KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL 2013 Adatszolgáltató: szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó települési önormányzato és intézményt fenntartó gazdasági szervezete Az adatszolgáltatás statisztiai célra történi. Az adatszolgáltatás megtagadása, a ésedelmes adatszolgáltatás a statisztiáról szóló évi XLVI. törvény 9/A. a alapján özigazgatási bírság iszabását vonhatja maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján iadott Országos Statisztiai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történi. Törzsszám: Statisztiai ftevéenység: 8411 Megye: 20 Neve: FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Címe: 8395 Felspáho,Szent István utca 67. A telephely adatai: Azonosítószám: Tevéenység: 8411 Megye: 20 Neve: FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Címe: 8395 Felspáho Szent István utca 67. Beérezési határid: Beüldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén eresztül Kapcsolat: KSH Szegedi Igazgatóságána A itöltéssel és adattovábbítással apcsolatos érdéseit az alábbi telefonszámon vagy címen teheti fel: KSHELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/ elérési útvonala: A érdívet jóváhagyó vezet adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe Dr Horváth Éva jegyz 83/ / A itölt adatai neve telefonszáma faxszáma címe Bognár Attiláné 83/ / Megjegyzés A érdív itöltésére fordított id: perc Köszönjü az együttműödésüet! Bizonylatszám: oldal :48

2 Ellátott település azonosítószáma: neve: 1. Szociális alapszolgáltatásban részesítette adatai *Az 1.sz táblát településenént és telephelyenént érjü itölteni! Éteztetésben helyben fogyaszt ja vagy elviszi laására szállítjá (b+cbl): (ebl): (gbl): A z e l l á t o t t a s z á m a Házi Jelzrendszeres házi Közösségi ellátás betege (ibl): ban Közösségi ellátás szenvedélybetege alapellátás alacson y üszöbű ellátás** (ból): Támogató szolgáltatás (nbl): a b c d e f g h i j l m n o p Utcai szociális muna Elz év XII.31én Tárgyév folyamán ellátásba vette Tárgyév folyamán ellátásból ierülte 04 Tárgyév XII. 31.én ( ) 05 Az ellátotta éves átlaga 06 Tárgyév XII. 31.én ellátásra váró száma V á r a o z ó s z á m a X I I. 3 1 é n e l l á t o t t a n e m e, o r a 07 Férfi: 05 éves éves éves éves éves Bizonylatszám: oldal :48

3 Ellátott település azonosítószáma: neve: 1. Szociális alapszolgáltatásban részesítette adatai *Az 1.sz táblát településenént és telephelyenént érjü itölteni! éves Éteztetésben helyben fogyaszt ja vagy elviszi laására szállítjá (b+cbl): (ebl): (gbl): Házi Jelzrendszeres házi Közösségi ellátás betege (ibl): ban Közösségi ellátás szenvedélybetege alapellátás alacson y üszöbű ellátás** (ból): Támogató szolgáltatás (nbl): a b c d e f g h i j l m n o p Utcai szociális muna éves éves éves éves X éves 18 együtt ( ) Bizonylatszám: oldal :48

4 Ellátott település azonosítószáma: neve: 1. Szociális alapszolgáltatásban részesítette adatai *Az 1.sz táblát településenént és telephelyenént érjü itölteni! 19 N: 0 5 éves Éteztetésben helyben fogyaszt ja vagy elviszi laására szállítjá (b+cbl): (ebl): (gbl): Házi Jelzrendszeres házi Közösségi ellátás betege (ibl): ban Közösségi ellátás szenvedélybetege alapellátás alacson y üszöbű ellátás** (ból): Támogató szolgáltatás (nbl): a b c d e f g h i j l m n o p Utcai szociális muna éves éves éves éves éves éves éves éves éves X éves 30 együtt ( ) 31 Összesen (18+30)=04 Bizonylatszám: oldal :48

5 Ellátott település azonosítószáma: neve: 1. Szociális alapszolgáltatásban részesítette adatai *Az 1.sz táblát településenént és telephelyenént érjü itölteni! Éteztetésben helyben fogyaszt ja vagy elviszi laására szállítjá (b+cbl): (ebl): T é r í t é s i d í j (gbl): Házi Jelzrendszeres házi Közösségi ellátás betege (ibl): ban Közösségi ellátás szenvedélybetege alapellátás alacson y üszöbű ellátás** (ból): Támogató szolgáltatás (nbl): a b c d e f g h i j l m n o p Utcai szociális muna Térítési díjat fizet 33 nyújtó szolgálatna ebbl: 34 szállítószolgálatna 35 Térítési díjat nem fizet 36 Összesen (32+35) = 04 S z o c i á l i s e l l á t á s o ö s s z e a p c s o l ó d á s a 37 Tartós bentlaásos intézményi elhelyezésre vár * Ha egy személy egyidben többféle alapszolgáltatásban, mindegyi ellátási formánál figyelembe ell venni. ** Lásd a Kitöltési útmutatót! Bizonylatszám: oldal :48

6 2. A nappali ellátásban műöd férhelye alaulása Ellátás típusa Nappali ellátás idsorúa elz év XII. 31én Engedélyezett férhelye száma a tárgyév folyamán megszűnt létesült a tárgyév XII. 31én (bc+d) a b c d e Nappali ellátás fogyatéos személye Nappali ellátás betege Nappali ellátás szenvedélybetege Nappali ellátás demens személye Bizonylatszám: oldal :48

7 3. Nappali ellátásban részesítette adatai Nappali ellátás idsorúa fogyatéos személye ebbl (cbl): ban betege ebbl (ebl): ban szenvedélybetege demens személye a b c d e f A z e l l á t o t t a s z á m a ebbl (gbl): ban g h i 01 Elz év XII.31én 02 Tárgyév folyamán ellátásba vette 03 Tárgyév folyamán ellátásból ierülte 04 Tárgyév XII. 31én ( ) 05 Az ellátotta éves átlaga V á r a o z ó s z á m a 06 Tárgyév XII. 31én ellátásra váró száma X I I. 3 1 é n e l l á t o t t a n e m e, o r a 07 Férfi: 05 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves X éves 18 együtt ( ) Bizonylatszám: oldal :48

8 3. Nappali ellátásban részesítette adatai 19 N: 0 5 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves X éves 30 együtt ( ) 31 Összesen (18+30)=04 32 Térítési díjat fizet 33 Térítési díjat nem fizet 34 Összesen (32+33)=04 idsorúa fogyatéos személye ebbl (cbl): ban Nappali ellátás betege ebbl (ebl): ban szenvedélybetege demens személye a b c d e f T é r í t é s i d í j S z o c i á l i s e l l á t á s o ö s s z e a p c s o l ó d á s a ebbl (gbl): ban g h i 35 Tartós bentlaásos intézményi elhelyezésre vár Bizonylatszám: oldal :48

9 4. A szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglaloztatotta Ellátás típusa e Alalmazásba n álló éves átlagos állományi létszáma A szervezet tevéenységében részt vev egyéb foglaloztatotta éves átlagos állományi létszáma A szervezet tevéenységében részt vev összesen (b+c) (dbl): ápolási, gondozási munát végz (e bl): szaépzette Ápolási, gondozási munát végz özül (ebl) özfoglaloztatotta Önéntese száma a tárgyév folyamán Éteztetés Néponyha Házi nyújtás a b c d e f g h Jelzrendszeres házi nyújtás Közösségi ellátás betege Közösségi ellátás szenvedélybetege Szenvedélybetege alacsony üszöbű ellátása Támogató szolgáltatás Utcai szociális muna Nappali ellátás idsorúa Nappali ellátás fogyatéos személye Nappali ellátás betege Nappali ellátás szenvedélybetege Nappali ellátás hajlétalan személye Nappali ellátás demens személye Bizonylatszám: oldal :48

10 5. A szociális alapszolgáltatás és nappali ellátás öltségvetési adatai* Sorszá m Ellátás típusa e Befolyt térítési díj személyi jellegű iadáso Műödési öltség összesen a személyi jellegű iadásoból tiszteletdíj ezer Ft dologi iadáso Felhalmozási célú iadáso Egyéb iadáso a b c d e f g * Ha ellátási típusonént csa intézményi szinten rendelezi adatoal, aor a széhely adatlapján érjü megadni az összesített adatoat. Ha ott nincs ellátás, aor az 1. sz. telephely adatlapján Éteztetés Néponyha Házi nyújtás Falugondnoi szolgáltatás Tanyagondnoi szolgáltatás Jelzrendszeres házi nyújtás Közösségi ellátás betege Közösségi ellátás szenvedélybetege Szenvedélybetege alacsony üszöbű ellátása Támogató szolgáltatás személyi segítént Támogató szolgáltatás szállítószolgálatént Utcai szociális muna 13 Összesen ( soro) Nappali ellátás idsorúa Nappali ellátás fogyatéos személye Nappali ellátás betege Nappali ellátás szenvedélybetege Nappali ellátás hajlétalan személye Nappali ellátás demens személye 20 Összesen ( soro) Bizonylatszám: oldal :48

11 6. A hajlétalano támogatásána adatai Ellátás típusa e Egysége száma (XII. 31.) Ellátási forma apacitása (XII. 31.) Napi átlagforgalom (f) a b c d Néponyha Nappali ellátás hajlétalan személye Utcai szociális muna 7. Egyéb szociális alapszolgáltatáso adatai* A szolgáltatásban Ellátás típusa e foglaloztatotta átlagos száma műödtetett gépjárműve Segélyhíváso száma a tárgyévben a b c d Falugondnoi szolgáltatás 1, Tanyagondnoi szolgáltatás Jelzrendszeres házi nyújtás Támogató szolgáltatás * Társulás esetén a társulásba tartozó települése özül csa a gesztortelepülés öteles az adatoat jelenteni. Bizonylatszám: oldal :48

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 12 KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTHATÓ

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1156 STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS ELADÁSI FORGALMÁRÓL ÁRUCSOPORTONKÉNT

JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS ELADÁSI FORGALMÁRÓL ÁRUCSOPORTONKÉNT KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1646 JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 13 JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1840 AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁNAK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben