MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Térgeometria

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Térgeometria"

Átírás

1 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához! 1) Egy gömb alakú labda belső sugara 1 cm. Hány liter levegő van benne? Válaszát indokolja! ( pont) V 4r 4 1 V V 90,8 cm A labdában 9, liter levegő van. Összesen: pont ) Egy forgáskúp alapkörének átmérője egyenlő a kúp alkotójával. A kúp magasságának hossza 5 cm. Készítsen vázlatot! a) Mekkora a kúp felszíne? (9 pont) b) Mekkora a kúp térfogata? ( pont) c) Mekkora a kúp kiterített palástjának középponti szöge? (6 pont) a) 5 a a r Pitagorasz-tétel alkalmazásával: a r 5 ( pont). 4r r 5. ( pont) a 10 cm A r r a A 5 50 A 75 5,6 cm r 5 cm r

2 b) c) r m 55 V V. V 6,7 cm. A körcikk sugara a. Az ívhossz: a. a 60 a a ( pont). ( pont) 180 o A kérdezett középponti szög: A feladat megoldható az ívhosszak arányának felírásával is. ) Egy vállalkozás reklám-ajándéka szabályos hatszög alapú egyenes gúla, amit fából készítenek el. A gúla alapélei 4, cm hosszúak, magassága 5 mm. a) Hány faanyag van egy elkészült gúlában? b) A gúla oldallapjait színesre festik. Hány felületet festenek be egy gúla oldallapjainak a színezésekor? (8 pont) c) A gúla oldallapjait hat különböző színnel festik be úgy, hogy 1-1 laphoz egy színt használnak. Hányféle lehet ez a színezés? (Két színezést akkor tekintünk különbözőnek, ha forgatással nem vihetők át egymásba.) ( pont) d) A cég bejáratánál az előbbi tárgy tízszeresére nagyított változatát helyezték el. Hányszor annyi fát tartalmaz ez, mint egy ajándéktárgy? ( pont) cm cm m test m o 4, cm m a a) 4, cm 1 1 V T m 6 T m hatszög test háromszög test A hatszög 6 egybevágó szabályos háromszögből épül fel, melyeknek minden oldala 4, cm hosszúságú. A szabályos háromszög területe m 5 mm,5 cm 4, cm a 4, 4 4 4, cm 1 4, V 6,5 8,19 cm 8, cm faanyag van a gúlában. ( pont) 4

3 b) T T am palást 6 oldallap o o a test m m m m 4,,61 cm a mo Tpalást 4,41 cm 55,6 cm ( pont) ( pont), ennyi felületet festenek be. c) Hatféle színt 6!-féle sorrendben lehet befesteni. A gúla forgásszimmetriája miatt a színezések száma 5! 10 ( pont) d) A tízszeres nagyítás miatt szer annyi fát tartalmaz.( pont) 4) 4 cm átmérőjű fagolyókat négyesével kis (téglatest alakú) dobozokba csomagolunk úgy, hogy azok ne lötyögjenek a dobozokban. A két szóba jövő elrendezést felülnézetből lerajzoltuk: A dobozokat átlátszó műanyag fóliával fedjük le, a doboz többi része kartonpapírból készül. A ragasztáshoz, hegesztéshez hozzászámoltuk a doboz méreteiből adódó anyagszükséglet 10%-át. a) Mennyi az anyagszükséglet egy-egy dobozfajtánál a két felhasznált anyagból külön-külön? (8 pont) b) A négyzet alapú dobozban a fagolyók közötti teret állagmegóvási célból tömítő anyaggal töltik ki. A doboz térfogatának hány százalékát teszi ki a tömítő anyag térfogata? a) A négyzet alapú doboznál: T T alap oldal 64 cm 18 cm Az anyagszükséglet 1, , cm papír, és 1, ,4 cm fólia. A téglalap alapú doboznál: T alap 64 cm Toldal 4 8 =160 cm Az anyagszükséglet 1,1 4 46,4 cm és 70,4 cm fólia. ( pont)

4 b) A doboz térfogata cm A négy golyó térfogata együtt: A keresett arány: , cm 56 48%. ( pont) Összesen: 1 pont 5) Egy téglatest alakú akvárium belső méretei (egy csúcsból kiinduló éleinek hossza): 4 cm, 5 cm és dm. Megtelik-e az akvárium, ha beletöltünk 0 liter vizet? Válaszát indokolja! ( pont) V cm 1,5 dm 1,5 liter Az akvárium nem telik meg. ( pont) Összesen: pont 6) Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 8 cm hosszú, palástjának területe (az oldallapok területösszege) hatszorosa az egyik alaplap területének. Mekkora a hasáb felszíne és térfogata? (1 pont) Az a oldalú szabályos háromszög magassága: Az alaplap területe: a 16 cm 4 a 4. ( pont) A palást területe: am 4m ( pont) 4m t 6 16 t t m 4 ( pont) t V T m cm hasáb a t A T a m hasáb a t Ahasáb , 7 cm ( pont) ( pont) Összesen: 1 pont

5 7) Egy négyzetes oszlop egy csúcsból kiinduló három élének hossza: a, a és b. Fejezze ki ezekkel az adatokkal az ebből a csúcsból kiinduló testátló hosszát! ( pont) b a a A lapátló hossza a b A testátló hossza a a b a b ( pont) 8) Egy gyertyagyárban sokféle színű, formájú és méretű gyertyát készítenek. A folyékony, felhevített viaszt különféle formákba öntik. Az öntőhelyek egyikén négyzet alapú egyenes gúlát öntenek, melynek alapéle 5 cm, oldaléle 8 cm hosszú. a) Számítsa ki ennek a gúla alakú gyertyának a térfogatát! (Az eredményt cm-ben, egészre kerekítve adja meg!) Ezen az öntőhelyen az egyik műszakban 10 darab ilyen gyertyát gyártanak. b) Hány liter viaszra van szükség, ha tudjuk, hogy a felhasznált anyag 6 %-a veszteség? (Az eredményt egy tizedes jegyre kerekítve adja meg!) A gúla alakú gyertyákat egyenként díszdobozba csomagolják. c) Hány cm papír szükséges 40 darab díszdoboz elkészítéséhez, ha egy doboz papírszükséglete a gúla felszínének 16%-a? a) A test magassága m. A négyzet átlójának a fele: 5 cm m 64 1,5 7, cm V Ta m A gúla alakú gyertya térfogata: 5 7, m 60 cm 8 b) Az térfogatú viasznak a 94%-a D C adja a 10 db gyertya térfogatát: 0,94 10 V ( pont) cm M 5 0,94 A 8, liter viaszra van szükség. 5 B E

6 Összesen: 1 pont 9) Egy facölöp egyik végét csonka kúp alakúra, másik végét forgáskúp alakúra formálták. (Így egy forgástestet kaptunk.) A középső, forgáshenger alakú rész hossza 60 cm és átmérője 1 cm. A csonka kúp alakú rész magassága 4 cm, a csonka kúp fedőlapja pedig 8 cm átmérőjű. Az elkészült cölöp teljes hossza 80 cm. a) Hány m fára volt szükség 5000 darab cölöp gyártásához, ha a gyártáskor a felhasznált alapanyag 18%-a a hulladék? (Válaszát egész m -re kerekítve adja meg!) (8 pont) Az elkészült cölöpök felületét vékony lakkréteggel vonják be. b) Hány m felületet kell belakkozni, ha 5000 cölöpöt gyártottak? (Válaszát egész m -re kerekítve adja meg!) (9 pont) a) Az adatok helyes értelmezése (pl. ábra). A csonka kúp alakú rész térfogatának kiszámítása A henger alakú rész térfogatának kiszámítása 6786 cm A kúp alakú rész térfogatának kiszámítása Egy cölöp térfogatának kiszámítása Egy cölöp elkészítéséhez 5000 cölöp elkészítéséhez 7707 cm ,8 999 cm cm 60 cm, azaz b) A csonka kúp fedőköre területének kiszámítása: A csonka kúp alkotójának kiszámítása: palást területének kiszámítása: 141 cm A hengerpalást területének kiszámítása: A kúp alkotójának kiszámítása: 188 m 9 17,09 0 4,47 18 cm 47 m fára van szükség. 50 cm 6 cm cm a kúppalást területének kiszámítása: 1 cölöp felszíne 775 cm 5000 cölöp felszíne cm, ami.

7 10) Egy fa építőjáték-készlet négyféle, különböző méretű téglatestfajtából áll. A készletben a különböző méretű elemek mindegyikéből 10 db van. Az egyik téglatest, nevezzük alapelemnek, egy csúcsából induló éleinek hossza: 8 cm, 4 cm, cm. A többi elem méreteit úgy kapjuk, hogy az alapelem valamelyik 4 párhuzamos élének a hosszát megduplázzuk, a többi él hosszát pedig változatlanul hagyjuk. a) Mekkora az egyes elemek felszíne? b) Rajzolja le az alapelem kiterített hálózatának 1: arányú kicsinyített képét! c) Elférhet-e a játékkészlet egy olyan kocka alakú dobozban, amelynek belső éle 16 cm? d) A teljes készletből öt elemet kiveszünk. (A kiválasztás során minden elemet azonos valószínűséggel választunk.) Mekkora valószínűséggel a) lesz mind az öt kiválasztott elem négyzetes oszlop? (A valószínűség értékét három tizedesjegy pontossággal adja meg!) (5 pont) Az elem alapelem A elem B elem C elem Az elem méretei (cm) Az elem felszíne (cm ) b) Az alapelem éleinek hossza 1: arányú kicsinyítésben 4 cm, cm és 1 cm. 4 cm 4 cm 4 cm c) Az alapelem térfogata 64 cm. Az alapelemen kívül még három különböző méretű elem van a készletben, ezek mindegyikének a térfogata cm A négy különböző méretű elem térfogatának összege 448 cm. A teljes készlet térfogata tízszer ennyi, vagyis 4480 cm. Mivel a 16 cm élű doboz térfogata 4096 cm, a játékkészlet nem fér el a dobozban.

8 d) A teljes készletben 40 elem van. A B és a C elem négyzetes oszlop. A négyzetes oszlopok száma a készletben 0. Annak valószínűsége, hogy az első kiválasztott elem négyzetes oszlop legyen: 0 40 hogy a második is az legyen: , és így tovább. (Minden helyes kiválasztásnál eggyel csökken a négyzetes oszlopok és a készlet elemszáma is.) Hogy az ötödik is négyzetes oszlop legyen: ,056 ( pont) Annak a valószínűsége, hogy mind az öt kiválasztott elem négyzetes oszlop legyen: A feladat megoldható úgy is, ha a készletből kiválasztható 5 elemű részhalmazokat vesszük számba. Összesen: 1 pont 0, ) Egy gömb alakú gáztároló térfogata 5000 m. Hány méter a gömb sugara? A választ egy tizedesre kerekítve adja meg! Írja le a számítás menetét! Ha a gömb sugara r, akkor: r 4 ebből r A gömb sugara 10,6 m. 4r 5000,,, Összesen: 4 pont 1) Belefér-e egy 1600 cm felszínű (gömb alakú) vasgolyó egy 0 cm élű kocka alakú dobozba? Válaszát indokolja! ( pont) A kockába tehető legnagyobb felszínű gömb sugara 10 cm, ennek felszíne Nem fér bele a gömb a dobozba. Összesen: pont

9 1) Az iskolatejet gúla alakú, impregnált papírból készült dobozba csomagolják. (Lásd az alábbi ábrát, ahol CA CB CD.) D B C A A dobozba,88 dl tej fér. a) Számítsa ki a gúla éleinek hosszát! Válaszát egész cm-ben adja meg! (8 pont) b) Mekkora a papírdoboz felszíne? Válaszát cm -ben, egészre kerekítve adja meg! a),88 dl 88 cm A tetraéder (gúla) alapterülete (ekkor a magassága ), a térfogata V 6 T a 88, melyből 6 ; Az ABD háromszög mindegyik oldala egyenlő, hosszuk A tetraéder (gúla) élei 1 cm, illetve 17 cm hosszúak , cm b) Az egybevágó derékszögű háromszögek területe: A negyedik lap területe 14, 7 cm T 4 T cm A papírdoboz felszíne A T 1 T 40, 7 41 cm Összesen: 1 pont

10 14) Hányszorosára nő egy kocka térfogata, ha minden élét háromszorosára növeljük? ( pont) A kocka térfogata 7-szeresére nő. ( pont) 15) Egy 1 cm oldalhosszúságú négyzetet megforgatunk az egyik oldalával párhuzamos szimmetriatengelye körül. a) Mekkora az így keletkező forgástest térfogata és felszíne? (6 pont) A felszínt egész cm -re, a térfogatot egész cm -re kerekítve adja meg! Ugyanezt a négyzetet forgassuk meg az egyik átlóját tartalmazó forgástengely körül! b) Mekkora az így keletkező forgástest térfogata és felszíne? (9 pont) A felszínt egész cm -re, a térfogatot egész cm -re kerekítve adja meg! c) A forgástestek közül az utóbbinak a felszíne hány százaléka az első forgatással kapott forgástest felszínének? ( pont) a) Az első esetben a forgástengely a négyzet szemközti oldalainak közös felezőmerőlegese, a keletkező forgástest forgáshenger: alapkörének sugara 6 cm, magassága 1 cm. Térfogata: V1 4 Felszíne: A1 16 V cm A cm b) A második esetben (mivel a négyzet átlói merőlegesen felezik egymást) a forgástest egy kettőskúp. A közös köralap átmérője a négyzet átlója, a kúpok magassága a négyzet átlóhosszának fele. A négyzet átlója: Az egyik kúp térfogata: azaz d 1 17 V V A két kúp egybevágó, így a kettőskúp térfogata: V V cm A forgáskúp palástja kiterítve körcikk, amelynek az ívhossza ,4 cm sugara 1 cm hosszú. Így a területe: cm T A kettőskúp felszíne: cm c) A kérdezett százalék: azaz kb. 94%. T T A 1 16,

11 16) Az ábrán látható kockának berajzoltuk az egyik lapátlóját. Rajzoljon ebbe az ábrába egy olyan másik lapátlót, amelynek van közös végpontja a berajzolt lapátlóval! Hány fokos szöget zár be ez a két lapátló? Válaszát indokolja! ( pont) Az egy csúcsból kiinduló (bármelyik) két lapátló a végpontjaik által meghatározott harmadik lapátlóval kiegészítve szabályos háromszöget határoz meg, ( pont) a keresett szög ezért 60 -os. Összesen: pont 17) Egy csonkakúp alakú tejfölös doboz méretei a következők: az alaplap átmérője 6 cm, a fedőlap átmérője 11 cm és az alkotója 8,5 cm. a) Hány cm tejföl kerül a dobozba, ha a gyárban a kisebbik körlapján álló dobozt magasságának 86%-áig töltik meg? Válaszát tíz cm -re kerekítve adja meg! (11 pont) b) A gyártás során a dobozok %-a megsérül, selejtes lesz. Az ellenőr a gyártott dobozok közül visszatevéssel 10 dobozt kiválaszt. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a 10 doboz között lesz legalább egy selejtes? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! a) Ábra. A csonkakúp m cm magas. (A szimmetria miatt) Az AED derékszögű háromszögből ( AD 8,5 cm, ): m 8,5,5 AE m ED,5 cm. (6 pont) m 8,1 Ennek 86%-a:. Az APQ és az AED derékszögű háromszögek hasonlók (mindkettő derékszögű és egyik hegyesszögük közös); a hasonlóságuk aránya (megfelelő oldalaik hosszának aránya) 0,86. Ezért, vagyis PQ 8,6,5,15. A síkmetszet sugara: GQ,15 5,15. 7,0 A tejföl térfogata V 5,15 5,15 PQ 0,86 DE 0,86m 7,0 V 7,9 cm

12 70 cm Tíz cm -re kerekítve a tejföl térfogata. b) Komplementer eseménnyel számolunk. Sérült doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,0, ezért a jó doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,97. Annak a valószínűsége, hogy az ellenőr nem talál selejtes terméket, ( pont) tehát annak a valószínűsége, hogy talál selejtest 10 10,97 0,66 0,97 A keresett valószínűség két tizedesjegyre kerekítve 0,6. A feladat az eredeti esemény valószínűségét kiszámolva is megoldható. 18) a) Számítsa ki annak a szabályos négyoldalú gúlának a térfogatát, melynek minden éle 10 cm hosszú! (6 pont) Térgeometriai feladatok megoldásában segíthet egy olyan készlet, melynek elemeiből (kilyuggatott kisméretű gömbökből és különböző hosszúságú E műanyag pálcikákból) matematikai és kémiai modellek építhetők. Az ábrán egy kocka modellje látható. b) Számítsa ki az ABH szög nagyságát! (A test csúcsait tekintse pontoknak, az éleket pedig H D G F C szakaszoknak!) Anna egy molekulát modellezett a A készlet B segítségével, ehhez 7 gömböt és néhány pálcikát használt fel. Minden pálcika két gömböt kötött össze, és bármely két gömböt legfeljebb egy pálcika kötött össze. A modell elkészítése után feljegyezte, hogy hány pálcikát szúrt bele az egyes gömbökbe. A feljegyzett adatok: 6, 5,,,, 1, 1. c) Mutassa meg, hogy Anna hibát követett el az adatok felírásában! Anna is rájött, hogy hibázott. A helyes adatok: 6, 5,,,,, 1. d) Hány pálcikát használt fel Anna a modell elkészítéséhez? a) A test alaplapja négyzet, melynek területe 100 cm T. A gúla m magassága egy olyan 10 derékszögű háromszög egyik befogója, m melynek átfogója 10 (cm), másik befogója (az alaplap átlójának fele): ,07 cm 10 (Így a Pitagorasz-tétel értelmében:) 10 m

13 amiből ( m 0 miatt) m 50 7,07 cm Tm A gúla térfogata V 6 cm A magasság kiszámítható az oldallap magassága és a testmagasság által meghatározott háromszögből is. b) (Mivel a kocka BA éle merőleges az ADHE oldallapra, ezért) a HAB szög nagysága 90. ABH szög legyen. A kocka élének hosszát a-val jelölve AH a, így tg, amiből (0 90 miatt). A szög nagysága koszinusztétel segítségével is megadható. c) A gömböket jelölje a megadott fokszámok sorrendjében A, B, C, D, E, F és G. Az A gömb mindegyik másik gömbbel össze van kötve. Mivel G elsőfokú gömb, ezért csak A-val van összekötve. F is elsőfokú gömb, ezért F is csak A-val van összekötve. Ezek szerint B csak A-val, C-vel, D-vel és E-vel lehet összekötve, vagyis nem lehet ötödfokú. d) Mindegyik felhasznált pálcika két gömböt köt össze, így az egyes csúcsokból induló pálcikákat megszámolva minden felhasznált pálcikát kétszer számolunk meg. Így az összes (jól) feljegyzett szám összege éppen kétszerese a pálcikák számának A pálcikák száma tehát: A pálcikák száma gráfos indoklással is megadható (a csúcsok fokszámösszege az élek számának kétszerese.) 54, ) Tekintsünk két egybevágó, szabályos négyoldalú (négyzet alapú) gúlát, melyek alapélei cm hosszúak, oldalélei pedig cm-esek. A két gúlát alaplapjuknál fogva összeragasztjuk (az alaplapok teljesen fedik egymást), így az ábrán látható testet kapjuk. a) Számítsa ki ennek a testnek a felszínét (cm -ben) és a térfogatát (cm -ben)! Válaszait egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! A test lapjait 1-től 8-ig megszámozzuk, így egy dobó-oktaédert kapunk, amely minden oldallapjára egyforma valószínűséggel esik. Egy ilyen test esetében is van egy felső lap, az ezen lévő számot tekintjük a dobás kimenetelének. (Az ábrán látható dobóoktaéderrel 8-ast dobtunk.) (9 pont)

14 b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy ezzel a dobó-oktaéderrel egymás után négyszer dobva, legalább három esetben 5-nél nagyobb számot dobunk! (8 pont) a) Az oldallap-háromszögekben a cm-es oldalhoz tartozó magasság hossza (a Pitagorasz-tételt alkalmazva) Egy oldallap területe 8 1 8,8,8 (cm ). (cm). A test felszíne: A testet alkotó gúlák magassága megegyezik annak az egyenlő szárú háromszögnek a magasságával, amelynek szára a gúlák oldalélével, alapja a gúla alapjának átlójával egyezik meg. A,6 cm. A gúla m magasságára (a Pitagorasz-tételt alkalmazva): m 7,65 A gúla térfogata: (cm). 1 7,5 V (cm ). m A test térfogata ennek kétszerese, azaz megközelítőleg 7, 1cm. ( pont) b) P(egy adott dobás 5-nél nagyobb) 8 P(mind a négy dobás nagyobb 5-nél) = 8 4 0, A kérdéses valószínűség ezek összege, azaz P(három dobás nagyobb 5-nél, egy nem) = 0,118 ( pont) ( pont) 0, 15. ( pont) 0) Egy szabályos négyoldalú (négyzet alapú) gúla alapéle 1 cm, oldallapjai 60 -os szöget zárnak be az alaplap síkjával. a) Számítsa ki a gúla felszínét (cm -ben) és térfogatát (cm -ben)! Válaszait egészre kerekítve adja meg! (7 pont) A gúlát két részre osztjuk egy az alaplappal párhuzamos síkkal, amely a gúla magasságát a csúcstól távolabbi harmadoló pontban metszi. b) Mekkora a keletkező gúla és csonkagúla térfogatának aránya? Válaszát egész számok hányadosaként adja meg! (5 pont) c) Számítsa ki a keletkező csonkagúla felszínét cm -ben! (5 pont)

15 a) Jó ábra az adatok feltüntetésével. A gúla magassága: M ,9 (cm). A gúla oldallapjának a 1 cm-es oldalhoz tartozó magassága szintén 1 cm. A gúla felszíne: A gúla térfogata: 1 A cm. ( pont) 1 6 V 499 cm. ( pont) b) Az adott sík a gúlát egy csonkagúlára és egy az eredetihez hasonló gúlára vágja szét, ahol a hasonlóság aránya. ( pont) A hasonló testek térfogatának aránya: V V levágott gúla eredeti gúla 8 7, A hasonló testek térfogatának aránya: 19 : 7, azaz a keletkező testek térfogatának aránya c) (A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a csonkagúla fedőéle 1 8 Egy oldallapjának magassága Egy oldallapjának területe: A csonkagúla felszíne: 8 : 19. (cm), alapéle 1 cm (cm). 1 8 T 4 40 (cm ). A cm. ( pont) 1) Egy henger alakú bögre belsejének magassága 1 cm, belső alapkörének átmérője 8 cm. Belefér-e egyszerre V r m 4 1 V 60 cm 1 liter kakaó? Válaszát indokolja! ( pont) 1 liter 500 cm, tehát belefér a bögrébe. Összesen: 4 pont

16 ) Három tömör játékkockát az ábrának megfelelően rakunk össze. Mindegyik kocka éle cm. Mekkora a keletkező test a) felszíne, ( pont) b) térfogata? Számítását írja le! a) Egy lap területe 9 cm. A felszín 14 lap területének összege.. b) A keletkező test térfogata cm 81 cm. Összesen: 4 pont A 14 9 cm cm 16 ) Egy téglatest egy csúcsból kiinduló éleinek hossza 15 cm, 1 cm és 8 cm. Számítsa ki a téglatest felszínét! Írja le a számítás menetét! ( pont) A Tehát a téglatest felszíne 79 cm. ( pont) Összesen: pont 4) Egy henger alakú fazék belsejének magassága 14 cm, belső alapkörének átmérője 0 cm. Meg lehet-e főzni benne egyszerre 5 liter levest? Válaszát indokolja! Belefér 5 liter leves? V r m ( pont) V 498 cm Tehát az 5 liter leves nem fér bele a fazékba, mivel a 49 cm³ kevesebb, mint az 5000 cm³. Összesen: 4 pont

17 5) A kólibaktérium (hengeres) pálcika alakú, hossza átlagosan mikrométer, átmérője 0,5 mikrométer m m a) Számítsa ki egy mikrométer magas és 0,5 mikrométer átmérőjű forgáshenger térfogatát és felszínét! Számításainak eredményét m - ben, illetve m -ben, normálalakban adja meg! (5 pont) Ideális laboratóriumi körülmények között a kólibaktériumok gyorsan és folyamatosan osztódnak, számuk 15 percenként megduplázódik. Egy tápoldat kezdetben megközelítőleg millió kólibaktériumot tartalmaz. b) Hány baktérium lesz a tápoldatban 1,5 óra elteltével? A baktériumok számát a tápoldatban t perc elteltével a B t t összefüggés adja meg. c) Hány perc alatt éri el a kólibaktériumok száma a tápoldatban a 600 milliót? Válaszát egészre kerekítve adja meg! (8 pont) a) A henger alapkörének sugara térfogata normálalakban A henger felszíne: A V, V, 9 10 m 7,5 10 m 19,, , , normálalakban A,5 10 m 1. b) A kólibaktériumok száma 1,5 óra alatt 6-szor duplázódott, ( pont) ezért 1,5 óra után millió lesz a baktériumok száma. c) A baktériumok száma perc múlva lesz 600 millió. Meg kell oldanunk a Átalakítva: 15 log 00 lg lg egyenletet. ( pont) ( pont) amiből 115 adódik, tehát 115 perc múlva lesz a baktériumok száma 600 millió.

18 6) A vízi élőhelyek egyik nagy problémája az algásodás. Megfelelő fény- és hőmérsékleti viszonyok mellett az algával borított terület nagysága akár 1- nap alatt megduplázódhat. a) Egy kerti tóban minden nap (az előző napi mennyiséghez képest) ugyanannyi-szorosára növekedett az algával borított terület nagysága. A kezdetben -en észlelhető alga hét napi növekedés m 1,5 m után borította be teljesen a -es tavat. Számítsa ki, hogy naponta hányszorosára növekedett az algás terület! Egy parkbeli szökőkút medencéjének alakja szabályos hatszög alapú egyenes hasáb. A szabályos hatszög egy oldala,4 m hosszú, a medence mélysége 0,4 m. A medence alját és oldalfalait csempével burkolták, majd a medencét teljesen feltöltötték vízzel. b) Hány területű a csempével burkolt felület, és legfeljebb hány liter víz fér el a medencében? (8 pont) A szökőkútban hat egymás mellett, egy vonalban elhelyezett kiömlő nyíláson keresztül törhet a magasba a víz. Minden vízsugarat egy-egy színes lámpa világít meg. Mindegyik vízsugár megvilágítása háromféle színű lehet: kék, piros vagy sárga. Az egyik látványprogram úgy változtatja a vízsugarak megvilágítását, hogy egy adott pillanatban három-három vízsugár színe azonos legyen, de mind a hat ne legyen azonos színű (például kék-sárga-sárga-kék-sárga-kék). c) Hányféle különböző látványt nyújthat ez a program, ha vízsugaraknak csak a színe változik? (5 pont) 7 m a) Ha naponta -szeresére nőtt az algás terület, akkor:. 7 1, ,5 Az algás terület naponta körülbelül a másfélszeresére növekedett. b) A medence alaplapja egy,4 m oldalhosszúságú szabályos hatszög, ennek területe,4 T alaplap 6 ( pont) 4 14,96 m A medence oldalfalainak összterülete Toldalfal 6,4 0,4 5,76 m. Így összesen körülbelül A medence térfogata,4 0,7 m V Talaplap m 6 0,4 4 felületet burkoltak csempével. 5, 986 m. Körülbelül 5986 liter víz fér el a medencében.

19 6 c) Ha például a kék és a sárga színt választották ki, akkor 0 különböző módon választható ki az a három vízsugár, amelyet a kék színnel világítanak meg (a másik három fénysugarat ugyanekkor sárga színnel világítják meg). ( pont) A megvilágításhoz két színt háromféleképpen választhatnak ki (kék-sárga, kék-piros, piros-sárga) Azaz 60 különböző megvilágítás lehetséges.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.)

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 1 /11 oldal I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 2006. okt./3 Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben