Informatikai stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatikai stratégia"

Átírás

1 Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét augusztus 27.

2 Tartalom 1 Bevezetés Helyzetelemzés Hardver ellátottság Szoftver ellátottság Hálózat A pedagógusok informatikai felkészültsége Az informatika alkalmazása tanítási órákon Az informatika alkalmazása egyéb területeken Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén Informatikai hálózat Az eszközfejlesztés területén kitűzött fejlesztési célok IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/ TIOP1.1.1/ Tartalomszolgáltatás Adatvédelem és biztonság Pedagógiai hozzáadott érték A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Informatikai szabályzat létrehozása Az informatikai stratégia megvalósítása A stratégia felülvizsgálata... 16

3 1 Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása iskolánkban, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetővé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi működést. Az oktatás informatikai jövőképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlődnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelő módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az informatikai stratégia célja tehát hármas: egyrészt az oktatási munka hatékonyságának növelése, másrészt a diákok felkészítése az információs társadalomban való aktív részvételre. Emellett jelen van a nevelési cél is: az iskolának pozitív példát kell adni az informatika mindennapi életben való használatára, általánosan és komplexen kell fejleszteni a diákok informatikai kultúráját (életvitel, vizualitás, nyelvi kompetencia, kommunikáció stb.). Jelen informatikai stratégia a TÁMOP3.1.4 pályázat fejlesztésén belül készült el, és megfelel a TIOP1.1.1/07 pályázat által támasztott követelményeknek is. 2 Helyzetelemzés 2.1 Hardver ellátottság terület meglévő eszközök az eszközök értékelése kollégiumi gépterem iskolai gépterem tanári szobák gazdasági iroda diák gépek, tanári gépek, CRT monitorokkal nyomtató diák gépek LCD monitorokkal, tanári gép, nyomtató, projektor 5 tanári gép, 2 nyomtató, fénymásolónyomtatók, 17 LCD monitorok, 2 db A3-as nyomtató minden munkaállomás rendelkezik megfelelő felszereléssel, 22 monitorokkal a felszerelés elavult, kevéssé alkalmas, bontott órákon az iskola is használja ezeket a gépeket még jól használható gépek a gépek fejlesztésre szorulnak, itt mindig a legjobb gépeknek kellene lenniük a felszerelés megfelelő

4 iskolai irodák minden munkaállomás rendelkezik megfelelő felszereléssel, 2 szkennerrel 1-2 gép fejlesztésre szorul, egy helyen nincsen asztali gép, de megoldott így is a munkaállomás netbookkal. könyvtár könyvtáros munkaállomása, nyomtató, fénymásoló megfelelő konfiguráció a jelenlegi feladatokhoz, könyvtárhasználói munkaállomások hiányoznak kollégium a folyosókon munkaállomások vannak a gépek elavultak, ide mindig a maradék gépek jutnak. szaktantermek folyamatosan kerülnek gépek és projektorok Kevéssé korszerű gépek kerülnek a szaktantermekbe. A szaktantermek számítógépes ellátását inkább a saját és iskolai tulajdonú hordozható számítógépekkel oldjuk meg. A projektorok minősége változó, elsősorban a nagyobb alapzajú projektorok okoznak problémát. tanulói laptopok három osztálynyi tanulói laptoppal rendelkezünk az általános iskolában. a netbookok jó állapotúak, az internet csatlakozás hiányzik hozzájuk tanári laptopok 11 tanárnak van a TÁMOP314 pályázatból ezek a gépek jó állapotúak laptopja, a HEFOP313 pályázatban érintett csoportok érintett tanárainak is biztosítjuk a laptop használatot hordozható eszközök projektorok, e-beam, notebookok a szükségleteket zömében kielégítő mennyiségűek, a notebookok kissé elavultak, a telepítésük nehézkes

5 2.2 Szoftver ellátottság Az iskolában a munkaállomásokon WindowsXP fut, zömében Office2003 irodai szoftvercsomaggal. Az Office2007-tel való kompatibilitás hiánya néhol gondot okoz. Igény szerint vannak telepítve egyéb programok is. A tanulói netbookokon a tanárok által kért programok vannak telepítve, melyeket pályázati forrásokból szereztünk be vagy ingyenesek. 2.3 Hálózat Az iskolai hálózat elavult, nem alkalmas egyrészt távoli munkavégzésre, másrészt újabb operációs rendszerekkel (WinXP feletti) együttműködésre. Nem készült fel a meglévő tanulói netbookok kezelésére és a tanári gépek is csak korlátozottan tudnak rá csatlakozni vezeték nélküli hálózaton. A tanári szobákban a vezeték nélküli hálózat jól működik, de az iskolai belső hálózatra nem lehet rajta keresztül csatlakozni. Az eddigi vezeték nélküli hálózati fejlesztés elakadt. 2.4 A pedagógusok informatikai felkészültsége A TÁMOP314 pályázat keretében vagy ahhoz kapcsolódva összesen 43 pedagógusunk vesz vagy vett részt IKT tanfolyamon, ami elsősorban az interaktív tábla használatára készít fel. Lényegében minden pedagógus elérhető elektronikusan is, azaz a legalapvetőbb informatikai ismeretekkel rendelkeznek. A felhasználói ismeretek fejlesztése területén szerveztünk és szervezünk belső képzéseket. A gimnáziumban mindenki használja az elektronikus naplót, a felső tagozatban is bevezetjük azt 2010 szeptemberétől. Az iskola igyekszik támogatni az alkalmazottak saját számítógéphez való jutását adó és járulékmentes juttatás formájában is, amikor erre lehetőség van. Az iskolai honlap használatában sok kolléga gyakorlott, de sokaknak, elsősorban az osztályfőnököknek még el kell sajátítaniuk az oldal használatát. 2.5 Az informatika alkalmazása tanítási órákon A tanítási órákra való felkészülésben valamilyen szinten a legtöbb pedagógus használja az IKT eszközöket. A tanítási órákon is sok pedagógus használja ezeket az eszközöket valamilyen formában. Rendszeresebb, kifejezetten oktatási használat a TÁMOP314-be és a HEFOP313-ba bevont kollégákon kívül néhány kollégánál jellemző. A TÁMOP314 keretében vettünk át erre vonatkozó jó gyakorlatokat. 2.6 Az informatika alkalmazása egyéb területeken AZ iskolai adminisztráció területén sokoldalúan alkalmazzuk az IKT eszközöket. Az elektronikus napló, nyilvántartások, a gazdasági iroda teljes munkája, a fenntartóval, a szülőkkel való hivatalos kapcsolattartás is így működik.

6 Az osztályok és szaktanárok szintjén is elterjedt az elektronikus kommunikáció: osztály honlapok, levelezési listák, képtárak például. Az iskolai honlap naprakészen tájékoztat az iskolai eseményekről. A honlap struktúrája átfogó képet ad az iskoláról, ennek feltöltöttsége azonban még nem teljes. Sok tanár aktívan használja a honlapot, ahova könnyen feltölthetőek anyagok a diákok, szülők számára. 3 Az iskola stratégiai céljai az informatikai fejlesztés terén 3.1 Informatikai hálózat Az iskolai informatikai hálózat célja, hogy minél több teremben, lehetőleg minden teremben legyen hálózati elérés vezetékkel vagy vezeték nélkül. Ez egyrészt a belső hálózat elérését, másrészt internet elérést jelent. Előbbi internetes kapcsolattal is megvalósulhat. Elsődleges, hogy a tanári gépek demonstrációs vagy adminisztrációs céllal kapcsolódjanak, de az is cél, hogy tanulói laptopokkal minden diák csatlakozni tudjon. A géptermek kivételével ez elsősorban vezeték nélküli lefedettséget jelent. Ahol ez nem valósítható meg még, ott mobil internet áll rendelkezésre, mely az irodáról kölcsönözhető szükség esetén. Az iskola rendelkezik egyrészt a Sulinet hálózata által biztosított internet eléréssel. Emellett saját, vásárolt internet elérései is vannak az anyagi lehetőségek függvényében. Amint a műszaki lehetőségek adottak lesznek a szolgáltató részéről, optikai kábelen keresztül is elérést kívánunk vásárolni. Az internet elérésnek több funkciója van: biztosítani kell az intézményi adminisztráció, beleértve az irodák stabil internet elérését és a tanárok munkájához és adminisztrációjához (elektronikus napló) szükséges internet elérést. Lehetőséget kell adni tanórai internethasználatra a tanári gépeken (prezentációk, online alkalmazások futtatása, akár videók lehívása). Lehetőséget kívánunk biztosítani a diákok órai munkájához is internethasználatra mind differenciált vagy kiscsoportos munkához, mind frontális munkához. Ezen feladatok internet igénye más-más, és különböző prioritást élveznek. Az első funkciót egy stabil ADSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A másodiknak a sávszélesség igénye nagyon változó lehet, ezért külön kell választani az elsőtől, de egyelőre egy külön ADSL kapcsolat ki tudja szolgálni. A harmadik a legkiszámíthatatlanabb, teljes osztályok online munkájához optikai kábeles, nagyobb sávszélesség szükséges, különösen a feltöltési sebességet kell növelni. Ennek egy speciális esete a géptermi óra, ez jelenleg a sulinetes ADSL kapcsolattal működik, nagyon változó minőségben. Az internet elérés fejlesztése mindenképpen szükséges, egyelőre 40M/10M körüli sávszélesség kielégítő lenne.

7 Az iskolai hálózati szoftver lecserélése szükséges. Olyan hálózatra van szükség, ami alkalmas az informatika mai szintjén kezelni a csatlakozó és csatlakozni kívánó gépeket. Alkalmasnak kell lennie távoli elérésre. Vezeték nélkül is csatlakozni kell tudni rá lehetőleg az iskola egész területén, egyben kezelni az így felmerülő feladatokat a sávszélesség, egyenletes használat és biztonság terén. 3.2 Az eszközfejlesztés területén kitűzött fejlesztési célok terület szükséges eszközök követelmények kollégiumi eszközellátottság iskolai gépterem tanári szobák A kollégiumban nem szükséges a jelenlegi gépterem. A diákok eszközigényét részben a saját gépek használatának támogatásával, részben kihelyezett terminálokkal kívánjuk megoldani. Kollégiumi közösségi termekbe is helyezünk szükség szerint gépeket. A jelenlegi egy gépterem mellé egy újabb gépterem kialakítása szükséges a diákotthoni gépterem kiváltására. A tanárikban a jelenlegi 5 gép akkor lehet elég, ha minél több tanár saját használatú géppel rendelkezik. A diákotthoni hálózatnak biztosítania kell a géphasználat, különösen az internet használat szabályozottságát és biztonságát. A géptermek rendszeres fejlesztése szükséges. Mindkét gépterembe szükséges projektort is telepíteni. A géptermek az informatika órákon kívül más tárgyak óráit is kiszolgálhatják. A berendezésüket alkalmassá kell tenni csoportos munkára is. A géptermeket viszont részben ki tudják váltani a tanulói laptopok. A tanári gépeknek alkalmasnak kell lenniük a lehetőségek szerint legkorszerűbb alkalmazások megbízható futatására, ehhez megfelelő perifériákat is kell biztosítani. Az erre vonatkozó igények folyamatosan változhatnak, ezeket figyelemmel kell kísérni.

8 gazdasági iroda iskolai irodák könyvtár szaktantermek, tanulói laptopok A jelenlegi eszközállomány megfelelő. Újabb lapszkennerek beállítása a digitalizáláshoz elképzelhető. A jelenlegi eszközállomány mennyiségileg megfelelő. Mindkét iskolatitkárnak rendelkeznie kell szkennerrel is a digitalizáláshoz. Egy asztali gépre még szükség van. A könyvtáros munkaállomásán kívül szükséges könyvtárhasználói munkaállomások létrehozása is. Itt kaphatna helyet a diákok komolyabb munkáihoz is megfelelő eszközpark (kiadványszerkesztés, video szerkesztés stb.), valamint az egyéb elektronikus könyvtári szolgáltatások céljára is szükséges géppark. minden terembe szükséges vagy interaktív tábla vagy ahol nincs, ott telepített projektor, számítógép (amit kiválthat tanári notebook). Egyes termekben helyet kapnak a tanulói laptopok is. Jelenleg 3, a TIOP111 pályázatból további 11 osztály, így összesen 14 osztály kaphat tanulói laptopokat. A jelenlegi osztályt A monitorok méretét 22-esre célszerű növelni. Szükséges lehet az audiovizuális eszközök aktívabb használatához itt vagy máshol eszközöket biztosítani. (Műholdas adások felvétele, video szerkesztés céljára például.) Az eszközök folyamatos fejlesztése szükséges. A munkaállomások folyamatos fejlesztése szükséges. Ahol még nincs, ott a monitor méretét legalább 22-esre kell növelni. A könyvtáros munkaállomását is rendszeresen fejleszteni szükséges. A netbookok tárolására biztonságos szekrényt kell biztosítani, állapotukat rendszeresen felül kell vizsgálni. Cseréjüket ütemezni kell, de a trendek figyelésével: lehet, hogy mire a csere esedékes lenne, már az lesz természetes, hogy a diákok hozzák magukkal

9 tanári laptopok hordozható eszközök iskolai terminálok tekintve (az alsó tagozatban évfolyamonként 2-3 osztállyal számolva) minden két osztályra juthat egy osztálynyi netbook átlagosan. Cél, hogy minden tanár számára tudjon az iskola biztosítani laptopot. Vagy iskolait, vagy segítse az iskola a saját eszköz beszerzését, fejlesztését. Ennek fokozatos elérése során előnyt élveznek az alábbi szempontok: kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása legalább 3 órás tárgynál (vagy kisebb óraszám esetén több osztály együttszámítva) az órák legalább 25%-ában IKT alkalmazás innovatív IKT alkalmazás, a fejlesztések megosztása a tantestületen belül és azon kívül. A hordozható eszközöket részben egyéni hordozható eszközök, részben telepített eszközök váltják ki. Elsősorban az elektronikus napló, az elektronikus könyvtári szolgáltatások és az iskolai honlap használatára szükséges terminálok kihelyezése, hogy a diákok és a szülők hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez az iskolában is a tanítási időn kívül. a sajátjukat. Fontos a biztonság, vírusvédelem. Ezen kívül a hálózatelérést is biztosítani kell, hogy a szükséges programok könnyen telepíthetőek legyenek a gépekre. A megfelelő sávszélességgel biztosítani kell az otthoni munkavégzés támogatását az iskola hálózathoz való hozzáférés biztosításával. Az iskolában lehetőleg mindenhol biztosítani kell a vezeték nélküli internet és hálózati hozzáférést a tanárok számára. Ezeket a gépeket csak pályázati forrás esetén szerezzük be.

10 3.3 IKT eszközök fogadása a TIOP1.1.1 pályázat keretében TIOP1.1.1/07. beszerzendő elhelyezés, részletek eszközök 25 iskolai PC Ebből szereljük fel a második iskolai géptermet. Délutánonként itt biztosítunk a diákoknak géptermi hozzáférést. 17 tantermi csomag Évfolyamonként átlagosan egy tantermi csomagot helyezünk el. Előnyt élveznek a TÁMOP3.1.4 pályázatban résztvevő csoportok. Ezen kívül szaktantermek kapnak tantermi csomagokat. A konkrét elhelyezés függ az adott csoportban tanító pedagógusok affinitásától is. Az is elképzelhető, hogy a tanterem beosztást jelentősen befolyásolni fogja az interaktív táblák elhelyezése, és az osztálytermek rendszerétől a szaktanterem-rendszer felé mozdulunk el. Wifi csomag Ezt a használati igény szerint helyezzük el. SNI I csomag Ezt a használati igény szerint helyezzük el. A tantermek felkészítése: A tantermi csomagokat, azaz az interaktív táblákat a termekben egyelőre a zöld tábla megtartása mellett helyezzük el. Az elhelyezésben prioritást élvez az interaktív tábla, mivel azt filces táblaként is lehet használni. Elhelyezésénél fontos a középponti hely, hogy a diákok jól láthassák mindenhonnan, használatához ne kelljen feleslegesen forogni, átrendeződni. Ahol ez lehetséges, mert az elrendezés nem frontális, ott másik falra is kerülhet, mint a zöld tábla. Fontos, hogy a fényviszonyok ne legyenek zavaróak, azaz ne helyezzük ablakok közé, ahol szembe fény van, vagy olyan helyre se, ahol jellemzően a nap rásüt. Fontos, hogy a használatához ne kelljen besötétíteni, hogy a mindennapi munka természetes része tudjon lenni. Állítható magasságú táblákra pályáztunk, hogy a kisebb diákok is elérjék, illetve nagyobb létszámnál is jól használhatóak legyenek. A projektor a táblával egy állványon lesz, így nincs szükség annak külön elhelyezésére. A hozzá tartozó tanári notebookot vagy a teremben zárható szekrényben helyezzük el, vagy a tanári szobában. Amennyiben a szükséges táblaszoftverek mindenhol, és a tanári saját használatú gépeken is telepítve vannak, elképzelhető, hogy ezeket a gépeket nem kell az osztálytermekben tárolni. Ezt a gyakorlat fogja megmutatni. Az eszközök karbantartását az iskolai rendszergazda és az oktatástechnikus bevonásával kívánjuk megoldani.

11 3.3.2 TIOP1.1.1/09 beszerzendő elhelyezés, részletek eszközök Általános Iskola 184 tanulói laptop, 7 a TÁMOP3.1.4-ben érintett 7 csoport számára tanári gép, hozzá tároló, telepített programok, access point, router Gimnázium 137 tanulói laptop, 5 a TÁMOP3.1.4-ben érintett 7 csoport számára tanári gép hozzá tároló, telepített programok, access point, router A netbookok és a tanári gépek a zárható szekrényben lesznek tárolva. A karbantartást a rendszergazda és az oktatás technikus segítségével biztosítjuk. 3.4 Tartalomszolgáltatás Jelenleg az iskola többféle tartalomszolgáltatást végez. Belső hálózat: itt az iskolai adminisztráció érhető el belső felhasználók számára, különböző jogosultsági szintekkel. Csak az iskolán belül, regisztrált felhasználók számára érhető el. A diákok számára nyilvános felületen el lehet helyezni számukra tananyagokat is, ez elsősorban az informatika oktatás területén történik, mert ott vannak hálózat közelben a diákok. Iskolai honlap nyilvános része: itt egyrészt az iskolai adminisztráció helyez el információkat: beszámolókat az iskolai programokról, hirdetéseket, általános tudnivalókat belső és külső partnereinknek. Megfelelő jogosultsági szintekkel a pedagógusok is el tudnak itt helyezni információkat. Minden pedagógusnak lehetősége van a bemutatkozásra, a diákok számára anyagok feltöltésére. Az osztályfőnökök szerkeszthetik az osztályuk oldalát. Az eseményekről beszámolót minden pedagógus fel tud tenni, de ezek megjelenéséhez az adminisztráció jóváhagyása szükséges. Sok pedagógus helyez el itt tananyagokat, feladatokat a diákok számára.

12 Iskolai honlap zárt része: ezen a részen az iskolai hálózaton kívülről is, bejelentkezés után érhetőek el különböző jogosultsági szinteken tartalmak. Vannak minden diák és szülő számára elérhető tartalmak. A pedagógusok az általuk elhelyezett tartalmakról maguk döntik el, hogy azok bejelentkezés nélkül is elérhetőek legyenek-e. Található itt csak a pedagógusok számára elérhető felület is. Az iskola honlapja és hivatalos levelezése a kecskemet.piar.hu domain alatt folyik, és külső szolgáltató tárhelyén van elhelyezve. Ennek oka, hogy így biztosítható a megfelelően biztonságos és gyors, megbízható elérés, különös tekintettel a nagyobb fájlokra, képekre. A belső hálózaton a diákoknak és az alkalmazottaknak is van szabályozott méretű tárhelye. Az iskolai honlap aktív honlap, amit külső szolgáltatóval gyártattunk és tartatunk karban. Ennek oka a speciális, megbízható tudás és megfelelő rendelkezésre állás biztosítása. A honlapot folyamatosan töltjük fel és fejlesztjük. Mivel aktív honlap, az anyagok feltöltése nem igényel különösebb informatikai tudást, minden pedagógustól is elvárjuk a honlap felhasználói szintű kezelését. Az ehhez szükséges informatikai segítséget szükség esetén megadjuk. Fontos, hogy minden pedagógus maga tegye fel a rá vonatkozó, az ő munkáját segítő anyagokat, mert így a leghatékonyabb. A honlap feltöltése nem egyszeri feladat, folyamatos fejlesztést és odafigyelést, karbantartást igényel. Fontos a partnerek igényeinek követése, szemmel tartva, hogy elsődleges cél az oktatás hatékonyságának növelése. A pedagógusok az iskola vezetése számára elérhetők elektronikus levélben, ez fontos az információközlésben, a papírmentes kommunikációban. A diákok és szülők számára is sok tanár elérhető ilyen formában, de jelenleg a tanár személyes döntése, hogy milyen módon kíván elérhető lenni. A központi adatszolgáltatást az iskola a Taninform rendszer segítségével is támogatja, ez a fenntartó elvárása is. A felső tagozatban (2010 szeptemberétől) és a gimnáziumban is elektronikus naplót használunk. Ezen keresztül a szülők és a diákok is megfelelő információt kaphatnak előmenetelükről. A naplóvezetési fegyelem a pedagógusok részéről elvárás, amit folyamatosan fejleszteni és ellenőrizni kell. 3.5 Adatvédelem és biztonság Az iskolai hálózat tűzfallal védett és mind a hálózat egészén, mind a munkaállomásokon fut vírusvédelmi program, spamszűrés, egyes gépeken tartalomszűrés és az egész hálózaton adathalászat elleni védelem.

13 3.6 Pedagógiai hozzáadott érték Az IKT kompetenciafejlesztést megjelenítjük a pedagógiai programban (benne a helyi tantervben), az IMIP-ben. Az egyes tanárok tanmeneteiben is megjeleni, a TÁMOP3.1.4-be bevont tanulócsoportoknál előírás szerint eléri az IKT alkalmazás aránya a 25%-át a tanítási óráknak. A tanulói laptop program elvárásai szerint a bevont csoportoknak a bevont tantárgyak óráin a TLP használatnak el kell érnie a 30%-ot. Ennek megvalósítása a laptopok beszerzése után kezdődhet el. Az IKT eszközök használatának beépülése az egyes tantárgyak oktatásába egy folyamat. Ennek következő elemei vannak többek közt: offline használat (házi feladat, IKT eszközökkel előállatott feladatok felhasználása stb.) interaktív tábla órai használata (táblamásoló funkcióval) interaktív tábla felhasználások órai alkalmazása (prezentáció, SDT és más felhasználások stb.) interaktív tábla interaktív feladatokkal tanulói laptopok órai alkalmazása tantermi szoftverek alkalmazása órán, pl. visszajelzésre, számonkérésre A módszertani változás ezen a téren a fenti eszközök alkalmazása. Ezek részben frontális, részben más jellegű módszereket igényelnek, mint csoportos, egyéni, páros vagy projektmunka. Mindenképpen igényli a diákok kooperációját. A digitális oktatási tartalmak használata így aktívabb lesz mind a diákok, min a pedagógusok részéről. Az eddig használt tartalmak (tanári anyagok, internetes keresés, projektmunka) mellett a lehetségesen felhasználható anyagok korlátlanok. A tanórai mérés-értékelés során cél a tanulói netbookok használata, tantermi szoftverek segítségével vagy egyéb módon. Az IKT eszközök tanórai alkalmazása fontos cél, a kollégákat képzéssel és visszajelzéssel motiválja ebben az iskola, figyelembe veszi az értékeléskor ezt a szempontot. Az IKT eszközök alkalmazásának elterjesztéséhez szükség van a tantestületen belüli közös munkára, a tudások megosztására is. Digitális tábla képzésben a kollégák többsége részesült, a képzésre fordítható források függvényében azonban szükség lesz tantárgy és eszköz-specifikus képzésekre is. Emellett a horizontális tanulás lehetőségeit kell kihasználni: más, hasonló programokban részt vevő intézményekkel kell együttműködni a tantestületi belső együttműködés erősítése mellett.

14 3.7 A pedagógusokkal kapcsolatos alapvető elvárások az IKT alkalmazás terén Az alábbi elvárások fejlesztő jellegűek. Azaz az iskola vállalja, hogy ezen készségek fejlesztéséhez megfelelő segítséget ad belső és külső képzések segítségével. A pedagógusnak viszont jeleznie kell, ha ezen készségek valamelyikével nem rendelkezik. Ismerje az elektronikus kommunikáció alapvető fajtáit és használatukat (levelezés, chat, fórum, közösségi oldalak stb.). Tudja használni az iskolai honlapot (külső és belső oldal, hírek, beszámolók elhelyezése, bemutatkozó oldal, osztályoldalak kezelése, tananyagok felrakása). Tudjon prezentációt készíteni egy adott tananyaghoz. Ismerje a szövegszerkesztés alapvető elemeit, tudjon segítségével dolgozatokat, leveleket, tájékoztatókat készíteni. A saját tantárgyában törekedjen az oktatást segítő alkalmazások megismerésére és alkalmazására. Tudja használni az iskolában lévő interaktív táblákat, projektorokat és laptopokat. Funkcionálisan használja a Taninform rendszerét. Képes legyen önállóan használni a legelterjedtebb IKT eszközöket (nyomtató, szkenner, digitális fényképező ). Legyen képes információszerzési céllal használni az internetet és az iskolai honlapot. 3.8 A pedagógus IKT kompetenciájának fejlesztési lehetőségei Képesek kiválasztani és használni a szakterületén bevált szoftvereket (például szövegszerkesztő, táblázatkezelő, ábraszerkesztő, egyéb grafikus program, multimédiás tananyag). Ismerik és használják az ezekről szóló információs forrásokat, nyomon követi és lehetőség szerint kipróbálja az újdonságokat. Használhat vitafórumot, szakmai levelezőlistát. Képesek egyszerű hardver- és szoftverhibák felismerésére, segédletek alapján ezek elhárítását megkísérli, és tudják, hogyan, honnan kérhetnek segítséget. Képesek a tanulóközpontú, IKT-elemekkel gazdagított oktatási környezet megtervezésére és jelenlegi környezetének megújítására. Képesek a szakirodalom és honlapok, kiállítások, szakmai rendezvények előadásai és bemutatói segítségével tantárgyához és tanulóinak érdeklődéséhez, képességeihez leginkább illő digitális tananyagokat, oktatási megoldásokat választani.

15 Egyéni és a együttműködő tanulást támogató szoftvereket egyaránt beépítik oktatási programjukba. A számítógépet a problémamegoldó és kritikai gondolkodás és az aktív tudásszerzés szolgálatába állítják. Támogatják a diákok online kommunikációját helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A tanulók fejlettségi szintjének és tudásának megfelelő oktatási informatikai alkalmazásokat használnak, s ehhez igyekeznek információkat szerezni tanítványaik IKT-kultúrájának tartalmáról és technikai színvonaláról. Támogatják a diákok innovatív IKT-használatát és lehetőséget adnak kreatív, egyéni bemutatók és egyéb produktumok létrehozására. Az egész tanév munkájába beépítik az IKT-eszközök használatát. Képesek megítélni, hogy mely tananyagrészekhez milyen alkalmazások a legmegfelelőbbek, s így javítják az oktatás eredményességét, motiválóvá és érdekessé teszik a tanulást. Számítógépes eszközökkel is támogatják az interdiszciplináris oktatási programokat, integrált és komplex órákat. Értékelik a számítógéppel segített órák eredményeit, és a tapasztalatok alapján javítják oktatási informatikai módszereit. Az IKT-módszerek segítségével monitorozó-, értékelő- és teljesítménymérő tevékenységeket iktatnak be a tanulási programjukba. A szülőkkel megbeszélik a számítógép pozitív otthoni használatának lehetőségeit. Számítógépes kommunikációs platformokon tartják a kapcsolatot a szülőkkel, diákokkal, tanártársaival, szakmai közösségekkel. Saját készítésű bemutatóikat, tananyagaikat megosztják a tanárok kisebb-nagyobb közösségeivel. Ismerik és betartják, illetve betartatják a számítógép- és internethasználat nemzetközi, országos és helyi szabályait, a szerzői jogi törvényeket és rendelkezéseket, illetve az információkezelés egyéb szabályait. Ügyelnek arra, hogy tanulói egyenrangúan férjenek hozzá az iskola IKT-eszközeihez és az információs forrásokhoz. Igyekeznek elősegíteni a digitális szakadék felszámolását. 4 Informatikai szabályzat létrehozása A 2010/2011-es tanév során, a TIOP pályázati eszközök megérkezésével párhuzamosan szükséges informatikai szabályzatot létrehozni, amit évente frissíteni kell. Ebben kell szabályozni a diákok és alkalmazottak hálózat és internet használatának szabályait és korlátait, a külső informatikai eszközök hálózaton való használatának szabályait, a biztonsági előírásokat, a karbantartás rendszerét.

16 5 Az informatikai stratégia megvalósítása A jelen informatikai stratégiában foglaltak megvalósítása 2015-ig tart terv szerint, évente a tanév rendjében kell meghatározni az aktuális ezzel kapcsolatos feladatokat. 6 A stratégia felülvizsgálata A jelen Informatikai stratégiát a Pedagógiai Program mellékleteként a Tantestület fogadja el és legalább kétévente felül kell vizsgálni. Kecskemét, augusztus 27. Nagy Attila igazgató

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 Vörösmarty

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 2 0

Részletesebben

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Informatikai Stratégiája www.kozmutza.hu 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Hardver ellátottság...

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA INFORMATIKAI STRATÉGIA Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd Szekszárd, 2011. június 10. Ne higgyük, hogy az egyik emberi lény nagyon különbözik a másoktól. Az igazság az, hogy az van előnyösebb helyzetben,

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai Stratégiájának jóváhagyása

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074 Készítette: Loch Ildikó igazgatóhelyettes 1 1. Bevezetés Informatikai stratégiánk alapvet INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015 célja, hogy a jelenlegi állapotok felmérését, értékelését követ en informatikai

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2009-2016 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS 2. HELYZETFELMÉRÉS Informatikai hálózat IKT eszközök IKT tartalom Belső tartalomszolgáltatás Adatbiztonság Vírusvédelem

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben.

1. TANULÁS 1.1. Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés A felmérés eredményének összegzése 2-3- mondatban, egy bekezdésben. INFORMATIKAI STRATÉGIA (SABLON JAVASLAT) (Jövőkép vagy küldetésnyilatkozat, lehet azonos a Pedagógiai programéval, ha abban is van IKT) Iskolánk a 21. századi élet és munkakörülmények közötti boldogulásra

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén. Dr. Maruzsa Zoltán elnök

Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Az Oktatási Hivatal feladatai a digitális tartalomszolgáltatás terén Dr. Maruzsa Zoltán elnök Tartalomszolgáltatás üzemeltetési feladatai Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. Rendelet

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT-eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához 2015. 02. 02. Ez az önértékelő mérés az informatikai eszközök és digitális

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT-eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához 2011. 01. 18. Ez az önértékelő mérés az informatikai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma Pályázatunk címe Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor

nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor EKF a gyakorló iskolától a tanárképzésig nyegab@ektf.hu Nyeste Gábor 1 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola Diákok száma (2009/2010 tanév): 940 fő CMPC-thasználó diákok 2010: 500 gyerek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Vékonykliensek a Sziksziben

Vékonykliensek a Sziksziben Vékonykliensek a Sziksziben A HaXSoN használatának tapasztalatai a Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban IT környezet a Sziksziben Csaknem 230 kliens Ebből 21 a HaXSoN

Részletesebben

1. A KÉPZÉSI PROGRAM

1. A KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 1. A KÉPZÉSI PROGRAM 1.1. Megnevezése D képzési kör Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés 1.2. OKJ azonosító - 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

PEDAGÓGUS IKT KOMPETENCIA

PEDAGÓGUS IKT KOMPETENCIA SEGÉDLET A KRÉTA RENDSZERBEN A PEDAGÓGUS IKT KOMPETENCIA FELMÉRÉS KITÖLTÉSÉHEZ 2017.03.10. oldal 1 / 9 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 PEDAGÓGUS IKT KOMPETENCIA ADATSZOLGÁLTATÁS KITÖLTÉSE...

Részletesebben

Mit tapasztalt elemér?

Mit tapasztalt elemér? Mit tapasztalt elemér? Országos oktatási IKT helyzetkép Informatika Szakmaiság - Eredményesség ISZE, Budapest, 2011. március 5. TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Ki is az az elemér? Az OFI-ban, a TÁMOP keretei

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A tanulási környezet módosítása

A tanulási környezet módosítása Internetes portál kialakítása Iskolai tartalomszolgáltató adatbázisok építése A tanulási környezet módosítása A projekt alapú tanulás erősítése Személyi fejlesztések - Központi szerver működtetése, fejlesztése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Tanulás a világhálón

Tanulás a világhálón Tanulás a világhálón Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 11-12

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde. Informatikai stratégia 2010.06.21.

SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde. Informatikai stratégia 2010.06.21. SZONEK Liszt Ferenc Utcai Óvoda és Bölcsőde Informatikai stratégia 2010.06.21. 0 1. Alapvetések A stratégia célja, az óvoda informatikai jövő képe, stratégia célterületei: Olyan IKT-val támogatott jól

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

e SZKÖZÖK és ami mögöttük

e SZKÖZÖK és ami mögöttük nyegab@ektf.hu e SZKÖZÖK és ami mögöttük g van Nyeste Gábor Elmúlt egy év az informatikában Hallgatói notebook projekt kiterjesztése Ehhez kapcsolódó infrastrukturális és szervezeti fejlesztések Kutatások

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben