Informatikai stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatikai stratégia"

Átírás

1 Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét augusztus 27.

2 Tartalom 1 Bevezetés Helyzetelemzés Hardver ellátottság Szoftver ellátottság Hálózat A pedagógusok informatikai felkészültsége Az informatika alkalmazása tanítási órákon Az informatika alkalmazása egyéb területeken Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén Informatikai hálózat Az eszközfejlesztés területén kitűzött fejlesztési célok IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/ TIOP1.1.1/ Tartalomszolgáltatás Adatvédelem és biztonság Pedagógiai hozzáadott érték A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Informatikai szabályzat létrehozása Az informatikai stratégia megvalósítása A stratégia felülvizsgálata... 16

3 1 Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása iskolánkban, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést. Az oktatás informatikai jövőképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlődnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelő módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az informatikai stratégia célja tehát hármas: egyrészt az oktatási munka hatékonyságának növelése, másrészt a diákok felkészítése az információs társadalomban való aktív részvételre. Emellett jelen van a nevelési cél is: az iskolának pozitív példát kell adni az informatika mindennapi életben való használatára, általánosan és komplexen kell fejleszteni a diákok informatikai kultúráját (életvitel, vizualitás, nyelvi kompetencia, kommunikáció stb.). Jelen informatikai stratégia a TÁMOP3.1.4 pályázat fejlesztésén belül készült el, és megfelel a TIOP1.1.1/07 pályázat által támasztott követelményeknek is. 2 Helyzetelemzés 2.1 Hardver ellátottság terület meglévő eszközök az eszközök értékelése kollégiumi gépterem iskolai gépterem tanári szobák gazdasági iroda diák gépek, tanári gépek, CRT monitorokkal nyomtató diák gépek LCD monitorokkal, tanári gép, nyomtató, projektor 5 tanári gép, 2 nyomtató, fénymásolónyomtatók, 17 LCD monitorok, 2 db A3-as nyomtató minden munkaállomás rendelkezik megfelelő felszereléssel, 22 monitorokkal a felszerelés elavult, kevéssé alkalmas, bontott órákon az iskola is használja ezeket a gépeket még jól használható gépek a gépek fejlesztésre szorulnak, itt mindig a legjobb gépeknek kellene lenniük a felszerelés megfelelő

4 iskolai irodák minden munkaállomás rendelkezik megfelelő felszereléssel, 2 szkennerrel 1-2 gép fejlesztésre szorul, egy helyen nincsen asztali gép, de megoldott így is a munkaállomás netbookkal. könyvtár könyvtáros munkaállomása, nyomtató, fénymásoló megfelelő konfiguráció a jelenlegi feladatokhoz, könyvtárhasználói munkaállomások hiányoznak kollégium a folyosókon munkaállomások vannak a gépek elavultak, ide mindig a maradék gépek jutnak. szaktantermek folyamatosan kerülnek gépek és projektorok Kevéssé korszerű gépek kerülnek a szaktantermekbe. A szaktantermek számítógépes ellátását inkább a saját és iskolai tulajdonú hordozható számítógépekkel oldjuk meg. A projektorok minősége változó, elsősorban a nagyobb alapzajú projektorok okoznak problémát. tanulói laptopok három osztálynyi tanulói laptoppal rendelkezünk az általános iskolában. a netbookok jó állapotúak, az internet csatlakozás hiányzik hozzájuk tanári laptopok 11 tanárnak van a TÁMOP314 pályázatból ezek a gépek jó állapotúak laptopja, a HEFOP313 pályázatban érintett csoportok érintett tanárainak is biztosítjuk a laptop használatot hordozható eszközök projektorok, e-beam, notebookok a szükségleteket zömében kielégítő mennyiségűek, a notebookok kissé elavultak, a telepítésük nehézkes

5 2.2 Szoftver ellátottság Az iskolában a munkaállomásokon WindowsXP fut, zömében Office2003 irodai szoftvercsomaggal. Az Office2007-tel való kompatibilitás hiánya néhol gondot okoz. Igény szerint vannak telepítve egyéb programok is. A tanulói netbookokon a tanárok által kért programok vannak telepítve, melyeket pályázati forrásokból szereztünk be vagy ingyenesek. 2.3 Hálózat Az iskolai hálózat elavult, nem alkalmas egyrészt távoli munkavégzésre, másrészt újabb operációs rendszerekkel (WinXP feletti) együttműködésre. Nem készült fel a meglévő tanulói netbookok kezelésére és a tanári gépek is csak korlátozottan tudnak rá csatlakozni vezeték nélküli hálózaton. A tanári szobákban a vezeték nélküli hálózat jól működik, de az iskolai belső hálózatra nem lehet rajta keresztül csatlakozni. Az eddigi vezeték nélküli hálózati fejlesztés elakadt. 2.4 A pedagógusok informatikai felkészültsége A TÁMOP314 pályázat keretében vagy ahhoz kapcsolódva összesen 43 pedagógusunk vesz vagy vett részt IKT tanfolyamon, ami elsősorban az interaktív tábla használatára készít fel. Lényegében minden pedagógus elérhető elektronikusan is, azaz a legalapvetőbb informatikai ismeretekkel rendelkeznek. A felhasználói ismeretek fejlesztése területén szerveztünk és szervezünk belső képzéseket. A gimnáziumban mindenki használja az elektronikus naplót, a felső tagozatban is bevezetjük azt 2010 szeptemberétől. Az iskola igyekszik támogatni az alkalmazottak saját számítógéphez való jutását adó és járulékmentes juttatás formájában is, amikor erre lehetőség van. Az iskolai honlap használatában sok kolléga gyakorlott, de sokaknak, elsősorban az osztályfőnököknek még el kell sajátítaniuk az oldal használatát. 2.5 Az informatika alkalmazása tanítási órákon A tanítási órákra való felkészülésben valamilyen szinten a legtöbb pedagógus használja az IKT eszközöket. A tanítási órákon is sok pedagógus használja ezeket az eszközöket valamilyen formában. Rendszeresebb, kifejezetten oktatási használat a TÁMOP314-be és a HEFOP313-ba bevont kollégákon kívül néhány kollégánál jellemző. A TÁMOP314 keretében vettünk át erre vonatkozó jó gyakorlatokat. 2.6 Az informatika alkalmazása egyéb területeken AZ iskolai adminisztráció területén sokoldalúan alkalmazzuk az IKT eszközöket. Az elektronikus napló, nyilvántartások, a gazdasági iroda teljes munkája, a fenntartóval, a szülőkkel való hivatalos kapcsolattartás is így működik.

6 Az osztályok és szaktanárok szintjén is elterjedt az elektronikus kommunikáció: osztály honlapok, levelezési listák, képtárak például. Az iskolai honlap naprakészen tájékoztat az iskolai eseményekről. A honlap struktúrája átfogó képet ad az iskoláról, ennek feltöltöttsége azonban még nem teljes. Sok tanár aktívan használja a honlapot, ahova könnyen feltölthetőek anyagok a diákok, szülők számára. 3 Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén 3.1 Informatikai hálózat Az iskolai informatikai hálózat célja, hogy minél több teremben, lehetőleg minden teremben legyen hálózati elérés vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ez egyrészt a belső hálózat elérését, másrészt internet elérést jelent. Előbbi internetes kapcsolattal is megvalósulhat. Elsődleges, hogy a tanári gépek demonstrációs vagy adminisztrációs céllal kapcsolódjanak, de az is cél, hogy tanulói laptopokkal minden diák csatlakozni tudjon. A géptermek kivételével ez elsősorban vezeték nélküli lefedettséget jelent. Ahol ez nem valósítható meg még, ott mobil internet áll rendelkezésre, mely az irodáról kölcsönözhető szükség esetén. Az iskola rendelkezik egyrészt a Sulinet hálózata által biztosított internet eléréssel. Emellett saját, vásárolt internet elérései is vannak az anyagi lehetőségek függvényében. Amint a műszaki lehetőségek adottak lesznek a szolgáltató részéről, optikai kábelen keresztül is elérést kívánunk vásárolni. Az internet elérésnek több funkciója van: biztosítani kell az intézményi adminisztráció, beleértve az irodák stabil internet elérését és a tanárok munkájához és adminisztrációjához (elektronikus napló) szükséges internet elérést. Lehetőséget kell adni tanórai internethasználatra a tanári gépeken (prezentációk, online alkalmazások futtatása, akár videók lehívása). Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok órai munkájához is internethasználatra mind differenciált vagy kiscsoportos munkához, mind frontális munkához. Ezen feladatok internet igénye más-más, és különböző prioritást élveznek. Az első funkciót egy stabil ADSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A másodiknak a sávszélesség igénye nagyon változó lehet, ezért külön kell választani az elsőtől, de egyelőre egy külön ADSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A harmadik a legkiszámíthatatlanabb, teljes osztályok online munkájához optikai kábeles, nagyobb sávszélesség szükséges, különösen a feltöltési sebességet kell növelni. Ennek egy speciális esete a géptermi óra, ez jelenleg a sulinetes ADSL kapcsolattal működik, nagyon változó minőségben. Az internet elérés fejlesztése mindenképpen szükséges, egyelőre 40M/10M körüli sávszélesség kielégítő lenne.

7 Az iskolai hálózati szoftver lecserélése szükséges. Olyan hálózatra van szükség, ami alkalmas az informatika mai szintjén kezelni a csatlakozó és csatlakozni kívánó gépeket. Alkalmasnak kell lennie távoli elérésre. Vezeték nélkül is csatlakozni kell tudni rá lehetőleg az iskola egész területén, egyben kezelni az így felmerülő feladatokat a sávszélesség, egyenletes használat és biztonság terén. 3.2 Az eszközfejlesztés területén kitűzött fejlesztési célok terület szükséges eszközök követelmények kollégiumi eszközellátottság iskolai gépterem tanári szobák A kollégiumban nem szükséges a jelenlegi gépterem. A diákok eszközigényét részben a saját gépek használatának támogatásával, részben kihelyezett terminálokkal kívánjuk megoldani. Kollégiumi közösségi termekbe is helyezünk szükség szerint gépeket. A jelenlegi egy gépterem mellé egy újabb gépterem kialakítása szükséges a diákotthoni gépterem kiváltására. A tanárikban a jelenlegi 5 gép akkor lehet elég, ha minél több tanár saját használatú géppel rendelkezik. A diákotthoni hálózatnak biztosítania kell a géphasználat, különösen az internet használat szabályozottságát és biztonságát. A géptermek rendszeres fejlesztése szükséges. Mindkét gépterembe szükséges projektort is telepíteni. A géptermek az informatika órákon kívül más tárgyak óráit is kiszolgálhatják. A berendezésüket alkalmassá kell tenni csoportos munkára is. A géptermeket viszont részben ki tudják váltani a tanulói laptopok. A tanári gépeknek alkalmasnak kell lenniük a lehetőségek szerint legkorszerűbb alkalmazások megbízható futatására, ehhez megfelelő perifériákat is kell biztosítani. Az erre vonatkozó igények folyamatosan változhatnak, ezeket figyelemmel kell kísérni.

8 gazdasági iroda iskolai irodák könyvtár szaktantermek, tanulói laptopok A jelenlegi eszközállomány megfelelő. Újabb lapszkennerek beállítása a digitalizáláshoz elképzelhető. A jelenlegi eszközállomány mennyiségileg megfelelő. Mindkét iskolatitkárnak rendelkeznie kell szkennerrel is a digitalizáláshoz. Egy asztali gépre még szükség van. A könyvtáros munkaállomásán kívül szükséges könyvtárhasználói munkaállomások létrehozása is. Itt kaphatna helyet a diákok komolyabb munkáihoz is megfelelő eszközpark (kiadványszerkesztés, video szerkesztés stb.), valamint az egyéb elektronikus könyvtári szolgáltatások céljára is szükséges géppark. minden terembe szükséges vagy interaktív tábla vagy ahol nincs, ott telepített projektor, számítógép (amit kiválthat tanári notebook). Egyes termekben helyet kapnak a tanulói laptopok is. Jelenleg 3, a TIOP111 pályázatból további 11 osztály, így összesen 14 osztály kaphat tanulói laptopokat. A jelenlegi osztályt A monitorok méretét 22-esre célszerű növelni. Szükséges lehet az audiovizuális eszközök aktívabb használatához itt vagy máshol eszközöket biztosítani. (Műholdas adások felvétele, video szerkesztés céljára például.) Az eszközök folyamatos fejlesztése szükséges. A munkaállomások folyamatos fejlesztése szükséges. Ahol még nincs, ott a monitor méretét legalább 22-esre kell növelni. A könyvtáros munkaállomását is rendszeresen fejleszteni szükséges. A netbookok tárolására biztonságos szekrényt kell biztosítani, állapotukat rendszeresen felül kell vizsgálni. Cseréjüket ütemezni kell, de a trendek figyelésével: lehet, hogy mire a csere esedékes lenne, már az lesz természetes, hogy a diákok hozzák magukkal

9 tanári laptopok hordozható eszközök iskolai terminálok tekintve (az alsó tagozatban évfolyamonként 2-3 osztállyal számolva) minden két osztályra juthat egy osztálynyi netbook átlagosan. Cél, hogy minden tanár számára tudjon az iskola biztosítani laptopot. Vagy iskolait, vagy segítse az iskola a saját eszköz beszerzését, fejlesztését. Ennek fokozatos elérése során előnyt élveznek az alábbi szempontok: kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása legalább 3 órás tárgynál (vagy kisebb óraszám esetén több osztály együttszámítva) az órák legalább 25%-ában IKT alkalmazás innovatív IKT alkalmazás, a fejlesztések megosztása a tantestületen belül és azon kívül. A hordozható eszközöket részben egyéni hordozható eszközök, részben telepített eszközök váltják ki. Elsősorban az elektronikus napló, az elektronikus könyvtári szolgáltatások és az iskolai honlap használatára szükséges terminálok kihelyezése, hogy a diákok és a szülők hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez az iskolában is a tanítási időn kívül. a sajátjukat. Fontos a biztonság, vírusvédelem. Ezen kívül a hálózatelérést is biztosítani kell, hogy a szükséges programok könnyen telepíthetőek legyenek a gépekre. A megfelelő sávszélességgel biztosítani kell az otthoni munkavégzés támogatását az iskola hálózathoz való hozzáférés biztosításával. Az iskolában lehetőleg mindenhol biztosítani kell a vezeték nélküli internet és hálózati hozzáférést a tanárok számára. Ezeket a gépeket csak pályázati forrás esetén szerezzük be.

10 3.3 IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/07. beszerzendő elhelyezés, részletek eszközök 25 iskolai PC Ebből szereljük fel a második iskolai géptermet. Délutánonként itt biztosítunk a diákoknak géptermi hozzáférést. 17 tantermi csomag Évfolyamonként átlagosan egy tantermi csomagot helyezünk el. Előnyt élveznek a TÁMOP3.1.4 pályázatban résztvevő csoportok. Ezen kívül szaktantermek kapnak tantermi csomagokat. A konkrét elhelyezés függ az adott csoportban tanító pedagógusok affinitásától is. Az is elképzelhető, hogy a tanterem beosztást jelentősen befolyásolni fogja az interaktív táblák elhelyezése, és az osztálytermek rendszerétől a szaktanterem-rendszer felé mozdulunk el. Wifi csomag Ezt a használati igény szerint helyezzük el. SNI I csomag Ezt a használati igény szerint helyezzük el. A tantermek felkészítése: A tantermi csomagokat, azaz az interaktív táblákat a termekben egyelőre a zöld tábla megtartása mellett helyezzük el. Az elhelyezésben prioritást élvez az interaktív tábla, mivel azt filces táblaként is lehet használni. Elhelyezésénél fontos a középponti hely, hogy a diákok jól láthassák mindenhonnan, használatához ne kelljen feleslegesen forogni, átrendeződni. Ahol ez lehetséges, mert az elrendezés nem frontális, ott másik falra is kerülhet, mint a zöld tábla. Fontos, hogy a fényviszonyok ne legyenek zavaróak, azaz ne helyezzük ablakok közé, ahol szembe fény van, vagy olyan helyre se, ahol jellemzően a nap rásüt. Fontos, hogy a használatához ne kelljen besötétíteni, hogy a mindennapi munka természetes része tudjon lenni. Állítható magasságú táblákra pályáztunk, hogy a kisebb diákok is elérjék, illetve nagyobb létszámnál is jól használhatóak legyenek. A projektor a táblával egy állványon lesz, így nincs szükség annak külön elhelyezésére. A hozzá tartozó tanári notebookot vagy a teremben zárható szekrényben helyezzük el, vagy a tanári szobában. Amennyiben a szükséges táblaszoftverek mindenhol, és a tanári saját használatú gépeken is telepítve vannak, elképzelhető, hogy ezeket a gépeket nem kell az osztálytermekben tárolni. Ezt a gyakorlat fogja megmutatni. Az eszközök karbantartását az iskolai rendszergazda és az oktatástechnikus bevonásával kívánjuk megoldani.

11 3.3.2 TIOP1.1.1/09 beszerzendő elhelyezés, részletek eszközök Általános Iskola 184 tanulói laptop, 7 a TÁMOP3.1.4-ben érintett 7 csoport számára tanári gép, hozzá tároló, telepített programok, access point, router Gimnázium 137 tanulói laptop, 5 a TÁMOP3.1.4-ben érintett 7 csoport számára tanári gép hozzá tároló, telepített programok, access point, router A netbookok és a tanári gépek a zárható szekrényben lesznek tárolva. A karbantartást a rendszergazda és az oktatás technikus segítségével biztosítjuk. 3.4 Tartalomszolgáltatás Jelenleg az iskola többféle tartalomszolgáltatást végez. Belső hálózat: itt az iskolai adminisztráció érhető el belső felhasználók számára, különböző jogosultsági szintekkel. Csak az iskolán belül, regisztrált felhasználók számára érhető el. A diákok számára nyilvános felületen el lehet helyezni számukra tananyagokat is, ez elsősorban az informatika oktatás területén történik, mert ott vannak hálózat közelben a diákok. Iskolai honlap nyilvános része: itt egyrészt az iskolai adminisztráció helyez el információkat: beszámolókat az iskolai programokról, hirdetéseket, általános tudnivalókat belső és külső partnereinknek. Megfelelő jogosultsági szintekkel a pedagógusok is el tudnak itt helyezni információkat. Minden pedagógusnak lehetősége van a bemutatkozásra, a diákok számára anyagok feltöltésére. Az osztályfőnökök szerkeszthetik az osztályuk oldalát. Az eseményekről beszámolót minden pedagógus fel tud tenni, de ezek megjelenéséhez az adminisztráció jóváhagyása szükséges. Sok pedagógus helyez el itt tananyagokat, feladatokat a diákok számára.

12 Iskolai honlap zárt része: ezen a részen az iskolai hálózaton kívülről is, bejelentkezés után érhetőek el különböző jogosultsági szinteken tartalmak. Vannak minden diák és szülő számára elérhető tartalmak. A pedagógusok az általuk elhelyezett tartalmakról maguk döntik el, hogy azok bejelentkezés nélkül is elérhetőek legyenek-e. Található itt csak a pedagógusok számára elérhető felület is. Az iskola honlapja és hivatalos levelezése a kecskemet.piar.hu domain alatt folyik, és külső szolgáltató tárhelyén van elhelyezve. Ennek oka, hogy így biztosítható a megfelelően biztonságos és gyors, megbízható elérés, különös tekintettel a nagyobb fájlokra, képekre. A belső hálózaton a diákoknak és az alkalmazottaknak is van szabályozott méretű tárhelye. Az iskolai honlap aktív honlap, amit külső szolgáltatóval gyártattunk és tartatunk karban. Ennek oka a speciális, megbízható tudás és megfelelő rendelkezésre állás biztosítása. A honlapot folyamatosan töltjük fel és fejlesztjük. Mivel aktív honlap, az anyagok feltöltése nem igényel különösebb informatikai tudást, minden pedagógustól is elvárjuk a honlap felhasználói szintű kezelését. Az ehhez szükséges informatikai segítséget szükség esetén megadjuk. Fontos, hogy minden pedagógus maga tegye fel a rá vonatkozó, az ő munkáját segítő anyagokat, mert így a leghatékonyabb. A honlap feltöltése nem egyszeri feladat, folyamatos fejlesztést és odafigyelést, karbantartást igényel. Fontos a partnerek igényeinek követése, szemmel tartva, hogy elsődleges cél az oktatás hatékonyságának növelése. A pedagógusok az iskola vezetése számára elérhetők elektronikus levélben, ez fontos az információközlésben, a papírmentes kommunikációban. A diákok és szülők számára is sok tanár elérhető ilyen formában, de jelenleg a tanár személyes döntése, hogy milyen módon kíván elérhető lenni. A központi adatszolgáltatást az iskola a Taninform rendszer segítségével is támogatja, ez a fenntartó elvárása is. A felső tagozatban (2010 szeptemberétől) és a gimnáziumban is elektronikus naplót használunk. Ezen keresztül a szülők és a diákok is megfelelő információt kaphatnak előmenetelükről. A naplóvezetési fegyelem a pedagógusok részéről elvárás, amit folyamatosan fejleszteni és ellenőrizni kell. 3.5 Adatvédelem és biztonság Az iskolai hálózat tűzfallal védett és mind a hálózat egészén, mind a munkaállomásokon fut vírusvédelmi program, spamszűrés, egyes gépeken tartalomszűrés és az egész hálózaton adathalászat elleni védelem.

13 3.6 Pedagógiai hozzáadott érték Az IKT kompetenciafejlesztést megjelenítjük a pedagógiai programban (benne a helyi tantervben), az IMIP-ben. Az egyes tanárok tanmeneteiben is megjeleni, a TÁMOP3.1.4-be bevont tanulócsoportoknál előírás szerint eléri az IKT alkalmazás aránya a 25%-át a tanítási óráknak. A tanulói laptop program elvárásai szerint a bevont csoportoknak a bevont tantárgyak óráin a TLP használatnak el kell érnie a 30%-ot. Ennek megvalósítása a laptopok beszerzése után kezdődhet el. Az IKT eszközök használatának beépülése az egyes tantárgyak oktatásába egy folyamat. Ennek következő elemei vannak többek közt: offline használat (házi feladat, IKT eszközökkel előállatott feladatok felhasználása stb.) interaktív tábla órai használata (táblamásoló funkcióval) interaktív tábla felhasználások órai alkalmazása (prezentáció, SDT és más felhasználások stb.) interaktív tábla interaktív feladatokkal tanulói laptopok órai alkalmazása tantermi szoftverek alkalmazása órán, pl. visszajelzésre, számonkérésre A módszertani változás ezen a téren a fenti eszközök alkalmazása. Ezek részben frontális, részben más jellegű módszereket igényelnek, mint csoportos, egyéni, páros vagy projektmunka. Mindenképpen igényli a diákok kooperációját. A digitális oktatási tartalmak használata így aktívabb lesz mind a diákok, min a pedagógusok részéről. Az eddig használt tartalmak (tanári anyagok, internetes keresés, projektmunka) mellett a lehetségesen felhasználható anyagok korlátlanok. A tanórai mérés-értékelés során cél a tanulói netbookok használata, tantermi szoftverek segítségével vagy egyéb módon. Az IKT eszközök tanórai alkalmazása fontos cél, a kollégákat képzéssel és visszajelzéssel motiválja ebben az iskola, figyelembe veszi az értékeléskor ezt a szempontot. Az IKT eszközök alkalmazásának elterjesztéséhez szükség van a tantestületen belüli közös munkára, a tudások megosztására is. Digitális tábla képzésben a kollégák többsége részesült, a képzésre fordítható források függvényében azonban szükség lesz tantárgy és eszköz-specifikus képzésekre is. Emellett a horizontális tanulás lehetőségeit kell kihasználni: más, hasonló programokban részt vevő intézményekkel kell együttműködni a tantestületi belső együttműködés erősítése mellett.

14 3.7 A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén Az alábbi elvárások fejlesztő jellegűek. Azaz az iskola vállalja, hogy ezen készségek fejlesztéséhez megfelelő segítséget ad belső és külső képzések segítségével. A pedagógusnak viszont jeleznie kell, ha ezen készségek valamelyikével nem rendelkezik. Ismerje az elektronikus kommunikáció alapvető fajtáit és használatukat (levelezés, chat, fórum, közösségi oldalak stb.). Tudja használni az iskolai honlapot (külső és belső oldal, hírek, beszámolók elhelyezése, bemutatkozó oldal, osztályoldalak kezelése, tananyagok felrakása). Tudjon prezentációt készíteni egy adott tananyaghoz. Ismerje a szövegszerkesztés alapvető elemeit, tudjon segítségével dolgozatokat, leveleket, tájékoztatókat készíteni. A saját tantárgyában törekedjen az oktatást segítő alkalmazások megismerésére és alkalmazására. Tudja használni az iskolában lévő interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat. Funkcionálisan használja a Taninform rendszerét. Képes legyen önállóan használni a legelterjedtebb IKT eszközöket (nyomtató, szkenner, digitális fényképező ). Legyen képes információszerzési céllal használni az internetet és az iskolai honlapot. 3.8 A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Képesek kiválasztani és használni a szakterületén bevált szoftvereket (például szövegszerkesztő, táblázatkezelő, ábraszerkesztő, egyéb grafikus program, multimédiás tananyag). Ismerik és használják az ezekről szóló információs forrásokat, nyomon követi és lehetőség szerint kipróbálja az újdonságokat. Használhat vitafórumot, szakmai levelezőlistát. Képesek egyszerű hardver- és szoftverhibák felismerésére, segédletek alapján ezek elhárítását megkísérli, és tudják, hogyan, honnan kérhetnek segítséget. Képesek a tanulóközpontú, IKT-elemekkel gazdagított oktatási környezet megtervezésére és jelenlegi környezetének megújítására. Képesek a szakirodalom és honlapok, kiállítások, szakmai rendezvények előadásai és bemutatói segítségével tantárgyához és tanulóinak érdeklődéséhez, képességeihez leginkább illő digitális tananyagokat, oktatási megoldásokat választani.

15 Egyéni és a együttműködő tanulást támogató szoftvereket egyaránt beépítik oktatási programjukba. A számítógépet a problémamegoldó és kritikai gondolkodás és az aktív tudásszerzés szolgálatába állítják. Támogatják a diákok online kommunikációját helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A tanulók fejlettségi szintjének és tudásának megfelelő oktatási informatikai alkalmazásokat használnak, s ehhez igyekeznek információkat szerezni tanítványaik IKT-kultúrájának tartalmáról és technikai színvonaláról. Támogatják a diákok innovatív IKT-használatát és lehetőséget adnak kreatív, egyéni bemutatók és egyéb produktumok létrehozására. Az egész tanév munkájába beépítik az IKT-eszközök használatát. Képesek megítélni, hogy mely tananyagrészekhez milyen alkalmazások a legmegfelelőbbek, s így javítják az oktatás eredményességét, motiválóvá és érdekessé teszik a tanulást. Számítógépes eszközökkel is támogatják az interdiszciplináris oktatási programokat, integrált és komplex órákat. Értékelik a számítógéppel segített órák eredményeit, és a tapasztalatok alapján javítják oktatási informatikai módszereit. Az IKT-módszerek segítségével monitorozó-, értékelő- és teljesítménymérő tevékenységeket iktatnak be a tanulási programjukba. A szülőkkel megbeszélik a számítógép pozitív otthoni használatának lehetőségeit. Számítógépes kommunikációs platformokon tartják a kapcsolatot a szülőkkel, diákokkal, tanártársaival, szakmai közösségekkel. Saját készítésű bemutatóikat, tananyagaikat megosztják a tanárok kisebb-nagyobb közösségeivel. Ismerik és betartják, illetve betartatják a számítógép- és internethasználat nemzetközi, országos és helyi szabályait, a szerzői jogi törvényeket és rendelkezéseket, illetve az információkezelés egyéb szabályait. Ügyelnek arra, hogy tanulói egyenrangúan férjenek hozzá az iskola IKT-eszközeihez és az információs forrásokhoz. Igyekeznek elősegíteni a digitális szakadék felszámolását. 4 Informatikai szabályzat létrehozása A 2010/2011-es tanév során, a TIOP pályázati eszközök megérkezésével párhuzamosan szükséges informatikai szabályzatot létrehozni, amit évente frissíteni kell. Ebben kell szabályozni a diákok és alkalmazottak hálózat és internet használatának szabályait és korlátait, a külső informatikai eszközök hálózaton való használatának szabályait, a biztonsági előírásokat, a karbantartás rendszerét.

16 5 Az informatikai stratégia megvalósítása A jelen informatikai stratégiában foglaltak megvalósítása 2015-ig tart terv szerint, évente a tanév rendjében kell meghatározni az aktuális ezzel kapcsolatos feladatokat. 6 A stratégia felülvizsgálata A jelen Informatikai stratégiát a Pedagógiai Program mellékleteként a Tantestület fogadja el és legalább kétévente felül kell vizsgálni. Kecskemét, augusztus 27. Nagy Attila igazgató

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben