СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул г., Бачка Топола

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, július 5.

2 Broј СТРАНА 63. OLDAL szám 43. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 33/2002, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 25. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 5-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL I ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz А Тоpolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/11 szám - a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés rendelkezésére álló eszközök összege összesen ,00 dinár. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete ,00 dinárt tesz ki, és 1. a évi költségvetés ,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 2. a helyi járulékból befolyó ,00 dinár összegű folyó évi bevételekből, 3. a korábbi évekből eredő ,00 dinár összegű felhasználatlan bevételtöbbletből, és 4. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL - 7 OSZTÁLY A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 0, ÖSSZESEN: ,00

3 Broј СТРАНА 64. OLDAL szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина , ÖSSZESEN: , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság folyó eszközátutalása a Törvény szerint , A Köztársaság egyéb folyó átutalásai , A VAT kapitális átutalásai , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , A VAT kapitális átutalásai , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: ,00

4 Broј СТРАНА 65. OLDAL szám 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN ,00 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0, ROVAT ÖSSZESEN 0, ROVAT - TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló illetmények 0, A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények , ROVAT ÖSSZESEN , A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , Helyi hozzájárulások ,00 Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök ,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00

5 Broј СТРАНА 66. OLDAL szám SZÁM- LA 5. szakasz A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés és a felhasználók összesen ,00dinárt kitevő folyó évi eszközeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 44 KAMATOK TÖRLESZTÉSE ,00 0, , Hazai kamatok törlesztése , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, ,00

6 Broј СТРАНА 67. OLDAL szám 499 Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 0, , , Hitel törlesztése 0, , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ KIADÁSA , , ,00 6. szakasz A Határozat 6. szakasza 1. bekezdésének táblázati része az alábbiak szerint módosul: Gazdasági besorolás Költségvetési LEÍRÁS jelszáma eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése ,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális átutalások ,00 Folyó évi kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00

7 Broј СТРАНА 68. OLDAL szám ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) ,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,00 A 6. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: «A ,00 dinárt kitevő költségvetési hiányt a privatizáció alapján befolyó illetményekből és az előző évekből eredő felhasználatlan eszközökből kell finanszírozni. 7. szakasz A 8. szakasz 1. bekezdésében az ,00 összeg ,00 -re módosul. 8. szakasz A 1. szakaszban a ,00 összeg ,00 -re módosul. II. KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A 19. szakasz 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 -ra, az ,00 összeg pedig ,00 -re módosul. A Határozat 19. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Broј СТРАНА 81. OLDAL szám III KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 10. szakasz A 34. szakasz első mondata az utalványozó egyetértésével szavakkal egészül ki. 11. szakasz A 37. szakasz 2. bekezdésében a 10 szám helyébe a 15 szám lép. 12. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2007-II Fehér István s.k., Topolya a Községi Képviselő testületének elnöke 44. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 79., 85. és 86. szakasza, A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2006/62 szám) 11. és 18. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 15. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 5-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL 1. szakasz E határozat bevezeti a Topolya község területén bizonyos jogok, tárgyak és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illetékeket, és megállapítja azok összegét, könnyítéseit és fizetésének határidejét és módját. 2. szakasz Helyi kommunális illetéket kell fizetni: 1. a közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítása végettiért, 2. a játékeszközök tartásáért ("szórakoztató játékok"), 3. zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért, 4. reklámtábla igénybevételéért, 5. szabad területnek táborozásra, sátorállításra vagy ideiglenes használat egyéb formájára való igénybevételéért, 6. a partok üzleti és bármilyen más célból való igénybevételéért, 7. a cégérnek az üzlethelyiségen való kifüggesztéséért, 8. a cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért, 9. vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért,

21 Broј СТРАНА 82. OLDAL szám 10. úszó berendezés és készülék, valamint egyéb létesítmény vízen való tartásáért és használatáért, 11. csónak és tutaj vízen való tartásáért és használatáért, 12. vízen levő vendéglő és más vendéglátó és szórakoztató létesítmény tartásáért, 13. közúti gép-és kapcsolható jármű tartásáért, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével, 14. a közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért és építési munkálatok kivitelezéséért. 3. szakasz A helyi kommunális illeték alanya a helyi kommunális illeték fizetése alá eső jog, tárgy vagy szolgáltatás igénybevevője. 4. szakasz Az illetékfizetési kötelezettség a helyi kommunális illeték fizetése alá tartozó jog, tárgy vagy szolgáltatás igénybevételének első napjával kezdődik. Az illetékfizetési kötelezettség addig tart, ameddig a jog, a tárgy vagy a szolgáltatás igénybevétele. 5. szakasz Nem kell helyi kommunális illetéket fizetni, ha e határozat szerinti jogot, tárgyat vagy szolgáltatást állami szervek és szervezetek, vagy a területi autonómia és a helyi önkormányzati egység szervei és szervezetei vesznek igénybe. A község Polgármestere végzéssel mentesítheti e határozat szerinti jognak, tárgynak vagy szolgáltatásnak politikai pártok, társadalmi szervezetek, polgárok egyesületei, humanitárius szervezetek, művelődési szervezetek, sportegyesületek és -klubok általi igénybevételét az illetékfizetéstől. 6. szakasz Cégér e határozat értelmében minden olyan kifüggesztett elnevezés vagy név, amely arra utal, hogy jogi vagy természetes személy meghatározott tevékenységet végez. Ha egy üzleti létesítményen ugyanazon illetékalany több cégére van kifüggesztve, az illetéket csak egy cégérre kell leróni. Ha a cégért az üzleti létesítményen kívüli helyekre függesztik ki, az illetéket minden kifüggesztett cégérre le kell róni. 7. szakasz A 2. szakasz 1-6. és 14. pontja szerinti helyi kommunális illetékeket napi, a pontja szerintieket pedig évi összegben kell megállapítani. 8. szakasz A helyi kommunális illetéket készpénzben vagy átutalási meghagyással kell leróni. Az összes díjtételek szerinti helyi kommunális illetékek a közbevételek befizetésére rendszeresített számlakeretek szerinti számlákra fizetendők be és a községi költségvetés bevételei. 9. szakasz A helyi kommunális illetékek összegeit, könnyítéseit, fizetésének módját és határidejét az e határozat alkotó részét képező Illetékdíjszabás állapítja meg.

22 Broј СТРАНА 83. OLDAL szám 10. szakasz A helyi kommunális illeték összege eltérő a tevékenység fajtájától, a létesítmény területétől és használhatóságának műszaki jellegzetességeitől függően, a 2. szakasz 1., 2., 4., 8. és 9. pontja szerinti helyi kommunális illetékek összege pedig a létesítmény, a tárgy vagy a szolgáltatás helye szerinti területrésztől illetve A telekelőkészítési díj összegének szerződésbe foglalására szolgáló kritériumokról szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja 03/12 szám) megállapított építési övezettől függően is, az alábbiak szerint: - az I. övezet az Extra és az I. építési övezetet, - a II. övezet a II., III. és IV. építési övezetet, - a III. övezet az V., VI. és VII építési övezetet foglalja magában. 11. szakasz Szabálysértésért ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, illetve 500,00-tól ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal a jogi személy felelős személye vagy a természetes személy, ha az e határozat szerinti jogokat, tárgyakat és szolgáltatásokat az illetékes szerv engedélye és a helyi kommunális illeték lerovása nélkül veszi igénybe. Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-től ,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható. 12. szakasz A jelen határozat végrehajtása feletti felügyeletet a községi kommunális felügyelő gyakorolja. A felügyelet gyakorlása során a kommunális felügyelőnek felhatalmazása van arra, hogy a 11. szakasz szerinti szabálysértésekért 500,00 dinár összegű helyszíni bírságot rójon ki és fizettessen meg. 13. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 14. szakasz E határozat hatályba lépésének napján A helyi kommunális illetékekről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/5, 2004/5, 2004/15 és 2006/2 szám) hatályát veszti. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2007-I Fehér István s.k., Topolya, a Községi Képviselő testület elnöke 1. Díjtétel ILLETÉKDÍJSZABÁS Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételére - a sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítása végetti igénybevétel kivételével - a helyi kommunális illeték, az igénybevétel tartamával arányosan az elfoglalt terület minden egész és megkezdett négyzetmétere után naponta a következő: 1. Ha a terület elfoglalása üzleti tevékenység végzése céljából történik (mobil ideiglenes létesítmény, pult, fagylalt és üdítőitalok árusítására szolgáló hűtőberendezés, patogatott kukorica és gesztenye árusítására szolgáló és más hasonló készülék, kioszk, nyárikert, vidámpark, cirkusz és egyéb szórakoztató létesítmény):

23 Broј СТРАНА 84. OLDAL szám - az I. övezetben 12,00 dinár, - a II. övezetben 8,00 dinár, - a III. övezetben 6,00 dinár. 2. Ha a közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevétele bármilyen más módon történik, az illeték - naponta 4,00 dinár. Megjegyzés: 1. A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybe vétele A kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének feltételeiről és kritériumairól szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja 04/5, 04/15 és 05/9 szám) értelmében történik, a 4. és 8. díjtétel szerinti jogok, tárgyak és szolgáltatások igénybe vételének kivételével. 2. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a közterületet vagy az üzlethelyiség előtti területet üzleti célból elfoglaló jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy. 3. Az illeték kötelezettje a közterület elfoglalása előtt köteles a közterület-használati engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 4. A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybe vétele engedély és az illeték lerovása nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 5. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelemés Vagyonjogügyi Osztály állapítja meg és szedi be a közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevétele utáni kommunális illeték számú számlájára előzőleg nem rótta le. 2. Díjtétel Játékeszközök tartására (számítógép, szimulátor, video-automata, flipper és más hasonló, pénzérmével vagy zsetonnal működésbe hozható készülék, valamint pikádó, billiárd és más hasonló olyan játékokra szolgáló eszközök, amelyekben a részvételért fizetni kell és a résztvevő nem nyerhet pénzt, dolgokat, szolgáltatásokat vagy jogokat, hanem csak egy vagy több ugyanolyan játékban való díjtalan részvételt) a helyi kommunális illeték, a használat tartamával arányosan, naponta, darabonként - a városban 25,00 dinár, - a község teleüléseiben 12,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az üzlethelyiségben vagy az üzlethelyiségen kívül külön engedély alapján játékra, illetve szórakozásra szolgáló készülékeket tartó jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy. 2. Ha a készülékeket a bejegyzett tevékenységnek megfelelően több célra használják, a kötelezett az e díjtétel szerinti illeték 70%-át fizeti. 3. A játékeszközök illetéklerovás nélküli használata e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés- és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg A játékeszközök tartása utáni kommunális illeték számú számlájának javára. 5. Az e díjtétel szerinti illetéket negyedévenként kell leróni.

24 Broј СТРАНА 85. OLDAL szám 3. Díjtétel Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezésére a helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, naponta: 1. A vendéglátó létesítmények részére: - a városban és a főutak mentén 900,00 dinár, - a község településeiben 700,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a vendéglátó tevékenységet folytató és létesítményében zenei programot rendező, vagy zene-automatákat használó jogi személy, illetve vállalkozó. 2. Az illeték kötelezettje a zenei program rendezése előtt köteles erre az engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 3. A zenei program engedély és illetéklerovás nélküli rendezése e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés- és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a zenei program rendezésére vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A zenei program vendéglátó létesítményben való rendezése utáni kommunális illeték számú számlájára előzetesen nem rótta le. 4. Díjtétel A reklámtábla (fényreklám, poszter, plakát, szövetszalag, reklámzászló és egyéb reklámtárgy) igénybevételére a helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, naponta minden egész és megkezdett m 2 után - az I. övezetben 12,00 dinár, - a II. övezetben 8,00 dinár, - a III. övezetben 6,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy illetve vállalkozó, akinek reklámja/üzenete a reklámtáblán látható. 2. Az illeték kötelezettje a reklámtábla felállítása előtt köteles az erre vonatkozó engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 3. A reklámtábla engedély és illetéklerovás nélküli felállítása e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a reklámtábla felállítására vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A reklámtábla igénybevétele utáni kommunális illeték számú számlájának javára előzetesen nem rótta le. 5. Billboard kihelyezését a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalattal kötött külön szerződéssel kell szabályozni.

25 Broј СТРАНА 86. OLDAL szám 5. Díjtétel A szabad területnek táborozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, az elfoglalt terület minden 1 m 2 -e után - naponta 12,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a természetes vagy jogi személy, akinek a szabad terület táborozásra, sátor, vagy egyéb ideiglenes létesítmény állítására való igénybevételét engedélyezik. 2. Az illeték kötelezettje a szabad területnek az említett célokra való igénybevétele előtt köteles az engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 3. A szabad területnek sátor, vagy más ideiglenes létesítmény állítására való igénybevétele az engedély megszerzése és az illeték lerovása nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a táborozásra, sátorállításra vagy az ideiglenes használat egyéb formájára vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A szabad terület táborozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való igénybevétele utáni kommunális illeték számú számlájának javára előzetesen nem rótta le. 5. Az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a község Polgármesterének végzésével mentesíthetők a gyermekek 15 éves korig, a hadi és békeidőbeli katonai rokkantak és a munkarokkantak, a katonák és a katonai iskolák növendékei, a Látás- és a Hallássérültek Szerbiai Szövetségének tagjai, a részükre szervezett nyaralókban csoportosan tartózkodó gyermekek és fiatalok, valamint az oktatási és művelődési intézmények. 6. Díjtétel A tópart üzleti célból való igénybevételére a helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, az elfoglalt terület m 2 után, - naponta 8,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a tópartot üzleti célból igénybe vevő jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy. 2. Az illeték kötelezettje a tópart igénybe vétele előtt köteles az engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 3. A tópart üzleti célból való igénybevétele engedély és az illeték lerovása nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés. 4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a tópart üzleti célból való igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A tópart üzleti célból való igénybevétele utáni kommunális illeték számú számlájának javára előzetesen nem rótta le.

26 Broј СТРАНА 87. OLDAL szám 7. Díjtétel A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztésére a helyi kommunális illeték évi összegben a következő: 1. A tervezés, az áramelosztás, a postaforgalom, a bank- és biztosítóintézetek, a kommunális tevékenységek és közlekedés terén működő jogi személyek részére 2. Az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelem terén működő jogi személyek és vállalkozók részére 3. A mezőgazdaság, a gyáripar, az építőipar és a kisipar terén működő jogi személyek részére 4. Különálló ügyviteli egységek, lerakatok, tárolók, raktárok, felvásárló-helyek, szervizek, nagykereskedések, üzemek és üzemrészlegek, bódék és egyéb ügyviteli egységek részére 5. Közvetítő, intellektuális és ügyvédi szolgáltatásokat nyújtó ügynökségek, képviseletek és kirendeltségek részére ,00 dinár, 8.800,00 dinár, 4.100,00 dinár, 2.650,00 dinár, 4.700,00 dinár, 6. Önálló kereskedelmi üzletek részére - a városban 2.650,00 dinár, - a településekben 1.400,00 dinár, 7. Sorsjegyeket, sportfogadási és lottószelvényeket és egyéb szerencsejátékok szelvényeit árusító üzletek részére 8.250,00 dinár, 8. Az autószállítmányozók részére - 15 tonna hordképességig 1.600,00 dinár, - 15 tonna hordképességen felül 3.000,00 dinár, 9. E díjtétel szerinti illeték egyéb kötelezettjei részére 3.500,00 dinár. Megjegyzés: 1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a cégtáblát az üzlethelyiségeken kifüggesztő jogi személy, illetve vállalkozó. 2. Az illeték kötelezettje a kifüggesztett cégtáblára köteles az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 3. Az illetékkötelezettség a tevékenység bejegyzésével jön létre, ha pedig a bejegyzés a második félévben történt, a megfelelő illeték 50%-kal csökkentett összegét kell leróni. 4. Ha az üzleti épületen ugyanazon kötelezettnek több cégtáblája van kifüggesztve, az illetéket csak egy cégtáblára kell leróni. 5. Az illetéket az adóhivatal újvidéki körzeti központjának topolyai fiókja állapítja és fizetteti meg A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztése utáni kommunális illeték számú számlájának javára. 6. Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a Topolya község által alapított intézmények és vállalatok; az új termelőüzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát több mint 50 új dolgozóval növelő vállalkozók, valamint A művészet, a régi mesterségek és a háziipar körébe tartozó tevékenységek kijelöléséről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 05/21 szám) felölelt tevékenységeket folytató vállalkozók pedig a község polgármesterével mentesíthetők. 7. Az e díjtétel szerinti illetéket negyedévenként kell leróni.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010 2020

ZENTA KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010 2020 ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010 2020 ZENTA KÖZSÉG, 2010 OKTÓBERE 1. BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásán a hulladékkal kapcsolatos folyamatok összes eleme

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. OKTÓBER 3. Z E N T A 93. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

A törvény hatálya. Fogalommeghatározások. 2. E törvény alkalmazásában:

A törvény hatálya. Fogalommeghatározások. 2. E törvény alkalmazásában: 1 / 46 2013.07.02. 13:53 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2013.07.01 2013.07.31 52 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

115. 117. 116. Újvidék

115. 117. 116. Újvidék VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben