Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2 2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, április 21. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: április 25. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet az 9./2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/módo sított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,62 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,23 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , vis maior tartalék , Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás ,00 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,89 5. Támogatásértékű bevételek , Működési célú ,70 - ebből OEP , Felhalmozási célú ,00 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,79 7. Költségvetési kieg., visszatérítések Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény ,00 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) , úthitel óvadék csatornahitel óvadék Bevételek összesen , Finanszírozási bevételek Hitel felvétel (auto) Értékpapír eladás , Kötvény kibocsátás Egyéb finanszirozás bevételei Források összesen: ,97

4 1. számú melléklet folytatása Sorsz. eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK teljesítés/módo sított előir. %-a Működési célú kiadások ,56 1. Személyi juttatások ,22 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,60 3. Dologi kiadások ,31 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,54 5. Speciális célú támogatások ,09 6. Támogatásértékű müködési kiadás ,00 Felhalmozási célú kiadások ,15 7. Beruházások ,73 8. Felújítások ,55 9. Egyéb felhalmozási kiadások ,00 Pénzmaradvány átadás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Ebből: csatorna lakásalap úthitel Államháztartási tartalék 12. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen , Finanszírozási kiadások , út, szennyvíz, rulírozó hitel törlesztés csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás ,00 úthitel óvadéki értékpapír Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások végösszesen ,50 Költségvetési létszámkeret 333,

5 1/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi mérlege Sorsz. Sorsz. Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Pénzmaradvány átadás 339 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele 339 Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Összeg

6 1/B. sz. melléklet Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások , Önkormányzatok költségvetési támogatása , Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. KIADÁSOK 8. %-a , ,72 9. Munkaadókat terhelő járulékok 10. Dologi kiadások , Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Teljesítés Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás 21 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00

7 Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,6% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,7% Helyi adók ,0% 2.3. Átengedett központi adók ,0% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,2% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% 3.3. Vis maior tartalék ,0% 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 3.5. Egyéb központi támogatás ,0% 4. Támogatásértékű bevételek ,7% 4.1. Működési célú ,7% - ebből OEP ,0% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,0% 5.1. Működési célú ,0% 6. Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele ,0% 8.2. Illetékek Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen a 9/2008. (IV: 25.) sz. zárszámadási rendelethez 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai ,9% Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,2% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6% 3. Dologi kiadások ,3% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások ,5% 5. Speciális célú támogatások ,1% 6. Támogatásértékű müködési kiadás ,0% 7. Finanszírozási kiadások ,3% 8. Általános tartalék Céltartalék Pénzmaradványátadás Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,5%

8 2/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Összege BEVÉTELEK ,9% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,2% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,0% 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,5% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,0% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,5% támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek ,0% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm Bevételek összesen ,9% 1. Beruházási kiadások ,7% 2. Felújítási kiadások ,5% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások ,3% 6. Felhalmozási célú tartalék Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú KIADÁSOK Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,9%

9 3/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés Sorsz. teljesítés/mód osított előir. %-a BEVÉTELEK Működési bevételek ,40 1. Intézményi működési bevételek ,78 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,23 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , Vis maior tartalék Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás ,00 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes , Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei , Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kieg.,visszatérülések Támogatásértékű bevételek , Működési célú ,73 - ebből OEP , Felhalmozási célú ,00 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk ,28 7. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) ,00 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 9. Előző évi értékpapír igénybevétele , Finanszírozási bevételek , Hitel felvétel Értékpapír értékesítés Kötvénykibocsátás Egyébfinanszirozási bevétel Bevételek mindösszesen ,13

10 3/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,33% ,95% ,26% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,15% ,55% ,23% 3. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) ,81% ,49% ,11% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,00% Mindösszesen (1-6) ,01% ,49% ,11% Ebből

11 Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,76% ,44% ,86% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,89% ,27% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből Speciális célú támogatások 3/B. sz. melléklet folytatása ,06% ,44% ,89% ,06% ,44% ,89%

12 Sorsz. Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előír.%-a Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,00% ,03% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,83% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Pénzmaradvány átadása Ebből Felújítások 3/B. sz. melléklet folytatása Beruházások ,58% ,71% ,58% ,71%

13 3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 62,50 62,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,00% 24,50 20, Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Létszám Jóváhagyott Tényleges ,00% 87,00 83 fő

14 Sorsz. 3/C. sz. melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Helyi közutak, létesítmények felújítása ,0% Közuta, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,8% Területi igazgatási szervek tev.-e ,3% ,0% ,0% Önkormányzati, képviselői választás ,4% ,0% ,0% Menekültügy, letelepedés Vízkárelhárítás Intézmény / szakfeladat Országgyűlési választás Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Személyi juttatások Közvilágítási feladatok ,0% Védőnői szolgálat ,3% ,1% ,9% Házi segítségnyújtás ,0% ,9% ,3% Szociális étkeztetés ,4% ,0% Nappali szociális ellátás ,7% ,2% ,2% Támogatói szolgálat ,6% ,7% ,6% Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,5% ,8% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,4% Munkanélküli ellátások ,7% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,4% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,3% Település tisztítási szolgálat ,0% Települési hulladékok kezelése ,0% Közművelődési könyvtári tevékenység ,4% ,2% ,0% Múzeumi tevékenység ,6% ,0% ,0% Fürdő-és strandszolgáltatás ,7% Családi ünnepek szervezése ,9% Mindösszesen ,1% ,5% ,2% Ebből Munkaadót terhelő járulékok

15 3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Helyi közutak, létesítmények felújítása Közuta, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,7% Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev.-e ,5% Önkormányzati, képviselői választás Menekültügy, letelepedés Vízkárelhárítás Közvilágítási feladatok ,0% Védőnői szolgálat ,5% Házi segítségnyújtás ,3% Szociális étkeztetés ,0% Nappali szociális ellátás ,1% Támogatói szolgálat ,0% Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,6% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,4% Munkanélküli ellátások ,7% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,4% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,3% Település tisztítási szolgálat Települési hulladékok kezelése ,0% Közművelődési könyvtári tevékenység ,1% Múzeumi tevékenység ,2% Fürdő-és strandszolgáltatás ,7% Családi ünnepek szervezése ,9% Mindösszesen ,9% ,3%

16 3/C. sz. melléklet folytatása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Helyi közutak, létesítm.-ek felúj ,0% Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ing. haszn Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev Közvilágítási feladatok Védőnői szolgálat ,0% 5,5 5, Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 4,5 4, Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell Településtisztítási szolgáltatás Intézmény/szakfeladat Önkormányzati, képviselői vál. Menekültügy, letelepedés Vízkárelhárítás Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Települési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tev. Múzeumi tevékenység Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés Tényleges Jóváhagyott Létszám ,8% ,5 19,5 fő Sorsz.

17 4. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Ebből Bevételek összesen Saját bevétel Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előir. %-a Önállóan gazdálkodó intézmények ,13% ,04% ,00% ,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,15% ,53% ,00% ,0% ,15% ,35% ,00% ,0% ,51% ,62% ,00% ,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények ,08% ,08% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE 1. Intézmények összesen (1-2) ,03% ,03% ,73% ,73% ,41% ,41% ,00% ,00% ,81% ,81% ,27% ,76% ,00% ,0%

18 4. sz. melléklet folytatása Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmények ,65% ,52% ,14% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,72% ,49% ,07% ,08% ,48% ,45% ,74% ,54% ,11% 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,84% ,03% ,71% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen ,38% ,50% ,64% ,12% ,06% ,18% ,69% ,72% ,20% ,48% ,04% ,58% ,67% ,35% ,14% 0 0 Személyi juttatások ,03% ,00% ,28% Ebből Munkaadót terh. járulékok 4. sz. melléklet folytatása

19 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. össz. össz. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmények ,61% ,16% ,00% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,00% ,00% ,48% ,00% ,95% ,10% ,00% 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,08% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Dologi kiadások ,99% ,21% ,32% ,19% ,47% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,74% ,16% ,00% Ebből Pénzmaradvány átadás Felújítások 4. sz. melléklet folytatása

20 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. Teljesítés össz Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,5 45, ,5 82,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Beruházások Tartalék Ebből Pénzeszköz átadás Jóváhagyott Létszám fő Tényleges

21 5. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Arany János utcai Óvoda homlokzat ,00% 2. Arany János utcai Óvoda fürdőszoba felújítás Polgármesteri Hivatal B.ép.szivattyú csere ,29% 4. Polgármesteri Hivatal B.ép.I.em mosdó felújítás II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása ,23% 6. Sportcsarnok világitáskorszerűsítés ,00% 7. Fekete I. Ált. Isk. világításkorszerűsítés ,00% 8. Weöres S. Ált. Isk. Szabadság téri ép. Vil.korsz ,00% 9. Weöres S. Ált. Isk. Csokonai úti ép. Vil.korsz ,00% 10. Bóbita óvoda Pázmány úti ép. Vil.korszerűsítése ,00% 11. Klapka u 26. önk.lakás ,00% Összesen ,58% 12. Arany óvoda fürdőszoba felújítás ,00% 13. Mesevár óvoda kémény felújítás ,00% Összesen (Polgármesteri Hivatal) ,57% 14. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj ,00% 15. II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása ,76% Önkormányzat összesen ,55%

22 Sorsz. 6. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Eredeti Módosított Teljesítés teljesítés/mó d. előir. %-a 1. Ravatalozó Épület ,00% 2. Szabályozási terv, rendezési terv ,00% 3. Vizelvezető árok építés Dózsa G. Halas patak ,00% 4. Strand támfal építés ,00% 5. Járdaépítés ,00% 6. Bölcsöde részére telekvásárlás ,00% 7. Dózsa Gy. Út járda vezetés terv ,00% 8. Erzsébet Iskola épületterv, szakhat.eng dij ,03% 9. Polg.Hiv. A ép. Riasztó, számítástechnika ,00% 10. Polg.Hiv. B ép.fénymásoló ,85% 11. Képviselői laptop beszerzése ,56% 12. Sportcsarnok leválasztás ,00% 13. Gépkocsi vásárlás ,00% 14. Piac kerítés kieg ,00% 15. Nyugdíjas Klub Polg.Hiv.bőv.terv szakhatósági engedélyezés Mendei út csapadékvízelvez.terv Bölcsőde fűnyírók Artézi kút táblák Lakossági tisztítóidomok Csokonai Iskola bővítési terv Kerékpárútterv (Dózsa Gy.,Puky u,üllői út) Vörösmarty út parkoló terv Arany óvoda laptop vásárlás Bóbita óvoda gépkocsi bejáró ,00% 26. Bóbita óvoda laptop vásárlás Mesevár óvoda laptop vásárlás Bölcsöde részére élelmezési szoftver,kerítés ,33% 29. Bölcsőde konyhai szellőző burkolása,esőcsatorna ,92% 30. CSASE számítógép vásárlása ,44% 31. Műv. Ház technikai eszközök vásárlása, projektor ,76% 32. Védőnők audiométer ,00% 33. Gyámhivatal fénymásoló vásárlás 108 Összesen: ,69% 27. Weöres S. Ált. Isk.HEFOP pályázat,egyéb beszerzés Fekete István Ált.Isk. HEFOP pályázat, egyéb beszerzés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Önkormányzat összesen: ,73%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének 1/2010.(II.25.) rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. május 30. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 3/2002. (V. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben