A évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014"

Átírás

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 A évi választások utólagos értékelése EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2014 ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÓ Felvételi kör: Népesség: Módszertan: A felmérést készítette: EU szavazóképes életkorú (legalább 18./Ausztriában legalább 16. életévét betöltött) európai polgár Személyes interjú (CAPI) TNS Opinion, május 30. és június 27. között BEVEZETÉS... 3 I. RÉSZVÉTEL II. SZAVAZÁS III. TARTÓZKODÁS IV. AZ EURÓPAI POLGÁROK HOZZÁÁLLÁSA A VÁLASZTÁSOKHOZ V. A POLITIKA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ÁLTALÁBAN VI. TÁJÉKOZTATÁS ÉS A RÉSZVÉTELRE BUZDÍTÓ KAMPÁNY Közvélemény-figyelő Osztály Jacques Nancy

2 Fontos megjegyzés Ez a felmérés a választásokkal kapcsolatos szerződés keretében készült (az alkalmazott módszer a 2009-es választások utólagos értékelésére vonatkozó felméréstől eltérően a személyes interjú volt). A választások utáni felmérés adatfelvételi kritériumai a nem, az életkor, a lakóhely szerinti régió és az európai választásokon való részvétel, valamint a leadott szavazat rekonstrukciója voltak. 2

3 BEVEZETÉS A felmérés háttere A felmérést a TNS opinion a helyszínen végezte, közvetlenül a 2014 májusában lebonyolított európai választások után. Célja annak feltárása, hogy milyen okok miatt döntöttek az európai választók a részvétel vagy a távolmaradás mellett. Miként az ilyen jellegű felmérések során mindig, ezúttal is szem előtt kell tartani a felmérés helyszínén és időpontjában aktuális nemzeti, európai és nemzetközi vonatkozások szövevényes hálóját. Az európai viszonyokat már hat éve is elsősorban a monetáris, pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság következményei alakították, és ez érvényes az Európai Parlament mostani felmérésének hátterére is. Újdonság azonban a 2009-es európai választásokhoz képest, hogy az EU-ban tapasztalható politikai helyzet azóta jelentős változásokon ment át: az Európai Unió egy új tagállammal, Horvátországgal bővült, a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új szabályok következtében az Európai Parlament képviselőinek száma 766-ról 751-re változott, első alkalommal került sor arra, hogy az Európai Tanács javasolt jelöltet az Európai Bizottság elnöki tisztségére, figyelembe véve az európai választások eredményeit. Az Európai Parlament új hatáskörét gyakorolva július 15-én Jean-Claude Junckert választotta meg a Bizottság elnökévé, ezen kívül, a polgárok több tagállamban nemzeti szinten is a szavazóurnákhoz járultak: az európai választással párhuzamosan választásokra került sor Belgiumban (szövetségi és és regionális választások), Litvániában (elnökválasztások), Görögországban (helyi választások), Németországban (helyi választások), Írországban (helyi választások), Olaszországban (megyei és helyhatósági választások), Máltán (helyi választások) és az Egyesült Királyságban (helyi választások). 3

4 FŐBB TANULSÁGOK 1. Részvétel: A 2014 európai választások részvételi aránya 42,54% (2009-ben 43%). Ez az arányszám európai átlag, amely mögött a 28 tagállamban jelentős különbségek húzódnak meg az alábbi két szélső érték közötti skálán: a legmagasabb részvételi arány Belgiumban (76,5%), a legalacsonyabb pedig Szlovákiában (13,1%) volt tapasztalható. Hét tagállamban a részvételi arány jelentős növekedése, hatban pedig csaknem azonos szintje figyelhető meg, és visszaesés állapítható meg a többi 15 tagállamban (közöttük azon országok többségében, amelyek az EU-hoz 2004-ben, 2007-ben és 2013-ban csatlakoztak). 2. A szavazáson való részvétel,, illetve az attól való távolmaradás okai Azok a polgárok, akik elmentek szavazni, elsősorban azért járultak az urnákhoz (miként 2009-ben is), mert: polgári kötelességüket kívánták teljesíteni, mert rendszeres szavazók, vagy mert valamelyik, hozzájuk közelállónak érzett politikai pártot kívántak támogatni. E hagyományos indokokat közvetlenül követik a kifejezetten európai megfontolások: mert kifejezésre kívánták juttatni az EU melletti támogatásukat, mert Ön európainak vagy az EU polgárának érzi magát, illetve mert az európai választásokon való részvétellel Ön változtathat a dolgokon. A Lisszaboni Szerződés intézményi rendelkezéseinek hatálybalépését követően egy új választható válasz került fel a májusában megkérdezettek közül a szavazatukat ténylegesen leadó személyek számára készített listára: Mert befolyásolni kívánja az Európai Bizottság elnökének kiválasztását. Ezt a választ a válaszadók átlagosan 5%-a jelölte meg azon három lehetséges válasz közül, amelyek a szavazáson való részvétel indokolására rendelkezésre álltak. Érdekes megállapítás, hogy három országban ez az arány eléri vagy túllépi a 10%-os határértéket: Ausztriában (12%), Németországban (10%) és Luxemburgban (10%). Ami a szavazástól távolmaradók leggyakrabban hivatkozott indokait illeti, ezek (miként 2009-ben is) a politika iránti általános bizalom és érdeklődés hiányát mutatják: általában nem bízom a politikában vagy elégedetlen vagyok vele, nem érdekel a politika, szavazatomnak nincsenek következményei vagy úgysem változtatna semmit. Ki kell emelni, hogy a távolmaradás indokaként az EU-val szembeni ellenérzésre hivatkozó válaszok nem szerepeltek a válaszadók leggyakoribb választásai között: ilyen indok lehetett az európai ügyek iránti érdeklődés hiánya, az Európai 4

5 Parlamenttel szembeni elégedetlenség, az EU-ra vonatkozó ismeretek hiánya, az uniós integrációval ellentétes vélemény és a nyilvános vita hiánya. 3. A leadott szavazatok tétjei: Az európai választásokon való részvétel mellett döntő polgárok számára a szavazás legfőbb tétjét a munkanélküliség problémája jelentette. A polgárok szemében a második legfontosabb tét a gazdasági növekedés volt. A harmadik helyre a bevándorlás témája került, ami uniós szinten jelentős növekedést mutat a 2009-ben tapasztalt eredményekhez képest. 4. Az Európai Unió megítélése Az EU-hoz tartozás a válaszadók abszolút többségének véleménye szerint jó dolog. Ami az EU melletti elkötelezettséget illeti, ezt mind a résztvevő, mind pedig a távolmaradó európai polgárok nagy többsége ismét kinyilvánította. Továbbra is abszolút többségben vannak azok az európai polgárok, akik uniós polgárnak vallják magukat, jóllehet ez az érzés jelentősen csökkent a válság által a legkeményebben sújtott országokban. Ezzel szemben megállapítható, hogy az európai polgárok többségének véleménye szerint az Európai Parlament nem veszi kellőképpen figyelembe az őket aggasztó problémákat (ez a válasz a 2009-ben adottakhoz képest most gyakrabban szerepelt). A polgárok európai intézmények iránti bizalma erősen romlik. E bizalom ugyanis a 2009-ben rögzített adatokhoz képest 15 országban csökkent. Különösen megfigyelhető ez a válság által leginkább érintett országok Görögország, Spanyolország, Olaszország, Portugália, valamint Franciaország esetében. 5. Az európai választások iránti érdeklődés A válaszadók abszolút többsége véli úgy, hogy minden szükséges információval rendelkezik ahhoz, hogy a választásokon leadja szavazatát. 5

6 6. A részvételre buzdító kampány emléke Miként 2009-ben is, ezúttal is vonatkozott kérdés arra, emlékeznek-e a polgárok a szavazáson való részvételre buzdító kampányra. Tíz európai polgár közül hat nyilatkozott úgy, hogy ez határozottan megmaradt emlékezetében. Az európai átlagérték mögött jelentős nemzeti különbségek húzódnak meg, e kérdés tekintetében ugyanis az EU 28 országa között akár 45%-os eltérés is megfigyelhető (Svédország: 89%, Belgium: 44%). 7. Szociodemográfiai tendenciák: Az összefoglaló mellékletében bizonyos kérdések kapcsán részletes szociodemográfiai elemzés olvasható. A legfontosabb tendenciák között találjuk az alábbiakat: A nők és a férfiak közötti különbség nő, és eléri a 4%-ot. (2009-ben 2% volt.) Miként 2009-ben, a legaktívabbak a vezető beosztásúak és a függetlenek voltak. Megfigyelhető azonban, hogy a diákok és a munkanélküliek részvétele nőtt. Ezúttal is a fiatalok (a 18 és 24 év közöttiek) körében a legmagasabb a távolmaradás aránya, viszont ők nyilatkoznak a legpozitívabban az EU-val kapcsolatos kérdésekben. Ami a részvételre buzdító kampányt illeti, ilyenre a legkevésbé emlékeztek a nők, a kevésbé iskolázottak, valamint a háztartásbeliként élő nők/férfiak. 6

7 I. RÉSZVÉTEL A. A részvétel az EU 28 tagállamának összesített szintjén a korábbi szinten maradt A 2014-es európai választásokon való részvételi arány összesített európai szinten 42,54% volt. B. Nemzeti szinten a részvétel tekintetében határozott különbségek mutatkoznak 1 76,5%-os eltérés mutatkozik a legerősebb és a leggyengébb részvételi arányt képviselő ország között (Belgiumban, ahol a szavazás kötelező, és az európai szavazásokkal egyidejűleg parlamenti szavazást is tartottak, a szavazásra jogosultak 89,6%-a szavazott, Szlovákiában pedig mindössze 13,1%-uk). C. A részvételi arányra vonatkozó nemzeti kimutatások hez képest a részvétel jelentős növekedése figyelhető meg hét országban: Litvániában (47,3% ; +26,3), Görögországban (60% ; +7,4), Svédországban (51,1% ; +5,6), Németországban (48,1% ; +4,8), Romániában (32,4% ; +4,7), Horvátországban (25,24% ; +4,4 3 ) és Franciaországban (42,4%, +1,8). A részvételi arány szinten marad (+/- 1% eltérést megengedve) hat tagállamban: Belgiumban, Ausztriában, Finnországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Lengyelországban. A részvétel csökken a többi tagállamban, közülük a legerőteljesebben Lettországban (a korábbi 30,2%-ról 23,5%-re). 1 A választásokon való részvétel kötelező Belgiumban, Luxemburgban, Görögországban és Cipruson. 2 A számítások időpontjában még nem álltak rendelkezésre végleges adatok Finnországról és az Egyesült Királyságról. 3 Horvátország esetében 2013-hoz viszonyítva. 7

8 II. A szavazók profilja A hez viszonyítva a szavazók későbbi szakaszban döntenek úgy, hogy részt vesznek a szavazáson A szavazáson való részvétel elhatározásának időpontja közelebb kerül a szavazás napjához. A legtöbb szavazó (45%-a) úgy nyilatkozott, hogy 2014-ben is az általa minden szavazáson követett időrend szerint döntött. Ez a válasz azonban 5%-os csökkenést jelent (2009-ben 50% volt), a szavazás napjához közelebbi időpont javára. Azon szavazók számának csekély arányú növekedése figyelhető meg ugyanis, akik úgy nyilatkoznak, hogy a szavazáson való részvétel melletti döntésük időpontja a szavazást megelőző hónapokra (23%, +2), hetekre (14%, +1), napokra (10%, +1) vagy magára a szavazás napjára (7%, +1) esik. Nemzeti szinten: Azon szavazók aránya, akik a választásokat megelőző néhány hónap vagy néhány hét folyamán döntenek a részvétel mellett, a legmagasabb Görögországban (48%), Olaszországban (47%), Olaszországban, Írországban és Svédországban (mindkét esetben 43%). Azon szavazók aránya, akik a választásokat megelőző néhány nap folyamán döntenek a részvétel mellett, a legmagasabb a Cseh Köztársaságban (19%), Dániában és Hollandiában (18 18%) és Svédországban (17%). B. A szavazat okai A megnevezett indokok gyakorisági sorrendje nem változott a 2009-ben megfigyelhető sorrendhez képest. A szavazáson megjelentek indokainak élén álló válaszok a szavazás polgári kötelességem (41%, -6) és a rendszeres szavazó vagyok (41%, +1) voltak. Ezután következik a szavazatommal a hozzám közelállónak érzett politikai pártot kívántam támogatni válasz (22, -2%). Ezek után három maradéktalanul európai válasz következik: támogatom az EU-t (14%, -2) ; európainak érzem magam (13%, =) ; az európai választásokon való részvétellel változtathatok a dolgokon (12%, -7). Az ezek után következő válaszok tekintetében három jelentős fejleményre érdemes felhívni a figyelmet: csökken azok aránya, akik a szavazással változtatni kívánnak a dolgokon (12%, -7), miközben nő azoké, akik célja az EU-val kapcsolatos 8

9 elégedetlenség kifejezése (7%, +5) és a nemzeti kormánnyal kapcsolatos elégedetlenség kifejezése (10%, +5). C. A szavazat tétje A jelenlegi válsággal összefüggésben a szavazók számára a szavazás legfőbb tétjét (45%, +8) a munkanélküliség jelentette. Ezután a legtöbben a gazdasági növekedést jelölték meg (40%, -1). Meg kell jegyezni, hogy 2009-ben is ez a két válasz volt a leggyakoribb, 2014-ben azonban a sorrendjük fordított. A bevándorlás (23%, +7) válasz erőteljes növekedést mutat 2009-hez képest. A nyugdíjasok jövője válasz 22%-kal szinten maradt. Az EU szerepe a nemzetközi porondon válasz kis mértékben csökkent (20%, -2). Megjegyzendő, hogy az egységes pénznemre vonatkozó válaszok aránya 17%, ami 5%-os növekedést jelent. A 2009-hez képest csökkenést mutató válaszok a terrorizmus (7%, 4) és az éghajlatváltozás elleni küzdelem (12%, 4). Nemzeti szinten: A munkanélküliség megjelölése került az első helyre a válság által leginkább sújtott országokban: Görögországban (73%, +13), Cipruson (67%, +28), Spanyolországban (66%, +1) és Olaszországban (65%, +29). A gazdasági növekedést nevezték meg a leggyakrabban Portugáliában (55%, +12), Lettországban (50%, 7) és Litvániában (49%, 5). A bevándorlás tétje nő 19 tagállamban, egyes esetekben akár kétszeresére is, például az Egyesült Királyságban (42%, +21% 2009-hez képest), valamint Franciaországban (21%, +11). 9

10 III. A SZAVAZÁSTÓL TÁVOLMARADÓK PROFILJA A 2014-es európai választásokról való távolmaradási arány összesített európai szinten 57,46% volt. A. A nem szavazók profilja megegyezik a 2009-ben tapasztalttal Ezen elemzésből egyértelműen kiderül, hogy a szavazástól távolmaradó minden öt személy közül egy a szavazás napján döntött úgy, hogy nem megy el szavazni. Az e kérdésre adott válaszok elemzéséhez a 2009-es szavazásokat követően megvalósított desk research eredményeként kapott besorolást használtunk. A 2009-es adatokkal való összevetés kimutatja, hogy a távolmaradók profilja tekintetében alig van eltérés. 1. A feltétlenül távolmaradók Ők sohasem szavaznak. A nem szavazók 24%-át képviselik, és ezzel arányuk 2%- kal emelkedett 2009-hez viszonyítva. 2. A megfontolt távolmaradók E besorolásba azok tartoznak, akik a szavazás napját megelőző hónapok (18%, ben is) vagy hetek (13%, 2). folyamán döntöttek a szavazástól való távolmaradás mellett. Ők összesen a távolmaradók 31%-át alkotják. 3. Az impulzív távolmaradók Összesen a távolmaradók 34%-át képviselik: csupán a szavazás előtti napokban (15%, -1) vagy a szavazás napján (19%, +3) döntenek úgy, hogy nem mennek el szavazni. 4. A határozatlan távolmaradók E nem-szavazók, akik a távolmaradók 11%-át (-2%) képviselik, nem tudják, hogy mikor döntöttek az európai szavazástól való távolmaradás mellett. Számuk 2009-hez képest 2%-kal csökkent. Nemzeti szinten: Az impulzív távolmaradók aránya a legmagasabb Dániában (57%, +15), Hollandiában (56%, +12) és Svédországban (43%, -1). A határozatlan" távolmaradók aránya az Egyesült Királyságban a legmagasabb (23%, +6). 10

11 B. A választástól való távolmaradás okai Jóllehet a távolmaradók leggyakrabban megjelölt indoka miként 2009-ben is a politika iránti bizalom általános hiánya, ez a válasz csökkenést mutat (23%, -5). Nemzeti szinten ez a válasz került első helyre Cipruson (56%, +12), Spanyolországban (41%, +17) és Bulgáriában (38%, -7). Ezzel szemben e válasz igen ritkán fordult elő Dániában (7%), Belgiumban és Luxemburgban (9%). A második megnevezett indok a politika iránti érdeklődés hiánya (19%, +2%). Nemzeti szinten ez a válasz került első helyre Magyarországon (32%, +3), Spanyolországban (30%, +4) és Portugáliában (27%, +4). A soron következő indok a részvételnek nincsen következménye/nem változtat semmin (14%, -3). Nemzeti szinten a részvételnek nincsen következménye választ a leggyakrabban Bulgáriában (29%, -2), Cipruson (25%, +4) és Lettországban (22%, -16) adták Ezzel szemben a legkevésbé hivatkoztak erre Dániában (6%), az Egyesült Királyságban (6%) és Írországban (8%). Fontos megjegyezni, hogy az EU-ra, az Európai Parlamentre vagy az európai parlamenti választásokra vonatkozó ismeretek hiánya 7%-kal (-3) csak a 9. helyre került. Nemzeti szinten erre a válaszra a legtöbben Svédországban (22%) és Hollandiában hivatkoznak. 11

12 IV. AZ EURÓPAI POLGÁROK HOZZÁÁLLÁSA A VÁLASZTÁSOKHOZ 1. Az EU-hoz tartozás E kérdés nem szerepelt a 2009-es választásokat követően végzett felmérés kérdései között. Az összehasonlítás ezért az Eurobarométer által 2009 tavasza óta végzett különböző vizsgálatokra támaszkodik. A válaszok az EU-hoz tartozás érzésének stabilitását erősítik meg: az EU-hoz tartozni a válaszadók abszolút többségének (51%) véleménye szerint jó dolog. Különbségek vannak azonban a szavazáson részt vevők és az attól távolmaradók között: a szavazók 63%-a és a távolmaradók 42%-a gondolja úgy, hogy az EU-hoz tartozni jó dolog. Megjegyzendő, hogy az európai polgárok 28%-a gondolja úgy, hogy az EU-hoz tartozni sem jó, sem rossz dolog : az így gondolkodók aránya 22% a szavazók és 34% a távolmaradók esetében. Nemzeti szinten: Az EU-hoz tartozást a leginkább Luxemburgban (78%), Belgiumban (69%) és Máltán (68%) tartják jó dolognak. Ezzel szemben a legkevésbé vélik így a Cseh Köztársaságban (27%), Olaszországban (35%) és Cipruson. 2. A saját országhoz és Európához fűződő érzelem Tíz válaszadó közül kilenc érzi saját országához tartozónak magát (90%, -1% 2009-hez képest). Ezzel párhuzamosan 62% (-2%) Európához tartozónak is érzi magát. Fontos mozzanat, hogy mind a szavazók, mind pedig a távolmaradók többsége (jóllehet meglehetősen eltérő arányban) Európához tartozónak érzi magát (72% az előbbiek, és 56% az utóbbiak esetében). Nemzeti szinten: Az Európához tartozás érzése a legalacsonyabb Görögországban (41%, -12), Cipruson (41%, -15) és Olaszországban (45%, -14). 12

13 Az Egyesült Királyság is azon országok közé tartozik, ahol az Európához tartozás érzése viszonylag a leggyengébb (47%). Meg kell azonban jegyezni, hogy ez 2009-hez képest 1%-os emelkedést jelent. 3. Az uniós polgárság érzése A válaszadók 63%-a (-1) az EU polgárának érzi magát. Ez többségi érzés, jóllehet meglehetősen eltérő arányokban nyilvánul meg a szavazók (72%) és a távolmaradók (56%) esetében. Nemzeti szinten: 24 tagállamban a válaszadók abszolút többsége érzi magát az EU polgárának. Ismét megfigyelhető, hogy a legnagyobb csökkenés a válság által leginkább sújtott országokban a legjelentősebb: Cipruson (52%, -19), Görögországban (46%, -17) és Olaszországban (45%, -16). 4. Az európai intézmények iránti bizalom E kérdéssel kapcsolatban ugyanaz a csökkenő tendencia tapasztalható, mint az Eurobarométer által az utóbbi évek során végzett felmérésekben is. Eszerint a válaszadók 43%-a nyilatkozik úgy, hogy megbízik az intézményekben. A 2009-es választások után végzett felmérés során ez az arány 50% volt. A bizalom meglétének aránya 55% a szavazók és 35% a távolmaradók esetében. Az európai polgárok 52%-a (+12) azonban nem bízik meg az európai intézményekben. Nemzeti szinten: 2009-hez képest az európai intézmények iránti bizalom 27 tagállam közül 15-ben csökkent 4. A bizalomvesztés a válság által érintett egyes országokban különösen nagyarányú: Olaszországban (35%, -25), Portugáliában (34%, -24) Spanyolországban (38 %, -21), Cipruson (48%, -18), Görögországban (39%, -12), és ezeken kívül Franciaországban is (36%, -10) ben Horvátország nem volt ez Európai Unió tagja 13

14 Érdekes jelenség hogy egyes országokban jelentős arányban voltak olyan polgárok, akik e kérdésre a nem tudom választ adták: Lengyelországban (13%), az Egyesült Királyságban (10%) és Észtországban (9%). 5. Figyelembe veszi-e az Európai Parlament az európai polgárokat aggasztó problémákat? A válság körülményei a polgárok aggályait bizonyosan megerősítették, a válaszok mindenesetre az intézményekkel szembeni elégedetlenség növekedését mutatják. A válaszadók 54%-a véli úgy, hogy az Európai Parlament nem veszi megfelelően figyelembe az európai polgárok aggodalmait. Ez az arány 2009-ben 41% volt. Az Európai Parlament a résztvevők 47%-ának véleménye szerint nem veszi megfelelően figyelembe az európai polgárok aggodalmait. A távolmaradók közül 59% gondolja így. Ezzel szemben a válaszadók 38%-a osztja azt a véleményt, hogy az Európai Parlament megfelelően figyelembe veszi aggodalmaikat: az arány 48% a résztvevők és 31% a távolmaradók esetében. Nemzeti szinten: Az az érzés, hogy az Európai Parlament figyelembe veszi a polgárokat aggasztó problémákat, 19 tagállamban mutat csökkenő tendenciát. A csökkenés 2009-hez képest a legjelentősebb Spanyolországban (27%, -26), Cipruson (35%, -25) és Szlovákiában. Növekszik azonban 8 tagállamban, közöttük főleg Máltán (63%, +5), Németországban (48%, +5) és Bulgáriában (39%, +4). 14

15 V. A POLITIKA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS ÁLTALÁBAN Ma az EU polgárainak abszolút többsége nyilatkozik úgy, hogy nem érdekli a politika (54%), ez azonban olyan erőteljes különbségeket mutat a tagállamok között, amelyek elérik akár a 43%-ot. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az érdeklődés hiánya 37% a szavazók, azonban 68% a távolmaradók körében. Nemzeti szinten: A politika iránti érdektelenség a legerőteljesebb Horvátországban (75%), a Cseh Köztársaságban és Portugáliában (71% 71%), valamint Romániában (70%) Ezzel szemben a legkevésbé jellemző Dániában (32%), Luxemburgban és Németországban (33% 33%). 15

16 VI. TÁJÉKOZTATÁS ÉS A RÉSZVÉTELRE BUZDÍTÓ KAMPÁNY A. A választáson való részvételhez elegendő információ Az európai polgárok 57%-a (+4) véli úgy, hogy minden szükséges információval rendelkezik annak eldöntéséhez, hogy kire adja le szavazatát az európai választásokon. Ezt a véleményt a szavazók 75%-a és a távolmaradók 44%-a osztja. Nemzeti szinten: 28 országból 26-ban a polgárok abszolút többsége nyilatkozta, hogy rendelkezik a választáshoz szükséges minden információval. Pozitív változás következett be 16 országban, közöttük mindenekelőtt Bulgáriában (65%, +16), Litvániában (71%, +14) és az Egyesült Királyságban (55%, +13). Csupán két országban fordult elő, hogy a válaszadók abszolút többsége úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezett minden szükséges információval: Portugáliában (54%, +4) és a Cseh Köztársaságban (53%, +5) B. A részvételre buzdító kampány emléke Amikor a válaszadókat arról kérdeztük, emlékszenek-e a polgárokat az európai választásokon való részvételre buzdító kampányra, 65% (-2) igennel felelt. Ezt az emlékképet abszolút többségben erősítik meg a résztvevők (73%) és a távolmaradók (58%) egyaránt. Nemzeti szinten: Ez azonban európai átlagérték, amely mögött jelentős nemzeti különbségek húzódnak meg, e kérdés tekintetében ugyanis akár 45%-os eltérés is megfigyelhető az első helyen álló Svédország (89%) és az utolsó Belgium (44%) között. 16

17 17

18 I. RÉSZVÉTEL 1. Részvétel 1) Európai átlag Részvétel az európai választásokon (%EU) 18

19 2) Nemzeti eredmények A május i európai választásokon való részvétel a 28 tagállamban 19

20 3) Nemzeti fejlesztések A május i európai választásokon való részvétel a 28 tagállamban Összehasonlítás az előző választással (%) Az előző európai választások eredményei Horvátországban 2013-ra 20

21 II. A SZAVAZAT 1. A szavazásra menetelre irányuló döntés meghatározó pillanata 1) Európai átlag Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 21

22 Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 22

23 2) Nemzeti eredmények Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 23

24 3) Nemzeti fejlesztések Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 24

25 2. A szavazás okai 1) Európai átlag Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 25

26 2) Nemzeti eredmények Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 26

27 3) Nemzeti fejlesztések Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 27

28 3. Mi a tét a szavazatban 1) Európai átlag Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 28

29 2) Nemzeti eredmények Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 29

30 3) Nemzeti fejlesztések Alap : azok a válaszadók, akik szavaztak 30

31 III. TARTÓZKODÁS 1. A tartózkodásra irányuló döntés meghatározó pillanata 1) Európai átlag Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 31

32 Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 32

33 2) Nemzeti eredmények Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 33

34 3) Nemzeti fejlesztések Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 34

35 2. A tartózkodás okai 1) Európai átlag Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 35

36 2) Nemzeti eredmények Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 36

37 3) Nemzeti fejlesztések Alap : azok a válaszadók, akik nem szavaztak 37

38 IV. EURÓPÁHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 1. Az EU tagság: jó vagy rossz dolog? 1) Európai átlag 38

39 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 39

40 3) Nemzeti eredmények 40

41 41

42 2. Kötődés Európához 1) Európai átlag 42

43 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 43

44 3) Nemzeti eredmények 44

45 4) Nemzeti fejlesztések 45

46 3. Kötődés az országhoz 1) Európai átlag 46

47 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 47

48 3) Nemzeti eredmények 48

49 4) Nemzeti fejlesztések 49

50 4. Az európai állampolgári érzés 1) Európai átlag 50

51 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 51

52 3) Nemzeti eredmények 52

53 4) Nemzeti fejlesztések 53

54 5. Bizalom az EU intézményekben 1) Európai átlag 54

55 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 55

56 3) Nemzeti eredmények 56

57 4) Nemzeti fejlesztések 57

58 6. Az európai állampolgárok aggodalmainak Európai Parlament általi figyelembe vétele 1) Európai átlag 58

59 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 59

60 3) Nemzeti eredmények 60

61 61

62 4) Nemzeti fejlesztések 62

63 V. ÉRDEKLŐDÉS AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ÉS POLITIKA IRÁNT ÁLTALÁBAN 1. Érdeklődés a politika iránt 1) Európai átlag 63

64 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 64

65 3) Nemzeti eredmények 65

66 4) Nemzeti fejlesztések 66

67 2. Azon ismeret jelentősége, hogy mely jelölteket választották meg Európai Parlamenti képviselőknek 1) Európai átlag 67

68 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 68

69 3) Nemzeti eredmények 69

70 4) Nemzeti fejlesztések 70

71 3. Azon ismeret jelentősége, hogy mely politikai párt rendelkezik a legtöbb Európai Parlamenti képviselővel, akiket az európai választásokon választottak meg 1) Európai átlag 71

72 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 72

73 3) Nemzeti eredmények 73

74 4) Nemzeti fejlesztések 74

75 VI. INFORMÁCIÓ ÉS KAMPÁNYNAK VALÓ KITETTSÉG 1. Tájékozottsági szint a választás napja előtt 1) Európai átlag 75

76 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 76

77 3) Nemzeti eredmények 77

78 4) Nemzeti fejlesztések 78

79 2. Az embereket választásra ösztönző kampány felidézése 1) Európai átlag 79

80 2) Szavazók / Tartózkodók az európai választásokon 80

81 3) Nemzeti eredmények 81

82 4) Nemzeti fejlesztések 82

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. szeptember 15. Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és

Részletesebben

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ

TARTALOM - * % = + ELÕSZÓ TARTALOM ELÕSZÓ 1. Diszkrimináció Európában: megítélés és hozzáállás 1.1 Áttekintés 4 1.2 Etnikai származás 7 1.3 Fogyatékkal élõk 10 1.4 Szexuális irányultság 11 1.5 Életkor szerinti diszkrimináció 13

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.3. COM(2014) 38 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE HU HU I. Bevezetés A jelentés szakpolitikai háttere

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS

Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS Kommunikációs Főigazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság Közvélemény-figyelő Egység Brüsszel, 2011. június 27. Európai Parlament Eurobarométer speciális felmérés Önkéntes munka

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 2013 ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A ManpowerGroup az idén nyolcadik éve megjelenő Éves Tehetség Felmérés elkészítésekor 42 ország és térség több mint 38 000 munkáltatójának

Részletesebben

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Juhász Attila Krekó Péter Molnár Csaba 1. Elméleti keret Érdekes ellentmondás, hogy miközben a politikai közbeszédben szokás a szélsőjobboldal időről időre

Részletesebben

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN?

A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? A SZOLIDARITÁS MAKRO- ÉS MIKROSZINTŰ ASPEKTUSAI KIKET ÉS MILYEN MÓDON TÁMOGAT ÉS TÁMOGATNA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN? Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel

Részletesebben

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és szakirodalom alapján Írta: Gáti Annamária 2010. január 20. A tanulmány az Aktív állampolgárság alapítvány

Részletesebben

Kik az Európai Unió új kritikusai?

Kik az Európai Unió új kritikusai? Kik az Európai Unió új kritikusai? Euroszkepticizmus Európában és Magyarországon A 2014-es európai parlamenti választások elemzése 2014. június Vezetői összefoglaló A 2014-es európai parlamenti választásokat

Részletesebben

Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon

Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon Tanulmányunkban az előítéletesség meglétét és mértékét a lakosság körében Magyarországon végzett

Részletesebben

Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban, 2009

Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban, 2009 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2010. október Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-246-6 A KSH információstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének részeként kérjük olvasóinkat, hogy osszák meg

Részletesebben

Választási rendszerek az Európai Unióban

Választási rendszerek az Európai Unióban Választási rendszerek az Európai Unióban Bár az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) egyetlen közvetlenül választott szerve, mégsem létezik egységes közösségi választási rendszer az EU-ban. Az EP

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

Éves jelentés a rasszizmus és az idegengyűlölet helyzetéről az EU tagállamaiban

Éves jelentés a rasszizmus és az idegengyűlölet helyzetéről az EU tagállamaiban Éves jelentés a rasszizmus és az idegengyűlölet helyzetéről az EU tagállamaiban EUMC, 2006 ÖSSZEFOGLALÓ Előszó a 2006-os éves jelentéshez Ez a 2005-ről szóló éves jelentés az első, teljes évre kiterjedő

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A KÉTELY MOZGATÓRUGÓI

A KÉTELY MOZGATÓRUGÓI Az európai integráció mélyítésével kapcsolatos választói attitűdöket befolyásoló tényezők Skandináviában Polgár Tamás (egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról

Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról 2011. december Vezetői összefoglaló 2012. január 1-én az Európai

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 3. szám 1-36. oldal ISSN 2062-0861 Balogi Csilla: Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Háttér Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben