A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola"

Átírás

1 A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Informatikai Stratégiája 1

2 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés Helyzetelemzés Hardver ellátottság Szoftver ellátottság Hálózat A pedagógusok informatikai felkészültsége Az informatika alkalmazása tanítási órákon Az informatika alkalmazása egyéb területeken Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén Informatikai hálózat IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/ Tartalomszolgáltatás Adatvédelem és biztonság Pedagógiai hozzáadott érték A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Informatikai szabályzat létrehozása

3 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása iskolánkban, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést. Az oktatás informatikai jövőképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlődnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelő módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az informatikai stratégia célja tehát hármas: egyrészt az oktatási munka hatékonyságának növelése, másrészt a diákok felkészítése az információs társadalomban való aktív részvételre. Emellett jelen van a nevelési cél is: az iskolának pozitív példát kell adni az informatika mindennapi életben való használatára, általánosan és komplexen kell fejleszteni a diákok informatikai kultúráját (életvitel, vizualitás, nyelvi kompetencia, kommunikáció stb.). Fontos feladatnak tekintjük, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan tanulni, rendelkezzenek információs kultúrával és személyes érdeklődésüknek megfelelő információkkal foglalkozzanak. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a tudást ne egyszer megszerzett ismeretnek tekintsék, hanem igényük legyen arra, hogy ezt a tudást sokrétűen alkalmazni tudják, és folyamatosan fejlesszék. A tanulási közösségekhez és a társadalomhoz pozitívan hozzájáruló tanulók ismerjék fel az információnak demokratikus társadalomban betöltött jelentőségét. Etikus legyen magatartásuk az információ és az információs technológiák irányában. Jelen informatikai stratégia megfelel a TIOP1.1.1/07 pályázat által támasztott követelményeknek. 3

4 2. Helyzetelemzés Az Intézményünkben három szinten folyik oktatás, az Általános iskolai, a Foglalkoztató tagozaton és a Speciális Szakiskolai részen. Intézményünk fokozatosan teremtette meg az anyagi és személyi feltételeit a korszerű informatikai képzésnek. A számítógépek megvásárlására minden pályázati lehetőséget kihasználtunk, de a fenntartó is biztosított anyagi fedezetet az éves költségvetésben a géppark bővítésére, később pedig a karbantartásra. Mára már rendelkezünk közhálós Internet kapcsolattal, helyi hálózattal, Internet kapcsolódási lehetőséggel rendelkező számítógépekkel, digitális fényképezőgépekkel, digitális videó kamerával, LCD TV, projektorokkal, hordozható számítógépekkel, interaktív táblákkal és ezen eszközöket használni tudó és akaró pedagógusok jellemzik iskolánkat. Mindezekre építjük IKT stratégiánkat. A pedagógusok számára a tanáriban külön elhelyezett gépek állnak rendelkezésre, valamint az adminisztrációban használható számítógépekkel is rendelkezünk a gazdasági irodában és az igazgatói szobában, melyet folyamatosan fejlesztünk, mind mennyiségben, mind minőségben. Mivel az adminisztratív tevékenységek nagy része átkerült papíralapú feldolgozásról elektronikus feldolgozásúra, és egyre nagyobb mértékben internetes elérés is szükséges hozzá (OKJ-s vizsgák lebonyolítása, tanári átsorolások, könyvelés, ). Az iskola területén lehetőség van Wifi csatlakozásra, amelyet a nevelői szobában, és a folyósokon elhelyezett eszközök segítségével valósítottunk meg, ezzel megkönnyítve az órákra való felkészülést. A média teremben és egyes tantermekben elhelyezett gépek órarendtől függően, bármilyen órán és délután is igénybe vehetőek, de internet hozzáféréssel csak a média teremben rendelkezünk. Az informatikai teremben sajnos csak 6 tanulói gép és egy tanári számítógép üzemel, melyek tanulói hálózatba kapcsoltak. Az Intézményben fájlszerver működik, melyen a pedagógusok és az iskola adminisztrációjához szükséges dokumentumok tárolása történik. A gépeken biztosított a hálózati elérése. Rendelkezünk még több hordozható számítógéppel (laptoppal), melyek egy részét pályázaton, 4

5 más részét pedig szakképzési támogatásból finanszíroztunk. Ezzel lehetőség nyílik tanáraink számára, hogy a munkaállomással nem rendelkező tantermeinkben is fel tudják használni az informatika által kínált lehetőségeket, illetve projektorokkal, melyek prezentációk, szemléltető-és oktatóprogramok, az SDT tananyag stb. megjelenítése által szélesítik a használható módszertani lehetőségek körét, illetve érzékletesebbé, megfoghatóbbá tehetik diákjaink számára a tananyagot. Munkánkat segítik még az interaktív táblák, documentum camera, szkennerek és nyomtatók is. Az iskola eseményeinek megörökítésére digitális fényképezőgépet, video kamerát használunk, amely az informatikai oktatásban vagy más tantárgyakban is szerepet játszanak, fejlesztve diákjaink kreativitását, bővítve a számítógép adta lehetőségek megismerését. 5

6 Nyomtató Hordozható számítógép: Számítógép konfiguráció: 2.1. Hardver ellátottság Eszköz Helye IKT eszközök Számítástechnika szaktanterem Tantermek Igazgatói iroda Tanári Gazdasági iroda Elavult Média terem Kifutó félben lévő Korszerű Elavult Kifutó félben lévő Korszerű Digitális zsúrkocsi Szkenner Digitális videokamera Digitális fényképezőgép Tintasugaras nyomtató Fekete-fehér lézernyomtató multifunkciós Színes lézernyomtató multifunkciós Aktív tábla Web kamera Projektor LCD TV LCD DVD Lejátszó Szoftver ellátottság Az iskolában a munkaállomásokon Windows 7 fut, Office2007 irodai szoftvercsomaggal. Igény szerint vannak telepítve egyéb programok is. 6

7 A munkaállomások, illetve a laptopok operációs rendszere jogtiszta, az oktatott szoftverek (MS Office, multimédia, egyéb alkalmazások) szintén legális, a Tisztaszoftver program keretében megszerzett példányok. A tanári laptopokon a kért programok vannak telepítve, melyeket pályázati forrásokból szereztünk be, vagy a Tisztaszoftver keretében. Vannak még fejlesztő szoftvereink, melyeket saját forrásból vásároltunk pl: Játszóház, Mano sorozat, Varázsbetű programcsalád Hálózat Intézményünk Sulinetes Internet hozzáféréssel rendelkezik. A hálózat megfelelően strukturált, a 2015-ös év elején történt sávszélesség fejlesztés, amely következtében gyorsabb lett az internet és a hálózat elérése. Az iskola közösségi tereinek hálózati lefedését vezeték nélküli hálózattal megoldottuk. A wifi rendszer majdnem egész intézményben megfelelően működik, de sajnos problémát jelent az esti áramtalanítás, amely után reggel nehézkesen többszöri újraindítást igényelnek a wifi eszközeink. Az iskolában fájlszerver működik, innen minden pedagógus elérheti a tananyagokat, az interaktív táblához készített feladatokat és az adminisztrációs feladataik ellátásához szükséges dokumentumokat. Hálózati topológia szempontjából mindenképpen a fa topológia, amelyben a tűzfal a kiindulási pont, rácsatlakoznak a szerverek és a switchek és access pointok, lehetőség szerint szabvány szerinti megvalósítással. (rack szekrény, patch panel). Az informatikai hálózat Internet hozzáférést biztosít a tanárok és diákok számára. Saját szerveren lévő adatokat a tanár kollégák láthatják és dolgozhatnak helyben anyagaikon, amelyeket akár órák alatt is meghívhatják a szerverről. Cél: Az informatikai hálózat alkalmas legyen az összes tanterem és érintett közösségi terület megfelelő minőségű kommunikációjának biztosítására. Az intézmény számára a sávszélesség megfelelő legyen az oktatási tartalmak eléréséhez és a közösségi funkciók használatához. 7

8 2.4. A pedagógusok informatikai felkészültsége Az Intézményben az összes dolgozó rendelkezik alap informatikai képességekkel. A TIOP pályázathoz kapcsolódva 2011-es évben összesen 15 pedagógusunk vett részt IKT tanfolyamon, ami elsősorban az interaktív tábla használatára készítette fel a pedagógusok informatikai kompetenciáit. Lényegében minden pedagógus elérhető elektronikusan is, azaz a legalapvetőbb informatikai ismeretekkel rendelkeznek. A felhasználói ismeretek fejlesztése területén szerveztünk és szervezünk belső képzéseket. Az intézményben a szakképzésben résztvevő pedagógusok használnak elektronikus naplót. 2.5 Az informatika alkalmazása tanítási órákon A tanítási órákra való felkészülésben és megvalósításban valamilyen szinten a legtöbb pedagógus használja az IKT eszközöket. Informatikai órák 1-8. osztályig heti 1 óra, osztályig heti 2 óra, osztályban heti 1 óra van. Ezen kívül heti 1 órában van informatikai szakkör. 2.6 Az informatika alkalmazása egyéb területeken Az iskolai adminisztráció területén sokoldalúan alkalmazzuk az IKT eszközöket. Az elektronikus napló, nyilvántartások, a gazdasági iroda teljes munkája, a fenntartóval, a szülőkkel való hivatalos kapcsolattartás is így működik. Az iskolai honlap naprakészen tájékoztat az iskolai eseményekről. A honlap struktúrája átfogó képet ad az iskoláról, ennek feltöltöttsége eseményektől függően folyamatosan történik, amelyet sok tanár aktívan használ és kiválóan alkalmas az információ átadására-átvételére, valamint fontos szerepe van az iskolai dokumentumok nyilvánosságra hozatalánál. 8

9 3. Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén 3.1 Informatikai hálózat Az iskolai informatikai hálózat célja, hogy minél több teremben, lehetőleg minden teremben legyen hálózati elérés vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ez egyrészt a belső hálózat elérését, másrészt internet elérést jelent. Előbbi internetes kapcsolattal is megvalósulhat. Elsődleges, hogy a tanári gépek demonstrációs vagy adminisztrációs céllal kapcsolódjanak. A géptermek kivételével ez elsősorban vezeték nélküli lefedettséget jelent. Az iskola rendelkezik egyrészt a Sulinet hálózata által biztosított internet eléréssel. Az internet elérésnek több funkciója van: biztosítani kell az intézményi adminisztráció, beleértve az irodák stabil internet elérését és a tanárok munkájához és adminisztrációjához (elektronikus napló) szükséges internet elérést. Lehetőséget kell adni tanórai internethasználatra a tanári gépeken (prezentációk, online alkalmazások futtatása, akár videók lehívása). Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok órai munkájához is internethasználatra mind differenciált vagy kiscsoportos munkához, mind frontális munkához. Ezen feladatok internet igénye más-más, és különböző prioritást élveznek. Az első funkciót egy stabil UPC kapcsolat ki tudja szolgálni. A másodiknak a sávszélesség igénye nagyon változó lehet, ezért külön kell választani az elsőtől, de egyelőre egy külön UPC kapcsolat ki tudja szolgálni. A harmadik a legkiszámíthatatlanabb, teljes osztályok online munkájához optikai kábeles, nagyobb sávszélesség szükséges, különösen a feltöltési sebességet kell növelni. Ennek egy speciális esete a géptermi óra, ez jelenleg a sulinetes UPC kapcsolattal működik, nagyon jó minőségben. Az iskolai hálózati szoftver lecserélése szükséges. Olyan hálózatra van szükség, ami alkalmas az informatika mai szintjén kezelni a csatlakozó és csatlakozni kívánó gépeket. Alkalmasnak kell lennie távoli elérésre. Vezeték nélkül is csatlakozni kell tudni rá lehetőleg az iskola egész területén, egyben kezelni az így felmerülő feladatokat a sávszélesség, egyenletes használat és biztonság terén. 9

10 3.2 IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/07. A TIOP pályázat keretében 11 új munkaállomás létesült, amelyek osztálytantermekbe kerültek. Ezen kívül 8 tantermi csomaggal (Promethean Interaktív tábla + projektor + laptop), 5 db SNI csomaggal és egy wifi csomaggal bővült a rendszerünk a pályázat következtében. A tantermek felkészítése: A tantermi csomagokat, azaz az interaktív táblákat a termekben egyelőre a zöld tábla megtartása mellett helyezzük el. Az elhelyezésben prioritást élvez az interaktív tábla. Elhelyezésénél fontos a középponti hely, hogy a diákok jól láthassák mindenhonnan, használatához ne kelljen feleslegesen forogni, átrendeződni. Ahol ez lehetséges, mert az elrendezés nem frontális, ott másik falra is kerülhet, mint a zöld tábla. Fontos, hogy a fényviszonyok ne legyenek zavaróak, azaz ne helyezzük ablakok közé, ahol szembe fény van, vagy olyan helyre se, ahol jellemzően a nap rásüt. Fontos, hogy a használatához ne kelljen besötétíteni, hogy a mindennapi munka természetes része tudjon lenni. A hozzá tartozó tanári notebookot vagy a teremben zárható szekrényben helyezzük el, vagy a tanári szobában. A szükséges táblaszoftverek mind az asztali gépekre, és mind a tanárok saját használatú gépein is telepítve vannak. Az eszközök karbantartását az iskolai rendszergazda bevonásával kívánjuk megoldani Tartalomszolgáltatás Jelenleg az iskola többféle tartalomszolgáltatást végez. Fájlszerver szolgáltatásai: itt az iskolai adminisztráció és a pedagógusok dokumentumai érhetők el belső felhasználók számára. Három hálózati rész van és az egyik nem látja a másikat. Iskolai honlap nyilvános része: itt egyrészt az iskolai adminisztráció helyez el információkat: beszámolókat az iskolai programokról, hirdetéseket, általános 10

11 tudnivalókat belső és külső partnereinknek. Az eseményekről beszámolók, képek jeleníthetők meg. Az iskola honlapja és hivatalos levelezése a kozmutza.hu domain alatt folyik, és külső szolgáltató tárhelyén van elhelyezve. Ennek oka, hogy így biztosítható a megfelelően biztonságos és gyors, megbízható elérés, különös tekintettel a nagyobb fájlokra, képekre. A honlap feltöltése nem egyszeri feladat, folyamatos fejlesztést és odafigyelést, karbantartást igényel. Fontos a partnerek igényeinek követése, szemmel tartva, hogy elsődleges cél az oktatás hatékonyságának növelése. A pedagógusok az iskola vezetése számára elérhetők elektronikus levélben, ez fontos az információközlésben, a papírmentes kommunikációban. A speciális tagozatban (2010 szeptemberétől) elektronikus naplót használunk. Ezen keresztül a szülők és a diákok is megfelelő információt kaphatnak előmenetelükről. A naplóvezetési fegyelem a pedagógusok részéről elvárás, amit folyamatosan fejleszteni és ellenőrizni kell. 3.4 Adatvédelem és biztonság Az iskolai hálózat tűzfallal védett és mind a hálózat egészén, mind a munkaállomásokon fut vírusvédelmi program, spamszűrés, egyes gépeken. A helyi hálózatok esetében felhasználó név és jelszó alkalmazása. A tanórák tanmeneteibe minden évfolyamon be van építve az adat- és vírusvédelemmel kapcsolatos ismeretek elmélete, gyakorlata. 3.5 Pedagógiai hozzáadott érték Az IKT kompetenciafejlesztést megjelenítjük a pedagógiai programban (benne a helyi tantervben). Megjelenik a pedagógusok tanmeneteiben. Az IKT eszközök használatának beépülése az egyes tantárgyak oktatásába, egy folyamat. Ennek következő elemei vannak többek közt: interaktív tábla órai használata interaktív tábla felhasználások órai alkalmazása (prezentáció, SDT és más felhasználások stb.) interaktív tábla interaktív feladatokkal tantermi szoftverek alkalmazása órán, pl. visszajelzésre, számonkérésre 11

12 A módszertani változás ezen a téren a fenti eszközök alkalmazása. Ezek részben frontális, részben más jellegű módszereket igényelnek, mint csoportos, egyéni, páros vagy projektmunka. Mindenképpen igényli a diákok kooperációját. A digitális oktatási tartalmak használata így aktívabb lesz mind a diákok, min a pedagógusok részéről. Az eddig használt tartalmak (tanári anyagok, internetes keresés, projektmunka) mellett a lehetségesen felhasználható anyagok korlátlanok. Az IKT eszközök tanórai alkalmazása fontos cél. A kollégákat képzéssel és visszajelzéssel motiválja ebben az iskola, figyelembe veszi az értékeléskor ezt a szempontot. Az IKT eszközök alkalmazásának elterjesztéséhez szükség van a tantestületen belüli közös munkára, a tudások megosztására is. Digitális tábla képzésben a kollégák egy része részesült, a képzésre fordítható források függvényében azonban szükség lesz tantárgy és eszköz-specifikus képzésekre is. Emellett a horizontális tanulás lehetőségeit kell kihasználni: más, hasonló programokban részt vevő intézményekkel kell együttműködni a tantestületi belső együttműködés erősítése mellett. 3.6 A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén Az alábbi elvárások fejlesztő jellegűek. Azaz az iskola vállalja, hogy ezen készségek fejlesztéséhez megfelelő segítséget ad belső és külső képzések segítségével. A pedagógusnak viszont jeleznie kell, ha ezen készségek valamelyikével nem rendelkezik. Ismerje az elektronikus kommunikáció alapvető fajtáit és használatukat (levelezés, chat, fórum, közösségi oldalak stb.). Tudjon prezentációt készíteni egy adott tananyaghoz. Ismerje a szövegszerkesztés alapvető elemeit, tudjon segítségével dolgozatokat, leveleket, tájékoztatókat készíteni. A saját tantárgyában törekedjen az oktatást segítő alkalmazások megismerésére és alkalmazására. Tudja használni az iskolában lévő interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat. Képes legyen önállóan használni a legelterjedtebb IKT eszközöket (nyomtató, szkenner, digitális fényképező ). Legyen képes információszerzési céllal használni az internetet és az iskolai honlapot. 12

13 3.7 A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Képesek kiválasztani és használni a szakterületén bevált szoftvereket (például szövegszerkesztő, táblázatkezelő, ábraszerkesztő, egyéb grafikus program, multimédiás tananyag). Ismerik és használják az ezekről szóló információs forrásokat, nyomon követi és lehetőség szerint kipróbálja az újdonságokat. Használhat vitafórumot, szakmai levelezőlistát. Képesek egyszerű hardver- és szoftverhibák felismerésére, segédletek alapján ezek elhárítását megkísérli, és tudják, hogyan, honnan kérhetnek segítséget. Képesek a tanulóközpontú, IKT-elemekkel gazdagított oktatási környezet megtervezésére és jelenlegi környezetének megújítására. Képesek a szakirodalom és honlapok, kiállítások, szakmai rendezvények előadásai és bemutatói segítségével tantárgyához és tanulóinak érdeklődéséhez, képességeihez leginkább illő digitális tananyagokat, oktatási megoldásokat választani. Egyéni és a együttműködő tanulást támogató szoftvereket egyaránt beépítik oktatási programjukba. A számítógépet a problémamegoldó és kritikai gondolkodás és az aktív tudásszerzés szolgálatába állítják. A tanulók fejlettségi szintjének és tudásának megfelelő oktatási informatikai alkalmazásokat használnak, s ehhez igyekeznek információkat szerezni tanítványaik IKT-kultúrájának tartalmáról és technikai színvonaláról. Támogatják a diákok innovatív IKT-használatát és lehetőséget adnak kreatív, egyéni bemutatók és egyéb produktumok létrehozására. Az egész tanév munkájába beépítik az IKT-eszközök használatát. Képesek megítélni, hogy mely tananyagrészekhez milyen alkalmazások a legmegfelelőbbek, s így javítják az oktatás eredményességét, motiválóvá és érdekessé teszik a tanulást. Számítógépes eszközökkel is támogatják az interdiszciplináris oktatási programokat, integrált és komplex órákat. Értékelik a számítógéppel segített órák eredményeit, és a tapasztalatok alapján javítják oktatási informatikai módszereit. Saját készítésű bemutatóikat, tananyagaikat megosztják a tanárok kisebb-nagyobb közösségeivel. 13

14 Ismerik és betartják, illetve betartatják a számítógép- és internethasználat nemzetközi, országos és helyi szabályait, a szerzői jogi törvényeket és rendelkezéseket, illetve az információkezelés egyéb szabályait. Ügyelnek arra, hogy tanulói egyenrangúan férjenek hozzá az iskola IKT-eszközeihez és az információs forrásokhoz. Igyekeznek elősegíteni a digitális szakadék felszámolását. 4. Informatikai szabályzat létrehozása A 2011/2012-es tanév során, a TIOP pályázati eszközök megérkezésével párhuzamosan szükséges informatikai szabályzatot létrehozni, amely 5 évente frissíteni kell. Ebben kell szabályozni a diákok és alkalmazottak hálózat és internet használatának szabályait és korlátait, a külső informatikai eszközök hálózaton való használatának szabályait, a biztonsági előírásokat, a karbantartás rendszerét. Sopron, május 19. Horváth Lászlóné Igazgató 14

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074 Készítette: Loch Ildikó igazgatóhelyettes 1 1. Bevezetés Informatikai stratégiánk alapvet INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015 célja, hogy a jelenlegi állapotok felmérését, értékelését követ en informatikai

Részletesebben

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA TÁMOP-3.1.4.- A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című konstrukció keretében a Szélrózsa elnevezésű pályázata. VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

1. Helyzetfelmérés és értékelés

1. Helyzetfelmérés és értékelés 1. Helyzetfelmérés és értékelés 1.1. Infrastrukturális ellátottság 1.1.1 Munkakörülmények és munkaállomások elhelyezkedése, színvonala Az iskolában két teljes értékű informatika terem működik, 8 illetve

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1)

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) 1 Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

INFORMATIKA (2-2 óra)

INFORMATIKA (2-2 óra) INFORMATIKA (2-2 óra) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Informatika a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamai számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu 18. számú melléklet Digitális Középiskola Tájékoztató

Részletesebben

Szakmai összefoglaló

Szakmai összefoglaló LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM É S S Z A K K Ö Z É P I S K O L A 1096 Budapest, Vendel u. 1. Tel.: 215-9590, Fa: 215-6258 OM azonosító: 035235 Honlap: www.leovey.hu; E-mail: naptitkar@leovey.hu; Posta: Budapest

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT

INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT ZÁRÓKIADVÁNY TIOP 1.1.1-09/1. A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben