Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában"

Átírás

1 Parasit, hung Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában Dr. BÁNKI György Dr. SZTOJKOVné Dr. MISLÓCZKY Margit Budapest Fővárosi KÖJÁL, Parazitológiai Laboratórium, Budapest "The diagnostic value of indirect immunofluorescent assay (IFA) in toxoplasmosis" - Bánki, Gy. - Sztojkovné Mislóczky, M. - Parasit, hung., 16: ABSTRACT. Three different tests for toxoplasma antibodies, anti - IgGAM immunofluorescence (IFA - IgGAM), anti - IgM immunofluorescence (IFA - IgM) and complement fixation (KKR) tests were comparatively studied in serum samples from 315 persons presenting neurological, ophthalmological and other symptoms suspected or characteristic to toxoplasmosis. A micromethod on teflon-coated, multi-spot slides adapted for the immunofluorescent assay is described. The first screening was performed in every case by KKR and IFA - IgGAM. Percentages of positive results were 31.7% for the KKR test (titres 5s 1:10) and 48.9% for the IgGAM test (titres1:20). Re-examination of 62 patients by IFA-IgM, where the symptoms seemed to be characteristic for toxoplasmosis confirmed the presence of IgM antibodies in 36 cases ( titres ^ 1:20). In 14 cases where the consecutive IFA-IgGAM and KKR reactions resulted significant rise in titres, the IgM antibody level was found to be higher than 1:100, up to 1: A n I g G A M level of 1:2 000 or greater, and an I g M level of 1:100 o r greater t o gether with clinical signs might indicate recent active infection. The complement fixing antibodies varied from 1:10 to 1: in the course of active disease. KEY WORDS: toxoplasmosis, serodiagnosis, micromethod, IFA-IgGAM, IFA- IgM, CFT (KKR). A jelzett antiglobulin módszerek közül az IFA különösen előnyös alkalmazási területe a partikuláris antigénekkel végzett szerodiagnosztika. A parazita egysejtűek - igy a Toxoplasma gondii trophozoit alakjai is - egyszerűen felhasználhatóak antigénként a reakcióban. Az eljárást számos külföldi szerző (1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18) alkalmazta, a hazai humán parazitológiai diagnosztikában azonban eddig nem került bevezetésre. PEJTSIK és PÁCSA (14) végeztek ugyan összehasonlító vizsgálatsorozatot terhes és nem terhes nőkön magzati károsodást okozó ágensek - köztük toxoplasma - elleni antitestek kimutatására IFA teszttel, a vizsgálat azonban a módszer diagnosztikus értékére nem terjedt ki. Toxoplasmosis esetében, a populáció nagyfokú átvészelődése miatt ugyanis, érzékeny módszerekkel, a vizsgált egyének jelentős hányadában antitesteket lehet kimutatni. Említett szerzők is a vizsgált nőpopuláció 53%-át találták pozitívnak. Hazánkban az első toxoplasmosis szeroepidemiológiai vizsgálatot ZOLTAI N. és CSABA K. (20) végezte. SABIN-FELDMANN reakció és FRENKEL cutan próba felhasználásával 19,5%-os

2 pozitivitást észleltek egy mezőváros lakosai között. JANKÓ és mtsai (11), átfogó epidemiológiai tanulmányukban az átvészeltséget - számos más országéhoz hasonlóan - az életkor függvényében növekvőnek jelzik. FRENKEL próba és komplementkötési reakció (KKR) alkalmazásával végzett vizsgálataik szerint a 60 éves életkor eléréséig a lakosság 52, 9%-a esik át a fertőzésen. Az említett adatok tükrében érthető, hogy a - patológiai szempontból elsősorban jelentős akut-, illetve szubakut- toxoplasmosis felismerésében használt módszerek diagnosztikus értéke nem egyszerűen az ellenanyagok detektálhatóságának függvénye. ezek A módszerek értékét és felhasználási területüket az szabja meg, hogy mennyiben lehet kel az "aktív", ill. "latens" toxoplasmosist felismerni és elkülöníteni. Munkánk során az IFA technikát éppen emiatt a KKR-val hasonlítottuk össze, mely utóbbi a betegség akut és szubakut szakát jelző alapmódszer (2, 13, 15, 18). ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Vizsgált savók A vérsavók zömmel neurológiai, szemészeti, belgyógyászati, valamint endokrinológiai osztályok beteganyagából származtak, melyeket részint toxoplasmosis gyanúja, részint differenciáldiagnosztikai okok miatt küldtek laboratóriumunkba. A vérsavókat leválasztásuk után, felhasználásig -20 C-on tároltuk. Toxoplasma törzs Az antigén készítéséhez spf. kategóriájú, CFLP egérben, 3 naponkénti i.p. oltással virulens RH törzs került felhasználásra. passzált, Solubilis antigén a KKR-hez A fertőzött egerek peritonealis exsudatumából JIROVECZ, ZOLTAI N. által módosított módszere alapján készítettük (19). A KKR kivitele csőreakcióban, KOLMER szerint hidegkötéssel történt, 1:10 kiinduló higítással. Lemezantigén készítése az IFA-hoz a) A multispot lemezek elkészítése Zsírtalanított tárgylemezekre, a reakcióhelyeknek megfelelő számú, kis glicerincseppeket viszünk fel. Egy lemezen 8-10 reakcióhelyet képezünk ki két sorban, így egy lemezre két savó hígítási sorát vihetjük fel. A lemezeket ezután teflon sprayvel lefújjuk (Sprüh mit Teflon- DuPont), s a teflon bevonat megkötése után a glicerint folyóvizes, majd deszt. vizes öblítéssel eltávolítjuk. A teflon mentes, kör alakú reakcióhelyek lehetővé teszik az eljárás anyagtakarékos, mikromódszerként történő kivitelét, meggátolják a reakcióelegyek keveredését, s a mikroszkópos értékeléskor jól azonosíthatóak. A teflon bevonaton hegyes eszközzel (pl. bontótű) a lemezek s a reakcióhelyek jelzése, számozása is könnyűszerrel megoldható, b) A toxoplasma suspensio elkészítése A toxoplasmával oltott egerek hasüregét (3.nap p.i.) steril fiziológiás sóoldattal kimossuk. Antigénként csak a vvt-t és baktériumokat nem tartalmazó, fehérvérsejtekben szegény, de trophozoitokat dúsan tartalmazó exsudatumot használjuk fel. A mosadékot percig szobahőn állni hagyjuk, majd 1-2 percig max. 5ÓÖ rpm-el centrifugáljuk, a sejthalmazok és egyéb összecsapódott rögök eltávolítása végett. A felülúszóban maradt trophozoitokat kétszer mossuk ph 7,4 PBS-ben, percig rpm-el centrifugálva. Végül a mosott üledéket ugyanígy PBS-ben suspendáljuk, olyan mértékig hígítva, hogy l - l csepp mintegy 500 tropho- zoitot tartalmazzon. c) A lemezantigén elkészítése és tárolása A multispot lemezek reakcióhelyeire l-l csepp toxoplasma suspensiót viszünk fel, ezeket

3 szobahőn hagyjuk beszáradni. A száradást hűvös levegő ráfúvatásával siettethetjük. Az így elkészitett lemezantigéneket tárgylemezfestő üvegdobozokban vagy selyempapírba csomagoltan több hónapig (4-6 hónapig) tárolhatjuk -20 C-on, az antigenitás károsodása nélkül. Az IFA reagensei a) FITC - antihuman IgGAM FITC - antihuman IgM(H) konjugátumok (Human Oltóanyagtermelő Int.). A konjugátumok munkahígítását előkísérletben, block titrálással kell megállapítani, ismert negatív, alacsony, ill. magas titerű savók felhasználásával. A szükséges hígítás fokát eléggé változónak találtuk (1:15-100), ezért a titrálást minden charge-on el kell végezni. A titrálás során charge-onként meg kell győződni arról is, hogy a konjugátum nem tartalmaz-e toxoplasma antitesteket. Ezt direkt módszerrel vizsgáljuk, azaz a lemezantigén l - l reakcióhelyére csak a vizsgálandó konjugátumot visszük fel, savót nem. b) Foszfát pufferolt fiziológiás sóoldat (PBS) ph 7, 4 (0,1 5 M). c) Foszfát pufferolt glicerol ph 7, 4:glicerol és PBS 10: 1 arányú elegye. d) Evans kék kontrasztfesték 1%-os Evans blue törzsoldatot készítünk PBS-ben, s ezt 0,1% nátrium aziddal konzerváljuk. Kontrasztfestés alkalmazásakor a konjugátumot 0,2%-os Evans kék oldatban hígítjuk. Az IFA kivitele Az eljárást a különböző szerzők által leírt módszerváltozatok (1, 7, 8, 12) alapján adaptáltuk, kisebb módosításokkal. 1) A savóhígításokat a TAKÁTSY mikrotitrátor U lemezein készítettük elő. A kezdeti kisebb léptékú hígítási sorokat a későbbiekben lox léptékűre módosítottuk, az 1. lépcső kivételével, így a vizsgálatsorozatban az első tájékozódást 1:5, 20, 200, hígítási sorral végeztük. A végtiter megállapítására - szükség esetén - újabb vizsgálatot végeztünk. 2) A lemezantigént frissen készíthetjük és szárítjuk. Ha mélyhűtőben tárolt anyagot használunk, azt is szárítani kell exsiccatorban vagy levegő ráfúvatással. 3) A lemezantigént fixáljuk: 10 percig, metilalkohollal. 4) Mosás: 5 percig, PBS-ben. Az ismétlődő mosást célszerűen tárgylemezfestő üvegdobozban, a mosófolyadék többszöri mozgatásával, esetenként cseréjével, még hatékonyabban mágneses keverővel végezhetjük. 5) A v i z s g á l a n d ó savó m e g f e l e l ő hígításaiból l - l cseppet v i s z ü n k fel a l e m e z a n t i g é n r e a k c i ó helyeire. Nedveskamrában inkubálás 37 C-on 30 percig. Ettől a lépéstől kezdődően vigyázzunk, hogy a reakcióhelyek ne száradjanak ki! 6) Öblítés PBS-el. Mosás 40 percig, legalább háromszor váltott PBS-ben. 7) A nedves, de felesleges folyadéktól megszabadított reakcióhelyekre l - l csepp konjugátumot viszünk fel, a megfelelő munkahígításban, kontrasztfestés esetén Evans Blue oldatban hígítva. Nedveskamrában inkubálás 30 percig, szobahőn. 8) Öblítés, majd mosás legalább 60 percig,4-5 ízben váltott PBS-ben.

4 9) A felesleges folyadék óvatos leitatása után, l - l csepp pufferolt glicerol, majd fedés fedőlemezzel. Kontrollok Minden vizsgálati sorozat mellé ismert gyengén vagy közepes erősséggel pozitív, ill. negatív savó azonos hígításait is be kell állítani. A konjugátum kontrollt - mint már említettük - vizsgálatsorozatonként, de legalább chargeonként kell elvégezni. A konjugátum kontroll pozitivitása esetén a főkfsérlet nem értékelhető. Ebben az esetben vagy másik charge-ot kell alkalmazni, vagy a konjugátumot toxoplasma suspensióval kimeríteni. Az IFA leolvasása A reakció eredményének leolvasása történhet azonnal, de fénytől védett csomagolásban, 4 Con, hetek múlva is kiváltható a fluorescencia. Az indukáló TJV vagy kék fény alkalmazása során és után azonban a fluorescencia gyengülésével, nagy fényerő esetén átmeneti kioltásával kell számolni. A leolvasást tehát a vizsgálandó, ill. kontrollsavók reakcióhelyeinek viszonylag gyors áttekintésével kell végezni. Az értékelést Fluoval mikroszkóppal, 40x objektiv és 6, 3x okulár beállításával, ráeső fényben végeztük. A f é n y f o r r á s H B O 2 02 h i g a n y g ő z l á m p a, s indukáló fényként r ö v i d h u l l á m h o s z- szú kék fényt alkalmaztunk B 224 g (3mm) induktor szűrővel, s G 247 zárószűrővel. A KKR és az IFA - IgGAM összehasonlító vizsgálata KKR IFA - IgGAM Neg. 1: 20 1: 200 ^ 1: Összesen Negativ _ _ Összesen: A ráeső megvilágítás szükségtelenné teszi a sötétlátóteres rendszer - kardioid kondenzor, speciális vékony tárgylemezek stb. - beállítását. A kék fény alkalmazása pedig UV fény helyett, kevésbé igényes optikák használatát is lehetővé teszi, valamint Evans Blue festés esetén egyébként is előnyösebb kontrasztot ad. Ebben a rendszerben induktorként a 495 nm interferencia szűrőpár is jól használható. A reakció leolvasásakor pozitívan értékelendő a kép, ha a teljes trophozoit vagy annak marginális zónája fényes almazöld fluorescenciát mutat. Negatív az eredmény, ha az almazöld fluorescenciát csak a trophozoit elülső pólusa mutatja ("cap formation", "polar staining" - 1. megbeszélés) vagy nem világít, illetve vörös fluorescenciát látunk (kontrasztfestés esetén).

5 EREDMÉNYEK 315 egyén vérsavóján végeztünk párhuzamosan antihuman IgGAM konjugátummal IF A-t, illet ve KKR-t. Az eredményeket az 1. táblázat szemlélteti. A savók 1:5 hígításaival egyik reakcióban sem tudtunk konzekvens, értékelhető eredményt nyerni, így ezt a táblázatban nem tüntettük fel. A mindkét reakcióban negatív 161 savóminta mellett KKR-val 100 (31,7%), IFA-val 154 savóban (48,9%) lehetett ellenanyagot kimutatni. Az észlelt legmagasabb titerérték KKR-ben 1: 5 120, az IFA-ban 1: volt. A magas titerértékkel pozitív esetek hányada a KKR-ben ^ 1:80-as küszöb esetén: 9,2% (29 eset), ^ 1: 160-as küszöb esetén: 4,4% (14 eset), mig IFA-ban =^1:2 000 küszöbértékkel számolva: 20, 0% (63 eset). A három immunglobulin osztályra: IgG-re, IgA-ra, ill. IgM-re kiterjedő első, tájékozódó vizsgálat után 62 esetben végeztük el az IFA - IgM reakciót, az IgM antitestek detektálása végett. Ezekben az esetekben a klinikai kép megfelelhetett a toxoplasmosis akut vagy subakut stádiumának. Az előzetesen tehát IFA -IgGAM-el már pozitívnak talált savókon végzett vizsgálatok eredményeit összegezi a 2. táblázat. Az IgM globulint 36 esetben, a vizsgált minták több mint felében ki lehetett mutatni, sőt 4 esetben - legalábbis a két reakció titerértékének azonossága alapján - ez képviselte a reakcióban résztvevő teljes antitest készletet. Ez utóbbi esetek egyikében, a magas IgM szint mellett a KKR negativitása, valamint a klinikai vizsgálatok során észlelt, immunopathiára utaló jelek miatt, nem zárható ki az eredmény nem specifikus volta. 2 táblázat Az IgM titer vizsgálata IFA - IgGAM pozitív esetekben IFA - IgM IFA - IgGAM 1: 20 1: 200 àsl: 2 ooo Összesen Negatív : : : ^ 1: Összesen: A 2. táblázatban feltűntetett eredmények között 14 olyan eset szerepel, amelyekben a vizsgálatot 3 hét - 10 hét időközzel megismételve, jelentős IFA - IgGAM titeremelkedést észleltünk. Ezekben az esetekben az IFA - IgM titer 1: 100 és 1: között mozgott, s valamenynyi esetben pozitív reakciót kaptunk. MEGBESZÉLÉS A toxoplasmosis immundiagnosztikájában használatos módszereket, dinamikai szempontból két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba tartozó módszerek - a SABIN-FELDMAN test (SFT), a FRENKEL féle bőrpróba (DT), az IFA-IgG, s az indirekt haemagglutinatio (IHA) - a fertőzés kiállása után évtizedekig pozitívak maradnak, ezért ezek a próbák önmagukban, részint a latens fertőzöttség felderítésére, részint járványügyi vizsgálatok végzésére alkalmasak. Igen fontos differenciáldiagnosztikai szempontból azonban, hogy negativitásuk álta-

6 Iában kizárja a betegség toxoplasmosis eredetét. Savópár vizsgálatakor észlelt jelentős fokozatú - titeremelkedés természetesen minden szeroreakcióban a fertőzöttség akut jellegét igazolja. A második csoportba a KKR és az IFA-IgM sorolható, amelyek általában az aktív toxoplasmosis! jelzik. A komplementkötő antitestek - az alkalmazott antigéntől is függően - általában 1-2 évig, ill. alacsony vagy közepes titerértékkel, maximálisan 2-4 évig perzisztálhatnak (2, 15, 18). Az IgM antitestek akut esetekben mindig kimutathatóak, latens esetekben viszont már nem detektálhatóak. Toxoplasmosisban általában 6-9 hónapig észlelték az IgM antitestek je lenlétét az infectio után (2, 6, 13, 18). Az IgM antitestek különös jelentőséggel bírnak a konnatalis toxoplasmosis differenciáldiagnosztikájában, mivel itt az IgG antitestek maternalis eredetűek lehetnek, az IgM antitestek viszont kórjelző értékűek. Hazánkban mérvadó becslés alapján, évi 300 konnatalis toxoplasmosis esettel kell számolni (10). Az ELISA eljárás helyét - melynek IgG változatát magyar szerzők is alkalmazták (4) - még nem lehet pontosan megítélni. A nagy érzékenység, s a különböző immunglobulin osztályok kimutatási lehetősége azonban, ígéretes módszert jelez a toxoplasmosis diagnosztikájában is. Saját - a jelzett beteganyagon végzett - vizsgálatainkban a KKR-val nyert pozitivitási arány (31,7%), a hazai normális populáción végzett vizsgálatokénál magasabb. JANKÓ és mtsai(ll) 14%-os, CSÓKA (3) 26,8%-os eredményt ír le. Utóbbi szerző szemészeti beteganyagon, KKRval már 44,9%-os szeropozitivitást kapott. Megjegyezzük, hogy több szerzővel megegyezően (3, 13, 15), csak az 1: 10 vagy magasabb titerértéket vettük figyelembe. Az akut esetekre kórjelző titerértéket egyesek 1:80, ill. 1: 160-nak tartják (2), igazolt, heveny toxoplasmosisban is észleltek azonban ennél alacsonyabb titerértéket (13). Magunk az IgM kimutatással igazolt aktív toxoplasmosis esetekben, a KKR titernek a teljes vizsgált skálán való szó ródását tapasztaltuk: negatívtól az 1: titerfi pozitivitásig. Az IFA antihuman IgG konjugátummal végzett változatának dinamikája a SFT-el párhuzamos (1, 7). Saját tapasztalataink szerint célszerűbb az első, tájékozódó vizsgálatot antihuman IgGAM konjugátummal végezni, mert így rögtön, az első lépésben kiiktathatóak mind az IgG, mind az IgM negatív savók, s az IgM meghatározást csak kisebb számú, szelektált esetben kell elvégezni. A savópárok vizsgálata során észlelt titeremelkedés, az IgM meghatározás, valamint klini kai jelzések összevetése alapján, az IFA - IgGAM reakcióban nyert =ä 1: titerérték, az esetek zömében aktív toxoplasmosisra utal. 1:20, de főként 1: 200 titerérték esetén - ha az IFA - IgM is pozitív - a vizsgálatot 2-3 hét időközzel, meg kell ismételni. Az IFA kivitelében - legalábbis az első, orientatív vizsgálatban - nem találtuk előnyösnek a több szerző által alkalmazott (7, 8, 14) kis léptékű hígítási sort. Az 5x vagy lox geometriai hígítási sorban viszont markáns különbség észlelhető a végponton. Az IFA-IgM meghatározásban az Sä 1: 100 titerértéket mindenesetben az akut toxoplasmosisra kórjelzőnek találtuk. Ez az észlelésünk lényegében megegyezik MÜLLER és mtsai (13), valamint WELCH és mtsai (18) tapasztalataival. Az IFA eredményének értékelésében és leolvasásában néhány olyan jelenséget is figyelembe kell venni, amelyek téves pozitív, ill. negatív eredményt okozhatnak. Több szerző elemezte a"cap formation" vagy "polar staining" jelenséget (5, 8, 17). A jelenség lényege az, hogy a toxoplasma trophozoit elülső pólusán nem-specifikus IgM akkumulálódhat. Antihuman IgM konjugátum alkalmazásakor, a parazita elülső pólusán, sapkaszerű almazöld fluorescenciát látunk. Ezt - mint az "Anyagok és módszerek" fejezetben említettük - negatívként kell értékelnünk. PYNDIAH és mtsai (16), valamint FILICE és mtsai (6) kísérletei az IgG és IgM antitestek esetenkénti kompeticióját igazolták az IFA reakcióban. Az antitest termelésnek abban a szabii

7 kaszában, amelyben az IgM globulin mellett, már nagy mennyiségben található IgG antitest, az IgM kimutatás hamis negatív eredményt adhat. A hibalehetőséget az IgM és IgG előzetes szeparálásával és külön-külön történő meghatározásával lehet kiküszöbölni. Ismert tény végül, hogy a rheumatoid faktort tartalmazó savók IFA reakcióban fals pozitív eredményt adhatnak. Az IgM jellegű és IgG-vei komplexet alkotó rheumatoid faktor aspecifikus reakciót okozó hatása, PYNDIAH és mtsai szerint (16), ugyancsak kiküszöbölhető a savó frakcionálása révén. Az IFA módszerét, a különböző immunglobulin osztályokra specifikus konjugátumok alkalmazási lehetősége és érzékenysége alkalmassá teszi mind az aktív, illetve latens toxoplasmosis elkülönítésére, mind szeroepidemiológiai vizsgálatok végzésére. A módszer általunk adaptált mikrotechnológiája igen gazdaságos reagens felhasználást, gyors és viszonylag kevéssé eszközigényes kivitelt tesz lehetővé. ÖSSZEFOGLALÁS Szerzők neurológiai, szemészeti, belgyógyászati és endokrinológiai osztályról származó - betegen végeztek toxoplasmosis szerológiai vizsgálatot, a KKR, ill. az IFA - IgGAM és az IFA - IgM diagnosztikus értékének összehasonlítása végett. Az IFA-t teflonnal bevont tárgylemezeken, mikromódszerrel végezték. KKR-val az esetek 31, 7%-ában (titer ^ 1:10), IFA-IgGAM-el az esetek 48,9%-ában (titer ^ 1: 20) kaptak pozitív eredményt, 62 olyan betegen történt IFA - IgM vizsgálat, akik klinikailag toxoplasmosisra jellegzetes tüneteket mutattak. 36 esetben volt az IFA - IgM ^ 1: 20 titerben pozitiv, 14 beteg esetében észleltek szerzők a vizsgálatok során 2-3 fokozatú IFA - IgGAM titeremelkedést, s valamennyi esetben az IgM titer 1: 100 és 1: között mozgott. A klinikailag és szerológiailag aktívnak látszó esetekben, az IgGAM titer ^ 1:2 000, az IgM titer ^ l : 100 volt, mig a KKR titerértéke 1: 10 és 1: között váltakozott. IRODALOM 1. BRAVENY, I. - DISKO, R.(1976): Der Toxoplasma-Immunfluoreszenztest: Standardisierung und Bedeutung. - Ârztl. Lab., 22} CAMARGO, M. E. - LESER, P. G. - LESER, W.S.P. (1976): Diagnostic information from serological tests in human toxoplasmosis. - Rev. Inst. Med. trop. Sao Paolo, 18: CSÓKA, R. (1978): Toxoplasma antitestek vizsgálata szemészeti betegeken. - Orvosi Hetilap, 119: CSONTOS, F. - PÁCSA, S. - BORBÁS, I. (1982): Toxoplasma gondii specifikus ellenanyagok összehasonlító kimutatása. - Orvosi Hetilap, 123: DZBENSKI, T. H. - MICHALAK, T. - PLONKA, W.S. (1976): Electron microscopic and radioisotopic studies on cap formation in Toxoplasma gondii. - Infection and Immunity, 14: FILICE, G.A. et al. (1980): Diagnostic significance of immunoglobin M antibodies to Toxoplasma gondii detected after- separation of immunoglobulin M from immunoglobulin G antibodies. - J. Clin. Microbiol., 12: FUHR, R. (1974): Toxoplasma-Antikörper-Nachweis mit Hilfe der Immunfluoreszenz. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 227:

8 8. HOBBS, K.M. - SOLE, E. - BETTELHEIM, K. A. (1977): Investigation into the immunglobulin class responsible for the polar staining of Toxoplasma gondii in the fluorescent antibody test. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 239: JANITSCHKE, K. (1973): Vergleichende Titerbestimmungen von Toxoplasma-Antikörpern mit einem indirekten Fluoreszenz- und dem Sabin-Feldman-Test. - Arztl. Lab., 19: JANKÓ, M. - CZEIZEL, E. (1970): A toxoplasmosis epidemiológiája Magyarországon. - Parasit, hung., 3: JANKÓ, M. - ZOLTAI, N. - ZOLTAI, L. (1973): Vizsgálatok a humán Toxoplasma-fertőzöttség hazai elterjedéséről. - Parasit, hung., 6^: KRAMAR, J. - CHALUPSKY, J. - HÜBNER, J. (1970): Relationship of the immunofluorescence reaction and the Sabin-Feldman reaction. - J. Hyg. Epidem. Microbiol., 14: MÜLLER, F. - KLEIN, P. (1975): Modellversuche zur Antikörper-Differenzierung bei der Toxoplasmose des Menschen. - Med. Microbiol. Immunol., 162: PEJTSIK, B. - PÁCSA, S. (1978): Rubeolavirus, herpesvirus és Toxoplasma gondii ellenanyagok előfordulása terhes asszonyok trimeszterenkénti, valamint nem-terhesek sorozat-szérummintáiban. - Egészségtudomány, 22_: PLANK, Gy. - JANKÓ, M. (1976): A toxoplasmosis terhesség alatti kezelése. - Orvosi Hetilap, 117: PYNDIAH, N. - KRECH, U. - PRICE, P. - WILHELM, J. (1979): Simplified chromatographic separation of immunoglobulin M from G and its application to toxoplasma indirect immunofluorescence. - J. Clin. Microbiol., 9_: RENTERGHEM, L. - NIMMEN, L. van (1976): Indirect immunfluorescence in toxoplasmosis: frequency, nature and specificity of polar staining. - Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 235: WELCH, P.C. et al. (1980): Serologic diagnosis of acute lymphadenopathic toxoplasmosis. - J. Inf. Dis., 142: ZOLTAI, N. (1 962): Parazitológiai vizsgálatok. In: Bálint Péter: Klinikai laboratóriumi diagnosztika. III. kiadás Medicina. 20. ZOLTAI, N. - CSABA, K. (1953): A toxoplazmózis hazai előfordulása. - Népegészségügy, 1_2: Érkezett: június 6. Dr. BÁNKI, Gy. Dr. SZTOJKOVné dr. MISLŐCZKY, M. Budapest Fővárosi KÖJÁL Parazitológiai laboratórium H-1393 Budapest, Váci út 174.

Vizsgálatok a humán Toxoplasma-fertőzöttség hazai elterjedéséről

Vizsgálatok a humán Toxoplasma-fertőzöttség hazai elterjedéséről Parasit. Hung. 6. 1973. Vizsgálatok a humán Toxoplasma-fertőzöttség hazai elterjedéséről Dr. JANKÓ Mária Dr. ZOLTAI Nándor Dr. ZOLTAI László Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

Az echinococcus-fertőzöttség szérodiagnózisa

Az echinococcus-fertőzöttség szérodiagnózisa Paranit. Hung. 4.11-22. 1971 Az echinococcus-fertőzöttség szérodiagnózisa Dr. SURJÁN Lászlóné - Dr. STVERTECZKY Zsófia Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest Az echinococcosis szerológiai diagnózisára

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Fogalom meghatározás - Vörösvérsejt ellenes antitest (autoantitest) az,

Részletesebben

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására

Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Módosított miracidiumbújtatási eljárás schistosomiasis mansoni kimutatására Dr. LENGYEL Anna Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya, Budapest "A modified miracidium hatching test for

Részletesebben

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Magyar 110-PKS-VPU/010512 CMVIgMELA Test PKS medac Magyar 0123 110PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Diagnosztikus tesztek értékelése

Diagnosztikus tesztek értékelése n e c n b c szegregancia relevancia Diagnosztikus tesztek értékelése c Átlapoló eloszlások feltételezés: egy mérhető mennyiség (pl. koncentráció) megnövekszik a populációban (a megváltozás a lényeges és

Részletesebben

A brucellózis kórjelzése. I. A szarvasmarha brucellózis (B. abortus) 1. A kórokozó azonosítása. 2. Immunológiai próbák

A brucellózis kórjelzése. I. A szarvasmarha brucellózis (B. abortus) 1. A kórokozó azonosítása. 2. Immunológiai próbák Melléklet a 63/2009. (V. 20.) FVM rendelethez [4. számú melléklet a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez] A brucellózis kórjelzése I. A szarvasmarha brucellózis (B. abortus) 1. A kórokozó azonosítása Brucellózis

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az

Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az Antigén szervezetbe bejutó mindazon corpuscularis vagy solubilis idegen struktúra, amely immunreakciót vált ki Antitest az antigénekkel szemben az immunválasz során termelődött fehérjék (immunglobulinok)

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Termékkód: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 Javasolt alkalmazás

NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Termékkód: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 Javasolt alkalmazás NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides In Vitro diagnosztikai alkalmazásra Termékkód: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás NOVA

Részletesebben

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet,

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, A Flowcytometriás keresztpróba jelentısége élıdonoros veseátültet ltetést megelızıen. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, Schmidt Lászlóné Mikor végezhetv gezhetı el a veseátültet ltetés? Veseátültetés s akkor

Részletesebben

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esettanulmányok Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esetismertetések: ABO vércsoport meghatározással kapcsolatos nehézségek és megoldások RhD bizonytalanság kivizsgálása Antitest-azonosítással

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides In Vitro diagnosztikai alkalmazásra

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides In Vitro diagnosztikai alkalmazásra NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides In Vitro diagnosztikai alkalmazásra Termékkód: 74145, 7415, 74155, 74255 54145, 54145.1, 5415, 5415.25, 54155.25, 54255.25 CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás

Részletesebben

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun)

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) Dr. Jelenik Zsuzsanna Kávészünet 2012. május 11. Siófok 1 FSME-Immun Bevezetés 1976., magyarországi bevezetés 1991. Folyamatos

Részletesebben

A következőkben e három szerodiagnosztikai módszerrel 554 személyen nyert eredményeinkről és tapasztalatainkról számolunk be.

A következőkben e három szerodiagnosztikai módszerrel 554 személyen nyert eredményeinkről és tapasztalatainkról számolunk be. Parasit. Hung. 10. 1977. Az indirekt hemagplutináció, a komplementkötési reakció és a mikroprecipitáció alkalmazása a trichinellosis szerodiagnosztikájában Dr. BÁNKI György SZTOJKOVNÉ Dr. MISLÓCZKY Margit

Részletesebben

A vesebiopszia standard laboratóriumi vizsgálata. Daru Krisztián, Dr. Iványi Béla SZTE ÁOK Pathologiai Intézet Szeged

A vesebiopszia standard laboratóriumi vizsgálata. Daru Krisztián, Dr. Iványi Béla SZTE ÁOK Pathologiai Intézet Szeged A vesebiopszia standard laboratóriumi vizsgálata Daru Krisztián, Dr. Iványi Béla SZTE ÁOK Pathologiai Intézet Szeged Mintavétel Intézetek között előre egyeztetett időpontban Percutan biopszia, vese alsó

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához*

Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Parasit. Hung. 6. 1973. Adatok a Demodex folliculorum és a D. brevis hazai előfordulásához* Dr. NEMESÉRI László Dr. BOTÁR Zoltán Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Magyar Testnevelési Főiskola

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Az emberi vér vizsgálata Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia BSc. B gyakorlat fehérvérsejt (granulocita) vérplazma

Részletesebben

NOVA Lite TM SA 708330 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

NOVA Lite TM SA 708330 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas NOVA Lite TM SA 708330 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A NOVA Lite TM SA egy indirekt immunofluoreszcens teszt bőr antitestek szűrésére és szemikvantitatív

Részletesebben

Kompatibilitás. Type & Screen

Kompatibilitás. Type & Screen Kompatibilitás Type & Screen Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kompatibilitási vizsgálatok célja nil nocere elv ( a transzfúziós szövődmény megelőzése) a donor vörösvérsejtek

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tű zoltó u. 37-47. SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS Készítette: 2009.01.19. A dokumentáció kódja: SE-OBI-H-MU-04 Dr. Kolev Kraszimir részlegvezető Dátum

Részletesebben

A immorális ellenanyagok tanulmányozása nyulakban kísérletileg létesített Cysticercus pisiformis (Bloch, 1780)-fertőzöttség esetén

A immorális ellenanyagok tanulmányozása nyulakban kísérletileg létesített Cysticercus pisiformis (Bloch, 1780)-fertőzöttség esetén Parasit. Hung. 5. 83-98. 1972. A immorális ellenanyagok tanulmányozása nyulakban kísérletileg létesített Cysticercus pisiformis (Bloch, 1780)-fertőzöttség esetén II. A precipitálo ellenanyagok lokalizációjának

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 336/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.18. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. december 15.) az enzootiás szarvasmarha-leukózis diagnosztikai vizsgálatai tekintetében a 64/432/EGK tanácsi irányelv

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

NOVA Lite TM HEp-2 708100 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

NOVA Lite TM HEp-2 708100 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas NOVA Lite TM HEp-2 708100 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás NOVA Lite TM HEp-2 egy indirekt immunfluorescens assay az anti-nuclearis antitestek (ANA) szűrésére

Részletesebben

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi problémái Dr. Németh Julianna, Dr. Miklós Kata Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály Budapest 1901 P. Ehrlich Horror autotoxicus des Organismus

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2459-06 Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2459-06 Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Új munkatárs érkezik a laboratóriumba, aki Önnel együtt fogja végezni a vércsoport meghatározáshoz a vérminták átvételét, és előkészítését az ABO, Rh (D), meghatározáshoz. Tájékoztassa munkatársát

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

Fenti előzmények alapján kutatásunk során alapvetően három témakört vizsgáltunk:

Fenti előzmények alapján kutatásunk során alapvetően három témakört vizsgáltunk: Szakami összefoglaló jelentés a T/F 037876 számú,,deiminált fehérjeantigének szerepének vizsgálata a rheumatoid arthritis patomechanizmusában és diagnosztikájában" kutatási terv 2002-2005 év során elért

Részletesebben

301. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON. 274. füzet

301. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON. 274. füzet AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és az FVM KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET által 2001. február 23-án tartandó 301. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT 9.3.3.1. Vérátömlesztést csak transzfúziós

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

2006. ZÁRÓJELENTÉS. Amint azt részjelentéseinkben korábban ismertettük, több m3 muscarinszerű

2006. ZÁRÓJELENTÉS. Amint azt részjelentéseinkben korábban ismertettük, több m3 muscarinszerű OTKA Nyilvántartási szám:t 038303 ZÁRÓJELENTÉS 2006. ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Dr. Pokorny Gyula A téma címe: Acetilcholin-receptor elleni autoantitestek vizsgálata és pathogenetikai szerepük meghatározása

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Magyar 112-PKS-VPU/010708

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Magyar 112-PKS-VPU/010708 CMVIgAELA Test PKS medac Magyar 0123 112PKSVPU/010708 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM. Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra

IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM. Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra ad usum intravenosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0918 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra DEFINÍCIÓ Az intravénás alkalmazásra

Részletesebben

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512

Rubella-IgG-ELISA PKS medac. Magyar 136-PKS-VPU/010512 RubellaIgGELISA PKS medac Magyar 0123 136PKSVPU/010512 GYÁRTÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg FORGALMAZÓ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés

IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés IgE mediált allergiák diagnosztikája - áttekintés Szabó Zsófia MH-EK Honvédkórház, KLDO, Klinikai Immunológiai Részleg MIT-MAKIT Allergiák Laboratóriumi Diagnosztikája, 2015.04.22. Allergia vizsgálat jelentősége

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Kórházi járványügyi osztály

Kórházi járványügyi osztály Dr Böröcz ö Karolina Kórházi járványügyi osztály OEK módszertani levél 2003 febr 07 EPINFO különszám Összefoglalja f l lj azon ismereteket, t amelyekkel l a kockázatok megbecsülhetők Ismerteti a hatékony

Részletesebben

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BLASTOCYSTIS SPP. KIMUTATÁSÁBAN HUMÁN SZÉKLETBŐL

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BLASTOCYSTIS SPP. KIMUTATÁSÁBAN HUMÁN SZÉKLETBŐL A Magyar Parazitológusok Társasága 50 éves Jubileumi Emlékülése SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Aula, 2015. június 3. HÁROM KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZER ALKALMAZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A BLASTOCYSTIS SPP. KIMUTATÁSÁBAN

Részletesebben

Virológia gyakorlatok

Virológia gyakorlatok Virológia gyakorlatok A virológia gyakorlatok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek az állatorvosi virológiai diagnosztika különböző módszereibe. A hallgatók a gyakorlatokon esetfeldolgozás

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

Immunhisztokémiai módszerek

Immunhisztokémiai módszerek Immunhisztokémiai módszerek Fixálás I. Fixálás I. A szövet eredeti szerkezetének megőrzéséhez, az enzimatikus lebontó folyamatok gátlásához: fixálószerek! kompromisszumkeresés - alkoholok: vízelvonók!!!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT ALAPELVEK ÖSSZETÉTEL HASZNÁLATI UTASÍTÁS n Parasite Suspensions formalinban FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT A Microbiologics Parasite Suspensions minőségbiztosítási programokat támogatnak, mivel olyan minőség-ellenőrzési provokációs

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

Lajos Zoltán DUO-BAKT ÁLLATORVOSI MIKROBIOLÓGIAI. MÁOK KEM Szervezete Klinikai Mikrobiológia Workshop, 2014.11.28. Tata

Lajos Zoltán DUO-BAKT ÁLLATORVOSI MIKROBIOLÓGIAI. MÁOK KEM Szervezete Klinikai Mikrobiológia Workshop, 2014.11.28. Tata HÁZI MIKROBIOLÓGIAI LABOR AVAGY MIT LEHET, MIT KELL ÉS MIT NEM SZABAD? Lajos Zoltán DUO-BAKT ÁLLATORVOSI MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUM MÁOK KEM Szervezete Klinikai Mikrobiológia Workshop, 2014.11.28. Tata

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

A Legionella jelenlétének kimutatása

A Legionella jelenlétének kimutatása A Legionella jelenlétének kimutatása Diagnosztikai lehetőségek Kari András Budapest 2016. 04.07. Legionella nemzetség: aerob coccoid-pálca Gram (gyengén festődik) kataláz +, oxidáz +, hippurátot hidrulizálja

Részletesebben

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS

SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS SEMMELWEIS EGYETEM Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, Tű zoltó u. 37-47. SZABVÁNYMŰVELETI ELŐÍRÁS Készítette: 2009.02.04. A dokumentáció kódja: SE-OBI-OKT-MU- 05 Dr. Komorowicz Erzsébet adjunktus

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

QUANTA Lite TM ssdna 708525 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM ssdna 708525 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM ssdna 708525 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM ssdna egy szemi-kvantitatív enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A vizsgálat kivitelezése. A kit összetevői

A vizsgálat kivitelezése. A kit összetevői SeroMP IgG Enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Mycoplasma pneumoniae ellenes specifikus IgG antitestek szemi-kvantitatív meghatározására humán szérumban. Használati utasítás Teszt kit 96 meghatározáshoz

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet A méhnyak rák előfordulása / év / 100 000 nő WHO 2005 A KÓROKOZÓK ÉS AZ IMMUNRENDSZER KÉTIRÁNYÚ

Részletesebben

Coeliakia: klinikai laboratóriumi vonatkozások. Laboratóriumi továbbképzés Kenesei Éva 2016.05.18.

Coeliakia: klinikai laboratóriumi vonatkozások. Laboratóriumi továbbképzés Kenesei Éva 2016.05.18. Coeliakia: klinikai laboratóriumi vonatkozások Laboratóriumi továbbképzés Kenesei Éva 2016.05.18. Témakörök Történeti áttekintés, diagnosztikus lehetőségek ESPGHAN coeliakia klinikai guideline ismertetése.

Részletesebben

Dr. Lakos András MTA doktora pályázatának. bírálata. A doktori értekezés címe:

Dr. Lakos András MTA doktora pályázatának. bírálata. A doktori értekezés címe: Dr. Lakos András MTA doktora pályázatának bírálata A doktori értekezés címe: Kullancsok által terjesztett fertőzések: Lyme borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA Dr. Lakos András 1991-ben nyerte el

Részletesebben

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

CMV IgG Avidity. Cytomegalovírus elleni IgG antitestek. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 05909708 190 100 teszt; 50 CMV IgG aviditás-meghatározásnak felel meg SYSTEM Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602 Magyar Alkalmazás Immunkémiai vizsgálat a cytomegalovírus

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Homocytotrop (reagin-tipusu) ellenanyagok és a parazitás immunitás közötti összefüggés vizsgálata passziv cutan anaphylaxiás (PCA) próbával 1

Homocytotrop (reagin-tipusu) ellenanyagok és a parazitás immunitás közötti összefüggés vizsgálata passziv cutan anaphylaxiás (PCA) próbával 1 Homocytotrop (reagin-tipusu) ellenanyagok és a parazitás immunitás közötti összefüggés vizsgálata passziv cutan anaphylaxiás (PCA) próbával 1 Dr. SZEPES Géza Dr. KASSAI Tibor Áliatorvostudományi Egyetem

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

VÉRCSOPORTOK Vércsoport-szerológiai kompatibilitás Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Vércsoportszerológia kezdetei Karl Landsteiner Vörösvérsejt antigének Vércsoport antigének Örökletes tulajdonságok Genetikusan allélrendszerek

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZARVASMARHÁK MYCOPLASMA BOVIS FERT ZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET BUDAPEST 2005

Részletesebben

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Budapest Patológus Klasszikus patomorfológia Klinikai

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben