K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata"

Átírás

1 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület i ülése tárgysorozatának pontjához Nevyhnutné opravy na začatie letnej sezóny Termálneho kúpaliska Predkladá - Elıterjeszti: Mgr. Tomáš Nagy riaditeľ Vypracoval - Az anyagot kidolgozta: Ing. Szobi Emese vedúca ekonomického úseku Prejednané - Megtárgyalta: Finančná komisia dňa Pénzügyi bizottság án Rada MZ dňa a VKT tanácsa: án Materiál obsahuje - Mellékletek: 1/ Žiadosť o schválenie zmeny rozpočtu CS na rok / Príprava na LTS 2014 Nevyhnutné náklady 3/ Doplnený materiál na základe požiadavky FK TE 1807/2014 Riaditeľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS predložil materiál Nevyhnutné opravy na začatie letnej sezóny Termálneho kúpaliska Stanovisko úradu: doporučuje prejednať predložený materiál Stanovisko FK: variant B/ nepodporila návrh na uznesenie, ktorým by sa zamietla úprava rozpočtu z dôvodu poskytnutia dotácie Comorra Servis. Stanovisko rady: variant A/ nezaujala stanovisko (3-0-2) Variant B/ nezaujala stanovisko (1-0-4)

2 Návrh na uznesenie k návrhu zmeny rozpočtu COMORRA SERVIS predložený na rokovanie FK Variant A Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie žiadosť Mgr. Tomáša Nagya riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na poskytnutie bežnej dotácie vo výške ,- eur na vykrytie nevyhnutných nákladov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, B/ súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške ,- eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, C/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, nasledovne: program... odd...., položka eur program 5.6., odd. 08., položka eur 2. Povolené prekročenie príjmov položka... o sumu eur a povolené prekročenie výdavkov program 5.6. odd. 08, položka Bežný transfer pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS o sumu eur, D/ žiada MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno premietnuť zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2014, E/ ukladá Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do programového rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2014.

3 Návrh na uznesenie k návrhu zmeny rozpočtu COMORRA SERVIS Variant B Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie žiadosť Mgr. Tomáša Nagya riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na poskytnutie bežnej dotácie vo výške ,- eur na vykrytie nevyhnutných nákladov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, B/ nesúhlasí s poskytnutím dotácie vo výške ,- eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska

4 Návrh na uznesenie k návrhu zmeny rozpočtu COMORRA SERVIS predložený na zasadnutie Rady VARIANT: A/ Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie žiadosť Mgr. Tomáša Nagya riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na poskytnutie bežnej dotácie vo výške eur na vykrytie nevyhnutných nákladov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, B/ súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, C/ schvaľuje zmenu rozpočtu, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, nasledovne: - zníženie výdavkov rozpočtu Mesta Komárno program 1.1. odd. 01., položka eur - zvýšenie príspevku pre COMORRA SERVIS program 5.6., odd. 08., položka eur D/ žiada MUDr. Anton Mareka, primátora mesta Komárno premietnuť zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2014, E/ ukladá Mgr. Tomášovi Nagyovi, riaditeľovi príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS a/ premietnuť zmenu v zmysle bodu C/ tohto uznesenia do programového rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok b/ po vykonaní prác preukázať a vydokladovať použite účelovo schválených prostriedkov. Zodpovedný: Mgr. Tomáš Nagy Riaditeľ Comorra Servis

5 VARIANT: B/ Návrh na uznesenie k návrhu zmeny rozpočtu COMORRA SERVIS Mestské zastupiteľstvo v Komárne A/ berie na vedomie žiadosť Mgr. Tomáša Nagya riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na poskytnutie bežnej dotácie vo výške eur na vykrytie nevyhnutných nákladov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne, B/ nesúhlasí s poskytnutím dotácie vo výške eur na vykrytie nevyhnutných výdavkov na opravy - príprava na letnú turistickú sezónu Termálneho kúpaliska v Komárne,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE-2099/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.10.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2014.10.30-i

Részletesebben

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

1016/2016 uznesenie k návrhu overovateľov. Ing. László Stubendek primátor mesta

1016/2016 uznesenie k návrhu overovateľov. Ing. László Stubendek primátor mesta určuje 1016/2016 k návrhu overovateľov dvoch overovateľov 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne nasledovne: - MUDr. Zoltán Benyó, - Mgr. Károly Less. 1 A/ schvaľuje 1017/2016 k žiadosti o odkúpenie

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ Zápisnica OZ č. 9 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-2074 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1588/2013 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.11.2013 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2013.11.14-i

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222- Zápisnica OZ č. 7/2 1/7 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2 Spis č. / Ikt. sz.2/222- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE-665/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 17.03.2016 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016.03.17

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa

Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 1 Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali zo dňa 18.06.2015 Zapisovateľka: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali bolo začaté dňa 18.06.2015 o 13.00 hod. na Plážovom kúpalisku

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 16.04.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.04.16.-ai ülése tárgysorozatának

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 SP č. 2014/177 e.č. 1316 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03. 06. 2014 v zasadačke

Részletesebben

Mestský úrad Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

Mestský úrad Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo Mestský úrad Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 30.03.2015 K bodu rokovania: 13. Návrh Programu spomienkového podujatia pamiatkových slávností 50.

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 09.06.2014 K bodu rokovania číslo: 14 Stanovenie podmienok predaja stavebných pozemkov v zóne Juh Predkladá: Ing. Imrich Mészáros -

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 17/2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 08. júla 2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..- Zápisnica OZ č. 2/ 1/6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/ Spis č. / Ikt. sz./..- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2013 Strana 1 z 5 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

Web: JEGYZŐ KÖNYV

Web:    JEGYZŐ KÖNYV Szegedi Szlovák Önkormányzat ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a Szegedi Szlovák Önkormányzat képviselő-testületének 2013. március 29. 14.00 órakor

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4 Zápisnica OZ č. 4/ 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/ Spis č. / Ikt. sz.ou 275/-4 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ 1/11 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-1209 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.5.2015

Részletesebben

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom z toho: 9.264.156,- bežné príjmy (BP) 6.891.812,- bežné výdavky (BV) 6.891.812,- kapitálové

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 11/2012 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik, 1 később érkezik) és

Részletesebben

Prijaté u z n e s e n i a : - MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l l Dunajská Streda. Z á p i s n i ca

Prijaté u z n e s e n i a : - MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l l Dunajská Streda. Z á p i s n i ca MESTO Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná ul. č. 50/l6 929 0l Dunajská Streda Číslo : 7/2007-MsZ Dunajská Streda, l2.l2. 2007 Z á p i s n i ca zo 7. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,

Részletesebben

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO. Marec, 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO. Marec, 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO 2012 Marec, 2013 História a poloha mesta Mesto Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 16.04.2015 K bodu č. 1 Otvorenie Otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolala na základe ustanovenia 12 ods. 1 zákona

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

Uznesenie č. 53/2004

Uznesenie č. 53/2004 Uznesenie č. 53/2004 z 27. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Zastupiteľstvo v o l í za overovateľov zápisnice z 27. riadneho samosprávneho kraja poslancov: Viliama Búcoru Štefana Jancsóa zasadnutia Zastupiteľstva

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2011 1/8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 (2 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/66-... Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.2.2015 v

Részletesebben

K O M Á R N O. Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O. Komárom Város Önkormányzata TE 117/2015 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.05.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.05.21-i

Részletesebben

Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín. a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2011

Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín. a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2011 MESTSKÝ ÚRAD, Hlavná 37, 931 01 Š a m o r í n V Šamoríne, dňa 17.2.2012 Plenárne zasadnutie MsZ dňa 1.3.2012 v Šamoríne Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 483/2015 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.11.05-i

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS TE 2080/2014 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa: 18.09.2014 K bodu rokovania: INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE A FŐELLENŐR

Részletesebben

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom 9.264.156,-

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom 9.264.156,- Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom z toho: 9.264.156,- bežné príjmy (BP) 6.891.812,- bežné výdavky (BV) 6.891.812,- kapitálové

Részletesebben

Web: JEGYZŐ KÖNYV

Web:    JEGYZŐ KÖNYV Segedínska slovenská samospráva Szegedi Szlovák Önkormányzat Adresa: Dom národností Cím: Nemzetiségek Háza ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. Tel: +36 / 62

Részletesebben

Návrh Záverečného účtu Mesto Komárno za rok 2014

Návrh Záverečného účtu Mesto Komárno za rok 2014 Návrh Záverečného účtu Mesto Komárno za rok 2014 Rozpočet mesta Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2014 bol schválený dňa 19. decembra 2013 na 34. zasadnutí MZ, uznesením č. 1426/2013, vo výške 19

Részletesebben

A márciusi ifjak szelleme

A márciusi ifjak szelleme Nem minden rózsaszínű Politikusok a nagypolitikában általában 100 nap után beszámolót tartanak sikerekről és problémákról. Azonban az igazat megvallva én nem szeretnék ilyen 100 napos visszatekintésbe

Részletesebben

Hodosban jártak a hodosiak

Hodosban jártak a hodosiak Význam málotriednej školy Výchova a vzdelanie je investícia do jednotlivca, ktorá prináša úžitok rovnako ako iná kapitálová investícia Sú rodičia, ktorí svoje deti zapíšu do plnoorganizovaných škôl len

Részletesebben

Trnovecké Noviny. karneval 3.A. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Trnovec nad Váhom: 900 rokov. Ročník XVIII. Január - Február 2013.

Trnovecké Noviny. karneval 3.A. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. Trnovec nad Váhom: 900 rokov. Ročník XVIII. Január - Február 2013. Ročník XVIII Číslo 1 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Január - Február 2013 Trnovec nad Váhom: 900 rokov V roku 2013 si pripomíname významný medzník v histórii našej obce 900 rokov od

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának,

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, XXIII. évfolyam, 18. szám Ingyenes kiadvány 2014. október 15. Alapítva 1849-ben Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának,

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 469/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.11.05 - i ülése

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Plnenie k je nasledovné: A/ PRÍJMY

Plnenie k je nasledovné: A/ PRÍJMY Rozpočet mesta Šamorín na rok 2015 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 29.januára 2015 uzn. Č. 3/2015/V a následne upravená ako I. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 na plenárnom zasadnutí dňa 12.3.2015

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS TE-1280/2013 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa: 14.02.2013 K bodu rokovania: INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2013. november 29. 16.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 1 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Kelt 1990.

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott...

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott... Húsvét ünnepe Minden évszaknak megvan a maga szépsége, varázsa, így a télnek is, de tudjuk, hogy így vagy úgy, előbb-utóbb át kell hogy adja a helyét az újabb évszaknak, a tavasznak! A tavasz, a kikelet

Részletesebben

H o d o s A. Kedves Szülők! u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m. V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník VI. ročník/1.

H o d o s A. Kedves Szülők! u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m. V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník VI. ročník/1. ...a mi falunk V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník VI. ročník/1.číslo H o d o s A hodosi önkormányzat információs havilapja, 2012. január VI. évfolyam/1.szám Kedves Szülők! Elérkezett az

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

H o d o s A. Szeptembertől újabb kiselsősök V septembri čakáme nových prváčikov. u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m

H o d o s A. Szeptembertől újabb kiselsősök V septembri čakáme nových prváčikov. u j s a g. h o d o s @ g m a i l. c o m ...a mi falunk V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník VI. ročník/2.číslo H o d o s A hodosi önkormányzat információs havilapja, 2012. február VI. évfolyam/2.szám Mond, te kit választanál? Angyal

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2012-01-04 5 2012-01-04 CHF 1 259,61 262,11 264,61 2012-01-04 2012-01-04 5 2012-01-04 EUR 1 316,69 319,19 321,69 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-05 5 2012-01-05 CHF 1 264,15 266,65

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-06-02 5 2014-06-02 CHF 1 247,75 250,25 252,75 5 2014-06-02 EUR 1 303,06 305,56 308,06 2014-06-03 5 2014-06-03 CHF 1 248,44 250,94 253,44 5 2014-06-03 EUR 1 304,22 306,72 309,22

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-08-01 5 2014-08-01 CHF 1 258,11 260,61 263,11 5 2014-08-01 EUR 1 314,57 317,07 319,57 2014-08-04 5 2014-08-04 CHF 1 257,79 260,29 262,79 5 2014-08-04 EUR 1 314,17 316,67 319,17

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-04-01 5 2014-04-01 CHF 1 252,18 254,68 257,18 5 2014-04-01 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2014-04-02 5 2014-04-02 CHF 1 252,12 254,62 257,12 5 2014-04-02 EUR 1 307,80 310,30 312,80

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-12-01 5 2014-12-01 CHF 1 254,87 257,37 259,87 5 2014-12-01 EUR 1 307,10 309,60 312,10 2014-12-02 5 2014-12-02 CHF 1 254,64 257,14 259,64 5 2014-12-02 EUR 1 306,89 309,39 311,89

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés Alap adatok 2013-07-01 5 2013-07-01 CHF 1 239,77 242,27 244,77 5 2013-07-01 EUR 1 295,68 298,18 300,68 2013-07-02 5 2013-07-02 CHF 1 237,78 240,28 242,78 5 2013-07-02 EUR 1 294,47

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben