Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania"

Átírás

1 IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo svojom Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Využime tieto krásne sviatky na utuženie rodinných pút a vybudovanie vzájomných dobrých vzťahov. Zároveň každému prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku! A magam és az önkormányzat nevében kívánok Önöknek szeretetben, békében és örömben átélt karácsonyi ünnepeket. Használjuk ki e meghitt ünnepet a családi kötelékek erősítésére, az egymás közti jó viszony kiépítésére. Egyúttal kívánok mindenkinek boldog és sikerekben gazdag új esztendőt! Szőcs František starosta obce Szőcs Ferenc polgármester Spolunažívajme v láske Samospráva obce pozvala obyvateľov na mikulášsku a adventnú slávnosť, aby sme spolu zapálili adventnú sviečku, spolu obdivovali drevený betlehem v životnej veľkosti, ktorý vyrezal Laci Vas, aby sme si spolu zaspievali a spolu zajedli pagáče a medovníčky s horúcim vareným vínom a teplým čajom. K slávnostnej atmosfére prispel každý tí, ktorí predniesli kultúrny program, organizátori, predavači i tí, ktorí prišli do centra obce. Aj Mikulášovia boli hneď dvaja. Boli unavení síce nie peši, ale na koči ťahanom koňmi celé poobedie nosili darčeky deťom -, ale medzi deťmi neexistuje oddych, brali ich na ruky, nechali, aby ich potiahli za bradu. Tretím Mikulášom bol pán farár, ktorý požehnal adventný veniec a následne starosta obce František Szőcs zapálil druhú adventnú sviečku. Žiaci miestnych škôl recitovali, spievali a vystúpili aj členovia znovuvytvoreného skautského oddielu pod vedením Tibora Bokora a slovenský a maďarský ženský spevácky súbor. Na večernom Mikulášskom plese organizovanom občianskym združením Helios Spes sa podarilo vyzbierať 200 eur a za obrovský kôš sladkostí, ktoré organizátori rozdajú deťom v núdzi. - Reni Árvai prezradila, že za vstup sa zbieralo po 2 eurá a balíček sladkostí, ale každý toho priniesol viac a je dojímavé, aký má mládež pozitívny prístup ku charite. -bk- Szeretetben összefogni Mikulás és karácsonyváró ünnepségre invitálta a község önkormányzata a lakosokat, hogy együtt gyújtsuk meg az adventi gyertyát, együtt csodálkozzunk rá Vas Laci életnagyságú, faragott betlehemére, együtt énekeljünk és együtt fogyasszuk a pogácsát és mézeskalácsot gőzölgő forralt borral, teával. Mindenki hozzátett az ünnephez - akik a kultúrműsort adták, akik szervezték, az árusok és azok is, akik kilátogattak a főtérre. Mikulásból is volt mindjárt kettő. Fáradtak voltak - bár nem gyalog, de lovaskocsival hordták szét délután az ajándékot a gyerekeknek -, de a gyerek közt nincs pihenés - ölbe vették a kicsiket, hagyták, hogy a szakállukat huzogassák. A harmadik Mikuláš, a plébános úr volt, aki áldást mondott, majd Szőcs Ferenc polgármester meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját. Az óvoda és az iskolák diákjai szavaltak, énekeltek, felléptek a nemrég újjászerveződött cserkészcsapat tagjai is Bokor Tibor vezetésével, valamint a szlovák és magyar asszonykórusok. Az esti Mikulás bál a Helios Spes szervezésében 200 euró bevételt és hatalmas kosárnyi édességet eredményezett, amit a szervezők a rászoruló gyerekek között osztanak szét. - Árvai Reni elmondta, a belépti díj 2 euró és egy csomag édesség volt, de mindenki többet hozott és megható, hogy a fiatalok milyen lelkesek a jótékonykodás terén. -bk-

2 VECI VEREJNÉ KÖZÜGYEK Starosta František Szőcs o investíciách realizovaných v poslednej dobe Kamerový systém a hliadková služba V dnešnej dobe okrem nášho zdravia venujeme zvýšenú pozornosť aj nášmu bezpečiu. Niet sa ani čo čudovať, veď klamanie a okrádanie čestných ľudí je čoraz častejšie a robí sa stále prefíkanejším spôsobom. Okrem toho nie je zriedkavý ani vandalizmus, čiže páchanie škôd na súkromnom alebo verejnom majetku. Predvídavé rodiny a tí, ktorí už zle pochodili, chránia svoj majetok a nehnuteľnosti vlastným bezpečnostným systémom. Naša obec, dodržiac svoj sľub, bezpečie svojich obyvateľov tiež pokladá za dôležité a preto dala v obci namontovať kamerový bezpečnostný monitorovací systém. Nosné stĺpy sú už na mieste, takže sa blížime k momentu, kedy budeme môcť cez monitory sledovať prípadné nežiadané diania. 7 kamerami budeme sledovať premávku v našej obci, kiržovatku, cestu ku Kalvárii a hlavný vchod do cintorína. Dúfame, že to zadrží tých, ktorí by sa chceli nečestným spôsobom obohatiť alebo by chceli páchať nekalé veci. Popri tom samozrejme vieme, že kamery sa nedajú namontovať všade, preto sme využili aj ďalší bezpečnostný systém. Je to PT security so sídlom v Komárne ich pracovníci budú hliadkovať každý deň vo večerných a nočných hodinách u nás i v okolitých obciach. Čas hliadky nie je pravidelný, abyboli vylúčené prípadné špekulácie. Čerpacia stanica Určite by už mnohí radi dostali odpoveď na otázku, či bude a kedy tá čerpacia stanica, ktorú toľkokrát spomíname. Keďže ide o veľkú investíciu, dovoľte mi, aby som proces popísal v bodoch. Po prvé, museli sme sa dohodnúť s investorom, aby vyhovel našim požiadavkám. Po druhé, museli sme požiadať o úpravu plánu územného plánovania, čo okrem finančných nákladov spôsobilo aj časové problémy. Vypracovanie takéhoto plánu trvá 7-8 mesiacov a vyhotovenie bolo sľúbené na november. Ako tretí krok, investor môže vypracovať projektovú dokumentáciu čerpacej stanice a k tomu potrebné povolenia, čo tiež vyžaduje 1-2 mesiace. Ak toto všetko bude hotové, potom sa dá podať žiadosť o stavebné povolenie, ktoré určuje aj termín výstavby. Predpokladaným dátumom zahájenia výstavby môže byť marec-apríl Záverom, ale aby sme to nezakríkli, dúfame, že koncom leta 2016 budú môcť obyvatelia Gbeliec tankovať vo vlastnej obci. Projekty na obdobie Týchto 7 rokov obsahuje okrem iného aj projekty vypísané slovenskou vládou, ktoré môžu byť pre obce prospešné. Samozrejme to nie je také jednoduché, pretože ku každému projektu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, čo je často časovo náročné. Treba vedieť, že z týchto 7 rokov už 2 uplynuli bez toho, že by slovenská vláda ponúkla obciam projekty, ktoré by stáli za to. Výnimkou boli iba menšie obce do 1000 obyvateľov, ktoré sa mohli do novembra 2015 uchádzať v rôznych odvetviach. V lete sme sa ešte aj my nádejali a pracne sme upravovali už vypracovanú projektovú dokumentáciu vzťahujúcu sa na kultúrny dom. Dúfali sme, že aj väčšie obce sa môžu zúčastniť už spomínaných projektov. Žiaľ, nestalo sa, takže nasledujúci prísľub je na január 2016, kedy sa bude dať uchádzať opäť, ale na vyhodnotenie bude potrebné čakať ďalšie mesiace. Nevzdávame sa však, pretože naším cieľom je, aby kultúrny dom našej obce nadobudol svoju zaslúženú krásu. Szőcs Ferenc polgármester az utóbbi időben történt beruházásokról Kamerarendszer és járőrszolgálat Napjainkban az egészségünk mellett nagy gondot fordítunk a biztonságunkra is. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen egyre gyakoribb és egyre rafináltabb módon történik a tisztességes emberek kijátszása, meglopása. Emellett nem ritka a magán- vagy köztulajdon megrongálása sem. Az elővigyázatos vagy már pórul járt családok saját biztonsági rendszert beszerelve védik meg tulajdonukat, ingatlanjaikat. Községünk, ígéretét betartva szintén fontosnak tartja a lakosok biztonságát és ezért kamerás biztonsági megfigyelőrendszert szereltet fel a községben. A tartópillérek már a helyükre kerültek, így közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor monitoron keresztül figyelhetjük az esetleg nem kívánatos történéseket. 7 kamerával fogjuk figyelni a községünkön áthaladó forgalmat, a kereszteződésnél, a Kálváriához vezető utat és a temető főbejáratát. Remélhetőleg visszatartó erő lesz ez azoknak, akik nem becsületes módon szeretnének haszonhoz jutni vagy cselekedni. Emellett persze tudjuk azt is, hogy kamerát nem lehet beszerelni mindenhová, ezért egy másik biztonsági rendszert is igénybe vettünk. Ez pedig a komáromi székhelyű PT security - az ő biztonsági embereik minden nap járőrszolgálatot végeznek az esti és az éjjeli órákban - nálunk és a szomszédos falvakban is. A járőrözés időpontja nem rendszeres, hogy az esetleges spekulációk kizárhatóak legyenek. Üzemanyag-töltő állomás Már biztosan sokan választ szeretnének kapni arra, hogy lesz-e és mikor az a benzinkút, amit oly sokszor emlegetünk. Mivel ez egy nagy beruházás, engedjék meg, hogy pontokban írjam le a folyamatot. Először is a beruházóval kellett közös nevezőre jutni, hogy igényeinknek megfeleljen. Második lépésben a területrendezési terv módosítását kellett indítványozni, ami az anyagi terhek mellett időbeli problémát is okozott. Ilyen terv elkészítése 7-8 hónapot vesz igénybe, és ennek elkészültét november végére ígérték. Harmadik lépésben a beruházó készítheti el a töltőállomás projektdokumentációját és az ahhoz tartozó engedélyeket, ami szintén 1-2 hónapos munkával jár. Ha ez mind elkészül, akkor lehet kérvényezni az építkezési engedélyt, ami az építkezés időpontját is meghatározza. Előreláthatóan 2016 március-áprilisa lehet az a hónap, amikor elkezdődik az építkezés. Végezetül, de nem elkiabálva reméljük, hogy 2016 késő nyarán már saját falujukban tankolhatnak községünk lakosai. Pályázati időszak Ez a 7 év sok egyéb mellett a szlovák kormány által kiírt pályázatokat is tartalmazza, amik a községek javára válhatnak. Természetesen ez nem olyan egyszerű, mert minden egyes kiíráshoz projektdokumentáció kidolgozása szükséges, ami anyagi terhekkel is jár. Ehhez tudni kell, hogy ebből a 7 évből kettő már eltelt anélkül, hogy a szlovák kormány érdemleges pályázati kiírásokat nyújtott volna a községeknek. Kivételt csak a kisebb - ezer lakosig lakott települések képeztek, amelyek 2015 novemberéig pályázhattak különböző szakterületen. Nyáron még mi is reménykedtünk, és nagy erőkkel módosítottuk a már elkészített, kultúrházra vonatkozó tervdokumentációt. Bíztunk abban, hogy a nagyobb községek is részt vehetnek a már említett pályázatokban. Sajnos ez nem történt meg, így a következő ígéret 2016 januárja, amikor majd pályázni lehet, de a kiértékelésre további hónapokat kell majd várni. De nem adjuk fel, mert célunk az, hogy községünk kultúrháza megkapja megérdemelt szépségét.

3 VECI VEREJNÉ KÖZÜGYEK Správy samosprávy obce v krátkosti: Knižnica dostala dva nové počítače, takže teraz ich majú užívatelia k dispozícii už tri. Internet je dostupný cez bezplatné WIFI. Okrem toho je aj možnosť tlače. Iniciovali sme nočné osvetlenie kostola a v novembri sme ho aj realizovali. Takže na vianočné sviatky už veriacich čaká krásne osvetlený Dom Boží. Je hotové parkovisko v areáli škôl. 12-miestne parkovisko pre osobné autá sme vytvorili v spolupráci s oboma školami s tým cieľom, aby sa mohli žiaci bezpečne pohybovať na školskom dvore a v areáli škôl. Doteraz mnohé deti vystupovali z áut bezprostredne pred školami, takže deti prichádzajúce do školy boli vystavené väčšiemu riziku úrazu. Vytvorením parkoviska sme otvorili voľnú cestu aj pre záchranné vozidlá pre prípad nutnosti ich zásahu. Podarilo sa kúpiť starý sedliacky domček na adrese Vinohradnícka 173/4, v ktorom by sme chceli vytvoriť dom ľudových tradícií. V súvislosti s dvorom a záhradou sa vynorili určité problémy, čo sa týka majetkových práv sú na mene viacerých majiteľov. Po ich vysporiadaní začneme budovu rekonštruovať a zariaďovať. Rok 2015 bol rokom šetrnosti. Nie iba na úrovni obce, ale šetril aj kraj, štát a takmer celá Európa. Ani naša samospráva sa nevyhla tomu, aby prehodnotila jednotlivé odvetvia a čo najúčinnejšie využila sumy určené na výdavky. Od prvého januára vstupuje do platnosti nový zákon, ktorý bude motivovať obce k separovaniu odpadu! S tým nastanú nielen kvalitatívne, ale aj finančné zmeny. Presnejšie spoločnosť Brantner zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu o 27%, čím sa zvýši ročný poplatok na osobu približne o 2-3 eurá. - Ak nám nový zákon naloží trošku viac finančných a časových bremien, bude dobré ho dodržiavať a odpad separovať, pretože tým urobíme veľa pre zachovanie zdravého prostredia, čo je povinnosťou nás všetkých, aby sme našu planétu zachovali pre budúce generácie. V súvislosti so separovaním odpadu zavítali do miestnych škôl zamestnanci spoločnosti NATUR PACK a hravou formou oboznámili žiakov s informáciami, ktoré je potrebné vedieť pre správne zaradenie jednotlivých druhov odpadu. V technickom oddelení obce bol rozšírený aj strojový park. Aby sme spomenuli iba niektoré kúpili sme drvič konárov, elektrocentrálu a iné. To všetko preto, aby sme si sami mohli kvalitne urobiť rôzne práce. Je hotové aj kryté parkovisko za budovou knižnice, kde môžeme tieto stroje a ich príslušenstvá odložiť, aby sme ich ochránili pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Slovenská vodárenská spoločnosť pred rokmi vypracovala pre nás a okolité obce projektovú dokumentáciu kanalizácie, od ktorej obce pod rôznymi zámienkami odstúpili. Po viacerých rokovaniach sa nám podarilo kúpiť základnú výhľadovú štúdiu pre obec Gbelce, čo je potrebné pre vypracovanie reálnej projektovej dokumentácie. Už prebiehali rokovania s odborníkmi v záujme veci, keď vysvitlo, že pozemky, na ktoré bola navrhnutá prečerpávacia stanica a hlavná čistička, sú v súkromných rukách! - pritom dokumentácia vzťahujúca sa na dané územie je už roky hotová. Kým tento starý problém nevyriešime, nemôžeme sa zúčastniť projektu. Samozrejme sme začali rokovať s majiteľmi o kúpno-predajnej zmluve, čo so sebou tiež prináša určité náklady. Ale raz aj toto treba začať. Önkormányzati hírek röviden: A könyvtár két új számítógépet kapott, így most három gép áll a felhasználók rendelkezésére. Az internet ingyenes WIFI-n keresztül érhető el. Ezen kívül lehetőség van nyomtatásra is. Kezdeményeztük templomunk éjszakai megvilágítását, és a novemberi hónapban meg is valósítottuk. Így a karácsonyi ünnepekre már fényben úszva várja az Isten Háza a hívőket. Elkészült a parkoló az iskolaudvarban. A 12 férőhelyes parkolót személyautók számára a két iskolával együttműködve alakítottuk ki, abból a célból, hogy diákjaink biztonságosan közlekedhessenek az udvar területén. Eddig sok autós gyermeke közvetlenül az iskola bejáratánál szállt ki a kocsiból, így az iskolába özönlő diákok nagyobb baleseti veszélynek voltak kitéve. A parkoló kialakításával szabad utat nyitottunk a rohamkocsik számára is, ha netán szükség lesz rájuk. Sikerült megvennünk egy parasztházat a Szőlősor utca 173/4-es szám alatt, melyben tájházat szeretnénk kialakítani. Az udvarral és a kerttel kapcsolatban telekjogi gondok merültek fel - több tulajdonos nevén szerepelnek. Ennek rendezése után kezdünk a tájház rendbetételéhez és berendezéséhez a takarékosság éve volt. Nem csak települési szinten, de spórolt a megye, az ország és szinte egész Európa. Önkormányzatunk se kerülte el azt, hogy átértékelje egyes szakterületeit, és a lehető leghatékonyabb módon használja ki a kiadásokra szánt összeget. Január elsejétől új törvény lép életbe, ami a községeket a hulladék osztályozására fogja ösztökélni! Ez nem csak minőségi, de anyagi változást is hoz. Pontosabban a Brantner hulladékgazdálkodási vállalat 27%-kal növeli a szemételhordás díját, ami által emelkedik az egy főre eső éves átalánydíj előreláthatóan 2-3 euróval. Ha kicsit több anyagi és időbeli terhet is ró ránk az új törvény, érdemes betartani és osztályozottan gyűjteni a hulladékot, mert ezzel sokat teszünk az egészséges környezet megóvása érdekében, ami mindannyiunk kötelessége, hogy bolygónkat megőrizhessük gyermekeink számára. Az osztályozott szemétgyűjtésről a NATUR PACK cég munkatársai játékos foglalkozásokat tartottak az iskolákban arról, hogy az egyes hulladékfajtákat hogyan kell besorolni. A község technikai részlegén géppark fejlesztésre is sor került. Hogy csak párat említsünk - vettünk ágzúzót, áramfejlesztőt és egyebeket. Mindezt azért, hogy minőségi munkát tudjunk elvégezni önerőből. Elkészült a fedett parkoló is a könyvtár épülete mögött, ahová be tudjuk állítani ezeket a gépeket és tartozékaikat, hogy megvédjük az időjárás viszontagságai elől. A Szlovák Vízművek évekkel ezelőtt kidolgozta környékünk falvaira a csatornahálózat (kanalizáció) alaptervét, amelytől a falvak különböző érvekre hivatkozva elálltak. A tárgyalásokat követően nekünk sikerült megvennünk a Köbölkútra vonatkozó általános tervdokumentációt és hatástanulmányt, ami szükséges a valós tervdokumentáció kidolgozásához. Ennek érdekében szakemberekkel már folytak a tárgyalások a megvalósításról, amikor kiderült, hogy azok a telkek, ahová az átemelő állomás és a fő víztisztító állomás került volna, magántulajdonban vannak! - pedig a területre vonatkozó dokumentáció már egy évtizede készen van. Addig míg ezt a régi problémát nem rendezzük, nem tudunk pályázni. Természetesen megkezdtük a tárgyalásokat a tulajdonosokkal az adásvételi szerződésről, ami szintén költségekkel jár. De egyszer ezt is el kell kezdeni.

4 VECI VEREJNÉ KÖZÜGYEK Rozprávali sme sa so zástupcom starostu obce Gbelce, Szabolcsom Bolyom Náš zrýchlený svet vyžaduje, aby v záujme pohotového informovania obyvateľstva samosprávy využívali všetky komunikačné kanály. V Gbelciach nastali zmeny aj v tejto oblasti. Obyvateľov sa snažíme o dôležitých veciach, ktoré sa ich týkajú, informovať v čo najširšom okruhu. Oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase si môžu súčasne vypočuť aj na kanáli obecnej televízie. Myslíme aj na tých, ktorí sa v priebehu dňa nezdržiavajú doma a nemajú možnosť vypočuť si oznamy. V písanej forme totiž oznamy a iné dôležité informácie nájdu na internetovej stránke obce ( a na jej facebookovej stránke ( gbelce). Tu sa môžu obyvatelia informovať aj o podujatiach organizovaných obcou a okrem toho nájdu na týchto informačných kanáloch aj omšový poriadok. Väčšiny miestnych obyvateľov sa týkajú aj zmeny v systéme káblovej televízie. V akom štádiu je teraz tento proces? Rekonštrukcia systému sa blíži k svojmu domácností zo starej siete na novú. V novom systéme káblovej televízie bude dostupných viac ako 70 digitálnych TV kanálov, viaceré v HD kvalite. Po prepojení bude môcť každý min. 1 mesiac využívať novú službu v skúšobnej dobe za starú cenu a až potom sa bude musieť rozhodnúť, ktorú konkrétnu službu si z ponuky vyberie. Obyvatelia si budú môcť vyberať z balíkov za 8 a 12 eur. Balík za 8 eur ponúka takmer 50 TV staníc, zatiaľ čo balík za 12 eur až 80 kanálov. Okrem toho spoločnosť Carisma, s.r.o. svoju ponuku rozšíri aj o vysokorýchlostný internet. Tak ako v prípade TV, aj v prípade internetu sa bude dať vyberať z viacerých balíkov, takže každý bude platiť podľa toho, akú službu si objedná. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke www. carismatv.sk, ale s akoukoľvek otázkou sa môžu kľudne obrátiť aj na zákaznícku linku spoločnosti na telefónnych číslach 035/ (pevná linka) a 0918/ (mobil). Samospráva kladie veľký dôraz na uchádzanie sa o rôzne dotácie. Aké zdroje sa podarilo obci získať v poslednom období? Počas roka obec odovzdala rôznym inštitúciám početné projekty. Písanie projektov je veľmi zložitá úloha a často sa môže zdať, že to nemá zmysel, veď iba určitá časť odovzdaných projektov je úspešná. Máme veľa predstáv, ktoré by sme chceli zrealizovať. Snažíme sa využiť v záujme našej obce všetky možnosti, ktoré sa ponúkajú. Vďaka zdrojom z projektov sme od fondu Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. získali 2000 eur na organizovanie kultúrnych podujatí. Na letný tábor pre miestne základné školy sme dostali 400 eur od Nitrianskeho samosprávneho kraja a aktívnu letnú rekreáciu detí sme podporili samozrejme aj z vlastných zdrojov. Cez projekty sa nám podarilo získať 1000 eur aj na nákup nových publikácií do knižnice od Ministerstva kultúry SR. Na realizáciu ďalších spoločenských a kultúrnych podujatí získala obec ďalších 1500 eur od Úradu vlády SR. Touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom obecného úradu za ich prácu v oblasti vypracovania projektov. Obec Gbelce nedávno dostala od Ministerstva vnútra SR protipovodňový príves. Na čo tento príves slúži a za akých podmienok ho obec obdržala. Ministerstvo vnútra nakúpilo z finančných prostriedkov získaných z operačného programu pre ochranu životného prostredia prívesy vybavené protipovodňovou technikou a vybrané obce ho dostali s tým cieľom, aby sa mohli miestni dobrovoľní požiarnici účinnejšie zúčastniť na prevencii a odvrátení prírodných katastrof. V období hojných zrážok aj v našej obci sa často stretávame s tým, že pivnice a garáže rodinných domov sú zaplavené, bezpečnosť obyvateľov je ohrozená. Tento príves vieme využiť pri riešení krízových situácií. Obsahuje kalové čerpadlo, elektrické ponorné čerpadlo a elektrocentrálu, ďalej reflektory, hadice a iné náradie. Hodnota protipovodňového prívesu je 14 -tisíc eur. Dvaja členovia miestneho dobrovoľného požiarneho zboru Pavel Schindler a Nikolas Važan sa 15. novembra zúčastnili školenia v Malackách, kde získali základné poznatky o ochrane pred katastrofami, aby v prípade akejkoľvek prírodnej katastrofy vedeli pomocou protipovodňového prívesu ihneď zasiahnuť a pomôcť. Chceli by sme sa im aj touto cestou poďakovať v mene obce, že sa na túto úlohu podujali. Vďaka patrí aj Zoltánovi Vörösovi, ktorý protipovodňový príves doviezol až z Tlmačov. Na úspešnej realizácii projektu má veľkú zásluhu prednostka obecného úradu, pani Beáta Porubská, ktorá robila administratívnu prácu. Aj jej patrí veľké ďakujem. Pevne veríme, že tento protipovodňový príves bude obci i obyvateľom skutočne osožný, aj keď radšej všetkým nám prajem, aby sa nám každá prírodná katastrofa radšej vyhla a aby sme príves ani nemuseli použiť. Sztruhár Izrael Diána Beszélgetés Bolya Szabolccsal, Köbölkút alpolgármesterével A mai felgyorsult világ követelménye, hogy a lakosság naprakész tájékoztatása érdekében az önkormányzatok minden kommunikációs csatornát kihasználjanak. Köbölkúton ezen a területen is változások történtek. Igyekszünk a lakosokat minél szélesebb körben tájékoztatni az őket érintő fontos dolgokról. A hangosbemondóban elhangzó hirdetéseket egyidejűleg meghallgathatják a falutévé csatornáján is. Azokra is gondoltunk, akik napközben nem tartózkodnak otthon és nincs lehetőségük meghallgatni a hirdetéseket. Írott formában ugyanis a közérdekű hirdetéseket és egyéb fontos felhívásokat megtalálják a község honlapján ( és facebook oldalán ( A lakosok itt tájékozódhatnak a község által szervezett rendezvényekről is, emellett a miserendet is megtalálják ezeken az információs csatornákon. A helyi lakosok nagy részét érintik a kábeltelevíziós rendszer változásai. Hol tart most ez a folyamat? A rendszer újjáépítése a befejezéséhez közeledik, rövidesen megtörténik az összes háztartás átkötése a régi hálózatról az újra. Az új kábeltelevíziós rendszerben több, mint 70 digitális TV csatorna lesz fogható, melyek közül több HD minőségben is. Az átállást követően mindenki min.1 havi próbaidő keretében használhatja az új szolgáltatást még a régi áron, és csak ezt követően kell döntenie arról, hogy a kínálatból konkrétan melyik szolgáltatást válassza. 8 eurós és 12 eurós csomagok közül választhatnak a lakosok. A 8 eurós csomag közel 50 TV csatornát kínál, míg a 12 eurós csomag mintegy 80 csatornát. Emellett a Carisma kft. szélessávú internet szolgáltatással is bővíti kínálatát. Akárcsak a TV, úgy az internet esetében is többféle csomag közül lehet választani, így mindenki annyit fizet, amilyen

5 VECI VEREJNÉ KÖZÜGYEK szolgáltatást igényel. Részletes információkat a honlapon találnak az érdeklődők, de bármilyen kérdéssel bizalommal forduljanak a cég lakossági ügyfélszolgálatához a 035/ es telefonszámon, ill. a 0918/ as mobilszámon. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a különböző támogatások megpályázására. Az elmúlt időszakban milyen forrásokat sikerült a községnek elnyernie? Az év során a község számos pályázatot nyújtott be különféle intézményekhez. A pályázatírás egy nagyon összetett feladat, s gyakran úgy tűnhet, hogy hiábavaló, hiszen a benyújtott pályázatoknak csak egy része sikeres. Sok elképzelésünk vár megvalósításra. Igyekszünk minden kínálkozó lehetőséget megragadni, és községünk fejlődése érdekében kiaknázni. A pályázati forrásoknak köszönhetően kulturális események szervezésére mintegy 2000 eurót nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től. A helyi alapiskolák tanulóinak nyári táboroztatására a Nyitrai Kerületi Önkormányzattól 400 eurót kaptunk, s persze saját forrásból is támogattuk a gyerekek aktív nyári kikapcsolódását. A helyi könyvtár könyvállományának bővítésére is sikerült pályázati úton 1000 euró támogatást nyernünk a kulturális minisztériumtól. Egyéb társadalmi és kulturális rendezvények megvalósítására további 1500 euró támogatást nyert a község a kormányhivataltól. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a hivatal munkatársainak mindennemű munkáért, amelyet a pályázatok megírása és elszámolása során kifejtettek. mondani, hogy vállalták ezt a feladatot. Köszönet illeti Vörös Zoltánt is, aki Tolmácsról elhozta ezt az árvízvédelmi pótkocsit. A projekt megvalósulásában nagy érdeme van a hivatalvezetőnek, Porubsky Beátának, aki az adminisztrációs munkákat végezte, neki szintén jár egy köszönöm. Bízunk benne, hogy ez az árvízvédelmi pótkocsi valóban hasznosan fogja majd szolgálni a községet és a lakosokat, bár inkább azt kívánom, hogy kerüljön el bennünket mindenféle természeti katasztrófa. Knižnica, ktorá spája Sztruhár Izrael Diána Maďarský Parlament už po piatykrát vypísal projekt s názvom KNIŽNICA, KTORÁ SPÁJA, ktorého cieľom je podporiť prácu, výmenu skúseností a odbornú spoluprácu mladých maďarských knihovníkov v Karpatskej kotline. Program prebiehal od 3. októbra do 7. novembra 2015 a bolo do neho vybraných desať knihovníkov spomedzi uchádzačov zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Maďarska a zo Slovenska som bola vybraná ja, ako knihovníčka Obecnej knižnice v Gbelciach. My účastníci programu sme mali možnosť spoznať Parlamentnú knižnicu, jej obsah, služby a prevádzku; v praxi sa zúčastniť práce, ukázať svoju odbornú činnosť; nadväzovať kontakty; a spolupracovať s odborníkmi. Navštívili sme viac univerzitných knižníc a pobočiek v Budapešti, okrem iného sme boli aj v Univerzitnej knižnici ELTE, v Štátnej knižnici Széchenyiho alebo v Knižnici hlavného mesta (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), ktorá bola pre mňa najviac vzorová. Je v nich neuveriteľný ruch ako vo veľkých nákupných centrách. Citujem slová hlavného riaditeľa, Dr. Pétera Fodora: Knižnica má byť centrom miestneho kultúrneho života, nemá poskytovať iba výpožičné a informatické služby. Majú v nej byť výstavy, besedy atď. a služby by mali byť bezplatné. Musíme obslúžiť každého čitateľa nezávisle od jeho kultúry, vzdelania a požiadaviek a nikdy nesmieme zabudnúť, že čitateľ má vždy pravdu. Rozprával nám o mnohých problematikách a otázkach, ako napr. konkurencieschopné služby, vzhľad budovy a jej okolia, jej modernizácia, knižničné výročia, výhody pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a pre ľudí v núdzi. Verím, že v dohľadnej dobe sa nám podarí nájsť odpovede na tieto dôležité otázky aj u nás doma, v gbelčianskej knižnici. Bolya D. Anita Köbölkút nemrég egy árvízvédelmi pótkocsit kapott a szlovák belügyminisztériumtól. Mire szolgál ez a pótkocsi, illetve milyen feltételek mellett kapta ezt meg a község? A belügyminisztérium az Európai Unió környezetvédelmi operációs programjából lehívott pénzösszegekből árvízvédelmi technikai eszközökkel ellátott pótkocsikat vásárolt, s azzal a céllal kapták meg az érintett községek, hogy a helyi önkéntes tűzoltók hatékonyabban részt tudjanak vállalni a természeti katasztrófák elhárításában. Heves esőzések során községünkben is gyakran tapasztaljuk, hogy családi házak pincéjét, garázsokat önt el a víz, veszélyeztetve ezzel a lakosok biztonságát. Ezt a pótkocsit krízis helyzetek megoldására tudjuk bevetni. Iszapszivattyút, úszó szivattyút, elektromos búvárszivattyút, áramfejlesztő aggregátort tartalmaz, továbbá reflektorokat, tömlőket és egyéb eszközöket, szerszámokat. Az árvízvédelmi pótkocsi értéke mintegy 14 ezer euró. A helyi önkéntes tűzoltó testület két tagja Pavel Schindler és Nikolas Važan - november 15-én részt vett egy iskolázáson Malackán, ahol alapvető katasztrófavédelmi ismeretekkel gazdagodtak, hogy bármilyen természeti csapás esetén azonnali segítséget tudjanak nyújtani az árvízvédelmi eszközökkel felszerelt pótkocsi segítségével. Nekik ezúton is szeretnék köszönetet

6 GBELČIANSKE ZRKADLO KÖBÖLKÚTI TÜKÖR IX. évfolyam 3.4. szám A könyvtár, ami összeköt A magyar Országgyűlés elnöke ötödik alkalommal hirdette meg a KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT című pályázatot, mely program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása volt. A program október 3. november 7. között tartott, melybe tíz könyvtárost választottak ki a pályázók közül Szerbiából, Romániából, Ukrajnából, Magyarországról és Szlovákiából engem, a köbölkúti könyvtár könyvtárosát. Nekünk, résztvevőknek a programban eltöltött idő során lehetőségük nyílt az Országgyűlési Könyvtár állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére; gyakorlati munkavégzésre, saját szakmai tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködésre. Szakmai látogatást tettünk Budapest több egyetemi és fiókkönyvtáraiban, többek között az ELTE Egyetemi Könyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtárban, vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, mely számomra a könyvtár példaképek közül a legjobb. A folyamatos tömegáramlás miatt könyvtár plázának is becézik őket. Dr. Fodor Péter főigazgató úr szavait idézve: a könyvtár a helyi kulturális élet központja legyen, ne csak könyvkölcsönzés és informatikai szolgáltatás. Legyenek kiállítások, beszélgető estek, stb. és a szolgáltatások alapvetően ingyenesek legyenek. Nekünk ki kell szolgálni minden olvasót a kultúrájától, műveltségétől, igényeitől függetlenül, és nem szabad felednünk soha, hogy az olvasónak mindig igaza van. Sok fontos kérdésre felhívta a figyelmünket, mint pl. a piacképes szolgáltatás, a használó, az épület külalakja, környezete, korszerűsítése, a könyvtáros évfordulók, a gyesen lévők, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek kedvezményessége. Bízom abban, hogy az elkövetkező időben e fontos kérdésekre sikerül választ és megoldást találni itthon, a köbölkúti könyvtárban is. Bolya D. Anita Angličtina s radosťou Na podnet samosprávy obce bol v apríli zahájený kurz, na ktorom sa môžu záujemcovia učiť angličtinu zameranú na konverzáciu. Keďže je takmer zákonité, že po horlivom začiatku pár študentov ubudne, aj tu to bolo tak a dokonca bolo aj krátke obdobie, kedy boli na hodine iba traja-štyria študenti. Keďže každý sa na jazykový kurz prihlásil z iného dôvodu a každý ovládal jazyk na inej úrovni, očakávania bolo dosť ťažké zladiť. Lektorka Katalin Szakállas, ktorá so svojím manželom a rodinou dlhšiu dobu žila v Kanade, to však vyriešila niektorí si zopakovali učivo, aby sa aj iní mohli zlepšiť, ale vždy sme prebrali aj hojne nového učiva. Skupina sa musí zladiť, veď pri takom nízkom mesačnom poplatku sa nedá zabezpečiť pre každého učivo šité na mieru. Napredujeme však. Už každý hovorí lepšie, ako na začiatku a keby sa dôsledne učili aj doma, mohlo by to byť ešte lepšie. Nateraz sa vytvorila deväťčlenná skupina, ktorá sa pravidelne zúčastňuje vyučovania. Ja sama, čo som sa jazyk učila hlavne z kníh, som tu zistila, ako nesprávne vyslovujem slová, ktoré poznám len napísané. Je to obrovská pomoc, že ich počujem vyslovené znova a znova. Okrem toho lektorka rozpráva aj o živote v Kanade, ako tvrdo je tam potrebné obstáť v zamestnaní, oveľa viac, ako u nás. Čiže ak trošku ovládate angličtinu, ešte stále sa môžete pridať, veď po prebratí učiva sa venujeme vetám, ktoré sa nám všetkým môžu v živote zísť. Stretávame sa každú stredu od hod. na poschodí v budove knižnice. Musím podotknúť, že v skupine vládne nesmierne dobrá nálada, niektorí chodia na kurz okrem iného práve preto. Dve vyučovacie hodiny uplynú tak zaujímavo a veselo, že učenie nám vôbec nepripadá ťažké. -bk- Könyvtárosok Kövér Lászlóval a magyar Országgyűlés elnökével Jókedvűen angolt tanulni Az önkormányzat kezdeményezésére áprilisban indult az a tanfolyam, ahol az érdeklődők beszédcentrikus angolt tanulhatnak. Mivel szinte törvényszerű, hogy a kezdeti lelkesedés után páran lemorzsolódnak, itt is így történt, sőt, volt egy rövid időszak, amikor hárman-négyen voltunk az órán. Mivel mindenki más-más okból, különböző szintű nyelvtudással jelentkezett a tanfolyamra, bizony nehéz volt összehangolni az elvárásokat. Szakállas Katalin tanárnő - aki férjével és családjával hosszú ideig élt Kanadában - azonban megoldotta, néhányan ismételtünk, hogy mások felzárkózhassanak, de újat mindig bőven tanultunk. Muszáj egymásra hangolódnunk, hiszen ilyen olcsó havidíj mellett nem lehet mindenkinek személyre szabott tananyagot biztosítani. De haladunk. Már mindenkinek jobban megy a beszéd mint a kezdetekkor, és ha következetesen tanulnánk otthon is, még jobb lehetne. Mostanra kialakult az a 8-9 személyből álló társaság, akik rendszeresen részt vesznek az órákon. Jómagam, aki leginkább könyvből tanultam a nyelvet, itt jöttem rá, mennyire helytelenül ejtem ki a szavakat, amelyeket leírva ismerek. Óriási segítség, hogy kimondva hallom ezeket újra és újra. Ezen felül sok érdekességet hallunk a tanárnőtől a kanadai életről, hogy ott milyen keményen helyt kell állni a munkahelyen, sokkal inkább, mint tájainkon. Erről is néha angolul. Akinek tehát van kevéske nyelvtudása még mindig csatlakozhat, hiszen a tananyag átvétele után olyan mondatokkal foglalkozunk, amelyeket mindannyian kamatoztathatunk majd a való életben. Szerdánként találkozunk órától a könyvtár épületének emeletén. Megemlíteném, hihetetlen jókedvű a társaság, van olyan, aki a nyelvtanulás mellett ezért jár a tanfolyamra. A két tanóra oly élvezetesen telik, hogy nem is mindig tudatosítjuk a tanulás nehézségét. -bk-

7 GBELČIANSKE ZRKADLO KÖBÖLKÚTI TÜKÖR IX. évfolyam 3.4. szám Laci vdýchol drevu dušu László Vas vyrezal pre obec betlehem v životnej veľkosti. Na svojom dvore mi poukazoval už takmer hotové sochy, ktoré budú zdobiť centrum obce v adventnom a vianočnom období. - Už dávnejšie som túžil vyrezať betlehem, ale každý rok sa to nejak posúvalo. Starostovi Františkovi Szőcsovi sa nápad od začiatku pozdával, takže ešte koncom zimy mi zavolal, že v obci sa budú vytínať stromy, nech si vyberiem kmene vhodnej hrúbky pre betlehemské postavy. Vybral som si hrubý orech a brezu začína svoj príbeh Laci. Sprvu som kmene iba obchádzal, dotýkal som sa ich, až kým som v nich neuvidel postavu, na ktorú sa najviac hodili. Z najhrubšieho kmeňa sa stala oblá socha matky Márie, vedľa ktorej stojí vysoký silný Jozef. Títo dvaja členovia Svätej rodiny sú vyrezaní z orecha a traja králi z brezy. Bol som trošku sklamaný, lebo kmeň brezy sa síce zdal byť hrubý, ale keď som z neho odstránil kôru, takmer polovica bola preč. Takže telá troch kráľov boli úzke, plecia som musel doplniť. Pri vyrezávaní postáv som nepracoval z obrázkov alebo fotografií, podľa mňa tieto osobnosti žijú v každom z nás. Vyrezávanie mi zabralo veľa času. Hlavne v lete som pracoval celé dni od rána do večera. Bolel ma celý človek, ale kým trvala inšpirácia, nedokázal som prestať. Pre mňa je vyrezávanie aj tak poslanie, nepracujem na objednávku. Poslanie... áno, je to možno kúsok Laciho duše, ktorá presvitá cez tieto naivné sochy a robí ich takými lásky hodnými, že na prvý pohľad cítime všetky vyrezávané osobnosti betlehemu blízko k sebe. -bk- Laci, aki lelket lehelt a kivágott fatörzsekbe Vas László életnagyságú betlehemet faragott a község részére. Az udvarán mutatta a már majdnem kész szobrokat, amelyek a község főterét díszítik az adventi és karácsonyi időszakban. - Régebbtől dédelgettem betlehem faragását, de minden évben csak odázódott. Szőcs Ferenc polgármesternek a kezdetektől tetszett az ötlet, ezért még a tél vége felé felhívott, hogy fakivágások lesznek a faluban, válogassak megfelelő vastagságú fákat a betlehemi figuráimhoz. Egy vastag diófát és nyírfát választottam - kezd a történetbe Laci. Eleinte csak kerülgettem, tapogattam a fákat, amíg megjelent benne az az alak, akihez a legjobban illett. A legvastagabb törzsből lett Mária kerekded, anyaszobra, aki mellett a magas, erős József áll. A Szentcsalád e két tagja diófából lett kifaragva, a három király alakja pedig nyírfából. Kicsit csalódtam, mert bár a nyírfa törzse is vastagnak tűnt, de amikor lehántottam róla a kérget, szinte a fele eltűnt. Így keskeny lett a királyok törzse, vállakkal kellett formát adnom nekik. Az alakok megformálásánál nem képről dolgoztam, szerintem ezek a személyek minden emberben benne élnek. Rengeteg időt fordítottam a faragásra. Főleg nyáron, volt hogy napokig dolgoztam - reggeltől estig. Minden tagom fájt, de amíg tartott az ihlet, nem tudtam abbahagyni. Én egyébként is csak elhivatottságból faragok, nem megbízásból. Elhivatottság...igen, talán Laci lelkének egy darabkája az, ami átsüt ezeken a naiv szobrokon és teszi őket annyira szerethetővé, hogy első látásra közel érezzük magunkhoz a betlehem minden megformált személyét. -bk- Foto: Decsi Ottilia Kirándulni voltunk A CSEMADOK helyi alapszervezete a nyár végén kirándulást szervezett Győr-Moson-Sopron megyébe. Utunk első állomása a fertődi Esterházy-kastély, amely a 18. század végi Magyarország egyik fő kulturális központja volt. A Díszudvarára gazdagon díszített rokokó kovácsoltvas hármas kapu vezet. A kastély fénykorában gyakoriak voltak itt a bálok, színi előadások, koncertek, vadászatok, melyen a leggazdagabb főúri családok vettek részt. Ebben a csodálatos kastélyban élt és alkotott 1766-tól 1790-ig Joseph Haydn, a korszak és a herceg házi zeneszerzője. A kastélypark ma természetvédelmi terület. Látogatásunk idején porcelán baba kiállítás volt a kor főúri viseleteiből. Második megállónk Fertőrákos volt, ahol hajókázáson vettünk részt a Fertő-tavon. A kellemes hajóút alatt megtekintettük hogy hol húzódott az egykori vasfüggöny, kilövőtornyok. Átlátogattunk az ausztriai részre is Mörbishbe, mivel a tó negyednyi területe Magyarországhoz, míg háromnegyed része Ausztriához tartozik. Végállomásunk Magyarország műemlékekben második leggazdagabb vidéki városa Sopron volt. Szabad program, majd városnéző kisvonat keretén belül ismerkedtünk építészeti emlékeivel, sikátoraival, macskaköves utcácskáival. A kiránduláson minden korosztály képviseltette magát. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza. Sóki Szilvia Miestna organizácia Csemadoku koncom leta organizovala zájazd do maďarského regiónu Győr-Moson-Sopron.

8 GBELČIANSKE ZRKADLO KÖBÖLKÚTI TÜKÖR Lúč nádeje - Helios Spes Traja rôzni ľudia, tri rôzne osobnosti. Spojením síl ich troch vznikol oddiel radosti, ako sa sami nazývajú. Už určitú dobu sa činia Tamás a Renáta Árvaiovci a Beáta Nagy. O občianskom združení sa rozprávam s Renátou. V našej činnosti sa vedľa nás postavilo veľmi veľa dobrých ľudí, boli by nám rôznymi spôsobmi pomohli, ale náš tím nemal právne základy. Preto sme sa v septembri v ministerstve zaregistrovali ako občianske združenie. Názov združenia bol akosi daný, veď čo vieme dať, to je láska a pocit spolupatričnosti. Naše aktivity: - humanitárna a dobrovoľnícka činnosť, európska spolupráca medzi študentmi, mládežou a organizáciami, ktoré im pomáhajú, verejnoprospešné aktivity, organizovanie a podporovanie podujatí, posilňovanie spolupatričnosti menšín, podporovanie kultúry a vzdelávania národnostných menšín, podporovanie medzinárodných vzťahov a stretnutí s cieľom spoznávania iných kultúr, organizovanie sociálnych aktivít, poskytovanie materiálnej a duševnej pomoci slabším. Z vymenovaného vyplýva, že iba prostredníctvom pomoci sme a budeme schopní dosiahnuť vytýčené ciele. Najbližším cieľom je kúpa mikrobusu, ktorý by sme chceli využívať na verejnoprospešné ciele napríklad ak k nám prídu na výlet deti z iných krajín, aby boli mobilné alebo ak treba poroznášať dary. Ako prvý krok sme zorganizovali I. Podunajský maďarský ples, kde sa podarilo získať tretinu ceny mikrobusu. Náš elán je bez hraníc, takže v rámci Mikulášskeho plesu organizovaného 5. decembra sme okrem 2 eur za vstup pýtali aj balíček sladkostí, ktoré rozdelíme medzi deti žijúce v Transylvánii a v Gbelciach, ktoré sú na to odkázané. Touto cestou ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí doteraz podporili našu iniciatívu a aj tým, ktorí sa k nám pridajú neskôr. My sa vždy držíme slov nášho dobrého priateľa, brata Csabu: Kto neverí, koľko je dobrých ľudí, nech začne robiť niečo dobré a uvidí, koľkí sa k nemu pridajú. A hagyományokról és az összetartozásról Reménysugár - Helios Spes Három különféle ember, három egyéniség. Hármuk erejének egyesüléséből alakult ki az örömosztag, ahogy ők nevezik magukat. Árvai Tamás és Árvai Renáta valamint Nagy Beáta tesz-vesz már egy ideje. A nonprofit polgári társulásról Renivel beszélgetek. Tevékenységünk során rengeteg jó ember állt mellék, segítettek volna különböző módokon, de nem volt jogi alapja a csapatnak. Ez volt az ok, hogy csapatunkat szeptemberben bejegyeztettük a minisztériumban. A társulás neve szinte adott volt, hiszen amit adni tudunk, az a szeretet és az összetartozás érzése. Tevékenységeink közt szerepel: - humanitárius és jótékonysági aktivitás, európai szintű együttműködés a diákok, a fiatalok és az őket segítő szervezetek között, közhasznú kezdeményezések, rendezvények szervezése ás támogatása, a kisebbségek hovatartozásának erősítése, hagyományaiknak ápolása, a nemzetiségi kisebbségek kultúrájának és művelődésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok és találkozások támogatása más kultúrák megismerése céljából, szociális kezdeményezések szervezése, támogatása, anyagi és lelki segítségnyújtás a gyengék és elesettek számára. A felsoroltakból kitűnik, csak segítséggel vagyunk és leszünk képesek a kitűzött célokat elérni. A legközelebbi cél egy kisbusz vásárlása, amelyet közhasznú célokra szeretnék használni - például, ha más országokból itt nyaralnak a gyermekek, mobilisek legyenek, vagy ha az adományokat kell széthordani. Első lépésként megszerveztük az I. Dunamenti Magyarbált, ahol a kisbusz árának egyharmada meg is lett. Lelkesedésünk csillapíthatatlan, így december 5-én megtartott Mikulásbál keretén belül - a két eurós belépődíj mellett egy csomag édességet is kértünk, és a begyűjtött édességet szétosztjuk az erdélyi és a köbölkúti rászoruló gyermekek közt. Ezúton köszönjük azoknak a segítségét, akik eddig támogatták ügyüket, és azoknak is, akik ezután fognak csatlakozni hozzánk. Mi mindig szem előtt tartjuk jó barátunk Csaba testvér mondását: Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé. Közeleg az év legszebb, legszentebb ünnepe, a karácsony. Az advent azonban nem csupán az ajándékok vásárlásáról, hanem az ünnepi ráhangolódásról, a lelki megtisztulásról és a várakozásról szól. A decemberi hónap iskolánk életében is ünnephez kötődik. Hagyományainkhoz hűen szakmai hetet tartunk. December 4-én Adventi vásárunkkal nyitottuk az idei Stampay hetünket. Reményeink szerint, ez a kis karácsonyi vásár, az adventi gyertyák fényei, a mézeskalács és tea illata mind mind hozzájárult az ünnepi készülődéshez, kis közösségünk összetartozásához. Aki ellátogatott a vásárba, láthatta az anyukák, nagymamák és a tanító nénik munkáját, a csodálatos karácsonyi koszorúkat, kopogtatókat, asztali díszeket, mézeskalács csodákat. Köszönjük mindenki segítségét, aki bármivel is hozzájárult e nagyszabású karácsonyi vásár megrendezéséhez, mert tudjuk, szeretettel, türelemmel és szívesen készítette. Karácsony kapcsán rengeteg szép gondolatot lehet leírni. A legfontosabb mégis azt gondolom, az összetartozás érzése. Ezt éreztük az adventi vásár előkészületeiben is, attól leszünk igazán boldogok december 24-én is, ha örömünket leljük egymásban. Ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk, és nem is kaphatunk. Kívánom ennek megélését valamennyi kedves tanulónak, szülőnek, nagyszülőnek, kollégának, iskolai alkalmazottnak, az adventi időszakra pedig nyugalmas készülődést, szeretetteljes légkört és ráhangolódást. Czibor Katalin, igazgató Príspevok základnej školy slovenskej bude v nasledujúcom čísle.

9 GBELČIANSKE ZRKADLO KÖBÖLKÚTI TÜKÖR Nikto nemá záujem? Už neraz sme písali o tom, akým veľkým problémom je v našom regióne nezamestnanosť. Práve preto samospráva našej obce nechápavo stojí pred faktom, ako málo ľudí sa zaujíma o ponúkané pracovné príležitosti. Starosta obce, František Szőcs prezradil, že 13 spoločností ponúka našim obyvateľom viac ako 100 pracovných pozícií s rôznym finančným ohodnotením, často s vôbec nie zlým platom, napriek tomu túto príležitosť mnohí vôbec nevyužijú. - Skúsenosť je taká, že ľudia sa možno boja výzvy, prípadne už stratili elán z toho, že si už dlho nevedeli nájsť prácu, zvykli si, že musia vyžiť z rôznych podpôr. Pritom by si mali uvedomiť, že pravidelný mesačný príjem je základ pre vyššiu životnú úroveň a spokojnosť rodín. Napriek nezáujmu samospráva aj naďalej pracuje na tom, aby sa skontaktovala s čo najväčším počtom spoločností ponúkajúcich prácu. Preto opäť ponúkame našu pomoc pre prípadné kontaktovanie zamestnávateľov. Prácu ponúkajú: Suzuki, Zoltek, Syncron, Kirchoff, Oroszlányi autóipari kft. (automobilový priemysel), Request, GYIK, Proact people, Largo, Max, Pannon job, Prohuman, Energy power Nem érdekel senkit? Nem is egyszer írtunk már arról, hogy milyen nagy probléma környékünkön a munkanélküliség. Éppen ezért a falu önkormányzata értetlenül áll a tény előtt, hogy milyen kevesen érdeklődnek a felkínált munkahelyek iránt. Szőcs Ferenc polgármester elmondta, 13 cég több mint 100 munkahelyet kínál a lakosoknak különböző juttatásokkal, néha nem is rossz fizetéssel, sokan mégsem élnek a lehetőséggel. - Az a tapasztalat, hogy az emberek talán félnek az új megmérettetéstől, esetleg belefásultak abba, hogy hosszú ideig nem találtak munkát, hozzászoktak, hogy segélyekből, juttatásokból kell megélni. Pedig tudatosítanunk kellene, hogy a rendszeres havi jövedelem a családok magasabb életszínvonalának és elégedettségének egyik alapkövetelménye. Az érdektelenség ellenére az önkormányzat továbbra is azon dolgozik, hogy egyre több munkát kínálló vállalattal vegye fel a kapcsolatot. Ezért újra felkínáljuk segítségünket az esetleges kapcsolatfelvételhez. Akik a munkát kínálják: Suzuki, Zoltek, Syncron, Kirchoff, Oroszlányi autóipari kft., Request, GYIK, Proact people, Largo, Max, Pannon job, Prohuman, Energy power Zrodilo sa prvé poľovnícke víno Slovenska Víno bolo pokrstené ako VINOLOVCA. Biele a červené poľovnícke víno pochádza priamo z pivnice gbelčianskeho vinárstva HR Winery, čo nie je prekvapujúce, veď Róbert Halász, majiteľ vinárstva sa zameriava na produkciu vysokokvalitných vín. Vína bezprostredne po krste cestovali na svoju prvú súťaž do Prahy, kde hneď získali zlatú medailu. Počas leta vinárstvo v spolupráci s Novozámockou poľovníckou komorou zorganizovalo v našom okolí prvý Podunajský poľovnícky deň, ktorý pripadol na 95. výročie organizovaného poľovníctva. - Počas organizovania poľovníckeho dňa som sa dozvedel, že vnučka jedného môjho dobrého priateľa je vážne chorá hovorí pán Halász. Rozhodol som sa, že príjem z dražby prvých dvoch fliaš venujeme na pomoc chorej Dóriky. Sám som bol prekvapený, ako rýchlo sa zbierali peniaze rodine sme mohli odovzdať 2000 eur, vďaka čomu sa otvorila možnosť prepraviť dievčatko do Prahy a liečiť ju novou metódou. Nedávno som dostal správu, že liečebná metóda je úspešná a Dórika ako odhodlaná bojovníčka bojuje za svoje uzdravenie. S poľovníckym vínom sa v súčasnosti snažíme presadiť na trhu a z každej predanej fľaše posielame 50 centov bratislavskej detskej onkológii. Poľovnícke víno je prvé cuvée (zmes vín) vinárstva, etiketu navrhla maliarka Judit Prihoda. Zatiaľ z neho máme limitovanú sériu, ale naším cieľom je, aby v budúcnosti bolo súčasťou našej ponuky. Biele poľovnícke víno je zmesou Rizlingu vlašského a Ruladského sivého. Výborne sa hodí k jedlám pripraveným z bažanta, králika a zajaca. Červené poľovnícke víno je zmesou vín Alibernet, Cabernet Sauvignon a Frankovky modrej. Odporúčame k jedlám z diviaka, daniela, divej husi a divej kačice. -bk- Megszületett Szlovákia első vadászbora A keresztségben a VINOLOVCA nevet kapta. A fehér és vörös vadászbor nem máshonnan, mint a köbölkúti HR Winery pincészetből származik, ami nem is meglepő, hiszen Halász Róbert, a pincészet tulajdonosa a csúcsminőségű borok készítését és értékesítését tartja szem előtt. A borok a keresztelő után már mentek is első versenyükre Prágába, ahol rögtön aranyérmesek lettek. A nyár folyamán az Érsekújvári Vadászkamarával közösen szervezte meg a pincészet a környékünkön első alkalommal megrendezett Dunamenti Vadásznapot, amely a szervezett vadászat 95. évfordulójára esett. - A vadásznap szervezése közben jutott tudomásomra, hogy egyik jó barátom unokája komoly beteg - mondja Halász úr. Elhatároztam, hogy az első két üveg árverezéséből származó bevételt a nagybeteg Dórika megsegítésére fordítjuk. Magam is meglepődtem, milyen gyorsan gyűlt a pénz euró adományt adhattunk át a családnak, s ezzel lehetőség nyílott arra, hogy a kislányt Prágába szállítsák és egy új módszer segítségével gyógyítsák. Nemrég kaptam a hírt, eredményes a gyógymód, Dórika elszánt harcosként küzd a gyógyulásáért. A vadászborral most helyezkedünk a piacon, minden eladott palack után 50 centet utalunk a pozsonyi gyermekonkológiának. A vadászbor a pincészet első házasítása, címkéjét Prihoda Judit festőművész tervezte. Egyelőre limitált szériával rendelkezünk belőle, de célunk, hogy a jövőben majd kínálatunk részét képezze. A fehér vadászbor - olaszrizling és Szürkebarát házasítása. Kitűnő fácánból, nyúlból, üreginyúlból készült ételekhez. A vörös vadászbor Alibernet, Cabernet Sauvignon és Kékfrankos házasítása. Szarvas, vaddisznó dámvad, vadliba és vadkacsa húsából készült ételekhez ajánlott. -bk-

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka Ročník XIX Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom November - December 2014 Život obce Krásne Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2015 Vám želá starosta obce Ing. Július Rábek a kolektív

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

27.12.2011 20.12.2011

27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 Tisztelettel adózva a halott emlékének, tudatjuk Önökkel, hogy életének 89. évében elhunyt özvegy Csiba Lajosné, született Hodossy Irma polgártársunk. Temetése 2011. december 29-én, csütörtökön

Részletesebben

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne

ŠTÚROVO. OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9. Naše Noviny. Rekonštrukcia krytej plavárne Naše Noviny ŠTÚROVO a OKOLIE XIX. ročník, www.sturovo.sk, www.parkany.sk, www.sao.sturovo.org. 2008/9 Živá reťaz dobrej vôle V živote dvoch národov má každý jeden spojovací článok veľký význam. Medzi ne

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko Ročník XVII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2012 Farnosť Oprava kostola SRZ Trnovec Základná škola Vyčistime si Slovensko Rybárska sezóna začína Z turistického zápisníka...

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X.

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. jún 2011/06 június Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. ročník Elsőáldozás Kolonban Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj Mondjuk újra meg újra minden szentmisében az

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Hovoríme s podnikateľom Daliborom Muszelom z Gbeliec o zaujímavej a veľmi aktuálnej ponuke. Úprava pitnej a úžitkovej vody pre domácnosti a prevádzky

Hovoríme s podnikateľom Daliborom Muszelom z Gbeliec o zaujímavej a veľmi aktuálnej ponuke. Úprava pitnej a úžitkovej vody pre domácnosti a prevádzky NOVINY OBČANOV OKRESU NOVÉ ZÁMKY CHÝRNIK Realizované 6. ročník 10. číslo október 2009 cena 0,33 (9,94 Sk) DISTRIBUOVANÝ DO REGIÓNOV POŽITAVIA, PONITRIA A PODUNAJSKA Hovorí sa, že človek, okrem fyzickej

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce Ročník XVI Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom chcem sa v tomto sviatočnom období, v závere prvého roka môjho funkčného obdobia, v prvom rade poďakovať všetkým spolupracovníkom, poslancom

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Felújítják a köztereket és új parkolóhelyeket alakítanak

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, marec 2006 Mesiac knihy Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci pedagógovia, psychológovia i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 Parkovacie automaty opäť v prevádzke Od apríla sa bude v Štúrove opätovne platiť za parkovanie. Na základe februárového rozhodnutia

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt!

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt! December 6. 15.00: Jön a Mikulás! Karácsonyváró játszóház a Városi Művelődési Központban 6. decembra o 15. 00: Príde Mikuláš! Vianočný dom hier v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben