ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014"

Átírás

1 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní Poslanci obecného zastupiteľstva 1. MUDr. Bálintová Sylvia 2. Mgr. Csizmadia Zoltán 3. Kelová Eva 4. Németh Géza 5. Nagy Jozef prišiel neskôr 6. Ollé Tibor 7. Pintér Jozef 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezider Starostka obce : Csóka Éva Hlavný kontrolór : Ing. Török Jozef Ospravedlnení poslanci : --- Neospravedlnení poslanci --- Za obecný úrad : Józsaová Renáta, vymenovaná za zapisovateľku Pozvaní hostia: - Obyvatelia obce 1. Otvorenie zasadnutia Predsedajúci, Éva Csóka starostka obce oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien uznášania schopné. OZ súhlasilo s menovaním overovateľov Géza Németh a Tibor Ollé a s programom zasadnutia podľa pozvánky a) bez zmien b) so zmenami: zápisnica školskej komisie pri OZ v bode. 3 Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal tanácstermében, Szeptember 9-én Jelenlévők Önkormányzati képviselők: 1. Dr. Bálint Szilvia 2. Mgr. Csizmadia Zoltán 3. Keló Éva 4. Németh Géza 5. Nagy József később érkezett 6. Ollé Tibor 7. Pintér József 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezső Polgármester asszony: Csóka Éva Főellenőr: Ing Török József Igazoltan hiányzó képv.: --- Igazolatlanul hiányzó képviselők: --- Község hivatal képviseletében: Józsa Renáta - jegyzőkönyvvezetőnek kinevezve Meghívott vendégek: - Falu lakói 1. Az ülés megnyitása Az ülést vezető Csóka Éva polgármester asszony kijelentette, hogy az önkormányzat soron következő ülésének összehívása a község alapszabályzatának megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 8 képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT 369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló törvényének hatályos változatával összhangban, annak 12. par. 2. bek. alapján határozatképes. Az ÖK egyetért a kinevezett a hitelesítőkkel: Németh Géza és Ollé Tibor és az ülés programjával a meghívó szerint: a) változtatások nélkül b) változtatással: iskolaügyi SZB jelentése a 3. pontban OZ 8/ z 10

2 Program 1) Megnyitó hitelesítők és jegyzőkönyvvezető kinevezése 2) Határozatok teljesítése 6/2014 sz. jegyzőkönyv alapján (7. ülés: ünnepi ÖK) 3) Iskolaügyi SZB jelentése 4) Kérvények: BLACK HAWK p. t.: bérleti szerződés hosszabbítása Kovács Szerén a községtől bérelt épület padlózatának felújítása, festés 5) Pénzügyi SZB jelentése kérvények, szerződésjavaslatok - HĚR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására - falunapi elszámolás - költségvetés teljesítése június 30.-hoz - a 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata 6) Egyéb, vita - főellenőr I. féléves jutalmazása - a községi vagyon fizikai leltárának elrendelése - helyhatósági választások (november 15.) HÉR-javaslat a helyi média és információs eszközök használatára a helyhatósági választás kampányidőszakában - a képviselők számának és a választókörzet számának meghatározása 7) Szociális SZB jelentése 8) Zárszó A módosított programmal 8 képviselő ért egyet, 1 tartózkodik 2. Határozatok teljesítése 77/6/ Az Önkormányzat tudomásul veszi az audítori jelentést a község 2013-as gazdálkodásához. 78/6/ Az Önkormányzat tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a község 2013-as évi zárszámadásához. 79a/6/ Az Önkormányzat feltétel nélkül jóváhagyja a község 2013-as évi zárszámadását és egész éves gazdálkodását 79b/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja a tartalék-alap képzését 1.715,- Eur-val, ami a 2013-as gazd. év maradványa, ill. többlete. 80/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t az oktatási intézmények tandíjának, beiratkozási módjának szabályozásáról a 2014/2015-ös tanévre a 6 rész 8. pontjában javasolt változással: A tandíjfizetést az 1 7 pontok alapján fizeti a diák törvényes képviselője és a felnőtt személy félévente előre az adott tanév I. félévének 10. napjáig a MAI pénztárába vagy banki átutalással a MAI folyószámlájára: /0200 a diák nevével, VS: a diák születési napja, hónapja, éve. Ezzel kapcsolatban p. a. elmondja, hogy ez a határozat módosításra szorul, mivel nem tartalmazza a kéthavi fizetési módot is. lásd a jóváhagyott határozatokat. 81/6/ Az Önkormányzat elnapolja a községi bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló HÉR javaslatot, azzal, hogy először a pénzügyi SZB tárgyalja le lásd az 5. pontot 82/6/ Az Önkormányzat meghatalmazza Pavol Ďurišt, a helyi vadász-szervezet elnökét a falu tulajdonában lévő földekre szóló vadászati jog gyakorlására és a jogi képviseletre a tulajdonosok közgyűlésén, azzal a módosítással a 3. pontban, hogy ezt a meghatalmazást csak szervezeten belül adhatja tovább, és erről a tényről írásban kell értesítenie a község vezetőségét. 83a/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község díjának odaítélését Mgr. Lengyel Zsuzsanna és Mrhal Jiří részére. 83b/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község kitüntető díjának (kis dísztányér és oklevél) odaítélését: Lőrincz Roland, Takács Péter, Németh Géza, Mgr. Vendégh Emília, Mgr. Vendégh Erzsébet, Fazekas István, Bartalos Erzsébet és az alistáli Önkéntes tűzoltó testület részére. OZ 8/ z 10

3 83c/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község díjának (könyv és oklevél) odaítélését: Domonkos Gyula, Mgr. Hegyi Andrea, Viva la Musica kamarazenekar, Édes Édua, Kis Lázár Bence, Tomra Chiara, Vöröskereszt helyi szervezete részére. 3. Iskolaügyi SZB jelentése A szakbizottság javaslatát a Szeptember 8-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Kelo Éva, a SZB elnöke. Az oktatási intézmények vezetői beszámoltak a tanévkezdésről, a munkatervek előkészületeiről. Intézmény Osztályok száma Gyermekek száma Pedagógusok száma Kiszolgáló személyzet száma Óvoda 3 52 ( ) 6 3 Corvin Mátyás alapiskola Corvin Mátyás AI- napközi Református egyházi AI 79 Református egyházi AI - napközi 52 Iskolakonyha 255 étkező Művészeti alapiskola még tart a beiratkozás Az óvoda konyháját a nyár folyamán kifestették és a gazdasági részen javításokat végeztek. A nagy esőzések miatt a Corvin Mátyás AI valamennyi épülete beázott. A kisebb javításokat el tudják végezni, de sajnos a diákcentrum a művészeti alapiskola épületével nagyobb javítást igényelne. A református egyházi AI régi épületében a nyár folyamán felújításokat végeztek és 2 új tantermet alakítottak ki. Határozat: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 4. Kérvények 1. BLACK HAWK p. t.: bérleti szerződés hosszabbítása Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a p. t. bérleti szerződése szeptember 30-val lejár. A p. t. kérvényt nyújtott be a szerződés meghosszabbítására 5 évre az eddigi feltételekkel. A p. t. a 2008-as évtől működik. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Mgr. Csizmadia Zoltán képviselő megjegyzi, hogy az eddig kötött bérleti szerződések a p. t.-kal március 31-ig szólnak. Határozat: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 2. Kovács Szerén a községtől bérelt épület padlózatának felújítása, festés A kérvényező a község épületét (Família élelmiszerüzlet) 1996-os évtől bérli. A mai napig az épület karbantartását, javítását ő végezte el saját költségére. Mivel az egészségügyi szervek ellenőrzést végeztek az üzletben és az előírásoknak nem megfelelő feltételeket találtak, így a bérlő a községhez fordult a nagyobb javítások elvégzése érdekében: padlózat cseréje csempézett felületre, raktárajtó és szociális helyiségek ajtajának cseréje, a használaton kívüli sziréna eltávolítása, festés és az elektromos vízmelegítő cseréje. Előzetes árkalkuláció alapján ez a felújítás 1.064,- Eur-ba kerülne. Csóka Éva, p. a. javasolja, hogy az elektromos vízmelegítő cseréjét a bérlő oldja meg saját költségére. A felújítás többi költségét pedig a 2015-év bérleti díjának magasságában, ami 946,- Eur. Határozat:. Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. OZ 8/ z 10

4 5. Pénzügyi SZB jelentése kérvények, szerződésjavaslatok, HÉR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására, falunapi elszámolás, költségvetés teljesítése június 30.-hoz és a 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata A szakbizottság javaslatát a augusztus 19-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Zsemlye Dezső, a SZB elnöke. 1. Csóka Diana kérvénye gázkazán és tűzhely cseréjére a felistáli bérlakásban A SZB elnöke elmondja, hogy a gázkazán javítása megtörtént. Csóka Éva p. a. hozzáteszi, hogy a tűzhely cseréje pedig folyamatban van. 2./ DAN SLOVAKIA Agrar r. t. kérvénye mezőgazdasági földterület bérlésére A bérelt területek a tőnyei kataszter 1159, 1338 és 1340 sz. parcellái lennének 1,0217 ha összterülettel 143,03 Eur éves bérleti díj fejében. Szerződésjavaslat mellékelve. 3./ AGROECO k. f. t. kérvénye földterület megvételére A vállalat elkerített telephelyén 574 m² földterület a község tulajdona: felistáli kataszter 482/2, 483/2 485/1 sz. parcellái az E regiszterben ezt szeretnék megvásárolni 5,- Eur/m² áron. A vevő térítené a becslés és a kataszteri beírás költségét. Szerződésjavaslat mellékelve. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a szerződéshez szükséges egy nyilatkozat, mivel eddig ezeket a területeket a DAN SLOVAKIA Agrar r. t. használta. 4./ Területrendezések a Hídvég utcában Azok a személyek, akik a község területét használják a Gárdony utca felőli oldalon, már írásban kinyilvánították területvásárlási szándékukat. A felmerülő kiadásokat a szétméretett terület nagyságához mérten arányosan átvállalják. Csóka Éva p.a. elmondja, hogy Marczell Attila lakos/tulajdonos is már írásban meg lett szólítva egyenlőre még nem válaszolt. 5./ Területcsere az alistáli közbirtokosságal A területcsere a Gárdony utca végén lévő 1 építkezési telekre vonatkozna. Felajánlották a tulajdonukban lévő szennyvíztisztító-átdobó állomás alatt lévő területeket, valamint a Hunyadi Mátyás utcai játszóparkban található szociális épület alatti földterületet, összességében: 639 m²-t. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a közbirtokosság jogi átalakuláson esett át a vezetőség több jogkörrel rendelkezik. Nagy József képviselő javasolja, hogy az önkormányzat az alistáli közbirtokosság vezetőségével külön tárgyaljon a területek cseréjével kapcsolatban. 6./ Nyárasdi horgászszervezet kérvénye vízfelület és tópart bérlésére A horgászszervezet a felistáli kataszterben kérné vízfelület és tópart bérlését horgászati célokra. A SZB javasolja a 2480, 2479 és 2513 sz. parcellák bérbeadását m² nagyságban 5 éves időtartamra. Szerződésjavaslat mellékelve. 7./ HÉR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására Az ÖK a 81/6/2014 sz. határozat alapján ismételten foglalkozik a HÉR javaslattal a községi bérlakások bérleti feltételeinek módosítására: kauciófizetés 6 hónapra és nem 1 évre, és a bérleti díj ÖK-i jóváhagyása. Az ÖK külön fog ezzel a tárgykörrel foglalkozni. 8./Falunapi elszámolás A SZB a jövőre nézve javasolja 220 db futalistás póló megrendelését és előzetes árkalkuláció elkészítését a falunapi kiadásokra. 9./ Költségvetés teljesítése június 30-hoz A SZB 2 ülésen elemezte a költségvetés teljesítését, merítését. Ismételten előkerül a kultúr és sportközpont nyílászárónak cseréje. A SZB elnöke ismételten elmondja, hogy erre a munkára az ÖK nem adott jóváhagyást a polgármester asszonynak, a munkát mégis elvégeztette és a számlákat kifizettette. OZ 8/ z 10

5 Csóka Éva p. a. is ismételten elmondja, hogy a képviselőknek tudomásuk volt az egész ügyről csak a szerződés megkötését nem hagyták jóvá. Az idei költségvetés beruházási részén volt/van betervezve erre a munkára a pénzösszeg. Azt is elmondja, hogy a pénzügyminisztériumhoz benyújtott pályázat, amit az ISTER vállalat dolgozott ki - február 14-én lett postázva. Sajnos a kiértékelése még a mai napig nem történt meg. Nagy József képviselő kéri a főellenőrt, hogy foglaljon állást ebben az ügyben. Községünk főellenőre érdemben nem akar állásfoglalást adni. Ebben a témában hosszas vita indul a képviselők és a polgármester asszony között. 10./ A 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata A SZB aprólékosan elemezte a javasolt változtatásokat. A községi hivatal javaslatához csatolták a SZB javaslatát. Csóka Éva p. a. szavazást kezdeményez először a községi hivatal által javasolt módosításra: Szavazás eredménye: Mellette: 2, ellene: 4, tartózkodik: 3 a javaslat nem lett határozat Az ÖK a községi hivatal és a pénzügyi SZB közös javaslatát fogadja el. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Bartalos Erzsébet lakos megjegyzi, hogy a község főellenőrének írásos állásfoglalást kellett volna benyújtania a költségvetés teljesítéséhez és a módosítási javaslathoz is. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 6. Egyéb, vita 1./Főellenőr I. féléves jutalmazása A képviselők titkos szavazással hozzák meg a döntést. A jutalom magassága 0-30% lehet a féléves fizetéséből. Csóka Éva p.a. javasolja, hogy a főellenőr pótolja az írásos állásfoglalástokat a költségvetés teljesítéséhez és I. módodosítási javaslatához. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 2./ A községi vagyon fizikai leltárának elrendelése Csóka Éva p.a.elrendeli a községi vagyon fiziaki leltárának elvégzését 2014 november 3-tól legkésőbb november 10-ig a vagyon nyilvántartás október 31-i állapotához. Határozatok: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 3./ Helyhatósági választások (november 15.) Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a helyhatósági választásokkal összefüggően HÉR-t kell hozni a helyi média és információs eszközök használatára a helyhatósági választás kampányidőszakában (javaslat mellékelve), valamint dönteni kell a képviselők számának és a választókörzet számának meghatározásában is. Csóka Éva p. a. szavazást kezdeményez a képviselők számának meghatározását illetően: az ÖK 7 képviselőből álljon. Szavazás eredménye: mellette: 2, ellene: 7, tartózkodik: 0 a javaslat nem lett határozat Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 4./ ECORI p. t. beadványa a másodlagos hulladék (gépjárművek akkumulátorai) utcai gyűjtésével kapcsolatban ECORI p. t. elnöke, Szűcs Éva elmondja, hogy már a tavalyi évben is kérték, hogy a község vezetősége foglalkozzon a másodlagos hulladék utcai gyűjtésének megakadályozásával. Tudomása szerint a beadványukkal egyik SZB sem foglalkozott. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy az öko-udvar átveszi a használt akkumulátorokat. Ha a lakosság észleli az utcai felvásárlást, a nagymegyeri rendőrségre lehet telefonálni. 5./ Szűcs Éva beadványa a vasúti közlekedés és a vasútállomás környékének jobbítására A lakos személyesen is elmondja problémáit és javaslatait, de várja a falu vezetőségétől az elképzelést a hiányosságok kiküszöbölésére: - vasútállomás elérhetősége/megközelítése a faluból - vasútállomás rendezetlen, elhanyagolt környéke OZ 8/ z 10

6 Csóka Éva p. a. elmondja, hogy tavaly ősszel a község dolgozói kiirtották a gazt és a kátyúkat is próbálták kijavítani. Sajnos a magyar nyelvű vasútállomást jelző tábla kihelyezését elutasították. Egyenlőre a REGIOJET vállalat felmérést készít az állomások állapotáról. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Szűcs Éva lakos, kérdezi Nagy József képviselőt, mint a mezőgazdasági SZB elnökét, hogy mivel foglalkozott a bizottság az eddigi ülésein. Nagy József képviselő elmondja, hogy a SZB-ra osztott feladatokkal, valamint beadványokkal foglalkoztak. Konkrétum nem hangzik el. 6./ HÉR módosítás az oktatási intézmények tandíjának szabályozásáról a 2014/15-ös tanévre Csóka Éva p. a. javasolja, hogy a 80/6/2014 sz. ÖK határozattal elfogadott HÉR 6. részének 8. pontját változtassa meg a köv. képpen: Príspevok podľa odseku 1 až 7 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvojmesačne alebo polročne dopredu do 10. dňa druhého mesiaca v danom školskom polroku... 7./ Jókai Színház támogatási kérvénye Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a komáromi Jókai Színház támogatási kérelemmel fordul az ÖK felé. 8./ Elšíková Ivanka támogatási kérelme Alistáli lakosunk nehéz anyagi szükségletében fordul az ÖK felé szociális támogatást kérne. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Kiss Dezső lakos kérdezi, hogy mikor lesz a CMAI nagykapuja helyreállítva Csóka Éva p. a. elmondja, hogy az építkező Horváth Péter vállalta a CMAI nagykapujának rendbehozatalát, a járda és út rendberakását. Több alkalommal szólította fel a tulajdonost-építkezőt, de sajnos csak az ígéret szintjén vagyunk most is. Ha ez nem sikerül hamarosan, kénytelen lesz a falu dolgozóival rendbe hozatni, de sajnos most az alistáli temetőben a vízvezeték kijavításán dolgoznak. 7. Szociális SZB jelentése A szakbizottság javaslatát a augusztus 19-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke. Foglalkoztak a beérkezett támogatási kérelmekkel (kedvezményes tandíj), valamint tájékoztatást kaptak a Nagyszombat megyéhez benyújtott ápolószolgálati kérvény benyújtásáról. Ehhez kapcsolódva Csóka Éva p. a. elmondja, hogy kérvényünket jóváhagyták: 5 munkahelyre kapnánk 2020-as évig támogatást. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 9. Zárszó Csóka Éva p. a. megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. Uznesenia obecného zastupiteľstva na 8. zasadnutí dňa 9. septembra 2014 Önkormányzati határozatok a 8. ÖK ülésen, szeptember 9-én 85/8/2014 OZ berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ. Za: 9 - Jednohlasne 85/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. Mellette : 9 Egyhangúlag OZ 8/ z 10

7 86/8/2014 OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy s n. o. BLACK HAWK na 5 rokov od do Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 86/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés meghosszabbítását a BLACK HAWK p.t.-val 5 évre: től ig. Mellette: 7, ellene: 0, tartózkodik: 2 87/8/2014 OZ schvaľuje rekonštrukciu budovy terajšej Família potraviny pre žiadateľky Sereny Kovácsovej, na základe cenovej kalkulácie do výšky ročného nájomného: 946,- Eur na rok 2015 s kompenzáciou. Za: 9 - Jednohlasne 87/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a mostani Família élelmiszerüzlet felújítását a kérvényező Kovács Szerén számára az árajánlat alapján, a 2015-ös évi bérleti díj magasságában, ami 946,- Eur. Mellette: 9 Egyhangúlag 88/8/2014 OZ schvaľuje predloženú nájomnú zmluvu na prenájom poľnohosp. pôdy v k. ú. Tőnye č. p. 88/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a beterjesztés alapján a tőnyei kataszter 1159,1338 a 1340 vo výmere 1,0217 ha pre 1159, 1339 és 1340 sz. parcelláira 1,0217 ha DAN SLOVAKIA Agrar, a. s. Za: 9 - Jednohlasne terjedelemben a DAN SLOVAKIA Agrar, r. t. részére. Mellette: 9 Egyhangúlag 89/8/ /8/2014 OZ schvaľuje predaj ornej pôdy pre Az Önkormányzat jóváhagyja a földterületek AGROECO, s.r.o., v k. ú. Horný Štál č. parc. 482/2, 483/2 a 485/1 vo výmere 574,08 m² za 2.870,40 Eur, ak do obdrží potrebný dokument k predaji od terajšieho užívateľa. Poplatky za ocenenie pozemkov a zápis do katastra hradí kupujúci. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 eladását az AGROECO, kf.t. részére, a felistáli kataszter 482/2, 483/2 és 485/1 sz. parcellákat 574,08 m² összterülettel 2.870,40 Eur értéken abban az esetben, ha ig megkapja a szükséges iratot az eladáshoz a jelenlegi használótól. A becslés és kataszteri beírás költségét a vevő téríti. 90/8/ /8/2014 OZ schvaľuje zvolávanie samostatného Az Önkormányzat jóváhagyja külön önkormányzati rokovania do s predsedníctvom ülés összehívását az alistáli közbirtokosság dolnoštálskeho urbariátu kvôli zámeny vezetőségével a földterületek cseréjével pozemkov. Za: 9 - Jednohlasne kapcsolatban október 15-ig. Mellette: 9 Egyhangúlag OZ 8/ z 10

8 91/8/2014 OZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s MO Slovenského rybárskeho zväzu v Topoľníkoch na prenájom parc.č. 2480, 2479 a 2513 v k.ú.horný Štál, na 5 rokov, ako rybárksy revír s tým, že užívanú nehnuteľnosť sa budú udržiavať v poriadku. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 91/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a nyárasdi horgászszervezettel a felistáli kataszter 2480, 2479 és 2513 sz. parcelláira 5 éves időtartamra, mint horgászterületre, azzal a feltétellel, hogy a területet rendbe fogják tartani. 92/8/2014 OZ odloží rokovanie do vo veci 92/8/2014 Az Önkormányzat elnapolja a községi bérlakások zmeny VZN o podmienkach nájmu obecných bérbeadási feltételeiről szóló HÉR javaslat bytov na území obce Dolný Štál Za: 9 - jednohlasne megtárgyalását október 15-ig. Mellette: 9 - egyhangúlag 93/8/2014 OZ berie na vedomie vyúčtovanie nákladov obecných dní. Za: 9 - jednohlasne 93/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi a falunapi elszámolást. Mellette: 9 - egyhangúlag 94/8/ /8/2014 OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k Az Önkormányzat jóváhagyja a költségvetés teljesítését június 30-hoz. Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 1 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní. Mellette: 5, ellene: 2, tartózkodik: 1 1 képviselő nincs jelen a szavazásnál 95/8/2014 OZ schvaľuje I. úpravu rozpočtu roka 2014 na základe spoločného návrhu OcÚ a finančnej komisie pri OZ. Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 2 95/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a 2014-es év költségvetésének módosítását a községi hivatal és pénzügyi SZB közös javaslata alapján. Mellette: 5, ellene: 2, tartózkodik: 2 96/8/2014 OZ schvaľuje odmenu hlavného kontrolóra vo výške 5,55 % z hrubej mzdy za I. polrok 2014 Za: 9 - jednohlasne 96/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy a főellenőr részére 5,55 %-os jutalmat a féléves bruttó béréből. Mellette: 9 - egyhangúlag OZ 8/ z 10

9 97/8/2014 OZ ukladá hlavnému kontrolórovi, aby písomne podal stanoviská k plneniu rozpočtu k a k I. úpravy rozpočtu roka /8/2014 Az Önkormányzat feladatul adja a főellenőrnek írásos állásfoglalások benyújtását a költségvetés június 30-ai teljesítéséhez és a 2014-es év költségvetésének I. módosításához Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 98/8/2014 OZ súhlasí s vykonaním fyzickej inventúry obecného majetku k stavu v období: od do Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 98/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a községi vagyon fizikai leltárának elvégzését október 31-i állapothoz november 3-tól november 10-ig. 99/8/2014 OZ schvaľuje VZN pre určenie prístupu k 99/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t a helyi hromadným informačným prostiredkom v média és információs eszközök használatára a období volebnej kampane podľa návrhu. helyhatósági választás kampányidőszakára a beterjesztés alapján. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 100/8/ /8/2014 OZ podľa 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O Az Önkormányzat a SZNT 346/1990 sz. voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení helyhatósági választásokról szóló törvény 9 -a neskroších predpisov určí, že počet OZ v értelmében jóváhagyja, hogy az alistáli Dolnom Štále bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Za: 7, proti: 2, zdržal sa: 0 önkormányzat 9 képviselőből álljon, akiket 1 választási körzetben lehet megválasztani a község területén. Mellette: 7, ellene: 2, tartózkodik: 0 101/8/2014 OZ schvaľuje zmenu v čl. 6 bod 8 vo VZN o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, na úhradu školného a stravného v ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ a ŠJ v školskom roku 2014/15: Príspevok podľa odseku 1 až 7 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvojmesačne alebo polročne dopredu do 10. dňa druhého mesiaca v danom školskom polroku do pokladne ZUŠ alebo bankvoým prevodom na príjmový účet ZUŠ č /0200 s uvedením mena deťaťa VS: ddmmrr narodenia dieťaťa 101/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t az oktatási intézmények tandíjának, beiratkozási módjának szabályozásáról a 2014/15-ös tanévre a 6. Rész 8. pontjának a köv.képpeni megváltoztatását: : A tandíjfizetést az 1 7 pontok alapján fizeti a diák törvényes képviselője és a felnött személy kéthavonta, vagy félévente előre az adott tanév 2. hónap 10. napjáig a MAI pénztárába vagy banki átutalással a MAI folyószámlájára: /0200 a diák nevével és a diaká születési adataival. Mellette: 9 egyhangúlag OZ 8/ z 10

10 Za: 9 - jednohlasne 102/8/2014 OZ schvaľuje finančnú dar pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 50,- Eur. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 102/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy 50,- Eur pénzbeli adományt a komáromi Jókai színház javára. 103/8/2014 OZ schvaľuje poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky vo výške 500,- eur pre žiadateľky Ivanky Elšíkovej. Za: 0, zdržal sa: 0, proti: 9 Nebolo schválené. 103/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy 500,- Eur egyszeri szociális juttatást a kérvényező Ivanka Elšíková számára. Mellette: 0, tartózkodik: 0, ellene: 9 Nem lett elfogadva. 104/8/ /8/2014 OZ schvaľuje poskytnutie zníženého školného Az Önkormányzat jóváhagyja a kérvényező od pre detí žiadateľky v bode 2./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. gyermekei rézsére a kedvezményes tandíjat Szept. 1-től a szociális SZB jegyzőkönyvének 2. pontja érterlmében. Za: 9 jednohalsne. Mellette: 9 egyhangúlag 105/8/2014 OZ berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Za: 9 - jednohlasne 105/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. Mellette: 9 - egyhangúlag V Dolnom Štále, dňa 9. septembra 2014 Alistálon, 2014.szeptember 9. Zapísala/lejegyezte: Renáta Józsaová... Overovatelia / Hitelesítők: Géza Németh... Tibor Ollé... OZ 8/ z 10

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 SP č. 2014/177 e.č. 1316 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03. 06. 2014 v zasadačke

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..- Zápisnica OZ č. 2/ 1/6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/ Spis č. / Ikt. sz./..- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2013 Strana 1 z 5 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4 Zápisnica OZ č. 4/ 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/ Spis č. / Ikt. sz.ou 275/-4 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ Zápisnica OZ č. 9 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-2074 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222- Zápisnica OZ č. 7/2 1/7 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2 Spis č. / Ikt. sz.2/222- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/66-... Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.2.2015 v

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án 1/2014 sz. az önkormányzati választások eredményéhez 1. Ing. Mgr. Finta Zoltán, a városi választási bizottság elnöke által

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

XXII. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XXII. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XXII. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 26-án (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno Mgr. Andruskó Imre Városi képviselő Rózsa utca1 945 01 Komárom Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje 54191/45142/OOP/2015 Komárno 2015. augusztus

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről 29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 11/2012 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik, 1 később érkezik) és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben