Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához"

Átírás

1 Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó a játékvezetıi tevékenység, mint önállótevékenység jelentkezik. A/ Amennyiben a játékvezetı egyéni vállalkozói vagy gazdasági társaság formájában látja el a játékvezetıi tevékenységét, ez nem minısül nonprofit jellegőnek, ezért a versenybírói díjat még 20 %-os ÁFA is terheli. Nem kell felszámítani és megfizetni az ÁFÁ-t, ha a vállalkozó játékvezetı alanyi adómentes. (Ez utóbbi legkönnyebben úgy állapítható meg, ha megnézzük a játékvezetı adószámát, és annak 9. számjele 1-es, akkor alanyi adómentes, ha ez szám 2-es, akkor alanya az ÁFÁnak, s ez utóbbi esetben az ÁFÁ-t fel kell számítani. B/ Amennyiben a bírói díj önálló tevékenységbıl származó bevételnek minısül, elıször a jövedelmet kell megállapítani, ami mindig azonos az pal. SZJA törvény 46. (3) szerint, az önálló tevékenységbıl származó bevétel a játékvezetı nyilatkozata szerinti költség levonásával meghatározott rész az, vagy a jövedelem. A játékvezetı nyilatkozhat, hogy költségeit tételes költségelszámolással állapítja meg, ez esetben az megállapításánál nyilatkozhat úgy, hogy maximálisan a bevétel 50 %- ig számít fel költséget. Ha a játékvezetı nem nyilatkozik a költségelszámolásról, akkor is megilleti ıt a 10%-os költséghányad levonása. (Ez esetben a játékvezetınek nem kell a költségszámlákat győjteni). Példa: játékvezetıi díj A játékvezetı úgy nyilatkozott, hogy ebbıl 50%-os költséglevonást érvényesít, akkor az kiszámításának menete az alábbi: Játékvezetıi díj - 50%-os költség - A játékvezetı nem nyilatkozik a költséglevonásról. Játékvezetıi díj - 10 %-os költséghányad Ft Figyelem! A játékvezetı egy adóévben csak egyfajta költségelszámolást érvényesíthet, tehát nem lehet egyszer 10%-os költséghányadot alkalmazni, a másik esetben tényleges költséglevonást. Az megállapítása után, tisztázni kell, hogy a játékvezetıi tevékenység, mint önálló tevékenység biztosítási jogviszony-e, vagy nem.

2 Az APEH Adójogi Fıosztályának július 11-i és október 28-i állásfoglalása szerint biztosítási jogviszony akkor áll fenn, ha játékvezetıt kiküldı, vagy megbízó szerv és a bírói díjat kifizetı szerv azonos. (azaz ugyanaz a jogi személy) Amennyiben a kifizetı és a megbízó nem azonos jogi személy, biztosítási jogviszonyról nem beszélhetünk. Példa: Valamelyik sportági szakszövetség valamilyen felkészülési tornát rendez, így a játékvezetıt megbízó a szövetség, valamint a bírói díjat kifizetı is ugyanaz a szövetség, ez esetben biztosítási jogviszonyról beszélünk. Ha valamely sportági szakszövetség bajnokságot ír ki, és versenykiírásában az szerepel, hogy a rendezés költségei, köztük a bírói díjak a pályaválasztó, azaz a hazai csapatot terheli, a játékvezetıt pedig a szövetség küldi, megbízási jogviszonyról nem beszélhetünk, mert a kifizetı és a játékvezetı közt semmilyen jogviszony nem áll fenn. (azaz más a kifizetı szerv, és a bírót kiküldı szerv). A játékvezetıknek a költségelszámolás módjáról történt nyilatkozatán túl az adóelıleg módjáról is nyilatkozni kell: 1. Amennyiben nem nyilatkozik a játékvezetı, úgy az adóelıleg levonás az általános szabályok szerint történik, azaz az 36%-a lesz az adóelıleg. 2. A másik módszer az úgynevezett göngyölítéses módszer. Ez esetben nyilatkozni kell a játékvezetınek az adóévben várható összes jövedelmének nagyságáról, továbbá arról, hogy a kapott bírói díjból a göngyölítésese módszer alkalmazásával vonják le az adóelıleget. A göngyölítéses módszer azt jelenti, hogyha a kifizetı (Sportegyesület) a játékvezetınek több alkalommal fizetett ki bírói díjat, azt össze kell számítani jelenleg kifizetett bírói díjjal, s ennek meg kell állapítani az adóelılegét, amibıl vissza kell számítani az addig levont adóelılegeket, és a kettı közti különbözet lesz a most levonandó adóelıleg. A valóságban ez azonban sokkal egyszerőbb, mert ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elı, olyan eset, hogy egy kifizetı (Sportegyesület) ugyanazon játékvezetınek Ft-ot meghaladó bírói díjat fizet ki. A gyakorlatban ez azt jelenti, ha a játékvezetı úgy nyilatkozik, hogy a várható éves jövedelme a fizetendı bírói díjjal együtt sem haladja meg az Ft-ot akkor a bírói díj a költségekkel csökkentett részének () 18%-a. Példa: Bírói díj: - költség (50% nyilatkozat szerint) - - SZJA elıleg (18%) Ft Kifizetendı bírói díj:( 900 Ft) 9.100Ft Példák: 1. a játékvezetıi tevékenység biztosítási jogviszonyt nem testesít meg:

3 a/. b/. a játékvezetı sem a költségekrıl, sem az adóelıleg levonásmódjáról nem nyilatkozik Játékvezetıi díj: - 10% költséghányad Ft - SZJA elıleg 36% Ft Kifizetendı bírói díj: ( ) 6.760Ft nincs biztosítási jogviszony, a játékvezetı 50%-os költséglevonásról és göngyölítéses módszer alkalmazásáról nyilatkozik, valamint arról, hogy várható éves jövedelme nem haladja meg az Ft-ot. Bírói díj: - költség (50% nyilatkozat szerint) - - SZJA elıleg (18%) Ft Kifizetendı bírói díj:( 900 Ft) 9.100Ft 2. A játékvezetı tevékenység, mint biztosítási jogviszonyban valósul meg. Az elıbbi példa adataiból kiindulva: a/. Játékvezetıi díj: - 10%-os költséghányad Ft - SZJA elıleg ( 36%-a) Ft - nyugdíj járulék ( Ft 8,5 %-a) Ft - eü. bizt. járulék ( 7%-a) Ft Kifizetendı bírói díj: Ft b/. Játékvezetıi díj: - 50%-os költséglevonás - Adóalap - SZJA elıleg ( 18%-a) Ft - nyugdíj járulék ( 8,5%-a) Ft - eü. bizt. járulék ( 7%-a) Ft Kifizetendı bírói díj: Ft A játékvezetık a saját gépkocsi használata alkalmazásával kapott költségtérítés amennyiben az megfelel a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében költségnek minısül. üzemanyag költség = (hengerőrtartalom alapján megállapított üzemanyag felhasználás x APEH által megállapított üzemanyag ár), + a gépkocsi használati díj (mely jelenleg 9Ft/km) teljes egészében költség. A korábbi években elıfordult, hogy egyes sportági szakszövetségek gépkocsi használatáért a törvényben meghatározott 9Ft/km-nél magasabb összeget állapítottak meg, (pl. 40 Ft-ot), ez esetben a 40 Ft/km és 9 Ft/km közti különbözet egyéb jövedelemként jelentkezik, és ebbıl az összegbıl a játékvezetı SZJA elıleg levonási nyilatkozata szerint adóelıleget kell levonni (36%, vagy 18%).

4 Példa: Ha a gépkocsi 1500 cm³ hengerőrtartalmú, (megállapított fogyasztása: 9l / 100 km, ESz 95-ös üzemanyag fogyasztású, és a megtett út 200 km, a gépkocsi használatáért 40 Ft/km díjat fizetnek. a/. b/. üzemanyag költség = 0,09 l x 200 km= 18 l x üzemanyag ár Ft (jelenleg november 270 Ft/l) gépkocsihasználati díj = 200 km x 40 Ft Ft - adómentes 200km x 9 Ft Ft Ft - SZJA elıleg (pl. 36%) Ft Kifizetendı gk. használat Ft Összesen kifizetendı gk. költség: Ft Amennyiben a játékvezetıi tevékenység biztosítási jogviszonyban történik, úgy a kifizetınek (sportegyesületnek) még 29 %-os TB járulék (21%-os nyugdíj és 8 %-os eü. bizt. járulék) fizetési kötelezettsége is fennáll. (A járulékok összegének kiszámításánál mindenesetben az ból kell kiindulni). Mindez azt jelenti, hogy ilyen esetben nem csak a játékvezetıktıl kell levonni és az APEH-nak befizetni a járulékokat, hanem a sportegyesületnek saját pénzébıl is 29 %-os járulékot kell fizetni. Ha a játékvezetıi tevékenység biztosítási jogviszonyban valósul meg, a kifizetınek tételes EHO-t kell fizetni. (65Ft/nap) Ha nem áll fenn a biztosítási jogviszony, úgy 11 %-os EHO-t kell fizetni, aminek kiszámítási alapja ismételten az. Kiegészítés az Útmutató a játékvezetıi, -versenybírói díjak elszámolásához Az útmutatóban példán keresztül számoltuk ki a gépkocsi használatért járó költségeket, ha azt nem a norma szerinti 9 Ft/km-rel számolják el. A példában egy számolási hiba történt. A b/. részben a kifizetendı gépkocsi használati díj összege az ott közölt 3968 Ft-tal szemben 5768 Ft, mert a kiszámított Ft adóelıleget a 8000 Ft gépkocsi használati díjból kell levonni. Az összes kifizetendı gépkocsi költség ezért Ft lesz, (4860 Ft+5768 Ft). Elıfordult, hogy egyes szövetségek egy összegben állapítják meg a saját tulajdonú gépkocsi használatáért járó költségeket. Így például 1 km út megtételéért 42 Ft-ot fizetnek, ez az összeg magában foglalja a gépkocsi használati költséget és az üzemanyag költséget is. Ebben az esetben (az elıbbi példa adatait figyelembe véve) az alábbiak szerint kell kiszámítani a levonandó személyi jövedelemadó elıleget: 1. ki kell számítani a ténylegesen kapott költséget 200 km X 42 Ft 8400 Ft 2. ki kell számítani a gépkocsi használatáért járó költséget a normák szerint üzemanyag költség: 200 km X 0,09 l X 270 Ft Ft gépkocsi használat: 200 km X 9 Ft Ft

5 norma szerinti gépkocsi költség összesen: Ft A játékvezetı egyéb jövedelme a gépkocsi használatánál (8.400 Ft Ft) Ft Mivel az Ft a játékvezetınek egyéb jövedelme, ezért ebbıl SZJA elıleget kell levonni, a játékvezetı korábbi nyilatkozata szerint vagy 18%-ot, így az adóelıleg 313 Ft. vagy 36 %-ot, így az adóelıleg 626 Ft. A fenti adatok figyelembevételével tehát a ténylegesen kapott 8400 Ft-ból vagy 313 Ft-ot, vagy 626 Ft adóelıleget kell levonni. Felhívom a figyelmet, hogy az Ft egyéb jövedelemmel szemben költséget nem lehet elszámolni, mert a jelenlegi rendelkezések értelmében az egyéb jövedelem teljes összege az. Költséget csak a játékvezetıi díjjal szemben lehet elszámolni, mert az önálló tevékenységbıl származó bevételnek számít. Pálfi János ügyvezetı Sm Sportszövetség

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról. Tisztelt Játékvezető Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetői elszámolásokról és a kapcsolódó adózásról Tisztelt Játékvezető Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken

Részletesebben

5 2. Az adó alanya6 hatósági nyilvántartásban 7 szerepl személygépkocsi esetén a járm

5 2. Az adó alanya6 hatósági nyilvántartásban 7 szerepl személygépkocsi esetén a járm A cégautóadó és az azzal összefüggı egyes személyi jövedelemadó kérdések 2012. A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás

Egészségügyi hozzájárulás 7. cím Egészségügyi hozzájárulás 4551 1. fejezet Az egészségügyi hozzájárulás működése, jellemzői 4553 Az egészségügyi hozzájárulásról az 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho-tv.) rendelkezik.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési Ügyvédek Lapja 2010/1., január Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2010 Az egyénileg tevékenykedı ügyvéd társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak minısül, az

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Társasházakadózásánakalapvet szabályai,2010. Személyi jövedelemadó

Társasházakadózásánakalapvet szabályai,2010. Személyi jövedelemadó Társasházakadózásánakalapvet szabályai,2010. Személyi jövedelemadó Atársasházkülöntörvény 1 alapjánm köd jogintézmény,amelyalapítóokirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább két lakás

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix Kutya értékesítés adózása Készítette: Dr. Dencső Istvánné Fehérné Polyák Beatrix I. Önálló tevékenység Adózási szabályok: Ki végzi a tevékenységet? - magánszemély: -- adószámos magánszemély, -- egyéni

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Egyetemista lehet egyéni vállalkozó?

Egyetemista lehet egyéni vállalkozó? Természetesen lehet a nappali tagozatos hallgató egyéni vállalkozó. És mivel ez fıállású jogviszonynak számít, valóban nem kell kötelezı minimális TB-járulékot fizetni addig, amíg a nappali tagozatos hallgatói

Részletesebben