Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban"

Átírás

1 Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF

2 ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai rendszere Fımodul Az ellátottak száma modul

3 Ellátások Öregségi (korbetöltött) Öregségi (korhatár alatti) Rokkantsági (korbetöltött, baleseti rokkantságival együtt) Elı-, bányász-, és korengedményes Rokkantsági (korhatár alatti) Baleseti rokkantsági (korhatár alatti) Özvegyi (ideiglenes) Özvegyi (korbetöltött) Özvegyi (korhatár alatti) Szülıi nyugdíj Árvaellátás Mezıgazdasági szövetkezeti járadékok Baleseti járadék Átmeneti járadék Rendszeres szociális járadék Bányász egészségkárosodási járadék Rokkantsági járadék Házastársi pótlék Egyéb járadék

4 Az ESSPROS módszertana az alábbi kategóriákat különbözteti meg: Rokkantsági nyugdíj (rokkantság funkció) Korhatár elıtti nyugdíj csökkent munkaképesség miatt (rokkantság funkció) Öregségi nyugdíj (öregség funkció) Korhatár alatti öregségi jellegő nyugdíj (öregség funkció) Részleges nyugdíj (öregség funkció) Özvegyi/árvasági nyugdíj/ellátás (hátramaradottak funkció) Korhatár elıtti nyugdíj munkaerıpiaci okok miatt (munkanélküliség funkció)

5 A nyugdíjas ellátottak ellátástípus szerinti bontása az öregségi nyugdíjakat, a hozzátartozói ellátásokat, a rokkantsági nyugdíjakat, a korhatár elıtti nyugdíjazási formákat

6 Nyugdíjkorhatár A nyugdíjkorhatárt elért ellátottaknak fizetett nyugdíj az öregségi nyugdíj kategóriájába tartozik. Az öregségi nyugdíjasok között jelennek meg az általános nyugdíjkorhatárt elért rokkantsági nyugdíjasok is. A rokkantsági nyugdíjasok között csak a korhatár alattiak vannak számbavéve.

7 Adatok EUROSTAT adatbázisa Nyugdíjasokra tavaszán elıször közölt dec. 31-re (Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság adatai hiányosak) Népesség: jan.1. GDP: évi

8 A 60 éves és idısebbek népességen belüli aránya (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 EU 27 EU 25 Olaszország Német ország Svédország Görögország Bulgária Portugália Finnország Belgium Lettország Ausztria Dánia Észt ország Spanyolország Magyarország Egyesült Királyság Franciaország Szlovénia Csehország Litvánia Hollandia Málta Románia Luxemburg Lengyelország Ciprus Szlovákia Írország

9 A népesség 60 éves korban várható élettartama (év) 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 EU 27 Franciaország Spanyolország Olaszország Svédország Ausztria Finnország Németország Ciprus Belgium Egyesült Királyság Hollandia Luxemburg Írország Görögország Portugália Szlovénia Málta Dánia Lengyelország Csehország Észtország M agyarország Szlovákia Litvánia Románia Lettország Bulgária

10 A nyugdíjas ellátottak népességen belüli aránya (%) Észtország Németország Olaszország Ausztria Szlovénia Franciaország Magyarország Luxemburg Litvánia Svédország Románia Csehország Lettország Lengyelország Finnország Szlovákia Görögország Dánia Spanyolország Málta Írország Ciprus 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Port ugália Bulgária

11 A nyugdíjasok a 60 éves és idısebb népesség százalékában 160,0 140,0 Országok EU-24 átlaga 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Szlovákia Lengyelország Luxemburg Rom ánia Litvánia Szlovénia Franciaország Észtország Csehország Bul gária Portugália Magyarország Ausztri a Lettország Finnors zág Ném etország Svédország Olaszország Írország Dánia Görögország Málta Spanyolország Ci prus 0,0

12 A rokkantsági nyugdíjasok népességen belüli aránya (%) Svédország Észt ország Finnország Lengyelország Litvánia Magyarország Franciaország Csehország Románia Luxemburg Port ugália Bulgária Ausztria Dánia Szlovákia Lettország Írország Olaszország Málta Németország Spanyolország Szlovénia Görögország Ciprus 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

13 Rokkantsági nyugdíjasok a munkaképes korú népesség százalékában 10,0 9,0 Országok EU_24 átlaga 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Svédország Finnország Észt Lengyelország Litvánia Franciaország Magyarország Csehország Románia Luxemburg Port ugália Dánia Ausztria Bulgária Szlovákia Lettország Írország Olaszország Málta Német ország Spanyolország Szlovénia Görögország Ciprus 0,0

14 A GDP egy fıre jutó értékei az Európai Unió tagállamaiban 2006-ban A GDP értékei pps/fı-ben (vásárlóerı-egység/fı) EU 27 EU 15 Luxemburg Írország Hollandia Ausztria Dánia Svédország Egyesült Királyság Belgium Németország Finnország Franciaország Spanyolország Olaszország Görögország Ciprus Szlovénia Csehország Málta Portugália Észtország Magyarország Szlovákia Litvánia Lengyelország Lettország Románia Bulgária

15 A nyugdíjas ellátottakra fordított kiadások a GDP százalékában 2006-ban 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 EU_27 EU_25 EU_15 Olaszország Ausztria Franciaország Portugália Németország Lengyelország Hollandia Görögország Svédország Belgium Finnország Egyesült Királyság Dánia Szlovénia Magyarország Málta Spanyolország Luxemburg Csehország Bulgária Szlovákia Ciprus Litvánia Lettország Észtország Románia Írország

16 Az egy fıre esı GDP (pps) és a népesség 60 éves korban várható élettartama közötti kapcsolat pontdiagramja (r=0,82) 26,0 A népesség 60 éves korban várható élettartama 24,0 22,0 20,0 18,0 y = 0,0002x + 16,989 R 2 = 0,676 16, Egy fıre jutó GDP

17 A nyugdíjasok (rokkantak nélkül) és a 60 éves és idısebb népesség közötti összefüggés y = 0,8446x + 3,7095 és r = 0,58 A nyugdíjasok és a rokkantsági nyugdíjasok közötti összefüggés y = 0,1504x -0,1694 és r = 0,53 2 R = 0,332 2 R = 0,2791

18 A matematikai-statisztikai elemzések eredményei Országok száma Minimum Maximum Átlag Szórás Ny/p 24 13,40 29,60 25,09 4,40 Rokk/p 24 1,09 6,28 3,60 1,25 60+/p 24 15,22 25,51 21,04 2,65 65+/(15-64) 24 15,80 30,22 23,17 3,78 e ,36 24,64 21,65 2,03 GDP Fogl_ ,1 69,6 44,19 11,03 Munka 24 58,5 64,1 60,95 1,66 Ny/(15-64) 24 19,21 42,71 36,78 6,67 Rokk/Ny 24 5,67 23,30 14,32 4,33 Ny/ ,01 213,4 159,84 26,11 Rokk/(15-64) 24 1,56 9,56 5,29 1,87

19 Fıkomponens analízist 1. fıkomponens sajátértéke 4,202, az eredeti változók 35,015%-át magyarázza: Ezt a faktort Nyugdíjasoknak nevezem. 2. fıkomponens: 2,89, 24,082%. Idısek 3. fıkomponens: 2,402, 20,021%. Munka világa 4. fıkomponens:1,468, 12,233% Jólét

20 K-közép klaszterezés Klaszter Távolság Klaszter Távolság Ausztria 1 0, Csehország 6 0, Finnország 1 0, Észtország 6 0, Franciaország 1 0, Lengyelország 6 0, Svédország 1 0, Litvánia 6 0, Görögország 2 0, Magyarország 6 0, Írország 2 0, Portugália 6 0, Málta 2 0, Szlovákia 6 0, Spanyolország 2 0, Dánia 7 0, Bulgária 5 0, Németország 7 0, Lettország 5 0, Olaszország 7 0, Románia 5 0, Szlovénia 7 0, Ciprus 3 0 Luxemburg 4 0

21 Klaszterek a pontfelhıdiagrammal 2 1. f a k t o r: N y u g d í j a s o k Magyarország Klaszter faktor: Jólét

22 A nyugdíjrendszerek sajátosságai Görögország Spanyolország, Ciprus, Málta Dánia, Finnország, Svédország Luxemburg

23 Irodalom: : Nyugdíjas ellátottak az EUROSTAT adatbázisa alapján, Nyugdíjbiztosítási Értesítı, február,

24 Köszönöm a figyelmet!

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell

Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem. Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell 2010. Október 18. Első számú prioritás a megfelelő és fenntartható nyugdíjjövedelem Nem létezik egyetlen ideális nyugdíjrendszer modell A népesség idősödése a korábban vártnál gyorsabb ütemben következett

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Szerepváltozások 2011 Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Monostori Judit 1. Az idısödı nık munkaerı-piaci helyzete itthon és Európában Magyarországon 1998-ig hosszú évtizedeken

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. szeptember Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-265-7 Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban A járulékpolitika középpontjában az elmúlt húsz évben az a gondolat állt, hogy a járulékok csökkentése a foglalkoztatási

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év)

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év) Közzététel: 2015. január 14. Következik: 2015. január 15. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 9. Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. december és. év) Decemberben a fogyasztói

Részletesebben

Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról

Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról Sereghajtókból éllovass{ a füst elleni harcban A Policy Solutions összehasonlító elemzése a doh{nyz{s magyarorsz{gi és EU-s szab{lyoz{s{ról 2011. december Vezetői összefoglaló 2012. január 1-én az Európai

Részletesebben

A magyar mezőgazdaság versenyképességének elemzése az utóbbi időben a

A magyar mezőgazdaság versenyképességének elemzése az utóbbi időben a Mûhely Jámbor Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója E-mail: jambor.ati@t-online.hu A magyar gabonafélék megnyilvánuló komparatív elônyei és hátrányai A magyar mezőgazdaság versenyképességének

Részletesebben

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. szeptember 15. Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Európai adópolitika változása a válság hatására

Európai adópolitika változása a válság hatására Európai adópolitika változása a válság hatására BOZSIK Sándor Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc pzbozsi@uni-miskolc.hu A 2000-es években világos tendenciákat lehetett megfigyelni az Európai

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben