KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében"

Átírás

1 KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot a Belső Piaci Főigazgatóság szolgálatai állították össze annak felmérésére, hogy szükség van-e jogalkotási eszközre azon esetek szabályozása érdekében, amikor egy társaság egy másik tagállamba helyezi át székhelyét. A dokumentum tükrözi az Európai Bizottság véleményét, és fogja befolyásolni a székhelyáthelyezésről szóló intézkedésekre vonatkozó esetleges jövőbeni döntéseit. A Bizottság az európai társasági jogról és vállalatirányításról szóló 2012-es cselekvési tervében tett bejelentése értelmében folytatja annak vizsgálatát, hogy indokolt-e irányelv meghozatala a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének másik tagállamba helyezéséről, és ha, az mennyire megvalósítható. A Bizottság ezzel a kérdéssel már korábban, 2012 februárja és májusa között egy általánosabb, a cselekvési terv prioritásairól szóló nyilvános konzultáció keretében is foglalkozott. Akkor a válaszadók többsége támogatta a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezését szabályozó jogalkotási eszköz elképzelését. A konzultáció eredményei az Európai Bizottság honlapján érhetők el. Az Európai Parlament a februári állásfoglalásában ( Regner-jelentés ) szintén arra szólította fel a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy ilyen jogszabályra. E kérdésben már korábban is érdemi munka folyt. A Bizottság például 2007 decemberében hatásvizsgálatot tett közzé egy, a létesítő okirat szerinti székhely határokon átnyúló áthelyezéséről szóló esetleges irányelvről, amelyben ismertette a lehetséges szakpolitikai intézkedések előnyeit és hátrányait, így többek között azt is értékelte, hogy milyen következményekkel jár, ha semmilyen szabályozási intézkedést tesz ezen a téren. A kezdeményezés végül ennyiben maradt, mivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatának fejlődése és a határokon átnyúló egyesülésről szóló irányelv együttesen megfelelő alapot kell, hogy biztosítson a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének másik tagállamba történő áthelyezéséhez. Ezzel a kérdéssel a magas szintű szakértői csoportok 2002-ben és 2011-ben elkészített két jelentése is foglalkozott. Az érintett kérdések összetettsége miatt a Bizottság egyelőre még döntött arról, hogy szükség van-e jogalkotási eszközre a létesítő okirat szerinti székhely másik tagállamba helyezéséről, és hogy az megvalósítható-e. A közelmúltban tartott nyilvános konzultáció során már összegyűjtött véleményeken túl a Bizottságnak mindenekelőtt azt kell tovább vizsgálnia, hogy egy ilyen jogszabály bevezetése járna-e több költséggel, mint haszonnal. A végső döntés meghozatala előtt a Bizottságnak világosan kell látnia, hogy egy esetleges jövőbeni kezdeményezés az európai vállalatok szempontjából tényleges hozzáadott értékkel járna, figyelembe véve a meglévő jogszabályt és a Bíróság ítélkezési gyakorlatának fejleményeit. A konzultáció célja, hogy részletesebb információhoz jussunk arról, hogy a székhelyüket külföldre áthelyező társaságok jelenleg milyen költségekre számíthatnak, és milyen előnyökkel járhatna számukra egy, a létesítő okirat szerinti székhely másik tagállamba helyezésről szóló uniós intézkedés. A válaszokat figyelembe fogjuk venni az esetleges új jogi aktus szükségességének és hatásának felmérése során. A kérdőív kérdései arra vonatkoznak, hogy szükség van-e egy uniós jogalkotási eszközre, mit tartalmazzon, és jelenleg milyen akadályokkal szembesülnek a társaságok, ha a létesítő okirat szerinti székhelyüket más országba kívánják áthelyezni. A konzultációra adott válaszokban lehetőség szerint kérjük, törekedjen a tömörségre és arra, hogy válasza kifejezetten a felvetett kérdésekre vonatkozzon. A válaszok beküldési határideje április 16. A kérdőívre (lásd alább) adott válaszokat online kell megadni vagy ben/postán elküldeni a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság részére (postai cím: F2 egység, Európai

2 Bizottság, B-1049 Brüsszel, cím: Lásd a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot. A csillaggal jelölt kérdésekre kötelező választ adni. Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet! Milyen típusú gazdálkodó egységet képvisel? Társaság Üzleti szervezet, szakszervezet, egyetem, magánszemély stb. (azaz a társaságon kívül bármely más típusú jogi vagy magánszemély) I. A társaságról/szervezetről szóló információk 1. A társaság/szervezet mérete és az alkalmazottak száma: mikrovállalkozás (0 9 fő) kisvállalkozás (10 49 fő) középvállalkozás ( fő) nagyvállalat (250 főnél több) 2. Jogi forma egyéni vállalkozó zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársaság európai részvénytársaság (SE) egyéb (betéti társaság, partnerség stb.) 3. Tevékenységi terület áruk szolgáltatások egyéb

3 3.1. Kérjük, adja meg tevékenységi területét! (maximális 500 karakterszám) 4. Jelenleg melyik országban található a létesítő okirat szerinti székhely? Ausztria Magyarország Lengyelország Belgium Izland Portugália Bulgária Írország Románia Ciprus Olaszország Szlovákia Cseh Köztársaság Lettország Szlovénia Dánia Liechtenstein Spanyolország Észtország Litvánia Svédország Finnország Luxemburg Svájc Franciaország Málta Egyesült Királyság Németország Hollandia Egyéb Görögország Norvégia Nevezze meg az országot: (maximális 500 karakterszám) 5. Vállalkozása jelenleg is foglalkozik határokon átnyúló kereskedelemmel az EU-n belül? alkalmazható

4 6. Tervezi, hogy gazdálkodó egysége a közeljövőben részt vesz a határokon átnyúló kereskedelemben? alkalmazható II. A létesítő okirat szerinti székhely EU-n belüli áthelyezésével kapcsolatos tapasztalatok 1. A társaság az elmúlt 3 évben másik uniós tagállamba helyezte át: csak a létesítő okirat szerinti székhelyét a létesítő okirat szerinti székhelyét és a székhelyét (a központi irodáját) a létesítő okirat szerinti székhelyét és a székhelyét (a központi irodáját), az üzleti tevékenységével együtt (pl. termelőüzem) helyezett át semmit Miért? (maximális 500 karakterszám) 1.1. Mikor volt az áthelyezés? (jelölje meg az évet) (maximális 500 karakterszám)

5 1.2. A társaság létesítő okirat szerinti székhelyének egyik tagállamból egy másik tagállamba való áthelyezésekor alkalmazták a határokon átnyúló egyesülésről szóló irányelv meglévő rendelkezéseit? Miért? (maximális 500 karakterszám) Mennyibe került a társaságnak ez az áthelyezés? kevesebb mint EUR-ba és EUR közötti összegbe és EUR közötti összegbe több mint EUR-ba 1.3. Társasága végrehajtotta a létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló közvetlen áthelyezését (ami a leggyakrabban a cég felszámolásával, majd újbóli bejegyzésével jár)? Mennyibe került a társaságnak ez az áthelyezés? kevesebb mint EUR-ba és EUR közötti összegbe és EUR közötti összegbe több mint EUR-ba

6 Miért? (maximális 500 karakterszám) 1.4. A társaság létesítő okirat szerinti székhelyének egyik tagállamból egy másik tagállamba való áthelyezésekor éltek az európai részvénytársaság statútumában biztosított lehetőségekkel? tudok ezekről a lehetőségekről Mennyibe került a társaságnak ez az áthelyezés? kevesebb mint EUR-ba és EUR közötti összegbe és EUR közötti összegbe több mint EUR-ba Miért? (maximális 500 karakterszám)

7 1.5. Hány adminisztratív lépés (pl. cégbejegyzés, közjegyző) kellett ahhoz, hogy a társaság létesítő okirat szerinti székhelyét egy másik tagállamba helyezzék át? 10-nél kevesebb 10 és 19 között 20 és 29 között 30 vagy több 1.6. Társasága elsősorban e költségek és adminisztratív követelmények miatt helyezi át székhelyét külföldre? Ha más oka van, kérjük, részletezze: (maximális 500 karakterszám) 1.7. Mi a fő indoka annak, hogy társaságának létesítő okirat szerinti székhelyét külföldre kívánja áthelyezni? (több választ is megjelölhet ) kedvező társasági jogi rendszer kedvező csődjogi rendszer kedvező üzleti légkör kedvező adórendszer adócsökkentés kedvező társadalombiztosítási jogi rendszer stabil jogi keretek egyéb

8 Kérjük, nevezze meg: (maximális 500 karakterszám) 1.8. Tapasztalatai szerint az EU-ban létezik megfelelő eljárás a létesítmény szerinti székhely határokon átnyúló közvetlen áthelyezésére? III. A létesítő okirat szerinti székhely másik uniós tagállamba való áthelyezésére vonatkozó tervek 1. Elképzelhető, hogy a társaság a közeljövőben (pl. a következő 3 évben) fontolóra veszi a létesítő okirat szerinti székhely másik uniós tagállamba való áthelyezését? 1.1. Társasága inkább egy EU-n kívüli országba való székhelyáthelyezés lehetőségét mérlegelné? 1.2. Társasága mérlegelné létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezését, ha külön uniós jogi aktus foglalkozna azok határokon átnyúló közvetlen áthelyezésével?

9 Társasága tervezi, hogy másik uniós tagállamba helyezi át: csak a létesítő okirat szerinti székhelyét? a létesítő okirat szerinti székhelyét és a székhelyét (a központi irodáját)? a létesítő okirat szerinti székhelyét és a székhelyét (a központi irodáját), az üzleti tevékenységével együtt (pl. termelőüzem)? Miért? (maximális 500 karakterszám) 1.3. A társaság létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezése változtatna az adózási rendszerén? 1.4. Mi lenne a fő indoka annak, ha társasága létesítő okirat szerint székhelyét külföldre helyezné át? (több választ is megjelölhet) kedvező társasági jogi rendszer kedvező csődjogi rendszer kedvező üzleti légkör kedvező adórendszer adócsökkentés kedvező társadalombiztosítási jogi rendszer stabil jogi keretek egyéb

10 Kérjük, nevezze meg: (maximális 500 karakterszám) 1.5. Társasága melyik országba szeretné áthelyezni létesítő okirat szerinti székhelyét? Ausztria Magyarország Lengyelország Belgium Izland Portugália Bulgária Írország Románia Ciprus Olaszország Szlovákia Cseh Köztársaság Lettország Szlovénia Dánia Liechtenstein Spanyolország Észtország Litvánia Svédország Finnország Luxemburg Svájc Franciaország Málta Egyesült Királyság Németország Hollandia Egyéb Görögország Norvégia Kérjük, nevezze meg: (maximális 500 karakterszám)

11 1.6. A társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló közvetlen áthelyezéséről (a közvetlen áthelyezéshez lenne szükség a felszámolásra vagy a határokon átnyúló egyesülésre) szóló külön uniós jogi aktus Ön szerint hozzájárulna az áthelyezési költségek csökkenéséhez? Ön szerint ez a változás: jelentős lenne? csekély lenne? Kérjük, becsülje meg euróban a megtakarítás nagyságrendjét! (maximális 500 karakterszám) IV. A létesítő okirat szerinti székhely külföldre való áthelyezésének jelenlegi lehetőségei 1. Az Ön országából az elmúlt 3 évben hány társaság helyezte át létesítő okirat szerinti székhelyét egy másik uniós tagállamba? 50-nél kevesebb 50 és 500 között 500 és 5000 között 5000 és között nél több

12 Pontosítsa a társaságok számát: (maximális 500 karakterszám) 1.1. Az Ön országából hány társaság helyezte át a székhelyét másik uniós tagállamba úgy, hogy a régi céget felszámolta és újat alapított? 50-nél kevesebb 50 és 500 között 500 és 5000 között 500 és 5000 között nél több Pontosítsa a társaságok számát: (maximális 500 karakterszám) 1.2. Az Ön országából hány társaság helyezte át létesítő okirat szerinti székhelyét egy másik uniós tagállamba határokon átnyúló egyesülés keretében? 50-nél kevesebb 50 és 500 között 500 és 5000 között 5000 és között nél több

13 Pontosítsa a társaságok számát: (maximális 500 karakterszám) 1.3. Az Ön országából hány társaság helyezte át létesítő okirat szerinti székhelyét egy másik uniós tagállamba úgy, hogy alkalmazta az európai részvénytársaság statútumát? 50-nél kevesebb 50 és 500 között 500 és 5000 között 5000 és között nél több Pontosítsa a társaságok számát: (maximális 500 karakterszám) 2. A társaságok többsége mit helyezett át egy másik tagállamba? a létesítő okirat szerinti székhelyét a létesítő okirat szerinti székhelyét és egyúttal a székhelyét (központi irodát) is a létesítő okirat szerinti székhelyét, a székhelyét (a központi irodát) és egyúttal üzleti tevékenységét is (pl. termelőüzem)

14 3. Ha külön uniós jogi aktus foglalkozna a létesítő okirat szerinti székhely határokon átnyúló közvetlen áthelyezésével, az Ön tudomása szerint hány társaság mérlegelné azt? 50-nél kevesebb 50 és 500 között 500 és 5000 között 5000 és között nél több 4. Tudomása szerint a társaságok többsége mit helyezne át a határon túlra? a létesítő okirat szerinti székhelyét a létesítő okirat szerinti székhelyét és egyúttal a székhelyét (központi irodát) is a létesítő okirat szerinti székhelyét, a székhelyét (a központi irodát) és egyúttal üzleti tevékenységét is (pl. termelőüzem) 5. A Bíróság jelenlegi ítélkezési gyakorlata (pl. a VALE-ügyben hozott ítélet) Ön szerint megfelelő megoldást kínál a létesítő okirat szerinti székhelyek határokon átnyúló áthelyezésére? nincs véleményem Miért?

15 6. Mi a fő indoka annak, hogy a társaságok külföldre kívánják áthelyezni létesítő okirat szerinti székhelyüket? (több választ is megjelölhet ) kedvező társasági jogi rendszer kedvező csődjogi rendszer kedvező üzleti légkör kedvező adórendszer adócsökkentés kedvező társadalombiztosítási jogi rendszer stabil jogi keretek egyéb Kérjük, nevezze meg: (maximális 500 karakterszám) 7. Általában mennyibe kerül a létesítő okirat szerinti székhely határokon átnyúló áthelyezése, ha egyesülés révén hajtják végre? kevesebb mint EUR-ba és EUR közötti összegbe és EUR közötti összegbe több mint EUR-ba

16 8. Ha a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló közvetlen áthelyezésével külön uniós jogi aktus foglalkozna, egy átlagos vállalat mekkora költséget tudna ezzel megtakarítani (szemben azzal, ha határokon átnyúló egyesülés révén helyezi át a székhelyét)? kevesebb mint 5000 eurót 5000 és EUR közötti összeget és EUR közötti összeget EUR-nál többet V. A jogi aktus felépítése Milyen legyen a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének közvetlen áthelyezéséről szóló uniós jogi aktus? 1. A székhely (központi iroda) áthelyezése esetén a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezése is kötelező legyen? Miért? (maximális 500 karakterszám) 2. Működőképes lenne az a megoldás, ha a tagállamok dönthetnék el, hogy a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezése után a székhelyet (központi irodát) is kötelező legyen-e áthelyezni?

17 Miért? (maximális 500 karakterszám) 3. A létesítő okirat szerinti székhely áthelyezése esetén hogyan lehetne optimálisan megoldani a munkavállalói részvétel kérdését? Ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának a munkavállalói részvételre, mint: a határokon átnyúló egyesülésről szóló irányelvben az európai részvénytársaság statútumában egyéb Kérjük, nevezze meg: (maximális 500 karakterszám) 4. Van bármilyen más kérdés, amelyet egy ilyen jogi aktus összeállítása során mérlegelni kellene? (maximális 500 karakterszám) Kiegészítő megjegyzések

18 Van-e bármilyen további észrevétele a fenti kérdésekkel kapcsolatban? (maximális 500 karakterszám)

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.19. COM(2014) 278 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a repülőtéri díjakról szóló irányelv alkalmazásáról HU HU 1. Bevezetés A repülőtéri

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás...5 1.1 A stratégia kérdései...7 1.2 Globális kihívások...8 1.3 A vállalkozás jogi megalapítása...9 1.4 Magyar vállalkozások

Részletesebben

Megvalósítható-e a társasági adók harmonizációja?

Megvalósítható-e a társasági adók harmonizációja? Megvalósítható-e a társasági adók harmonizációja? Handa Lászlóné Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@roik.bmf.hu Absztrakt:

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

Európai Társasági Jog és Versenyjog

Európai Társasági Jog és Versenyjog HWK Handwerkskammer für München und Oberbayern PHARE- Üzleti Segélyprogram SMECA Oktatási eszköz: Európai Társasági Jog és Versenyjog 1 Készítette: Handwerkskammer für München und Oberbayern Szerzők: Silke

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések

A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések A munkavállalók részvétele a vállalatok irányító testületeiben a tíz új EU-tagállamban Rövid országjelentések készítette: Michael Stollt és Norbert Kluge A kiadvány az Európai Bizottság támogatásával készült,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben