Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IV.26.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2 2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, április 23. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: április 26. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% Helyi adók ,0% 2.3. Átengedett központi adók ,9% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 3.5. Fejlesztési célú támogatások, Vis Major támogatás ,3% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% 5. Támogatásértékű bevételek ,1% 5.1. Működési célú ,5% - ebből OEP ,6% 5.2. Felhalmozási célú ,0% 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,4% 7. Költségvetés, pénzmaradvány átvétel Finanszírozási bevételek ,4% 8.1. Előző évi értékpapír ,0% ebből úthitel ,0% csatornahitel ,0% 8.2. Hitel felvétele ,0% ebből HEFOP pályázatra ,6% fejlesztési célú ,0% 8.3. Egyéb finanszírozási bevételek Illetékek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, előző évi értékpapír) Bevételek összesen Megnevezés Teljesítés ,0% ,6%

4 1. sz. melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK Működési célú kiadások ,5% 1. Személyi juttatások ,3% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% 5. Speciális célú támogatások ,1% Felhalmozási célú kiadások ,4% 6. Beruházások ,4% 7. Felújítások ,0% 8. Egyéb felhalmozási kiadások ,0% Tartalékok Pénzmaradvány átadása ,5% 10. Általános tartalék 11. Céltartalék ebből csatorna lakásalap úthitel vízmű Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Finanszírozási kiadások ,9% ebből úthitel törlesztés ,0% rulírozó hitel törlesztés értékpapír vásárlás csatorna ,9% úthitel óvadék Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások összesen ,2% Költségvetési létszámkeret ,5 313,5

5 1/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi mérlege Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Pénzmaradvány átadás 512 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok Megnevezés VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele 512 Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Sorsz. Sorsz. Összeg

6 1/B. sz. melléklet Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti Módosított Összege 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások ,0% 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek ,0% %-a ,0% ,0% 9. Munkaadókat terhelő járulékok 10. Dologi kiadások ,0% Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek KIADÁSOK Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés ,0%

7 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% Helyi adók ,0% 2.3. Átengedett központi adók ,9% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% 3.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% Fejlesztési célú támogatások Támogatásértékű bevételek ,5% 4.1. Működési célú ,5% - ebből OEP ,6% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,3% 5.1. Működési célú ,3% 6. Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele ,0% 8.2. Illetékek 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen ,4% Sorsz. Sorsz. Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,3% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 3. Dologi kiadások ,2% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások ,5% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. Adott kölcsönök ,5% 7. Finanszírozási kiadások Általános tartalék Megnevezés Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány 296 Kiadások összesen ,3%

8 2/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege BEVÉTELEK ,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,9% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,6% 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,5% Felhalmozási bevételek ,5% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,0% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0% Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 8. Központosított célból várható felhalmozási célú ,3% támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek ,4% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. Bevételek összesen ,6% 1. Beruházási kiadások ,4% 2. Felújítási kiadások ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0% 5. Finanszírozási kiadások ,7% 6. Felhalmozási célú tartalék Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása KIADÁSOK Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,6%

9 3/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés telj./módosított Összege előir. %-a Működési bevételek ,5% 1. Intézményi működési bevételek ,2% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% 2.1. BEVÉTELEK Illetékek 2.2. Helyi adók ,0% 2.3. Átengedett központi adók ,9% 2.4. Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok ,6% Támogatások ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 3.5. Felhalmozási célú támogatások ,3% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,6% 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,5% Támogatásértékű bevételek ,2% 1. Működési célra ,2% - ebből OEP ,6% 2. Felhalmozási célra ,0% Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök ,9% Finanszírozási bevételek ,4% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% 2. Előző évi értékpapír bevétele Költségvetési kiegészítések Bevételek mindösszesen ,6%

10 3/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,8% ,7% ,2% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,1% ,5% ,5% 3. Általános tartalék Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 4. Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) ,5% ,2% ,3% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,1% Mindösszesen (1-6) ,8% ,2% ,3% Ebből összege

11 Sorsz. Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Ebből összege összege 3/B. sz. melléklet folytatása Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások összege Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,8% ,0% ,5% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,5% ,6% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) ,4% ,0% ,8% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) ,4% ,0% ,8%

12 Sorsz. Intézmény / szakfeladat Pénzmaradvány átadása Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított összege előír.%-a Ebből Felújítások összege 3/B. sz. melléklet folytatása Beruházások összege Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,6% ,6% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,0% ,0% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,6% ,6% Mindösszesen (1-6) ,6% ,6%

13 3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés összege Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,5% 62,5 57,0 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,5 19, Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám Jóváhagyott Tényleges 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,0% Mindösszesen (1-6) ,0% 82 76,5 fő

14 Sorsz. Intézmény / szakfeladat Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Személyi juttatások 3/C. sz. melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege Helyi közutak, létesítmények felújítása ,0% Közuta, hidak üzemeltetése ,0% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,7% Országgyűlési választás ,0% ,0% ,3% Területi igazgatási szervek tev.-e ,7% ,5% ,2% Önkormányzati, képviselői választás ,5% ,9% ,4% Menekültügy, letelepedés ,9% Vízkárelhárítás ,2% Közvilágítási feladatok ,3% Védőnői szolgálat ,1% ,4% ,2% Házi segítségnyújtás ,3% ,0% ,0% Szociális étkeztetés ,9% ,0% Nappali szociális ellátás ,9% ,0% ,2% Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,6% ,8% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,7% Munkanélküli ellátások ,5% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,7% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,0% Település tisztítási szolgálat Települési hulladékok kezelése ,0% Közművelődési könyvtári tevékenység ,4% ,3% ,0% Múzeumi tevékenység ,6% ,0% ,0% Fürdő-és strandszolgáltatás ,3% Családi ünnepek szervezése ,0% Mindösszesen ,1% ,5% ,5% Ebből Munkaadót terhelő járulékok

15 3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított összege összege összege Teljesítés Helyi közutak, létesítmények felújítása Közuta, hidak üzemeltetése ,0% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,7% Országgyűlési választás ,2% Területi igazgatási szervek tev.-e ,6% ,5% Önkormányzati, képviselői választás ,6% Menekültügy, letelepedés ,9% Vízkárelhárítás ,2% Közvilágítási feladatok ,3% Védőnői szolgálat ,9% Házi segítségnyújtás ,5% Szociális étkeztetés ,4% Nappali szociális ellátás ,7% Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,6% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,5% Munkanélküli ellátások ,5% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,7% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,0% Település tisztítási szolgálat Települési hulladékok kezelése ,0% Közművelődési könyvtári tevékenység ,2% Múzeumi tevékenység ,5% Fürdő-és strandszolgáltatás ,3% Családi ünnepek szervezése ,0% Mindösszesen ,5% ,6%

16 3/C. sz. melléklet folytatása összege összege összege Jóváhagyott Sorsz. Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés fő Helyi közutak, létesítm.-ek felúj ,0% ,0% Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev ,0% Menekültügy, letelepedés Közvilágítási feladatok Védőnői szolgálat ,0% 5,5 5, Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 4,5 4, Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell Településtisztítási szolgáltatás Települési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tev ,0% Múzeumi tevékenység ,1% Intézmény/szakfeladat Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ing. haszn. Önkormányzati, képviselői vál. Vízkárelhárítás Házi segítségnyújtás Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből ,0% ,0% ,5 19,5 Tényleges

17 4. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 1. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege összege előir. %-a Önállóan gazdálkodó intézmények ,2% ,2% ,1% ,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Bevételek összesen ,9% ,1% ,0% ,0% ,5% ,8% ,0% ,0% ,0% ,3% ,1% ,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények ,4% ,4% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) ,2% ,2% ,7% ,7% ,1% ,1% ,3% ,3% ,7% ,7% ,8% ,8% Ebből Saját bevétel Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek ,3% ,4% ,1% ,0%

18 4. sz. melléklet folytatása Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege összege összege Önállóan gazdálkodó intézmények ,1% ,1% ,6% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Kiadások összesen Személyi juttatások ,9% ,6% ,1% ,5% ,2% ,7% ,6% ,3% ,3% 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,4% ,8% ,0% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) ,8% ,2% ,3% ,7% ,3% ,7% ,8% ,4% ,2% ,2% ,9% ,6% ,4% ,4% ,6% ,5% ,2% ,9% ,8% ,3% ,0% Ebből Munkaadót terh. járulékok

19 4. sz. melléklet folytatása Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés össz. össz. össz Önállóan gazdálkodó intézmények ,0% ,0% ,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola össz ,6% ,0% ,3% ,3% ,0% 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,8% ,0% 1. Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ,3% ,3% ,6% ,0% ,4% ,6% Felújítások ,5% ,0% ,0%

20 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. Teljesítés össz sz. melléklet folytatása 1. Önállóan gazdálkodó intézmények ,0% ,4% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Egyéb felhalmozási célú kiadások ,0% ,8% 46,5 46, ,2% ,0% ,7% ,5% 82,5 82,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,4% Sz. Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Beruházások Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Jóváhagyott Létszám Tényleges ,8% ,0% ,0% ,5 14, ,0% , ,7% ,4% 248,5 237 fő

21

22

23

24

25 5. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sor-sz. Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Összege %-a 1. Polgármesteri Hivatal épület felújítás "A" és "B" épület ajtócsere, Házasságkötőterem fűtés ,0% 3. Vasútállomás felújítás ,0% 4. Intézmények érintésvédelmi rendszere Alkotóház felújítás, Nyugdíjas klub aljzat Ravatalozó ,0% 7. Csokonai utcai Általános Iskola tűzcsap ,0% 8. Tájház tető felújítás ,1% 9. Út ( Széchenyi, Wesselényi) ,0% 10. Gyámhivatal tető felújítás ,0% számú Óvoda csoportszoba aljzat felújítás ,0% Polgármesteri Hivatal összesen ,6% 12. Deák Ferenc utcai Szakiskola épület felújítás ,0% Önkormányzat összesen ,0%

26 6. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Falusi Óvoda bővítése, kerítés építés Szenyvíztisztitó telep bővítése Ceglédi Hulladéklerakó Csillagcsomópont, Artézi kút Szenyvízcsatorna pótbekötés Szabályozási terv, rendezési terv, pályázati tervek Döbön patak forrásvidék rendezése Strand Járdaépítés, Simon M. tér Bérlakás építés Központi Isk. 3 db tűzcsap, Csokonai utcai isk.kerítés Fekete I. tűzjelző rendszer, gázbekötés Széki Teleki telekrész vásárlás Térfigyelő rendszer, PM számítógép, fénymásoló Játszótér Bölcsöde bővítés, berendezések, gépek Nyugdíjas Klub kialakítása Sportszékház fűtés II. Rákóczi F. Ált. Isk. térburkolat Temető térburkolat, utak Piac Motoros permetező, fűnyíró traktor, fűkasza Összesen Művelődési Ház fűtés kiegészítés, hangtechnika Simon M. tér műszaki ell., táblák, járda építés Könyvtár, könyvállvány Védőnők szekrény, asztal Sz. Óvoda számítógép projektor Bóbita Óvoda számítógép szoftver, udvari Mesevár Óvoda számítógép Polgármesteri Hivatal összesen Fekete I. Ált. Isk. HEFOP közbeszerzés Weöres S. Ált. Isk. eszközvásárlás II. Rákóczi F. Ált. Isk. számítástechnika Önkormányzat összesen

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének 1/2010.(II.25.) rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. május 30. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének

Részletesebben