ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014"

Átírás

1 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní Poslanci obecného zastupiteľstva 1. MUDr. Bálintová Sylvia 2. Mgr. Csizmadia Zoltán 3. Kelová Eva 4. Németh Géza 5. Nagy Jozef prišiel neskôr 6. Ollé Tibor 7. Pintér Jozef 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezider Starostka obce : Csóka Éva Hlavný kontrolór : Ing. Török Jozef Ospravedlnení poslanci : --- Neospravedlnení poslanci --- Za obecný úrad : Józsaová Renáta, vymenovaná za zapisovateľku Pozvaní hostia: - Obyvatelia obce 1. Otvorenie zasadnutia Predsedajúci, Éva Csóka starostka obce oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané riadne a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien uznášania schopné. OZ súhlasilo s menovaním overovateľov Géza Németh a Tibor Ollé a s programom zasadnutia podľa pozvánky a) bez zmien b) so zmenami: zápisnica školskej komisie pri OZ v bode. 3 Felvéve az önkormányzat ülésén a községi hivatal tanácstermében, Szeptember 9-én Jelenlévők Önkormányzati képviselők: 1. Dr. Bálint Szilvia 2. Mgr. Csizmadia Zoltán 3. Keló Éva 4. Németh Géza 5. Nagy József később érkezett 6. Ollé Tibor 7. Pintér József 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezső Polgármester asszony: Csóka Éva Főellenőr: Ing Török József Igazoltan hiányzó képv.: --- Igazolatlanul hiányzó képviselők: --- Község hivatal képviseletében: Józsa Renáta - jegyzőkönyvvezetőnek kinevezve Meghívott vendégek: - Falu lakói 1. Az ülés megnyitása Az ülést vezető Csóka Éva polgármester asszony kijelentette, hogy az önkormányzat soron következő ülésének összehívása a község alapszabályzatának megfelelően időben, írásban történt meg. Továbbá megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 8 képviselő, tehát az önkormányzati ülés a SZNT 369/1990 sz. községi önrendelkezésről szóló törvényének hatályos változatával összhangban, annak 12. par. 2. bek. alapján határozatképes. Az ÖK egyetért a kinevezett a hitelesítőkkel: Németh Géza és Ollé Tibor és az ülés programjával a meghívó szerint: a) változtatások nélkül b) változtatással: iskolaügyi SZB jelentése a 3. pontban OZ 8/ z 10

2 Program 1) Megnyitó hitelesítők és jegyzőkönyvvezető kinevezése 2) Határozatok teljesítése 6/2014 sz. jegyzőkönyv alapján (7. ülés: ünnepi ÖK) 3) Iskolaügyi SZB jelentése 4) Kérvények: BLACK HAWK p. t.: bérleti szerződés hosszabbítása Kovács Szerén a községtől bérelt épület padlózatának felújítása, festés 5) Pénzügyi SZB jelentése kérvények, szerződésjavaslatok - HĚR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására - falunapi elszámolás - költségvetés teljesítése június 30.-hoz - a 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata 6) Egyéb, vita - főellenőr I. féléves jutalmazása - a községi vagyon fizikai leltárának elrendelése - helyhatósági választások (november 15.) HÉR-javaslat a helyi média és információs eszközök használatára a helyhatósági választás kampányidőszakában - a képviselők számának és a választókörzet számának meghatározása 7) Szociális SZB jelentése 8) Zárszó A módosított programmal 8 képviselő ért egyet, 1 tartózkodik 2. Határozatok teljesítése 77/6/ Az Önkormányzat tudomásul veszi az audítori jelentést a község 2013-as gazdálkodásához. 78/6/ Az Önkormányzat tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a község 2013-as évi zárszámadásához. 79a/6/ Az Önkormányzat feltétel nélkül jóváhagyja a község 2013-as évi zárszámadását és egész éves gazdálkodását 79b/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja a tartalék-alap képzését 1.715,- Eur-val, ami a 2013-as gazd. év maradványa, ill. többlete. 80/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t az oktatási intézmények tandíjának, beiratkozási módjának szabályozásáról a 2014/2015-ös tanévre a 6 rész 8. pontjában javasolt változással: A tandíjfizetést az 1 7 pontok alapján fizeti a diák törvényes képviselője és a felnőtt személy félévente előre az adott tanév I. félévének 10. napjáig a MAI pénztárába vagy banki átutalással a MAI folyószámlájára: /0200 a diák nevével, VS: a diák születési napja, hónapja, éve. Ezzel kapcsolatban p. a. elmondja, hogy ez a határozat módosításra szorul, mivel nem tartalmazza a kéthavi fizetési módot is. lásd a jóváhagyott határozatokat. 81/6/ Az Önkormányzat elnapolja a községi bérlakások bérbeadási feltételeiről szóló HÉR javaslatot, azzal, hogy először a pénzügyi SZB tárgyalja le lásd az 5. pontot 82/6/ Az Önkormányzat meghatalmazza Pavol Ďurišt, a helyi vadász-szervezet elnökét a falu tulajdonában lévő földekre szóló vadászati jog gyakorlására és a jogi képviseletre a tulajdonosok közgyűlésén, azzal a módosítással a 3. pontban, hogy ezt a meghatalmazást csak szervezeten belül adhatja tovább, és erről a tényről írásban kell értesítenie a község vezetőségét. 83a/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község díjának odaítélését Mgr. Lengyel Zsuzsanna és Mrhal Jiří részére. 83b/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község kitüntető díjának (kis dísztányér és oklevél) odaítélését: Lőrincz Roland, Takács Péter, Németh Géza, Mgr. Vendégh Emília, Mgr. Vendégh Erzsébet, Fazekas István, Bartalos Erzsébet és az alistáli Önkéntes tűzoltó testület részére. OZ 8/ z 10

3 83c/6/ Az Önkormányzat jóváhagyja Alistál község díjának (könyv és oklevél) odaítélését: Domonkos Gyula, Mgr. Hegyi Andrea, Viva la Musica kamarazenekar, Édes Édua, Kis Lázár Bence, Tomra Chiara, Vöröskereszt helyi szervezete részére. 3. Iskolaügyi SZB jelentése A szakbizottság javaslatát a Szeptember 8-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Kelo Éva, a SZB elnöke. Az oktatási intézmények vezetői beszámoltak a tanévkezdésről, a munkatervek előkészületeiről. Intézmény Osztályok száma Gyermekek száma Pedagógusok száma Kiszolgáló személyzet száma Óvoda 3 52 ( ) 6 3 Corvin Mátyás alapiskola Corvin Mátyás AI- napközi Református egyházi AI 79 Református egyházi AI - napközi 52 Iskolakonyha 255 étkező Művészeti alapiskola még tart a beiratkozás Az óvoda konyháját a nyár folyamán kifestették és a gazdasági részen javításokat végeztek. A nagy esőzések miatt a Corvin Mátyás AI valamennyi épülete beázott. A kisebb javításokat el tudják végezni, de sajnos a diákcentrum a művészeti alapiskola épületével nagyobb javítást igényelne. A református egyházi AI régi épületében a nyár folyamán felújításokat végeztek és 2 új tantermet alakítottak ki. Határozat: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 4. Kérvények 1. BLACK HAWK p. t.: bérleti szerződés hosszabbítása Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a p. t. bérleti szerződése szeptember 30-val lejár. A p. t. kérvényt nyújtott be a szerződés meghosszabbítására 5 évre az eddigi feltételekkel. A p. t. a 2008-as évtől működik. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Mgr. Csizmadia Zoltán képviselő megjegyzi, hogy az eddig kötött bérleti szerződések a p. t.-kal március 31-ig szólnak. Határozat: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 2. Kovács Szerén a községtől bérelt épület padlózatának felújítása, festés A kérvényező a község épületét (Família élelmiszerüzlet) 1996-os évtől bérli. A mai napig az épület karbantartását, javítását ő végezte el saját költségére. Mivel az egészségügyi szervek ellenőrzést végeztek az üzletben és az előírásoknak nem megfelelő feltételeket találtak, így a bérlő a községhez fordult a nagyobb javítások elvégzése érdekében: padlózat cseréje csempézett felületre, raktárajtó és szociális helyiségek ajtajának cseréje, a használaton kívüli sziréna eltávolítása, festés és az elektromos vízmelegítő cseréje. Előzetes árkalkuláció alapján ez a felújítás 1.064,- Eur-ba kerülne. Csóka Éva, p. a. javasolja, hogy az elektromos vízmelegítő cseréjét a bérlő oldja meg saját költségére. A felújítás többi költségét pedig a 2015-év bérleti díjának magasságában, ami 946,- Eur. Határozat:. Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. OZ 8/ z 10

4 5. Pénzügyi SZB jelentése kérvények, szerződésjavaslatok, HÉR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására, falunapi elszámolás, költségvetés teljesítése június 30.-hoz és a 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata A szakbizottság javaslatát a augusztus 19-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Zsemlye Dezső, a SZB elnöke. 1. Csóka Diana kérvénye gázkazán és tűzhely cseréjére a felistáli bérlakásban A SZB elnöke elmondja, hogy a gázkazán javítása megtörtént. Csóka Éva p. a. hozzáteszi, hogy a tűzhely cseréje pedig folyamatban van. 2./ DAN SLOVAKIA Agrar r. t. kérvénye mezőgazdasági földterület bérlésére A bérelt területek a tőnyei kataszter 1159, 1338 és 1340 sz. parcellái lennének 1,0217 ha összterülettel 143,03 Eur éves bérleti díj fejében. Szerződésjavaslat mellékelve. 3./ AGROECO k. f. t. kérvénye földterület megvételére A vállalat elkerített telephelyén 574 m² földterület a község tulajdona: felistáli kataszter 482/2, 483/2 485/1 sz. parcellái az E regiszterben ezt szeretnék megvásárolni 5,- Eur/m² áron. A vevő térítené a becslés és a kataszteri beírás költségét. Szerződésjavaslat mellékelve. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a szerződéshez szükséges egy nyilatkozat, mivel eddig ezeket a területeket a DAN SLOVAKIA Agrar r. t. használta. 4./ Területrendezések a Hídvég utcában Azok a személyek, akik a község területét használják a Gárdony utca felőli oldalon, már írásban kinyilvánították területvásárlási szándékukat. A felmerülő kiadásokat a szétméretett terület nagyságához mérten arányosan átvállalják. Csóka Éva p.a. elmondja, hogy Marczell Attila lakos/tulajdonos is már írásban meg lett szólítva egyenlőre még nem válaszolt. 5./ Területcsere az alistáli közbirtokosságal A területcsere a Gárdony utca végén lévő 1 építkezési telekre vonatkozna. Felajánlották a tulajdonukban lévő szennyvíztisztító-átdobó állomás alatt lévő területeket, valamint a Hunyadi Mátyás utcai játszóparkban található szociális épület alatti földterületet, összességében: 639 m²-t. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a közbirtokosság jogi átalakuláson esett át a vezetőség több jogkörrel rendelkezik. Nagy József képviselő javasolja, hogy az önkormányzat az alistáli közbirtokosság vezetőségével külön tárgyaljon a területek cseréjével kapcsolatban. 6./ Nyárasdi horgászszervezet kérvénye vízfelület és tópart bérlésére A horgászszervezet a felistáli kataszterben kérné vízfelület és tópart bérlését horgászati célokra. A SZB javasolja a 2480, 2479 és 2513 sz. parcellák bérbeadását m² nagyságban 5 éves időtartamra. Szerződésjavaslat mellékelve. 7./ HÉR-javaslat a bérlakások bérleti feltételeinek módosítására Az ÖK a 81/6/2014 sz. határozat alapján ismételten foglalkozik a HÉR javaslattal a községi bérlakások bérleti feltételeinek módosítására: kauciófizetés 6 hónapra és nem 1 évre, és a bérleti díj ÖK-i jóváhagyása. Az ÖK külön fog ezzel a tárgykörrel foglalkozni. 8./Falunapi elszámolás A SZB a jövőre nézve javasolja 220 db futalistás póló megrendelését és előzetes árkalkuláció elkészítését a falunapi kiadásokra. 9./ Költségvetés teljesítése június 30-hoz A SZB 2 ülésen elemezte a költségvetés teljesítését, merítését. Ismételten előkerül a kultúr és sportközpont nyílászárónak cseréje. A SZB elnöke ismételten elmondja, hogy erre a munkára az ÖK nem adott jóváhagyást a polgármester asszonynak, a munkát mégis elvégeztette és a számlákat kifizettette. OZ 8/ z 10

5 Csóka Éva p. a. is ismételten elmondja, hogy a képviselőknek tudomásuk volt az egész ügyről csak a szerződés megkötését nem hagyták jóvá. Az idei költségvetés beruházási részén volt/van betervezve erre a munkára a pénzösszeg. Azt is elmondja, hogy a pénzügyminisztériumhoz benyújtott pályázat, amit az ISTER vállalat dolgozott ki - február 14-én lett postázva. Sajnos a kiértékelése még a mai napig nem történt meg. Nagy József képviselő kéri a főellenőrt, hogy foglaljon állást ebben az ügyben. Községünk főellenőre érdemben nem akar állásfoglalást adni. Ebben a témában hosszas vita indul a képviselők és a polgármester asszony között. 10./ A 2014-es év költségvetésének I. módosítási javaslata A SZB aprólékosan elemezte a javasolt változtatásokat. A községi hivatal javaslatához csatolták a SZB javaslatát. Csóka Éva p. a. szavazást kezdeményez először a községi hivatal által javasolt módosításra: Szavazás eredménye: Mellette: 2, ellene: 4, tartózkodik: 3 a javaslat nem lett határozat Az ÖK a községi hivatal és a pénzügyi SZB közös javaslatát fogadja el. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Bartalos Erzsébet lakos megjegyzi, hogy a község főellenőrének írásos állásfoglalást kellett volna benyújtania a költségvetés teljesítéséhez és a módosítási javaslathoz is. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 6. Egyéb, vita 1./Főellenőr I. féléves jutalmazása A képviselők titkos szavazással hozzák meg a döntést. A jutalom magassága 0-30% lehet a féléves fizetéséből. Csóka Éva p.a. javasolja, hogy a főellenőr pótolja az írásos állásfoglalástokat a költségvetés teljesítéséhez és I. módodosítási javaslatához. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 2./ A községi vagyon fizikai leltárának elrendelése Csóka Éva p.a.elrendeli a községi vagyon fiziaki leltárának elvégzését 2014 november 3-tól legkésőbb november 10-ig a vagyon nyilvántartás október 31-i állapotához. Határozatok: Jóváhagyott határozat a jegyzőkönyv végén. 3./ Helyhatósági választások (november 15.) Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a helyhatósági választásokkal összefüggően HÉR-t kell hozni a helyi média és információs eszközök használatára a helyhatósági választás kampányidőszakában (javaslat mellékelve), valamint dönteni kell a képviselők számának és a választókörzet számának meghatározásában is. Csóka Éva p. a. szavazást kezdeményez a képviselők számának meghatározását illetően: az ÖK 7 képviselőből álljon. Szavazás eredménye: mellette: 2, ellene: 7, tartózkodik: 0 a javaslat nem lett határozat Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 4./ ECORI p. t. beadványa a másodlagos hulladék (gépjárművek akkumulátorai) utcai gyűjtésével kapcsolatban ECORI p. t. elnöke, Szűcs Éva elmondja, hogy már a tavalyi évben is kérték, hogy a község vezetősége foglalkozzon a másodlagos hulladék utcai gyűjtésének megakadályozásával. Tudomása szerint a beadványukkal egyik SZB sem foglalkozott. Csóka Éva p. a. elmondja, hogy az öko-udvar átveszi a használt akkumulátorokat. Ha a lakosság észleli az utcai felvásárlást, a nagymegyeri rendőrségre lehet telefonálni. 5./ Szűcs Éva beadványa a vasúti közlekedés és a vasútállomás környékének jobbítására A lakos személyesen is elmondja problémáit és javaslatait, de várja a falu vezetőségétől az elképzelést a hiányosságok kiküszöbölésére: - vasútállomás elérhetősége/megközelítése a faluból - vasútállomás rendezetlen, elhanyagolt környéke OZ 8/ z 10

6 Csóka Éva p. a. elmondja, hogy tavaly ősszel a község dolgozói kiirtották a gazt és a kátyúkat is próbálták kijavítani. Sajnos a magyar nyelvű vasútállomást jelző tábla kihelyezését elutasították. Egyenlőre a REGIOJET vállalat felmérést készít az állomások állapotáról. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Szűcs Éva lakos, kérdezi Nagy József képviselőt, mint a mezőgazdasági SZB elnökét, hogy mivel foglalkozott a bizottság az eddigi ülésein. Nagy József képviselő elmondja, hogy a SZB-ra osztott feladatokkal, valamint beadványokkal foglalkoztak. Konkrétum nem hangzik el. 6./ HÉR módosítás az oktatási intézmények tandíjának szabályozásáról a 2014/15-ös tanévre Csóka Éva p. a. javasolja, hogy a 80/6/2014 sz. ÖK határozattal elfogadott HÉR 6. részének 8. pontját változtassa meg a köv. képpen: Príspevok podľa odseku 1 až 7 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvojmesačne alebo polročne dopredu do 10. dňa druhého mesiaca v danom školskom polroku... 7./ Jókai Színház támogatási kérvénye Csóka Éva p. a. elmondja, hogy a komáromi Jókai Színház támogatási kérelemmel fordul az ÖK felé. 8./ Elšíková Ivanka támogatási kérelme Alistáli lakosunk nehéz anyagi szükségletében fordul az ÖK felé szociális támogatást kérne. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. Kérdések, hozzászólások megjegyzések: Kiss Dezső lakos kérdezi, hogy mikor lesz a CMAI nagykapuja helyreállítva Csóka Éva p. a. elmondja, hogy az építkező Horváth Péter vállalta a CMAI nagykapujának rendbehozatalát, a járda és út rendberakását. Több alkalommal szólította fel a tulajdonost-építkezőt, de sajnos csak az ígéret szintjén vagyunk most is. Ha ez nem sikerül hamarosan, kénytelen lesz a falu dolgozóival rendbe hozatni, de sajnos most az alistáli temetőben a vízvezeték kijavításán dolgoznak. 7. Szociális SZB jelentése A szakbizottság javaslatát a augusztus 19-i jegyzőkönyve (mellékelve) alapján előterjeszti Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke. Foglalkoztak a beérkezett támogatási kérelmekkel (kedvezményes tandíj), valamint tájékoztatást kaptak a Nagyszombat megyéhez benyújtott ápolószolgálati kérvény benyújtásáról. Ehhez kapcsolódva Csóka Éva p. a. elmondja, hogy kérvényünket jóváhagyták: 5 munkahelyre kapnánk 2020-as évig támogatást. Határozatok: Jóváhagyott határozatok a jegyzőkönyv végén. 9. Zárszó Csóka Éva p. a. megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. Uznesenia obecného zastupiteľstva na 8. zasadnutí dňa 9. septembra 2014 Önkormányzati határozatok a 8. ÖK ülésen, szeptember 9-én 85/8/2014 OZ berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ. Za: 9 - Jednohlasne 85/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. Mellette : 9 Egyhangúlag OZ 8/ z 10

7 86/8/2014 OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy s n. o. BLACK HAWK na 5 rokov od do Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 86/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés meghosszabbítását a BLACK HAWK p.t.-val 5 évre: től ig. Mellette: 7, ellene: 0, tartózkodik: 2 87/8/2014 OZ schvaľuje rekonštrukciu budovy terajšej Família potraviny pre žiadateľky Sereny Kovácsovej, na základe cenovej kalkulácie do výšky ročného nájomného: 946,- Eur na rok 2015 s kompenzáciou. Za: 9 - Jednohlasne 87/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a mostani Família élelmiszerüzlet felújítását a kérvényező Kovács Szerén számára az árajánlat alapján, a 2015-ös évi bérleti díj magasságában, ami 946,- Eur. Mellette: 9 Egyhangúlag 88/8/2014 OZ schvaľuje predloženú nájomnú zmluvu na prenájom poľnohosp. pôdy v k. ú. Tőnye č. p. 88/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a beterjesztés alapján a tőnyei kataszter 1159,1338 a 1340 vo výmere 1,0217 ha pre 1159, 1339 és 1340 sz. parcelláira 1,0217 ha DAN SLOVAKIA Agrar, a. s. Za: 9 - Jednohlasne terjedelemben a DAN SLOVAKIA Agrar, r. t. részére. Mellette: 9 Egyhangúlag 89/8/ /8/2014 OZ schvaľuje predaj ornej pôdy pre Az Önkormányzat jóváhagyja a földterületek AGROECO, s.r.o., v k. ú. Horný Štál č. parc. 482/2, 483/2 a 485/1 vo výmere 574,08 m² za 2.870,40 Eur, ak do obdrží potrebný dokument k predaji od terajšieho užívateľa. Poplatky za ocenenie pozemkov a zápis do katastra hradí kupujúci. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 eladását az AGROECO, kf.t. részére, a felistáli kataszter 482/2, 483/2 és 485/1 sz. parcellákat 574,08 m² összterülettel 2.870,40 Eur értéken abban az esetben, ha ig megkapja a szükséges iratot az eladáshoz a jelenlegi használótól. A becslés és kataszteri beírás költségét a vevő téríti. 90/8/ /8/2014 OZ schvaľuje zvolávanie samostatného Az Önkormányzat jóváhagyja külön önkormányzati rokovania do s predsedníctvom ülés összehívását az alistáli közbirtokosság dolnoštálskeho urbariátu kvôli zámeny vezetőségével a földterületek cseréjével pozemkov. Za: 9 - Jednohlasne kapcsolatban október 15-ig. Mellette: 9 Egyhangúlag OZ 8/ z 10

8 91/8/2014 OZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s MO Slovenského rybárskeho zväzu v Topoľníkoch na prenájom parc.č. 2480, 2479 a 2513 v k.ú.horný Štál, na 5 rokov, ako rybárksy revír s tým, že užívanú nehnuteľnosť sa budú udržiavať v poriadku. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 91/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a nyárasdi horgászszervezettel a felistáli kataszter 2480, 2479 és 2513 sz. parcelláira 5 éves időtartamra, mint horgászterületre, azzal a feltétellel, hogy a területet rendbe fogják tartani. 92/8/2014 OZ odloží rokovanie do vo veci 92/8/2014 Az Önkormányzat elnapolja a községi bérlakások zmeny VZN o podmienkach nájmu obecných bérbeadási feltételeiről szóló HÉR javaslat bytov na území obce Dolný Štál Za: 9 - jednohlasne megtárgyalását október 15-ig. Mellette: 9 - egyhangúlag 93/8/2014 OZ berie na vedomie vyúčtovanie nákladov obecných dní. Za: 9 - jednohlasne 93/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi a falunapi elszámolást. Mellette: 9 - egyhangúlag 94/8/ /8/2014 OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k Az Önkormányzat jóváhagyja a költségvetés teljesítését június 30-hoz. Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 1 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní. Mellette: 5, ellene: 2, tartózkodik: 1 1 képviselő nincs jelen a szavazásnál 95/8/2014 OZ schvaľuje I. úpravu rozpočtu roka 2014 na základe spoločného návrhu OcÚ a finančnej komisie pri OZ. Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 2 95/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a 2014-es év költségvetésének módosítását a községi hivatal és pénzügyi SZB közös javaslata alapján. Mellette: 5, ellene: 2, tartózkodik: 2 96/8/2014 OZ schvaľuje odmenu hlavného kontrolóra vo výške 5,55 % z hrubej mzdy za I. polrok 2014 Za: 9 - jednohlasne 96/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy a főellenőr részére 5,55 %-os jutalmat a féléves bruttó béréből. Mellette: 9 - egyhangúlag OZ 8/ z 10

9 97/8/2014 OZ ukladá hlavnému kontrolórovi, aby písomne podal stanoviská k plneniu rozpočtu k a k I. úpravy rozpočtu roka /8/2014 Az Önkormányzat feladatul adja a főellenőrnek írásos állásfoglalások benyújtását a költségvetés június 30-ai teljesítéséhez és a 2014-es év költségvetésének I. módosításához Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 98/8/2014 OZ súhlasí s vykonaním fyzickej inventúry obecného majetku k stavu v období: od do Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 98/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a községi vagyon fizikai leltárának elvégzését október 31-i állapothoz november 3-tól november 10-ig. 99/8/2014 OZ schvaľuje VZN pre určenie prístupu k 99/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t a helyi hromadným informačným prostiredkom v média és információs eszközök használatára a období volebnej kampane podľa návrhu. helyhatósági választás kampányidőszakára a beterjesztés alapján. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 100/8/ /8/2014 OZ podľa 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O Az Önkormányzat a SZNT 346/1990 sz. voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení helyhatósági választásokról szóló törvény 9 -a neskroších predpisov určí, že počet OZ v értelmében jóváhagyja, hogy az alistáli Dolnom Štále bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Za: 7, proti: 2, zdržal sa: 0 önkormányzat 9 képviselőből álljon, akiket 1 választási körzetben lehet megválasztani a község területén. Mellette: 7, ellene: 2, tartózkodik: 0 101/8/2014 OZ schvaľuje zmenu v čl. 6 bod 8 vo VZN o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, na úhradu školného a stravného v ZŠ, MŠ, ŠD, ZUŠ a ŠJ v školskom roku 2014/15: Príspevok podľa odseku 1 až 7 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvojmesačne alebo polročne dopredu do 10. dňa druhého mesiaca v danom školskom polroku do pokladne ZUŠ alebo bankvoým prevodom na príjmový účet ZUŠ č /0200 s uvedením mena deťaťa VS: ddmmrr narodenia dieťaťa 101/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagyja a HÉR-t az oktatási intézmények tandíjának, beiratkozási módjának szabályozásáról a 2014/15-ös tanévre a 6. Rész 8. pontjának a köv.képpeni megváltoztatását: : A tandíjfizetést az 1 7 pontok alapján fizeti a diák törvényes képviselője és a felnött személy kéthavonta, vagy félévente előre az adott tanév 2. hónap 10. napjáig a MAI pénztárába vagy banki átutalással a MAI folyószámlájára: /0200 a diák nevével és a diaká születési adataival. Mellette: 9 egyhangúlag OZ 8/ z 10

10 Za: 9 - jednohlasne 102/8/2014 OZ schvaľuje finančnú dar pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 50,- Eur. Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 102/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy 50,- Eur pénzbeli adományt a komáromi Jókai színház javára. 103/8/2014 OZ schvaľuje poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky vo výške 500,- eur pre žiadateľky Ivanky Elšíkovej. Za: 0, zdržal sa: 0, proti: 9 Nebolo schválené. 103/8/2014 Az Önkormányzat jóváhagy 500,- Eur egyszeri szociális juttatást a kérvényező Ivanka Elšíková számára. Mellette: 0, tartózkodik: 0, ellene: 9 Nem lett elfogadva. 104/8/ /8/2014 OZ schvaľuje poskytnutie zníženého školného Az Önkormányzat jóváhagyja a kérvényező od pre detí žiadateľky v bode 2./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. gyermekei rézsére a kedvezményes tandíjat Szept. 1-től a szociális SZB jegyzőkönyvének 2. pontja érterlmében. Za: 9 jednohalsne. Mellette: 9 egyhangúlag 105/8/2014 OZ berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Za: 9 - jednohlasne 105/8/2014 Az Önkormányzat tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. Mellette: 9 - egyhangúlag V Dolnom Štále, dňa 9. septembra 2014 Alistálon, 2014.szeptember 9. Zapísala/lejegyezte: Renáta Józsaová... Overovatelia / Hitelesítők: Géza Németh... Tibor Ollé... OZ 8/ z 10

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

Hodosban jártak a hodosiak

Hodosban jártak a hodosiak Význam málotriednej školy Výchova a vzdelanie je investícia do jednotlivca, ktorá prináša úžitok rovnako ako iná kapitálová investícia Sú rodičia, ktorí svoje deti zapíšu do plnoorganizovaných škôl len

Részletesebben

Í Á Á É ö ö ö ö ö ű ü ö ű ű ű ö ö ö ü ö ü í ü í í í ü í ü Á ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ö ö ü ö ü í ö ü ű ö ü ö ü í ö í ö ű ű ö ö ú ö ü ö ű ű ű í ö ű í ű ö ű ü ö í ű í í ö í ö ö Ó Í ö ű ű ű ű í í ű ű í í Ü ö

Részletesebben

ü É Í ü ü ü Í ü ű ü ü ü ű ü ű ű ű ü ü ü ű ü Í ü ű ü ü ü Ű Í É É Á Ő Á Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á Í Á Á Í Í ű Á É É Á Á Ö Í Á Á Á Á Á É Á Á Ó ű Í ü ü ü ű ű ü ü ű ü Á ü ű ü Í Í Í ü Í Í ű ű ü ü ü ü ű ü ű ü ü

Részletesebben

Ű Í ó Ü Ö Á Á Ó Ö Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Á Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Í Í Á Í Í Ü Í Í Ü Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ő Ö Á ÁÍ Á Ü Ü Á Í Ü Í Á Ü Á Í ó Í Í Ü Ü ő Í Ü Ű Ü Ü Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Ü Á Ü Ö Á

Részletesebben

ű í ú ü Á ü ü ü ü ü É É É Ü í ü Á í í ű í ú É É É Ü Í í í í Á í í Á í Á Í É Ő Ú ú Ú í í í íí í ú í í Í í Í Í É í í Í Í í ú í ü Ó í Í ú Í Í ű í ű í í í Í É Ü ű í ü ű í ú É É É Ü ű í í í í ü í Í í Ú Í í

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

H o d o s A. Szeptembertől újabb kiselsősök V septembri čakáme nových prváčikov. u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m

H o d o s A. Szeptembertől újabb kiselsősök V septembri čakáme nových prváčikov. u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m ...a mi falunk V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník VI. ročník/2.číslo H o d o s A hodosi önkormányzat információs havilapja, 2012. február VI. évfolyam/2.szám Mond, te kit választanál? Angyal

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

... a m i f a l u n k Az önkormányzati választások eredményei (2010. november 27.)

... a m i f a l u n k Az önkormányzati választások eredményei (2010. november 27.) B e k ö s z ö n t ő... A n g y a l S á n d o r Változások mindig és minden korban voltak. Most időszerűvé vált ez a változás a községben is. Amikor a polgármester úr megkért, hogy szerkesszem a falu újságát,

Részletesebben

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott...

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott... Húsvét ünnepe Minden évszaknak megvan a maga szépsége, varázsa, így a télnek is, de tudjuk, hogy így vagy úgy, előbb-utóbb át kell hogy adja a helyét az újabb évszaknak, a tavasznak! A tavasz, a kikelet

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo H o d o s... a m i f a l u n k A hodosi önkormányzat információs havilapja 2011. december V. évfolyam/12. szám Kellemes ünnepeket és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/10.číslo

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/10.číslo Gondolatok Halottak Napjára A napokban mindenki kilátogat a temetőbe, rendezgeti halott hozzátartozóinak sírhalmait, és az egész évben nagy odafigyeléssel gondozott virágaival díszíti azokat. Itt merül

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül Egy év távlatában... Balódi László, polgármester 2011. november 27-én eltelik egy év az önkormányzati választások óta, melyek eredménye visszaigazolta, hogy községünk lakosai igénylik a változást. Az első

Részletesebben

Az ovibál hatalmas sikere

Az ovibál hatalmas sikere A mai nehéz gazdasági helyzetben, mint tudjuk, egyre nehezebb a községnek fenntartania intézményeit. Ilyen a helyi óvoda is, amelyet a falu legkisebbjei, a jövő nemzedéke látogat. A hodosi óvoda magas

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 1 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Kelt 1990.

Részletesebben

JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK

JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK Július December 2013 14. kiadás december 2013 Kiadta Mihályi Gábor polgármester &Községi Hivatal Feled Sobotská 10, 980 02 Feled polgármesterének köszönt

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 2/2015 Ročník 14 II.Q 2015 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Zo zasadnutiach obecného

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Trnovecké Noviny. 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci trnovec nad Váhom. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Ročník XVIII.

Trnovecké Noviny. 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci trnovec nad Váhom. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Ročník XVIII. Ročník XVIII Číslo 3 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Máj - Jún 2013 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci trnovec nad Váhom Život obce 900 rokov obce SRZ Trnovec Život obce Deň detí

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Tanuló neve: Alföldi Bence Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000002 Tanuló neve: Balatoni Márton Tanuló osztálya: 5.B Tanuló oktatási azonosítója: 70000000019 Tanuló neve: Bicskei

Részletesebben

2/18022015 sz. HATÁROZAT Muzsla község képviselőtestülete 2. tanácskozásáról 2015. 02.18

2/18022015 sz. HATÁROZAT Muzsla község képviselőtestülete 2. tanácskozásáról 2015. 02.18 2/18022015 sz. HATÁROZAT Muzsla község képviselőtestülete 2. tanácskozásáról 2015. 02.18 Muzsla község képviselőtestülete 2. tanácskozásán a jóváhagyott napirend értelmében elfogadta az alábbi határozatot.

Részletesebben

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec OBSAH Z mimoriadneho zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelenci... 4-9 Vyhodnotenie prác pracovníkov... 10-13 Ďalší

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

SILVESTER 2014 Privítajme Nový rok 2015 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom!

SILVESTER 2014 Privítajme Nový rok 2015 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom! Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné sviatky plné štastia, pohody a šťastlivý nový rok praje cteným čitateľom

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 Maraton nő 1 495 Zöld Éva Team Econix-CR Felnőtt 3:58:19 2 451 Miklós Anna Felnőtt 3:59:10 3 445 Makay Judit Felnőtt 4:31:45 4 482 Szabóné Szeibert Krisztina Max125 SC

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B Kód žiaka: Základná škola: Počet bodov: 1. A válaszba írd be, hogy az

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 6 Ročník 10 JÚN 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET:

HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET: 2014. 10. 14. 19. szám HIRDESSEN AZ INFO-ZÓNÁBAN, HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET: regionálne informačné noviny - regionális információs lap +421 905/525 080 +36 30/439 7705 2 Révkomáromban és kör nyékén 30.000 háztar

Részletesebben

ö ę ő ź ő Í ĺ ő ľ ő ľ ĺ ľ ľ ő ü ő ľ ĺ Ö ľ ö ź ľ ü ź ő ö ü É Íľ É Éľ Ü Ü Á ž É Íľ Á ĄľÉ É ĺéá Üľ É Ü É É Á ľ ľé ľ ĺ ľ ü Í ĺ źł ľ ď ź ő ő ő ü źä ľł ő ő ö Á ö ĺ ö ö ö ľ ő ő ź ź ź ę ő ĺ ź ź ö ö ő ő ő ľ ő ľ

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ü ü ü ú í ü ĺ ü ĺĺ đ ź ö ö ö ę í ö đ ü Í Ü ĺĺ ű ĺ Ü ĺ ö ü ź Ü Ü í í Ü ń í ź ü ĺ ĺ ö ü í Á ö Ĺ ü ü źĺ ü ö ö ź ĺ ĺ í Ü ö ú ĺ ö ü í ĺ ü í ź ĺ ł ĺ Ĺ í í í ö ü í í ĺ í ĺ ü ü í Ĺ ń ĺ ť ú ü í ĺ É Í É í íĺ í í

Részletesebben

DVOJMESAČNÍK OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM. Ročník XVI. Číslo 1 JANUÁR FEBRUÁR 2011 Zdarma

DVOJMESAČNÍK OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM. Ročník XVI. Číslo 1 JANUÁR FEBRUÁR 2011 Zdarma TRNOVECKÉ NOVINY DVOJMESAČNÍK OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM Ročník XVI. Číslo 1 JANUÁR FEBRUÁR 2011 Zdarma Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

IV. ročník TÉL - ZIMA

IV. ročník TÉL - ZIMA VÍZKELETI ÚJSÁG OBECNÉ NOVINY 2015. január - január 20154 IV. ročník 1. číslo Cena 0,- Ára 0,- TÉL - ZIMA TARTALOM Polgármesterünk beszámolója Községi hírszolgálat A 2014. nov. 15-i helyhatósági választások

Részletesebben

A szökőkút is a névjegykártyánk

A szökőkút is a névjegykártyánk jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

ą Á ĺó Á Á Ü Á Á Ü Á í ĺ ű Ü ő ó ę ú ö í í Ü í í ĺ í í í í Ü ĺ ó ł ő ö ö ó í í ó ő ĺ ů í ę ĺí ü ü Ĺ ü ő í ó ó ő ĺ ő ĺ ü ő ő ü ĺ ó ö Ü ő ő ő ĺ ő ó ĺ ő ę ő Í í ń źů í ü ź ö ü Í Í ńź ő ü ő ź ó ö ö ź ő ő

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ľ ü Ü Ü ĺ ü ő É ü ľ ĺ ľ ł ľĺ ľ íľ í ő ő ü ź ő í ľ í ü ľ ö Í ü ü ó đ ő öĺ ľĺ ó ő ő ő ľ ľü ź źąź í ö ľ ó ľ ö ő ĺ ö ů ů Í ő äí ľ ľ ó ó ó ĺ ü ą ľ ó ó ó ą ő ö ý í ĺź í ö ü ľó í ł ó í ü ĺź í ő ő

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

XXIV. FARMER-EXPO, DEBRECEN

XXIV. FARMER-EXPO, DEBRECEN 15. augusztus 21. Név: Fábián István Cég: Berettyómenti Mg. Zrt., Esztár Neve: VAKSI Száma: 3187729632 Katalógus szám: HF-T 264 16 17 Elért pontszám (I-V.): 93 Köridő: 0:02:16mp. Büntetőpont: 0mp. 1 p.=

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Matematický klokan. knižné okienko zo školy. Variete karlson. Ročník XVIII. Marec - Apríl 2013

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Matematický klokan. knižné okienko zo školy. Variete karlson. Ročník XVIII. Marec - Apríl 2013 Ročník XVIII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2013 Variete karlson Kráčali sme v jedno piatkové ráno do našej milovanej školičky a hovorili sme, čo nás asi dnes čaká.

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km 4.Sülysápi utónap 2010. május 9. Ovi futás 310m em Hely név lakhely Lány Pilisi ruzsina Sülysáp Szabó Hanna Sülysáp Motolai Eszter Sülysáp iú erenc Péter Sülysáp Panyi Benedek Sülysáp Suvada Bence Sülysáp

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

VIII. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2007.04.28 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (52 nevezés) Jurandori Mini Fiú (5 nevezés) I. Dinnyés Roland TATAMI CENTRUM Hetényi dojo II. Göbölyös Márk III. Göbölyös Ákos IV. Dobos István Jurandori Mini

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Á Ü ő Ü ő Í Ü Í Í ő ő ő ő ő Ü Á ő Á É Í Í Í Í ő Í Ö Í Í ő Í Í Í ő Í ő Í Í ő Í Á Í Í Í Í Í Ü Ü Í Í ő Í Í ő Á Í Í Í ő Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í Ö Í Í Í Í ő Í Í Ú Ö Í ő Í Í ő őé Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í ő Í Í Í ő ő

Részletesebben

Ő Ü É ő ő ö ö ö ö ď ó Í ö ö đőđ ú í ó ű ő í ú í đ ó ő ö í ź í ó ó ź í í Ąí ö í ő ź ź ö ű í ő ö í ö ü ő í ő ő í ó ő ę í í ü í ö Ĺ ó í ę ő ö ő í ü ó ö ö ó ę ő ú đí őő ü ź í ü ö ö í ö ö ő ö ő ő í í Ą ł Ő

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Slávnostné otvorenie školského roka 2014-15. šarkaniáda. Ročník XIX. September - Október 2014

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Slávnostné otvorenie školského roka 2014-15. šarkaniáda. Ročník XIX. September - Október 2014 Ročník XIX Číslo 5 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom September - Október 2014 Slávnostné otvorenie školského roka 2014-15 Základná škola Najroztomilejšie zvieratko SRZ Trnovec Základná

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben