Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága"

Átírás

1 S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága január 24.

2 A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának megállapítási módjai, a munkáltatók feladatai II. Főbb év eleji adózási tennivalók (adatszolgáltatási kötelezettségek, foglalkoztatói bejelentés szabályai, a évről szóló éves (06084, 06584) elektronikus bevallások benyújtása, a évtől kötelezetti kör tennivalói) A sajtótájékoztató résztvevői: Csősz József Jóczik Adrien Ponyiné Oszvald Katalin Tóth István Ferenc APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának Főosztályvezetője APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága Tájékoztatási Osztályának Főosztályvezető-helyettese APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága Folyószámla-kezelési és Bevallási Főosztályának Főosztályvezetője APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Vezető sajtómunkatársa 1

3 Tájékoztató a évről szóló személyi jövedelemadó bevallás és elszámolás szabályairól A magánszemély az éves személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének a december 22-én kihirdetett törvénymódosítás értelmében az alábbiak szerint tehet eleget: 1. a munkáltatóhoz február 15-éig benyújtott nyilatkozatában bejelenti, hogy munkáltatói adómegállapítást kér, vagy 2. a munkáltatóhoz február l5-éig benyújtott nyilatkozatában bejelenti, hogy adóhatósági adómegállapítást kér, vagy 3. az adóhatósághoz február 15-éig benyújtott nyilatkozatában (06530-as nyomtatványon) bejelenti, hogy adóhatósági adómegállapítást kér, vagy 4. adóbevallást nyújt be, (0653-as nyomtatványon) ha az adókötelezettségét önadózás útján kívánja teljesíteni, vagy ha az adóbevallás benyújtására egyébként kötelezett. A munkáltatói adómegállapítás feltételei, szabályai - a munkáltatói adómegállapítást a február 15-éig munkáltatójánál tett nyilatkozatával az a magánszemély kérheti, aki bevallás benyújtására nem kötelezett és 2006-ban a jövedelmét ugyanazon munkaviszonyban vagy kizárólag időrendben egymást követő munkaviszonyokban szerezte, valamint vállalja, hogy az adómegállapításhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat az előírt határidőig március 20-áig a munkáltató rendelkezésére bocsátja. - a munkáltató dönthet arról, hogy vállalja vagy sem az adómegállapítást - amennyiben vállalja, a magánszemély március 20-áig átadott dokumentumai alapján május 21-éig köteles a munkáltatói adómegállapítást elkészíteni és arról a magánszemélynek igazolást adni, majd - az adómegállapításokat köteles június 11-éig elektronikus úton a székhelye szerint illetékes adóhatóság részére megküldeni. - A munkáltató az általa megállapított adó és a levont adóelőleg különbözetét legkésőbb június 20-áig számolja el a magánszeméllyel. A munkáltatói adómegállapítás lehetőségét nem zárja ki, ha a magánszemély az adóhatósági adómegállapítás választására jogosító bevételek mellett társadalombiztosítási, családtámogatási ellátást, önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítéséért járó illetményt vagy munkanélküli ellátást is kapott az adóévben. Így az egyéb feltételek megléte esetén kérhet munkáltatói adómegállapítást az a magánszemély is, akinek például táppénzét nem a munkáltatója, hanem az OEP folyósította, vagy aki a Munkaügyi Központtól munkanélküli ellátást kapott, feltéve, hogy az erről szóló igazolásokat az előírt határidőre a munkáltatójának átadja. Az adóhatósági adómegállapítás szempontjából viszont kizáró ok, ha a magánszemély a munkáltatón, a társas vállalkozáson kívül más kifizetőtől is kapott adóbevallási kötelezettség alá eső bevételt az adóévben. 2

4 Az adóhatósági adómegállapítás feltételei Amennyiben a magánszemély jogosult az adóhatósági adómegállapítás kérésére, azaz - az adóévben kizárólag munkáltatótól és/vagy a helyi önkormányzat nettó finanszírozási körébe tartozó kifizetőktől származott adóköteles jövedelme vagy - az adóévben társas vállalkozás, polgári jogi társaság tagjaként kizárólag a társas vállalkozástól, a polgári jogi társaságtól kapott bevallási kötelezettség alá eső bevételt, és - ha önkéntes pénztár tagjaként kizárólag a munkáltatójától kapott támogatói adományt, és - az szja törvényben nincs kizáró oka az adóhatósági adómegállapításnak, akkor a magánszemély az alábbiak közül választhat a./ bejelenti munkáltatója felé február 15-éig, hogy adóhatósági adómegállapítást kér, melyben a munkáltató köteles közreműködni, úgy hogy akkor a munkavállaló adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát alaki szempontból felülvizsgálja, és szükség esetén a munkavállalóval egyeztetve javítja. A nyilatkozatokat a munkáltató az adóhatóság által előírt elektronikus űrlapon, március 12-éig továbbítja a székhely szerint illetékes adóhatósághoz. Ha a nyilatkozat a munkáltató érdekkörében felmerülő okból hibás, hiányos vagy késedelmes, akkor az adóhatóság az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 172. ( 1 ) bekezdésében meghatározott bírságot szabhat ki a munkáltatóra. b./ a as nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz történő benyújtásával február 15-éig, önállóan kéri az adóhatósági adómegállapítást. Az Internetes program segítségével kitöltött nyilatkozatot elektronikus úton is benyújthatja az adózó, ha az okmányirodában előzetesen regisztráltatta magát. A nyilatkozaton kötelező feltüntetni valamennyi munkáltató (számfejtő) társas vállalkozás, polgári jogi társaság nevét és adószámát, melyek az adóévben a magánszemély részére bevallási kötelezettség alá eső bevételt juttattak, valamint annak az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a nevét és adószámát, amely a munkáltatója által átutalt támogatási adományt az egyéni számlájára jóváírta. A magánszemély nyilatkozik arról is, hogy a kedvezmények érvényesítését milyen sorrendben kéri. Nyilatkozat hiányában az adóhatóság a kedvezményekre vonatkozó törvényi rendelkezések sorrendjében veszi figyelembe a magánszemélyt megillető kedvezményeket. Az adóhatóság az adókötelezettséget, illetve a még befizetendő vagy visszatérítendő adót május 20-áig állapítja meg, melynek pénzügyi rendezését június 20-áig kell elvégezni. 3

5 Önadózás A személyi jövedelemadó bevallás (0653. számú nyomtatvány) benyújtására előírt határidők az előző évhez képest nem változtak, így azt az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek február 15-éig ; az előző körhöz nem tartozó magánszemélyeknek május 21-éig kell teljesíteni. A régiónkban a bevallási egységcsomagokat az alábbi ütemezésben postázza a Hivatal: január 15-éig az elmúlt évben a munkáltatóval elszámolt magánszemélyek részére, január 22-éig az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek részére, február 15-éig az elmúlt évben önadózást választó magánszemélyek részére. A bevallási nyomtatványok letölthetők az internetről (www.apeh.hu), illetve beszerezhetők az ügyfélszolgálatokon, vagy igényelhetők telefonon, a 06/ es telefonszámon. Az internetes program segítségével kitöltött bevallást elektronikus úton is benyújthatja az adózó, ha előzetesen eleget tett az ehhez szükséges okmányirodai regisztrációnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő ( tehát nem nyugdíjas) egyéni vállalkozóknak kötelező a 0653-as bevallásukat elektronikus úton benyújtaniuk! A befizetendő adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetni. A visszaigényelhető adó, járulék a évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-étől kerül kiutalásra az adózók részére. Hibásan benyújtott bevallás esetén, a 30 napos kiutalási határidőt a hiba kijavításától kell számítani. 1+1 % felajánlása Ebben az évben is lehetőség van arra, hogy a magánszemély rendelkezzen az összevonás alá eső jövedelmének adóalapja után megállapított - a kedvezmények, valamint az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára és a nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó - befizetett adójának egy-egy százalékáról. A rendelkező nyilatkozatokat a bevallással együtt, de külön borítékban kell megküldeni az adóhatóságnak. Az adóhatósági, illetve munkáltatói adómegállapítást kérő adózók a megállapítást kérő nyilatkozatukkal együtt egy lezárt borítékban február 15-éig küldhetik meg az adóhatóságnak, illetve adhatják át a munkáltatónak a rendelkező nyilatkozatukat. A lezárt borítékon a felajánló nevét, címét és adóazonosítóját fel kell tüntetni. Ha a magánszemély az adóbevallását, vagy az adóhatósági adómegállapítást kérő nyilatkozatát elektronikus úton nyújtja be, akkor az 1 % -os rendelkező nyilatkozatot is elektronikus úton kell megküldeni az adóhatósághoz. 4

6 Adózói feladatok január Bejelentési szabályok 1./ Foglalkoztatotti bejelentés Az ún. egycsatornás adatszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében január 1-jétől a foglalkoztatók az illetékes egészségbiztosítási szerv helyett az illetékes állami adóhatósághoz jelentik be biztosított foglalkoztatottjaikat. A bejelentést a 07T1041-es számú nyomtatványon kell teljesíteni elektronikus úton vagy papíralapon: a biztosítás kezdetére vonatkozóan - a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt a jogviszony megszűnésére, a szünetelés kezdetére és befejezésére vonatkozóan - a jogviszony megszűnését, - a szünetelés kezdetét és befejezését, - a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül. Az állami adóhatóság a bejelentett adatokat a beérkezést követően haladéktalanul elektronikus dokumentum formájában továbbítja az egészségbiztosítási biztosítotti nyilvántartás részére. 2./ Biztosított mezőgazdasági őstermelők bejelentési kötelezettsége január 1-jétől biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, - aki saját gazdaságában az szja törvényben felsorolt termékeket állít elő őstermelői igazolvány birtokában, - Biztosított továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély, - és a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély, valamint a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag is, az szja törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenység bevétele vonatkozásában kivéve, = a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy, = a gazdálkodó család kiskorú tagja, = az egyéb jogcímen ide nem értve a Tbj. 5.. (1) bekezdésének g.) pontja és a (2) bekezdése szerint biztosított mezőgazdasági őstermelő, = saját jogú nyugdíjas, valamint 5

7 = az özvegyi nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A mezőgazdasági őstermelő akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. A biztosított mezőgazdasági őstermelő az erre vonatkozó bejelentését első alkalommal január 31-éig köteles megtenni a 07T1051-es számú adatlapon, mely nyomtatványboltokban nem kapható, kizárólag az APEH Internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölthető le, és kizárólag papíralapon adható be. A biztosítási kötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezését követő 15 napon belül kell bejelenteni ugyanezen számú adatlap felhasználásával. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalhatja, hogy a tb. járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az előírtnál magasabb összeg után fizeti meg. Ezen vállalkozásról a 07NYM01 számú nyomtatványon tehetnek nyilatkozatot február 12-éig. 3./ Lakásszövetkezetek tárgyi adómentesség választására irányuló nyilatkozata Az év végi törvénymódosítás előírása szerint július 1-jétől tárgyi adómentessé válik a lakásszövetkezetek tulajdonában álló lakóingatlan, egyéb ingatlan közös használatának biztosítása (a közös költség ellenében nyújtott szolgáltatás). A törvény lehetővé tette a lakásszövetkezetek számára, hogy az említett július 1-jétől tárgyi mentessé váló tevékenységükre már január 1-jétől választásuk szerint tárgyi mentességet alkalmazzanak. Ezt a választásukat a lakásszövetkezetek január 31-éig jelentik be az állami adóhatóság részére a 07T202L jelű adatlapon. Az adatlap kizárólag az APEH Internetes honlapjáról tölthető le, és papíralapon nyújtható be az állami adóhatósághoz. Munkáltatói, kifizetői feladatok januárban 1./ Munkáltatói igazolás A munkáltatók (gazdasági társaságok) január 31-éig kötelesek munkavállalóik, főfoglalkozású tagjaik számára az adókötelezettség megállapításához, az adóbevallás elkészítéséhez szükséges jövedelemigazolást kiadni. (M30-as igazolás) Az igazolás jogcímenként tartalmazza - a évben kifizetett összevonás alá eső adóköteles összegeket, - azon adóterhet nem viselő járandóságok összegét, melyeket az adóelőleg levonása során figyelembe vett, - a munkáltatótól származó külön adózó jövedelmeket, - a levont adó, illetve adóelőlegek összegét, - az adóelőleg levonásánál figyelembe vett adókedvezményeket. 6

8 A kiadott igazolás a magánokirat formai és tartalmi feltételeinek meg kell hogy feleljen. 2./ Kifizetői, munkáltatói igazolások A magánszemély részére történő kifizetés esetén a kifizető olyan bizonylatot köteles kiállítani és kifizetéskor a magánszemély részére átadni, amelyből kitűnik a magánszemély - bevételének teljes összege és jogcíme, - az adóelőleg vagy az adó alapja, - levont adóelőleg, adó. A kifizető már a kifizetéskor köteles az igazolás átadására, de ha ez bármely okból elmaradt, azt legkésőbb január 31-éig pótolni kell. Ezt az igazolást a kifizető csak akkor adhatja ki az M30/06. számú nyomtatványon, ha december 31-én a magánszemély munkáltatója, illetve olyan gazdasági társaság, ahol a magánszemély a társas vállalkozás tagja és személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatásra kötelezett. Igazolást kell kiadni pl. - az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetéséről, - a kedvezményre jogosító befizetésekről, pl. = felsőoktatási intézmény tandíjáról, = felnőttképzés díjáról, = számítógép megszerzésre fordított kiadásról, = lakáscélú hitel törlesztésére fordított összegről, = biztosítás díjáról, = közcélú adományra befizetett összegről, = önkéntes kölcsönös biztosítási pénztárba történő befizetésekről, = nyugdíj előtakarékossági számlára történő befizetésekről. - súlyos fogyatékosság fennállásáról stb. 3./ Adatszolgáltatási kötelezettség január 31-éig A január 31-éig benyújtandó ún. K-s lapok darabszáma az évközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése miatt jelentősen csökken azon okból, hogy az Art (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét április hótól az adózók egy része kötelezően, mások választásuk alapján elektronikus úton teljesíti. Az az adózó viszont, aki januártól nem kötelezett az Art (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására és nem is választotta ezt a kötelezettséget adatszolgáltatási kötelezettségének gépi adathordozón is eleget tehet. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli január 31-éig pl. - a társasházakat, társasüdülőket a évi adóköteles jövedelmük vonatkozásában (06K33 nyomtatvány) - a kifizetőket a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel juttatott üdülési csekkekről 06K53 nyomtatványon a augusztus 31-ig 06K53 A nyomtatványon a szeptember 1-je utáni juttatás vonatkozásában. 7

9 - Az adókedvezményre jogosító igazolásokat kiállító szervet (06K51 nyomtatvány) - A felsőoktatási, és a felnőttképzést folytató intézményeket a évi adókedvezményre jogosító igazolás kiadásáról (06K65 nyomtatvány) - A hitelintézeteket a évi lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésével kapcsolatban (06K85 nyomtatvány) stb. A évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályozást a 8008/2006. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztató tartalmazza részletesen. 4./ Az éves bevallásra kötelezett adózók évre vonatkozó bevallási kötelezettsége. Azok az adózók, akik január 1-jétől az Art (2) bekezdése alapján kötelezettek bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni, valamint éves bevallók voltak 2006-ban, és nem választottak havi bevallási kötelezettséget, az alábbiak szerint tesznek eleget a törvényben foglalt kötelezettségüknek a évre vonatkozóan. (az áfa kötelezettséget az alábbi táblázat nem tartalmazza) (02.12.) Jogi személyek Jogi személyiséggel nem rendelkező adózók Egyéni vállalkozó (nem kiegészítő tevékenységű) Eva-s egyéni vállalkozó (nem kiegészítő tevékenység) A 0603-as, illetve a es számú bevallás benyújtása helyett - nemleges adattartalom esetén - a es nyomtatványon nyilatkozat tehető. Evas kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, nem foglalkoztató Szja-s kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, nem foglalkoztató Evas kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, foglalkoztató Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, foglalkoztató (02.12) és/vagy és/vagy A 0603-as bevallás benyújtása helyett - nemleges adattartalom esetén a 0653-as, illetve a 0643-as nyomtatványokon nyilatkozat tehető. A es bevallás benyújtása helyett nemleges adattartalom esetén a 0643-as nyomtatványon nyilatkozat tehető. 8

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról Ez a tájékoztató a 2010. évre vonatkozó személyi jövedelemadó (SZJA) bevallásával és elszámolásával kapcsolatban a jogszabályokban

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Újdonságok, határidők a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban. 2011. január

Újdonságok, határidők a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban. 2011. január Újdonságok, határidők a 2010. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2011. január 2 A 2010. évben kihirdetett módosító törvények rendelkezései szerint változtak a magánszemélyek 2010. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben