INFORMATIKAI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI STRATÉGIA"

Átírás

1 - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP / Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS HARDVER ELLÁTOTTSÁG SZOFTVER ELLÁTOTTSÁG HÁLÓZAT A PEDAGÓGUSOK INFORMATIKAI FELKÉSZÜLTSÉGE AZ INFORMATIKA ALKALMAZÁSA TANÍTÁSI ÓRÁKON AZ INFORMATIKA ALKALMAZÁSA EGYÉB TERÜLETEKEN AZ ISKOLA STRATÉGIAI CÉLJAI AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TERÉN INFORMATIKAI HÁLÓZAT AZ ESZKÖZFEJLESZTÉS TERÜLETÉN KITŰZÖTT FEJLESZTÉSI CÉLOK IKT ESZKÖZÖK FOGADÁSA TARTALOMSZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG PEDAGÓGIAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK A PEDAGÓGUSOKKAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ ELVÁRÁSOK AZ IKT ALKALMAZÁS TERÉN INFORMATIKAI SZABÁLYZAT LÉTREHOZÁSA AZ INFORMATIKAI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA A STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA

3 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása iskolánkban, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést Az oktatás informatikai jövőképe, hogy az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlődnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelő módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az informatikai stratégia célja tehát hármas, egyrészt az oktatási munka hatékonyságának növelése, másrészt a diákok felkészítése az információs társadalomban való aktív részvételre. Emellett jelen van az a nevelési cél is, hogy az iskolának pozitív példát kell adni az informatika mindennapi életben való használatára, általánosan és komplexen kell fejleszteni a diákok informatikai kultúráját (életvitel, vizualitás, nyelvi kompetencia, kommunikáció stb.). 2. Helyzetelemzés 2.1. Hardver ellátottság terület meglévő eszközök az eszközök értékelése iskolai gépterem diák gépek CRT monitorokkal, tanári gép LCD monitorral, nyomtató 2 db, projektor 1db, a felszerelés elavult, kevéssé alkalmas a jelenlegi korszerű oktatáshoz szkenner tanári szoba 1 db gép CRT monitorral, a gép fejlesztésre szorul nyomtató gazdasági iroda minden munkaállomás a felszerelés megfelelő rendelkezik megfelelő felszereléssel, LCD monitorokkal, nyomtató 2 db iskolai irodák 2 db gép, LCD monitorral, a felszerelés részben megfelelő 2

4 nyomtató, fénymásoló könyvtár 1 db gép, CRT monitorral Elavult, használhatatlan Tanári notebook 3 tanárnak van 1 megfelelő, 2 elavult Hordozható eszközök 1 db projektor, 1 db notebook megfelelő gazdasági vezető 2.2. Szoftver ellátottság A iskolában a munkaállomások nagyobb részén Windows XP fut, zömében Office XP irodai szoftvercsomaggal. Egyes gépeken csak a Windows 95 ill. 98 verziója működésképes. Igény szerint vannak telepítve egyéb programok is Hálózat Az iskolai hálózat elavult, egyrészt nem alkalmas távoli munkavégzésre, másrészt újabb operációs rendszerekkel (WinXP feletti) való együttműködésre. A tanári szobában és az iskolai irodákban a vezeték nélküli Internet-hozzáférés működik. Ez lehetővé teszi a pedagógusoknak a tantermi csomaghoz tartozó hordozható számítógépek Internethez csatlakozását a tanári szobában. Jelenleg 2 Mbps közhálós és 10 Mbps sávszélességű Zalaszám -os Internet-hozzáféréssel rendelkezünk. Ez most megfelelő az intézmény számára. A hálózati topológia kiépítése a rendszergazda feladata lesz, csillag topológiában. Az iskola tereinek a hálózati lefedését vezeték nélküli módon szeretnénk megvalósítani, így biztosítva az Internet-hozzáférést is A pedagógusok informatikai felkészültsége Pályázatok keretében vagy továbbképzési keretből iskolánk szinte minden pedagógusa részt vett számítógépes felhasználói, ill. IKT tanfolyamon, ami elsősorban az interaktív tábla használatára készít fel. Lényegében minden pedagógus elérhető elektronikusan is, azaz a legalapvetőbb informatikai ismeretekkel rendelkeznek. A pedagógusok informatikai képzettsége: 2 fő számítástechnika tanár 1 fő informatika műveltségi terület 8 fő SDT tanfolyam (30 órás) 13 fő interaktív tábla használata továbbképzés 1 fő IKT továbbképzés 3

5 3 fő ECDL vizsga A felhasználói ismeretek fejlesztése területén további belső képzésekre lenne szükség Az informatika alkalmazása tanítási órákon A tanítási órákra való felkészülésben valamilyen szinten a legtöbb pedagógus használja az informatikai eszközöket, tanítási órákon viszont eszközellátottság hiányában kevés pedagógus használja ezeket az eszközöket. Célunk, hogy minden pedagógus nyitott legyen az információs technológiák irányába. Használják majd a digitális tananyagokat tanórákon, a Sulinet digitális tudásbázis feladatai szinte minden tantárgyban biztosíthatják a differenciálást. A tanulók sokkal jobban jegyzik meg a képes információkat, ezért törekedni kell arra, hogy minél erősebb vizuális hatás érje őket. A szöveges információkat kísérjék képes információk és ezek elsősorban a tananyag megértését szolgálják. Az SDT komplett tankönyvek digitalizált változatát, egy vagy több tanórát felölelő foglalkozásokat, otthoni elsajátításra készült anyagokat, valamint 5-15 perces elektronikus blokkokat kínál a hagyományos tanítás kiegészítésére Az informatika alkalmazása egyéb területeken Az iskolai adminisztráció néhány területén alkalmazzuk az IKT eszközöket, nyilvántartások, a gazdasági iroda teljes munkája, a fenntartóval való hivatalos kapcsolattartás is részben így működik. Az osztályok és szaktanárok szintjén is elterjedt az elektronikus kommunikáció: osztály honlapok, közösségi portálok. Az iskolai honlap feltöltöttsége még nem teljes. 3. Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén 3.1. Informatikai hálózat Az iskolai informatikai hálózat célja, hogy legalább az IKT eszközökkel felszerelt termekben legyen hálózati elérés vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ez egyrészt a belső hálózat elérését, másrészt Internet-elérést jelent. Elsődleges, hogy a tanári gépek demonstrációs vagy adminisztrációs céllal kapcsolódjanak Az iskola rendelkezik egyrészt a Sulinet hálózata által biztosított internet eléréssel. Emellett saját, a 4

6 fenntartó által vásárolt internet elérése is van optikai kábelen keresztül. Az internet elérésnek több funkciója van: Biztosítani kell az intézményi adminisztráció, beleértve az irodák stabil internet elérését és a tanárok munkájához és adminisztrációjához szükséges internet elérést. Lehetőséget kell adni tanórai internet-használatra a tanári gépeken (prezentációk, online alkalmazások futtatása, akár videók lehívása). Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok órai munkájához is internet-használatra differenciált vagy kiscsoportos munkához ugyanúgy, mint a frontális munkához. Ezen feladatok internet-igénye más-más, és különböző prioritást élveznek. Az első funkciót egy stabil DSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A másodiknak a sávszélesség igénye nagyon változó lehet, ezért külön kell választani az elsőtől, de egyelőre egy külön DSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A harmadik a legkiszámíthatatlanabb, teljes osztályok online munkájához optikai kábeles, nagyobb sávszélesség szükséges. Ennek egy speciális esete a géptermi óra, ez jelenleg a sulinetes DSL kapcsolattal működik, nagyon változó minőségben. Az internet-elérés az optikai kábelen keresztül kielégítő lesz. 3.2.Az eszközfejlesztés területén kitűzött fejlesztési célok iskolai gépterem terület szükséges eszközök Követelmények A jelenlegi egy gépterem mellé egy újabb gépterem kialakítása szükséges A géptermek rendszeres fejlesztése szükséges. Mindkét gépterembe szükséges digitális táblát telepíteni. A géptermek az informatika órákon kívül más tárgyak óráit is kiszolgálhatják. A berendezésüket alkalmassá kell tenni csoportos munkára is. 5

7 tanári szobák gazdasági iroda iskolai irodák könyvtár szaktantermek A tanárikban a jelenlegi 1 gép nem elégíti ki a pedagógusok igényeit A jelenlegi eszközállomány megfelelő. A jelenlegi eszközállomány mennyiségileg megfelelő. Az igazgató-helyettesi irodában a gép cseréje vagy fejlesztése szükséges. A könyvtáros új munkaállomásán kívül szükséges könyvtárhasználói munkaállomások létrehozása is. Itt kaphatna helyet a diákok komolyabb munkáihoz is megfelelő eszközpark (kiadvány-szerkesztés, video szerkesztés stb.), valamint az egyéb elektronikus könyvtári szolgáltatások céljára is szükséges géppark. 11 terembe kerül tantermi csomag keretében interaktív tábla és notebook. A tanári gépnek alkalmasnak kell lennie a lehetőségek szerint legkorszerűbb alkalmazások megbízható futtatására, ehhez megfelelő perifériákat is kell biztosítani. Az erre vonatkozó igények folyamatosan változhatnak. Szükséges lehet az audiovizuális eszközök aktívabb használatához itt vagy máshol eszközöket biztosítani. Az eszközök folyamatos fejlesztése szükséges. A munkaállomások folyamatos fejlesztése szükséges. A könyvtáros munkaállomását is rendszeresen fejleszteni szükséges. A notebookok tárolására biztonságos szekrényt vagy asztalt kellene biztosítani, állapotukat rendszeresen felül kell vizsgálni. Fontos a biztonság és a vírusvédelem. Ezen kívül a hálózatelérést is biztosítani kellene, hogy a szükséges programok könnyen telepíthetőek legyenek a gépekre. 6

8 3.3. IKT eszközök fogadása beszerzendő eszközök elhelyezés, részletek 31 iskolai PC Ebből szereljük fel a második iskolai géptermet, a könyvtárat és a tanári szobát. Délutánonként az új gépteremben biztosítunk a diákoknak géptermi hozzáférést. 11 tantermi csomag Évfolyamonként átlagosan egy tantermi csomagot helyezünk el az alsó tagozaton. Ezen kívül szaktantermek (számítástechnika, magyar nyelv, idegen nyelv, természetismeret, fizika-kémia) kapnak tantermi csomagokat. A konkrét elhelyezés függ az adott csoportban tanító pedagógusok affinitásától is. Az is elképzelhető, hogy a tanterem beosztást jelentősen befolyásolni fogja az interaktív táblák elhelyezése. Wifi csomag Ezt az új számítástechnika teremben helyezzük el. Alkalmazás szerver Ezt az új számítástechnika teremben helyezzük el. A tantermek felkészítése A tantermi csomagokat, azaz az interaktív táblákat a termekben egyelőre a hagyományos falitábla megtartása mellett helyezzük el. Az elhelyezésben prioritást élvez az interaktív tábla, mivel azt filces táblaként is lehet használni. Elhelyezésénél fontos kell, hogy legyen a diákok szempontjából a jó láthatóság. Használatához ne kelljen feleslegesen forogni, átrendeződni. Fontos, hogy a fényviszonyok ne legyenek zavaróak, azaz ne helyezzük olyan helyre, ahol szembe fény van, vagy olyan helyre se, ahol jellemzően a nap rásüt. Fontos, hogy a használatához ne kelljen teljesen besötétíteni. A projektor a táblával egy állványon lesz, így nincs szükség annak külön elhelyezésére, hozzá tartozó notebookot vagy a teremben zárható szekrényben helyezzük el, vagy a tanári szobában. Ezt a gyakorlat fogja megmutatni. Az eszközök karbantartását garanciális időben a forgalmazó végezteti, a szoftverek karbantartását a számítástechnika teremben az iskola számítástechnika szakos tanárai végzik. A többi gép szoftveres karbantartása rendszergazda feladata, aki az intézmény dolgozója. 7

9 3.4. Tartalomszolgáltatás Belső hálózat kiépülése esetén az iskolai adminisztráció érhető el belső felhasználók számára, különböző jogosultsági szintekkel. Csak az iskolán belül, regisztrált felhasználók számára érhető el. A diákok számára nyilvános felületen el lehet helyezni számukra tananyagokat is, ez elsősorban az informatika oktatás területén történik, mert ott vannak hálózat közelben a diákok. Iskolai honlap nyilvános része: itt egyrészt az iskolai adminisztráció helyez el információkat, beszámolókat az iskolai programokról, hirdetéseket, általános tudnivalókat belső és külső partnereinknek. Megfelelő jogosultsági szintekkel a pedagógusok is el tudnak itt helyezni információkat. Minden pedagógusnak lehetősége van a bemutatkozásra, a diákok számára anyagok feltöltésére, az osztályfőnökök szerkeszthetik az osztályuk oldalát, az eseményekről beszámolót minden pedagógus fel tud tenni, de ezek megjelenéséhez az adminisztráció jóváhagyása szükséges. Sok pedagógus helyezhet el itt tananyagokat, feladatokat a diákok számára. Iskolai honlap zárt része. Ezen a részen az iskolai hálózaton kívülről is, bejelentkezés után érhetőek el különböző jogosultsági szinteken tartalmak. Az iskola honlapja és hivatalos levelezése a vorosmarty-lenti.sulinet.hu domain alatt folyik, és külső szolgáltató tárhelyén van elhelyezve. Ennek oka, hogy így biztosítható a megfelelően biztonságos és gyors, megbízható elérés, különös tekintettel a nagyobb fájlokra, képekre. Az iskolai honlapot iskolánk egyik számítástechnika szakos tanára gyártotta és jelenleg ő tartja karban. Ennek fejlesztésére és korszerűsítésére lenne szükség, esetleg külső szakértő bevonásával. A honlap feltöltése nem egyszeri feladat, folyamatos fejlesztést és odafigyelést, karbantartást igényel. Fontos a partnerek igényeinek követése, szemmel tartva, hogy elsődleges cél az oktatás hatékonyságának növelése. A pedagógusok az iskola vezetése számára elérhetők elektronikus levélben, ez fontos az információközlésben, a papírmentes kommunikációban diákok és szülők számára is sok tanár elérhető ilyen formában, de jelenleg a tanár személyes döntése, hogy milyen módon kíván elérhető lenni Adatvédelem és biztonság Az iskolai hálózat tűzfallal védett és mind a hálózat egészén, mind a munkaállomásokon fut vírusvédelmi program, spamszűrés, egyes gépeken tartalomszűrés és az egész hálózaton 8

10 adathalászat elleni védelem Pedagógiai hozzáadott érték Az IKT kompetenciafejlesztést megjelenítjük a pedagógiai programban (benne a helyi tantervben), az IMIP-ben. Az IKT eszközök használatának beépülése az egyes tantárgyak oktatásába egy folyamat. Ennek következő elemei vannak többek közt: interaktív tábla órai használata (táblamásoló funkcióval) interaktív tábla felhasználások órai alkalmazása (prezentáció, SDT és más felhasználások stb. ) interaktív tábla interaktív feladatokkal tantermi szoftverek alkalmazása órán, pl visszajelzésre, számonkérésre A módszertani változás ezen a téren a fenti eszközök alkalmazása. Ezek részben frontális, részben más jellegű módszereket igényelnek, mint csoportos, egyéni, páros vagy projektmunkát. Ez mindenképpen igényli a diákok kooperációját. A digitális oktatási tartalmak használata így aktívabb lesz mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. Az eddig használt tartalmak (tanári anyagok, internetes keresés, projektmunka) mellett a lehetségesen felhasználható anyagok korlátlanok. A tanórai mérés-értékelés során a számítástechnika terem használata lehetséges. Az IKT eszközök tanórai alkalmazása fontos cél, a kollégákat képzéssel és visszajelzéssel motiválja ebben az iskola. Az IKT eszközök alkalmazásának elterjesztéséhez szükség van a tantestületen belüli közös munkára, a tudások megosztására is. Digitális tábla képzésben a kollégák egy része részesült, a képzésre fordítható források függvényében azonban szükség lesz tantárgy és eszköz-specifikus képzésekre is. Emellett a horizontális tanulás lehetőségeit kell kihasználni. Más hasonló programokban részt vevő intézményekkel kell együttműködni a tantestületi belső együttműködés erősítése mellett A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén Az alábbi elvárások fejlesztő jellegűek, az iskola vállalja, hogy ezen készségek fejlesztéséhez megfelelő segítséget ad belső és külső képzések segítségével. A pedagógusnak viszont jeleznie kell, ha ezen készségek valamelyikével nem rendelkezik. Ismerje az elektronikus kommunikáció alapvető fajtáit és használatukat (levelezés, chat, fórum, közösségi oldalak stb. ). 9

11 Tudja használni az iskolai honlapot (külső és belső oldal, hírek, beszámolók elhelyezése, bemutatkozó oldal, osztályoldalak kezelése, tananyagok felrakása). Tudjon prezentációt készíteni egy adott tananyaghoz. Ismerje a szövegszerkesztés alapvető elemeit, tudjon segítségével dolgozatokat, leveleket, tájékoztatókat készíteni. Saját tantárgyában törekedjen az oktatást segítő alkalmazások megismerésére és alkalmazására. Tudja használni az iskolában lévő interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat. Képes legyen önállóan használni a legelterjedtebb IKT eszközöket (nyomtató, szkenner, digitális fényképező ). Legyen képes információszerzési céllal használni az internetet és az iskolai honlapot. 4. Informatikai szabályzat létrehozása A 2011/2012-es tanév során, a TIOP pályázati eszközök megérkezésével párhuzamosan szükséges informatikai szabályzatot létrehozni, amit évente frissíteni kell. Ebben kell szabályozni a diákok és alkalmazottak hálózat és internet használatának szabályait és korlátait, a külső informatikai eszközök hálózaton való használatának szabályait, a biztonsági előírásokat, a karbantartás rendszerét. 5. Az informatikai stratégia megvalósítása A jelen informatikai stratégiában foglaltak megvalósítása 2015-ig tart terv szerint, évente a tanév rendjében kell meghatározni az ezzel aktuális kapcsolatos feladatokat. 6. A stratégia felülvizsgálata A jelen Informatikai stratégiát a Pedagógiai Program mellékleteként a Tantestület fogadja el és a Fenntartó hagyja jóvá. A stratégia felülvizsgálatára kétévente kerül sor. 10

12 Az Informatikai Stratégia elfogadása és jóváhagyása: A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Informatikai Stratégiáját a tantestület a június 17-i nevelőtestületi értekezleten elfogadta.. igazgató Lenti Város Önkormányzati Képviselőtestülete./2011. ( ) ÖKT. számú határozatával augusztus.. napján tartott ülésén a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Informatika Stratégiáját jóváhagyta. Lenti, polgármester 11

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074 Készítette: Loch Ildikó igazgatóhelyettes 1 1. Bevezetés Informatikai stratégiánk alapvet INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015 célja, hogy a jelenlegi állapotok felmérését, értékelését követ en informatikai

Részletesebben

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA TÁMOP-3.1.4.- A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című konstrukció keretében a Szélrózsa elnevezésű pályázata. VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

1. Helyzetfelmérés és értékelés

1. Helyzetfelmérés és értékelés 1. Helyzetfelmérés és értékelés 1.1. Infrastrukturális ellátottság 1.1.1 Munkakörülmények és munkaállomások elhelyezkedése, színvonala Az iskolában két teljes értékű informatika terem működik, 8 illetve

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

Pályázat. a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető. Készítette:Kardosné Magyar Mária Éva

Pályázat. a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető. Készítette:Kardosné Magyar Mária Éva Pályázat a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette:Kardosné Magyar Mária Éva Miskolc, 2013. július 4. Tartalomjegyzék Önéletrajz...

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2012. június 01. 2009. május 13.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben