Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X."

Átírás

1 jún 2011/06 június Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. ročník Elsőáldozás Kolonban Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj Mondjuk újra meg újra minden szentmisében az áldozást megelőzően, mielőtt a kenyér színében köztünk élő Istent magunkhoz vennénk áldoznánk. A fent idézett szavakkal a kafarnaumi százados szólította meg Jézust és kért szolgája számára testi gyógyulást. Mi lelkünk gyógyulását kérjük ebben az imádságban. A mindent teremtő és megalkotó Isten személyesen jön el hozzánk, hogy osztozzon velünk örömeinkben és gondjainkban is. Ez hitünk szent és nagy titka. Ebben a nagy titokban először részesült az első szentáldozás alkalmával Kolonban tizenhárom gyermek. E szép ünnepre május 8-án került sor. Az elsőáldozó gyerekek családjaik és az egyházközség jelenlétében megújították keresztségi fogadalmukat és ígéretet tettek, hogy életüket Jézusnak ajánlják. Kívánjuk nekik mindnyájan és imádkozzunk értük, hogy ígéretüket hűségesen be tudják tartani. Növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt, hiszen már van egy örök Útitársuk az úton az örök boldogság felé. Gál Hajnalka hitoktató Túžim byť ako Ježiš... Druhá májová nedeľa patrila v našej farnosti deťom, ktoré prvýkrát vo sviatosti prijali do svojich sŕdc Ježiša Krista.... odteraz si Božie dieťa, Ježiš žitím povedie Ťa. Neochvejne kráčaj za ním, to je naším vrúcnym prianím. 8. máj bol výnimočný pre trinásť detí našej farnosti, ktoré sviatosť prijali pod vedením vpd. Jozefa Markoviča. Na tento deň sa počas celého roka na hodinách náboženstva usilovne pripravovali a veľmi sa naň tešili. Predchádzala mu však sviatosť zmierenia, ktorej sa deti prvýkrát zúčastnili v sobotu v miestnom kostole. Prvoprijímajúce deti: Karin Majerová, Anna Mária Fölkelová, Viktória Szombathelyiová, Miloš Lacika, Beata Takácsová, Martin Szombathelyi, Kristína Kálaiová, Kristián Poliak, Peter Polyák, Adrián Brath, Nikolas István Katona, Mária Brathová, Dávid Polyak. Deti sa zapojili aj do liturgie - čítali prosby, hovorili básne a poďakovania.naším deťom prajeme veľa radosti z tohto krásneho sviatku, a aby im táto radosť pretrvávala v srdciach naveky. Pozn: Menoslov prvoprijímajúcich detí poskytol miestny farár pán Jozef Markovič. Róbert Balkó, Ing. starosta obce Foto: Martina Majerská

2 2. oldal/strana 2011/06 Okienko pre starostu Prvomájový oheň Oddávna sa verilo, že posledné aprílové a prvé májové hodiny sa prebudia živly: zem, oheň, voda a vzduch. Čas lásky, spojenia muža a ženy sa oslavoval tancom a ohňom. Slávenie sviatku 1. mája siaha hlboko do pradávnej minulosti ľudstva. V ten deň sa na kopcoch pri dedinách celej Európy rozhoreli vatry a nastal večer čarodejníc. Cez tento sviatok je príroda na vrchole svojich síl. Energie, vibrácie zosilnejú hlavne v noci. Ľudia vzývajú sily dobra, aby zmohutneli a porazili sily zla. Staré národy verili, že v túto noc sa zmaterializujú bytosti, ktoré ľudia vytvorili svojou predstavivosťou. V tú noc, ktorá kedysi patrila Veľkým matkám bohyniam, si mohli želať, aby sa prejavili. V stredoveku sa verilo, že je to noc stretávania bosoriek, ktoré sa natierali masťami a rastlinnými výťažkami, aby sa dostali z telesného väzenia. Všetko však muselo byť bez soli, ktorá neutralizuje účinok drog, symbolizuje nesmrteľnosť a pôsobí proti silám zla. Pred rokmi sa pálili na rôznych miestach obce pneumatiky. Rôzne partie sa pretekali v tom, že kto spraví väčší oheň a väčší dym. Odvtedy sa doba posunula dopredu. Pneumatiky nepálime, nakoľko je to zakázané, ale v tradícii založenia prvomájového ohňa sme sa rozhodli pokračovať. V Bóroši sa pripravili hneď dve ohniská. Jedno malé na opekanie slaniny a ten druhý, cca.dvojmetrový, Pranostiky na jún Na svätého Norberta už zima ide do čerta. Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. Po Medarde ostrá zima už nechodí., ani mráz vinici viacej neuškodí. Na Medarda končí sejba. Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje. Na svatého Jána neni noc žiadna. Na Jána dážď, mokrá žatva. Ladislav huby sial, Peter, Pavel ich pozbieral. Na Petra, Pavla deň jasný, čistý rok úrodný bude istý. Peter Pavel suší koreň. len tak pre parádu a pre pokračovanie v tradíciach obce. Žiaľ, nebolo nás veľa, možno to bolo slabšou p r o p a g á c i o u, možno zlými poveternostnými p o d m i e n k a m i. Avšak tí, ktorí prišli, dúfam, že neoľutovali, lebo sme sa trošku p o r o z p r á v a l i, opekali sme slaninku, pochutili na cibuľke, vlasy a ošatenie sme mali voňavé od štipľavého dymu a okolo polnoci sme sa rozišli. Myslím, že túto akciu s nejakými vylepšeniami si o rok zopakujeme. Ďakujem Norbertovi Vargovi a kolegyniam z obecného úradu za pomoc pri organizovaní tejto akcie. Deň matiek 15.mája, z príležitosti Dňa matiek, sme sa stretli v miestnom kultúrnom dome. Naše deti zo Základnej školy s materskou školou pripravili prekvapenie v podobe pekného kultúrneho programu pre svoje matky a babky. Pánovi riaditeľovi a učiteľkám aj takouto formou ďakujem za pomoc pri nacvičení programu. Snem ZMOS v Bratislave V dňoch 18. a 19. mája 2011 sa v kongresovom centre Incheba v Bratislave uskutočnil 21. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Tento snem bol volebným, t.j. mohol sa na ňom zúčastniť každý člen ZMOS. Z toho titulu z nitrianskeho okresu nás tam bolo cca 30, lebo sme chceli vyjadriť podporu primátorovi Nitry. Tohtoročný snem bol nielen bilanciou štvorročného pôsobenia, resp. vyhodnotením uplynulého obdobia a určením smerovania organizácie na najbližšie 4 roky, ale aj voľbou nového predsedu i kontrolnej komisie. Za nového predsedu združenia bol zvolený primátor Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc., ktorý získal 59% hlasov. Anyák félik gyerekük félelmeit, átveszik fájdalmas betegségüket - néha meg is halnak miattuk.

3 2011/06 Pre krajšie Kolíňany V predposlednú májovú sobotu sme organizovali brigádu v rámci projektu Pre krajšie Kolíňany. Škoda, že okrem členov Poľovníckeho združenia ČER a okrem predsedníctva organizácie Jednota Coop, ktorí prišli organizovane, nebol o akciu veľký záujem. Z toho titulu sme zmenili aj plochy čistenia. Poľovníci čistili časti svojho revíru pod rybníkom a na ceste do vinohradov. Dobrovoľníci a členovia Jednoty vyčistili Námestie L. A. Aranya medzi pohostinstvom a miestnym obchodom. Po skončení akcie sme sa stretli na ihrisku, kde sme si pochutili na výbornom guláši, ktorý pripravili miestni poľovníci. Účastníkom ďakujem za ich dobročinnosť a pomoc. Dúfam, že v budúcom roku bude mať akcia väčšiu podporu zo strany obyvateľstva a bude menej odpadu. K tejto téme by som zaradil kontrolu z Obvodného úradu životného prostredia v Nitre zo dňa 25.mája, ktorá sa týkala skládky vedľa miestneho cintorína. Veľakrát sa nestačím čudovať, že čo všetko sa tam nachádza. Samospráva plánuje skládku uzavrieť, preto sme tam umožnili aj našim občanom vyvážať stavebnú suť a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Napriek tomu na tejto skládke nachádzame všeličo možné. Od vriec, PET fliaš, použitého ošatenie, cez televízor až po chladničku tam nájdete (skoro) všetko. (viď. aktuálna fotodokumentácia zo skládky na strane č.6.) Pritom v obci máme zabezpečený zber komunálneho odpadu v pravidelných 14 dňových cykloch. Už viac rokov dozadu Vám oprávnená spoločnosť odvezie všetok Vami vyložený odpad.- kukanádobu (jeden alebo viac nádob), ale aj uzavreté vrecia. Jedenkrát mesačne sa robí zber separovaného odpadu (PET flaše, papier, sklo...). Jedenkrát ročne robíme zber elektroodpadu a bateriek. V dvojročných cykloch robíme zber starého ošatenia. Prečo sa potom tento odpad množí na skládke vedľa cintorína? Vám / Tebe to nevadí? Záver kontroly ešte nepoznáme. Určite nás neminie pokuta, ktorú (nielen teraz) vôbec nepotrebujeme. S určitosťou nás neminie dodatočné vyseparovanie skládky, odvoz zhodnotiteľných a zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov. Preto Vás aj touto formou vyzývam o ZÁKAZ vstupu na smetisko s okamžitou platnosťou. Neakceptovanie tejto výzvy bude mať za následok pokutovanie v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch pre súkromné osoby od 166,- a pre právnicke osoby od 6.663, szám/číslo Čo nové na obecnom úrade? Asi neprezradím nič nové, ak poviem, že aj predošlý mesiac na obecnom úrade sa niesol v znamení financií. Z podielových daní sme od štátu obdržali cca. len 30% zo štandardného mesiaca. Preto Vás aj takouto formou vyzývam na zaplatenie poplatkov, daní a za vyúčtovanie vodného a stočného, aby sme náhodou neskĺzli do roviny neplatičov pre našich partnerov. Malou pozitívnou správou v tomto mesiaci boli listy z VUC Nitra,v ktorých nám avizovali čiastkovú úspešnosť projektov Relax day a Kastrolfest. Bližšie info o stave projektov za prvý polrok 2011 Vám prinesieme v nasledovných číslach nášho mesačníka. V tomto mesiaci sme zahájili externý audit na účtovníctvo a ekonómiu obce. Ich správa je nutným podkladom pre prijatie záverečného účtu obecným zastupiteľstvom, ktoré je naplánované na 17.júna Novinkou je aj to, že z titulu dosiahnutia dôchodkového veku ukončila pracovný pomer pani Aurélia Fazekašová. Tete Aranke ďakujem za svedomite odvedenú prácu a do bezstarostného dôchodku jej želám veľa zdravia, fyzickej a duševnej pohody. Pozdrav deťom, študentom a svadobčanom Z príležitosti MDD želám všetkým deťom bezstarostné, radostné a zdravé mládežnícke roky. Je tu obdobie maturít, takže aj našim maturantom držím palce pri zelenom maturitnom stole a želám im, aby získané vedomosti zužitkovali v prospech seba a svojho okolia. S radosťou som konštatoval, že v mesiaci máj prijalo 13 detí z našej obce sviatosť prvého prijímania. Rodičom gratulujem k ich rozhodnutiu a deťom želám bezproblémovú chôdzu po náročnej ceste veriacich. V neposlednom rade mi dovoľte gratulovať Jurajovi Obonyovi a jeho manželke Barbore, ktorí v tomto mesiaci oslávili svoje 50.ročné svadobné jubileum. Do ďalšieho života im želám veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu svojich najbližších. Róbert Balkó, Ing. Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek. (Dosztojevszkij)

4 4. oldal/strana 2011/06 Anyák napja Május 15-én anyák napi ünnepséget rendeztünk a helyi kultúrházban. Községünkben már régi hagyomány ez, így is szeretnénk viszonozni azt a nagy szeretetet, amelyet Önöktől, Édesanyáktól kapunk. A szeretet a legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, látóvá teszi szívünket. S ha a szeretetet fokozni lehetne, akkor biztos az anyai szeretet kerülne a legfelső fokra. A helyi óvoda és alapiskola diákjai szép műsorral készültek és örvendeztették meg a közönséget. Szeretném megköszönni Masaryk Gyula igazgató úr és a tanítónők segítségét abban, hogy felkészítették diákjainkat erre a rendezvényre. Remélem, az anyukáknak nem kell újabb egy évet várniuk arra, hogy megmondjuk nekik, mennyire szeretjük őket. Feltámadási menet Balkó Gábor helyi lakosunk szervezésében újra eljutott Nyitrára az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt. Tihanyból nagypénteken két Feltámadási kereszt indul útnak és a stációkkal ellátott útvonaluk eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpátmedencében. A szív végső állomása Csíksomlyó lesz, ahol Pünkösdkor újra találkozik a két kereszt, ékesen teletűzdelve szalagokkal. A misét Ďurčo Zoltán helynök atya celebrálta, melynek keretén belül minden közösség újra feltűzhette a szimbolikus szalagját. Az idei mise érdekessége az egy autónyi lészpedi csángó magyar személyes ittléte. Remélem, június 11-én velük és a keresztel is találkozhatunk a csíksomlyói búcsúban. Szemétszedés községünkben Május második felében falutisztítási brigádot szerveztünk. Picit szomorú vagyok, hogy a remek Polgármesteri beszámoló idő ellenére kevesebben vettünk rajta részt, mint tavaly. Köszönet a Jednota Coop vezetőségének és a helyi ČER vadászszervezetnek, akik szervezetten jöttek el a brigádra. Célunk, egyrészt hogy összeszedjük a szemetet, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet környezetünk védelmére. A munka végén finom vadgulyással leptek meg bennünket a ČER vadászszervezet tagjai, melyet a futballpályán fogyasztottunk el. Minden résztvevőnek köszönetemet szeretném kifejezni itt, az újság hasábjain is. Remélem, jövőre kevesebb lesz a szemét és még több greenpeaces csatlakozik hozzánk. Üdvözlet a lakosság soraiba A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából köszöntöm falunk ifjúságát, s felhőtlen gyermekkort kívánok nekik. A napokban érettségiző diákjainknak a zöld asztalnál sok szerencsét kívánok, és sikeres elhelyezkedést a nagybetűs ÉLET-ben. Az elsőáldozás szentségét felvevő gyermekek szüleinek gratulálok a döntéshez, a gyermekeknek pedig sok sikert kívánok a kereszténység rögös útján való lépegetéshez. Mi pedig imádkozzunk ezért a 13 fiatalért, hogy ilyen nagy várakozással, készülődéssel és ünneplőbe öltözött lélekkel találkozzanak Jézussal minden szentáldozásukban! Végezetül pedig Isten éltesse májusban aranylakodalmukat ünneplő Obonya Gyuri bácsit és feleségét, Boris nénit. E szép és megható ünnep alkalmából sok erőt, egészséget és a következő évekre pedig sok boldogságot kívánok nekik szeretteik körében. Balkó Róbert, Ing. Plánované aktivity v obci - Rendezvényterv 4.jún, Bóroš Medzinárodný deň detí Nemzetközi gyermeknap 11.jún, kat.cirkev Turíce Pünkösd 1.-3.júl, Bóroš Obecné dni Falunapok 3.september, Bóros Kastrolfest súťaž vo varení guláša Gulyásfőző verseny A gyerekek szerencsés helyzetben vannak, mert nekik nincsenek ellenségeik, csak barátaik.

5 2011/06 5. oldal/strana Informácie z obecného úradu Informácie o zbere komunálneho a separovaného odpadu nájdete aj na obecnej webstránke v podstránke Obecný úrad/zber odpadu. JÚN: 8.júna Komunálny odpad 22.júna Komunálny odpad 9.júna Plasty 13.júna Ostatné komodity JÚL: 6.júla Komunálny odpad 20.júla Komunálny odpad Z dôvodu zhoršeného cash-flow zo strany štátu Vás vyzývame o zaplatenie daní a poplatkov. Informácie o stave konta pre jednotlivé domácnosti získate na tel.čísle alebo na ovej adrese Na úhradu Vašich nedoplatkov využite prosím úradné hodiny na obecnom úrade v pondelok , v stredu a v piatok Každoročne sa snažíme o to, aby sme obecné slávnosti zorganizovali spoločne s nejakou organizáciou, ktorá pôsobí na území našej obce. V hospodárskej kríze to platí dvojnásobne. Spoluorganizátorom tohoročných obecných slávností bude miestny spevokol Zobor Hangja (ktorý oslavuje 40 rokov od založenia) a Poľovnícke združenie ČER Kolíňany. Konečný program bude závislý od finančných zdrojov. Toho času sú v hre ešte dva projekty, ktoré budú vyhodnotené začiatkom júna. Tento predbežný program je nastavený ak budeme s projektami 100% úspešný, ak nie, tak sa konečný program bude upravovať. Predbežný program: 1.júl 2011 (piatok) 16:00, Kult.dom Príchod všetkých pozvaných hostí do kultúrneho domu v Kolíňanoch 18:00, Kult.dom Zahájenie festivalu vystúpením domáceho folklórneho súboru Koloni Gyönykoszoró 19.00, Kult.dom Otvorenie výstavy (foto/maľba) 21:00, Bóroš Koncert rockového speváka Homonyik Sándor 2.júl 2011 (sobota) 14:00 Bóroš Stretnutie spevokolov a folklórnych skupín pri príležitosti slávnostného Výzva o pomoc! Každý rodinný dom v obci má pred sebou (a) alebo vedľa seba časť verejného priestranstva. Žiaľ, so zamestnancami obce nestíhame kosiť načas všetky verejné priestranstvá. Preto Vás aj takouto formou prosíme o výpomoc v podobe pokosenia a údržby verejnej zelene, ktorá je v tesnom susedstve s Vašou nehnuteľnosťou. Zároveň Obec Kolíňany prijme brigádnikov na pracovnú pozíciu údržby verejnej zelene. Záujemcovia sa môžu hlásiť na Obecnom úrade v Kolíňanoch u pani Cimermanovej, resp. u starostu obce. Srdečne vítame všetkých našich hostí a návštevníkov, ktorí k nám zavítajú počas kultúrno-spoločenských akcií. Budeme radi, ak sa naši návštevníci budú u nás cítiť ako doma. Vaše postrehy, podnety a námety naďalej očakávame na ovej adrese Ďakujeme Vám za spoluprácu. Róbert Balkó, Ing. starosta obce Obecné slávnosti Falunapok odovzdávania pamätných plakiet osláv 40 výročia založenia miestneho spevokolu Zobor Hangja 15:00, Bóroš Prírodná svätá omša 16:30, Bóroš Začiatok vystúpení speváckych súborov a zborov v poradí: 1. Tokaj Város Vegyeskara, Maďarsko. 2. Kis-Duna Vegyeskar Pozsonyeperjes, Jahodná. 3. Spěvecký sbor slezských učitelek Opava, Česká republika. 4. Chor Echo Gorczańskie Nowy Targ, Poľsko. 5. Domáci spevácky zbor Zobor Hangja (Hlas Zobora) z Kolíňan. 20:00, Bóroš Tanečná zábava 22:00, Bóroš Vystúpenie speváčky Csepregi Éva (skupiny Neoton Família) 3.júl 2011 (nedeľa) 9:00, Kostol Vystúpenie spevokolov na svätých omšiach v okolitých obciach patriacich do Regionálneho združenia podzoborských obcí 14.00, Futb.ihr. Priateľské zápasy Old boys (starí páni) Csajág Csíkszereda Kolíňany

6 6. oldal/strana 2011/06 Képek a koloni szemétdombról Fotodokumentácia z našej skládky Furcsa, hogy egy gyermek mennyire felerősíti a késztetést, hogy jobb ember legyen valaki.

7 2011/06 V polovici apríla sa konalo štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch v aktuálnom volebnom období. V úvode zasadnutia poslanci zobrali na vedomie znenie materiálu spracovaného obecným úradom, obsahom ktorého bolo vyhodnotenie plnenia schválených uznesení. V rámci nasledujúceho bodu rokovania sa poslanecký zbor venoval vyhodnoteniu verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej na odpredaj budovy bývalej materskej škôlky. Počas rozpravy bolo skonštatované, že na zverejnenú výzvu reagoval iba jeden uchádzač, ktorý za nehnuteľnosti tvoriace predmet kúpy ponúkol cenu ,-. Nakoľko predložená ponuka neobsahovala všetky obsahové a formálne náležitosti zakotvené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, o prevode vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam zo strany orgánov obce rozhodnuté nebolo. Vzhľadom na to, že obec ponúkla tieto nehnuteľnosti na predaj už v dvoch kolách a alternatíva vyhlásenia ďalšieho kola súťaže so zníženou cenou bola zo strany členov obecného zastupiteľstva odmietnutá, poslanci poverili starostu obce viesť rokovania s prihláseným uchádzačom o doplnení svojej ponuky a o ďalších podmienkach prevodu vlastníckych práv k predmetu kúpy. Obsahovou náplňou ďalšieho bodu programu bolo prerokovanie viacročného programového rozpočtu Obce Kolíňany na obdobie rokov 2011 až Otázka rozpočtu sa dostala na rad v tomto relatívne neskoršom období z dôvodu, aby proces jej prípravy a schválenia už mohli realizovať novo zvolení poslanci. Predložený materiál, ktorý v rámci dlhej rozpravy bol v niektorých položkách upravený, poslanecký zbor jednohlasne schválil. Rozpočet Obce Kolíňany na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný, na strane príjmov a aj výdavkov sa uvádza rovnaká čiastka v sume Do rozpočtu okrem uvedenej sumy v rámci kapitálových príjmov bola zahrnutá aj čiastka za odpredaj budovy bývalej materskej škôlky, ktorá na strane výdavkov do doby realizácie predaja bude figurovať ako rozpočtová rezerva na investičné výdavky. V ďalšom priebehu poslanci schválili smernicu upravujúcu postup Z poslaneckého zápisníka 7. oldal/strana verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v predloženom znení. Tvorbu a schválenie tejto internej normy, podľa ktorej budú musieť postupovať obec i organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, si vynútila zmena zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť od V rámci nasledujúceho bodu rokovania zastupiteľský zbor na návrh predsedu Komisie pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity doplnil komisiu o členov z radov odborníkov. Členmi tejto komisie sa stali: Mgr. Szilvia Belányová, Mgr. Hajnalka Budinszky, Mgr. Zuzana Sándorová, a Ing. Július Masaryk. Za členov Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie na návrh jej predsedu boli poslancami zvolení Mgr. Zuzana Vraniak a Imrich Balkó. Predmetom ďalšieho bodu programu bola otázka miery refundácie nákladov stravnej jednotky zo strany obce pre dôchodcov odoberajúcich obedy z obecnej kuchyne. Poslaneckým zborom bolo skonštatované, že vzhľadom na nárast vstupných cien surovín a počtu stravníkov obec nie je schopná dotovať túto sociálnu službu v súčasne zaužívanej miere. Predložený materiál obsahujúci spôsob úpravy ceny stravnej jednotky však nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vypracovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb v oblasti stravovania dôchodcov vrátane návrhu cien stravnej jednotky so zreteľom najmä na stanovenie maximálneho počtu stravníkov, určenia miery odkázanosti a následnej nárokovateľnosti resp. zohľadnenia princípu solidárnosti. V závere zasadnutia poslanecký zbor vykonal formálnu úpravu uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia týkajúceho sa predaja budovy rozrábky mäsa a prislúchajúcich pozemkov nachádzajúcich sa na Hlavnej ulici pre kupujúceho Scon s.r.o. so sídlom Kodályová 251 Kolíňany. V rámci posledného bodu rokovania členovia obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie správu starostu obce o priebehu obecných aktivít realizovaných od posledného zasadnutia OcZ, ako aj činnostiach, ktorých výkon je naplánovaný na nasledovné obdobie. Balkó József A saját sorsodban soha nem érzed magad olyan tehetetlennek, mint a gyereked bajaiban.

8 8. oldal/strana 2011/06 Hliadka mladých zdravotníkov Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresnej súťaže Hliadky mladých zdravotníkov v Nitre, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž. O víťazstvo sme sa snažili v Mestskej športovej hale na Klokočine. Okrem nášho družstva sa do súťaže zapojilo ďalších 13 hliadok. Po vylosovaní poradového čísla 3 sme mohli predviesť svoje teoretické aj praktické zručnosti a schopnosti. Naši mladí zdravotníci si celkom hravo poradili so závažným krvácaním, popáleninou, krvácaním z nosa a zlomeninou dolnej končatiny. Päť teoretických otázok o organizácii Červený kríž sme tiež zvládli na výbornú. Na záver sme v napätí čakali na vyhlásenie výsledkov a poradie jednotlivých hliadok. Naša celoročná príprava bola úspešná, nakoľko sme obsadili krásne 2. miesto. Členovia Hliadky : Lucia Miškovičová, Karin Szépeová, Adrián Brath, Filip Kanász, Nikolas Štefan Katona, vedúca Mgr. Katarína Vrábelová. Pozn. redakcie: Redakcia Koloni Visszhang Ozveny sa pripája ku gratulácii. Úspešní deviataci Ku koncu školského roka zvykneme vyhodnocovať, bilancovať úspešnosť žiakov počas školského roku. Teraz sa zameriam na deviatakov. Tohtoroční deviataci aj keď počtom malá trieda sa veľmi aktívne zapájali do školského diania, neopomínajúc svoje každodenné povinnosti. Organizovali mimovyučovacie aktivity, súťaže, ich vyhodnocovanie a podieľali sa na tvorbe školského časopisu a boli nápomocní pri práci pedagógov a zamestnancov školy. Okrem toho sa pripravovali na svoje profesionálne uplatnenie v živote výberom a uskutočnením umiestnenia sa na vybranej strednej škole. Teraz už môžeme s radosťou oznámiť, že všetci deviataci sa umiestnili na nimi vybraných stredných školách už v prvom kole, z toho v polovici prípadov (dvakrát) bola ich úspešnosť potvrdená úspechom na prijímacích pohovoroch. Pevne verím, že sa im bude podobne dariť aj pri stredoškolských štúdiách a vedomosti získané na našej základnej škole úspešne využijú k rozšíreniu svojich poznatkov. Prajem im veľa pekných chvíľ a radosti na nových školách. Ing. Július Masaryk...s szabad nép tesz csuda dolgokat! Kodály Zoltán Hosszú készülődés után eljött az idő, amikor újra megmérettetik a ZOBOR HANGJA VEGYESKAR. Május 28-án Galántán, a XV. Kodály Napokon a koloni énekkar szakmai zsűri előtt mutatja meg tudását és felkészültségét. Több hónapos, alapos munka kerül értékelésre. A 27 tagú csapat, Tóth Hajnalka vezetése alatt egészen új műsorszámokat tanult be, és így képviseli majd községünket a szlovákiai magyar kórusok versenyén. Valamennyi kórustag saját szabadidejét, energiáját nem kímélve, rendszeres, gyakran hetente többszörös gakorlással igyekezett méltóképpen felkészülni a háromévente megrendezésre kerülő országos minősítő versenyre. Az énekkar tagjai: Balkó Edit, Balkó Gabriella, Balkó Ferenc, Balkó Mária, Balkó Mihály, Balkó Veronika, Bányi Renáta, Bencz Gabriella, Bencz Gábor, Bencz József, Bencz Viktória, Brath Terézia, Buday Rozália, Kobza Zoltán, Masaryk Gyula, Masaryk Mária, Masaryk Viktória, Molnár György Pográny, Obonya György, Polyák Imre, Szalay Éva, Tóth Attila, Tóth Hajnalka, Tóth Katalin, Tóth Rita, Tóth Veronika, Varga Imre - Gímes. Minden új érdeklődőt és jelentkezőt szeretettel várunk sorainkba. Masaryk Gyula Muzikál v synagóge Žiaci druhého stupňa ZŠ s MŠ v Kolíňanoch sa dňa 3. mája 2011 zúčastnili výchovného koncertu, na ktorom ich bratislavskí umelci oboznámili s tvorbou najznámejších svetových tvorcov muzikálov. Výkon spevákov bol umocnený výbornou akustikou vnútorných priestorov synagógy. Odzneli prekrásne, na vysokej umeleckej úrovni interpretované ukážky, ktoré boli pútavou formou dopĺňané hovoreným slovom. Všetci sme boli obohatení nielen o nové vedomosti z hudobnej oblasti, ale aj o pekný umelecký zážitok. Mgr. Anna Demajová Nagyon sokszor elmondtam már: a gyermekek nem olyanok, mint egy váza, amibe belerakom a virágot, és úgy rendezem, ahogy én akarom. (Böjte Csaba)

9 2011/06 Anyák napja Május 15. A hőmérő higanyszála ugyan alacsonyan van, de az óvodások és kisiskolások lázas készülődésben vannak. Anyák napja van! A koloni kultúrház megtelik a kicsi szereplőkkel és az édesanyákkal. Volt, aki népviseletét igazgatta, volt, aki ezen az ünnepi napon a legcsinosabb ruhájában tündökölt. Amikor mindannyian kellőképpen felkészültek, kezdetét vette a műsor. Polgármesterünk, Balkó Róbert üdvözlő szavaival beindította a délutáni programot. Először az ovisok mutatták be jeleneteiket, majd őket követték az alapiskola tanulói. A kedves, olykor szívbemarkoló szavalatokat és énekeket táncokkal tarkították. A színvonalas előadás végén minden édesanya a községi képviselőktől kapott egy szál illatos szegfűt, a gyermekeknek pedig édességgel kedveskedtünk. Így mindenki pozitívan feltöltődve távozhatott. Ezúton szeretnénk megköszönni minden szereplő jelenlétét, a felkészítő tanároknak pedig köszönjük a kitartó munkájukat. 9. oldal/strana Az édesanyákat köszönet illeti minden bátorító szóért. A következő Ratkó József idézettel nekik kedveskedünk: Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. (Ratkó József Zsoltár) Deň matiek 15. máj je zvyčajne obyčajný deň, ale v tomto roku sme vďaka našim škôlkarom a školákom prežívali ozajstný sviatok. Sviatok, ktorý sa rodí iba v srdciach. V toto májové popoludnie v našom kultúrnom dome sa zišli detičky so svojimi mamičkami, aby sme dôstojne mohli osláviť deň matiek. Slávnostným príhovorom otvoril program náš starosta, Róbert Balkó. Krásne oblečené dievčatá a chlapci najprv z materskej škôlky a nasledovne deti zo školy v Kolíňanoch pekne zarecitovali svoje básničky, zaspievali pekné pesničky. Pôvabné tance nám zatancovali. Ďakujeme! Ďakujeme aj pani učiteľkám za svoju obetavú prácu. Prekvapenie na konci čakal na každú mamičku, a sladká odmena neobišla ani vystupujúce deti. Keď sa stratia záveje, Keď sa slnko zasmeje, Keď prvý kvet nájdete, Ten najkrajší na svete, Zaneste ho svojej matke, Poteší sa iste A bude mať také oči Ako nebo čisté. (Keď nájdete kvet) A cikkeket írta: Pócsik Anikó Minden felnőttben egy játszani vágyó gyermek rejtőzik. (Friedrich Nietzsche)

10 10. oldal/strana 2011/06 Ez történt a nagyvilágban júniusban 100 évvel ezelőtt 1911-ben... A kínai kormány közlése szerint Kína lakossága 461 millió. Megkoronázzák V.Györgyöt, Nagy Britannia királyát. Megszületik Zempléni Jolán (*1974) magyar fizikus és fizikatörténész. 75 évvel ezelőtt 1936-ban... Franciaországba bevezetik a 40 órás munkahetet. Budapest közelében a Dunán elsüllyedt hajó 24 áldozatot követel. Henrik Himmler SS-vezető lett a német rendőrség főnöke. 50 évvel ezelőtt 1961-ben... Bécsben találkozik először a szovjet N.S.Chruscsov és J.F.Kennedy amerikai elnök. Amerikai R.White az X-15-ös rakétarepülővel új sebességi csúcsot állít fel 5398km/ó sebességgel. 25 évvel ezelőtt 1986-ban... Felavatják Hungaroring autóversenypályát Mogyoród mellett. A Mexikóban rendezett futball VB döntőben Argentína-Németország 3:2. Meghal Lékai László bíboros, esztergomi érsek. Balkó Imre Snem ZMOS Falutakarítás Tabuľka II.A skupiny Poradie Klub Z V R P Skóre Body + Body 1. Klasov : Kolíňany : Čechynce : Jelenec : Dyčka : Nová Ves nad Žitavou : Branč : Veľký Cetín : Nitrianske Hrnčiarovce : Hosťová : Žirany : Pohranice : Dolné Krškany : Dolné Obdokovce : Bolond szerelem, féltékenység és a város elleni lázadás kényszere. Minden gyerek ilyen. De tudod, az ember egyszer felnő.

11 2011/ oldal/strana Futbal v máji Kolíňany Čechynce 5:2 (3:1) Zelovič Radovan 2x, Bulla Tomáš 2x, Kováč Ján Šláger kola, v ktorom naši hráči hrali asi najlepších 40 minút jarnej polsezóny. Po polhodine bolo 3:0. Dvakrát sa zaskvel Tomáš Bulla, ktorý dostal z našej zálohy dve prekrásne prihrávky. Rado Zelovič upravoval na 3:0. Avšak hostia po chybe našej obrany znížili na 3:1. Gól nás očividne zaskočil a úvod druhého polčasu patril hosťom. Ich snahu korunoval pre nás známy Janko Horňáček. Po góle sme si uvedomili, že môže byť zle nedobre a zodpovednosť si zobrali na seba naši záložníci. Najprv dal dôležitý gól Janko Kováč na 4:1. V závere Rado Zelo Zelovič trafil z priameho kopu nechytateľne vinkel hosťujúcej brány. V zápase vyzdvihujem dvojgólových Tomáša Bullu a Rada Zeloviča. Pohranice Kolíňany 1:3 (0:0) Kováč Ján, Zelovič Radovan, Balkó Zoltán Na susedské derby sme pricestovali len s dvanástimi hráčmi, avšak aktivita bola na našich kopačkách. Domáci hrozili z protiútokov, ale v prvom polčase diváci gól nevideli. Asi najväčšou šancou bol priamy kop Zeloviča, ktorý pekne vychytal domáci brankár. V druhom polčase sa opakoval rovnaký scenár, až do sedemdesiatej minúty. Potom domáci Šerfözö krásnou strelou z asi 25 metrov vymietol pavučinu brány, v ktorom nedal Peťovi Chovancovi žiadnu šancu. Potom sa domáci stiahli a zákonite za to aj pykali po individuálnych chybách. Najprv využil zaváhanie obrany Rado Zelovič. Následne Zoltán Balkó, ktorý nahradil Tomáša Bullu, dal veľmi pekný gól hodný skúseným zakončovateľom na 1:2. Janko Kováč dal definitívnu poistku z jedenástky na 1:3. Negatívom zápasu je zranenie Tomáša Bullu a Juraja Vavroviča. So svojim výkonom nás zaujal Roman Chrenko, ktorý nabehal veľa kilometrov a vypracoval si pre ostatných viac gólových príležitostí a Peter Szórád, ktorý hral v obrane veľmi spoľahlivo. Kolíňany Dyčka 3:0 (0:0) Zelovič Radovan, Miškovič Ladislav, Chrenko Roman Nepríjemné počasie a nepríjemný súper. Prvý polčas hrali hostia s vetrom, ktorý výrazne zasahoval do priebehu zápasu, avšak oni túto podporu odmietli. Za nás prvýkrát nenastúpil zranený tréner Juraj Vavrovič a Tomáš Bulla bol len v zálohe na striedačke. V druhom polčase vietor pomáhal nám. Skóre otvoril priamo z rohového kopu Roman Chrenko. Krátko nato zvyšoval nádherným angličákom Ladislav Miškovič. Na rozdiel triedy zvyšoval Rado Zelovič, ktorý napodobnil kolegu Chrenka a priamo z rohu, teraz za pomoci vetra, trafil protiľahlý vinkel brány Dyčky. Dyčka za celý zápas prakticky neohrozila domácu bránu. Vysoko hodnotíme gól Laca Miškoviča, ktorého angličák by sa mohol premietať v televíznych šotoch. Nová Ves nad Žitavou Kolíňany 1:1 (1:1) Zelovič Radovan Nová Ves znovu potvrdila, že na favoritov to doma jednoducho vie. Napriek tomu úvodný gól zápasu sme dali my, keď sa presadil Rado Zelovič. Potom nasledoval koncert zahodených šancí v podaní našich hráčov (asi 3-4 vyložené šance) a staré známe nedáš-dostaneš sa do bodky naplnilo. V závere prvého polčasu totiž udreli práve domáci a po chybe hosťujúcej obrany vsietili dôležitý gól do šatne. A karta sa otočila. Domáci vystrkovali rôžky, mali dostatok príležitostí na skórovanie, ktoré zostali, bohužiaľ pre nás nevyužité. Našou najväčšou šancou bola nastrelená horná tyč domácej brány. Naše mužstvo v tomto zápase doplatilo na úzky káder, lebo z rôznych príčin nemohli nastúpiť laborujúci Noro Varga, Juro Vavrovič, Tomáš Bulla a po polčase sa pýtal dole Rado Zelovič. V kabíne sa cez polčas sťažovali na rôzne zranenia Robo Cimerman a Robo Augustín. Na diaľku sme bojovali s Klasovom, ktorý hral Čechynciach a zo šumov pred zápasom bolo cítiť určitý zaručený výsledok. Klasov vyhral 0:2 a odskočil nám v závere na 2 body v jeho prospech. Napriek našej prehre vyzdvihujem bojovný výkon Janka Kováča a strelecký potenciál viacerých zápasov v slede u Rada Zeloviča. Róbert Balkó, Ing. starosta obce A gyerekek okosabbak, mint hinnénk. Ezért tudjuk annyira megsebezni őket.

12 12. oldal/strana 2011/06 Szent Orbán napi litánia Falunkban történt Zobor Hangja Feltámadási menet Zobor Hangja Udialo sa v našej obci Futball Élő Zoboralja, előadás A kéz sebei begyógyulnak, de a gyerek, akit azért ütött meg az apja, mert elvesztett egy csatát, életre szóló sebet kap.

13 2011/06 E-box na zber drobných elektrozariadení Vážení občania! Oznamujeme, že vo vstupnej chodbe Obecného úradu v Kolíňanoch je umiestnený E-box. E-box slúži na zber drobných elektrozariadení. Napr. kalkulačky, klávesnice (a iné počítačové príslušenstvo), kancelárska technika, žehličky, sušiče, varné kanvice, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, kamery, fotoaparáty, hračky, herné konzoly, nabíjačky, adaptéry, rekordéry, ovládače, telefóny s max.rozmerom 27 x 28 cm. E-box obsahuje oddelenú časť na zber akumulátorov a batérií. Do E-boxu nepatria žiarovky, žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče a komunálne odpady. Obecný úrad Kolíňany Vážení občania Zaiste budete súhlasiť s tvrdením, že žijeme v dobe permanentného nárastu cien tovarov potrebných pre náš každodenný život. Obzvlášť prudko rastú ceny potravín a energií. Preto ako Váš starosta považujem za svoju povinnosť, informovať Vás spoluobčanov o každej možnosti, ktorá nám pomôže utlmiť tento nelichotivý trend rastu cien, a tým ušetriť peniaze v rodinných rozpočtoch každého z nás. Naša obec v týchto dňoch obdržala od dcérskej spoločnosti medzinárodného koncernu RWE AG atraktívnu ponuku na dodávku zemného plynu s výraznou zľavou. Ponuka spočíva v poskytnutí zľavy z ceny zemného plynu vo výške až 12 % z aktuálne platných cien, čo v konečnom dôsledku môže predstavovať úsporu na dodávke zemného plynu pre jednu domácnosť 100 a viac eur ročne. Dovoľte mi preto pozvať Vás do priestorov nášho kultúrneho domu dňa 10. júna 2011 o 18: 00 h, kde Vás odborný konzultant RWE Gas Slovensko oboznámi s ponukou dodávok plynu pre občanov obce. Odporúčam Vám priniesť so sebou aj zúčtovaciu faktúru za plyn, z ktorej Vám bude môcť byť vypočítaná Vaša ročná úspora finančných prostriedkov na dodávkach zemného plynu, poukážku SIPO a číslo bankového účtu (v prípade ak úhradu za plyn uskutočňujete touto formou) a taktiež pero. Občania, ktorí prejavia záujem o zmenu dodávateľa plynu, budú môcť tak urobiť už po ukončení prezentácie. 13. oldal/strana E-box - a kis méretű elektromos hulladék gyűjtésér Tisztelt polgárok! A helyi községi hivatal bejáratában E-box gyűjtőládát helyeztünk el. E-box a kis méretű elektromos hulladék gyűjtésére használható. Pl. számológépek, billentyűzet (ill. egyéb számítógépes kiegészítők), elektronikus irodai berendezések, vasalók, hajszárítók, vízforraló, DVD lejátszók, MP3 lejátszók, kamerák, játékkonzolok, töltők, adapterek, távirányítók, mobiltelefonok max. 27 x 28 cm méretekkel. Az E-box egy külön tárolót is tartalmaz elemek és mobiltelefon akkumulátorok gyűjtésére. Az E-box gyűjtőládába tilos izzólámpát, fénycsövet, televíziót, számítógép monitort, DVD és CD lemezt és egyéb kommunális hulladékot beledobni. Községi hivatal, Kolon Kétféle ember létezik: az egyik felnőttként is képes gyermekszemmel nézni a világot, a másik nem.

14 14. oldal/strana 2011/06 Jubilánsainkat köszöntjük és gratulálunk nekik! Gratulujeme našim jubilantom! 50-es Brath Judit Bórosi u es Saláth László Fő u. 434 Házasságot kötöttek Segéň Jozef + Balkó Szilvia Pajer Zoltán + Király Szilvia Červený Jozef + Mihóková Katarína Uzavretie manželstva Nyugodj békében! Molnár Michal Čerešňová 63 Köszöntő 70.születésnapja és egyben névnapja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük a drága férjet, édesapát és nagyapát Salát Lászlót. Isten áldása kísérje életed, Oltalmazza a Szűzanya minden lépésedet, Hogy még sokáig élhess jó erőben, Egészségben szeretteid körében. Ezt kívánja feleséged, lányod a férjével, fiad a feleségével és unokáid. Peti, Patrik, Marika és Marek sokszor puszilják Laciapát. A nap ma olyan fényesen ragyog, Ma mindenki azt suttogja: Boldog születésnapot! Azok, akik igazán szeretnek, Sok ilyen szép napot kívánnak neked! Születésnapja és egyben névnapja alkalmából szívből köszöntjük Kozlík Jánost, kívánunk neki sok erőt, egészséget és sok sok boldogságot. Szeretettel feleséged Zita és a gyerekek Deniska és Nikolas. Isten hozott! Gyepes Lili Fő u. 492 Megemlékezés Légy csendességben, Isten hogyha hív, Halkan szólít, mint pásztorhangú síp. Kelj fel és indulj engedelmesen. A hangos ember erőt nem teremt; Az erőszaknál erősebb a csend... Sík Sándor Édesapánkra Dubnicky Istvánra emlékezünk, aki egy éve nincs közöttünk. Imádkozzunk lelki üdvösségéért! Spomienka Aké krásne by bolo vedľa Teba byť, s Tebou sa tešiť a spokojne žiť. Ostali len spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu rodiny. Už len kytičku kvetov, z lásky Ti na hrob dať, pokojný večný spánok Ti priať. Dňa 10.mája sme si pripomenuli 2.výročie úmrtia nášho drahého Jozefa Kolárika. S láskou spomíname. Smútiaca rodina. A legendás OMEGA együttes koncertje eredeti felállásban június 25., Amfiteátrum, Nyitra Vendég: Collegium Musicum és Marián Varga Jegyárak (helytől függően): 25,- és 50,- között vannak. Szerkesztőség /házszám/, redakčná rada/číslo domu/: Balkó Adrianna /73/, Balkó Imre /363/, Balkó József /555/, Balkó Róbert /586/, Belány Szilvia /152/, Masaryk Gyula /406/, Sándor Zsuzsanna /500/. Tördelő: Mgr. Belány Szilvia. Postacím, poštová adresa: Koloni Visszhang - Ozveny, Nám. L.A. Aranya 528, Kolíňany. A borítékon kérjük feltüntetni na obálku prosíme uviesť - Visszhang Ozveny. Írásaikat bármelyik szerkesztőségi tagnál leadhatják. Vaše články môžete odovzdať aj u členov redakčnej rady. Telefon: , Fax: , WWW: Kiadja: Kolon Község Önkormányzata. Vydáva: Samospráva obce Kolíňany. Anyagi támogatás: Kolon község önkormányzata,. Materiálna pomoc: Obec Kolíňany. Anyaggyűjtés május 29-ig, terjesztve június 4-én. Zber príspevkov do 29. mája Distribúcia 4. júna 2011.

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce Ročník XVI Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom chcem sa v tomto sviatočnom období, v závere prvého roka môjho funkčného obdobia, v prvom rade poďakovať všetkým spolupracovníkom, poslancom

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Felújítják a köztereket és új parkolóhelyeket alakítanak

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko Ročník XVII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2012 Farnosť Oprava kostola SRZ Trnovec Základná škola Vyčistime si Slovensko Rybárska sezóna začína Z turistického zápisníka...

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 3. szám, 2014. Szeptember, VIII. ÉVFOLYAM. 20 éves az emlékmű

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 3. szám, 2014. Szeptember, VIII. ÉVFOLYAM. 20 éves az emlékmű ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A 3. szám, 2014. Szeptember, VIII. ÉVFOLYAM 20 éves az emlékmű JÉZUS SZÍVE TISZTELET A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és

Részletesebben

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP december 2005/12 december Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IV. évfolyam IV. ročník KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP Kriszta táskákkal és csomagokkal megrakodva, sietős léptekkel haladt végig

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX Ročník XIX Číslo 4 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Júl - August 2014 Denný letný tábor Život obce Kone na Lángovom dvore Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 v spolupráci

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A B O L D O G Ú J É V E T! 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata 8. Repre zentáció s bál ZSÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka Ročník XIX Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom November - December 2014 Život obce Krásne Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2015 Vám želá starosta obce Ing. Július Rábek a kolektív

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

27.12.2011 20.12.2011

27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 Tisztelettel adózva a halott emlékének, tudatjuk Önökkel, hogy életének 89. évében elhunyt özvegy Csiba Lajosné, született Hodossy Irma polgártársunk. Temetése 2011. december 29-én, csütörtökön

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

1. èíslo 13. roèník Apríl 2009 1. szám 13. évfolyam 2009 Április

1. èíslo 13. roèník Apríl 2009 1. szám 13. évfolyam 2009 Április Noviny obyvate¾ov Ve¾kých Ú¾an Nagyfödémes lakosainak lapja 1. èíslo 13. roèník Apríl 2009 1. szám 13. évfolyam 2009 Április Všetkým našim èitate¾om prajeme pokojnú a po ehnanú Ve¾kú noc! Minden kedves

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, marec 2006 Mesiac knihy Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci pedagógovia, psychológovia i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

évfolyam ročník Gáspár Erik képviselte városunkat a II. BalatonMAN triatlon fesztiválon 18. oldal èíslo 40. szám

évfolyam ročník Gáspár Erik képviselte városunkat a II. BalatonMAN triatlon fesztiválon 18. oldal èíslo 40. szám Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata NÉZETEK z 8. évfolyam ročník èíslo 40. szám Gáspár Erik képviselte városunkat a II. BalatonMAN triatlon fesztiválon 18. oldal 20 éves a királyhelmeci cserkészcsapat

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben