Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok"

Átírás

1 Kiegészítő részelőadás. Algebrai és transzcendens számo, nevezetes onstanso Dr. Kallós Gábor A valós számo ategorizálása Eml. (óori felismerés): nem minden szám írható fel törtszámént (racionálisént) Eze az irracionális számo Egyszerű példá:, 3, 5, 6, 7 stb. De: irracionális szám a G (vagy: φ), az e és a π is A racionális és az irracionális számo együtt hézagmentesen lefedi a teljes számegyenest Állítás: Egy szám racionális törtfelírása periodius, vagy egy idő múlva periodius Ez bármely (egész alapú) számrendszerben igaz Feladat: mi az eredeti szám, ha a tört ala 0,3777 0,57878 Minden periodiusságot nélülöző szám irracionális Vigyázzun, a felírás lehet néha becsapós, pl. 0, *0-es számrendszerben egy leegyszerűsített törtszám tizedes alaja véges, ha a nevezőjében csa a és 5 (hatványai) szerepelne tiszta szaaszos (periodius), ha a nevezőjében csa -től és 5-től ülönböző príme (hatványai) szerepelne vegyes szaaszos (egy idő múlva periodius), ha a nevezőjében vegyesen szerepelne és 5, ill. -től és 5-től ülönböző príme (hatványai)

2 A valós számo ategorizálása Vanna olyan szép irracionális számo, amelye egyszerű egész együtthatós egyenlete megoldásai, pl. : x =, 3 : x 3 =, (G vagy φ) : x = x + Egy számot algebraina nevezün, ha található olyan egész (vagy: racionális) együtthatós véges(egész)foú polinom (egyenlet), amelyne ő gyöe (megoldása) Megj.: csupa 0 együttható nem megengedett Nyilvánvaló, hogy a racionális számo is algebraia (p/q-ra: = q/p x vagy 0 = p/q x) Természetes érdés: minden irracionális szám ilyen vajon? Vá.: nem! Liouville, 844: létezne nem algebrai számo (transzcendens számo elnevezés: Euler; amelye nem elégítene i semmiféle algebrai egyenletet sem)!! 3! 4! Konrétan a onstans transzcendens 880-as éve eleje: már ismert, hogy az e és a π is transzcendens Cantor: szinte minden szám transzcendens (!) Az algebrai számo megszámlálhatóan soan vanna (ugyanúgy, mint a racionális számo), a transzcendens számo számossága ellenben nem megszámlálhatóan végtelen Azaz: a számegyenesre véletlenül ráböve szinte biztosan transzcendens számot apun 3 A valós számo ategorizálása Lánctört ala Az irracionális (tehát: algebrai és transzcendens) számo jegyeiben hagyományos (tizedes)tört felírás általában nem látszi semmiféle szabályosság A lánctört ala azonban már mélyebb bepillantást enged a számo 6 =, = + természetébe, és itt egyes irracionális + számo megszelídülne 4 + Ilyenor a lánctört ala mindig végtelen Állítás (már tudju): Egy szám megoldása egy másodfoú algebrai egyenletne lánctört alaja periodius, vagy egy idő múlva periodius Ezeet a számoat vadratius irracionalitásna is nevezi (, 3, 5 stb.) Továbbá tudju, hogy az e számnál és a vele apcsolatban levő számonál is látszi bizonyos szabályosság Általában azonban egy szám, amely nem vadratius irracionalitás, nem mutat a lánctört alajában szabályosságot Példá:. slidesor *Feladat: Próbáljun eresni olyan egyéb irracionális számot, amely nem tartozi a fenti ategóriába, és mégis mutat valamilyen szabályosságot a lánctört alajában! 4

3 Algebrai számo Tétel: Algebrai számo összege, ülönbsége, szorzata és hányadosa (nem nulla nevezővel) is algebrai szám Pl. : + 3 megoldása az x 4 0x + = 0 egyenletne Pl. : 5 7 felírható 5 7 -ént, és így gyöe az x 5 7 polinomna Bármilyen gyöös ifejezést írun fel, az mindig algebrai Pl.: gyöe az ( x 3) polinomna De: nem minden algebrai szám írható fel gyöös ifejezésént! (eml.: ötödfoú egyenlete) Pl.: az x 5 4x polinom gyöei nem állítható elő gyöös ifejezésént 5 Transzcendens számo Probléma: a transzcendens számoat nehéz elépzelni Az általun használt számo néhány ivételtől elteintve nem ilyene Ha véletlenszerűen írun számjegyeet egy tizedestörtbe, szinte biztosan transzcendens számot apun Persze a végtelenségig ell folytatnun a felírást De: anna pontos bizonyítása, hogy egy megadott onrét onstans valóban transzcendens (pl. e + π, e π, π π ) nehéz (vagy: nagyon nehéz) feladat (!) Hilbert (900, Párizs): 3 egyszerűen megfogalmazható probléma, amelye az aori matematia számára megoldhatatlano volta (és nagyon nehezen megoldhatóna tűnte) A 7. probléma: igazolju, hogy transzcendens! Megoldás (930-as éve, Gelfond és Schneider, tétel): Ha a 0, algebrai szám, és b nem racionális algebrai szám, aor a b transzcendens Ezzel rengeteg transzcendens szám onstruálható *A tétellel igazolható, hogy e π transzcendens. Valóban, az Euler-féle azonosságból e i π = (az i épzetes egység algebrai). i i Átalaítással e π π =, azaz ( ) e =. i ( ) ( ) i 6

4 Transzcendens számo *Az első ismert transzcendens szám ilyen tulajdonságána (vázlatos) igazolása Tétel (Liouville, 844): Az α = = 0, onstans transzcendens! = 0 Megj.: Az összeg nyilvánvalóan véges A bizonyításban ihasználju (igazolás nélül): Tétel. (Liouville): Ha α gyöe egy egész együtthatós n-edfoú polinomna, aor csa véges so olyan p/q tört létezi, amelyre p α < n+ q q Azaz: az algebrai számo racionális törteel nem özelíthető nagyon jól, tehát ha egy szám törteel nagyon-nagyon jól özelíthető, aor transzcendens Bizonyítás: Teintsü α özelítő részösszegeit. A -adi részösszeg legyen p /q, ahol lno(p, q ) =. 0A + Közös nevezőre hozva =, azaz q = 0!, és p utolsó jegye. n!! 0 0 n= p A γ ülönbség becsülhető a övetezőéppen: 0 < γ = α = <. m! ( + )! q m= Itt felhasználtu, hogy γ -ban az első nullától ülönböző jegy a (+)!-adi helyen szerepel, és a további jegye özött so nulla is van; ezért γ biztosan isebb azon számnál, ahol az eggyel isebb pozícióban szerepel, és utána csupa 0 van. Mivel ( + )! =! + (! ) >!, ezért γ < /0! = /(q ) -nál. Legyen most n rögzített, és teintsü az összes > n + számot. p Ezere α = γ <. n+ q ( q ) ( q ) Eze a törte egyszerűsíthetetlen alaban vanna megadva, ezért mind ülönbözőe. Eszerint α bármely n-re végtelen soszor jól özelíthető, tehát egyetlen n-re sem lehet gyöe egy egész együtthatós n-edfoú polinomna. Így α transzcendens. 7 Nevezetes onstanso A G (vagy: φ) szám (már tudju) Bevezetés (már az óorban is ismert): az aranymetszés aránya Kapcsolat a Fibonacci-sorozattal és az eulideszi algoritmussal Algebrai szám, lánctört alaja egyszerű π (már tudju) Bevezetés (már az óorban is ismert) Nevezetes óori probléma a ör négyszögesítése Jegye meghatározása legalább éves problémaör Irracionalitás és transzcendens tulajdonság igazolása (Lambert és Lindemann) e szám (már tudju) n Bevezetés (Bernoulli): bani probléma (690.), lim = e n + n Vizsgálat (Euler, 740-es és 50-es éve): fontosabb tulajdonságo, irracionalitás, e x függvény Transzcendens tulajdonság igazolása (Hermite, 873) π ζ() = 6 Bevezetés: Riemann zeta-függvény, négyzetszámo reciproösszege Reciproa: anna esélye, hogy ét véletlenül választott nagy szám relatív prím Transzcendens További nevezetes onstanso Euler-γ és Catalan-állandó (még nem ismert, hogy irracionálisa-e), ζ(3) irracionális, sin() transzcendens, Champernowne-onstans transzcendens 8

5 Nevezetes onstanso A Brun-onstans Sejtés: Végtelen so ierprím van Tétel (Brun): Az ierpríme reciproösszege véges Definíció (Brun-onstans): B = = Nem tudju, hogy a Brun-onstans irracionális vagy racionális-e Maple program a Brun-onstans meghatározására, futtatási eredménye 0-ig:, ig:, ig:, ig:, , Ajánlott irodalom Fried Ervin: Létezne-e transzcendens számo?, KÖMAL, 00/4. Edward Kofler: Fejezete a matematia történetéből, Gondolat, Budapest, 965 Németh Regina: Nevezetes számo a matematiában (szadolgozat), ELTE, 03 Pelián József: Matematiai onstanso (előadás, pdf változat Törö L., Hrasó A.), 006 0

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Algebrai és transzcendens számok

Algebrai és transzcendens számok MATEMATIKA A. évfolyam Ismétlı, renszerezı moul az emelt szintő érettségire készülıknek Algebrai és transzcenens számok Készítette: Klement Anrás 00 TANÁRI ÚTMUTATÓ - Ismétlı, renszerezı moul az emelt

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

A prímszámok eloszlása, avagy az első 50 millió

A prímszámok eloszlása, avagy az első 50 millió Bevezetés Pímszámok A prímszámok eloszlása, avagy az első 50 millió prímszám. Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2014. április 8. Néhány definíció. 1 A klasszikus számelméleti. p N prím, ha a p a = ±1,

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket

normális eloszlások jelennek meg, mint határeloszlások. Annak érdekében, hogy ezeket A TÖBBVÁLTOZÓS CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A centrális határeloszlás so független valószínűségi változó összegéne az aszimptotius eloszlását írja le. Bizonyos érdése vizsgálatában szüségün van enne az

Részletesebben

Titkosírás. Biztos, hogy titkos? Szabó István előadása. Az életben sok helyen használunk titkosítást (mobil, internet, jelszavak...

Titkosírás. Biztos, hogy titkos? Szabó István előadása. Az életben sok helyen használunk titkosítást (mobil, internet, jelszavak... Biztos, hogy titkos? Szabó István előadása Az életben sok helyen használunk titkosítást (mobil, internet, jelszavak...) Története Az ókortól kezdve rengeteg feltört titkosírás létezik. Monoalfabetikus

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

6. Differenciálegyenletek

6. Differenciálegyenletek 312 6. Differenciálegyenletek 6.1. A differenciálegyenlet fogalma Meghatározni az f függvény F primitív függvényét annyit jelent, mint találni egy olyan F függvényt, amely differenciálható az adott intervallumon

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE

GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Határozatlan integrál () First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Az összetett függvények integrálására szolgáló egyik módszer a helyettesítéssel való integrálás. Az idevonatkozó tétel pontos

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben