SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló évi CXXXVI. tv ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. (2) bekezdésének második mondatában a 11. (2) bekezdés szövegrész 11. (3) bekezdésre változik. 2. A rendelet 5. (1) bekezdés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) I. feltételek mellett megállapítható pénzbeni és természetbeni ellátások a a./ ápolási díj a súlyosan fogyatékos és a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy ápolásáért /Sztv /, b./ közgyógyellátás (alanyi és normatív) /Sztv /, c./ -E. /, d./ köztemetés /Sztv. 48. /, e./ normatív, alanyi jogú lakásfenntartási támogatás /Sztv /, f./ rendszeres gyermekvédelmi támogatás /Gyvt /A. /, g./ rendszeres szociális segély /Sztv. 37/A-H. /, h./ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság /Sztv. 54. / 3. A rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A./ Önkormányzati fenntartású intézményben biztosított ellátások: I. Alapellátás a./ gyermekek napközbeni ellátása, b./ étkeztetés, c./ házi segítségnyújtás, d./ családsegítés, e./ gyermekjóléti szolgálat, f./

2 g./ h./ i./ j./ szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti központ, nappali ellátás - II. Szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: - zóháza - családok átmeneti otthona I. Alapellátás a./ Támogató szolgálat b./ Utcai szociális munka c./ Közösségi ellátások - szenvedélybetegek közösségi ellátása - pszichiátriai betegek közösségi ellátása d./ Nappali ellátást nyújtó intézmények: pszichiátriai betegek nappali ellátó intézménye - szenvedélybetegek nappali ellátó intézménye II. Szakosított ellátások a./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: - Hajléktalan személyek átmeneti szállása - Éjjeli menedékhely - Otthonház - Szenvedélybetegek átmeneti otthona - Fogyatékos személyek gondozóháza - Gyermekek átmeneti otthona b./ Tartós bentlakásos intézmény: - Hajléktalanok otthona. 4. A rendelet 7/A. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszonharmadik évének betöltéséig. A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás továbbfolyósítható, li tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 2

3 5. A rendelet 7/B. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendszeres szociális segély 7/B. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személynek a segélykérelem benyújtását gyei Munkaügyi Központ Szombathelyi (2) A közhasznú- - a SAVARIA REHAB- (3) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének Gyermekjólléti Szolgálattal, köteles részt venni az egyéni élethelyzethez I. oktatása, önismereti- II. Életmódot formáló foglalkozások (háztartási ismeretek, szocializációs-, reszocializációs csoport) III. (4) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyét megállapító határozat egy Szolgálatnak, valamint a Vas Megyei Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltségének. (5) Gyermekjóléti Szolgálat felhívására nem keresi fel az intézményt, vagy a okban nem vesz részt, és mulasztását kötelezettség elmulasztásáról az intézmény köteles értesíteni a rendszeres segélyt megállapító Szociálpolitikai Irodát. 6. A rendelet 8. (5) bekezdé módosul: TM = 0,3 NYM x 0,1 3

4 A rendelet 8. (6) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 7. (6) A lakásfenntartási támogatás igénylésével kapcsolatos kérelmet a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani a Szociálpolitikai Irodához. (7) december hó 31. napjáig kell megállapítani. 8. A rendelet 8/A. (4) bekezdés e./ pontja az alábbiak szerint módosul: e./ aki normatív, valamint alanyi lakásfenntartási támogatásra jogosult. 9. A rendelet 8/A. (9)-(11) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (9) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a : a./ jövedelmi viszonyaikat, b./ vagyoni körülményeiket, c./ lakásuk alapterületének nagyságát. (10) A kérelmet a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani a Szociálpolitikai Irodához. (11) A támogatást a kérelem december hó 31-ig kell megállapítani. A támogatás havi összege Ft-nál kevesebb, az öregségi nyugdíjminimum tárgyév január 1. napján érvényes összegének 25%-ánál több nem lehet. 10. nt módosul, a (7) bekezdés hatályát veszti. (1) nyújtható, aki lakását kizárólag 11. A rendelet 10. (4) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (4) Az ápolt személy második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 4

5 (7) Az ápolási díj iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 141/2005. (VII.23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott háziorvos által kiállított igazolás és szakvéleményt. A rendelet 10/A. -a hatályát veszti A rendelet 11. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Egy naptári éven b hat ,- Ft-ot, kivéve, ha az átmeneti segély gyógyszervásárlási utalvány formájában kerül kiadásra. 14. A rendelet 11/A. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) haladhatja meg az átmeneti segéllyel együtt sem az évi ,- Ft-ot. A rendelet 15/A. -a hatályát veszti A rendelet 16/A. - Krízisellátás 16/A. (1) A szociálisan rászoruló hajléktalan személy részére külön hatósági eljárás lefolytatása nélkül a feladat- szabályzatban foglaltak alapján a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. az önkormányzati segélykeret terhére támogatást nyújthat az alábbi esetekben: - átutazó hajléktalan részére utazási költség biztosítása - gyógyszerkiváltáshoz támogatás 5

6 - munkába helyezés esetén iratanyagok beszerzése - - élelem biztosítása - kórházi kezelés esetén szükséges tisztálkodási, higiénés eszközök biztosítása. (2) az öregségi nyugdíjminimum 50%-át. 17. A rendelet 22. (3) bekezdése hatályát veszti. 18. A rendelet az alábbi 22/A. -sal egészül ki: endszeres házi segítségnyújtás 22/A. (1) állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett (2) a./ az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a b./ a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c./ szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatást, illetve a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatóval. 19. A rendelet 23. (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi (1)-(3) bekezdés lép: (1) mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget 6

7 (2) A családsegítés keretében biztosítani kell a./ a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b./ a csalá c./ szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek d./ programok szervezését, e./ a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer- családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f./ családterápi szolgáltatásokat. (3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást inak sérelme nélkül a különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a./ a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b./ a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül 20. -(7) bekezdések hatályukat vesztik: (4) a./ szükségletfelmérések, kutatási eredmények alapján kezdeményezi az önkormányzatnál - - új szociális ellátások bevezetését, b./ prevenciós és problémamegoldó utcai területi szociális munkát végez c./ iskolai szociális munkát végez d./ kórházi szociális munkát végez. 7

8 21. A rendelet SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK címrész törlésre kerül, ezz - SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK címmel egészül ki. 22. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével október 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 7., 9., 13., 14. és 16. -ai január 1-jén lépnek hatályba. Szombathely, szeptember. Dr. Ipkovich György s. k. Dr. Kaczmarski János s. k. polgármester 8

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet.

- 1 - hatályos: 2013. március 30-tól. 12 A 4. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/1997. (XII.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben