Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról Ercsi Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a fenti rendeletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 6. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: (2) - az Sztv. 37/A (1) bekezdés b./ pontjában megjelölt személyek esetén 2. A R. 6. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A támogatás folyósítását a megszűnésre, illetve a szüneteltetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 3. A R. 6. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) a./ a rendszeres szociális b./ A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a polgármester évente felülvizsgálja. 4. A R. 6. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) a./ folyósítását a 6. (1) bekezdés esetében, ha a jogosult. b./ Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül és a szociális segély megszüntetését vonja maga után e rendelet (11) bekezdésében foglalt programok el nem fogadása, továbbá, ha a munkavégzés esetén e foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. ca./ Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül és a szociális segély szüneteltetését vonja maga után, amennyiben a támogatásban részesülő e rendelet 5 (10) bekezdés e./ pontjában foglalt programokban együttműködést nem vállalónak minősül. cb./ A szüneteltetés időtartama 6 hónap, mely mindaddig meghosszabbodik, amíg a munkanélküli együttműködést nem vállalónak minősül.

2 5. (1) A R. 6. (8) (11) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy Ercsi Nagyközség Önkormányzatával, az általa fenntartott Szociális Szolgálattal és a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével köteles együttműködni. (9) Az aktív korú nem foglalkoztatott részére az Sztv. 37/A -aiban foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor állapítható meg, és folyósítható a rendszeres szociális segély, ha vállalja az együttműködést - a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként -, a (8) bekezdésben megjelölt szervekkel. (10) A (8) bekezdésben előírt együttműködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy: a.) az Önkormányzattal nyilvántartásba véteti magát és b.) segélyre való jogosultságának Sztv. 37/A -aiban előírt feltételeit igazolja és c.) segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik, továbbá d.) az Önkormányzat a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltsége által felajánlott és számára az Sztv. 37/A (9) a./ és b./ pontja alapján megfelelő munkalehetőséget elfogadja, vagy e.) a Szociális Szolgálat által szervezett a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, e rendelet (15) bekezdésben meghatározott programban részt vesz. (11) Ercsi Nagyközség Önkormányzata által szervezett foglalkoztatás során felajánlható munka az alábbi lehet: a.) közhasznú, amely az illetékes Munkaügyi szervvel kötött megállapodás alapján történő települést érintő foglalkoztatás. b.) közmunka c.) közcélú munka Az Önkormányzat által szervezhető foglalkoztatásról e rendelet 1. számú melléklete rendelkezik. 5. (2) A R. 6. -a kiegészül (12) (19) bekezdéssel: (12) Az Önkormányzat a foglalkoztatás szervezése során együttműködik a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével.

3 (13) A képviselőtestület a Munkaügyi Központtal való megállapodás megkötésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (14) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ együttműködése során felajánlott (11) bekezdésben felsoroltaknak megfelelő munkavégzési kötelezettség elfogadása az együttműködés egyik formája az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére. (15) Az Önkormányzat és a Szociális Szolgálat által alkalmazható együttműködési programok: a.) a (11) bekezdésnek megfelelő foglalkoztatásba történő bevonás, b.) a (11) bekezdésnek megfelelő foglalkoztatáshoz a munkavégzésre történő egyéni, illetve csoportos felkészülési programon való részvétel, c.) egyéni képességet fejlesztő, az életmódot formáló csoportos foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel, d.) családgondozás (16) A rendszeres szociális segélyt igénylő, valamint részesülő kötelezettségei a./ A (15) bekezdésben felsorolt együttműködési programokban az aktív korú nem foglalkoztatott személy részt venni köteles. b./ A számára felajánlott megfelelő munkát elfogadni köteles. c./ 30 napon belül a számára felajánlott megfelelő munkát meg kell kezdenie. d./ Akadályoztatása indokául csak hivatalos szerv (házi- vagy szakorvos, kórház, nappali oktatású iskola) igazolása fogadható el. (17) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére a rendszeres szociális segély megállapításáról a polgármester határozata egy példányával értesíti a Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségét és a Szociális Szolgálatot. A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a támogatott az abban kijelölt szervvel felvenni a kapcsolatot. (18) A Szociális Szolgálat az ellátásban részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan egyénre szabottan határozza meg az együttműködési kötelezettség formáját, rendszerességét, erről tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Hatósági irodáját. (19) Az együttműködési kötelezettség megszegéséről a Fejér Megyei Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltsége az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, a Szociális Szolgálat pedig írásban tájékoztatja a polgármestert. 6. A R. 7. -a hatályát veszti.

4 Vegyes rendelkezések 7. (1) Annak a munkanélküli személynek, akinek jövedelempótló támogatásra való jogosultsága május 1-ét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét április 30-ig benyújtja, az ellátást a április 30-án hatályban lévő jogszabályok alapján kell megállapítani és folyósítani. (2) Annak a munkanélküli személynek, akinek május 1-ét megelőzően jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást a április 30-án hatályban lévő jogszabályok alapján tovább kell folyósítani. (3) Annak a munkanélküli személynek, akinek jövedelempótló támogatás folyósítása május 1-én, vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követően az ellátást a április 30-án hatályban lévő jogszabályok alapján tovább kell folyósítani. 8. Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek rendszeres szociális segélyre való jogosultságát május 1. előtt állapították meg, az Sztv. 37/D (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának időpontjától áll fenn. Záró rendelkezések 9. A R a kiegészül (3) bekezdéssel az alábbiak szerint: (3) A rendelet május 1. napján lép hatályba, Daliáné Novák Györgyi Bátki József

5 jegyző polgármester 1. számú melléklet a 25/2000.(IV.25.) Kt. számú rendelethez Az Önkormányzat által szervezhető foglalkoztatás I. Területei: a.) személyi szolgáltatások területén: - házi ápolás, idősgondozás, (ebédhordás, gyógyszerkiváltás, szakember felügyelete alatt házi ápolás segítése,) megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok gondozása, családsegítés b.) a környezet gondozása területén: - elöregedett középületek renoválása, falugondozás, településfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem, közterületek védelme, gondozása c.) közművelődési feladatok segítése területén: - közcélú szolgáltatások szervezése, hagyományőrző programok lebonyolítása d.) környezetvédelem területén: - természetvédelmi területek gondozása, környezeti károk helyreállítása, csatornahálózat rendben tartása, árvízvédelem, szelektív hulladékgyűjtés

6 e.) kistérségi társulások együttműködés keretében szervezett közmunkák esetén: - csatorna-, úthálózat építése, karbantartása, erdőtelepítés II. Foglalkoztató jelentési kötelezettségei A munka időtartama alatt havonta szóban, a munka befejezését követően írásban. III. A foglalkoztatók hatáskör gyakorlása Az Önkormányzat - mint foglalkoztató képviseletében - a polgármester. IV. A foglalkoztatás megszervezése a./ Polgármesteri Hivatal Településgazdálkodási irodavezető, vagy b./ Armancsa KFT. ügyvezető, c./ Önkormányzati intézményvezető feladata

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Az aktív korúak rendszeres szociális segélyével és foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2004. (VII.26.) Kt. számú rendelettel módosított 21/2004.(VI.30.) Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2009.(IV.02.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A szociális pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

A RENDELET CÉLJA ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (III.29.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XII.14.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.27)R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben