Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!"

Átírás

1 Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a másodokú egyenlet ogalmát és írja el a másodokú egyenlet megoldóképletét! 4. Deiniálja két halmaz metszetét! Készítsen hozzá Venn-diagramot! 5. Sorolja el a logaritmus azonosságait! 6. Mondja ki a sinus-tételt! 7. Határozza meg a számtani sorozat ogalmát! 8. Mikor nevezünk egy alakzatot tengelyesen szimmetrikusnak? Adjon példát tengelyesen szimmetrikus alakzatra! 9. Határozza meg két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmazát a síkban, és a térben! 10.Határozza meg a mértani sorozat ogalmát! 11.Fogalmazza meg a négyzetgyökvonás azonosságait! 1.Határozza meg az n oldalú konvex sokszög átlóinak számát, valamint belső szögeinek összegét! 13.Ismertesse a valós számok pozitív egész kitevőjű hatványának deinícióját! 14.Mikor nevezünk egy alakzatot középpontosan szimmetrikusnak? Adjon példát középpontosan szimmetrikus alakzatra! 15.Mondja ki a cosinus-tételt! 16.Mit értünk egy pozitív valós szám törtkitevőjű hatványán? 17.Sorolja el a vektorműveletek tulajdonságait! 18.Írja el a henger elszínre és a térogatra vonatkozó összeüggéseket! 19.Hogyan értelmezzük egy valós szám négyzetgyökét? 0.Mikor mondjuk két síkidomról, hogy hasonlóak?

2 1.Mit nevezünk a háromszög súlyvonalának? Készítsen ábrát! Mit tud a háromszög súlypontjáról?.hogyan értelmezzük egy valós szám n-edik gyökét? 3.Mit nevezünk vektornak? Milyen műveleteket végezhetünk vektorokkal? 4.Írja el a kúp elszínre és a térogatra vonatkozó összeüggéseket! 5.Határozza meg a racionális szám ogalmát! 6.Ábrázolja és jellemezze az : x x üggvényt! 7.Mondja ki a háromszög középvonalára vonatkozó tételt! 8.Határozza meg két pozitív szám számtani közepét, illetve mértani közepét! 9.Ábrázolja és jellemezze az : x sin x üggvényt! 30.ejezze ki a háromszög súlypontjának koordinátái a csúcspontok koordinátáinak segítségével! 31.Határozza meg a prímszám ogalmát! Adjon példát prímszámokra! 3.Ábrázolja és jellemezze az : x cos x üggvényt! 33.Mondja ki a Thalesz tételt! 34.Határozza meg az összetett szám ogalmát! Adjon példát összetett számokra! 35.Ábrázolja és jellemezze az : x x üggvényt! 36.Határozza meg egy hegyes szög sinusát és tangensét a derékszögű háromszögben! 37.Deiniálja az egyenes arányosság ogalmát! Adjon példát egyenes arányosságra! 38.Mit ért egy kocka lapátlóján és testátlóján? Hogyan számolható ki az oldalél segítségével? 39.Mondja ki a Pitagorasz tételt! 40.Határozza meg a paralelogramma ogalmát! Sorolja el a tulajdonságait!

3 41.Ismertesse a, 4, 8 számokra vonatkozó oszthatósági szabályokat! 4.Ábrázolja és jellemezze az : x x üggvényt! 43.Deiniálja a ordított arányosság ogalmát! Adjon példát ordított arányosságra! 44.Ismertesse a 3, 5, 9, 10 számokra vonatkozó oszthatósági szabályokat! 45.Mondja ki a derékszögű háromszögekre vonatkozó beogótételt! 46.Deiniálja a másodokú egyenlet diszkriminánsának ogalmát! 47.Határozza egy pont és egy egyenes, illetve egy pont és egy sík távolságát! 48.Mondja ki a számelmélet alaptételét! 49.Deiniálja a következő ogalmakat: átlag, módusz, medián! 50.Ismertesse a háromszögek egybevágóságának alapeseteit! 51.Mi az összeüggés két nemnegatív szám számtani és mértani közepe között? 5.Deiniálja a következő ogalmakat: részhalmaz, üres halmaz! 53.Ismertesse a szögek nagyság szerinti osztályozását! 54.Határozza meg egy számtani sorozat tetszőleges tagját az első tag és a dierencia segítségével! 55.Deiniálja egy hegyesszög cosinusát és cotangensét a derékszögű háromszögben! 56.Mit értünk egy valós szám abszolút értékén, illetve reciprokán? 57.Mondja ki a derékszögű háromszögekre vonatkozó magasságtételt! 58.Mit ért két vektor skaláris szorzatán? Hogyan számolható ki? 59.Deiniálja az irracionális szám ogalmát! Adjon példát irracionális számra! 60.Ismertesse a háromszögek belső, illetve külső szögeinek összegére vonatkozó összeüggéseket!

4 Feladat minták (3 x 10 pont) 1. Mennyi üdítőitalt öntünk abba a henger alakú pohárba, amely belső átmérője 6 cm, magassága pedig 14 cm, de csak 1 cm-ig töltjük meg a poharat?. Egy dobozban 3 piros és 4 kék golyó van. Ha találomra kihúzunk egyet, mekkora a valószínűsége, hogy pirosat húzunk? 3. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! lg x lg10 4. Józsi matematikából a következő jegyeket kapta:,,,3,3,4,4,4,4,5 Határozza meg a jegyek átlagát! 5. Adott a következő két pont: A(-3, ), B(5, 6). Számolja ki A és B pont távolságát! 6. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x Egy derékszögű háromszög beogóinak hossza: 5 cm és 1 cm. Határozza meg az átogó hosszát, valamint a háromszög hegyesszögeit? 8. Határozza meg 1500 és 340 legnagyobb közös osztóját! 9. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 47 x 3x 4 17 x Egy osztályban 4-en érettségiznek matematikából. Tudjuk, hogy hattal többen középszinten, mint emelt szinten. Hányan érettségiznek középszinten? 11. Határozza meg a következő számok abszolút értékét, majd reciprokát! Ezután az összes számot rendezze növekvő sorrendbe! 1,5; 6; -5; Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 3 x Egy cipő eredeti ára 7800 Ft volt. Ezután 30 %-kal leértékelték. Mennyiért vehetem meg a cipőt? 14. Egy körbe írt téglalap oldalainak aránya 3:4. A kör sugara 10cm. Mekkorák a téglalap oldalai? 15. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 5

5 16. Sorolja el az A a; b; c halmaz összes részhalmazát! 17. Készítsen oszlopdiagramot az alábbi adathalmazból! Osztályzat Gyakoriság Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 1 sin x 19. Egy hat ős társaságban hány kézogás történhet, ha mindenki mindenkivel kezet og? 0. Mit írhatunk X helyére, hogy a szám osztható legyen 4-gyel? 454X 1.Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 4 5x Mennyi idő alatt tud kiesteni egy estő egy téglatest alakú szobát, ha a szoba alapélei 4 és 6 m, a szoba 3 méter magas, és egy négyzetméter kiestése 6 percbe telik! Az ablakok és ajtók összterülete 8 négyzetméter! 3. Egy számsokaság elemei:, 3, 5, 5, X. Tudjuk, hogy az átlag 4. Határozza meg X értékét! 4. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! lg x 1 lg 5. Egy buszjegyre az automata 6 jegyű számot üt. Hányéle eset lehetséges a hatjegyű szám beállítására? (A szám nullával nem kezdődhet!) 6. Adott két pont: A(4, -6), B(-, 8). Adja meg a két pont távolságát, és az AB szakasz elezőpontjának koordinátáit! 7. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 6x 3 x Egy labdarúgótornán összesen 156 mérkőzést játszottak. Hány csapat vett részt a tornán, ha minden csapat minden csapattal kétszer játszott? 9. Adja meg a következő számok normálalakját! ; 0,0003; Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 4 x 1 x Mekkora annak a szabályos hatszög alakú lapnak a területe, amelynek oldala 1cm?

6 3. Határozza meg a számtani sorozatnak a 8. tagját, ha a sorozat első tagja 10, tizedik tagja pedig 8? 33. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 5 x 3 4x 3 5 x 34. Adott három halmaz: A={,4,6,8 }, B={,4,7,9}, C={1,,4,7}. Ábrázolja a halmazokat, majd olvassa le a három halmaz metszetének és uniójának elemeit! 35. Egy könyvszekrényben nyolc polc van. A legalsó polcon 6 könyv van, majd minden további polcon 5-tel több, mint az alatta lévőn. Hány könyv van ebben a szekrényben? 36. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x x Írja el annak az egyenesnek egyenletét, amely átmegy az origón, és a P(5,) ponton! 38. Hány négyzetméter csempét kell vásárolnunk egy ürdőszoba kicsempézéséhez, melynek alapélei 3 és 4 méter, magassága 3 méter? A ténylegesnél 10%-kal többet kell vennünk a hulladék miatt! A mennyezeten kívül mindenhol csempe lesz, a kádat kivéve, ami 1,5 négyzetméter alapterületű. 39. Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! 3x y 1 7x 5y Mekkora annak a kockának a elszíne és térogata, amelynek a köré írható gömbjének sugara 10cm? 41. Hány darab 5 jegyű számot képezhetünk a,,3,4,5 számjegyekből? 4. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 4 3x 5 4x x 43. Egy iskola tanulóinak 8 %- a jelest, 4 %-a jót, 3 %-a elégségest, és 5 %-a elégtelent kapott nyelvtanból. Hányan járnak az iskolába, ha 40-en kaptak közepest? 44. Mekkora a kúp alakú varázssapkának a elszíne, ha alaplapjának sugara 13 cm, magassága 15cm? (Csak a palástot számolom). Milyen síkidomból tudom összehajtogatni a palástot? 45. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 3x 4 6x Egy háromszög oldalai 10, 1, 15cm. Mekkora a legnagyobb szöge?

7 47. Egy mértani sorozat első tagja 8, hányadosa. Határozza meg a sorozat 10. tagját, és az első tíz tag összegét! 48. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 5 3x 49. Mekkora annak a labdának a elszíne és térogata, amelynek sugara 10cm? 50. A városi buszokon jegyet kell érvényesíteni. A jegyen lévő 9 számjegy közül a gép 3 számjegyet lyukaszt ki. Hányéleképpen állítható be a gép? 51. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 1 cos x 5. Egy osztály tanulóit megkérdezték, hogy kinek hány testvére van. A válaszok : Testvérek száma: Gyakoriság: Készítsen oszlopdiagramot az adatokról! 53. Állapítsa meg, hogy a P(0,4), Q( 5, ) pontok illeszkednek-e az alábbi egyenlettel megadott egyenesre! 5x y + 4 = Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 4 8 x 55. Egy körben egy adott ívhez tartozó középponti és kerületi szög összege 70º. Mekkora a kerületi, és mekkora a középponti szög nagysága? 56. Mekkora annak a valószínűsége, ha egy pénzérmét háromszor eldobunk, mind a háromszor ejet kapunk? 57. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! x 3 x 9 5x Mennyi a pontos értéke a következő kiejezésnek? lg 8 lg8 3 lg 5 lg 175 lg Mekkora annak a derékszögű háromszögnek a kerülete, és területe, amelynek beogói 1cm és 16cm? 60. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! 4x 4 3x 1 0

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben