2009. JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN"

Átírás

1 HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS JÚNIUS 12 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 74/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítása Elıadó: Nógrádi Zoltán II. III. IV. A január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére Elıadó: Nógrádi Zoltán Közösségi autóbusz mőködtetésével kapcsolatos tarifa rendszer megvitatása Elıadó: Nógrádi Zoltán Kistérségi közkincs-kerekasztalok további mőködésének támogatása /Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2) címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása Elıadó: Zsíros Annamária V. Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben / Kistérség-1 címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása Elıadó: Kovács Csilla VI. VII. VIII. Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben / Kistérség-2b címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása Elıadó: Kovács Csilla A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésének megvitatása Elıadó: Csótiné Ördög Edit A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi kereteken belül történı étkeztetés, mint vásárolt szolgáltatás és az Ásotthalmitagintézmény keretén belül mőködı konyha nyersanyag beszerzésére irányuló közbeszerzésének anyagi fedezetének igazolása Elıadó: Csótiné Ördög Edit

2 IX. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi térítési díjainak módosítása jétıl Elıadó: Csótiné Ördög Edit X. Informatikai hálózat üzemeltetés, és a beruházás kapcsán felmerült költségek finanszírozása Elıadó: Nógrádi Zoltán, Fodor Csaba Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai 75/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítása H a t á r o z a t: A költségvetési bevételek és kiadások (1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás évi költségvetését e Ft összes bevétellel és e Ft kiadással állapítja meg. (2) A társulás évi bevételi elıirányzatát forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A társulás évi kiadási elıirányzatát forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A társulás Költségvetésében szereplı, igényelt normatív állami hozzájárulást a 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezet vezetıt és az intézményvezetıt, hogy a szeptemberi soros társulási ülésre készítsen egy rovancsot a Homokháti Integrált Szociális Központ pénzügyi és szakmai mőködésével kapcsolatosan. Határidı: negyedévente a költségvetési határozat módosításával egy idıben Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai - 2 -

3 - 3 -

4 Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának évi költségvetési terve I. BEVÉTELEK adatok Ft-ban megnevezés normatíva mutatószám Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás évi eredeti elıirányzat évi módosítás tervezet elıirányzat összesen: normatíva mutatószám elıirányzat összesen: a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 3. sz. melléklet Jelzırendszeres házi segítségnyútjás 8. sz. melléklet b) Családsegítés c) Házi segítségnyújtás 8. sz. melléklet egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a alatt van (3.sz. melléklet) egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a felett van (3.sz.melléklet) d) Szociális étkezés 8.sz. melléklet egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 150%-a alatt van (3.sz. melléklet) egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin % között van (3.sz.melléklet) egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjmin. 300%-a felett van (3.sz.melléklet) e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (3.sz.melléklet) hó f) Idıskorúak nappali ellátása (3.sz.melléklet) g) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (3.sz.melléklet) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (8.sz.melléklet) A Társulás által ellátott szociális intézményi feladathoz kapcsolódó támogatás - - a) Idıskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 3.sz.melléklet Idıskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona 8.sz.melléklet

5 A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés 2009.január-augusztus , , logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, korai feljesztés 2009.szeptember-december - másfélszeres támogatás , , gyógypedagógiai ellátás 2009.szeptember-december , , Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) Közoktatási intézményi feladat: a)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt b)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 1-4.oszt c)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt d)Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 5-8.oszt a)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 1-4.oszt b)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 1-4.oszt c)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév 5-8.oszt d)Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2009/2010 tanév 5-8.oszt

6 3.a)Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév b)Tagintézményi támogatás 2009/2010 tanév a)Kistelepülési tagintézményi támogatás 2008/ kétszeres támogatás b)Kistelepülési tagintézményi támogatás 2009/ kétszeres támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen: b) pályázatok 1. Közösségi busz beszerzés támogatási összeg Közösségi busz beszerzés önerı Üllés-Bordány kerékpárút 2009-re jutó támogatási összege Üllés-Bordány kerékpárút BM önerı Üllés-Bordány kerékpárút települési önerı KEOP vízügyi monitoring (e-környezetvédelem) támogatás összege KEOP szilárd hulladék-gazdálkodás támogatás összeg KEOP szilárd hulladék-gazdálkodás önerı Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése támogatási összeg Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése önerı /10 téli közmunka program 2009-re jutó támogatási összege /10 téli közmunka program önerı KEOP Ökofesztivál támogatási összeg KEOP Ökofesztivál önerı DAOP Családsegítı Központ felújítása támogatási összeg DAOP Családsegítı Központ felújítása önerı ÁROP pályázat támogatási összeg 2009-re jutó összege Közfoglalkoztatás szervezı pályázat támogatási összege Pályázatok összesen: c) egyéb bevételek 1. Forráskúti Iskola infrastruktúra fejlesztése pályázati kieg. tagdíj 2008-ról Forráskúti Iskola infrastruktúra fejlesztése - menedzsent Központi orvosi ügyelet OEP bevétel Központi orvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulás

7 Kistérségi finanszírozás Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíjához települési hozzájár Kamatbevétel Települési hozzájárulás a ruzsai tőzoltóság mőködéséhez Egyéb bevételek összesen: d) feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb bevételek I. szociális feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb bevételek 1. Támogató szolgálat pályázat támogatási összege Közösségi ellátás pályázat támogatási összege Védınıi szolgálat OEP finanszírozás Családsegítı Központ évi feladattal terhelt pénzmaradványa Szenvedélybeteg ellátás évi várható normatívája Térítési díj és egyéb bevétel Önkormányzati hozzájárulás Átcsoportosítás belsı ellenırzésrıl összesen II. pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó egyéb bevételek 1. pedagógiai szakszolgálat 3.sz. mell. szerinti normatíva - Mórahalom igényeli le pedagógiai szakszolgálat 8.sz. mell. szerinti plussz normatíva - pótigénylés pályázatok minıségi bérpótlék + Tb iskoláztatási támogatás - fenntartótól étkezési hozzájárulás pedagógiai továbbképzés pedagógiai szakirodalom egyéb bevétel pénzügyi hozzájárulás összesen Mindösszesen:

8 II. KIADÁSOK a) normatív, kötött felhasználású támogatás 1. A támogatás jogcíme: Integrált szociális feladatellátás Normatív bevétel összege (Ft): Támogató szolgálat pályázat Közösségi ellátás pályázat Feladattal terhelt évi pénzmaradvány Szenvedélybeteg ellátás évi normatívája Térítési díj bevétel, egyéb bevétel Védınıi szolgálat OEP bevétel Önkormányzati hozzájárulás Átcsoportosítás belsı ellenırzésrıl Felhasználható keret összesen: megnevezés személyi munkaadót juttatások terhelı járulékok dologi kiadások tartalék összesen Integrált Szociális Központ Családsegítı Munkaszervezet Szenvedélybeteg ellátás Ásotthalom Tagintézmény Mórahalom Tagintézmény Zákányszék Tagintézmény Forráskút Telephely Öttömös Telephely Pusztamérges Telephely Üllés Telephely Bordány Ruzsa Összesen:

9 2. A támogatás jogcíme: BELSİ ELLENİRZÉS Felhasználható keret összesen: megnevezés kiadások (Ft/hó) éves kiadás (Ft) alapilletmény 2008.dec nov étkezési hozzájárulás ruházati költségtérítés Ft * 200% személyi juttatások összesen Tb-járulék 29% Munkaadói-járulék 3% Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok víz gáz villany tisztítószer Írószer, nyomtatvány Szakmai könyv, folyóirat Üzemanyag költség Gépjármő karbantartás Cégautó adó Biztosítás, casco Parkolójegy Dologi kiadások Kiadások összesen Átcsoportosítás szociális feladatellátásra Mindösszesen: A támogatás jogcíme: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Társulás által leigényelt normatíva

10 Mórahalom által leigényelt normatíva Társulás által leigényelendı plussz normatíva (kiegészítı felmérés) Pályázatok Minıségi bérpótlék + Tb Iskoláztatási támogatás - fenntartótól Étkezési hozzájárulás Pedagógiai továbbképzés Pedagógiai szakirodalom Egyéb bevétel Önkormányzati hozzájárulás Felhasználható keret összesen: KIADÁSOK bérek dologi összesen bérek+járulékok+étkezés logopédusok útiköltsége nevelési tanácsadóhoz tesztek, nyomtatványok koordináció dologi és mőködési költsége kiadások összesen A támogatás jogcíme: Általános mőködési költségek Normatív támogatás Forráskút 2008.évi kiegészítı tagdíja Forráskúti iskolapályázat menedzsment Kamatbevétel Települési hozzájárulás a ruzsai tőzoltóság mőködéséhez Felhasználható keret összesen: megnevezés kiadások (Ft/hó) éves kiadás (Ft) munkaszervezet vezetı pénzügyes takarító adminisztrátor pénzügyes

11 jogász 2. (DAOP-ból nem fedezett költsége) rendszergazda informatikus Bérek és járulékok Mőködési költségek Szerverszoba helységbérlet Szerverszoba áramdíj Kistérségi Iroda bérleti díj Tisztítószerek Telefon és kommunikáció Villamos áram Víz Gáz Fénymásolás Irodaszer, kisértékő tárgyi eszköz számítástechnikai eszköz, alkatrész karbantartás, javítás Könyv, folyóirat postaköltség JVY-152 üzemeltetési költsége Belföldi kiküldetés Reprezentáció Bankköltség Gépjármő karbantartás Tőzjelzırendszer karbantartása Adatfeldolgozás (Leo számlái) Üzemorvosi vizsgálat PR cikk megjelentetés, hirdetési költségek Munkavédelmi és tőzvédelmi szaktanácsadás tanácsadói díj - Dr. Szántó Mária közbeszerzés, tanácsadás, hirdetés pályázati önerı (Ökofesztivál, Családsegítı Kp. Felújítása) központi orvosi ügyelet támogatása befizetendı áfa

12 Ruzsai tőzoltóság támogatása Mőködési költségek MINDÖSSZESEN: Egyenleg 0 5. A támogatás jogcíme: Közoktatási intézményi feladatellátás Felhasználható keretösszeg: Pénzeszköz átadás megoszlása bejáró gyermekek támogatása bejáró gyermekek 50%-os támogatása tagintézményi támogatás kistelepülési tagintézményi támogatás összesen Ásotthalom Öttömös Ruzsa Pusztamérges Forráskút Üllés Összesen b) pályázatok 1. Közösségi buszbeszerzés buszbeszerzés összesen: Üllés-Bordány kerékpárút projekt elıkészítés projekt menedzsment építési beruházás mérnöki, szakértıi díjak nyilvánosság biztosítása könyvvizsgálói díj összesen: KEOP vízügyi monitoring (e-környezetvédelem) 12

13 tagi kölcsön visszafizetése Mórahalomnak összesen: KEOP szilárd hulladék-gazdálkodás hirdetés, reklám, propaganda költségek projekt elıkészítés projekt menedzsment engedélyezés hatósági díjai megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés tervezés összesen: Közkincs-kerekasztal létrehozása és mőködtetése személyi juttatás munkáltatót terhelı járulék dologi kiadás (eszközvásárlás, honlap készítés) összesen: /10 téli közmunka program személyi juttatás munkáltatót terhelı járulékok munkaalkalmassági vizsgálat munkaruha és egyéni védıeszköz szervezési, irányítási költség összesen: KEOP Ökofesztivál vásárolt anyagok költsége hirdetés, reklám, propaganda költségek oktatás és továbbképzés rendezvény helyszín kialakítása, szervezése tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek költsége személyi juttatás - projekt menedzsment munkáltatót terhelı járulék - projekt menedzsment összesen:

14 8. DAOP Családsegítı Központ felújítása építés eszközbeszerzés projektelıkészítés projektmenedzsment szolgáltatások (közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása) összesen: ÁROP pályázat munkabér - Brigi étkezési hozzájárulás - Brigi munkáltatót terhelı járulék - Brigi eszközbeszerzés telekommunikáció és postaköltség nyilvánosság biztosítása rendezvényszervezés, weboldal fejlesztés összesen: Közfoglalkoztatás szervezık foglalkozt.pályázat 2 fı bére+járuléka c) egyéb bevételek 1. Központi orvosi ügyelet fenntartása OEP támogatás: kistérségi finanszírozás települési hozzájárulás: felhasználható keretösszeg összesen: orvosok kötelezı felelısségbiztosítása orvosi ügyeletet ellátók vállalkozói díjai OMSZ közremőködıi díj Térségi Tükör Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj Mindösszesen:

15 76/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: A január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére H a t á r o z a t: 1./ A évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének kiegészítı szabályok 7. pontja értelmében töredékévi mőködtetés esetén a hozzájárulás a mőködés megkezdését követı hónap 1-jétıl idıarányosan jár. Ez miatt a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a január hónapra jutó normatívát az alábbiak szerint volt szükséges lemondani: -11.c szociális étkeztetés 11.ca Nyugdíjminimum 150%-át el nem érı jövedelem esetén 5 fı 11.cb Nyugdíjminimum 150%-át elérı, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén 16 fı 11.cc Nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén 2 fı -11.d házi segítségnyújtás 11.da Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén 3 fı 11.db Nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén 10 fı -11.e jelzırendszeres házi segítségnyújtás 11.e(1) Olyan önkormányzatok esetén, ahol van bármely fenntartó által mőködtetettházi segítségnyújtás 10 fı 11.e(4) Saját fenntartásban végzi 10 fı -11.f falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 7 mőködési hó -11.h idıskorúak nappali intézményi ellátása 9 fı -12.bca idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bcaa december hónapban részesült hozzájárulásban 4 fı 2./ A települési önkormányzatok a Többcélú Társulás lemondásával egy idıben az alábbi bontásban kapják meg a normatív állami támogatást, melyet a Többcélú Társulás részére hozzájárulásként átutalnak: -11.c szociális étkeztetés 11.ca Nyugdíjminimum 150%-át el nem érı jövedelem esetén Ásotthalom Önk. 2 fı : Ft: ,- Mórahalom Önk. 2 fı : Ft: ,- Pusztamérges Önk.1 fı Ft: ,- 11.cb Nyugdíjminimum 150%-át elérı, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén Ásotthalom Önk. 4 fı : Ft: ,- Mórahalom Önk. 4 fı Ft: ,- Öttömös Önk. 2 fı Ft: ,- Pusztamérges Önk.4 fı Ft: ,- Zákányszék Önk. 2 fı Ft: ,- 11.cc Nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Mórahalom Önk. 1 fı Ft: ,- Pusztamérges Önk. 1 fı Ft: ,- -11.d házi segítségnyújtás 11.da Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén 15

16 Ásotthalom Önk. 1 fı : Ft: ,- Mórahalom Önk. 2 fı : Ft: ,- 11.db Nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Ásotthalom Önk. 2 fı Ft: ,- Forráskút Önk. 1 fı Ft: ,- Mórahalom Önk. 3 fı Ft: ,- Öttömös Önk. 1 fı Ft: ,- Pusztamérges 1 fı Ft: ,- Zákányszék 2 fı Ft: ,- -11.e jelzırendszeres házi segítségnyújtás 11.e(1) Olyan önkormányzatok esetén, ahol van bármely fenntartó által mőködtetettházi segítségnyújtás 11.e(4) Saját fenntartásban végzi Ásotthalom Önk. 2 fı Ft: ,- Forráskút Önk. 1 fı Ft: ,- Mórahalom Önk. 4 fı Ft: ,- Üllés Önk. 2 fı Ft: ,- Zákányszék 1 fı Ft: ,- -11.f falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Mórahalom Önk. 4 mőködési hó Ft: ,- Zákányszék Önk. 3 mőködési hó Ft: ,- -11.h idıskorúak nappali intézményi ellátása Ásotthalom Önk. 4 fı Ft: ,- Mórahalom Önk. 3 fı Ft: ,- Zákányszék Önk. 2 fı Ft: ,- -12.bca idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bcaa december hónapban részesült hozzájárulásban Ásotthalom Önk. 3 fı Ft: ,- Zákányszék Önk 1 fı Ft: ,- Önkormányzati bontásban az alábbi normatíva összegek utalandóak a Társulás részére: Ásotthalom: ,- Ft Forráskút: ,- Ft Mórahalom: ,- Ft Öttömös: ,- Ft Pusztamérges: ,- Ft Üllés: ,- Ft Zákányszék: ,- Ft Összesen: ,- Ft Felelıs: Nógrádi Zoltán Határidı: június 30. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 16

17 77/2009. (V. 15.) Tkt határozat: Tárgy: Közösségi autóbusz mőködtetésével kapcsolatos tarifa rendszer megvitatása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévı, és a Móra Ferenc ÁMK által mőködtetett IVECO-Cacciamal 65C Thesi 008 típusú, F1CE0481H motorszámú és ZCFC65D alvázszámú közösségi autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos tarifák a következık: Kedvezményes tarifa Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Zákányszék települések részére Kistérségi tarifa Kistérségen kívüli piaci tarifa 170,- Ft/km 190,- Ft/km Tisza Volán mindenkor aktuális díjszabásaihoz igazítva, 210,- Ft/km Felelıs: Gyuris Péterné, Móra Ferenc ÁMK igazgató Határidı: nincs. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Móra Ferenc Ámk 78/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Kistérségi közkincs-kerekasztalok további mőködésének támogatása /Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2) címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kistérségi közkincs-kerekasztalok további mőködésének támogatása /Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2) címő pályázati kiírására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a benyújtandó pályázat céljaival, miszerint a pályázata célja a kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erısödjön a közös tervezés és cselekvés. Az elıkészítı és elemzı munkával készüljenek fel a különbözı pályázati források elnyerésére a kulturális fejlesztések területén is. Ezáltal a már mőködı kulturális kerek-asztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse. 17

18 3./ A pályázat támogatási összege ,- Ft, az önerı összege 10%-a, ,- Ft, 4./ A Társulás utasítja az elnököt a pályázat benyújtására. Felelıs: Zsíros Annamária Határidı: azonnal Jelentést a Társulási Tanács szeptemberi taggyőlésén kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 78/a/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Kistérségi közkincs-kerekasztalok további mőködésének támogatása /Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2) címő pályázati kiírásra pályázat önereje H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kistérségi közkincs-kerekasztalok további mőködésének támogatása /Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2) címő pályázati kiírására. 2./ A pályázat támogatási összege ,- Ft, az önerı összege 10%-a, ,- Ft, 3./ Nyertes pályázat esetén a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház (6782 Mórahalom Röszkei u. 2.), mint a megvalósításban közremőködı szervezet a pályázat önerejét a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére rendelkezésre bocsátja Felelıs: Zsíros Annamária Határidı: azonnal Jelentést a Társulási Tanács szeptemberi taggyőlésén kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 18

19 79/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben / Kistérség-2b címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács egyetért az OKM Új tudás mindenkinek program keretében Komplex Kulturális fejlesztések a kistérségekben -2. Kistérségi közmővelıdési - múzeumi referens alkalmazása -2.b Altéma kódszáma: Kistérség 2.b pályázati kiírás céljával, miszerint a pályázata személyi feltételek megteremtése érdekében ösztönözni kívánja a többcélú kistérségi társulásokat a közmővelıdési és múzeumi tevékenységek térségi szintő vállalására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megbízza az 1./ pontban jelölt pályázat elkészítésével és annak nyomon követésével, nyertes pályázat esetén annak lebonyolításával Mórahalom Város Önkormányzatát. 3./ A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplı leghátrányosabb 47 kistérség, köztük a Mórahalmi kistérség is a pályázat tekintetében az önrész vállalása alól mentességet élvez. Felelıs: Kovács Csilla Határidı: azonnal. Jelentést a Társulási Tanács kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Mórahalom Város Önkormányzata 5./ Kovács Csilla 80/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben / Kistérség-1 címő pályázati kiírásra pályázat benyújtása H a t á r o z a t: 19

20 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás mindenkinek program keretében Komplex Kulturális fejlesztések a kistérségekben -1. Komplex kistérségi napok, Altéma kódszáma: Kistérség 1 címő pályázati kiírására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a benyújtandó pályázat céljaival, miszerint a pályázata célja a kistérségi identitástudat erısítése érdekében együttmőködésen alapuló kulturális rendezvények kerüljenek megrendezésre hagyományteremtı szándékkal. 3./ A kért támogatás összege ,- Ft, azaz egymillió Ft. 4./ A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendeletben szereplı leghátrányosabb 47 kistérség, köztük a Mórahalmi kistérség is a pályázat tekintetében az önrész vállalása alól mentességet élvez. Felelıs: Kovács Csilla Határidı: azonnal. Jelentést a Társulási Tanács szeptemberi taggyőlésén kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 81/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésének megvitatása H a t á r o z a t: 1./ Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ a közbeszerzési eljárások teljes körő bonyolításával bízza meg Piegelné Dr.Csényi Magdolnát és a mellékelt megbízási szerzıdés alapján az intézményvezetı megkösse a szerzıdést. Felelıs: Csótiné Ördög Edit intézményvezetı Határidı: azonnal. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 5./ Ásotthalom Község Önkormányzata 20

21 82/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi kereteken belül történı étkeztetés, mint vásárolt szolgáltatás és az Ásotthalmi-tagintézmény keretén belül mőködı konyha nyersanyag beszerzésére irányuló közbeszerzésének anyagi fedezetének igazolása H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács biztosítja, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának intézményi kereteken belül történı étkeztetés, mint vásárolt szolgáltatás esetében a szerzıdések teljesítését biztosító anyagi fedezet rendelkezésre áll. 2./ A Társulási Tanács biztosítja, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának intézményi kereteken belül az Ásotthalmi-tagintézmény keretén belül mőködı konyha nyersanyag beszerzésére esetében a szerzıdések teljesítését biztosító anyagi fedezet rendelkezésre áll. Felelıs: Csótiné Ördög Edit intézményvezetı Határidı: azonnal. Jelentést a Társulási Tanács nem kér. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 5./ Ásotthalom Község Önkormányzata 83/2009. (VI. 12.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi térítési díjainak módosítása jétıl H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács megtárgyalta és a következık szerint elfogadja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díjainak összegét, mely, én lép hatályba, az alábbiak szerint: ÁSOTTHALOM TAGINTÉZMÉNY VONATKOZÁSÁBAN: I. Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 21

22 Szociális étkeztetés Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 479 Ft / ellátott. Egy ellátottra jutó kiszállítási költség: napi 72 Ft / ellátott. Ez az étkeztetés árába lett beépítve. A évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.c pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: a) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 116,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 596,-Ft/nap. b) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és részére az étel kiszállításra kerül: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 116,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 596,-Ft/nap. + 72,-Ft/nap kiszállítási költség c) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja meg a 300%-át és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 157,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 637,-Ft/nap. d) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/c. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja meg a 300%-át és részére az étel kiszállításra kerül: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 157,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 637,-Ft/nap. + 72,-Ft /nap kiszállítási költség e) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át meghaladja és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 224,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 704,-Ft/nap. 22

23 f) azon szociálisan rászoruló részére, akinek a Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át meghaladja és részére az étel kiszállításra kerül: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 224,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 704,-Ft/nap. + 72,-Ft/nap kiszállítási költség g) azon szociálisan nem rászoruló részére aki az és az étkezést helyben veszi igénybe, vagy annak elszállításáról maga gondoskodik: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 479,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 959,-Ft/nap. h) azon szociálisan nem rászoruló részére, akinek az étel kiszállításra kerül: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 479,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 959,-Ft/nap. + 72,-Ft/nap kiszállítási költség Nappali ellátás idısek klubja Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó értéke napi: 582 Ft / ellátott Normatív állami hozzájárulás levonásaival a évi CII. törvény 3. sz. melléklet alapján: Az Ásotthalmi tag-intézményben a nappali ellátásban a benntartózkodásért az intézményi térítési díj: 0,-Ft Nappali ellátás keretében igénybevett étkezés térítési díja: Reggeli 140,-Ft/nap Ebéd 479,-Ft/nap Vacsora 340,-Ft/nap Összesen 959,-Ft/nap Idısek ápolás-gondozást nyújtó otthona Önköltség: Ft/Fı/nap Önköltség: Ft/Fı/hó a) december hónapban normatív hozzájárulásban részesült számára - napi 1.962,-Ft/fı, - havi ,- Ft/fı. b) annak, akinek a Szt. 119/c. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: - napi 1.848,-Ft/fı, - havi ,-Ft/fı. 23

24 c) annak, akinek a Szt. 119/c. -a alapján megállapított jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át meghaladja vagy akiknek ellátását a Szt. 68/B. (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel kell végezni: - napi 1.962,-Ft/fı, - havi ,-Ft/fı. d) amennyiben az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe az Idısek Otthona térítési díját csökkenteni kell az élelmezésre fordított költséggel, melynek összege: reggeli 140,-Ft/nap, ebéd 479,-Ft/nap, vacsora 340,-Ft/nap, összesen 959,-Ft/nap. Házi segítségnyújtás Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátási órára jutó összeg: 772 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 20 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 69 Ft / óra Támogató Szolgálat keretében: Szolgáltatási önköltség: Személyi segítés: Ft/év Gépkocsi költség: Ft/év Intézményi térítési díjak: Ásotthalom Község közigazgatási területén: a) Az egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok - személyi higiénia megtartása, lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartási teendık (segítségnyújtás bevásárláskor, önálló bevásárlás az ügyfél számára), ápolási, gondozási tevékenység (mosdatás, fürdetés, szájápolás, szemápolás, kezelés, orr fültisztítás, széklet -, és vizeletürítéssel kapcsolatos teendık, hajápolás, kéz-, és lábápolás, mozgatás, lakókörnyezeten belül szırtelenítés, váladékfelszívó eszközökkel kapcsolatos tevékenységek), sebkezelés, kötözés, ápolás, mozgatás ágyban, kiültetés székbe, kerekes székbe, étel elkészítése, étkeztetés, mosogatás, takarítás a lakókörnyezetben, mosás, vasalás, ágyazás, varrás - biztosítása a fogyatékos és halmozottan fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan óradíjban meghatározva : - szociálisan rászorult személyek esetében: 209,- Ft - szociálisan nem rászorult személyek esetében: 707,- Ft. b) gépkocsival történı személyszállítás: - szociálisan rászorult személyek esetében: 50,- Ft/km - szociálisan nem rászorult személyek esetében: 1278,- Ft/km. 24

25 f) Térítésmentes ellátások: Támogató Szolgálat keretében az alábbi feladatok: - Vércukormérés, - Vérnyomásmérés, - Öltöztetés, - Vetkıztetés, - Orvoshoz kísérés (házi-, szakorvoshoz és kórházba), - Elsısegélynyújtás, orvosi ellátás biztosítása, - Konzílium (háziorvossal, szakorvossal), - Kórházban lévı segített ellátása, - Gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, beadás, - Segédeszköz beszerzés, - segédeszköz használatával kapcsolatos segítségnyújtás, - Ügyintézés, - Otthoni iratok, stb. rendezése, - felügyelet biztosítása, - segítéség hozzátartozó ellátásában, - fejlesztı tevékenységek végzése, - Lakókörnyezeten kívüli mobilizáció, sétáltatás, - Intézménybe és intézménybıl kísérés, - Kísérés személyszállítás során. Az ellátást biztosító intézmény valamely telephelyének rendezvényeire történı szállítás térítési díja: 0 Ft/km Mórahalom Város Közigazgatási területén: térítésmentesen biztosít minden nemő szolgáltatást, így a személyi segítés és a szállítási szolgáltatást is a szociálisan rászorult és a szociálisan nem rászorult részére egyaránt. Öttömös Község közigazgatási területén: térítésmentesen biztosít minden nemő szolgáltatást, így a személyi segítés és a szállítási szolgáltatást is a szociálisan rászorult és a szociálisan nem rászorult részére egyaránt. Ruzsa Község közigazgatási területén: térítésmentesen biztosít minden nemő szolgáltatást, így a személyi segítés és a szállítási szolgáltatást is a szociálisan rászorult és a szociálisan nem rászorult részére egyaránt. Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség egy ellátási napra: Napi: 75 Ft / ellátott Intézményi térítési díj: O Ft/nap Vendégétkeztetés: Ásotthalmi tagintézmény konyhája által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai: Tízórai: 107 Ft/adag Ebéd: 364 Ft/adag Uzsonna: 92 Ft/adag 25

26 MÓRAHALOMI TAGINTÉZMÉNY VONATKOZÁSÁBAN: I. Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 1. Szociális étkeztetés Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 578 Ft / adag/ fı A évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.c pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési díj elvitellel: 177 Ft / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 233 Ft / nap/adag - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. Intézményi térítési díj elvitellel: 210 Ft / adag / nap Intézményi térítési díj kiszállítással: 266 Ft / adag / nap - új ellátások, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj elvitellel: 262 Ft / adag / nap Intézményi térítési díj kiszállítással: 318 Ft / adag / nap 2. Házi segítségnyújtás Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó önköltség: Egy ellátási órára jutó összeg: 1201 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 317 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 642 Ft / óra 3. Nappali ellátás idısek klubja Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó értéke napi: 627 Ft / ellátott Normatív állami hozzájárulás levonásaival a évi CII. törvény 3. sz. melléklet alapján: - napközbeni tartózkodást igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: 0 Ft / nap /ellátott - napközben tartózkodást és ott étkezést igénybe vevık intézményi térítési díja 481 Ft / nap / ellátott 26

27 4. Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség egy ellátási napra: napi: 38 Ft / ellátott Intézményi térítési díj: O Ft/nap ZÁKÁNYSZÉKI TAGINTÉZMÉNY VONATKOZÁSÁBAN: I. Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 5. Szociális étkeztetés Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 561 Ft / ellátott. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítással: napi 621 Ft / ellátott. A évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.c pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési díj elvitellel: 182 Ft / fı / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 233 Ft / fı / nap/adag - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. Intézményi térítési díj elvitellel: 215 Ft / fı / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 265 Ft / fı / nap/adag - új ellátások, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj elvitellel: 268 Ft / fı / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 318 Ft / fı / nap/adag 6. Házi segítségnyújtás Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó önköltség: Egy ellátási órára jutó összeg: 958 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 110 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 422 Ft / óra 7. Nappali ellátás idısek klubja Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó értéke napi: 706 Ft / ellátott Normatív állami hozzájárulás levonásaival a évi CII. törvény 3. sz. melléklet alapján: 27

28 - napközbeni tartózkodást igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: 20 Ft / nap /ellátott - napközben tartózkodást és ott étkezést igénybe vevık intézményi térítési díja 502 Ft / nap / ellátott Reggeli: 370 Ft Vacsora: 405 Ft 8. Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség egy ellátási napra: napi: 294 Ft / ellátott Intézményi térítési díj: O Ft/nap Idısek ápolás-gondozást nyújtó ellátása: Önköltség: Ft/Fı/nap Önköltség: Ft/Fı/hó I. Azon ellátottak esetében, akikre tekintettel 2007.december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és a Szoc.tv.119/C -a szerinti jövedelem vizsgálatot nem folytatták le. Intézményi térítési díj: Két ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó /fı Ft/nap/Fı Négy ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó/fı Ft/nap/Fı II. III. Azon ellátottak,akik a Szoc.tv.68. -ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, valamint a Szoc.tv.119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. Két ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó /fı Ft/nap/Fı Négy ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó/fı Ft/nap/Fı Azon ellátottak,akik a Szoc.tv. 68 -ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek,valamint a Szoc.tv.119/C -a alapján a megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja,vagy akinek az ellátását a Szoc.tv. 68 -nak (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzi. Két ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó /fı Ft/nap/Fı Négy ágyas elhelyezés esetén: Ft/hó/fı Ft/nap/Fı PUSZTAMÉRGES TELEPHELY VONATKOZÁSÁBAN: I Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 1.Szociális étkeztetés Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 558 Ft / ellátott. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítással: napi 590 Ft / ellátott. A évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.c pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési díj elvitellel: 180 Ft / fı / nap/adag 28

29 Intézményi térítési díj kiszállítással: 207 Ft / fı / nap/adag - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. Intézményi térítési díj elvitellel: 204 Ft / fı / nap Intézményi térítési díj kiszállítással: 239 Ft / fı / nap - új ellátások, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj elvitellel: 265 Ft / fı / nap Intézményi térítési díj kiszállítással: 292 Ft / fı / nap 2.Házi segítségnyújtás Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó önköltség: Egy ellátási órára jutó összeg: 793 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 30 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 311 Ft / óra 3 Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség: 76 Ft/Fı/nap Intézményi térítési díj: 0 Ft ÖTTÖMÖS TELEPHELY VONATKOZÁSÁBAN: I Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 1.Szociális étkeztetés Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 545 Ft / ellátott. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítással: napi 614 Ft / ellátott. A évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.c pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési díj elvitellel: 169 Ft / fı / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 227 Ft / fı / nap/adag - Azon ellátottak akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van. Intézményi térítési díj elvitellel: 202 Ft / fı / nap/adag Intézményi térítési díj kiszállítással: 259 Ft / fı / nap/adag - új ellátások, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. Intézményi térítési díj elvitellel: 254 Ft / fı / nap Intézményi térítési díj kiszállítással: 312 Ft / fı / nap 2.Házi segítségnyújtás 29

30 Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátási órára jutó összeg: 850 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 0 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 0 Ft / óra 4 Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség: 208 Ft/Fı/nap Intézményi térítési díj: 0 Ft FORRÁSKÚT TELEPHELY VONATKOZÁSÁBAN: I. Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 1.Házi segítségnyújtás Szolgáltatási önköltség (1993. évi III. törvény és a 29 / 1993 (II.17.) Korm. rend. alapján: Egy ellátási órára jutó összeg: 866 Ft / óra A2008. évi CII. törvény 15. (1) bek., 3. sz. mell. 11.d pontja alapján differenciált összegő állami normatív hozzájárulások levonásaival: - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. Intézményi térítési óradíj: 104 Ft / óra - Azon ellátottak, akiknek a családban az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: Intézményi térítési óradíj: 385 Ft / óra A fenti intézményi térítési díjak azon ellátottaknak kell megfizetni, akik napi 2 órát vagy azt meghaladó gondozást igényelnek. Azon ellátottaknak, akik napi 2 óra alatt igénylik a gondozást térítésmentesen igényelhetik a szolgáltatást. 5 Jelzırendszeres házi gondozás Önköltség: 63 Ft/Fı/nap Intézményi térítési díj: 0 Ft ÜLLÉS TELEPHELY VONATKOZÁSÁBAN: Szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás normatíva kategóriánként, feladatonként, a módosított tételekrıl. 1.Házi segítségnyújtás 30

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 -

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2008. MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 17/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. FEBRUÁR 13-ÁN 1/2009. (II. 13.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2005. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 34/2005. (I. 27.) Tkt határozat: Tárgy: A napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: l./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. BKESZI: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézménynek (BKESZI)és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthonának (Életfa)a

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010.ÁPRILIS 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 17/a - 28/2010. (IV. 09.) Tkt határozat 17/a/2010. (IV. 09.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére. Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére. Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása Ikt. sz{m: 298-18/2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN

2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2009. MÁJUS 15 ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 61/2009. (V. 15.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK március 5-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 500-700 E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. március 5-i ülésére Napirend címe:

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petıfi ú. 6/a Szám.: 300/2009. Aszód Város Képviselı testülete Tisztelt Képviselı- testület! Tárgy: 2009. évi térítési díjakra tett javaslat. 2009. év június 1-tıl a

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Készítette: Szentiványi Enikı ügyintézı Tisztelt Testület! ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat

KIVONAT. a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának április 29-én megtartott üléséről. 17/2011. (IV. 29.) határozat Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 3250 Pétervására, Kossuth L. út 1. KIVONAT a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről 17/2011. (IV. 29.) határozat

Részletesebben

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2.sz. melléklet 21. tábla 132 681 000 Ft Szakosított ellátások Idősek otthona egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2007-ben már részesült ellátásban Intézményi idősek otthona

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 5-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. február 5-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: /2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1364-9/2012. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások évi önköltségének meghatározása 1 KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE Tárgyalja: Humán Bizottság napirendi pont A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi önköltségének meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A személyes

Részletesebben