ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2010/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2010/1"

Átírás

1 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2010/1

2 Tisztelt Olvasó, Kedves Partnerünk! Nem sok idő telt el legutóbbi Hírlevelünk elkészítése óta, ám az év végi intenzív jogalkotás folytán megjelent új jogszabályok, valamint a munkáltatói adó megállapításhoz kapcsolódó információk és egyéb fontos tudnivalók miatt közreadjuk Hírlevelünk idei első számát. Aktuális Hírlevelünkben az alábbi témakörökkel foglalkozunk: 1. Korengedményes nyugdíj még évben 3 2. Alkotmányellenes a családi pótlék adóztatása 4 3. Minimálbér mértéke 2010-től 5 4. Nyugellátások emelése 6 5. Egyebek 6 Ügyfeleink és Partnereink szélesebb körű szakmai kiszolgálására és informálására frissen elindított web oldalunkon () egy új Jogszabálykalauz elnevezésű rovattal jelenünk meg 2010-től. A Jogszabálykalauzban két Hírlevél kiadása közötti időszakban megjelenő fontosabb jogszabályok számát és alkalmanként egy-egy érdekesebb, bonyolultabb jogszabály értelmezését adjuk közre. Kérjük, látogassa rendszeresen web oldalunkat, és ne felejtse el megnézni a legfrissebb híreket sem!

3 1. Korengedményes nyugdíj még évben Mint arról a korábbi számainkban beszámoltunk, korengedményes nyugdíj megállapodást a munkáltató és a munkavállaló utoljára évben köthetett volna a rendszer megszüntetése miatt. A kormányzat figyelembe véve az OÉT munkavállalói és munkaadói oldalának kezdeményezését - a jogszabályt további egy évre meghosszabbította, melyet a 283/2009. (XII.11.) kormányrendeletben (megjelent a Magyar Közlöny 180. számában) tette közé. A korábban megjelent tervezetekhez képest pozitív lépésként kezelhető, hogy a rendelet az 1953-ban született korosztály részére is lehetőséget biztosít a korengedményes nyugdíjazásra. Szigorítás viszont, hogy a január 31. után kötött megállapodások esetében előzetesen a szándékot jelezni kell a regionális munkaügyi központ felé. Részletesen: Amennyiben a megállapodást január 31-ig a munkáltató és a munkavállaló megköti, és az február 15-ig a nyugdíjbiztosító felé beküldésre kerül, akkor év végéig bármikor kérhető a korengedményes nyugdíj, természetesen akkor, ha a jogosultsági feltételek fennállnak, azaz: Az december 31-ig született személyek esetében a betöltött 57. életév, és legalább 37 év szolgálati idő Az évben született személyek esetében a korengedményes nyugdíj megállapítása során irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnak a december 31-én érvényes korhatárt kell tekinteni, azaz a 62. életévet (ez azért fontos, mert az 1953-ban született személyek öregségi nyugdíjkorhatára évtől 63. életév). Előrehozott nyugdíjkorhatárnak viszont már a január 1-től hatályos korhatárt kell figyelembe venni, mely nők esetében 59. életév, ha a nő rendelkezik legalább 37 év szolgálati idővel férfiak esetében 61. életév, ha a férfi rendelkezik legalább 37 év szolgálati idővel, 60. életév akkor, ha a férfi rendelkezik 42 év szolgálati idővel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy évben meg lehet állapodni azzal az évben született nővel, akinek legkésőbb december 31-ig van legalább 37 év igazolt szolgálati ideje. Esetükben a korengedményes nyugdíjat az 59. év eléréséig kell fizetni Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/3

4 Meg lehet állapodni évben azzal az évben született férfival, akinek van legalább 37 év (de nincs 42 év) igazolt szolgálati ideje. Ebben az esetben a korengedményes nyugdíjat a 61. életév eléréséig kell megfizetni. Amennyiben a munkavállaló rendelkezik 42 év szolgálati idővel, a fizetési kötelezettség a 60. életév eléréséig áll fenn. Az évben született személyek esetében a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a nyugdíjbiztosító által megállapított nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélkül számított összege mellett köteles megfizetni a kiszámított nyugdíj összegére a megállapítás naptári évében irányadó januári nyugdíjemelés százalékos mértékével számított annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll. Célszerű a megállapodások megkötését január 31-ig elvégezni, és beküldeni február 15-ig a nyugdíjbiztosító felé (akkor is, ha a korengedményes nyugdíj tényleges igénylése február 15. és december 31. közötti időszakban történik meg), mert ebben az esetben nem kell előzetesen jelezni a szándékot a regionális munkaügyi központ felé, és nem kell megvárni a munkaügyi központ tájékoztatását az érintett munkavállaló számára felajánlható megfelelőnek minősülő munkahelyekről. A évben január 31. után kötött megállapodások esetében az előzőekben taglalt feltételek megléte esetén a munkáltató a megállapodási szándékot megelőző 30 napon belül köteles előzetesen jelezni a szándékot a regionális munkaügyi központ felé. A regionális munkaügyi központ a bejelentés kézhezvételét követő 20 napon belül tájékoztatja a munkáltatót az érintett munkavállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 25. (2)-(3) bekezdése szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről. A jogszabály hiányos, mert nem rendelkezik arról, hogy milyen jogkövetkezménye van annak, ha a regionális munkaügyi központ azt jelzi, hogy az érintett munkavállaló esetében fel tud ajánlani megfelelő munkahelyet. 2. Alkotmányellenes a családi pótlék adóztatása Az ALFA Hírlevél 2009/2. számában foglalkoztunk a családi pótlék adóztatásával. Az előző évben évközben módosított személyi jövedelemadó törvény szeptember 1-től adóterhet nem viselő járandóságnak minősítette a családi pótlék címén megszerzett bevételből egyéb jövedelemként figyelembe vett összeget, 3580 Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/4

5 valamint az anyasági támogatást. A családi pótlék esetében a augusztus 31. utáni időszakra fizetett összeget, anyasági támogatás esetében a március 31- ét követően született gyermekre tekintettel ilyen címen kifizetett összeget kell adóterhet nem viselő járandóságként figyelembe venni. Az Alkotmánybíróság a 127/2009. (XII.17.) AB határozatában (megjelent a Magyar Közlöny 184. számában) a családi pótlék adóterhet nem viselő járandóságként történő figyelembe vételét alkotmányellenesnek minősítette, ezért ezeket megsemmisítette. A megsemmisített rendelkezések a hatálybalépésükre szeptember elsejére visszaható hatállyal vesztik hatályukat. A göngyölített adóelőleg levonási módszert alkalmazó munkáltatóknál a 3 havi családi pótlék figyelembe vétele miatt esetlegesen túlvont összeg a decemberi bérszámfejtés során visszafizetésre kerül. Sem a beadvány, sem az alkotmánybírósági határozat nem foglalkozott az anyasági támogatás adóterhet nem viselő járandóságként való figyelembevételének alkotmányosságával, így a március 31. után kifizetett anyasági támogatást a személyi jövedelemadó megállapítása során adóterhet nem viselő járandóságként kell majd kezelni. 3. Minimálbér mértéke 2010-től A 295/2009. (XII. 21.) kormányrendelet szabályozza a január 1-től érvényes mértékeket. Ennek megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege havibér alkalmazása esetén Ft, hetibér alkalmazása esetén Ft, napibér alkalmazása esetén Ft, órabér alkalmazása esetén 423 Ft. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén Ft, hetibér alkalmazása esetén Ft, napibér alkalmazása esetén Ft, órabér alkalmazása esetén 515 Ft Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/5

6 4. Nyugellátások emelése A Kormány 287/2009. (XII.15.) kormányrendelete szabályozza a társadalombiztosítási nyugdíjak emelését január elsejétől 4,1 százalékkal kell emelni a január elsejét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat. Ha egy személy részére egyidejűleg több jogcímen folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell 4,1 százalékkal emelni január elsejétől 4,1 százalékkal kell emelni a január elsejét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot is. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj január elsejétől havi Ft összeghatárig folyósítható együtt. 5. Egyebek Jegybanki alapkamat A Magyar nemzeti Bank elnökének 33/2009. (XII. 21) MNB rendelete alapján december 22-től a jegybanki alapkamat mértéke 6,25 % évi munkáltatói adómegállapítás A magánszemély a évi adókötelezettségének ha a munkáltató vállalja- a munkáltató közreműködésével tesz eleget. A munkáltató nem köteles közreműködni a munkavállaló évi adójának megállapításában. Erről időben tájékoztatni kell a munkavállalókat. Az ezzel kapcsolatos APEH Tájékoztatót a következőkben közöljük Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/6

7 APEH Tájékoztató a magánszemély által, a munkáltatói adómegállapítással összefüggő, évre adandó nyilatkozatról A magánszemély a évi adókötelezettségének, ha a munkáltató (kifizető) vállalja, a munkáltató (kifizető) közreműködésével tesz eleget. A magánszemély adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tehet a munkáltatónak. 1. Az adó megállapítását vállaló munkáltatónak kell tekinteni a társas vállalkozást, a polgári jogi társaságot is (továbbiakban: munkáltató), amellyel a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozattétel napján a magánszemély tagi jogviszonyban áll, feltéve, hogy e napon nem áll más kifizetővel munkaviszonyban, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkozásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellenében személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére köteles. A magánszemély január 31-éig írásban nyilatkozatot adhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (1. számú melléklet). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, ezt a tényt is közölnie kell nyilatkozatában a munkáltatójával. A munkáltató nem köteles elfogadni a magánszemély adómegállapítást kérő nyilatkozatát. Erről időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt. Abban az esetben, ha a munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, úgy köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy élhet az egyszerűsített bevallás benyújtásának lehetőségével. A magánszemély a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó nyilatkozata megtételére akkor jogosult, ha az adóévben kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt is, ha azt kizárólag a magánszemélynek az adó elszámolását vállaló munkáltatója fizette be; az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte az előzőekben említett bevételét, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást (Adatlap 2009) átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak; a költségvetési szervek központosított illetményszámfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizető(k)től szerezte bevételét; az adóévben az előzőekben említett bevétel(ek) mellett kizárólag o adóköteles társadalombiztosítási, o családtámogatási ellátás, o önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, 3580 Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/7

8 o o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás, belföldről származó nyugdíj címén szerzett bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély ezen bevételeiről kiállított igazolást március 20-áig átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak; Az adómegállapításhoz szükséges többi igazolást, valamint ha önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik a magánszemély, e nyilatkozatát a munkáltatójának átadja március 20-áig. 2. A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély, valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok részére a évi támogatások nélkül számított forint alatti őstermelői tevékenységéből származó bevételéről és a évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által történő megállapításához nyilatkozatot (09NY63) adhat. Ennek további feltétele, hogy az 1. pont alatti munkáltatói adómegállapítást is kérje a magánszemély és megfeleljen az ott leírt feltételeknek is Tiszaújváros, Szent István út 13. (Galéria Üzletház 2. emelet) 8/8

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1

ALFA HÍRLEVÉL. Az Alfa-Human Kft. szakmai kiadványa 2009/1 ALFA HÍRLEVÉL Az Alfa-Human Kft szakmai kiadványa 2009/1 Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődő! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/1 számával elindítjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2007. január 24. A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj

2009.julius.01-től. 2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások. 28.500,-Ft Rokkantsági nyugdíj 2009.julius.01-től 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások

A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ Fontos! Az útmutatót és a NYILATKOZAT nyomtatvány egy példányát őrizze meg, mert az adóhatósági

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben