A LEE2 rendszer Jelenléti és számlázás modulja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEE2 rendszer Jelenléti és számlázás modulja"

Átírás

1 A LEE2 rendszer Jelenléti és számlázás modulja Felhasználói leírás 2008 Budapest

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Áttekintés... 3 Tanfolyami alkalmak felvitele... 5 Jelenléti ív kezelése (elektronikus)... 8 Jelenléti ív kezelése (papír alapú) Számlázás/Elszámolás kezelése

3 Áttekintés A számlázásnál a következő főbb fogalmak merülnek fel: tanfolyami alkalmak felvitele jelenléti ív kitöltése elektronikusan és papíron képzői számlák kiállítása Ezek a főbb fejezetek külön, részletesen is be lesznek mutatva! Ebben a fejezetben csupán összefoglalva bemutatom a teljes folyamatot segítve ezzel az áttekinthetőségét. A LEE2 program alapelve, hogy a fókuszban a hallgató áll, így a tanfolyam csak a hallgatók összefogására szolgál. A számlákat tehát (a képzői számlákat és a hallgatói támogatásokat is) minden esetben a hallgató nevére kell kiállítani. A számlák gyorsabb kezelése érdekében azonban ezeket a hallgatói adatokat (jelenlét és számlák) a tanfolyam felől lehet elérni. Kiindulópont egy jóváhagyott tanfolyam. Első lépés (az elszámolási folyamat tekintetében) a tanfolyam indítási adatainak megadása: a pontos kezdete és vége, valamint a vizsga dátuma. a tanfolyami alkalmak tételes felsorolása (ezek pontos megadása kiemelt jelentőségű, mivel a jelenléteket ez alapján lehet rögzíteni) Majd az összes alkalom megadása után a Mentés gombra kattintva kezdődik el a tanfolyam ( Megkezdve állapotba kerül a tanfolyam). Elmenteni csak akkor lehet, ha legalább annyi tanfolyami óra megadásra került, amennyi óraszám a képzésben meg van határozva. Egy tanfolyami alkalom több órából is állhat. Második lépés a jelenléti ív kinyomtatása a Jelenléti ívek nyomtatása gomb segítségével. A jelenléti ívek hallgatónként lesznek kiállítva. A jelenléti ívek kinyomtathatók PDF formátumban is. Ehhez Adobe Reader ingyenesen letölthető programra van szükség. Van lehetőség 1 és 2 oldalas formátum nyomtatására is. Harmadik lépés a jelenléti ív elektronikus valamint papír alapú rögzítése. Ez is a tanfolyam felől érhető el. Elektronikusan 4 állapota van egy hallgatónak egy tanfolyami alkalom rögzítésére: N/A (üres négyzet) nincs meghatározva (ez az alapérték) jelen igazoltan távol igazolatlanul távol 3

4 Van lehetőség egy tanfolyami alkalomnál megadni, az összes hallgatóra, hogy jelen volt. Erre a jelenléti táblázat az utolsó sora szolgál. Csak olyan tanfolyamalkalom jelenléte adható meg, melynek dátuma nem nagyobb mint a kitöltéskor aktuális dátum (előre nem tölthető ki). A papír alapú jelenléti ívet a hallgatóval valamint a tanárra alá kell íratni, és minden alkalomnál meg kell adni, hogy hány órát volt jelen, illetve távol a hallgató egy-egy alkalomtól. Negyedik lépés a képzői számla kiállítása, pontosabban az elszámolás (mivel a tényleges számlát minden képző a saját számázó programjával, vagy saját számlatömbjéből állítja ki). Ez a funkció szintén a tanfolyam felől érhető el, a jelenléti ívek kezeléséről át kell kapcsolni a számlázásra. A rendszer minden esetben felkínálja azokat a számlákat, amelyekre a képző jogosult, ezek elfogadása egyetlen gombnyomás. Számlák kiállítására minden képzőnek 2 havonta van lehetősége. 4 féle képzői számla van: 150 órás számlák (számuk a tanfolyam óraszámától függ) Végszámla Tankönyvszámla Vizsgadíj számla Azok a tanfolyam alkalmak, melyekre már számla lett kiállítva, nem módosíthatóak. A számla kiállítása után van egy közbülső lépés, amikor a számlák Kiállítva státuszba kerülnek. Ekkor a Számlázás keretből átkerülnek a fölötte lévő Kiállított számlák keretbe, ahol még van lehetőség a számla sorszámát javítani, vagy egy-egy sort teljesen visszaküldeni a kiállítás lépésbe. FIGYELEM! A számlák ezzel még nem kerülnek beküldésre! Ez a lépés arra szolgál, hogy beküldés előtt a Képzőknek legyen lehetősége még egyszer ellenőrizni a kiállított számlák darabszámát, az egyes számlák típusát, összegét, számlaszámát, stb. Ezeket a számlákat a Számlák beküldése gombbal lehet ténylegesen beküldeni az FSZH-ba. A státuszuk ezután változik Beküldött státuszúra. A kiállított számlák az összesítővel és a jelenléti ívekkel együtt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalba küldendőek. A jelenléti ív papír alapú kezelése a következőképpen történjen: A számlázás napján a jelenléti ívek alján meg kell adni az időszakot, azaz az első és az utolsó alkalom dátumát. Ezután fénymásolatot kell készíteni valamennyi jelenléti ívről, és az EREDE- TIT kell postázni, míg a fénymásolt lapon folytatni kell a jelenlétek nyilvántartását. A következő számlázás alkalmával ugyanígy meg kell adni az oldal alján az aktuális időszakot (a tintával aláírt alkalmak időszakát), majd készíteni egy fénymásolatot róla, és az eredetit beküldeni. A hallgatói támogatások kifizetése az FSZH feladata, így azzal a képzőknek nincs külön tennivalójuk, csak annyi, hogy a jelenléti íveket (amiket egyébként is beküldenek a számla mellékleteként) beküldjék a Hivatalba. 4

5 Tanfolyami alkalmak felvitele A tanfolyamok kilistázásához válasszuk ki az új kliens felület Tanfolyam üzemmódját. A saját feladatok között Támogatott állapotú tanfolyamok azok ahol a tanfolyami alkalmak megadhatók. Az Indítási adatok megadása lépésben meg kell adnunk a tanfolyam tényleges kezdő dátumát tényleges végdátumát tényleges vizsga dátumát korábban ugyanis csak a tervezetett adtuk meg. Ezek után az Új alkalom megadása linkkel tudjuk hozzáadni az egyes alkalmakat egyenként. Mivel a tanfolyami alkalmak nagyon különfélék lehetnek, mindegyik alkalmat külön kell megadni. Egy tanfolyami alkalom adatai: Dátum: Az alkalom dátuma Helyszín: A helyszín rövid elnevezése, mely segítségével az egyértelműen beazonosítható. A pontos helyszíneket a képzésnél kellett megadni. Típus: Elméleti vagy Gyakorlati alkalomról van-e szó. Ha egy nap van mind a kétféle típusú óra, azokat külön tanfolyami alkalomként kell felvinni. Óraszám: Egy egész szám, mely a tanórák számát adja meg. Kezdete: Az első tanóra kezdete (óra:perc) Vége: Az utolsó tanóra vége (óra:perc) A már felvitt alkalmak módosíthatók, törölhetők. 5

6 A felvitelt addig kell végezni, amíg a lekötetlen óraszám el nem éri a nullát. Azaz LEGALÁBB annyi tanfolyami alkalmat fel kell vinni, hogy azok összóraszáma elérje vagy meghaladja a képzésnél megadott óraszámot külön az elméleti és gyakorlati órák esetében. A Mentés gomb csak ezután válik aktívvá. 6

7 Az egyes alkalmak rögzítésekor azok rögtön adatbázisba mentődnek, így egy esetleges áramszünet, vagy Internetes kapcsolat megszakadása esetén sem vesznek el a már felvitt alkalmak. Mentés után a tanfolyam Megkezdve állapotba kerül, ezután lehet a jelenléti íveket tölteni és a számlákat kiállítani. 7

8 Jelenléti ív kezelése (elektronikus) Keressünk ki egy Megkezdve állapotú tanfolyamot, majd válasszuk ki (kétszer kattintsunk az adott sorra). A Jelenléti ív keretben találjuk az elektronikus jelenléti íveket, a papír alapú ívek nyomtatási lehetőségét, valamint a tanfolyami alkalmak módosítása gombot. Jelenléti ívet heti bontásban találjuk, mely arra is utal, hogy hetente egyszer érdemes időt szánni a papír alapú ívek rögzítésére. Jelenléti ívet csak a mai napnál nem későbbi tanfolyami alkalmakra tudunk rögzíteni. A későbbi napok szürkék. Ugyanígy azok a jelenléti bejegyzések sem módosíthatók már, melyre történt már számlázás. 8

9 N/A (üres négyzet) nincs meghatározva (ez az alapérték) jelen igazoltan távol igazolatlanul távol 9

10 Minden hallgatóra megadható egyenként is, hogy mely alkalmakon volt jelent, de van lehetőség az összes hallgató beállítására is (csak a jelen és az N/A státuszok között). Ez esetben a program rákérdez, hogy ne rontsuk el a már beállított hiányzások állapotát. A Váltás számlázás módra gombbal tudunk a számlázás modulba átlépni. Ld. későbbi fejezet. A Tanfolyam alkalmak módosítása gombbal a tanfolyam visszaküldhető előző állapotba, melynek köszönhetően az alkalmak módosíthatók, de természetesen CSAK azok, melyekre nem történt még rögzítés. 10

11 Jelenléti ív kezelése (papír alapú) A Jelenléti ívek nyomtatása gombbal tudjuk kinyomtatni a felvitt tanfolyami alkalmak alapján hallgatónként a jelenléti íveket, ahol is a papír alapú (hivatalos) nyilvántartást vezethetjük. A jelenléti ívek kinyomtathatók PDF formátumban is. Ehhez Adobe Reader ingyenesen letölthető programra van szükség. Van lehetőség 1 és 2 oldalas formátum nyomtatására is. A papír alapú nyilvántartás elengedhetetlen, ugyanis ez az alapja a számláknak. Szintén fontos, hogy a papíron lévő adatokat pontosan rögzítsük be a rendszerbe, mivel az FSZH munkatársai ezt fogják ellenőrizni, és hiba esetén azt javításra visszaküldik, ami a kifizetést lassítani fogja. A papír alapú nyilvántartás a következő metodika szerint történjen: 1. Jelenléti ív nyomtatása 2. Az ívek pontos vezetése, aláírás a hallgató és a tanár által 3. Amikor számlázásra kerül a sor, a jelenléti ív alsó kis táblázatának kitöltése, hogy az adott számlázási időszak mettől meddig tartott. 4. A jelenléti ívek lefénymásolása 5. Az eredeti ívek beküldése a számlákkal együtt a FSZH-ba 6. A fénymásolt ívek további kitöltése. 7. Ha a következő számlázási időszak végéhez értünk, visszatérés a 3. pontba, és folytatni mindezt a tanfolyam kifutásáig. A jelenléti íven az aláírásokon kívül fel kell tüntetni minden egyes alkalom esetén, hogy a hallgató hány órán vett részt, és hányon hiányzott. Ezek összege meg kell egyezzen az Ó mint óraszám oszlopban lévő számmal. 11

12 Számlázás/Elszámolás kezelése A Váltás számlázás módba gombbal lehet a jelenléti nyilvántartásból átlépni a számlázás módba, míg vissza a Váltás jelenléti módba gombbal lehet lépni. A számlázást, más néven elszámolást a program végzi, a kitöltött jelenléti ívek alapján. Azaz, ha a jelenléti ívek kitöltése naprakész és pontos, a számlázás gyakorlatilag egy gombnyomás. A számlázás módban két keretet láthatunk: Kiállított számlák, melyek a már kiállított számlák listáját tartalmazza a kiállítás időpontja szerint csoportosítva, valamint Számlázás, ahol a kiállítható számlákat tekinthetjük meg, és készíthetjük el az ehhez tartozó elszámolást, amihez aztán a konkrét számlát ki tudjuk állítani. Az előbbi keret csak információt szolgáltat, az utóbbi az, ahol tényleges tennivalónk van. A Kiállítandó? oszlopban láthatjuk a kiállítható számlákat, vagy ha nem lehet számlázni, akkor szürkével az okát, hogy miért nem (pl. 10%-nál több hiányzás). 12

13 Számlázáskor meg kell adnunk a számla sorszámát, mely az azonosítást miatt fontos. A számlák, mint láthatjuk, hallgatónként kerülnek kiállításra. Van lehetőség arra is, hogy a számlák közül kivegyük a pipát egy-egy sorból. Ilyen esetben ez a számla a következő számlázáskor újra belekerül ebbe a listába, azaz nem tudunk elfelejtkezni egyetlen hallgató egyetlen órájáról sem. A számlákat a Számlák kiállítása gombbal tudjuk kiállítani. Megkötés a számlák kiállításával kapcsolatban, hogy azt a képzők csak kéthavonta tehetik meg. A számla kiállítása után van egy közbülső lépés, amikor a számlák Kiállítva státuszba kerülnek. Ekkor a Számlázás keretből átkerülnek a fölötte lévő Kiállított számlák keretbe, ahol még van lehetőség a számla sorszámát javítani, vagy egy-egy sort teljesen visszaküldeni a kiállítás lépésbe. FIGYELEM! A számlák ezzel még nem kerülnek beküldésre! Ez a lépés arra szolgál, hogy beküldés előtt a Képzőknek legyen lehetősége még egyszer ellenőrizni a kiállított számlák darabszámát, az egyes számlák típusát, összegét, számlaszámát, stb. Ezeket a számlákat a Számlák beküldése gombbal lehet ténylegesen beküldeni az FSZH-ba. A státuszuk ezután változik Beküldött státuszúra. Ha egy számla és/vagy az ahhoz tartozó jelenléti ív valamilyen oknál fogva hibásan lett beküldve, azt már csak az FSZH munkatársai tudják visszaküldik a képzőnek; a Bírálat oszlopban megjelenik a visszaküldés oka. Ennek javítására a következő számlázási időszakban van lehetőség, viszont a hibátlan számlák kifizetését ez nem akadályozza, azaz szemben a lee1 programmal hiba esetén nem áll az egész tanfolyam kifizetése a javításig/pótlásig, csak annak az 1-2 hibás hallgatói számla kerül később, a javítás után kifizetésre. A számláknak 4 fő típusa van: 150 órás számlák Végszámla Tankönyv számla Vizsga számla A 150 órás számlák értelemszerűen 150 óránként kerülnek kiszámlázásra, a Végszámla az utolsó számlát jelenti, melynek feltétele, hogy a hallgató valamennyi hozzá tartozó tanfolyami alkalma meg legyen adva (Jelen volt, vagy hiányzott igazoltan vagy igazolatlanul). Igazolatlan hiányzás esetén a program megerősítést kér, mivel Végszámla kiállítása után már nem lesz lehetőség az igazolatlan hiányzás igazoltra állítására. A Tankönyvszámlák és a Vizsgaszámlák többször is kiállíthatóak (az összegét kell kisebbre átírni, ahol a rendszer alapból a teljes díjat ajánlja fel). 13

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015.

Felhasználói kézikönyv. Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához. 2015. Felhasználói kézikönyv Probono közigazgatási alapvizsga felkészítő- és vizsgaszervezési rendszer funkcióinak alkalmazásához 2015. augusztus Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 1. A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Házi

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Házi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék az őt alkotó

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ LEADER pályázat Verziószám: 1.0 2013. június 6. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Kitöltés előtt A Portál használata... 4 Belépés a felületre... 6 Meghatalmazás

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011.

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 2 / 75 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kollégiumok...

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer KÉSZLET modul Dokumentáció Frissítés dátuma: 2011.10.15. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 06 (1) 353-9650 Törzsadatok kezelésének menüje

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0

Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0 Felhasználói kézikönyv Számla Verzió: 5.0 Bevezető A DIGITAL Számla egy általános célú számlázó rendszer, mellyel nagymértékben megkönnyítheti cége számlázását. Áttekinthető, következetes felhasználói

Részletesebben

Hallgatói Web. Funkcionális leírás

Hallgatói Web. Funkcionális leírás Hallgatói Web Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Saját adatok... 5 1.1. Törzsadatok...5 1.2. Címek... 5 1.3. Telefonszámok... 6 1.4. E-mail címek... 6 1.5. Bankszámlaszámok... 6 1.6.

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Minden jog fenntartva.

Minden jog fenntartva. Szerkesztette: Karvázy Eszter Kiadványszerkesztő: Liptay Orsolya Nyomdai kivitelezés: D-Plusz Kft. Kiadja a Tempus Közalapítvány, 2014 Felelős kiadó: Tordai Péter, igazgató A kiadvány megjelenését az Emberi

Részletesebben

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó...1 Bevezetés...3 A Számlázoo Szoftverről röviden...3 A Számlázoo Szoftver fejleszője...3 Szolgáltató...3 Céljaink...3 Számla kezelés...4 Számla létrehozása...4

Részletesebben

Események, rendezvények, versenyek szervezése

Események, rendezvények, versenyek szervezése Események, rendezvények, versenyek szervezése Mit jelent? A Netfoglalón regisztrált cégek saját ügyfeleiket, vendégeiket a portál segítségével meghívhatják különböző rendezvényekre, eseményekre, versenyekre.

Részletesebben

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató Scroll Számlázás 3.0 verzió Kezelési Útmutató Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 2 Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 3 Tartalom TARTALOM... 3 BEVEZETŐ... 5 FŐ ABLAK... 6 A PROGRAM MENÜRENDSZERE... 6 1. TÖRZSADATOK...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Pénzügyi elszámolás benyújtása

Felhasználói kézikönyv. Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi elszámolás benyújtása Legutóbbi

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV 2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1 STA2011 - Kézikönyv a felsőoktatás statisztikai adatgyűjtéshez Készítette Nemzeti Erőforrás Minisztérium Statisztikai Osztály

Részletesebben

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5

Kezelői leírás. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 Kezelői leírás 2015.. Alapszolgáltatási ellátások szoftvere T S Z G 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 4 2. A RENDSZER ÜZEMBEHELYEZÉSE 4 3. A RENDSZER INDÍTÁSA 5 4. A MENÜABLAK KEZELÉSE 6 5. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI PÉNZTÁR PROGRAM (IPP) SÚGÓJA. 1. Hogyan végezheti el a megjelent képernyőn a tényleges fizetés előkészítését?

AZ INTÉZMÉNYI PÉNZTÁR PROGRAM (IPP) SÚGÓJA. 1. Hogyan végezheti el a megjelent képernyőn a tényleges fizetés előkészítését? AZ INTÉZMÉNYI PÉNZTÁR PROGRAM (IPP) SÚGÓJA 1. Hogyan végezheti el a megjelent képernyőn a tényleges fizetés előkészítését? Amennyiben több fizetési megoldás közül választhat, megjelenik a Fizetési megoldás

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió ÚMFT ZPEJ kitöltő Kitöltési útmutató 6.0 verzió TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 ÚMFT ZPEJ KITÖLTŐ... 4 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS... 4 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 6 FUNKCIÓ MŰKÖDÉSE... 7 2.1. ÚJ

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben