Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában"

Átírás

1 Parasit, hung Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában Dr. BÁNKI György Dr. SZTOJKOVné Dr. MISLÓCZKY Margit Budapest Fővárosi KÖJÁL, Parazitológiai Laboratórium, Budapest "The diagnostic value of indirect immunofluorescent assay (IFA) in toxoplasmosis" - Bánki, Gy. - Sztojkovné Mislóczky, M. - Parasit, hung., 16: ABSTRACT. Three different tests for toxoplasma antibodies, anti - IgGAM immunofluorescence (IFA - IgGAM), anti - IgM immunofluorescence (IFA - IgM) and complement fixation (KKR) tests were comparatively studied in serum samples from 315 persons presenting neurological, ophthalmological and other symptoms suspected or characteristic to toxoplasmosis. A micromethod on teflon-coated, multi-spot slides adapted for the immunofluorescent assay is described. The first screening was performed in every case by KKR and IFA - IgGAM. Percentages of positive results were 31.7% for the KKR test (titres 5s 1:10) and 48.9% for the IgGAM test (titres1:20). Re-examination of 62 patients by IFA-IgM, where the symptoms seemed to be characteristic for toxoplasmosis confirmed the presence of IgM antibodies in 36 cases ( titres ^ 1:20). In 14 cases where the consecutive IFA-IgGAM and KKR reactions resulted significant rise in titres, the IgM antibody level was found to be higher than 1:100, up to 1: A n I g G A M level of 1:2 000 or greater, and an I g M level of 1:100 o r greater t o gether with clinical signs might indicate recent active infection. The complement fixing antibodies varied from 1:10 to 1: in the course of active disease. KEY WORDS: toxoplasmosis, serodiagnosis, micromethod, IFA-IgGAM, IFA- IgM, CFT (KKR). A jelzett antiglobulin módszerek közül az IFA különösen előnyös alkalmazási területe a partikuláris antigénekkel végzett szerodiagnosztika. A parazita egysejtűek - igy a Toxoplasma gondii trophozoit alakjai is - egyszerűen felhasználhatóak antigénként a reakcióban. Az eljárást számos külföldi szerző (1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18) alkalmazta, a hazai humán parazitológiai diagnosztikában azonban eddig nem került bevezetésre. PEJTSIK és PÁCSA (14) végeztek ugyan összehasonlító vizsgálatsorozatot terhes és nem terhes nőkön magzati károsodást okozó ágensek - köztük toxoplasma - elleni antitestek kimutatására IFA teszttel, a vizsgálat azonban a módszer diagnosztikus értékére nem terjedt ki. Toxoplasmosis esetében, a populáció nagyfokú átvészelődése miatt ugyanis, érzékeny módszerekkel, a vizsgált egyének jelentős hányadában antitesteket lehet kimutatni. Említett szerzők is a vizsgált nőpopuláció 53%-át találták pozitívnak. Hazánkban az első toxoplasmosis szeroepidemiológiai vizsgálatot ZOLTAI N. és CSABA K. (20) végezte. SABIN-FELDMANN reakció és FRENKEL cutan próba felhasználásával 19,5%-os

2 pozitivitást észleltek egy mezőváros lakosai között. JANKÓ és mtsai (11), átfogó epidemiológiai tanulmányukban az átvészeltséget - számos más országéhoz hasonlóan - az életkor függvényében növekvőnek jelzik. FRENKEL próba és komplementkötési reakció (KKR) alkalmazásával végzett vizsgálataik szerint a 60 éves életkor eléréséig a lakosság 52, 9%-a esik át a fertőzésen. Az említett adatok tükrében érthető, hogy a - patológiai szempontból elsősorban jelentős akut-, illetve szubakut- toxoplasmosis felismerésében használt módszerek diagnosztikus értéke nem egyszerűen az ellenanyagok detektálhatóságának függvénye. ezek A módszerek értékét és felhasználási területüket az szabja meg, hogy mennyiben lehet kel az "aktív", ill. "latens" toxoplasmosist felismerni és elkülöníteni. Munkánk során az IFA technikát éppen emiatt a KKR-val hasonlítottuk össze, mely utóbbi a betegség akut és szubakut szakát jelző alapmódszer (2, 13, 15, 18). ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Vizsgált savók A vérsavók zömmel neurológiai, szemészeti, belgyógyászati, valamint endokrinológiai osztályok beteganyagából származtak, melyeket részint toxoplasmosis gyanúja, részint differenciáldiagnosztikai okok miatt küldtek laboratóriumunkba. A vérsavókat leválasztásuk után, felhasználásig -20 C-on tároltuk. Toxoplasma törzs Az antigén készítéséhez spf. kategóriájú, CFLP egérben, 3 naponkénti i.p. oltással virulens RH törzs került felhasználásra. passzált, Solubilis antigén a KKR-hez A fertőzött egerek peritonealis exsudatumából JIROVECZ, ZOLTAI N. által módosított módszere alapján készítettük (19). A KKR kivitele csőreakcióban, KOLMER szerint hidegkötéssel történt, 1:10 kiinduló higítással. Lemezantigén készítése az IFA-hoz a) A multispot lemezek elkészítése Zsírtalanított tárgylemezekre, a reakcióhelyeknek megfelelő számú, kis glicerincseppeket viszünk fel. Egy lemezen 8-10 reakcióhelyet képezünk ki két sorban, így egy lemezre két savó hígítási sorát vihetjük fel. A lemezeket ezután teflon sprayvel lefújjuk (Sprüh mit Teflon- DuPont), s a teflon bevonat megkötése után a glicerint folyóvizes, majd deszt. vizes öblítéssel eltávolítjuk. A teflon mentes, kör alakú reakcióhelyek lehetővé teszik az eljárás anyagtakarékos, mikromódszerként történő kivitelét, meggátolják a reakcióelegyek keveredését, s a mikroszkópos értékeléskor jól azonosíthatóak. A teflon bevonaton hegyes eszközzel (pl. bontótű) a lemezek s a reakcióhelyek jelzése, számozása is könnyűszerrel megoldható, b) A toxoplasma suspensio elkészítése A toxoplasmával oltott egerek hasüregét (3.nap p.i.) steril fiziológiás sóoldattal kimossuk. Antigénként csak a vvt-t és baktériumokat nem tartalmazó, fehérvérsejtekben szegény, de trophozoitokat dúsan tartalmazó exsudatumot használjuk fel. A mosadékot percig szobahőn állni hagyjuk, majd 1-2 percig max. 5ÓÖ rpm-el centrifugáljuk, a sejthalmazok és egyéb összecsapódott rögök eltávolítása végett. A felülúszóban maradt trophozoitokat kétszer mossuk ph 7,4 PBS-ben, percig rpm-el centrifugálva. Végül a mosott üledéket ugyanígy PBS-ben suspendáljuk, olyan mértékig hígítva, hogy l - l csepp mintegy 500 tropho- zoitot tartalmazzon. c) A lemezantigén elkészítése és tárolása A multispot lemezek reakcióhelyeire l-l csepp toxoplasma suspensiót viszünk fel, ezeket

3 szobahőn hagyjuk beszáradni. A száradást hűvös levegő ráfúvatásával siettethetjük. Az így elkészitett lemezantigéneket tárgylemezfestő üvegdobozokban vagy selyempapírba csomagoltan több hónapig (4-6 hónapig) tárolhatjuk -20 C-on, az antigenitás károsodása nélkül. Az IFA reagensei a) FITC - antihuman IgGAM FITC - antihuman IgM(H) konjugátumok (Human Oltóanyagtermelő Int.). A konjugátumok munkahígítását előkísérletben, block titrálással kell megállapítani, ismert negatív, alacsony, ill. magas titerű savók felhasználásával. A szükséges hígítás fokát eléggé változónak találtuk (1:15-100), ezért a titrálást minden charge-on el kell végezni. A titrálás során charge-onként meg kell győződni arról is, hogy a konjugátum nem tartalmaz-e toxoplasma antitesteket. Ezt direkt módszerrel vizsgáljuk, azaz a lemezantigén l - l reakcióhelyére csak a vizsgálandó konjugátumot visszük fel, savót nem. b) Foszfát pufferolt fiziológiás sóoldat (PBS) ph 7, 4 (0,1 5 M). c) Foszfát pufferolt glicerol ph 7, 4:glicerol és PBS 10: 1 arányú elegye. d) Evans kék kontrasztfesték 1%-os Evans blue törzsoldatot készítünk PBS-ben, s ezt 0,1% nátrium aziddal konzerváljuk. Kontrasztfestés alkalmazásakor a konjugátumot 0,2%-os Evans kék oldatban hígítjuk. Az IFA kivitele Az eljárást a különböző szerzők által leírt módszerváltozatok (1, 7, 8, 12) alapján adaptáltuk, kisebb módosításokkal. 1) A savóhígításokat a TAKÁTSY mikrotitrátor U lemezein készítettük elő. A kezdeti kisebb léptékú hígítási sorokat a későbbiekben lox léptékűre módosítottuk, az 1. lépcső kivételével, így a vizsgálatsorozatban az első tájékozódást 1:5, 20, 200, hígítási sorral végeztük. A végtiter megállapítására - szükség esetén - újabb vizsgálatot végeztünk. 2) A lemezantigént frissen készíthetjük és szárítjuk. Ha mélyhűtőben tárolt anyagot használunk, azt is szárítani kell exsiccatorban vagy levegő ráfúvatással. 3) A lemezantigént fixáljuk: 10 percig, metilalkohollal. 4) Mosás: 5 percig, PBS-ben. Az ismétlődő mosást célszerűen tárgylemezfestő üvegdobozban, a mosófolyadék többszöri mozgatásával, esetenként cseréjével, még hatékonyabban mágneses keverővel végezhetjük. 5) A v i z s g á l a n d ó savó m e g f e l e l ő hígításaiból l - l cseppet v i s z ü n k fel a l e m e z a n t i g é n r e a k c i ó helyeire. Nedveskamrában inkubálás 37 C-on 30 percig. Ettől a lépéstől kezdődően vigyázzunk, hogy a reakcióhelyek ne száradjanak ki! 6) Öblítés PBS-el. Mosás 40 percig, legalább háromszor váltott PBS-ben. 7) A nedves, de felesleges folyadéktól megszabadított reakcióhelyekre l - l csepp konjugátumot viszünk fel, a megfelelő munkahígításban, kontrasztfestés esetén Evans Blue oldatban hígítva. Nedveskamrában inkubálás 30 percig, szobahőn. 8) Öblítés, majd mosás legalább 60 percig,4-5 ízben váltott PBS-ben.

4 9) A felesleges folyadék óvatos leitatása után, l - l csepp pufferolt glicerol, majd fedés fedőlemezzel. Kontrollok Minden vizsgálati sorozat mellé ismert gyengén vagy közepes erősséggel pozitív, ill. negatív savó azonos hígításait is be kell állítani. A konjugátum kontrollt - mint már említettük - vizsgálatsorozatonként, de legalább chargeonként kell elvégezni. A konjugátum kontroll pozitivitása esetén a főkfsérlet nem értékelhető. Ebben az esetben vagy másik charge-ot kell alkalmazni, vagy a konjugátumot toxoplasma suspensióval kimeríteni. Az IFA leolvasása A reakció eredményének leolvasása történhet azonnal, de fénytől védett csomagolásban, 4 Con, hetek múlva is kiváltható a fluorescencia. Az indukáló TJV vagy kék fény alkalmazása során és után azonban a fluorescencia gyengülésével, nagy fényerő esetén átmeneti kioltásával kell számolni. A leolvasást tehát a vizsgálandó, ill. kontrollsavók reakcióhelyeinek viszonylag gyors áttekintésével kell végezni. Az értékelést Fluoval mikroszkóppal, 40x objektiv és 6, 3x okulár beállításával, ráeső fényben végeztük. A f é n y f o r r á s H B O 2 02 h i g a n y g ő z l á m p a, s indukáló fényként r ö v i d h u l l á m h o s z- szú kék fényt alkalmaztunk B 224 g (3mm) induktor szűrővel, s G 247 zárószűrővel. A KKR és az IFA - IgGAM összehasonlító vizsgálata KKR IFA - IgGAM Neg. 1: 20 1: 200 ^ 1: Összesen Negativ _ _ Összesen: A ráeső megvilágítás szükségtelenné teszi a sötétlátóteres rendszer - kardioid kondenzor, speciális vékony tárgylemezek stb. - beállítását. A kék fény alkalmazása pedig UV fény helyett, kevésbé igényes optikák használatát is lehetővé teszi, valamint Evans Blue festés esetén egyébként is előnyösebb kontrasztot ad. Ebben a rendszerben induktorként a 495 nm interferencia szűrőpár is jól használható. A reakció leolvasásakor pozitívan értékelendő a kép, ha a teljes trophozoit vagy annak marginális zónája fényes almazöld fluorescenciát mutat. Negatív az eredmény, ha az almazöld fluorescenciát csak a trophozoit elülső pólusa mutatja ("cap formation", "polar staining" - 1. megbeszélés) vagy nem világít, illetve vörös fluorescenciát látunk (kontrasztfestés esetén).

5 EREDMÉNYEK 315 egyén vérsavóján végeztünk párhuzamosan antihuman IgGAM konjugátummal IF A-t, illet ve KKR-t. Az eredményeket az 1. táblázat szemlélteti. A savók 1:5 hígításaival egyik reakcióban sem tudtunk konzekvens, értékelhető eredményt nyerni, így ezt a táblázatban nem tüntettük fel. A mindkét reakcióban negatív 161 savóminta mellett KKR-val 100 (31,7%), IFA-val 154 savóban (48,9%) lehetett ellenanyagot kimutatni. Az észlelt legmagasabb titerérték KKR-ben 1: 5 120, az IFA-ban 1: volt. A magas titerértékkel pozitív esetek hányada a KKR-ben ^ 1:80-as küszöb esetén: 9,2% (29 eset), ^ 1: 160-as küszöb esetén: 4,4% (14 eset), mig IFA-ban =^1:2 000 küszöbértékkel számolva: 20, 0% (63 eset). A három immunglobulin osztályra: IgG-re, IgA-ra, ill. IgM-re kiterjedő első, tájékozódó vizsgálat után 62 esetben végeztük el az IFA - IgM reakciót, az IgM antitestek detektálása végett. Ezekben az esetekben a klinikai kép megfelelhetett a toxoplasmosis akut vagy subakut stádiumának. Az előzetesen tehát IFA -IgGAM-el már pozitívnak talált savókon végzett vizsgálatok eredményeit összegezi a 2. táblázat. Az IgM globulint 36 esetben, a vizsgált minták több mint felében ki lehetett mutatni, sőt 4 esetben - legalábbis a két reakció titerértékének azonossága alapján - ez képviselte a reakcióban résztvevő teljes antitest készletet. Ez utóbbi esetek egyikében, a magas IgM szint mellett a KKR negativitása, valamint a klinikai vizsgálatok során észlelt, immunopathiára utaló jelek miatt, nem zárható ki az eredmény nem specifikus volta. 2 táblázat Az IgM titer vizsgálata IFA - IgGAM pozitív esetekben IFA - IgM IFA - IgGAM 1: 20 1: 200 àsl: 2 ooo Összesen Negatív : : : ^ 1: Összesen: A 2. táblázatban feltűntetett eredmények között 14 olyan eset szerepel, amelyekben a vizsgálatot 3 hét - 10 hét időközzel megismételve, jelentős IFA - IgGAM titeremelkedést észleltünk. Ezekben az esetekben az IFA - IgM titer 1: 100 és 1: között mozgott, s valamenynyi esetben pozitív reakciót kaptunk. MEGBESZÉLÉS A toxoplasmosis immundiagnosztikájában használatos módszereket, dinamikai szempontból két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba tartozó módszerek - a SABIN-FELDMAN test (SFT), a FRENKEL féle bőrpróba (DT), az IFA-IgG, s az indirekt haemagglutinatio (IHA) - a fertőzés kiállása után évtizedekig pozitívak maradnak, ezért ezek a próbák önmagukban, részint a latens fertőzöttség felderítésére, részint járványügyi vizsgálatok végzésére alkalmasak. Igen fontos differenciáldiagnosztikai szempontból azonban, hogy negativitásuk álta-

6 Iában kizárja a betegség toxoplasmosis eredetét. Savópár vizsgálatakor észlelt jelentős fokozatú - titeremelkedés természetesen minden szeroreakcióban a fertőzöttség akut jellegét igazolja. A második csoportba a KKR és az IFA-IgM sorolható, amelyek általában az aktív toxoplasmosis! jelzik. A komplementkötő antitestek - az alkalmazott antigéntől is függően - általában 1-2 évig, ill. alacsony vagy közepes titerértékkel, maximálisan 2-4 évig perzisztálhatnak (2, 15, 18). Az IgM antitestek akut esetekben mindig kimutathatóak, latens esetekben viszont már nem detektálhatóak. Toxoplasmosisban általában 6-9 hónapig észlelték az IgM antitestek je lenlétét az infectio után (2, 6, 13, 18). Az IgM antitestek különös jelentőséggel bírnak a konnatalis toxoplasmosis differenciáldiagnosztikájában, mivel itt az IgG antitestek maternalis eredetűek lehetnek, az IgM antitestek viszont kórjelző értékűek. Hazánkban mérvadó becslés alapján, évi 300 konnatalis toxoplasmosis esettel kell számolni (10). Az ELISA eljárás helyét - melynek IgG változatát magyar szerzők is alkalmazták (4) - még nem lehet pontosan megítélni. A nagy érzékenység, s a különböző immunglobulin osztályok kimutatási lehetősége azonban, ígéretes módszert jelez a toxoplasmosis diagnosztikájában is. Saját - a jelzett beteganyagon végzett - vizsgálatainkban a KKR-val nyert pozitivitási arány (31,7%), a hazai normális populáción végzett vizsgálatokénál magasabb. JANKÓ és mtsai(ll) 14%-os, CSÓKA (3) 26,8%-os eredményt ír le. Utóbbi szerző szemészeti beteganyagon, KKRval már 44,9%-os szeropozitivitást kapott. Megjegyezzük, hogy több szerzővel megegyezően (3, 13, 15), csak az 1: 10 vagy magasabb titerértéket vettük figyelembe. Az akut esetekre kórjelző titerértéket egyesek 1:80, ill. 1: 160-nak tartják (2), igazolt, heveny toxoplasmosisban is észleltek azonban ennél alacsonyabb titerértéket (13). Magunk az IgM kimutatással igazolt aktív toxoplasmosis esetekben, a KKR titernek a teljes vizsgált skálán való szó ródását tapasztaltuk: negatívtól az 1: titerfi pozitivitásig. Az IFA antihuman IgG konjugátummal végzett változatának dinamikája a SFT-el párhuzamos (1, 7). Saját tapasztalataink szerint célszerűbb az első, tájékozódó vizsgálatot antihuman IgGAM konjugátummal végezni, mert így rögtön, az első lépésben kiiktathatóak mind az IgG, mind az IgM negatív savók, s az IgM meghatározást csak kisebb számú, szelektált esetben kell elvégezni. A savópárok vizsgálata során észlelt titeremelkedés, az IgM meghatározás, valamint klini kai jelzések összevetése alapján, az IFA - IgGAM reakcióban nyert =ä 1: titerérték, az esetek zömében aktív toxoplasmosisra utal. 1:20, de főként 1: 200 titerérték esetén - ha az IFA - IgM is pozitív - a vizsgálatot 2-3 hét időközzel, meg kell ismételni. Az IFA kivitelében - legalábbis az első, orientatív vizsgálatban - nem találtuk előnyösnek a több szerző által alkalmazott (7, 8, 14) kis léptékű hígítási sort. Az 5x vagy lox geometriai hígítási sorban viszont markáns különbség észlelhető a végponton. Az IFA-IgM meghatározásban az Sä 1: 100 titerértéket mindenesetben az akut toxoplasmosisra kórjelzőnek találtuk. Ez az észlelésünk lényegében megegyezik MÜLLER és mtsai (13), valamint WELCH és mtsai (18) tapasztalataival. Az IFA eredményének értékelésében és leolvasásában néhány olyan jelenséget is figyelembe kell venni, amelyek téves pozitív, ill. negatív eredményt okozhatnak. Több szerző elemezte a"cap formation" vagy "polar staining" jelenséget (5, 8, 17). A jelenség lényege az, hogy a toxoplasma trophozoit elülső pólusán nem-specifikus IgM akkumulálódhat. Antihuman IgM konjugátum alkalmazásakor, a parazita elülső pólusán, sapkaszerű almazöld fluorescenciát látunk. Ezt - mint az "Anyagok és módszerek" fejezetben említettük - negatívként kell értékelnünk. PYNDIAH és mtsai (16), valamint FILICE és mtsai (6) kísérletei az IgG és IgM antitestek esetenkénti kompeticióját igazolták az IFA reakcióban. Az antitest termelésnek abban a szabii

7 kaszában, amelyben az IgM globulin mellett, már nagy mennyiségben található IgG antitest, az IgM kimutatás hamis negatív eredményt adhat. A hibalehetőséget az IgM és IgG előzetes szeparálásával és külön-külön történő meghatározásával lehet kiküszöbölni. Ismert tény végül, hogy a rheumatoid faktort tartalmazó savók IFA reakcióban fals pozitív eredményt adhatnak. Az IgM jellegű és IgG-vei komplexet alkotó rheumatoid faktor aspecifikus reakciót okozó hatása, PYNDIAH és mtsai szerint (16), ugyancsak kiküszöbölhető a savó frakcionálása révén. Az IFA módszerét, a különböző immunglobulin osztályokra specifikus konjugátumok alkalmazási lehetősége és érzékenysége alkalmassá teszi mind az aktív, illetve latens toxoplasmosis elkülönítésére, mind szeroepidemiológiai vizsgálatok végzésére. A módszer általunk adaptált mikrotechnológiája igen gazdaságos reagens felhasználást, gyors és viszonylag kevéssé eszközigényes kivitelt tesz lehetővé. ÖSSZEFOGLALÁS Szerzők neurológiai, szemészeti, belgyógyászati és endokrinológiai osztályról származó - betegen végeztek toxoplasmosis szerológiai vizsgálatot, a KKR, ill. az IFA - IgGAM és az IFA - IgM diagnosztikus értékének összehasonlítása végett. Az IFA-t teflonnal bevont tárgylemezeken, mikromódszerrel végezték. KKR-val az esetek 31, 7%-ában (titer ^ 1:10), IFA-IgGAM-el az esetek 48,9%-ában (titer ^ 1: 20) kaptak pozitív eredményt, 62 olyan betegen történt IFA - IgM vizsgálat, akik klinikailag toxoplasmosisra jellegzetes tüneteket mutattak. 36 esetben volt az IFA - IgM ^ 1: 20 titerben pozitiv, 14 beteg esetében észleltek szerzők a vizsgálatok során 2-3 fokozatú IFA - IgGAM titeremelkedést, s valamennyi esetben az IgM titer 1: 100 és 1: között mozgott. A klinikailag és szerológiailag aktívnak látszó esetekben, az IgGAM titer ^ 1:2 000, az IgM titer ^ l : 100 volt, mig a KKR titerértéke 1: 10 és 1: között váltakozott. IRODALOM 1. BRAVENY, I. - DISKO, R.(1976): Der Toxoplasma-Immunfluoreszenztest: Standardisierung und Bedeutung. - Ârztl. Lab., 22} CAMARGO, M. E. - LESER, P. G. - LESER, W.S.P. (1976): Diagnostic information from serological tests in human toxoplasmosis. - Rev. Inst. Med. trop. Sao Paolo, 18: CSÓKA, R. (1978): Toxoplasma antitestek vizsgálata szemészeti betegeken. - Orvosi Hetilap, 119: CSONTOS, F. - PÁCSA, S. - BORBÁS, I. (1982): Toxoplasma gondii specifikus ellenanyagok összehasonlító kimutatása. - Orvosi Hetilap, 123: DZBENSKI, T. H. - MICHALAK, T. - PLONKA, W.S. (1976): Electron microscopic and radioisotopic studies on cap formation in Toxoplasma gondii. - Infection and Immunity, 14: FILICE, G.A. et al. (1980): Diagnostic significance of immunoglobin M antibodies to Toxoplasma gondii detected after- separation of immunoglobulin M from immunoglobulin G antibodies. - J. Clin. Microbiol., 12: FUHR, R. (1974): Toxoplasma-Antikörper-Nachweis mit Hilfe der Immunfluoreszenz. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 227:

8 8. HOBBS, K.M. - SOLE, E. - BETTELHEIM, K. A. (1977): Investigation into the immunglobulin class responsible for the polar staining of Toxoplasma gondii in the fluorescent antibody test. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 239: JANITSCHKE, K. (1973): Vergleichende Titerbestimmungen von Toxoplasma-Antikörpern mit einem indirekten Fluoreszenz- und dem Sabin-Feldman-Test. - Arztl. Lab., 19: JANKÓ, M. - CZEIZEL, E. (1970): A toxoplasmosis epidemiológiája Magyarországon. - Parasit, hung., 3: JANKÓ, M. - ZOLTAI, N. - ZOLTAI, L. (1973): Vizsgálatok a humán Toxoplasma-fertőzöttség hazai elterjedéséről. - Parasit, hung., 6^: KRAMAR, J. - CHALUPSKY, J. - HÜBNER, J. (1970): Relationship of the immunofluorescence reaction and the Sabin-Feldman reaction. - J. Hyg. Epidem. Microbiol., 14: MÜLLER, F. - KLEIN, P. (1975): Modellversuche zur Antikörper-Differenzierung bei der Toxoplasmose des Menschen. - Med. Microbiol. Immunol., 162: PEJTSIK, B. - PÁCSA, S. (1978): Rubeolavirus, herpesvirus és Toxoplasma gondii ellenanyagok előfordulása terhes asszonyok trimeszterenkénti, valamint nem-terhesek sorozat-szérummintáiban. - Egészségtudomány, 22_: PLANK, Gy. - JANKÓ, M. (1976): A toxoplasmosis terhesség alatti kezelése. - Orvosi Hetilap, 117: PYNDIAH, N. - KRECH, U. - PRICE, P. - WILHELM, J. (1979): Simplified chromatographic separation of immunoglobulin M from G and its application to toxoplasma indirect immunofluorescence. - J. Clin. Microbiol., 9_: RENTERGHEM, L. - NIMMEN, L. van (1976): Indirect immunfluorescence in toxoplasmosis: frequency, nature and specificity of polar staining. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 235: WELCH, P.C. et al. (1980): Serologic diagnosis of acute lymphadenopathic toxoplasmosis. - J. Inf. Dis., 142: ZOLTAI, N. (1 962): Parazitológiai vizsgálatok. In: Bálint Péter: Klinikai laboratóriumi diagnosztika. III. kiadás Medicina. 20. ZOLTAI, N. - CSABA, K. (1953): A toxoplazmózis hazai előfordulása. - Népegészségügy, 1_2: Érkezett: június 6. Dr. BÁNKI, Gy. Dr. SZTOJKOVné dr. MISLŐCZKY, M. Budapest Fővárosi KÖJÁL Parazitológiai laboratórium H-1393 Budapest, Váci út 174.

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Termékkód: 708150, 708155 508150.30, 508155.10 Javasolt alkalmazás NOVA Lite ANA Plus egy indirekt

Részletesebben

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM MPO egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a myeloperoxidáz (MPO) ellenes

Részletesebben

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) kit egy

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Bevezetés...2 /Introduction/ Dr. Karabélyos Csaba

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Bevezetés...2 /Introduction/ Dr. Karabélyos Csaba FOCUS MEDICINAE Felelős szerkesztő: Dr. Szolnoky Miklós Főszerkesztő: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztőbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM SLA (szolubilis májantigén) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens vizsgálat (ELISA),

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bakteriális vaginosis

Bakteriális vaginosis BÔSZE PÉTER DR. 1, NAGY ERZSÉBET DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály 1, Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 2, Szeged A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta

A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban. Doktori értekezés. Temesváry Kriszta A vérglükóz és a glikált fehérjék vizsgálata házinyúlban Doktori értekezés Temesváry Kriszta GÖDÖLLŐ 2003 A doktori program Címe: Az állattenyésztés biológiai alapjai Tudományága: Mezőgazdaság-tudomány

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja 394 Gerevich József 1,2, Bácskai Erika 1, Matuszka Balázs 1, Czobor Pál 3,4 1 Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben és idôsek otthonában)

SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben és idôsek otthonában) medicus universalis XXXVIII/. 25. SZT. BORBÁLA MEGYEI KÓRHÁZ PATHOLÓGIAI OSZTÁLYA, TATABÁNYA ÉS A CSALÁDORVOSOK TATABÁNYAI SZERVEZETE SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben

Részletesebben

LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL

LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) TÉZISEK LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL DR. JUHÁSZ ATTILA ZOLTÁN Témavezet

Részletesebben

FENOTÍPUS ÉS GENOTÍPUS ELEMZÉSEK RETT SZINDRÓMÁBAN. PhD értekezés. Dr. Kárteszi Judit. PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet

FENOTÍPUS ÉS GENOTÍPUS ELEMZÉSEK RETT SZINDRÓMÁBAN. PhD értekezés. Dr. Kárteszi Judit. PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet FENOTÍPUS ÉS GENOTÍPUS ELEMZÉSEK RETT SZINDRÓMÁBAN PhD értekezés Dr. Kárteszi Judit PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet Témavezető: Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár Programvezető:

Részletesebben

Mycoplasma és ureaplasma fertôzések

Mycoplasma és ureaplasma fertôzések TISZA TÍMEA DR. 1, ONGRÁDI JÓZSEF DR. 2 Laborigo Kft. 1, Semmelweis Egyetem, Közegészségügyi Intézet 2, Budapest A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA A különbözô mycoplasma fajok és a velük rokon ureaplasma urealyticum

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

SZÍVFÉRGESSÉG, ANAPLASMOSIS, LYME-BETEGSÉG LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA

SZÍVFÉRGESSÉG, ANAPLASMOSIS, LYME-BETEGSÉG LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA SZÍVFÉRGESSÉG, ANAPLASMOSIS, LYME-BETEGSÉG LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA Dr. Balogh Nándor PhD. Dipl. ECVCP. PraxisLab Kft. 1038, Budapest, Vasút sor 34. baloghnandor@praxislab.hu Szívférgesség A szívférgességet

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés BETEGSÉGEKRŐL RÖVIDEN Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés Galamb Ádám dr. Langmár Zoltán dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Szülészeti

Részletesebben

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD.

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD. NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA Hungarian Journal of Gynecologic Oncology Official Journal of the Hungarian Society of Gynecologic Oncologists and the Hungarian Society of Cervical Pathology and Colposcopy Editor-in-Chief:

Részletesebben

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLEMÉNYE OFFICIAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DERMATOLOGICAL SOCIETY Szerkesztôbizottság elnöke: Dobozy Attila dr. Fôszerkesztô: Temesvári

Részletesebben

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo 14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÓDSZERTANI

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A humorális immunválasz coeliakiában Dr Korponay-Szabó Ilma Rita Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekegészségügyi Intézet és Heim ál Gyermekkórház,

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben