1. Az érintettek köre:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az érintettek köre:"

Átírás

1 Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tehetséggondozó projektjeinek általános leírása Az érintettek köre: A tehetséggondozó, illetve tehetséggazdagító projekteket a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet keretein belül szervezzük meg, az Intézet körébe tartozó XX. kerületi általános iskolák diákjaiból. A diákok kiválasztásában az iskolák pedagógusai (szaktanár, osztályfınök), vesznek részt. Kiválogatás szempontjai: tanulmányi és versenyeredmény, megfigyelt motiváció és kreativitás. Szükség esetén Intézetünk által kiküldött kérdıívvel végzett felmérés segíti a kiválasztást. (tanulói és szülıi érdeklıdés térkép felvétele). A projekt leírás alapján a pedagógus hozzánk irányítja az általa alkalmasnak talált tanulókat, illetve akiknek a téma felkeltette az érdeklıdését. A résztvevık elé támasztott feltételek között nem annyira a tanulók érdemjegye, inkább az érdeklıdési köre, a motiváltsága a meghatározó. Olyan gyerekek is eljönnek egy új projekt megvalósítására, akik már korábban részt vettek hasonlóban. Egy-egy projektben résztvevık létszáma fı. 2. Mőködés, tevékenységek Kezdéskor a diákok részletesen megismerik a projekt célkitőzéseit, és az elvégzendı feladatokat, a munka szabályrendszerét, melyet elfogadnak, illetve módjukban áll ezeket maguknak is alakítani, formálni. A részvételrıl jelenléti ívet vezetünk. A projekt elvégzése nem kötelezı, a lemorzsolódókat nem fenyegeti retorzió. A foglalkozásokat képzett szakemberek vezetik, akik preferenciákkal rendelkeznek a tehetségfejlesztés területén. A munkafolyamatok során megfigyeljük a tanulók tevékenységét, majd ez alapján történik fejlesztésük, tehetségük kiaknázása, irányítása. Mérésekkel vizsgáljuk motivációjukat, illetve képességeik (kreativitásuk és együttmőködésük) gyarapodását. A mérési eredményekrıl tájékoztatjuk a szülıket. Egy projekt során általában alkalommal találkozunk a gyerekekkel, ilyenkor közös tevékenységet folytatnak kis csoportokban, de kapnak, illetve vállalnak saját kutatást, melyet projektidın kívül otthon, könyvtárban, múzeumban stb. végeznek. A tehetséggazdagítás lényege az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelezı tananyagon túllépı kiszélesítése. Foglalkozásainkra a tartalmi és mélységi gazdagítás a jellemzı. A munkamódszerek között megtalálható az elıadás és a csoporttevékenység, és jellemzı, hogy a feladatok elvégzésérıl pedig a teljes résztvevıi kör elıtt számolnak be a csoportok képviselıi vagy az egyének. Az otthoni győjtı-, kutatómunkát tetszılegesen végezhetik párban, vagy egyénileg, így gyakorlatilag az összes munkaforma szerephez jut valamilyen formában. A matematikai tehetségek fejlesztésekor érdemes figyelembe venni sajátos munkamódszerüket, tapasztalatok szerint a matematikai tehetségek szeretnek versenyezni, a team munka azonban nehezükre esik. Szívesebben dolgoznak egyedül, és konzultálnak tanárukkal. Valószínőleg a matematikai gondolkodásban szükséges képzelet teszi rendkívül belsıvé, egyénivé a folyamatot. Ezért a csoportos gondolkodás kevésbé hatékony, sokkal inkább a kész gondolatok megvitatására van szükségük a folyamat során. A feladatok meghatározása során ügyelünk a különbözı kompetencia területek fejlesztésére. A csoportmunka során szociális kompetenciájuk fejlıdhet, míg az egyes feladatok elvégzése során az összes kompetenciaterületet érintjük, fejlesztjük. Minden tehetségmőhelyben végezünk a gyerekekkel kézmőves tevékenységet is. A különféle produktumokból kiállítást rendezünk Azok a gyerekek, akik végigcsinálják a projektet, sok ismerettel, tapasztalattal, tanulási és szervezési módszerrel ismerkedhetnek meg, illetve profitálhatnak ezekbıl. Akik a foglalkozások 75%-án részt vettek a projekt zárásakor tanúsítványt kapnak.

2 3. Célok, fejlesztendı kompetenciák A logikus gondolkodás fejlesztése. A szövegértés, szövegalkotás, a kommunikációs készség fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. A tanórán kívüli tanulás különbözı módjainak élményszerő megélése. A számítógépes ismeretek bıvítése, a digitális írástudás magasabb szintre emelése Az egymástól való tanulás képességének fejlesztése (csoport-, pármunka, egyéni differenciált munka). Memória: rövid-, közép-, hosszú távú memória terjedelme, vizuális memória. Kritikai kompetencia: érvelés, bizonyítás képessége, önértékelés, önellenırzés, döntéshozatali képesség, tervezés, becslés, célok kijelölése, gondolkodási folyamat irányítása, folyamatos ellenırzése. Problémamegoldás: Problémaérzékenység, nyitottság, problémamegoldó készség, motiváltság. Feladatmegoldó képesség. Idıérzékelés, térszemlélet, térlátás, vizuális arányérzékelés. Kézügyesség, eszközhasználat 4. Tehetségmőhelyek eddigi témái: 4.1. Tudorkák (Humán) 30 óra ( tanévente) komplex : nyelvi (társadalomismeret), téri (tájékozódás, kézügyesség), interperszonális (dráma) PROJEKT CÍMEK Az emberi élet és a természet fordulói. A csodaszarvas nyomában Koronák. Idıutazás (rovásírástól a digitális hírközlésig: összevont 60 óra: humán és logika) Pesterzsébet Anno

3 4.2. Okostojások (Matematika - logika) 30 óra ( tanévente) Tehetség terület: komplex : logika (matematika ), téri (térszemlélet, kézügyesség) A figyelem terjedelme; Mi hiányzik? Hányféleképpen? Gyufa- és képrejtvények; Mi illik oda? Logisztori; Szóegyenletek; Igazmondó; Figyelj! Bővös négyzet. Tedd sorrendbe! Ki kihez tartozik? Mérlegek; Szóegyenletek; Igazmondó. Vizuális intelligencia feladatok; Egy vonallal; Építsünk testeket! Tangram; Logikai összerakók, ördöglakatok. Matematikatörténeti érdekességek. PROJEKT CÍMEK: NYELV-ÉSZ LOGIKUS 4.3. Okostojások: Csillagászat és ökológia 30 óra ( ) Mőszaki és természettudomány (60 órás (2012.) Tehetség terület: komplex : természettudomány (csillagászat, ökológia, fizika, technika), téri (térszemlélet, kézügyesség) interperszonális (együttmőködés) Tájékozódás az égbolton Nap és a többi csillag Naprendszerünk Őrkutatás és csillagászat rövid története Modellalkotás, készítés Egyszerő áramköri szerelések PROJEKT CÍMEK: CSILLAGÉSZEK ŐRKUTATÓK

4 ÉPÍT-ÉSZ

5 5. Visszacsatolás - A projekt zárásakor kiállítást szervezünk a produktumokból, publikációt jelentetünk meg, a foglalkozásvezetık beszámolót írnak és értékelnek a megfigyeléseik alapján. A megszerzett ismereteket tesztekkel, az együttmőködést megfigyelı lappal mérjük. - Az elégedettség mérés - A kerületi és a fıvárosi versenyeredményeket figyeljük a mőhely tagjai körében.

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XI. / 2. Február 2011 Kedves Olvasók! Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. január 27-én megtartott ülésén a 029/2011. (I. 27.) Ök.sz.

Részletesebben

Tehetségpont Regisztrációs Lap

Tehetségpont Regisztrációs Lap Tehetségpont Regisztrációs Lap 1. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet (1204 Budapest, Ady Endre u. 98.) 2. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Az Oktatási Hivatal által elvégzett kompetencia mérésekkel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2005. Nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2005. Nevelési program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2005 Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolai

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Keveháza utcai Telephely

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Keveháza utcai Telephely Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Keveháza utcai Telephely 2012. 1 1. A referencia-intézményi szolgáltatás bemutatása 1.1 Az intézmény általános

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Regionális tehetséggondozó rendszer működése a Nyugat-dunántúli régióban

Regionális tehetséggondozó rendszer működése a Nyugat-dunántúli régióban Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Regionális tehetséggondozó rendszer működése a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-4.1.2/08/1-2009-0014 MÉNFİCSANAKI PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

Részletesebben

Tárt kapukkal az esélyegyenlıségért

Tárt kapukkal az esélyegyenlıségért Tárt kapukkal az esélyegyenlıségért SZAKMAI NAP Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Söjtör 2010. április 20. 1. oldal Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Söjtör Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012.

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012. A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gyakornoki szabályzata 2012. Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:... 3 2. FOGALMAK:... 3 3. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI HATÁLYA:... 3

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja

Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja A Szakképzési Önértékelési Modell II. (Fejlesztési) szintjének követelményrendszere 2008. november 30. 1. VEZETÉS 2. old. 2. STRATÉGIA 4. old. 3. EMBERI

Részletesebben

3.4.6 Feleletalkotó feladatok... 42 3.4.7 A képesség-jellegő tudást mérı feladatok... 42 3.4.8 Javítókulcs, értékelési útmutató... 45 3.4.

3.4.6 Feleletalkotó feladatok... 42 3.4.7 A képesség-jellegő tudást mérı feladatok... 42 3.4.8 Javítókulcs, értékelési útmutató... 45 3.4. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Mottó... 3 1. Témaválasztás... 4 1.1 Cél-és módszermegjelölés... 4 2. A vizsgálati anyag feldolgozása... 7 2.1 Néhány szó a felhasznált szakirodalomról... 7 2.2 A

Részletesebben

IKTanár kézikönyv a trénerek számára

IKTanár kézikönyv a trénerek számára IKTanár kézikönyv a trénerek számára ICTeacher A szerzık: Bessenyei István Holger Bienzle Elisabeth Frankus Thomas Geretschläger Brian Heagney Michael Healy Carmen J. Fernandez de la Iglesia Benny Lindblad

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM

./. TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA TARTALOMJEGYZÉK I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK... 6 II. AZ INTÉZMÉNY ARCULATA... 7 II.1. HAGYOMÁNYAINK... 7 II.2. AZ ISKOLA NÉVFELVÉTELE... 8 II.3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK...

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva TÉMAHÉT TERVE Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem Készítette: - 1 - PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (NEVELÉSI PROGRAM) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (NEVELÉSI PROGRAM) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (NEVELÉSI PROGRAM) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. A pedagógiai gondolkodás új elvei, színterei és módszerei az európai gyakorlatban... 4 1.1. Új pedagógiai megközelítések

Részletesebben

1 IJ2&_l L].tojo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály

1 IJ2&_l L].tojo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály 5í. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály '-traíd: Kőbányai M-l*('-testület ülése 1 IJ2&_l L].tojo. Tárgy: javaslat a Kőbányai tehetségsegítő

Részletesebben

Somogyi Béla Általános Iskola. Intézmény neve: Gyakornoki szabályzat. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u.

Somogyi Béla Általános Iskola. Intézmény neve: Gyakornoki szabályzat. Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. Intézmény neve: Somogyi Béla Általános Iskola Szabályzat típusa: Gyakornoki szabályzat Intézmény székhelye, címe: 9900 Körmend, Thököly u. 29/a Intézmény OM-azonosítója: 036591 Intézmény fenntartója: Intézmény

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben