Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4"

Átírás

1 HELYI TANTERV

2 Tartalomjegyzék I. Kerettantervek megnevezése 3 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 III. Óraszámok (táblázatos)- felmenő rendszerben 6 IV. Az oktatásban alkalmazható tankünyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 21 V.A NAT által meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának részletes helyi szabályai 22 VI. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 24 VII. A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módjai, írásbeli, szóbeli beszámoltatás rendje. Magatartás és szorgalom inősítésének elvei 25 VIII. A tanulók jutalmazása, elmarasztalása 31 IX. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások elvei 34 X. A tanulók fizikai állapotának mérése 35 XI. Környezeti és egészségnevelési elvek 42 XII. Otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 44 XIII. a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 45 XIV. Melléklet: az egyes tantárgyak anyaga és követelménye 1-8. osztály 50 2

3 I. Kerettantervek megnevezése: Mozaik Kiadó kerettanterve Apáczai Kiadó kerettanterve Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. kerettanterve 3

4 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében A Hunyadi János Általános Iskola helyi tantervének felmenő rendszerben történő megvalósítása a tantárgyak és óraszámok tükrében. 2013/2014. NKT NAT /2015. NKT NAT /2016 NKT NAT /2017 NKT NAT NKT KT. KT. NKT NKT KT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2012 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 KT NAT 2004 NKT NAT 2012 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 NKT NAT 2012 NKT NAT 2013 NKT NAT 2013 KT NAT 2004 KT NAT 2004 NKT NAT 2012 NKT NAT 2013 KT NAT 2004 Az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott kerettanterv NAT 2001/2003-ban felülvizsgált a 2007-ben módosított NAT alapján. NKT NAT 2012 A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012-ben készített NAT alapján a testnevelés órák (heti 5 órára) történő megemelésével készített kerettanterv alapján. NKT NAT 2013 A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012-ben készített NAT alapján az óraszámok kötelező megemelésével, (valamint a hit- és erkölcstan oktatás kötelező bevezetése) 4

5 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások óraszámai a mellékelt táblázatokban található. Tantárgyak és órakeretek a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. Tantárgyi rendszerünkben és óratervünkben a MOZAIK, Apáczai, Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó kerettanterv család által ajánlott időkeretekből indultunk ki, és az egyes tantárgyak óraszámát a szabadon választható órakeretek felhasználásával az alábbiak szerint alakítottuk: - 1. osztály magyar - 2. osztály magyar - 3. osztály magyar, matematika - 4. osztály magyar, matematika - 5. osztály informatika, technika - 6. osztály természetismeret, hon- és népismeret, technika - 7. osztály: magyar, kémia, földrajz, technika - 8. osztály: idegen nyelv, biológia, fizika, technika A nem kötelező (választható) órakeretről a következő területeken mutatkozik igény: szakkör tehetséggondozás felzárkóztató foglalkozások differenciált egyéni és kiscsoportos foglalkozások Szakkörök: - énekkar - angol- német - matematika - történelem - sport (kosár) - tánc, dráma - alsós informatika - felsős informatika - környezetvédelem - kertészet - média - természettudományos kísérletek - könyv-vár - IVK

6 III. Óraszámok- felmenő rendszerben évfolyam kötelező szabadon tervezhető Éves óraszám Tantárgy kötelező 5. évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszám Tantárgy Magyar nyelv és irodalom 7,0 2,0 324,0 Magyar nyelv és irodalom 4,0 144,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 Idegen nyelv 3,0 108,0 Matematika 4,0 144,0 Matematika 4,0 144,0 Erkölcstan 1,0 36,0 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2,0 72,0 Környezetismeret 1,0 36,0 Erkölcstan 1,0 36,0 Ének-zene 2,0 72,0 Természetismeret 2,0 72,0 Vizuális kultúra 2,0 72,0 Hon-, és népismeret 1,0 36,0 Életvitel és gyakorlat 1,0 36,0 Biológia- egészségtan 0,0 0,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 Ének-zene 1,0 36,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 Informatika 1,0 36,0 Vizuális kultúra 1,0 36,0 összesen: 23,0 2,0 900,0 Technika, életvitel és gyakorlat 1,0 1,0 72,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 Osztályfőnöki 1,0 36,0 összesen: 26,0 2,0 1008,0 6

7 évfolyam Éves óra- 3. évfolyam Éves óra- 4. évfolyam Éves óra- I. félév II. félév szám I. félév II. félév szám I. félév II. félév szám Tantárgy Kötelező órák Magyar nyelv 5,0 4,0 166,5 4,0 4,0 148,0 4,0 4,0 148,0 Magyar irodalom 4,0 5,0 166,5 4,0 4,0 148,0 4,0 4,0 148,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 74,0 Matematika 4,0 4,0 148,0 4,0 4,0 148,0 4,0 4,0 148,0 Környezetismeret 1,0 1,0 37,0 2,0 2,0 74,0 2,0 2,0 74,0 Ének-zene 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Rajz 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Technika, életvitel 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Testnevelés/tánc 3,0 3,0 111,0 3,0 3,0 111,0 3,0 3,0 111,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 Kötelező, kiváltható órák Sportkör/tánc 2,0 2,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező órák összesen: 22,0 22,0 814,0 20,0 20,0 740,0 22,0 23,0 832,5 Nem kötelező, választható órák Idegen nyelv 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 0,0 0,0 0,0 Informatika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 37,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 0,0 1,0 0,0 Etika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező és választható órák összesen: 23,0 23,0 851,0 21,0 22,0 795,5 23,0 24,0 869,5 7

8 évfolyam Éves óra- 7. évfolyam Éves óra- 8. évfolyam Éves óraszám szám Tantárgy I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév szám Kötelező órák Magyar nyelv 2,0 2,0 74,0 2,0 1,0 55,5 1,0 2,0 55,5 Magyar irodalom 2,0 2,0 74,0 2,0 2,0 74,0 2,0 2,0 74,0 Történelem 2,0 2,0 74,0 2,0 2,0 74,0 2,0 2,0 74,0 Hon- és népismeret 1,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idegen nyelv 3,0 3,0 111,0 3,0 3,0 111,0 3,0 3,0 111,0 Matematika 4,0 4,0 148,0 3,0 3,0 111,0 3,0 3,0 111,0 Biológia, egészségtan 0,0 1,0 18,5 1,0 2,0 55,5 2,0 1,0 55,5 Természetismeret 1,0 1,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Földrajz 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 55,5 1,0 2,0 55,5 Fizika 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 55,5 2,0 1,0 55,5 Kémia 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 55,5 1,0 2,0 55,5 Média ismeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 Informatika 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Ének-zene 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Rajz 1,0 1,0 37,0 1,0 0,0 18,5 1,0 0,0 18,5 Technika, életvitel 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 0,0 18,5 Testnevelés 2,0 3,0 92,5 3,0 2,0 92,5 2,0 3,0 92,5 Osztályfőnöki 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 1,0 1,0 37,0 Etika 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 1,0 0,0 18,5 Kötelező, kiváltható órák Sportkör/tánc 3,0 2,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező órák összesen: 25,0 25, ,0 24,0 925,0 25,0 25,0 925,0 8

9 Nem kötelező, választható órák Technika, életvitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 Term.ismeret/földrajz 1,0 1,0 37,0 0,0 1,0 18,5 0,0 0,0 0,0 Magyar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,5 1,0 0,0 18,5 Kötelező és választható órák összesen: 26,0 26,0 962,0 26,0 26,0 962,0 26,0 26,0 962,0 9

10 évfolyam Tantárgy kötelező szabadon tervezhető Éves óraszám kötelező 2. évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 7,0 2,0 324,0 7,0 2,0 324,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 0,0 Matematika 4,0 144,0 4,0 144,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 Környezetismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 Ének-zene 2,0 72,0 2,0 72,0 Vizuális kultúra 2,0 72,0 2,0 72,0 Életvitel és gyakorlat 1,0 36,0 1,0 36,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 összesen: 23,0 2,0 900,0 23,0 2,0 900,0 10

11 évfolyam Tantárgy kötelező szabadon tervezhető Éves óraszám kötelező 6. évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 4,0 144,0 4,0 144,0 Idegen nyelv 3,0 108,0 3,0 108,0 Matematika 4,0 144,0 3,0 108,0 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2,0 72,0 2,0 72,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 Természetismeret 2,0 72,0 2,0 1,0 108,0 Hon-, és népismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 Ének-zene 1,0 36,0 1,0 36,0 Informatika 1,0 36,0 1,0 36,0 Vizuális kultúra 1,0 36,0 1,0 36,0 Technika, életvitel és gyakorlat 1,0 1,0 72,0 1,0 1,0 72,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 Osztályfőnöki 1,0 36,0 1,0 36,0 összesen: 26,0 2,0 1008,0 25,0 3,0 1008,0 11

12 évfolyam Éves óra- 4. évfolyam Éves óra- I. félév II. félév szám I. félév II. félév szám Tantárgy kötelező órák Magyar nyelv 5,0 4,0 162,0 4,0 4,0 144,0 Magyar irodalom 4,0 5,0 162,0 4,0 4,0 144,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 72,0 Matematika 4,0 4,0 144,0 4,0 4,0 144,0 Környezetismeret 1,0 1,0 36,0 2,0 2,0 72,0 Ének-zene 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Rajz 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Technika, életvitel 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Testnevelés/tánc 3,0 3,0 108,0 3,0 3,0 108,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező, kiváltható órák Sportkör/tánc 2,0 2,0 72,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező órák összesen: 22,0 22,0 792,0 22,0 22,0 792,0 Nem kötelező, választható órák Idegen nyelv 1,0 1,0 36,0 0,0 0,0 0,0 Informatika 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 36,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,0 Etika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező és választható órák összesen: 23,0 23,0 828,0 23,0 24,0 846,0 12

13 évfolyam Éves óra- 8. évfolyam Éves óraszám Tantárgy I. félév II. félév I. félév II. félév szám Kötelező órák Magyar nyelv 2,0 2,0 72,0 2,0 1,0 54,0 Magyar irodalom 2,0 2,0 72,0 2,0 2,0 72,0 Történelem 2,0 2,0 72,0 2,0 2,0 72,0 Hon- és népismeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idegen nyelv 3,0 3,0 108,0 3,0 3,0 108,0 Matematika 3,0 3,0 108,0 3,0 3,0 108,0 Biológia, egészségtan 1,0 2,0 54,0 2,0 1,0 54,0 Természetismeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Földrajz 2,0 1,0 54,0 1,0 2,0 54,0 Fizika 1,0 2,0 54,0 2,0 1,0 54,0 Kémia 2,0 1,0 54,0 1,0 2,0 54,0 Média ismeret 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,0 Informatika 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Ének-zene 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Rajz 0,0 1,0 18,0 1,0 0,0 18,0 Technika, életvitel 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Testnevelés 2,0 3,0 92,0 2,0 3,0 92,0 Osztályfőnöki 1,0 1,0 36,0 1,0 1,0 36,0 Etika 1,0 0,0 18,0 1,0 0,0 18,0 Kötelező, kiváltható órák Sportkör/tánc 3,0 2,0 92,0 0,0 0,0 0,0 Kötelező órák összesen: 28,0 28,0 1012,0 26,0 25,0 920,0 13

14 Nem kötelező, választható órák Technika, életvitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Term.ismeret/földrajz 0,0 1,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Magyar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,0 Kötelező és választható órák összesen: 28,0 29,0 1030,0 26,0 26,0 938,0 14

15 évfolyam Éves szabadon órakötelező Tantárgy tervezhető szám 2. évfolyam szabadon kötelező tervezhető Éves óraszám 3.évfolyam szabadon kötelező tervezhető Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 7,0 2,0 324,0 7,0 2,0 324,0 6,0 2,0 288,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Matematika 4,0 144,0 4,0 144,0 4,0 1,0 180,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Környezetismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Ének-zene 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 Vizuális kultúra 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 Életvitel és gyakorlat 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 5,0 180,0 összesen: 23,0 2,0 900,0 23,0 900,0 22,0 3,0 900,0 15

16 évfolyam Éves szabadon órakötelező Tantárgy tervezhető szám kötelező 6. évfolyam szabadon tervezhető Éves óra szám kötelező 7.évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 4,0 144,0 4,0 144,0 3,0 0,5 126 Idegen nyelv 3,0 108,0 3,0 108,0 3,0 108,0 Matematika 4,0 144,0 3,0 108,0 3,0 108,0 Történelem, társadalmi és 2,0 állampolgári ismeretek 2,0 72,0 2,0 72,0 72,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Biológia- egészségtan 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 72,0 kémia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 54,0 Fizika 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 72,0 Földrajz 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 72,0 Természetismeret 2,0 72,0 2,0 1,0 108,0 0,0 0,0 Hon-, és népismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 0,0 0,0 Ének-zene 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Informatika 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Vizuális kultúra 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Technika, életvitel és 1,0 1,0 gyakorlat 1,0 1,0 72,0 1,0 1,0 72,0 72,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 Osztályfőnöki 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 összesen: 26,0 2,0 1008,0 25,0 3,0 1008,0 28,0 3,0 1116,0 5,0 180,0 16

17 évfolyam Éves évfolyam Éves óraóra- I. félév II. félév szám szám Tantárgy I. félév II. félév Tantárgy kötelező órák Kötelező órák Magyar nyelv 5,0 4,0 162,0 Magyar nyelv 2,0 1,0 54,0 Magyar irodalom 4,0 5,0 162,0 Magyar irodalom 2,0 2,0 72,0 Idegen nyelv 2,0 2,0 72,0 Történelem 2,0 2,0 72,0 Matematika 4,0 4,0 144,0 Hon- és népismeret 0,0 0,0 0,0 Környezetismeret 1,0 1,0 36,0 Idegen nyelv 3,0 3,0 108,0 Ének-zene 1,0 1,0 36,0 Matematika 3,0 3,0 108,0 Rajz 1,0 1,0 36,0 Biológia, egészségtan 2,0 1,0 54,0 Technika, életvitel 1,0 1,0 36,0 Természetismeret 0,0 0,0 0,0 Testnevelés/tánc 3,0 3,0 108,0 Földrajz 1,0 2,0 54,0 Osztályfőnöki 0,0 1,0 18,0 Fizika 2,0 1,0 54,0 Kötelező, kiváltható órák Kémia 1,0 2,0 54,0 Sportkör/tánc 2,0 2,0 72,0 Média ismeret 0,0 1,0 18,0 Informatika 1,0 1,0 36,0 Kötelező órák összesen: 24,0 25,0 882,0 Ének-zene 1,0 1,0 36,0 Nem kötelező, választható órák Rajz 1,0 0,0 18,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 Technika, életvitel 1,0 1,0 36,0 Informatika 1,0 1,0 36,0 Testnevelés 2,0 3,0 90,0 Osztályfőnöki 0,0 0,0 0,0 Osztályfőnöki 1,0 1,0 36,0 Etika 0,0 0,0 0,0 Etika 0,0 1,0 18,0 Kötelező és választható órák összesen: 25,0 26,0 918,0 Kötelező, kiváltható órák Sportkör/tánc 3,0 2,0 90,0 Kötelező órák összesen: 28,0 28,0 1008,0 17

18 Nem kötelező, választható órák Technika, életvitel 0,0 0,0 0,0 Term.ismeret/földrajz 0,0 0,0 0,0 Magyar 0,0 1,0 18,0 Kötelező és választható órák összesen: 28,0 29,0 1026,0 18

19 évfolyam Tantárgy kötelez ő szabadon tervezhet ő Éves óraszám kötelez ő 2. évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszá m kötelez ő 3.évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszá m kötelez ő 4. évfolyam szabadon tervezhet ő éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 7,0 2,0 324,0 7,0 2,0 324,0 6,0 2,0 288,0 6,0 2,0 288,0 Idegen nyelv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 72,0 Matematika 4,0 144,0 4,0 144,0 4,0 1,0 180,0 4,0 1,0 180,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Környezetismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Ének-zene 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 Vizuális kultúra 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 Életvitel és gyakorlat 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 5,0 180,0 5,0 180,0 összesen: 23,0 2,0 900,0 23,0 2,0 900,0 22,0 3,0 900,0 24,0 3,0 972,0 19

20 évfolyam Tantárgy kötelez ő szabadon tervezhető Éves óraszám kötelező 6. évfolyam szabadon tervezhető Éves óra szám kötelező 7.évfolyam szabadon tervezhető Éves óraszám kötelező 8. évfolyam szabadon tervezhető éves óraszám Magyar nyelv és irodalom 4,0 144,0 4,0 144,0 3,0 0, ,0 144,0 Idegen nyelv 3,0 108,0 3,0 108,0 3,0 108,0 3,0 1,0 144,0 Matematika 4,0 144,0 3,0 108,0 3,0 108,0 3,0 108,0 Történelem, társadalmi és 2,0 2,0 2,0 állampolgári ismeretek 72,0 72,0 72,0 2,0 72,0 Erkölcstan 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Biológia- egészségtan 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 72,0 1,0 0,5 54,0 kémia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 54,0 2,0 72,0 Fizika 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 72,0 1,0 0,5 54,0 Földrajz 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 72,0 2,0 72,0 Természetismeret 2,0 72,0 2,0 1,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hon-, és népismeret 1,0 36,0 1,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ének-zene 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Informatika 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Vizuális kultúra 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 Technika, életvitel és 1,0 1,0 0,0 1,0 36,0 gyakorlat 1,0 1,0 72,0 1,0 1,0 72,0 72,0 Testnevelés és sport 5,0 180,0 5,0 180,0 5,0 180,0 5,0 180,0 Osztályfőnöki 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 1,0 36,0 összesen: 26,0 2,0 1008,0 25,0 3,0 1008,0 28,0 3,0 1116,0 28,0 3,0 1116,0 20

21 IV. Oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az EMMI hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. 2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösséget (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken vagy írásban) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. Legyenek hozzá kiegészítő könyvek, munkafüzetek, feladatlapok. Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak. Teremtsen lehetőséget az önálló tanulásra, rögzítésre, gyakorlásra. Legyen motiváló a tankönyv tartalma, kreativitásfejlesztő a feladatrendszere. A nyelvi megformáltsága legyen igényes, nyelvhasználata változatos, szókincse gazdag, egyértelmű, pontos utasításokat tartalmazzon A kötés minősége, a könyv terjedelme, súlya, ára legyen megfelelő. 5. Az iskola a tartós tankönyvek állományának gyarapítására törekszik és a könyvtári állomány fejlesztésénél is e szempont játszik elsődleges szerepet. A beszerzett könyvek, taneszközök használata minden tanuló számára ingyenesen hozzáférhető. 21

22 V. A NAT által meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának részletes helyi szabályai 1.A köznevelés feladata és értékei A köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi- érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiaság megerősítése. Célunk a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesztve a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedékek világában illetően a haza felelős polgárává váljék kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát váljék képesség az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. A nevelési- oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk Alaptörvényével, az élet és az emberei méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet, és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 22

23 2.Fejlesztési területek Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció A tanulás tanítása 23

24 VI. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása Az NKT 27. (11.) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben- kezdve az évfolyamokon - kell megszervezni, azokon az évfolyamokon, ahol közismereti tárgy oktatása folyik, heti öt testnevelésóra keretében. Ebből két tanítási óra kiváltható olyan esetben, ha a tanuló az iskolai sportegyesületben vagy valamely egyesületben versenyszerűen sportol vagy amatőr sportolói szerződés alapján jár edzésekre. Ezt a DSE ill. az egyesület igazolja. A heti 5 testnevelésóra 3 délelőtti, 2 délutáni foglalkozás keretében valósul meg. A 2013/2014-es tanévtől az ötödik évfolyamon a testnevelés órák keretében úszásoktatás is folyik a fenntartó szervezésében és jóváhagyásával. 24

25 VII. A tanuló tanulmányi munkájának értékelés módjai, írásbeli, szóbeli beszámoltatás rendje. Magatartás és szorgalom minősítésének elvei 1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelése, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, természetismeret tantárgyakból az elsőnegyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 2-8. évfolyamon), matematika, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik. Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrizik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva a többi tantárgy esetében, pedig egy-egy témakörön belül (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, amellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy hanyatlott- az előző értékeléshez képest. 25

26 7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: Az 1. évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: KIVÁLÓAN TELJESÍTETT JÓL TELJESÍTETT MEGFELELŐEN TELJESÍTETT FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL A második évfolyamtól félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 8. A második nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek, és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek, beírását pótolja. 12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (posztszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 26

27 Teljesítmény Érdemjegy 0-33 % elégtelen (1) % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) 13. A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: második évfolyam: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport, erkölcstan harmadik évfolyam: magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport, idegen nyelv negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, informatika. ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, honés népismeret, erkölcstan. hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, honés népismeret, erkölcstan. hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika. nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés, mozgókép és médiaismeret, etika. A 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben az erkölcstan is osztályzásra kerül. 14. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 15. A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen értékeli. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 27

28 A félévi és az év végi értékelést és osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 16. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: a) Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása, b) Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, az osztály-vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása. c) Változó (3) az a tanuló, aki: tudatosan nem árt a közösségnek, de nem lehet rá számítani, cselekedeteiben vállalásaiban kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, a házirendet többé-kevésbé betartja, hajlamos a fegyelmezetlenkedésre kevéssé fejlett a felelősségérzete, a közösség mellett sodródik, segítőkészsége változó, könnyen csapódik a rosszabb magatartású csoportokhoz, alkalmanként udvariatlan, tiszteletlen, esetenként agresszív a viszonya a felnőttekhez és társaihoz szaktanári figyelmeztetések vagy osztályfőnöki intő szerepel az ellenőrzőben 28

29 d) Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírását sorozatosan megsérti, feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 18. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 19. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen értékeli. Az 2-8. évfolyamtól a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztálytanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi értékelést és osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 20. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: a) Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, munkavégzése pontos, megbízható, a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, a taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. b) jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 29

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. HELYI TANTERV I.

PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. HELYI TANTERV I. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYVENYIM 2013. HELYI TANTERV I. Jóváhagyta: Nagyvenyim, 2013. március. 27. Kundra Lászlóné igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÁLTAL VÁLASZTOTT

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Helyi tanterv Miskolc, 2013. 1 1. Az iskola egyes tagozatain alkalmazott tantervek 1.1 9-12. évfolyamos gimnáziumi tanterv, rajz tagozat Tantárgy Heti óraszám

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2014. március 3. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30.

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE...

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110.

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. T: 06-1 -405-57-66 Fax: 06-1-402-11-51 e-mail: idagazd@t-online.hu

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. február TARTALOM JEGYZÉK Alapító Okirat Az iskola arculata I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben