A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE"

Átírás

1 A SÍKVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 60 ÉVE a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működése során bekövetkezett változások áttekintése Kajcsa Zsuzsa A Közép-Duna-völgy belvízrendszerei a XX. század elején megkezdett, a területen működő vizitársulatok folyamatos vízrendezési munkáinak eredményeként alakultak ki. Az 50-es évek elejére, amikorra a Vízügyi Igazgatóság megkezdte működését, a jelenlegi csatornahálózat túlnyomó része már elkészült. Azóta hosszú idő telt el. Aszályos és nedves időszakok váltakozását, a tulajdonviszonyok és a területhasználat változását, a technika fejlődésének hatását követhetjük nyomon. A változásoknak megfelelő vízrendezési igények kielégítése a rendszer folyamatos átalakítását, működésének módosítását igényelte. Belvízrendszerek helyszínrajza Előadásomban a belvízrendszerek -a hidrometeorológiai helyzet alakulását is bemutatókiépítésének történeti áttekintésén túl, a terület használat változásának folyamatát és annak belvízrendezésre gyakorolt hatását szeretném bemutatni. 1

2 A csatornarendszer fejlesztése A csatornarendszer kiépítése, illetve működtetése a társadalmi igények, illetve a hidrológiai helyzet alakulásának megfelelően folyamatosan változott. A fejlesztés során a hidrometeorológiai helyzetnek, illetve a földhasználat változásának megfelelően a vízelvezetés, illetve az öntözővíz-ellátás szempontjai kerültek előtérbe: közti száraz periódusban a hidrometeorológiai helyzetnek megfelelően a társadalmi elvárásokkal összhangban az öntözés szempontjai voltak a meghatározók. A fejlesztések célja a belvízcsatornák öntözővíz szállításra való alkalmassá tétele volt. Ennek érdekében bővítették a Duna-Tisza csatornát és a kapcsolódó csatornákat beeresztő zsilipekkel látták el, átépítették a belvízlevezető csatornák meglévő vízkormányzó műtárgyait, és ezeket öntözővízszint szabályozásra alkalmas zárószerkezettel látták el. kettős hasznosítási céllal (fennsíki területek vízelvezetése, csatorna menti felszíni öntözőtelepek vízellátása) megépült XX. csatornát a Duna-Tisza csatornával összekötő un. XX. Árapasztó csatorna. Az Alsó-Dunavölgyi területek vízellátása érdekében 1962-ben kiépült a Kiskunsági öntöző Főcsatorna. Az elkészült létesítmények az öntözővíz szolgáltatáson túl a belvízi vízkormányzás feltételeit is javították. A területen számos új öntözőtelep is létesült. A Duna-Tisza csatorna mentén, Alsónémedi Ócsa - Dabas térségében; az I. Árapasztó és a XXX. csatorna vízkészletére támaszkodva pedig Apaj térségében halastórendszer, és nagykiterjedésű felületi öntözőtelepek is létesültek. A terület elárasztása, illetve a halastóban tartott magas vízszint a környezet talajvízszintjét megemelte, ezért ezeket a későbbiekben felhagyták es évek nedves periódusban 7 alkalommal (1963, , 1969, 1970, 1974 és 1977) volt szükség belvízvédekezésre. A legnagyobb elöntést ( ha) 1963-ban, a legnagyobb levezetett vízmennyiségeket az évi belvíz során észlelték. Ezek a mai napig a belvízcsatornák kiépítésére figyelembe vett mértékadó vízhozamok. 2

3 Ez utóbbi a tartóssága és a levezetett belvíz mennyisége alapján az időszak legjelentősebb belvize. Ekkor a belvizet megelőző kiugróan nagy csapadék és a hirtelen hóolvadás hatására a csatornákban az addig észlelt vízhozamot meghaladó árhullám vonult le..a védekezést nehezítette, hogy a belvizek Szúnyogi szivattyútelep felé történő kivezetése - a telep átépítése miatt - csak korlátozottan volt lehetséges. A fennsíki területekről a XX. csatornán ugyanakkor jelentős vízmennyiség érkezett, amit a Szúnyogi szivattyútelep tehermentesítése érdekében ideiglenesen létesített szivattyúálláson a Duna-Tisza csatorna felé kellett kivezetni. XX. csatorna megemelkedett vízállása Mobil szivattyúk a Szúnyogi szivattyútelepen 1966 A belvizek tapasztalata alapján az 1966-tól 80-ig terjedő időszakban jelentős fejlesztések történtek. Ennek során csatornák 90%-át felújították korszerűsítették a szivattyútelepeket, két új szivattyútelep és egy bújtató is épült. A Gyáli rendszerben ekkor készült a Gyáli 1. Főcsatorna Üllőt megkerülő korrekciója, a 17. csatornán árvízcsúcs csökkentő tározók épültek. A Duna-völgyi és a Soroksári rendszerben kezdődő nagyarányú fejlesztések célja az Alsó- Duna-völgy tehermentesítése érdekében a Ráckevei (Soroksári) Duna felé történő belvíz kivezetés biztosítása volt. A Duna-völgyi rendszerben bővítették az I. Árapasztót, a XXX. csatorna Borzas-Ürbő közti szakaszát, a XX. csatornát és a XX. Árapasztót a Sári szivattyúteleppel, a XXXI. csatornát, az I. Árapasztó keresztezésében épült bújtatóval, valamint a Ráckevei Dunamenti belvízrendszer főcsatornáit (III. Főcsatorna, I. Főcsatorna, I/4 csatorna). A dunai kivezetés biztosítása érdekében Tasson új szivattyús átemelő épült, az I/4 csatorna torkolatában pedig esésnövelő szivattyútelep létesült. Átépült a Szigetbecsei és a Ráckevei szivattyútelep. XXXI. csatorna bújtató építése I/4 csatorna torkolati szivattyútelep

4 Árvízzel egyidejű belvíz esetére a belvizeknek területen történő elhelyezése érdekében a Duna-völgyi Főcsatorna jobb partján és a XXXI. csatorna mentén lokalizációs tározó lett kijelölve. A főművek rendezéséhez kapcsolódóan számos társulati és üzemi csatorna létesült. A XXX. csatornából történő az öntözővíz ellátáshoz szükséges magas vízszint tartásából adódó belvízi kockázat csökkentése érdekében az I. Árapasztó felső, magas vezetésű szakaszából kiágaztatva két új öntözőcsatorna létesült, az un. Dömsödi stabilizáció I., és a Dömsödi stabilizáció II. nevű öntöző csatornák. A 70-es évek végére az átfogó vízrendezések befejeződtek, a vízrendezési beavatkozások az üzemek által végzett meliorációs munkákra korlátozódtak évek közti száraz időszakban a vízrendezési beavatkozások üteme lelassult, és azok csak a meglévő létesítmények vízszállító képességének, üzembiztonságának megőrzését szolgáló felújításra korlátozódtak. A Duna-Tisza Hátsághoz tartozó fennsíki területek talajvízszint süllyedése kapcsán a vízpótlás és a vízvisszatartás kérdései kerültek előtérbe. Az 1997-ben megindult Duna-Tisza Hátság vízpótlása és a Belvízcsatornák rekonstrukciója nevű beruházás. Az közötti időszakban a kettősműködésű csatornákon (DTCS 5 km hosszú szakasza, az I. Árapasztó, DVCs és a XXX. csatorna alsó szakasz) végzett beavatkozások a vízszállító képesség megőrzését, a gépi fenntartás lehetőségét biztosító felújítások voltak. Ezek a munkák a Hátsági területeken a vízpótlás-vízvisszatartás lehetőségének javításán túl a belvízi biztonság növelését szolgálták. Kiszáradt Gyáli 2. főcsatorna Duna-Tisza csatorna tisztítása közti időszakban a hosszan tartó száraz időszak után ismét nedves periódus következett. Az közti időszakban 1996., 1999., 2000., és és évben is volt jelentős - a 60-as években észleltet meghaladó - elöntést okozó - belvíz. A csatornákon mértékadó vízszintek mellett a korábban észlelt vízhozam 30-60%-át kitevő vízmennyiség vonult le. A belvizek elvezetését a kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzeten túl a csatorna fenntartások elmaradása és a hozzávezetés hiánya (üz emi csatornák megszüntetése) korlátozta. A csatornák tisztítását szükség szerint a védekezéshez kapcsolódóan végezték. 4

5 Átfogó fejlesztésekre a Regionális Operatív Program keretében nyílt lehetőség. Ezek a megelőző belvizek tapasztalatai alapján meghatározott vízrendezési beavatkozások voltak: A években elkészült a Szúnyogi szivattyútelep átfogó rekonstrukciója. Ennek során a szivattyútelep vízszállító képességének megőrzése, biztonságos üzemeltetése érdekében elvégeztük a szivattyútelep gépi berendezéseinek teljes felújítását, a gépi uszadék eltávolítás, és a kétirányú vízforgalmat regisztráló vízhozam-mérés megoldásával. A években elkészült a Gyáli patak rekonstrukciója. Ennek során elkészült a csatorna vízügyi kezelésben lévő 27km hosszú szakaszának mederrendezése, a felső szakaszon a víz visszatartását biztosító bukók beépítésével. Átépítésre kerültek a csatorna megrongálódott, szűk keresztmetszetű műtárgyai. A mellékágak torkolatára átjárást, illetve vízvisszatartást, biztosító műtárgyakat építettünk. A csatornán levonuló vízmennyiség folyamatos nyomon követhetősége érdekében automata vízhozammérő berendezés került beépítésre. Felújított Szúnyogi szivattyútelep Gyáli patak rekonstrukciója A csatornák kezelése A Vízügyi Igazgatóság megalakulásakor a teljes Duna-völgyi belvízrendszer a Budapesti Vízügyi Igazgatóság működési területe volt. Az önálló Bajai Vízügyi Igazgatóság megalakulását követően a Budapesti Vízügyi Igazgatóság csak a Pest megye területén lévő belvízvédelmi létesítményeket kezelte. Az ezt követő időszakban jelentősen változott a Vízügyi Igazgatóság által kezelt csatornák hossza. Ez kismértékben a fentebb ismertetett kiépítések eredményéből, túlnyomóan az állami szabályozás változásából adódott. A Vízügyi Igazgatóság megalakulásakor valamennyi állami tulajdonú (államosított társulati, időközben állami beruházásként kiépült) csatorna a Vízügyi Igazgatóság kezelésébe került. A kezelői jogot a továbbiakban többször szabályozták. Az 1075/1957 sz. Korm. rendelet a csatornákat I., II., III. kategóriába sorolta. Az Igazgatóság az I-II. kategóriájú (465 km hosszú) csatornákat kezelte. Az évi vízügyi törvényen alapuló 46/1966. OVF utasítás a csatornákat vízgazdálkodási jelentőségük alapján kategorizálta. A továbbiakban a Vízügyi Igazgatóság csak a jelentősen közcélúnak minősített A kategóriájú csatornákat 5

6 (akkor 305 km) kezelte A helyi jelentőségű közcélú ( B kategória) és üzemi kategóriába sorolt létesítményeket ( C kategória) az újonnan alakult társulatoknak adták át. ( A változások a telekkönyvben nem lettek átvezetve, az érintett ingatlanok a magyar állam tulajdonában maradtak.) Az évi LVII. vízgazdálkodási törvény megváltoztatta a csatornák tulajdonviszonyait. Az állami tulajdon kettévált, kizárólagos és forgalomképes állami tulajdonra. A 22/1996. évi KHVM rendelet rögzítette a kizárólagos állami tulajdonú csatornák listáját. A forgalomképes állami tulajdonú csatornák a vízgazdálkodási törvényt módosító évi LXXXVII tv alapján az FVM megyei FM hivatala kezelésébe kerültek, akik a csatornákat a területileg illetékes társulatoknak adták át kezelésre. Ezzel a Vízügyi Igazgatóság által kezelt csatornák hossza 228,2 km-re csökkent. Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló évi CCXLIX. törvény értelmében a vízitársulatok által üzemeltetett, állami tulajdonú, közcélú forgalomképes vízgazdálkodási művek január 1. napjától ismét a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésébe kerültek. A területhasználat változása Az elmúlt 60 év során a vízgyűjtő terület is jelentősen átalakult. A termőterület folyamatosan csökkent, a művelés alól kivett terület, ezen belül a beépített területek aránya jelentősen megnövekedett. Mezőgazdasági termelés alakulása A mezőgazdasági termelés a társadalmi-gazdasági célkitűzéseknek megfelelően változott. A fejlesztési célkitűzéseknek megfelelően kezdetben a termelés növelése, az intenzifikálás, a természeti adottságok kihasználása, majd a természeti értékek megőrzése került előtérbe. Ennek megfelelően változtak a vízgazdálkodási igények (rizstelepek fokozott öntözővíz igényének biztosítása, megművelhető terület növelése, vízelvezetés biztonságának növelése, vízgazdálkodási feltételek javítása a vizek helyben tartásával). A rendszerváltást követő tulajdonviszony változás következtében a nagyüzemi táblák igényeihez igazodó vízelvezető - vízpótló rendszerek átalakultak. A vízelvezető csatornák fenntartását elhagyták, a csatornák egy részét meg is szüntették, jelentősen csökkent az öntözött terület, és ezen belül a kettősműködésű csatornákból kivett öntözővíz mennyisége, nagymértékben növekedett ugyanakkor a halastavak területe. Urbanizációs hatások A vízgyűjtőn különösen az északi, a Budapesti agglomeráció területére eső területrészen, valamint a Ráckevei Duna menti üdülő körzetben a 70-es évektől kezdődően a városias fejlődés kezdődött. Felgyorsult a terület beépítése, új közlekedési vonalak, (Ferihegyi repülőtér, M5, M6, M0 autópályák) és ehhez kapcsolódóan lakó és ipari parkok, üzlet központok épültek ki. A csatornák menti mélyvonulatok nagy részét beépítették. Folyamatosan épült ki a települések szennyvízelvezető hálózata, egyre több csatornát vettek igénybe a tisztított szennyvízelvezetésre. A területen 15 darab (42 ezer m3 kapacitású) szennyvíztisztító telep létesült. A tisztított szennyvizek 2/3 a kiépített befogadóba, 1/3-a nyárfásra kerül kihelyezésre. A Csepel sziget 6

7 területén dunai bevezetések vannak, az R/S/D bal parti vízgyűjtőjén a szennyvizek 50%-át belvíz- és kettős működésű csatornába vezetik, 50%-át nyárfás öntöző telepre illetve kísérleti nádasra helyezik. A Pesti-síkság fővároshoz közeli részén, Kiskunlacháza-Délegyháza- Bugyi- Ócsa térségében, a 60-as évek második felétől intenzíven megkezdődött a bányászati szempontból kedvező adottságú kavics- és homokterületek ipari méretű kitermelése. A bányatavak összterülete 2010 évre elérte a 2000 ha-t. Tisztított szennyvíz bevezetés a DTCs-be Ócsai Tájvédelmi Körzet A természetvédelem szerepének növekedése 1974-től kezdődően jelentős területek kerültek természetvédelmi oltalom alá. A védett területek kezelésére 1974-ben megalakult a Kiskunsági Nemzeti Park, 1975-ben az Ócsai Tájvédelmi Körzet, 1997-ben pedig a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, mely a terület egyéb védett területeit kezeli. A természetes élőhely típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmére létrehozott Natura 2000 kijelölésével további területek kerültek védelem alá. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján a csatornák jelentős része (40%-a) lett a Natura 2000 hálózat része. A természetvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodás mind a csatornák üzemeltetésénél, mind azok fenntartásánál komoly problémát jelent. A vízigények változása A területi változások a csatornák fenntartási és üzemelési körülményein túl módosították vízrendezéssel szemben támasztott elvárásokat. A beépített területeken, a mezőgazdaságilag művelt területeken a gyors vízelvezetést, a védett területeken, valamint a Duna-Tisza hátság területén pedig a víz helybentartását igénylik. A mély területek beépítése, a korábbi belvízi elöntések területén létesült halastavak és kavicsbányák, valamint az ökológiai tározók létesítésével a belvízvisszatartásra igénybe vehető területek lecsökkentek. A belvízcsatornák tisztított szennyvízbevezetésre való felhasználása megnövelte a vízminőségi káresemények kockázatát, valamint a fokozott vegetáció miatt a csatornák fenntartási igényét. 7

8 A védett területeken tartandó üzemvízszint, a csatorna növény-és állatvilágának védelme a belvízelvezetéshez szükséges vízszintek tartását, a medrek fenntartását korlátozza. A természetvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodás mind a csatornák üzemeltetésénél, mind azok fenntartásánál komoly problémát jelent. A vízelvezetés biztosítása a területi igények fokozott összehangolását, a vízkormányzási és vízvisszatartási lehetőségek maximális kihasználását igényli. A változások hatása a belvízvédekezésre A változások hatása legjobban szélsőséges hidrometeorológiai helyzetben érzékelhető től - hosszú száraz időszak után - ismét csapadékos évek következtek. Az közti időszakban 9 évben volt szükség belvízi készültség elrendelésére. A belvízi észlelések és a védekezések tapasztalatai már a megváltozott körülmények hatását tükrözik: A belvízi elöntések nagysága és tartóssága elérte, illetve meghaladta, a levezetett belvizek vízmennyisége ugyanakkor elmaradt az 1966-ban észlelttől. A legjelentősebb eltérés a Hátsági területek víz levezetését biztosító Duna-Tisza csatornán volt észlelhető. A belvízvédekezések súlypontja déli irányba eltolódott. A belvízi időszakok egyre gyakrabban húzódtak át a nyári időszakra, illetve dunai árvízzel párosultak, amikor a Ráckevei Duna belvízkivezetéshez szükséges vízszintcsökkentése nem hajtható végre. A belvíz kivezetés biztosításához több esetben volt szükség ismételt átemelésre. Minden védekezésnél komoly problémát jelentett a medrek fokozott benőttsége, illetve a műtárgyaknál felhalmozódó nagymennyiségű uszadék eltávolítása. A vízlevezetést csak az uszadék folyamatos eltávolításával lehetett biztosítani. A Natura 2000 területű csatornák tisztítását csak hosszas egyeztetések után tudtuk elvégezni. A belvizek területi tározásának lehetősége nagymértékben függ a terület aktuális állapotától. A védekezések során a belvizek elhelyezése a nemzeti parkok 8

9 területén kijelölt tározókban nem volt biztosítható. például 2000 évben a DVCs jobb parti tározó már a belvízi helyzetet kiváltó csapadékot megelőzően annyira feltöltődött, hogy a környező házak védelme érdekében töltéserősítésre volt szükség. A Szúnyogi szivattyútelep átépítésekor a belvizek XXXI. csatorna menti tározóban való elhelyezéshez a Nemzeti Park - a területen költő túzok fészkelőhelyének védelme érdekében - nem járult hozzá. A belvizeket végül a csatorna menti halastavakban tudtuk elhelyezni. A évi téli-tavaszi belvíz során a felújított Szúnyogi szivattyútelep üzemeltetésével biztosítani tudtuk a belvizek kivezetését. A problémák elsősorban a védett területekhez kapcsolódó területek vízelvezetésénél (Apaj Kunszentmiklós) valamint a mély területekre települt létesítményeknél (Dömsöd hulladéklerakó, Dunavarsány szennyvíz öntözőtelep) jelentkeztek. Uszadék kiszedés a Szúnyogi szivattyútelepen Víz alatt a Dunavarsányi szennyvízöntözőtelep 2013 Mindez azt mutatja, hogy a rendszer a korábban meghatározott belvízi üzemrend betartása mellett biztosítani tudja a belvizek kellő mértékű elvezetését. A megváltozott terület használat, és a hidrológiai helyzet változása miatt ugyanakkor új előre nem meghatározható feladatok jelentkeznek. A kiszámíthatatlan szélsőséges időjárás mellett az egyedi vízelvezetési megoldást igénylő helyzetek gyakoriságának növekedésére lehet számítani. A vízelvezetés biztosítása során sokszor egymásnak ellentmondó igényeket kell kielégíteni, ami csak a területi igények fokozott összehangolásával, a vízkormányzási és vízvisszatartási lehetőségek maximális kihasználásával lehet biztosítani. A további fejlesztések során a medrek vízszállító képességének megőrzésén túl további vízkormányzási és vízvisszatartási lehetőségek kialakításáról kell gondoskodni. A fejlesztések irányítója - emlékezés Somogyi Miklósnéra A belvízvédelmi művek jelenlegi formája az elmúlt 60 évben a síkvidéki vízrendezéssel foglalkozó munkatársak együttes tevékenységének az eredménye. Az elmúlt időszak történésinek áttekintése során nem feledkezhetünk meg azokról, akik ebben a munkában tevékenyen részt vettek. Hosszú lenne nevüket is felsorolni. Egy nevet azonban szükségesnek tartok kiemelni, Igazgatóság belvízrendezésének meghatározó egyéniségéről, egyben tanítómról, Somogyi Miklósnéról szeretnék megemlékezni. 9

10 Somogyi Miklósné, Nóra 1955-ben kezdett az Igazgatóságnál dolgozni, majd nyugállományba vonulásáig közel 30 éven át volt az Igazgatóság dolgozója A belvízvédelem meghatározó időszakában, között a Belvízvédelmi Csoportot, majd a Vízkárelhárítási Osztályt vezette. Nagy szaktudású, munkáját megszállottságig szerető vezető volt. Szakismerete, reális értékrendje biztosította a szükséges feladatok felismerését, határozottsága, következetessége a kitűzött célok elérését. Nevéhez fűződik az évi belvízvédekezés és az ezt követő felújítások szakmai irányítása. Szakmai igényességét jelzi, hogy az évi belvíz a mai napig is a legalaposabban dokumentált belvízvédekezés. Az ezt követő fejlesztések a védekezési tapasztalatok figyelembevételével, tervszerűen, a kor kiemelkedő technológiájának alkalmazásával készültek. A XXXI csatornán száraz munkatérben megépített, majd beúsztatva a végleges helyére süllyesztett műanyagbújtató, az országban másodikként, a kísérletként bemutatást követően alkalmazott mozgógereb a Ráckevei szivattyútelepen, az I/4 csatorna süllyesztett kútgyűrűben elhelyezett csigaszivattyúja, az ARMCO átereszek beépítése országos érdeklődést keltő újdonság volt. Nagy gondot fordított a belvíz utáni fejlesztések következetes végrehajtására. Kezdeményezésére kezdődött a Duna-völgyi és a Soroksári rendszer főcsatornáinak és szivattyútelepeinek felújítása, új műtárgyainak építése. Az un. koordinált vízrendezési tervek kidolgozásával nagymértékben hozzájárult a főművek és a kapcsolódó társulati üzemi és tanácsi létesítményeken végzett beavatkozások összehangoláshoz. Munkáját mindig kellő alapossággal, pontosan, magas színvonalon végezte, és ezt várta el másoktól is. Talán volt, aki ezért nem kedvelte, de mindenki tisztelte. A fiatalok nevelése mindig szívügye volt. Pályakezdőként nála dolgozni jó iskolának bizonyult. Megtanultuk a rendet, fegyelmet, a szakma fortélyait, úgy, hogy a későbbiekben önállóan is helyt tudjunk állni a munkában. Nóra már közel 20 éve nincs közöttünk. Szakértelmét, férfiakat megszégyenítő szigorú következetességét még ma is gyakran emlegetjük. Munkájára ma is nagy szükség lenne. Köszönetnyilvánítás Köszönetemet fejkezem ki kollégáimnak, akiknek tanulmányait, fényképanyagát az előadáshoz felhasználhattam, külön kiemelve Somogyi Miklóst, aki a belvíz dokumentációin túl Nórára vonatkozó anyagokat rendelkezésemre bocsátotta. 10

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A Dél-Tiszántúl térségének egykori vízgazdálkodásáról számos információ található a vízügyi és a mezőgazdasági irodalomban, a helytörténeti

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Jogszabályi alap: A jogszabályi kötelemnek eleget téve Igazgatóságunk megkezdte az állami tulajdonú víziművek kezelői jogának átvételét.

Jogszabályi alap: A jogszabályi kötelemnek eleget téve Igazgatóságunk megkezdte az állami tulajdonú víziművek kezelői jogának átvételét. Á l l a mi t u l a j d o n ú v i z i l é t e s í t mé n y e k á t v é t e l e a D é l - d u n á n t ú l i Ví z ü g y i I g a z g a t ó s á g t e r ü l e t é n. Jogszabályi alap: Az Országgyűlés 2013. év

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december

MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.06. MOSONI - DUNA 118,36 - DUNA 1793,65 FKM (Víg zsilip - Duna torkolat) EGYEZTETÉSI TERV 2014. december FELTERJESZTŐ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KÉSZÍTTETŐ ÁKK 2014

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2013. február 28-i ülése Előadó: Pintér Beatrix, projektvezető (Országos Vízügyi Főigazgatóság) Előadás: Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december

MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM. 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.13. MOSONI-DUNA 17,76; RÁBA 12,20; MARCAL 1,80 FKM - DUNA 1793,65 FKM EGYEZTETÉSI TERV 2014. december NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV 01.NMT.13. (EGYEZTETÉSI TERV) FELTERJESZTŐ

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere Az adatlapokat a vízügyi igazgatóságok küldik ki, illetve elektronikus formában

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása

Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének. 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község Önkormányzata Képviselő - testületének 35./2009(V.8.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv leírása Véménd község a Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai-domvidék

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG KÖZMŰVESÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG KÖZMŰVESÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. habil Tamás János Egyetemi docens A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG KÖZMŰVESÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 101 338 880 KTJ: 101 930 445 Iktatószám: H-1497-13/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Budapest XIII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája Monitoring és felülvizsgálat 2010

Budapest XIII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája Monitoring és felülvizsgálat 2010 BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT 2010 Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Petrovácz Rózsa Rita Somogyi Eszter Szemző Hanna Megbízó: Budapest

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 31. (1) bekedzése szerinti véleményezési szakaszra 2015. október 30. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2.

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2. ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL Sátoraljaújhely, 2011. november 2. 1 A 2012. évi vízdíj-, illetve szennyvízdíj árterv összeállítása a 2011. I-III. negyedévi tényadatokra

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 15. évfolyam 2. szám 2008.június VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése

Részletesebben

A csapadékvíz gazdálkodás helye Magyarország vízügyi stratégiájában: a Kvassay Jenő Terv bemutatása

A csapadékvíz gazdálkodás helye Magyarország vízügyi stratégiájában: a Kvassay Jenő Terv bemutatása A csapadékvíz gazdálkodás helye Magyarország vízügyi stratégiájában: a Kvassay Jenő Terv bemutatása VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMAI NAP 2015. október 28. Reich Gyula MMK A KJT MISSZIÓJA A világot fenyegető

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:08-15398 /2007. Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 Készítette: Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Budapest, 2009. június T F E W 1133 Budapest Árboc u. 4.

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA Elfogadva: 2010. július 26. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. A NYÍREGYHÁZI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Boromisza Zsombor. Tájváltozás a Velencei-tó partján *

Boromisza Zsombor. Tájváltozás a Velencei-tó partján * Boromisza Zsombor Tájváltozás a Velencei-tó partján * folyóirat cikk * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje Élhető régió, élhető települési táj című alprojekt 9. Tájváltozás

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére!

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére! Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Zöldpont szolgálat. Cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50. Telefon: 457-3437, 457-3438, 457-3440 Zöld szám: 06-80/40-11-11 Telefax: 457-3354 E-mail: info@mail.kvvm.hu

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ Készült: Baja, 2010. június 10. Meteorológia Meteorológiai adatok az ADUKÖVIZIG területén 40 Észlelt Előrejelzett 80 35 70 30 60 Hőmérséklet [ºC] 25 20 15 10 50 40 30 20 Csapadék

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonú művek átvétele a KÖTIVIZIG területén. Békési István, Gáspár Renáta. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Önkormányzati tulajdonú művek átvétele a KÖTIVIZIG területén. Békési István, Gáspár Renáta. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Önkormányzati tulajdonú művek átvétele a KÖTIVIZIG területén Békési István, Gáspár Renáta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1. Előzmények: A 2013. évi CCXLIX törvény lehetőséget adott az önkormányzatoknak,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben