Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A 2014. ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések"

Átírás

1 Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, szeptember 15. Az Európai Parlament Eurobarométer felmérése (EB79.5) EGY ÉVVEL A ÉVI EURÓPAI VÁLASZTÁSOK ELŐTT Gazdasági és társadalmi kérdések ANALITIKUS ÖSSZEFOGLALÓ Mintavételi kör: Népesség: Módszertan: Terepmunka: a 28 tagú Unió ( európai polgár) 15 éves vagy a feletti európai polgárok Személyes interjú (CAPI) június 7 23., TNS Opinion BEVEZETÉS... 2 A. A VÁLSÁGGAL SZEMBENI REAKCIÓK B. MELY SZEREPLŐ TUD A LEGHATÉKONYABBAN FELLÉPNI A VÁLSÁG KÖVETKEZMÉNYEIVEL SZEMBEN? C. KIEMELT SZAKPOLITIKÁK VÁLSÁG IDEJÉN D. AZ EURÓ SZEREPE E. MILYEN LESZ AZ EURÓÖVEZET 2025-BEN? F. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE G. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PRIORITÁSAI H. A BANKRENDSZER ÁTFOGÓ REFORMJA I. AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ HÁROM KEZDEMÉNYEZÉS J. AZ EURÓPAIAK ÉS A GLOBALIZÁCIÓ 2025-IG ELŐRETEKINTVE

2 JOGI NYILATKOZAT Horvátország július 1-jei csatlakozása következtében, ami 8 nappal e felmérés terepmunkájának befejezése után történt, az erre az országra vonatkozó egyes kérdéseket kismértékben módosítva tettük fel annak érdekében, hogy az eredmények megfelelően beilleszthetők legyenek ebbe az Eurobarométer felmérésbe. BEVEZETÉS Ez az Európai Parlament által készíttetett Eurobarométer felmérés azt kívánja felmérni, hogy egy évvel a évi európai választásokat megelőzően miként vélekednek az európai polgárok a gazdasági és a társadalmi helyzetről, valamint a költségvetés és a banki szolgáltatások területén zajló reformokról. Ez az ismertető az Európai Parlament által készíttetett, Egy évvel a 2014-es európai választások előtt című Eurobarométer felmérés második része. Első (az intézményi vonatkozásokról szóló) részét szeptember 5-én tettük közzé. A felmérést a TNS Opinion készítette június 7. és 23. között, az Unió 28 uniós országában, polgár személyes megkérdezésével. Az eredményeket a 27 tagú Unióra vonatkozó tendenciák formájában, vagy az új kérdések esetében a 28 tagú Unió viszonylatában mutatjuk be. A november közepére várható harmadik rész (az úgynevezett Parlaméter ) az eddigi évekhez hasonlóan azt vizsgálja majd, hogyan ítélik meg az európai polgárok az Európai Parlamentet. Az Európai Parlament e felmérése kiegészült néhány olyan kérdéssel, amelyeket az Európai Bizottság által közzétett standard Eurobarométer felmérés (EB79.3) keretében már közzétettek. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy mint minden ilyen jellegű felmérés esetében, az európai átlagot oly módon súlyoztuk, hogy a hat legnépesebb tagállam körülbelül 70%-ot tesz ki ebben az átlagban. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy az Európai Unió összesített átlagában az euróövezethez tartozó tagállamok 64%-ot, az euróövezeten kívüliek pedig 36%-ot tesznek ki. A felmérést meghatározó európai környezet Ugyanúgy, mint az elmúlt 6 évben, a mostani Eurobarométert meghatározó európai környezetet is mindenekelőtt a monetáris, pénzügyi, gazdasági és szociális válság hatásai jellemzik. A felmérést megelőző hetekben vagy a felmérés idején történt egyes események valószínűleg hatást gyakoroltak a megkérdezettek válaszaira. Az Eurostat például júniusban kedvezőtlen statisztikákat tett közzé a munkanélküliség és a GDP alakulásáról az Európai Unióban és a tagállamokban, a Világbank pedig lefelé korrigálta a 2013-ra vonatkozó globális növekedési előrejelzéseit. 2

3 Ráadásul ugyanebben az időszakban több uniós országban is zajos események és politikai változások jellemezték a politikai helyzetet: elnökválasztás és kormányváltás volt Olaszországban, sor került az első európai választásokra Horvátországban, illetve regionális vagy helyi választások zajlottak Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Lettországban és Olaszországban. Ezenkívül tüntetések voltak többek között Bulgáriában és Görögországban, a Cseh Köztársaságnak pedig új miniszterelnöke lett. Felhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy a felmérésre még azt megelőzően került sor, hogy a közvélemény értesült volna az Unió egyes tagállamaiban tapasztalható felgyorsuló eseményekről. A tendenciák időbeli alakulása Az idő előrehaladtával az egyes felmérések között egyre nyilvánvalóbb tendenciákat figyelhettünk meg. Az euróövezeten belüli és az azon kívüli térség eredményeinek vizsgálata például azt mutatja, hogy az Unión belül egyes témákkal kapcsolatban nagyon nagyok a nézeteltérések. Így például 14 százalékpontos különbség tapasztalható azzal a kérdéssel kapcsolatban, amely arra keresi a választ, hogy a válsággal való megbirkózás érdekében a tagállamok között összehangolt intézkedéseket célszerű-e alkalmazni (euróövezetben: 55%, euróövezeten kívül: 41%) vagy éppen ellenkezőleg, inkább egyedi intézkedéseket (euróövezetben: 36%, euróövezeten kívül: 49%). Néhány szociodemográfiai jelenséget is ki kell emelni: A fiatalok, a vezető beosztásúak és a diákok azok, akik a leginkább támogatják a tagállamok válsággal szembeni fellépéseinek összehangolását. Több férfi mint nő véli úgy, hogy az euró összességében mérsékelte a válság negatív hatásait. A válság vonatkozásában továbbra is a mindennapi élettel kapcsolatos témák és a társadalmi kérdések a kiemeltek, elsősorban a nők körében. A legkedvezőtlenebb helyzetben lévő csoportok vélik a legkevésbé úgy, hogy az Európai Unió van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy a globalizáció pozitív hatásait eljuttassa az emberekhez vagy megvédje őket a negatív hatásoktól. Végül megállapíthatjuk, hogy öt évvel a Lehman Brothers bukását követően még mindig igen jelentős különbségek tapasztalhatók a válság által a leginkább sújtott egyes tagállamok és a többi ország állampolgárai által adott válaszok között. Megj.: Néhány kérdéshez részletes szociodemográfiai elemzést mellékeltünk, valamint az euróövezeti és az azon kívüli tagállamok közötti különbségek is fel vannak tüntetve. 3

4 Főbb tanulságok A válsággal való megbirkózás céljából az európai polgárok nagy többsége továbbra is a tagállamok közötti együttműködést preferálja a különálló intézkedésekkel szemben, annak ellenére, hogy ez utóbbi támogatottsága egyre nő. Minden ötödik európai úgy véli, hogy az Európai Unió a legalkalmasabb szereplő arra, hogy hatékonyan fellépjen a gazdasági és pénzügyi válság hatásai ellen. Körülbelül ugyanennyien a nemzeti kormányt tartják a legalkalmasabbnak erre a feladatra. Az európaiak háromnegyede azon a véleményen van, hogy a foglalkoztatással és a munkanélküliség elleni küzdelemmel kellene a legkiemeltebben foglalkozni. Nagyon kevesen érzik úgy, hogy az euró mérsékelte volna a válság hatásait, azonban a gazdasági és szociális válság ellenére is növekszik az ezzel egyetértők száma. A tagállamok bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 1%-át (vagyis megközelítőleg 145 milliárd eurót) kitevő uniós költségvetés az európai polgárok kétötöde szerint megfelelő, egyötöde szerint egy kicsit magas, egytizede szerint pedig túl magas. Ami az Európai Unió költségvetéséből kiemelten finanszírozandó területeket illeti, az európai polgárok szerint az első helyen a foglalkoztatás és a szociális ügyek állnak, ezeket pedig a gazdasági növekedés, illetve az oktatás és a képzés követik. A bankunióról szóló viták közepette a válaszadók többsége jobbnak tartja, ha nem nemzeti, hanem európai szintű döntések születnek az ügyben ig előretekintve az európaiak közel fele véli úgy, hogy az Európai Unió van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy a globalizáció pozitív hatásait eljuttassa az emberekhez. Arról megoszlanak a vélemények, hogy az Európai Unió vagy a nemzeti kormányok alkalmasabbak-e a globalizáció negatív hatásai elleni hatékony védelemre. A válaszadók szerint Európa gazdasági teljesítményét a következő kezdeményezések lendítenék fel a leginkább: a szakképzés és az oktatás fejlesztése, a költségvetési hiányok és az államadósságok csökkentése, valamint a vállalkozásalapítás megkönnyítése. Az európai polgárok közel háromnegyede szerint 2025-ben Kína lesz a legjelentősebb világgazdasági hatalom, jelentős mértékben megelőzve az Egyesült Államokat és az Európai Uniót. 4

5 Eredmények 1. A válsággal szembeni reakciók Közös vagy egyéni fellépés? Az európaiak 2012 márciusához képest ugyan kissé alacsonyabb számban, de továbbra is a tagállamok közötti koordinációt preferálják a különálló intézkedésekkel szemben a válsággal való megbirkózás céljából. Így minden második európai polgár (50%, -5) úgy véli, hogy jobban védve lenne a jelenlegi válsággal szemben, ha országa a többi uniós országgal együttműködve hozna intézkedéseket, míg 41%-uk (+3) akkor érezné magát jobban védve, ha országa egyénileg hozna intézkedéseket. o A tagállamok összehangolt intézkedései tekintetében 14 százalékpontos különbség figyelhető meg az euróövezethez tartozó tagállamok (55%) és az azon kívüli országok (41%) között. o Országos bontásban megfigyelhető, hogy Észtországban (71%, +9), Németországban (66%,-1), Máltán (66%,-1) és Finnországban (66%, -3) a válaszadók inkább az összehangolt intézkedéseket preferálják, míg az Egyesült Királyságban (61%,-1), Cipruson (53%, +4), Magyarországon (48%, +6) és Csehországban (48%, - 4) az állampolgárok inkább a különálló intézkedéseket tekintik a válsággal való megbirkózás hatékonyabb módjának. o Szociodemográfiai szempontból a következőket figyelhetjük meg: Több férfi (52%) mint nő (49%) részesíti előnyben az összehangolt intézkedéseket. A tagállamok közötti koordinációt a vezető beosztásúak (61%) és a diákok (58%), az egyéni intézkedéseket pedig a munkanélküliek (46%) és a munkások (44%) támogatják a leginkább. 2. Mely szereplő tud a leghatékonyabban fellépni a válság következményeivel szemben? Az európai polgárok véleménye szerint a gazdasági és pénzügyi válság következményeivel szemben az Európai Unió (22%) és a nemzeti kormányok (21%) tudnak a leghatékonyabban fellépni. Szociodemográfiai szempontból megállapítható, hogy a legnagyobb számban a fiatalok (25%) tartják az Uniót a válsággal való megbirkózásra legalkalmasabb szereplőnek. 5

6 3. Kiemelt szakpolitikák válság idején Arra a kérdésre, hogy a válsággal összefüggésben mely szakpolitikákkal kell kiemelten foglalkozni, az európai polgárok döntő többsége (74%-a, 2012 júniusához képest +2) a foglalkoztatást és a munkanélküliség leküzdését jelölte meg, e mögött messze elmaradva pedig a növekedés újraindítása (35%, =) és a vásárlóerő és az infláció elleni küzdelem (34%, -1) szerepelt. Meg kell jegyezni, hogy a tavalyi évhez képest csökkent azon válaszadók aránya, akik a tagállamok államadósságának csökkentését jelölték meg (32%, -5). Emelkedett ugyanakkor a mindennapi életet érintő problémákkal, például a nyugdíjakkal (31%, +3) és a lakhatással (21%, +3) kapcsolatos válaszok aránya. 4. Az euró szerepe Habár egyre kevesebben, mégis a többség (51%, -3) véli úgy, hogy az euró összességében nem mérsékelte a válság negatív hatásait, ugyanakkor emelkedik azok száma, akik szerint igen (38%, +4). o A tagállamok szintjére bontva megállapítható, hogy Lengyelországban (42%, +15), Németországban (41%, +13) és Észtországban (40%, +12) emelkedett a leginkább azok aránya, akik szerint az euró mérsékelte a válság hatásait. Ezzel szemben Hollandiában (26%, -7), Spanyolországban (27%, -5) és Görögországban (37%, -3) tapasztalható a legjelentősebb csökkenés e tekintetben. o Szociodemográfiai tekintetben: - Több férfi (41%) mint nő (35%) véli úgy, hogy az euró összességében mérsékelte a válság hatásait. A vezető beosztásúak (43%), a munkavállalók (41%) és a diákok (41%) között is elterjedtebb ez a nézet. - Ezzel szemben a munkanélküliek (55%) és a háztartásbeliek (53%) körében vélik a legtöbben úgy, hogy az euró összességében nem mérsékelte a válság hatásait. Megjegyzendő, hogy a vidéken élők körében (55%) inkább elterjedt ez a nézet, mint a kis és közepes méretű városok (50%) vagy a nagyvárosok (48%) lakosai között. 5. Milyen lesz az euróövezet 2025-ben? Van jövője az eurónak a jelenlegi euróövezeten kívül? Annak érdekében, hogy felmérjük, hogyan vélekednek erről az euróövezeten kívül élők, megkérdeztük tőlük, hogy szerintük országuk 2025-re be fogja-e vezetni a közös pénznemet. A válaszadók nagy része úgy véli, hogy 2025-ben már euróval fizethet országában. Ezt a nézetet az alábbi hét, euróövezeten kívüli tagállam osztja 6

7 leginkább: Lettország (90%), Horvátország (79%), Litvánia (75%), Románia (67%), Lengyelország (60%), Magyarország (55%) és Bulgária (52%). Ezzel szemben az Egyesült Királyság válaszadóinak 71%-a, Svédországénak pedig 62%-a az ellenkező véleményen van. Két országban holtverseny alakult ki a kérdésre adott válaszok tekintetében: Dániában 49% válaszolt igennel és ugyanennyi nemmel, Csehországban pedig 47% igennel és ugyanennyi nemmel. 6. Az Európai Unió költségvetése A felmérésre a három európai intézmény közötti, a as költségvetéssel kapcsolatos politikai megállapodás megkötése előtti napokban került sor. A megállapodást június 27-én sikerült elérni, hónapokon át tartó kemény tárgyalásokat és az intézmények közötti és azokon belüli számos vitát követően. A válaszadókat először tájékoztatták arról, hogy az Európai Unió költségvetése az összes tagállam bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 1%-át (vagyis megközelítőleg 145 milliárd eurót) tesz ki. Ezután e százalékarányról kérdezték őket. Az európaiak közel kétötöde (39%) úgy véli, hogy az Európai Unió költségvetésére szánt százalékarány megfelelő. o Országos bontásban megállapítható, hogy leginkább Dániában (59%), Csehországban (56%) és Ausztriában (56%) vélekednek úgy, hogy ez a GDP 1%-át kitevő arány megfelelő. Ezt a nézetet a legkevésbé a spanyol (23%), francia (26%) és ciprusi (28%) válaszadók osztják. o Az euróövezet (36%) és az azon kívüli térség (45%) között kilenc százalékpontnyi a különbség. o Szociodemográfiai szempontból vizsgálva megállapítható, hogy több férfi (42%) mint nő (37%) gondolja úgy, hogy az Unió költségvetése megfelelő. A munkavállalók (49%) és a vezető beosztásúak (47%) szintén inkább megfelelőnek tartják, a háztartásbelik (29%) és a munkanélküliek (32%) azonban kevésbé. A válaszadók 22%-a úgy vélekedik, hogy az Európai Unió költségvetésére szánt összeg túl alacsony. o Tagállami bontásban Franciaországban (39%), Luxembourgban (37%) és Cipruson (31%) vélik úgy a legtöbben, hogy a költségvetés túl alacsony. Ezzel szemben Bulgáriában csupán 13%, az Egyesült Királyságban, Ausztriában és Hollandiában pedig 14-14% osztja ezt a nézetet. 7

8 o Az euróövezet (25%) és az azon kívüli térség (17%) között nyolc százalékpontnyi a különbség. o Szociodemográfiai szempontból vizsgálva ismételten megállapítható, hogy több férfi (25%) mint nő (19%) gondolja úgy, hogy az Unió költségvetése túl alacsony. A diákok (26%) és a vezető beosztásúak (25%) szintén inkább alacsonynak tartják, a nyugdíjasok és a háztartásbelik (19-19%), valamint a munkavállalók (21%) azonban az ellenkező véleményen vannak. A válaszadók 13%-a úgy vélekedik, hogy az Európai Unió költségvetésére szánt összeg túl magas. o Tagállami bontásban vizsgálva megállapítható, hogy ezt a nézetet a legtöbben az Egyesült Királyságban (22%), Belgiumban (19%) és Hollandiában (19%) osztják. Ezzel szemben az ilyen válaszok aránya Észtországban (4%), Litvániában (5%), Máltán és Lettországban (6-6%) a legalacsonyabb. o Az euróövezet (12%) és az azon kívüli térség (14%) között két százalékpontnyi a különbség. A számadatokat összehasonlítva megállapítható, hogy az Egyesült Királyság, Ausztria és Hollandia kivételével valamennyi tagállamban úgy vélik, hogy a költségvetés túl alacsony. Az európaiak 26%-a a nem tudom választ adta. o Tagállami bontásban a legtöbben Máltán (47%), Bulgáriában (47%) és Spanyolországban (39%) adták a nem tudom választ, Belgiumban (9%), Dániában (12%) és Svédországban (14%) pedig a legkevesebben. o Az euróövezet (27%) és az azon kívüli térség (24%) között három százalékpontnyi a különbség. 7. Az Európai Unió költségvetésének prioritásai Az Európai Unió költségvetésének a GDP-hez viszonyított arányáról feltett kérdések után a válaszadókat arról kérdezték, hogy e költségvetésből milyen területeket kellene kiemelten finanszírozni. A jelenlegi gazdasági és társadalmi válság idején nem meglepő, hogy a következőket sorolták fel: szociális ügyek és foglalkoztatás (50%) gazdasági növekedés (48%) oktatás és képzés (43%) közegészségügy (41%). 8

9 A szociális ügyeket és a foglalkoztatottságot a spanyolok 75%-a, a portugálok 73%-a, a szlovákok 71%-a és a finnek 70%-a jelölte meg válaszként. o Az euróövezet (53%) és az azon kívüli térség (43%) között tíz százalékpontnyi a különbség. A gazdasági növekedést Cipruson (78%), Görögországban (69%), Bulgáriában és Magyarországon (64-64%) említették a legtöbben. o Az euróövezet (49%) és az azon kívüli térség (47%) között csupán két százalékpontnyi különbség figyelhető meg. Az oktatást és a képzést a leggyakrabban Németországban (59%), Spanyolországban (57%), Cipruson, Luxemburgban és Hollandiában (56-56%) említették. o Ezzel kapcsolatban az euróövezet (48%) és az azon kívüli térség (36%) között tizenkét százalékpontnyi különbség figyelhető meg. 8. A bankrendszer átfogó reformja Az Európai Parlament több mint egy éve számtalan alkalommal szorgalmazta egy uniós szintű bankunió létrehozását. A felmérést követően pár nappal, június én összeült ECOFIN Tanács általános megközelítést fogadott el a kérdésben szeptember 12-én az Európai Parlament végleges beleegyezését adta egy európai bankfelügyeleti mechanizmus kialakításához, melynek célja, hogy megelőzze a jövőbeli zavarokat az Unió bankszektorában, és amely jelentős lépésnek tekinthető a jövőbeli európai bankunió irányába. A válaszadók többsége a felvetett kérdéskörök mindegyike esetén jobbnak tartja, ha nem nemzeti, hanem európai szintű döntések születnek. Jelentős, az egyes felvetett kérdésköröktől függően 11 és 18 százalékpont közötti a különbség azonban az euróövezeti és az azon kívüli országok között. A bankok felügyelete és ellenőrzése: 54% szerint európai szinten hatékonyabb A legtöbben Hollandiában (72%), Németországban (70%), Lettországban (65%) és Szlovéniában (65%) vélik úgy, hogy európai szintű intézkedéseket kell hozni ezen a téren. A legkevesebben az Egyesült Királyságban (32%), Romániában (35%) és Máltán (44%) osztják ezt a nézetet. A bankároknak fizetett bónuszok szabályozása és maximálása: 54% szerint európai szinten hatékonyabb Ugyanazok az országok állnak a lista elején és végén, mint az előző kérdésnél: Hollandiában (69%), Németországban (68%) és Lettországban (64%) vélik a legtöbben úgy, hogy az európai szintű fellépés hatékonyabb, ezzel szemben az Egyesült Királyságban (34%), Máltán (39%) és Romániában (46%) a legkevesebben. 9

10 Az állampolgári bankbetétek garantálása: 47% szerint európai szinten hatékonyabb (45% szerint pedig nemzeti szinten hatékonyabb) A legtöbben Lettországban (65%), Litvániában (61%) és Szlovéniában (57%) támogatják bankbetéteik európai szintű garantálását. A legkevesebben az Egyesült Királyságban (29%), Finnországban (31%) és Máltán (36%) preferálják ezt a megközelítést. A nehéz helyzetbe került bankok támogatása: 57% szerint európai szinten hatékonyabb Ebben a kérdésben a három balti állam (Lettország (72%), Észtország (70%) és Litvánia (69%)), valamint Szlovénia (69%) támogatja leginkább az európai szintű fellépést. A legkevesebben az Egyesült Királyságban (36%), Romániában (49%) és Ausztriában (51%) osztják ezt a véleményt. Jelentős különbségek tapasztalhatók az euróövezeti és az azon kívüli országok között: az előbbiek nagyobb számban vélekednek úgy, hogy ezeket az intézkedéseket európai szinten hatékonyabban lehetne kezelni. Az euróövezeten kívüli tagállamok válaszadói szerint azonban a négy intézkedésből három esetében nemzeti szintű megvalósítás lenne a kívánatos. 9. Az európai gazdasági teljesítmény javítására irányuló három kezdeményezés Az európai polgárokat arról is megkérdezték, véleményük szerint mi lenne az a három kezdeményezés, amellyel a leginkább lehetne javítani Európa gazdasági teljesítményét. A következő válaszokat adták: A szakképzés és az oktatás javítása (47%) o Nemzeti bontásban vizsgálva ezt a kezdeményezést Cipruson (66%), Németországban (64%) és Luxemburgban (59%) jelölték meg a legtöbben, Litvániában (34%), Olaszországban és Szlovéniában (35-35%) pedig a legkevesebben. o Az euróövezet (49%) és az azon kívüli térség (43%) között hat százalékpontnyi a különbség. A költségvetési hiányok és az államadósságok csökkentése (32%) o Nemzeti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy ezt a kezdeményezést Cipruson (53%), Görögországban (44%), valamint Máltán, Franciaországban, Csehországban és Finnországban (41-41%) választották a legtöbben. Bulgáriában (16%), Észtországban (17%), valamint Lengyelországban és Romániában (20-20%) volt a legkevésbé népszerű. 10

11 o Az euróövezet (33%) és az azon kívüli térség (30%) között három százalékpontnyi a különbség. A vállalkozásalapítás megkönnyítése (32%) o Nemzeti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy a vállalkozásalapítás megkönnyítését Litvániában (47%), Spanyolországban (45%), valamint Bulgáriában és Franciaországban (44-44%) jelölték meg a leggyakrabban. Ez a válasz Szlovéniában (15%), Hollandiában (18%) és Szlovákiában (20%) volt a legkevésbé népszerű. o Az euróövezet (34%) és az azon kívüli térség (29%) között öt százalékpontnyi a különbség. 10. Az európaiak és a globalizáció 2025-ig előretekintve E nagyszabású felmérés keretében több kérdés foglalkozott azzal, hogyan látják az európai polgárok saját jövőjüket, illetve az Európai Unió jövőjét. E kérdések közül néhányat beépítettek a szeptember 5-én közzétett első, intézményekre vonatkozó részbe. E második, gazdasági és társadalmi kérdésekkel foglalkozó részben a globalizáció témájáról szóló kérdések szerepelnek ig előretekintve mely szereplő van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy a globalizáció pozitív hatásait eljuttassa az emberekhez? Az európaiak közel fele (49%) úgy véli, hogy az Európai Unió a legalkalmasabb. Ezt a választ a nemzeti kormányok (43%) és a magánvállalkozások (30%) követik. o Nemzeti bontásban megállapítható, hogy a legtöbben Romániában (68%), Belgiumban (66%) és Máltán (65%) jelölték meg az Európai Uniót, a legkevesebben pedig az Egyesült Királyságban (33%), Lettországban (40%) és Szlovéniában (40%). o Szociodemográfiai szempontból vizsgálva megállapítható, hogy azon válaszadók között, akik szerint az Európai Unió van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy a globalizáció pozitív hatásait eljuttassa az emberekhez, több a férfi (52%), mint a nő (46%); több a diák (57%) és a vezető beosztású (55%), mint a nyugdíjas (46%), a munkanélküli (43%) és a háztartásbeli nő (43%). Továbbra is 2025-ig előretekintve mely szereplő van a legalkalmasabb helyzetben ahhoz, hogy megvédje az európaiakat a globalizáció negatív hatásaitól? Erre a feladatra az európai polgárok az Európai Uniót és a nemzeti kormányokat egyforma arányban látják alkalmasnak (49-49%). Ezeket a nem kormányzati szervezetek (19%) és a magánvállalkozások (18%) követik. 11

12 Azon válaszadók között, akik az Európai Uniót adták meg válaszként, az alábbi megoszlást lehet megfigyelni: o Nemzeti bontásban vizsgálva Belgiumban (67%), Máltán (64%), valamint Luxemburgban, Dániában és Romániában (62-62%) jelölték meg válaszként a legtöbben az Európai Uniót, az Egyesült Királyságban (34%), Lettországban (37%) és Spanyolországban (38%) pedig a legkevesebben. o Az euróövezeten kívüli országokban 2025-ig előretekintve a nemzeti kormányokat tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy megvédjék a polgárokat a globalizáció negatív hatásaitól (53%, szemben az Európai Uniót preferálók 47%-ával). Az euróövezetben ez éppen fordítva van (46% a 49%-kal szemben). o Szociodemográfiai szempontból a már megszokott különbségek figyelhetők meg: több férfi (52%) mint nő (46%) adta válaszként az Európai Uniót; a vezető beosztásúak (56%), a munkavállalók (54%) és a diákok (54%) közül többen adták válaszként az Európai Uniót mint munkanélküliek (42%) és háztartásbeliek (43%) közül. Mely ország vagy régió lesz a legjelentősebb világgazdasági hatalom 2025-ben? A felmérés keretében hasznosnak bizonyult azt is megvizsgálni, hogyan vélekednek az európaiak 2025 gazdasági erőviszonyairól. Az európai polgárok közel háromnegyede (73%) szerint 2025-ben Kína lesz a legjelentősebb világgazdasági hatalom, megelőzve az Egyesült Államokat (51%) és az Európai Uniót (24%). Közvélemény-figyelő Osztály Jacques Nancy

13 A. A VÁLSÁGGAL SZEMBENI REAKCIÓK 1) Európai átlag 13

14 2) Eredmények nemzeti bontásban 14

15 3) A nemzeti eredmények alakulása 15

16 B. MELY SZEREPLŐ TUD A LEGHATÉKONYABBAN FELLÉPNI A VÁLSÁG KÖVETKEZMÉNYEIVEL SZEMBEN? 1) Európai átlag A májusban készült EB79 standard felmérésből átvett kérdés. 16

17 2) Eredmények nemzeti bontásban A májusban készült EB79 standard felmérésből átvett kérdés. 17

18 3) A nemzeti eredmények alakulása A májusban készült EB79 standard felmérésből átvett kérdés. 18

19 C. KIEMELT SZAKPOLITIKÁK VÁLSÁG IDEJÉN 1) Európai átlag 19

20 2) Eredmények nemzeti bontásban 20

21 3) A nemzeti eredmények alakulása 21

22 D. AZ EURÓ SZEREPE 1) Európai átlag 22

23 2) Eredmények nemzeti bontásban 23

24 3) A nemzeti eredmények alakulása 24

25 E. MILYEN LESZ AZ EURÓÖVEZET 2025-BEN? *Ezt a kérdést kizárólag az euróövezeten kívüli országokban tették fel. 25

26 1) Eredmények nemzeti bontásban *Ezt a kérdést kizárólag az euróövezeten kívüli országokban tették fel. 26

27 2) A nemzeti eredmények alakulása *Ezt a kérdést kizárólag az euróövezeten kívüli országokban tették fel. 27

28 F. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE 1) Európai átlag 28

29 2) Eredmények nemzeti bontásban 29

30 3) A nemzeti eredmények alakulása 30

31 G. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PRIORITÁSAI 1) Európai átlag 31

32 2) Eredmények nemzeti bontásban 32

33 3) A nemzeti eredmények alakulása 33

34 H. A BANKRENDSZER ÁTFOGÓ REFORMJA 1) Európai átlag 34

35 2) Eredmények nemzeti bontásban 35

36 3) A nemzeti eredmények alakulása 36

37 I. AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ HÁROM KEZDEMÉNYEZÉS 1) Európai átlag 37

38 2) Eredmények nemzeti bontásban 38

39 3) A nemzeti eredmények alakulása 39

40 J. AZ EURÓPAIAK ÉS A GLOBALIZÁCIÓ 2025-IG ELŐRETEKINTVE 1. A legalkalmasabb szereplők arra, hogy a globalizáció pozitív hatásait eljuttassák az emberekhez 1) Európai átlag 40

41 2) Eredmények nemzeti bontásban 41

42 3) A nemzeti eredmények alakulása 42

43 2. A legalkalmasabb szereplők arra, hogy megvédjék az embereket a globalizáció negatív hatásaitól 1) Európai átlag 43

44 2) Eredmények nemzeti bontásban 44

45 3) A nemzeti eredmények alakulása 45

46 3. A legjelentősebb világgazdasági hatalom 2025-ben 1) Európai átlag 46

47 2) Eredmények nemzeti bontásban 47

48 3) A nemzeti eredmények alakulása 48

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK

ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 2013 ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A ManpowerGroup az idén nyolcadik éve megjelenő Éves Tehetség Felmérés elkészítésekor 42 ország és térség több mint 38 000 munkáltatójának

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Állami szerepvállalás egyéni felelősség

Állami szerepvállalás egyéni felelősség 2. Albert Fruz si n a Dáv id Be áta 33 2.1. Bevezetés A jóléti államot az európai társadalmi modell alapvető elemének tartják, és bár történnek erőfeszítések a jóléti kiadások csökkentésére, széles körben

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI 2004 TAVASZÁN NÉHÁNY MAGYAR KÖVETKEZTETÉSSEL Készítette: Rácz Margit A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. szeptember (810 831. o.) ORBÁN GÁBOR SZAPÁRY GYÖRGY A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az új tagállamok

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2008. évi kiadványain az 10 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2008) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben