Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula. telefonadó. SZJ: , , ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula. telefonadó. SZJ: 64.20.11, 64.20.12, 64.20.13, 64.20."

Átírás

1 Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális adózási kérdk rdések r Györfi Gyula Minden telefondíjat fizetı kifizetınek számolnia kell ezzel az új j adóköteles természetbeni jutatással! Sajnos a civil szervezeteknek is! Helyi és s távolst volsági távbeszt vbeszélı-szolgáltatás, mobiltelefon-szolg szolgáltatás, beszédc dcélú internet- protokoll szolgáltat ltatás s magánc ncélú,, vagy vélelmezett v magánc ncélú használata adóköteles! SZJ: , , , A magánc ncélú használat meg nem térített t tett összege után n kell adót t fizetnie a kifizetınek! 1

2 Civil SzámAdó Konferencia alapja Tényleges magánhasználat Megállapításának eszköze a magáncélú hívások naplózása (feljegyzése) Valamint a telefonszámla hívásrészletezıje A kettı egybevetésével megállapítható a magáncélú beszélgetések díja Vélelmezett magánhasználat Ha nem kívánunk nyilvántartást vezetni és nem kevés pénzért számlarészletezıt igényelni, valamint sok idıt tölteni ezek összevetésével, akkor a törvény a telefondíj 20%-át vélelmezi magáncélú használatnak kivédése 1. A tételes kimutatást választjuk, és a szervezet telefonjairól nem indítunk magáncélú hívást 2. Tételes kimutatásunk alapján megállapítjuk a magáncélú hívások díját (telefonszámonként!) és azt számla kiállítása mellett megfizettetjük a telefonálókkal 3. Nem vezetünk részletes nyilvántartást, számonként számla ellenében megfizettetjük a telefondíjak 20%-át a vélelmezett telefonálókkal 4. Az önkéntesek telefonköltségeit nem telefonkártyával térítjük meg, hanem saját számlája alapján kap költségtérítést (a telefonkártyás hívásrészletezı nagyon költséges!) 5. Nem veszünk szervezeti telefont 2

3 Civil SzámAdó Konferencia alapja A számítás alapja a meg nem térített magáncélú használat díja A magáncélú használat díja: azok forgalmi díjai és a rájuk jutó fix havidíjak összege (tételes kimutatás alkalmazása esetén) Ha nem tételes kimutatás alapján állapítjuk meg, akkor a telefondíj 20%-a lesz az adó alapja Az így meghatározott összegeket csökkenthetjük a kiszámlázott díjakkal, de ez esetben figyelni kell arra, hogy az elszámolásokat telefonszámonként tegyük meg! kiszámítása sa 1. Kiszámítjuk az adóalapot (havonta meghatározva!) legyen 5000 Ft 2. Meghatározzuk havonta a személyi jövedelem adót, ami az adóalap 54%-a példánk esetében 5000*54% = 2700 Ft 3. Alkalmazottakhoz nem kötıdı telefonoknál +11% egészségügyi hozzájárulást kell még fizetnünk 5000*11% = 550 Ft 4. Alkalmazottaktól el nem különíthetı telefonoknál: - 29% (18%+7%+4%) TB járulékot, a szja összegével növelt adóalap után ( ) * (18%+7%+4%) = 2233 Ft ( ) - Valamint 3% munkaadói járulék 5000*3% = 150 Ft 3

4 Civil SzámAdó Konferencia esedékess kessége Az adófizetési kötelezettség a telefonszámla megfizetésének napján keletkezik (fizetési határidı napjával!) A kiszámított adót az adófizetés keletkezésének havát követı hó 12-éig kell utalni a göngyölítéses kerekítés szabályai szerint ezer forintban évben legelıszır a szeptemberi hívások díja után kell fizetni! (A korábbi idıszak hívásai nem adókötelesek. Ez azt jelenti, hogy az augusztus-szeptemberi hívásdíjakat tartalmazó számlákat idıarányosan kellett figyelembe venni!) Göngyölítés - kerekítés év 54% SZJA Ft/hó Göngyölített Ft Göngyölített ezer Ft ezer Ft/hó 09.hó hó 11.hó = = = 3 8-5= 3 12.hó A példa szerint én 2000 Ft, án 3000 Ft és én 3000 Ft személyi jövedelemadót kellett utalni az APEH megfelelı számlájára! 4

5 Civil SzámAdó Konferencia APEH számlasz mlaszámokmok Személyi jövedelemadó (SZJA Szla Bp): Nyudíjbiztosítási alap (NYBA Szla Bp): Egészségbiztosítási alap (EBA Szla Bp): Egészségügyi hozzájárulás (EHO Szla Bp): Átutaláskor az X -es megjegyzésrovatban fel kell tüntetni a szervezet adószámát! bevallása évrıl szóló bevallást a telefonadóról január 31- ig kell megtenni Nyomtatványa: 06084A Sorok (havonként oszlopokra bontva!) SZJA 54% lap: 11. sor TB 18% nyugdíj járulék /B lap: 36. sor TB 7% egészségbiztosítási járulék /A lap: 24. sor TB 4% egészségbiztosítási járulék /A lap: 25. sor Munkaadói járulék 3% /B lap: 45. sor Egészségügyi hozzájárulás 11% /C lap: 47. sor 5

6 Civil SzámAdó Konferencia számvitele A fizetett 54% személyi jövedelemadó, valamint az alapjául szolgáló telefondíj helye az egyéb személyi jellegő ráfordítások között van A fizetett járulékok (TB járulék és munkaadói járulék) valamint a fizetett hozzájárulás (egészségügyi hozzájárulás) könyvelési helye a bérjárulékok között van Ha a magáncélú telefondíjat tovább számlázzuk, a telefondíj marad az igénybe vett szolgáltatások között, a bevétel pedig az egyéb bevételek közé kerül. Adómentes természetbeni juttatások változása 2007-tıl Csekély értékő ajándék (6550 Ft/alkalom) esetében már csak a munkáltató és a szakszervezet juttathat munkavállalójának vagy tagjának évi 3 alkalommal! eddig minden kifizetı adhatott tulajdonképpen bárkinek! Munkavállalóval egy megítélés alá esik a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozó, a foglalkoztató szakmunkástanulója, a gyakorlaton lévı hallgató, a munkaadó nyugdíjasa és vele közös háztartásban élı közvetlen hozzátartozója, elhunyt dolgozó közvetlen hozzátartozója E szabályok szerint változik az üdülési csekk rendszere is! 2007-ben már csak a munkaadó adhat munkavállalójának (65500 Ft/év) adómentesen üdülési csekket! A civil szervezetek nem tudták elérni, hogy a szakszervezetekkel egy tekintet alá essenek 6

7 Civil SzámAdó Konferencia Adóterhet nem viselı járandóságok változása 2007-tıl Nem jó hír a sportosoknak! 2007-ben már nem lesz adóterhet nem viselı járandóság a versenybíróknak fizetett alkalmankénti 5000 Ft (évente legfeljebb Ft) versenybírói díj! és a nyugdíjasoknak! ugyanis a nyugdíj visszakerül ebbe a besorolásba (az egyéb összevonandó jövedelmeket magasabb adósávba tolhatja!) A versenybírói díj egyéb összevonandó jövedelemként kezelendı 2007-tıl (személyi jövedelemadót kell levonni belıle, és 11% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni utána) önk nkéntes ntes törvt rvény felért rtékelıdése Önkéntes szerzıdéssel adómentes Tagi jogviszony alapján adómentes Munka- és védıruházat Utazás, szállás, étkezés Egészségügyi szolgáltatások Képzés Állat foglalkoztatásának költségei Eszközök mőködtetésének költsége Biztosítások Külföldi napidíj (20%/hó) Jutalom (20%/év) Munka- és védıruházat Utazás, szállás Képzés egyes költségei Állat foglalkoztatásának költségei (megoldható) Eszközök mőködtetésének költsége (megoldható) Biztosítások 7

8 Civil SzámAdó Konferencia önk nkéntes ntes törvt rvény alkalmazása Fogadó szervezet lehet: közhasznú- illetve kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, önkormányzat, költségvetési szerv, egyház, Bejelentési kötelezettség az illetékes minisztériumhoz (nyomtatvány + kötelezı mellékletek) nem engedélyezés, csupán nyilvántartásba vétel (Tolna megyébıl 18 szervezet jelentkezett eddig be!) Bejelentkezéshez szükséges nyomtatvány letölthetı, és a foglalkoztató szervezetek megtekinthetıek a oldalon önk nkéntes ntes törvt rvény elıny a fogadónál Munkaügyi ellenırzés esetén VAN foglalkoztatói jogviszony elkerülhetı a meghurcoltatás és a bírság Szerzıdésben megfogalmazottak az önkéntes kötelességei és jogai viták elkerülése Számos adómentes juttatás fıszabályként: az önkéntes munka végzése az önkéntesnek ne kerüljön pénzébe! Felelısségi viszonyok megfogalmazásra kerülnek 8

9 Civil SzámAdó Konferencia önk nkéntes ntes törvt rvény adminisztráci ciója Írásos önkéntes szerzıdés bizonyos esetekben kötelezı csak! de ajánlott nagyobb feladatoknál akkor is megkötni, ha nem elıírt! Önkéntesek és az általuk végzett tevékenység nyilvántartása Bizonyos esetekben bejelentési kötelezettség (építési engedélyköteles beruházásoknál) Elektronikus adóbevall bevallás Kik? 3. csoportnak 2007-tıl kötelezı - Art.31. (2) Kifizetık és munkáltatók, Tbj. szerinti foglalkoztatók Magyarországi egyházak Tanulószerzıdés alapján szakmunkás tanulót foglalkoztató adózók 4. csoportba tartózók nem kötelezettek elektronikus bevallásra Akik nem minısülnek az elıbbiekben felsoroltaknak De választhatják ettıl függetlenül az elektronikus adózást! 9

10 Civil SzámAdó Konferencia Fogalmak Kifizetı: az a belföldi illetékességő jogi személy, egyéb szervezet, amely adókötelezettség alá esı jövedelmet juttat Foglalkoztató: bármely jogi és természetes személy,, egyéb szervezet,, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak járulékalapot képezı jövedelmet juttat Bejelentkezés s folyamata Magányszemély (aki a bevallásokat be fogja nyújtani) okmányirodai regisztrációja a kormányzati portál használatához A bevallások benyújtását végzı személy bejelentése az APEH-hoz, a as nyomtatvány kitöltésével a kitöltı programmal (Abev) együtt ingyenesen letölthetı az honlapról (a többi bevallási nyomtatvánnyal együtt) Ha a szervezetnek van könyvelıje, elegendı, ha a könyvelı regisztráltatja magát az okmányirodában, és az APEH-hoz is csak ıt kell bejelenteni ebben az esetben nem kell a szervezet képviselıjének, vagy valamely tagjának megtennie ezt! 10

11 Civil SzámAdó Konferencia Néhány további fontos tudnivaló Ha meghatalmazott nyújtja be a bevallásokat, és megszőnik a meghatalmazása, a es adatlappal lehet visszavonni azt az adózónak Új adózó alakulása esetén az adószám megszerzését követıen 8 napon belül okmányirodai regisztrációt kell készíttetni, és további 8 napon belül be kell nyújtani a as nyomtatványt Jó tudni, hogy meghatalmazott elektronikus bevalló esetén, a bevallások benyújtásának elmulasztása, késedelmes teljesítése miatt a meghatalmazottat bírságolja az APEH! Jó tanácsok - ÁFA Ellenırizzék a civil szervezetek, hogy alanyi, vagy tárgyi mentesen jelentkeztek-e be az APEH-hoz! Tárgyi mentesség esetén, ha áfa köteles szolgáltatást, értékesítést végez a szervezet, azonnal áfát kell felszámoljon Ha lehet áfás tevékenysége is a szervezetnek (reklám, szórakoztató rendezvény, táboroztatás ), a tevékenység(ek) bejelentésével együtt kérhetı áfa tekintetében az alanyi adómentesség is a es módosító adatlapon 11

12 Civil SzámAdó Konferencia Jó tanácsok biztosítási si jogviszony bejelentése Jelenleg a biztosítási jogviszony bejelentését és annak változását az OEP-hez valamint az EMMA-ba kell megtenni 2007-tı foglalkoztatással összefüggésben már csak az APEHhoz van bejelentési kötelezettségünk Amit a 07T1041-es nyomtatványon kell megtennünk A nyomtatvány csak internetrıl tölthetı le, beadható papír alapon, vagy elektronikus úton egyaránt 2007-tıl az elvárt járulék alaptól való eltérést sem kell bejelenteni, hiszen minden kifizetésrıl havonta bevallást kell tenni 0708A +0708M nyomtatványokon Jó tudni, hogy január r 1-tıl1 a minimálbér Ft a levont egészségbiztosítási járulék 6-ról 7%-ra emelkedik (4+3) a természetbeni juttatások adója 44%-ról 54%-ra emelkedik (általában) a magánnyugdíj bevallásokat és befizetéseket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni (elsıként a januári kifizetések után!) megszőnik a szellemi tevékenység adókedvezménye 12

13 Civil SzámAdó Konferencia Sokan nem figyelnek rá! r Ha nem egyéni vállalkozó magányszemélytıl fogadunk be számlát, akkor adóelıleg levonási és befizetési kötelezettségünk van Fontos, hogy ha magánszemélytıl fogadunk be számlát, ellenırizzük, hogy feltüntette e rajta egyéni vállalkozói igazolványának számát! Ha nem egyéni vállalkozó, függetlenül a számlától, megbízási jogviszony alapján teljesítet felénk, tehát annak szabályai szerint számfejtenünk kell a kifizetést! Fontos határid ridık! A teljesség igénye nélkül az újdonságok: ig bejelentkezés az elektronikus adózásra (akinek kötelezı!) ig foglalkoztatók, kifizetık éves bevallása (korábban ezeket a 03-as bevallásban teljesítettük!) ig adókedvezményre jogosító igazolások kiadás és adatszolgáltatás 06K ig adatszolgáltatás a juttatott üdülési csekkekrıl 06K ig havi bevallás elektronikus benyújtása ig éves bevallásra kötelezettek egyéb adóinak bevallása 0603 (!a foglalkoztatottakhoz kötıdı adókról ig a es nyomtatványon kell bevallást tenni!) 13

14 Civil SzámAdó Konferencia Köszönöm m figyelmüket Civil SzámAd Györfi Gyula Szolgálat lat szakmai vezetıje madó Szolg 14

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Az új törvények egy része a Magyar Közlönyben (MK 2006. 07. 17-én megjelent 86. számban - ) történő

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2007. január 24. A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. A tájékoztatónk célja olyan átfogó képet adni Önöknek,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft szakmai kiadványa 2009/1 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/1 számával elindítjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben