Szakértelem a jövő záloga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakértelem a jövő záloga"

Átírás

1 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám Értékelési szempontok (Szempontonként pont adható) 1. A célkitűzések teljesülése (A tananyag teljesíti-e a célkitűzésben leírtakat.) 2. A tananyag strukturáltsága (A tananyagrészek jól tagoltak, egymásra épülnek, kohe- Rövid szöveges összefoglaló értékelés A tanulók megismerik az Imagine Logo programozás lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit. Megértik a korszerű programozás alapját képező kódolási elveket. Képesek lesznek egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok megoldási algoritmusának megfogalmazására. A tananyag végére a tanuló átfogó tudással rendelkezik a számítógépes programozás alapjairól. A feladatgyűjtemény négy logikailag elkülönülő részből áll, amihez tartozik egyegy összefoglaló dokumentum is. A feladatok egymásra épülnek. Az első, Sokszögek1-20 című részben az egyszerűbb tulajdonképpen négyszögek Adott pontszám (Összesen 0 pont)

2 1211 Budapest, Posztógyár út. rens egészet alkotnak.) különböző formáit dolgozza fel a gyűjtemény. A második, Sokszögek 2-20 című részben az összetettebb, bonyolultabb ábrák következnek, ahol az eddigi tudásukat kell felhasználniuk a tanulóknak. A harmadik, Körök, ívek című részben a körök mindenféle variációját találjuk, amely geometriai fogalmakat használ ezzel is segítve a matematika, fizika tanárok munkáját. A negyedik, Összerakó című fejezetben komplex részekből összeállítható ábrákat kell elkészíteni arányosan kicsinyítve, illetve nagyítva. 3. Tanulhatóság (A tananyag megfelel a célcsoport sajátosságainak: befogadóképesség, rendelkezésre álló idő, nyelvezet és stílus, szaknyelv megfelelő használata, ismeretek életszerű bemutatása.) 4. Tanulásmódszertani szempontok (Sokféle didaktikai megoldás, ismeretek rendszerezése, önellenőrzés lehetősége, gyakorlási lehetőségek, probléma A feladatgyűjtemény a feladatok megoldásához terveket tartalmaz, továbbá minden feladatot meg is old. Biztosítja a rendszeres önálló munkát azzal, hogy minden feladathoz tartozik önálló feladat. Mennyisége az adott korosztály számára megfelelő. Az első feladatoknál még kell a tanár aktív jelenlétére is. Irányító, demonstráló, figyelemfelkeltő, motiváló, értékelő funkciókat láthat el. Alkalmas a követelményekben előírt tantárgyi készségek és képességek fejlesztésére. A tanulót önálló munkára is neveli. Ezért később a tanár már háttérbe húzódhat. A feladatok lehetőséget biztosítanak a tanulóknak a folyamatos önellenőrzésre.

3 1211 Budapest, Posztógyár út. centrikus megközelítés, további tájékozódásra, kutatásra ösztönöz, önálló tanulásra alkalmas, interdiszciplináris vonatkozások, fogalmi háló megfelelősége, alkalmas a követelményekben előírt készségek, képességek fejlesztésére.) 5. Motiváció (Tanulási célok, követelmények ismertetése, felkelti az érdeklődést, tanulásra, gyakorlásra, játékra, cselekvésre ösztönöz.) 6. Illusztrációk (Sokfélék: képek, ábrák, grafikonok, térképek stb., tartalmuk összhangban áll a szöveggel, méretük megfelelő: jól láthatók, elemezhetők, számuk megfelelő, hatékonyan segítik a tanulást.) A tananyag alkalmas a problémacentrikus tanításra, tanulásra. A feladatok változatosak tartalom, típus, nehézségi fok, funkció tekintetében. A tananyag épít a tanulók más tárgyakban szerzett tudására, általános műveltségére és kreativitására. A bevezetett új fogalmak megfelelő sorrendben, egymásra épülő fogalmi hálóként jelennek meg a tananyagban. A tanulási célok a tanulók számára ismertek. A követelmények a tanulók számára nyilvánvalóak. A tananyag a tanulók érdeklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motivál. Játékra, cselekvésre, feladatmegoldásra ösztönöz. A rajzos szemléltető ábrák alkalmasak a figyelem felkeltésére. A képek alkalmasak a részletek megfigyelésére. Az illusztrációk mérete megfelelő (jól láthatók, elemezhetők). Az illusztrációk hatékonyan segítik a tanulást (nem pusztán dekoratív szerepük van). A tananyaghoz választott képek, ábrák, stb. minősége megfelelő, segítik a feladatmegoldást.

4 1211 Budapest, Posztógyár út. 7. Kérdések és feladatok (Megfelelő nehézségi fok, reproduktív és elemző kérdések aránya, lényeges területre irányulnak, illeszkednek a tartalomhoz, rendszeres ismétlés, összefoglalás lehetősége, változatos feladatok.) 8. Taníthatóság (Tananyag használatának megadása, tájékozódás segítése, korrekt hivatkozások, tananyagrészekre fordítható idő figyelembe vétele, alkalmazott módszertan sokfélesége, differenciálásra, kooperativitásra alkalmas, lehetőséget kínál többféle munkaformára.). Nyelvi szempontok (Helyesírás és nyelvhelyesség, közérthető és választékos, a szókincs a tanulók életkorának A kérdések nehézségi foka a tanulók életkorának megfelelő. A tananyag változatos feladatokat kínál, amely a tanulók érdeklődését felkelti, tanulásra, gyakorlásra motivál. Az elsajátítást gyakorlati példák, feladatok segítik. A tananyag a rendszeres ismétlésnek, összefoglalásnak megteremti a feltételeit. Az önálló feladatok megoldása révén a tanulók rendszeresen átismételhetik a lényeges részeket. A prezentációk segítségével az anyagrész újra és újra történő ismétlésének segítségével mélyül a tárgyi tudás, egymás munkáinak kritizálása értékelése segíti kommunikációs, kritikai készségek fejlődését. A tananyag alkalmas a különböző haladási tempójú tanulók tanulásának differenciált irányítására. Hivatkozásokat nem találtam, amivel a tanulók figyelmét egyéb ismeretszerzési lehetőségekre is felhívhatnánk. A feladatok megoldása a tanulók körében egyénileg és kisebb csoportokban (2-4 fő) de akár közös munkaként is megvalósítható. A tananyag nyelvezete közérthető és választékos. A szókincs a tanulók életkorának megfelelő. A tananyag instrukciói világosak, egyértelműek, következetesek. A szöveg nyelvezete alkalmazkodik az előzetesen megadott, ajánlott életkorhoz

5 1211 Budapest, Posztógyár út. megfelel, az idegen, régies, tájnyelvi szavak magyarázata megfelelő.). Formai szempontok (Tipográfiai követelményeknek megfelel, formázások megfelelnek a sablonban meghatározott szempontoknak, szöveg tagolása, kiemelések megfelelőek, esztétikus megjelenés.) és a szükségesnek ítélt előtanulmányokhoz, s csak ezek szerint alkalmaz szakszavakat, összetett mondatokat, jelképes kifejezéseket. A tananyagban szakmai pontatlanságokat nem találtam. A betűforma, méret, és távolság, illetve az egy diára kerülő szöveg vagy feladatmennyiség megfelelő a tanulók érzékelő apparátusának, észlelési képességének. A tervek, rajzok elrendezése, tagoltsága és tipográfiája segíti a tanuló és a tanár munkáját. Dátum: Budapest, április 28 Aláírás: Újváry Angelika Szabó Imre

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k: "a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom A tanulmányt készítette: Kerber Zoltán I. Bevezetés: Az elemzés célja, hogy az általános- és középiskolai nyelvtan és irodalom tankönyvek vizsgálatával, illetve a vizsgálati szempontok

Részletesebben

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez XIV. A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid, tömör magyarázatát kínálja, amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Tehát

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL A TANTÁRGY NEVE: ÉRTÉKELÉSE

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL A TANTÁRGY NEVE: ÉRTÉKELÉSE A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4)

MATEMATIKA (3+3+3+4) MATEMATIKA (3+3+3+4) (Írta: Pálffy Zoltán, 2013, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.) (Átdolgozta: Dr. Rókáné Rózsa Anikó, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A matematika tanterv az NTK kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA Tantárgy

HELYI TANTERV MATEMATIKA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MATEMATIKA Tantárgy 4 3 3 3 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád munkaközösség-vezető

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Erlich József, Molnár György A szakmai

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak)

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV (3+3+3+4)

MATEMATIKA HELYI TANTERV (3+3+3+4) Matematika MATEMATIKA HELYI TANTERV (3+3+3+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat 5. évfolyam Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben