A kórházakról más szemmel. Vizvári Béla. Eastern Mediterranean University, Famagusta. Összefoglalás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kórházakról más szemmel. Vizvári Béla. Eastern Mediterranean University, Famagusta. Összefoglalás"

Átírás

1 A órházaról más szemmel Vizvári Béla Eastern Mediterranean University, Famagusta Összefoglalás Az egészségügy reformja és ezen belül a nem jól mőödı órházi rendszer átszervezése régóta napirenden van Magyarországon. Az elvetélt utolsó ísérlet valamennyiün özös udarca. Az egészségügy reformját mint folyamatot nem lehet politiai ampányént végezni. Siert csa úgy lehet elérni, ha alapos szamai elıészítés után az átalaítás levezénylése is ugyancsa szamai alapon történi. Nem az egészségügy az egyetlen szama, amelyi az átszervezésben érintett, a hatéonyan mőödı rendszer idolgozása nem az egészségügy, hanem a logisztia feladata. A dolgozat vázolja enne a szamai munána a folyamatát. Mivel a végrehajtás idıigényes, csa megfelelı idıeretben, ormányzati cilusotól függetlenül végezhetı el. A Függelében illusztratív példaént bemutato egy olyan matematiai feladatot, amely átteinti az egész órházi rendszert, és meghatározza az átszervezés optimális szerezetét. Tényleges átszervezés esetén az ott alalmazandó elvetıl függıen egy nagyvonalaban ehhez hasonló, de részleteiben esetleg nagyon is ülönbözı feladatot ellene megoldani Jelen soro írójána az Ameriai Egyesült Államoban szerzett személyes tapasztalatai alapján az a véleménye, hogy a magyar egészségügyi alap- járóbetegellátás, egészen a szaorvosoig bezárólag, jó, csa nem becsüljü meg. Ez a ijelentés nem orlátozódi arra, hogy az USA mintegy 40 millió polgárána nincs biztosítása, hanem iterjed arra is, hogy Magyarországon az ellátás számos esetben ifejezetten szaszerőbb. Ugyanez már nem feltétlenül mondható el a órházi ellátásról. Ezért érdemes arról gondolodni, hogy órházi rendszerünet hogyan tehetnén jobbá. 1. A megbuott ísérlet A ormány 2006 és 2008 özött megpróbálta átalaítani a órházi rendszert. Ez a ísérlet csúfosan megbuott. A buás után nagyon nehéz lesz a rendszeren bármit is javítani a özeli jövıben, pedig a helyzet már régen megérett rá, hiszen pazarlóan, számos esetben a gyógyulás érdeeivel ellenétesen mőödi, és gyaran a beteg szervezetét a gyógyítás (elmaradott módja) a szüségesnél jobban megterheli. Ezért a ísérlet buása olyan udarc, amely mindnyájun árára van. A ormány, ezen belül is a ét szaminiszter felelıs azért, hogy enne a reformna a szamai elıészítése botrányos volt. Pontosabban szólva sehogy sem volt elıészítve. Olyan például szamailag egész biztosan nincs, hogy az egyi héten 51 a súlyponti órháza száma, a övetezı héten 30, majd pár napra rá 38. Ez csa ét dolgot bizonyít, nevezetesen hogy (a) a szaminiszterne fogalma sincs arról, hogy az általa bevezetni ívánt reform ulcsfogalma a súlyponti órház mit jelent, (b) a politia már megint túlzottan bele aart szólni szaérdésebe.

2 Az ellenzé bírálata tisztán politiai szinten mozgott, teljesen mellızte a szamai érdéseet, pedig az említetten ívül bıven lett volna mit szóvá tenni. Például azona az osztályona a apacitását seni nem mérte fel, amelyene máshonnan ellett volna ellátást átvenniü. Vajon az ellátás új helyszínein volt-e elegendı mőtéti apacitás? Ha a mőtı elegendı is lett volna, volt-e elég orvos, ai a megnöveedett esetszámot épes lett volna ellátni? Nyilván nem minden esetben. Milyen forrásból épülte volna új mőtı? Hogyan választottá volna i a megnıtt apacitáshoz hiányzó létszámot? Eze az embere, ai vélhetıen más városoban élne, hogyan öltözte volna át az új munahelyüne helyet adó településre? Az engedélyezési eljáráso hogyan befolyásoltá volna a rendszer bevezethetıségét? Eze mind olyan szamai érdése, amelyere nem adott választ, általában semmilyent se, a ormány, de amelyeet az ellenzé is elfelejtett a ormányna neiszegezni. Alább ifejtem, hogy szamai szempontból helyes a órháza számána csöentése. De az a tény, hogy ez oda fajult, hogy mindössze az ingatlanpiaci szempontból három legfreventáltabb helyen fevı órház megszüntetése erült szóba, brutálisan felveti a orrupció gyanúját. A siertelenség harmadi szereplıje maga az Állampolgár, ai fél minden változástól; mozdíthatatlan, panaszodi, ha a legisebb mértében is többet ell utaznia, pedig esetleg az érdeei (és ez itt nem csupán az egészségügyi ellátásra, hanem munahelyre, életörülményere is vonatozi) azt ívánná; ai épes a özeli órházban meghalo vagy a távoli órházban meggyógyulo alternatívájában az elıbbit választani röghöz ötött volta miatt. 2. Alapvetés 2.1. Gazdasági érdése Hosszú-hosszú éveen eresztül a órháza öltségcsöentéséne özponti gondolata az ágyszám csöentése volt, ami maroözgazdászo által elövetett elépesztı szamai ostobaság. A dolog onnan származi, hogy megnézi, hogy egy adott órházban meora a teljes öltség, azt osztjá a órház ágyaina a számával. Ez a mutató adhat információt arra vonatozóan, hogy az egyes órháza egymáshoz épest mennyire mőödne hatéonyan, arra arról azonban nem mond semmit, hogy egy adott órházban hogyan lehet a öltségeet csöenteni. Vanna intézménye ugyanis ide tartozna a órháza, de valamennyi otatási intézmény a bölcsödétıl az egyetemig, amelye öltségszerezetében az úgynevezett fixöltsége dominálna. Fixöltség alatt olyan öltséget értün, amelyet azért fizetün, hogy egy adott tevéenység lehetıségét fenntartsu, de ami független attól, hogy magát a tevéenységet milyen mértében végezzü. Hogy jobban érthetı legyen, hogy mirıl van szó, hajtsun végre egy abszurd gondolatísérletet. Tegyü fel, hogy a taaréosság jegyében egy órházban lecsöentettü az ágya számát annyira, amennyire csa lehet, azaz egyre. (Ennél jobban, azaz nullára, nem lehet csöenteni, mert az az intézmény, amiben nem feszi beteg, nem órház.) Azt persze nem tudhatju elıre, hogy a övetezı beteg miben szenved. Lehet, hogy a vabelét ell ivenni, vagy a prosztatáját mőteni, netán gyomorfeélye van, esetleg szülni fog. Ezért minden orvosi szamát üzemben ell tartani. Ehhez persze ellene orvoso, megfelelı

3 segédszemélyzet, felszerelés, nagyobb berendezése, amelyeet aor is arban ell tartani, ha nem használjá ıet, ellene gyógyszere és egyéb anyago, melyeet cserélni ell, ha lejár a szavatosságu. A órházat főteni ell télen, lesz onyhája, mosodája, igazgatója, portása és so más, a háttérben dolgozó ember, aine a munája nélülözhetetlen a gyógyításhoz. Mindez azt jelenti, hogy a órház összöltsége alig csöent, miözben az egy ágyra esı öltség az egeig szaladt fel. Vizsgálju meg fordítva is a érdést. Tegyü fel, hogy egy osztályon 10 ágy van, amelye özül általában csa heten feszi beteg. Mi történi, ha az ágya számát a taaréosság jegyében ilencre csöentjü? Mivel az ágy úgyis ihasználatlan volt, gyógyítási öltséget nem spórolun meg rajta. A órház fixöltsége és a személyzet létszáma változatlan. Az egyedüli dolog, hogy nem ell idınént cserélni rajta az ágynemőt, elmarad a mosás ára. Ezzel a jelentételen tétellel szemben áll, hogy elvesztjü anna a biztonságna egy részét, hogy ha véletlenül megugri a betege száma, aor van hova fetetni ıet. Mindebbıl az a tanulság, hogy ha a gyógyítás technológiája nem változi, aor a órházi rendszeren csa a órháza számána csöentésével és egyben a szamai erı összevonásával lehet öltséget megtaarítani, pusztán az ágya számána csöentésével nem. Itt jegyzem meg, bár nem a gazdasági érdésehez tartozi, de az elıbbieel szorosan összefügg, hogy látható, hogy baj volna, ha a özórháza állandóan 100 százaléos ágyihasználtsággal üzemelnéne, mert aor nagyszámú, hirtelen jött megbetegedés esetén nem tudná hova fetetni a rászoruló betegeet. Még a gazdasági érdésenél maradva, nagyon fontos értelmezni a öltsége csöentését özgazdasági szempontból. Ha ugyanazt a tevéenységet isebb öltséggel tudom elvégezni, aor a orábbi állapothoz épest új, extra nyereségre tesze szert. Ez a megállapítás aor is igaz, ha amúgy maga a tevéenység nem nyereséges. A nyereséget azonban nem adjá ingyen, azt csa befetetéssel lehet elérni. Hogy ez mit jelent egy órházi átszervezés apcsán, arról alább még részletesen szó lesz Tartaléo Fontos érdés, hogy a órházi rendszerünben vanna-e tartaléo? Erre egyértelmően igen a válasz. Az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) által finanszírozott órházi ezelése nem a nyugati (ameriai és nyugat-európai) protoollo szerint történne, amine egyi övetezménye a szüségesnél hosszabb órházi tartózodás. Jelen soro írójána családi példája: egy páros szerv egyi tagjána mőtétje után a beteg 5 napot feüdt egy OEP órházban, majd a mási tag operációja után, ami ugyananna az orvosna a magánliniáján történt bemutató mőtétént, csa másfél napot. Bizonyos értelemben ezzel roon az a tény, hogy Magyarországon a nyugati gyaorlathoz épest irívóan alacsony az ún. egynapos mőtéte száma. Itt számos esetben eltérı, elınyösebb mőtéti techniáról van szó, amelye nem csupán olcsóbba, hanem a beteg szervezetét sem terheli meg annyira, mint a hagyományos mőtéte. Az ezen a téren való lemaradásunat aor

4 is be ellene hozni, ha amúgy nem lenne égetı szüség a órházi rendszer orszerősítésére, mert ez mind a biztosítási rendszerne, mint pedig a betegene az érdee. Lemaradásun nagyrészt az orvostársadalom számlájára írható. Árulodó jel, hogy amior a reform apcsán a Margit Kórház szemészetét a bezárás réme fenyegette, egybıl i tudtá találni, hogy az egynapos mőtéte bevezetésével életben tudna maradni. Vanna továbbá szüség nélül elvégzett beavatozáso. Ide tartozna például az indoolatlan császármetszése. Azt ugyan a statisztia nem tudja megmondani, hogy melyi eset volt indoolatlan, de ha statisztiai értelemben szignifiáns ülönbség van a császármetszése magyarhoni és más országoban elıforduló arányában, mégpedig úgy, hogy a magyar adat a nagyobb, aor ez emény, megdönthetetlen bizonyíté arra, hogy fölösleges beavatozáso ezreit végezté el. (Felháborító volt, hogy a szamai ollégium vezetıje a reform idején egy interjúban tagadta a napnál világosabb tényeet.) Vanna további megtaarítási lehetısége is. Például olyan helyen ahol több órház oncentrálódi, értelme van egy nagyobb logisztiai özpontot létrehozni, és az intézményeet onnan iszolgálni, mert az egy özpontba oncentrált igény nagyobb piaci erıt jelent a beszállítóal szemben, tehát azo a nagyobb üzlet megszerzése érdeében énytelene leszne árat csöenteni. 3. Egészségügy és logisztia A órházi rendszer átszervezésében ét szama érintett, nevezetesen az egészségügy és a logisztia, illetve az utóbbival roon és egyenértéő szamá, mint a vezetéstudomány (management science) és operációutatás 1. Egy reform, bármilyen reform, csa aor lehet sieres, ha ez a ét szama együttmőödi, egymást erısíti. A ét szama szerepét élesen szét ell választani. Az egészségügy az, amely a rendelést feladja, és a logisztia az, amely a rendelést teljesíti. Nézzün egy példát. Vanna olyan súlyos betegségcsoporto, ahol a túlélés esélyét növeli, ha az illetées orvosi csoport nagyobb számú beteget lát. Tipiusan ilyen a helyzet a stroe (agyi véreringési zavar) esetében. Itt az orvosi szama a logisztia felé ülönbözı övetelményeel léphet fel. Ilyene lehetne például, hogy egy helyen mennyi legyen legalább az éves betegszám, milyen gyorsan ell tudni beszállítani a beteget a órházba. Az elıbbi arra ad információt, hogy legfeljebb mennyi stroe-özpont lehet, az utóbbi pedig egyebe mellett éppen enne az ellenezıjére, hogy legalább mennyine ell lenni. Ha a ét övetelmény nincs ellentmondásban egymással, aor ismerve, hogy hol mőödne már ma is ilyen özponto, valamint hogy hol, meora öltséggel lehetne létesíteni továbbiaat, már a logisztiuso dolga eldönteni lehetı legelınyösebb módon, hogy hol legyene ilyen özponto, és mi legyen azo ellátási örzete, i legyene felelıse a betege egyes özpontoba történı szállításáért. Más betegségcsoporto 1 Az adott szövegörnyezetben az operációutatás (operations research) neve megtévesztı lehet. Az operációutatás nem mőtéteel foglalozi, hanem esetében ipari, pénzügyi, egészségügyi, mezıgazdasági, védelmi nagyrendszereel foglalozó tudományágról beszélün. Ezen tudományág nevében az operáció szó atonai mőveletre utalt, de ma már egy igen béés diszciplínáról van szó.

5 esetében más lehet az elıfordulási gyaoriság, a szüséges esetszám és a ívánatos orvoshoz jutási idı. Ezért egyáltalán nem biztos, hogy ott, ahol stroe-özpont van, ott egy mási betegségcsoport özpontjána is lennie ell és viszont. A övetelményeet orvosi szamánént ell meghatározni. Lehetne túl szigorú, ellentmondó feltétele. Eze feltárása is a logisztiuso feladata, de a feloldása már özös muna gyümölcse ell legyen. 4. Az elvégzendı feladat Van az egészségügyi ellátás órházi része fejlesztéséne egy olyan nagy fejezete, ami lényegében az egészségügy belsı, szamai ügye, ez pedig a gyógyítás technológiájána fejlesztése. Ide tartozi a ülföldi protoollo átvétele és az egynapos mőtéte elterjesztése. Világosan látni ell, hogy egyi sem megy sem varázsszóra, sem parancsra, hanem dolgozni és befetetni ell érte. Az új eljárásohoz új mőszere, eszözö és gyógyszere ellene, amelyeet be ell szerezni. Az új módszereet az orvosona és a személyzetne meg ell tanulnia, be ell gyaorolnia. Ez mind idı és pénz, mely utóbbi része anna a megtaarításhoz szüséges befetetésne, amelyrıl orábban szó volt. Az, hogy milyen protoolloat és milyen hiányzó techniáat ell bevezetni, fontos orvosi szamai érdés, a logisztiána nincs öze hozzá, nem szólhat bele. Ám vegyü észre, hogy a magyar orvosi szama az, amelyi elmulasztotta ezeet bevezetni, bármi is volt enne az oa. Itt érdemes megjegyezni, hogy Ameriában az egynapos mőtéte aránya eléri a 70%-ot, Nyugat- Európában 20 és 60 százalé özött mozog, általában 40% felett. Ezzel szemben nálun jóval ettı százalé alatt van. Az a szamai özösség, amely eora lemaradást halmozott föl, vagyis a magyar orvos társadalom, nem megbízható abból a szempontból, hogy a érdésben megalapozott dötést tudjon hozni. A szamai javaslat idolgozását egy nemzetözi stábra ellene bízni, melyne teljesen függetlenne ell lennie a magyar egészségügytıl. Továbbá tagjait jól meg ell fizetni. Úgy értem, hogy az Európai Unió szintjén is jól. Nem ell azt a pénzt sajnálni, bıségesen meg fog térülni. Az említett munálato részben meg ell, hogy elızzé a logisztiai elıészítést. A megfelelı döntése logisztiai idolgozása az adato összegyőjtésével ezdıdi. Ebbe bele tartozi az igénye, vagyis a területtıl függı esetszámo, valamint a ínálat, vagyis a jelenlegi és potenciális apacitáso felmérése, az utóbbi esetben azt is beleértve, hogy új apacitás létesítése, illetve régi megszüntetése meora öltséggel jár. Fel ell mérni a települése és az ıet potenciálisan iszolgáló órháza özötti távolságot. Ez az adatgyőjtés szamailag nagyon igényes tevéenység. Számos egészségügyi megfontolást, az adato ellenırzése pedig so egyeztetést övetel meg. Az adatora építve matematiai modelleet ell idolgozni a rendszer optimalizálására. Valójában ez a muna is az összes adat beérezése elıtt megezdendı, mert az adatoat a modellehez ell összeszedni. Azonban az adato nagyobb része olyan, hogy minden értelmes modell fel fogja használni azoat. Az egész országra iterjedı modelle megoldása nem lesz önnyő, de nem is lehetetlen. Közbülsı megoldásént lehetséges csa nagyobb tájegységere

6 vonatozó modelle felállítása is. A függelé tartalmaz egy ilyen több tízezer változót és több ezer feltételt tartalmazó, ámde még mindig egyszerősített modellt. Azt azonban világosan látni ell, hogy a módosított rendszer egyi pillanatról a másira történı bevezetése nem lehetséges. Kisebb részt azért, mert a változtatásohoz idı szüséges. Nagyobb részt azonban azért, mert egyszerre nem lesz annyi pénze az országna egészségügyre, amennyit az egész országra való átszervezés igényel. Ezért a rendszer bevezetését a öltségvetési orlátot is figyelembevevı hálótervezéssel ell ütemezni. A fentiebıl talán érzéelhetı, hogy az egész projet ideje, beleértve az elıészítést, az adatgyőjtést, az optimális szerezet megtalálását és anna ütemezett bevezetését, mely utóbbi a szüséges új apacitáso iépítését és a fölöslegessé váló régie leépítését is tartalmazza, egy ormányzati cilus tartama örül van, talán még hosszabb is annál. Ez egyben azt is jelenti, hogy csa nagyon fegyelmezett munával lehet siert elérni. A sierhez azonban a fegyelmezettség önmagában nem elég, azt ötvözni ell a szaszerőséggel.

7 Függelé A most tárgyalandó modell a övetezı lehetıségeet tartalmazza. 1. A meglévı órháza osztályait lehet bıvíteni, vagy leépíteni, vagy pedig a jelenlegi szinten megtartani. 2. Egy osztály leépítése nem feltétlenül jelenti anna teljes megszüntetését, hanem csa apacitásána csöentését. 3. Minden órházi osztály bıvítésére is és leépítésére is csa egy-egy lehetıséget veszün figyelembe. 4. Mind a bıvítésne, mind a leépítésne egyszeri öltsége van. 5. Minden órházna van egy lehetséges maximális apacitása, ami nem feltétlenül azonos a jelenlegi apacitással, és amit az átalaításo (bıvítése és leépítése) után nem haladhat meg. 6. Minden apacitást, úgy mind a órházaét, mind az osztályoét, valamint a településeen az ellátás iránt eletezı igényt, egyetlen összevont mértéegységben mérün. (Megjegyzés: Ez egy egyszerősítés. Értelmes lehet például orvosi szamától függıen több apacitási mértéet, például ágyszámot és mőtéti órát bevezetni. Ebben az esetben a modell további adatoat igényel, és további feltételeel egészül i. De alaja lényegében nem változi.) 7. A településeen eletezı igénye a település léleszámával arányosa, de az arányszámo területenént változna. (Ismeretes, hogy még Budapest egyes erületei özött is igen nagy eltérése vanna a jelentezı betegsége összetételében.) 8. A településeet nem órházahoz rendeljü, hanem orvosi szamánét órházi osztályohoz. Ezzel váli lehetıvé, hogy ahol az orvosi szempontból indoolt, ott nagy esetszámot ezelı özpontoat hozzun létre. Tehát például elépzelhetı, hogy valait máshova szállítana, ha agyvérzése van, mintha súlyos tüdıgyulladásban szenved. 9. Egy települést nem lehet aármelyi órházhoz besorolni, magyarul a szombathelyi betegne biztosan nem ell Nyíregyházára utaznia. Ezt úgy érjü el, hogy minden településen meghatározzu, hogy az adott betegségcsoport szempontjából megengedett maximális utazási távolságon belül mely órháza helyezedne el, és az adott orvosi szama szempontjából a települést csa az ezen a listán szereplı órháza valamelyiéne a megfelelı osztályához lehet besorolni. 10. A órházi osztályo üzemeltetéséne folyamatos öltsége van, ami apacitásutól függ. 11. Az egyszeri beruházási öltségeet és a folyamatos mőödési öltségeet össze ell vetni egy ún. diszontálási tényezı segítségével a minimális öltségő megoldás meghatározásánál. 12. Minden órház esetében figyelembe vesszü azt a lehetıséget is, hogy teljesen bezárju. Eor természetesen minden osztályána apacitása nullává váli. Enne van egy egyszeri öltsége, másfelıl a fenntartására fordított évenént jelentezı fixöltség, mint elmaradt iadás, nyereségént jelentezi. A modell felírásához az alábbi jelölésere lesz szüségün. S T K 1. a modell paraméterei az orvosi szamál száma a települése száma a órháza száma

8 c s c sb c sl TC α B s L s U s V s W s K ts a ts M f δ N az s orvosi szama jelenlegi apacitása a órházban az s orvosi szama jelenlegi apacitása a órházban a bıvítés után az s orvosi szama jelenlegi apacitása a órházban a leépítés után a órház lehetséges maximális teljes apacitása biztonsági tényezı, amely a tervezett átlagos ihasználtságot mutatja (0 és 1 özé esi; százzal megszorozva apju a százaléos tervezett ihasználtságot) a órház s osztálya lehetséges bıvítéséne öltsége a órház s osztálya lehetséges leépítéséne öltsége a órház s osztálya jelenlegi üzemeltetési öltsége egy év alatt a órház s osztálya üzemeltetéséne többletöltsége a bıvítés után a jelenlegi üzemeltetési öltséghez épest egy év alatt a órház s osztálya üzemeltetési öltségében a megtaarítás jelenlegi üzemeltetési öltséghez épest a leépítés után egy év alatt azon órháza listája, amelye a távolsági orláto betartása mellett a t település s orvosi szama szerinti ellátását elvégezheti a t településen az s orvosi szama iránt eletezı igény a órház megszüntetéséne egyszeri öltsége a órház fenntartásána éves fixöltsége diszontálási tényezı nagyon nagy pozitív szám Megjegyzés. Az U s, V s és W s öltsége esetében a betege ellátásához özvetlenül apcsolódó, az ellátás során felhasznált gyógyszere, egyéb anyago és vizsgálato özvetlen öltségeirıl van szó. A modell valamennyi tényleges változója olyan, hogy csa a 0 és 1 értéet veheti fel, e ét értétıl ülönbözı semmilyen más értéet sem. Enne az az értelme, hogy ha az érté 1, aor egy elıre meghatározott döntést hozun, ha pedig más döntésre van szüség, aor a változó értée 0. Ezeen túl felhasználun techniai jellegő változóat az osztályo apacitásána matematiailag orret leírására.

9 x ts y s z s g C s 2. a modell változói a t település ellátását az s orvosi szamában a órház végzi-e (ha igen, az érté 1, ülönben 0) végzün-e bıvítést a órház s osztályán (ha igen, az érté 1, ülönben 0) végzün-e leépítést a órház s osztályán (ha igen, az érté 1, ülönben 0) megmarad-e a órház az átszervezés után (ha igen, az érté 1, ülönben 0) a órház s osztályána apacitása az átszervezés után Most pedig megfogalmazzu a modell feltételeit. Egy osztályon nem lehet egyszerre bıvítést is és leépítést is végezni, hanem a ettı özül legfeljebb egyet: minden és s esetén: y s + z s 1. Ha a órházat nem szüntetjü meg, aor az s osztályána apacitása c sb, ha bıvíti az osztályt, azaz y s értée 1, ülönben pedig c sl, ha az osztályon leépítés lesz, azaz z s értée 1, végül ha egyiet sem választju, aor c s, azaz, ha 1- y s - z s értée 1. Innen az osztályo apacitására a minden és s esetén: C s c s (1- y s - z s ) + (c sb - c s )y s + ( c sl - c s )z s feltételt nyerjü. Ha azonban a órházat megszünteti, aor az osztály apacitása természetesen 0: minden és s esetén: C s Ng. Ha megmarad a órház, azaz g =1, aor ez a feltétel automatiusan teljesül, hiszen N nagyon nagy szám. Ha ellenben a órház megszőni, azaz g =0, aor a feltétel azt jelenti, hogy az osztály apacitása 0. Minden települést minden orvosi szama szempontjából be ell sorolni valamelyi órházhoz. A besorolás azonban csa azon órháza listáján szereplı egyiéhez történhet, amelye eleget teszne a távolsági orlátna, amine tömör matematiai alaja a övetezı: K ts minden t és s esetén: x = 1. Az egyes osztályo átlagos ihasználtsága nem nagyobb, mint a apacitás megfelelı része: ts minden és s esetén: T t =1 ats xts αcs

10 A órháza teljes apacitása nem haladhatja meg az elıre adott apacitásorlátot: S s = 1 s TC minden esetén: C. A feladat feltételeit befejezendı i ell írni a feladat változóina értéeire vonatozó iötéseet. Ahogy fentebb említettü, a tényleges döntéseet leíró változó mind csa a 0 és 1 értéet veheti fel, azaz minden, s és t esetén x ts, y s, z s, g = 0, vagy 1. Mivel negatív nagyságú apacitás nem értelmezhetı, az osztályo apacitásait leíró C s, mennyisége csa nemnegatív értéet vehetne fel: minden és s esetén: C s 0. Ami még hátra van, az anna a meghatározása és matematiailag orret leírása, hogy mit aarun optimalizálni. Esetünben ez az összöltség minimalizálása. Az összöltség ét nagy részbıl áll, nevezetesen az átszervezés során felmerülı egyszeri öltségebıl és a(z átszervezett) rendszer mőödtetéséne öltségeibıl. Az átszervezés egyszeri öltségei az egyes osztályo bıvítéséne, illetve leépítéséne öltségei és a órháza bezárásána öltségei. Az összes ténylegesen végrehajtandó bıvítés öltsége: K S = 1 s = B 1 s ys. Hasonlóéppen az összes ténylegesen végrehajtandó leépítés öltsége: A órháza bezárásána öltsége pedig: K S = 1 L s = 1 szs. K =1 M g. Tehát az összes egyszeri öltség nem más, mint enne a három mennyiségne az összege. Az átszervezett rendszer esetében az üzemeltetés során felmerülne iadáso is és a jelenlegi helyzethez épesti megtaarításo. Most minden órház után minden évben i ell adni az éves fixöltséget, azonban a jövıben csa azo után, amelye a terv szerint megmaradna. Így tehát a jövıben a órháza teljes, éves fixöltsége így alaul: K =1 f g. Az egyes órházi osztályo után az üzemeltetési öltséget persze csa aor ell megfizetni, ha maga a órház megmarad. Ez a öltség a jelenlegitıl eltérı lehet, ha bıvítés vagy leépítés történt. Enne megfelelıen az osztályo teljes éves üzemeltetési öltsége

11 K S = = U + s s g Vs y 1 1 s ( W z ). Tehát az utóbbi ét összeg összege az éves üzemeltetési öltség. Ezeet úgy lehet az egyszer felmerülı, beruházás jellegő öltségeel összevetni, ha beszorozzu ıet az ún. diszontálási tényezıvel. Ezért a feladat teljes célfüggvényét a fentie alapján az alábbi alaban nyerjü: ( min + = = K S K S K K K S B ( ( 1 s 1 s ys L 1 s 1 s zs + M 1 g + δ f 1 g + U 1 s 1 s g + Vs ys W = = = = = = s Ezzel a feladat felírását befejeztü. Az éles szemő olvasó talán észrevette, hogy átalaítást, tehát bıvítést vagy leépítést olyan órházi osztályon is megengedtü elvben, amelyne órháza megszőni. Ilyen helyzet azonban az optimális megoldásban nem fordulhat elı, mert aor további öltséget lehetne megtaarítani. s s ))).

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók.

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók. 1.3. Oldható és ülönleges tengelyapcsoló. Tevéenység: Olvassa el a jegyzet 29-44 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.4. fejezetében lévı idolgozott feladatait, valamint oldja meg

Részletesebben

6. Bizonyítási módszerek

6. Bizonyítási módszerek 6. Bizonyítási módszere I. Feladato. Egy 00 00 -as táblázat minden mezőjébe beírju az,, 3 számo valamelyiét és iszámítju soronént is, oszloponént is, és a ét átlóban is az ott lévő 00-00 szám öszszegét.

Részletesebben

A gyors Fourier-transzformáció (FFT)

A gyors Fourier-transzformáció (FFT) A gyors Fourier-transzformáció (FFT) Egy analóg jel spetrumát az esete döntő többségében számítástechniai eszözöel határozzu meg. A jelet mintavételezzü és elvégezzü a mintasorozat diszrét Fouriertranszformációját.

Részletesebben

Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról

Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Sajószentpéter

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1 Készlete - Rendelési tételnagyság számítása -1 A endelési tételnagyság meghatáozása talán a legészletesebben tágyalt édésö a észletgazdálodási szaiodalomban. Enne nagyészt az az oa, hogy mind az egyszee

Részletesebben

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1 Drótos G.: Fejezete az elméleti mechaniából 4. rész 4. Kis rezgése 4.. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan r pontoat nevezzü valamely oordináta-rendszerben, ahol a vizsgált tömegpont gyorsulása

Részletesebben

6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS. A mérés célja: ismerkedés a villamos elven mköd kontakthmérkkel; exponenciális folyamat idállandójának meghatározása.

6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS. A mérés célja: ismerkedés a villamos elven mköd kontakthmérkkel; exponenciális folyamat idállandójának meghatározása. 6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS A mérés célja: ismeredés a villamos elven möd ontathmérel; exponenciális folyamat idállandójána meghatározása. Elismerete: ellenállás hmérséletfüggése; ellenállás és feszültség mérése;

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok Kiegészítő részelőadás. Algebrai és transzcendens számo, nevezetes onstanso Dr. Kallós Gábor 04 05 A valós számo ategorizálása Eml. (óori felismerés): nem minden szám írható fel törtszámént (racionálisént)

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közleeési alapismerete (özleeés-üzemvitel) özépszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. otóber 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

A gazdasági növekedés

A gazdasági növekedés A gazdasági növeedés A rövid- és özéptávú elemzése után tanönyvün övetezı fejezetét a hosszú távú nemzetgazdasági folyamato vizsgálatána szenteljü. Az idıtáv itágítása többféleéppen is elvégezhetı: az

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház

Részletesebben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT) 6 Digitális Fourier-analizátoro (DFT - FFT) Eze az analizátoro digitális műödésűe és a Fourier-transzformálás elvén alapulna. A digitális Fourier analizátoro a folytonos időfüggvény mintavételezett jeleit

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI Dr. Pásztor Endre SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI A probléma felvetése, bevezetése. Az ideális termius hatáso (η tid ) folytonosan növeszi a ompresszor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Elosztási hálók vizsgálata Elosztási költségek alakulása átrakódepók esetén

Elosztási hálók vizsgálata Elosztási költségek alakulása átrakódepók esetén Elosztási háló vizsgálata Elosztási öltsége alaulása átraódepó esetén Az egyszerűbb vizsgálat érdeében tételezzü fel, hogy egy öralaú terület özéppontjában lévő termelőüzemből (vagy ratárból) ell a területen

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 +

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 + . Fourier-soro. Bevezet definíció Enne a fejezetne a célja, hogy egy szerint periodius függvényt felírjun mint trigonometrius függvényeből épzett függvénysorént. Nyilván a cos x a sin x függvénye szerint

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Gyaorló feladato Eponenciális és logaritmusos ifejezése, egyenlete. Hatványozási azonosságo. Számítsd i a övetező hatványo pontos értéét! g) b) c) d) 7 e) f) 9 0, 9 h) 0, 6 i) 0,7 j), 6 ), l). A övetező

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

file:///l:/valsz%c3%a1mstatv%c3%a9gleges/bernoulli/introduction...

file:///l:/valsz%c3%a1mstatv%c3%a9gleges/bernoulli/introduction... 1 / 5 2011.03.17. 14:23 Virtuális laboratóriumo > 10. Bernoulli ísérlete > 1 2 3 4 5 6 1. Bevezetés Alapelmélet A Bernoulli ísérlet folyamat, melyne névadója Jacob Bernoulli a valószínűségszámítás egyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A problémáat nem új nformácó segítségével oldju meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglalju

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

A rugalmas gyártórendszerek egyes aggregált termeléstervezési és költségelemzési problémáinak vizsgálata

A rugalmas gyártórendszerek egyes aggregált termeléstervezési és költségelemzési problémáinak vizsgálata A rugalmas gyártórendszere egyes aggregált termeléstervezési és öltségelemzési problémáina vizsgálata Ph.D. érteezés Írta: Juhász Vitor Tudományos témavezető: Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár Budapest,

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Hogyan vezesd jól a céged? 2/12 HOGYAN VEZESD JÓL A CÉGED? Miről szól ez az írás? Cégvezetőként számos dologra kell odafigyeled azért, hogy a piac diktálta versenyben, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 A dm (logisztikai) története 1993.07.08. dm001 nyitás 1997. DEPO raktár indítás (7.500m2) 2000. 100. dm üzlet 2003. DEPO raktár

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései 1. A státusz-meghatározás korábbi szabályai, módja Emlékeim szerint korábban nem volt egységesen előírt

Részletesebben

A feladatok megoldása

A feladatok megoldása A feladato megoldása A hivatozáso C jelölései a i egyenleteire utalna.. feladat A beérezési léps felszíne fölött M magasságban indul a mozgás, esési ideje t = M/g. Ezalatt a labda vízszintesen ut utat,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA SZDT-04 p. 1/30 Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Járatszerkesztési feladatok

Járatszerkesztési feladatok Járatszeresztési feladato 1 Járatszeresztési feladato DR. BENKŐJÁNOS Agrártudomáyi Egyetem GödöllőMezőgazdasági Géptai Itézet A járat alatt a logisztiába általába a járműve meghatározott több állomást

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE ME 1.0.0 A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

Károli Gáspár Református Egyetem A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE ME 1.0.0 A DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. Az eljárás célja A dokumentumok kezelése eljárás célja, hogy az egyetem a minıségbiztosítási rendszer számára szükséges dokumentumokat ellenırzés alatt tartsa, hogy mindenki számára egyértelmő legyen,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

DEnzero 2014/1. Debrecen január december 31.

DEnzero 2014/1. Debrecen január december 31. Fenntartható energetia megújuló energiaforráso optimalizált integrálásával (DEnzero) ÁMOP-4...A-//KONV--4 DEnzero 4/. Debrecen 3. január. 4. december 3. Fenntartható energetia megújuló energiaforráso optimalizált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai

Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai Bevezetés az operációkutatásba A lineáris programozás alapjai Alkalmazott operációkutatás 1. elıadás 2008/2009. tanév 2008. szeptember 12. Mi az operációkutatás (operations research)? Kialakulása: II.

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTOTT BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁLÁRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszobor Nagyözség Polgáresterétől 6775 Kiszobor, Nagyszentilósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-ail: phiszobor@vnet.hu Üsz: 22-156/2012. Tárgy: Maói Kistérség Többcélú Társulása i belső i tervéne jóváhagyása.

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

Proporcionális hmérsékletszabályozás

Proporcionális hmérsékletszabályozás Proporcionális hmérséletszabályozás 1. A gyaorlat célja Az implzsszélesség modlált jele szoftverrel történ generálása. Hmérsélet szabályozás implementálása P szabályozóval. 2. Elméleti bevezet 2.1 A proporcionális

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

9. évfolyam feladatai

9. évfolyam feladatai Hómezővásárhely, 015. április 10-11. A versenyolgozato megírására 3 óra áll a iáo renelezésére, minen tárgyi segéeszöz használható. Minen évfolyamon 5 felaatot ell megolani. Egy-egy felaat hibátlan megolása

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 1/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 8-án (pénteken) 11.00 órai kezdettel a

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG Committee / Commission ENVI Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jutta HAUG HU HU Módosítástervezet 5900 === ENVI/5900 === előterjesztette: Áder

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben