Az oktatás stratégiái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oktatás stratégiái"

Átírás

1 Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Nemzeti Tkk. p

2 Az oktatási stratégia fogalma Sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos szintaxissal (a végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével) rendelkezik, és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg.

3 Az oktatási stratégiák fajtái CÉLKÖZPONTÚ STRATÉGIÁK SZABÁLYOZÁSELMÉLETI STRATÉGIÁK Információ tanítása bemutatással Nyílt oktatás Programozott oktatás Készségtanítás direkt oktatással Adaptív oktatás Optimális elsajátítás Fogalomtanítás magyarázattal és megbeszéléssel Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulással Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulással

4 Célközpontú stratégia A stratégia általános felépítésében is a cél játssza a központi szerepet, a stratégiák megkülönböztetése az elérendő célok alapján történik

5 Szabályozáselméleti stratégia Központi elve az alapjukban meghúzódó szabályozáselméleti felfogás. Különböző oktatási célok eredményes elérésére szolgálnak, de nem kötődnek egyetlen oktatási célhoz sem

6 Információ tanítása bemutatás segítségével Lényege: feltárjuk az elsajátítandó anyag szerkezetét, megismerjük a tanuló gondolati struktúráját, e struktúra előhívása az operatív (műveleti) memóriába, megfelelő kapcsolat teremtése a meglévő és a kialakítandó struktúra között

7 A tanár tanórai tevékenysége 1. Az oktatás céljainak közlése, a tanulók készenléti állapotának megteremtése 2. Strukturáló elvek bemutatása, (feltárja a tanulók számára korábbi ismeretstruktúrájuk és az elsajátítandó ismeretek hasonló és eltérő vonásait) 3. A tanagyag logikus, világos, strukturált közlése, kapcsolódások bemutatása 4. A tanulók gondolkodásának elősegítése, a megértés ellenőrzése kérdések segítségével Módszerei: előadás, magyarázat, megbeszélés, szemléltetés

8 Készségtanítás direkt oktatás segítségével Alapvető készségek és elemi ismeretek elsajátítására alkalmazzák Alapelve: világos célok elemekre bontása, határozott, de nem autokratív tanári irányítással a tanulók végigvezetése az elsajátítás menetén

9 A tanár tanórai tevékenysége: 1. A tanár bemutatja az óra céljait, közli, felidézi a szükséges előzetes alapismereteket, bevonja a tanulókat a munkába 2. A tanár bemutatja az elsajátítandó ismereteket/készségeket (kis lépések, megértés ellenőrzése minden lépésnél) 3. Irányított gyakorlási lehetőséget biztosít 4. Ellenőrzi a megértést (visszacsatolás, kiegészítés) 5. További gyakorlási lehetőségek biztosítása Módszerei: magyarázat, szemléltetés(demonstráció), munkáltató módszer

10 Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével Fogalom = lényeges ismertetőjegyek összessége Fogalomtanulás: a dolgokat az ismertetőjegyek alapján osztályokba soroljuk, megvizsgáljuk, hogy egyes jelenségek rendelkeznek e a fogalom megkülönböztető jegyeivel, azaz az adott fogalomhoz tartoznak -e vagy sem

11 A tanár tanórai tevékenysége 1. A fogalommal kapcsolatos előismeretek, fogalmi struktúrák felidézése 2. Az előismeretek függvényében: Direkt bemutatás nincsenek előismeretek; tanár megnevezi, definiálja a fogalmat Fogalomelsajátítás vannak előismeretek; a tanulók maguk jutnak el a fogalom meghatározásáig 3. Az elsajátítás ellenőrzése, további példák/ellenpéldák adása 4. A tanár elemezteti, értékelteti a tanulókkal saját gondolkodási tevékenységüket elősegíti a fogalom beillesztését a már meglévő ismeretek rendszerébe Módszerei: tanári dominanciájú magyarázat, megbeszélés

12 Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulással A társadalmi életre való felkészülés feltételeinek megteremtése az iskolában (Dewey) Kölcsönös függőségi viszonyok között a tanulók motiváltak a közös célok elérésére, baráti viszonyok alakulnak ki, fejlődnek a kommunikációs készségeik, technikáik (Allport)

13 A tanár tanórai tevékenysége 1. Az óra céljainak pontos meghatározása 2. Alapvető ismeretek közlése szóban vagy írásban 3. A csoportok létrehozása, megszervezése 4. A csoportok munkájának segítése 5. A produktumok értékelése, vagy a közös munka eredményeinek csoportonkénti prezentációja 6. Mind a csoportos, mind az egyéni teljesítmények értékelése Módszerei: csoportos tanulás, mozaiktanulás, csoportkutatás

14 Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulással Alapvető célja: tanulók gondolkodtatása jelenségek felfedeztetése annak biztosítása, hogy a tanulók maguk konstruálják gondolati rendszereiket A pedagógus nem készen nyújtja az ismereteket, hanem minden lehetséges esetben a tanulók felfedező, konstruáló tevékenységét váltja ki és segít

15 A tanár tanórai tevékenysége 1. A tanulók megismertetése a főbb célokkal 2. Kiinduló kérdések megfogalmazása,a felfedezés, a megbeszélés, a vita szabályainak kialakítása 3. A megbeszélés, a vita nyomon követése, háttérből történő irányítása 4. A következtetések megfogalmazásának elősegítése 5. A végrehajtott gondolkodási műveletek tudatosítása, rögzítése Módszerei: vita, projektmódszer, kísérletezés

16 Nyílt oktatás (Pestalozzi, Rousseau, Fröbel) Jellemzői (Thibadeau, 1995) - a tanulónak aktív szerepe saját tanulásának irányításában, tevékenységek kiválasztásában - változatos anyagok, eszközök alkalmazása - különböző életkorú gyerekek együttes oktatása - individualizált tanulási lehetőségek megteremtése - a tanulás tanári teamek által való irányítása - diagnosztikus értékelési eljárások alkalmazása - terek, bútorzat rugalmas, az oktatási célokhoz való igazítása

17 Programozott oktatás A tanulók tevékenységének szabályozása megadott alapelvek szerint: - az oktatás céljának meghatározása - a tanulók induló szintjének pontos meghatározása - a tananyag lépésekre tagolása - a tanulók aktív tevékenységének kiváltása - a tanulók válaszainak rendszeres ellenőrzése, megerősítése - az egyéni ütem biztosítása Számítógépes oktatócsomagok, multimédia alkalmazása az oktatásban

18 Adaptív oktatás Egyes tanulók képességei, adottságai egymástól lényegesen eltérőek, s ezek a különbségek eltérő tanítási környezetet és eljárásokat igényelnek Fontos: az előzetes tudás felmérése, a tanuló kognitív képességei, személyiségvonásainak jellemzői motiválhatóság mértéke Ennek alapján a tanulóval közösen történik a tanulási-tanítási folyamat tervezése, szervezése Egymástól lényegesen eltérő tanulási eljárásokat tesz lehetővé

19 Optimális elsajátítási stratégia (Bloom) Lényege: csak akkor térjünk rá a következő anyagrészre, ha a megelőzőt optimális szinten elsajátítottuk Teljesítmény alakulása: Hagyományos oktatás Optimális elsajátítás

20 Az egyes anyagrészek végén végzett ellenőrzés funkciója: az eddigi tanulási folyamat minősítése további feladatok feltárása optimális elsajátítási cél elérése Lemaradóknak: a gyermek igényeihez igazodó felzárkóztató, korrepetáló anyag Eredményesen tanulóknak: gazdagító anyag adása tiszta lappal indulás lehetősége

21 A sikeres tanulás feltételei Hagyományos oktatás hiányok halmozódnak sikeres tanulásból egyre többen esnek ki Optimális elsajátítás hiányok pótlása tiszta lappal indulás lehetősége a hiánypótlásra szánt idő megtérül

Didaktikai-módszertani ismeretek I-II.

Didaktikai-módszertani ismeretek I-II. Didaktikai-módszertani ismeretek I-II. Mai órán A felnőttoktatás tervezése és szervezése (ismétlés) Andragógus típusok Felnőttképzési didaktika módszertan Az andragógiai folyamat tervezése és szervezése

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Gondolatok az oktatás módszertanról

Gondolatok az oktatás módszertanról Gondolatok az oktatás módszertanról Az oktatás módszertan az információátadás mikéntjével foglalkozik. A jelenleg ismert és használt oktatás módszertani elemek általános megfogalmazása lehetővé teszi,

Részletesebben

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez XIV. A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid, tömör magyarázatát kínálja, amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Tehát

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő

Tanulásszervezési lehetőségek. digitális. oktatási anyagokkal. Huszka Jenő 1 Tanulásszervezési lehetőségek digitális oktatási anyagokkal Huszka Jenő 2010 2 1. Az iskola és a folytonosan változó elvárások szorításai Az utóbbi néhány évtizedben tetemeset fordult az ISKOLA körül

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k: "a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Szakterületi/szakspecifikus példák. Ismeri és az óratervezésben és

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Szakterületi/szakspecifikus példák. Ismeri és az óratervezésben és 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár ismeri a testnevelés és sport műveltségterület ismeretelméleti alapjait, sajátosságait

Részletesebben

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola MAGYAR PEDAGÓGIA 104. évf. 4. szám 443 470. (2004) A TANULÁS TANULÁSA AZ ÉRTELEMGAZDAG TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Habók Anita Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola A mai gazdaság gyors

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben