítésében, melynek célja a vállalkozások jövıbeni munkaerıigénynek feltérképezése volt, azért, hogy a képzési igényeket is annak megfelelıen tudják alakítani (erre a felmérésre ben is sor kerül) végén döntött a Társulási Tanács egy javaslattételi jogosultsággal rendelkezı Fejlesztési Bizottság felállításáról. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, melynek révén 65 álláskeresı térhetett vissza a munka világába. A sportpályázatok terén is aktív volt a Társulás, ezt több pályázati támogatásból lebonyolított program bizonyítja. Területfejlesztési célokat szolgálnak a Környezet és Energia Operatív Program kiírásaira benyújtott pályázatok. A Társulás ezen túlmenıen pályázatot nyújtott be a DAOP kiírásra Öttömös és Pusztamérges települések szociális feladatellátásának segítése érdekében, melynek megvalósítása - támogatás elnyerése esetén re valószínősíthetı. Szintén a térségi szociális feladatellátás feltételrendszerének javítását kívánja elısegíteni az pályázat, amelyet a területi irodák eszközellátását javítása céljából nyújtottunk be. A pályázat megvalósítása, támogatás döntés esetén, 2009 második félévére valószínősíthetı. 6. Általános mőködési feltételek: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa üléseinek száma év 12 db évben a Társulási Tanács összesen 111 db határozatot hozott, melybıl 38 db pályázatokkal, 62 db pedig egyéb témákkal kapcsolatos döntés. A társulás tárgy évi költségvetése bevételi elıirányzat: kiadási elıirányzat: ,- Ft ,- Ft A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa mellett mőködı tanácsadó illetve döntéselıkészítı szervek: Bizottságok: Pénzügyi Bizottság elnök: Matuszka Antal, Zákányszék Község Polgármestere tag: Nógrádi Zoltán, Mórahalom Város Polgármestere, a Társulás Elnöke tag: Nagy Attila, Üllés Község Polgármestere Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnök: Nógrádi Zoltán, Mórahalom Város Polgármestere, a Társulás Elnöke tag: Bata Ferenc, Öttömös Község Polgármestere tag: Petró Ferenc, Ásotthalom Község Polgármestere Közoktatási Bizottságának elnök: Balogh Ferenc, Bordány Község Polgármestere tag: Dr. Papp Sándor, Pusztamérges Község Polgármestere tag: Fodor Imre, Forráskút Község Polgármestere Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnök: Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere, és a Társulási Tanács elnöke tag: Bata Ferenc, Öttömös község polgármestere 27

36 tag: Petró Ferenc, Ásotthalom község polgármestere tag: Dr. Szántó Mária, a Társulás munkaszervezetének vezetıje, Mórahalom város jegyzıje tag: a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı Kistérségi Fejlesztési Tanács: Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal KISOSZ-IPOSZ Csongrád Megyei Agrárkamara Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Üllés és Vidéke ÁFÉSZ Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Civil Fórum delegáltja A Civil Fórum tagjai : SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete Homokháti Kistérségi Háziorvosok Egyesülete ORCHIS Természetvédelmi Egyesület Ásotthalmi Bedı Albert Alapítvány Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete Óvodák Kistérségi Egyesülete Homokháti Iskolaszövetség Csutri Hagyományörzı Egyesület A kistérség szakmai munkaszervezetének mőködése: Többcélú Társulás munkaszervezetének feladatait évben a székhely település hivatala látta el. Az év folyamán elindult az elıkészítése annak, hogy a Társulás feladatait önálló költségvetési szervként mőködı önálló munkaszervezete keretében lássa el. A munkaszervezet a kistérség legnagyobb népesség számú településén, Mórahalom városában mőködik, mely a Társulás székhelye is egyben. Az elektronikus ügyintézés megvalósítása mellett a kistérségi többcélú társulás által ellátandó operatív ügyintézési és feladat-ellátási, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges a rendelkezésre áll a megfelelı irodai és informatikai infrastruktúra, egy több mint 100 éves épületben Mórahalom, Millenniumi sétány A munkaszervezet mőködéséhez a saját dolgozóin kívül számos külsı szakértı szaktudását is igénybe veszi. III. A TÁRSULÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNİ EGYÜTTMŐKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A Többcélú Társulás tagönkormányzatai között megvalósul a belsı együttmőködés a Társulás által ellátott közös feladatok, a közös pályázatok bonyolítása és az egyéb napi feladatok ellátása tekintetében. Az együttmőködés jegyében január 1-jétıl a Társulás elısegíti a települések szociális kohézióját, azáltal hogy biztosítja az egységes szociális ellátórendszert. 28

37 2008. év folyamán többszöri tárgyalást követıen a Társulás részben önálló költségvetési szervének, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnak feladatává vált a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátásán túl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a szenvedélybetegek közösségi ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területén, házi segítségnyújtás feladatának ellátása a Mórahalmi statisztikai kistérséget alkotó települési önkormányzatok közül Ásotthalom Község, Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Üllés Község, Zákányszék Község közigazgatási területén személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a szenvedélybetegek nappali ellátása feladatának ellátása a Dél-alföldi régió területén. idısek nappali ellátás feladatainak ellátása Ásotthalom Község, Mórahalom Város és Zákányszék Község közigazgatási területén. a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása: Ásotthalom Község, Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Üllés Község, Zákányszék Község közigazgatási területén, szociális étkeztetés feladatainak ellátása: Ásotthalom Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község és Zákányszék Község közigazgatási területén, idısek bentlakásos otthona feladatainak ellátása: a Zákányszéki és az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Magyarország közigazgatási területén, támogató szolgálat feladatainak ellátása az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Ásotthalom község, Mórahalom Város, Öttömös Község és Ruzsa Község közigazgatási területén, közösségi pszichiátriai ellátás feladatainak ellátása az Ásotthalmi Tagintézmény keretében Ásotthalom község, Mórahalom Város, Öttömös Község és Ruzsa Község közigazgatási területén, A tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátása: Mórahalom Város Közigazgatási területén 4 körzetben Zákányszék Község Közigazgatási területén 3 körzetben Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény értelmében a védınıi szolgálat feladatainak ellátása Mórahalom Város és Zákányszék Község közigazgatási területén. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása összehangolja a térségi sporttevékenységeket kistérségi szinten ban a Társulás többek között a települési Gondozási Központokkal és Általános Iskolákkal együttmőködve sikeres pályázatot adott be komplex szabadidı sport tevékenységek folytatására, szenior sport program és táboroztatási programok megvalósítására. A Többcélú Társulás tágabb értelemben együttmőködik a regionális és területi illetékességő szervekkel is, többek között a Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi kirendeltségével, kirendeltség épületében lévı szerver szobát a Társulás és a Földhivatal közösen használja, a Mórahalmi Rendırırssel a sport és a bőnmegelızés területén, a Csongrád Megyei Egészségpénztárral és az Országos Mentıszolgálattal a központi orvosi ügyeleti ellátások területén, Csongrád megyei Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltségével foglalkozatási kérdésekben, APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságával pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben, Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságával pályázatokkal kapcsolatosan és normatív állami támogatásokkal illetve a mőködéssel kapcsolatosan, 29

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2008. MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 17/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2005. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 34/2005. (I. 27.) Tkt határozat: Tárgy: A napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: l./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 17/a - 28/2010. (IV. 09.) Tkt határozat 17/a/2010. (IV. 09.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 61/2009. (V. 15.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás K I V O N A T A Vértes szeptember 21-én megtartott társulási ülés jegyzőkönyvéből. A Vértes társulási tanácsa egyhangú 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 74/ (IX. 21.) számú határozat Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben