Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII."

Átírás

1 marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a húst. Ez így nem is böjt - gondolta magában. De ha kolbászt tennék ki az asztalra... Talán megkívánnám, és így igazán böjtölhetnék. Így is tett. De a böjt még mindig nem okozott nagyobb nehézséget. És ha felvágnám karikákra? Úgy gusztusosabb. - győzködte magát. Miközben szeletelte, a finom illat megcsapta az orrát és valóban megkívánta az ínyencséget. De ha valódi áldozatot akarok hozni, még egy kicsit nehezítenem kell. A számba veszem a kolbászkarikát, hogy az ízét is érezzem, de nem nyelem le. Ez lesz az igazi böjt! - kiáltott fel örömében és rögtön meg is valósította hősies ötletét. Ám a kolbász annyira ízletes volt, hogy akaratlanul is lenyelte azt. Így oda lett nem csak a dicső áldozat, hanem még a böjti tilalmat is megszegte és bűnbe esett. Mi is hamarosan megkezdjük a nagyböjti időt, hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok, amikor minden megkereszteltet bűn alatt köt a hústilalom. De legyünk okosabbak a hősies szerzetesnél. Értsük meg a böjt lényegét. Célja a test fegyelmezése, hogy a lélek uralkodhasson a test kívánságain, ám legmélyebb oka az Úr Jézus szenvedésével való egyesülés. Mi nem hősködni akarunk önsanyargatásunkkal, hanem hálánkat akarjuk kifejezni azért, amit Isten tett értük. Ezért böjtölni csak hittel lehet. Kötelező tiszteletünket más módon is ki tudjuk fejezni. Lehet az például egy rászoruló emberen való segítség, beteg látogatása, ahogy Jézus mondta: amit eggyel is tettetek az én nevemért, azt velem tettétek. Vagy a fájdalmas rózsafüzér figyelmes imája, keresztútjárás, a szokásosnál gyakoribb szentmise látogatás, elmélkedés a szentírásról. Dicséretes dolog, ha azt, amit böjtölésünkkel, szerényebb étkezésünkkel megspóroltunk, odaajándékozzuk az éhezőknek. És végül a böjtölés nem csupán a hústól való tartózkodást jelentheti. Mondjunk Nagyböjti útmutató le arról, ami leginkább megkötözi a lelkünket. Ez mindenkinél lehet más: édesség, alkohol, cigaretta, TV, lustálkodás. Gyakoroljuk ezekben a mérsékletességet. Ha mindezt nem személyes sikerélményünkért tesszük, hanem Jézusért, az Ő kereszthalálát szem előtt tartva, megteremjük a böjt lelki gyümölcsét, ami nem a korgó gyomor, hanem a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Márk atya Böjti fegyelem Hamvazószerda és nagypéntek: hústilalom és szigorú böjti nap. A hústilalom kötelezi mindazokat, akik 14. életévüket betöltötték. A szigorú böjt - egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül - a nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra. Az év többi péntekjein: bűnbánati vezeklési nap. A hívek az alábbi formák közül választva vezekelnek: 1. hústól való tartózkodás, 2. szentmisén való részvétel, keresztút vagy fájdalmas rózsafüzér imádsága, 3. a Szentírás olvasása min. 10 percig, 4. irgalmas jócselekedet: beteg látogatása valamilyen segítségnyújtással, a megholt hívekért felajánlott imával egybekötött temetőlátogatás, anyagi segítségnyújtás szegényeknek, nagycsaládosoknak TV, cigaretta, alkohol fogyasztásáról való lemondás, más önmegtagadás. Márk atya

2 2. oldal/strana 2014/02 Informácie z obecného úradu Nový rok sme privítali v tradičnom pracovnom tempe, ktoré charakterizuje vysoká frekvencia otáčok. Robia sa rôzne výkazy, odovzdávajú sa prehľady, štatistiky a rôzne usporiadané čísla z účtovnej evidencie obce a ním zriadených organizácií. Takéto štatistiky a výkazy sa robia na všetky prenesené výkony štátnej správy. Na aktuálny rok sa preklápajú aj dáta v softveri, ktorý používame na obecnom úrade. Následne sa môžu generovať rozhodnutia o daniach, poplatkoch a pod. Začiatok roka je príznačný aj tým, že sa objavujú nové výzvy na predkladanie projektov o nenávratné finančné zdroje. S kolegyňou Annou Pócsikovou sa snažíme zareagovať na každú možnú výzvu, ktorá pomáha obci. V poslednom období bola odovzdaná žiadosť na rekonštrukciu dvoch studní (na Kodályovej ulici a pri poslednej autobusovej zastávke). V týchto dňoch sa napísali a odovzdali projekty v zmysle výzvy Bethlen Gábor Alap. V prípade úspešnosti by sme radi postavili v obci pamätník obetiam vojen a holokaustu. Druhým projektom by sme radi obohatili našu jesennú akciu Kastrolfest. V neposlednom rade sa odovzdával projekt v rámci výzvy Kultúra národnostných menšín. V prípade úspechu by sme zo získaných financií radi obohatili naše obecné slávnosti. V štádiu prípravy je projekt, v rámci výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd. S týmto projektom reagujeme na možnosť postaviť spomínaný pamätník obetiam vojen a holokaustu. Hmotná núdza novela zákona Od januára platí zásadná zmena vo vyplácaní dávok v hmotnej núdzi. Základnú dávku vo výške 61,60 eura si budú musieť odkázaní odpracovať. Zavedenie tohto opatrenia, ktoré priniesla novela zákona o hmotnej núdzi, sa však na pol roka odkladá. Naplno by tak malo fungovať až od júla, ak ho nezastaví Ústavný súd, na ktorý sa obrátila opozícia. Okienko pre starostu Podľa novely zákona o hmotnej núdzi majú od januára dostávať dávku iba tí, ktorí odpracujú aspoň 32 hodín mesačne v rámci malých obecných služieb či dobrovoľníckych prác. Ten, kto ponúknutú prácu odmietne, príde o dávku. Poberatelia dávok by mali pomáhať pri údržbe čistoty v obci, pri rôznych stavebných prácach, v odstraňovaní snehu, v likvidácii čiernych skládok, v organizovaní kultúrnych podujatí a podobne. Ak sa odkázanému neponúkne nijaká pracovná možnosť, zostáva všetko po starom a dávka mu bude patriť tak ako doteraz. Tieto záležitosti koordinuje Úrad práce a sociálnych vecí v Nitre (UPSVAR), ktorý má s obcami podpísanú rámcovú zmluvu. V zmysle tejto zmluvy a na základe spísaného okruhu prác v tej danej obci ponúkne koordinátor UPSVAR poberateľovi dávok túto prácu. Koordinátor z UPSVAR má na starosti celú administratívnu, koordinačnú a evidenčnú agendu v zmysle príslušnej novely zákona o hmotnej núdzi. Elektronická schránka Elektronická schránka podľa zákona o e-governmente je elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s verejnou správou elektronicky. Schránka je určená na prijímanie elektronických dokumentov a elektronických podaní. Elektronická komunikácia nahrádza klasický spôsob komunikácie a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej forme. Prostredníctvom schránky je možné odosielať a prijímať správy, prijímať notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní. Elektronická schránka bude zriadená automaticky každému občanovi SR po dovŕšení Ha eltűnik minden húsom, a lélek világosabb lesz, a szellem ébersége pedig egyre erősebb. (Buddha)

3 2014/02 3. oldal/strana 18. roku života. Takúto schránku majú zriadenú podnikatelia, obce a mestá. Rozdiel je len v tom, že štatutári obcí a miest si musia aktivovať schránku v zmysle príslušného zákona. U občanov je to na základe ich slobodného rozhodnutia. Na to, aby ste sa úspešne prihlásili na Ústredný portál verejnej správy, a teda aj do elektronickej schránky, je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eid kartu). Vaša eid karta musí mať aktivovanú Online eid funkciu, to znamená, že ste si k eid karte definovali bezpečnostný osobný kód - BOK kód. Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér - eid klient a ovládače k čítačke kariet. Viac informácií nájdete na stránke: Róbert Balkó, Ing. Dane a poplatky za rok 2014 Správca dane podľa 99e ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len daňový poriadok/, ďalej podľa VZN Obce Kolíňany č. 30/2013, vyrubila daňovníkom dane a poplatky za rok Sadzby jednotlivých poplatkov sa nezvýšili, ostali na úrovni roku Zmeny nastali v kategorizácii daňovníkovobčanov pri vyrubovaní poplatkov za komunálne odpady a kanalizáciu a spôsobe podávania žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatkov. Zmena nastala v sadzbe za komunálny odpad a kanalizáciu pre študentov, ktorí navštevujú školu mimo miesta trvalého bydliska a sú ubytovaní v študentskom domove. Daňovník /rodič študenta/ môže písomne požiadať Obec Kolíňany o zníženie sadzby za komunálny odpad a kanalizáciu. K žiadosti pripojí Potvrdenie o návšteve školy. V prípade schválenia žiadosti študent bude platiť 8,- za komunálny odpad a 8,- za kanalizáciu za rok Druhá zmena sa týka sadzby pre občanov, ktorí pracujú v zahraničí. Občan pracujúci v zahraničí môže písomne požiadať Obec Kolíňany o zníženie sadzby poplatku za komunálny odpad a kanalizáciu. K žiadosti pripojí pracovné povolenie alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo pracovnú zmluvu. V prípade schválenia žiadosti, občan, ktorý sa zdržiava mimo obce minimálne 6 mesiacov, bude platiť 8,- za komunálny odpad a 8,- za kanalizáciu za rok Občan, ktorý je dlhodobo v zahraničí (12mesiacov), môže požiadať o odpustenie poplatku. Správca dane v takomto prípade na základe rozhodnutia poplatok odpustí. Zníženie a odpustenie poplatkov sa nevzťahuje na občanov, ktorí pracujú mimo trvalého bydliska na území SR, len v prípade, keď občan doručí na Obec Kolíňany od mestského resp. obecného úradu z miesta prechodného pobytu potvrdenie o zaplatení komunálneho odpadu spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku. V takom prípade sa komunálny odpad v mieste trvalého pobytu odpustí, aby nedošlo k duplicitnému plateniu poplatku. Nájomná zmluva s prenajímateľom nie je potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad. Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatkov sa podáva každý rok. Tlačivo žiadosti si môžete osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo om na adrese A legjobb orvosság a pihenés és a böjt. (Benjamin Franklin) Adriana Balková

4 4. oldal/strana 2014/02 Rokovanie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska Dňa 18. februára 2014 rokovalo v Nitre Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska. Na programe boli informácie z rokovania predstaviteľov ZMOS s vládou SR, stanoviská Združenia uplatnené k zákonom v legislatívnym procese, stanovisko k Partnerskej dohode, ako aj informácia o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2013 a prognóza výnosu dane z príjmu fyzických osôb na rok Členovia Predsedníctva sa zaoberali aj prípravou 25. snemu ZMOS a prestížnej súťaže Oskar bez bariér. Vyjadrili podporu mýtnemu systému, ktorý chráni obyvateľov obcí a miest pred prejazdom kamiónov. Predseda ZMOS Jozef Dvonč informoval o rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády Robertom Ficom 11. februára Obsahom rokovania bolo financovanie, školstvo, sociálne veci, ale i audit a návrh Partnerskej dohody v súvislosti s alokáciou finančných prostriedkov pre samosprávy. ZMOS a jeho členská základňa očakáva vrátenie koeficientu na prerozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb na pôvodnú úroveň 70,3 od Ďalej výnos dane z príjmov fyzických osôb aj po zvýšení koeficientu na 67,0 % za dva mesiace roka 2014 nezodpovedá očakávaniam MF SR, ani očakávaniam samospráv. Mestá a obce uhrádzajú z vlastných zdrojov aj časť preneseného výkonu štátnej správy, nie sú schopné naplniť zákonom stanovené požiadavky, napr. na zvyšovanie platov vlastných zamestnancov, ktorí realizujú výkon štátnej správy, inflačné trendy a pod. Je potrebné vykonať analýzu preneseného výkonu štátnej správy, lebo vývoj za posledných 10 rokov jednoznačne potvrdzuje, že dotácie z jednotlivých kapitol nepokrývajú základné funkcie a požiadavky na jeho kvalitu. V oblasti školstva ZMOS negatívne vníma vyjadrenia rezortu školstva o tzv. zoštátnení niektorých školských zariadení (napr. materské školy), o priamom financovaní školy ako rozpočtovej organizácie obce mimo rozpočtu obce, o účelovom financovaní školských zariadení v originálnej pôsobností obcí, opätovnom zavedení účelovej formy financovania CVČ a pod. Tieto vyjadrenia smerujú proti záverom snemu a orgánov ZMOS v oblasti školstva. Niektoré medializované návrhy sú na pracovnej úrovni implementované do návrhu zákonov (napr. návrh zákona o financovaní škôl), čo ZMOS vníma ako zásadnú revíziu rozdelenia pôsobností vo verejnej správe s dopadmi na majetok a pôsobnosti miest a obcí. Prioritou samospráv je posilniť pôsobnosti zriaďovateľov a zosúladiť ich s pôsobnosťami riaditeľov škôl. ZMOS navrhuje zastaviť tieto vyhlásenia a pripraviť novely všetkých troch rozhodujúcich zákonov naraz školský zákon, zákon o štátnej správe a školskej samospráve, zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zosúladiť ich s princípmi Európskej charty územnej samosprávy, decentralizácie verejnej správy a rozdelením pôsobností a fiškálnou decentralizáciou. V sociálnej oblasti bolo základnou prioritou ZMOS prijať komplexnú a systémovú novelu zákona o sociálnych službách s dôrazom na taký spôsob rozdelenia výkonu kompetencii, ktorý je v podmienkach miest a obcí finančne vykonateľný. Predseda ZMOS hodnotil rokovanie ako konštruktívne a ústretové, na ktoré budú nadväzovať ďalšie rokovania ku konkrétnym témam. Ocenil prístup vlády k požiadavke 24. A böjt többet tesz az emberért mint amit a legjobb gyógyszerek vagy a legjobb orvosok tudnak tenni. (Mark Twain)

5 2014/02 5. oldal/strana snemu ZMOS na alokácie pre samosprávu na programové obdobie v operačnom programe IROP a v jednotlivých sektorových operačných programoch. V rámci informácií z legislatívneho procesu boli účastníci rokovania upozornení na skutočnosť, že bol schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorým sa mení a dopĺňa i zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V diskusii zazneli kritické hlasy o zložitom a zdĺhavom procese verejného obstarávania a požiadavka na jeho zjednodušenie v súlade s európskou legislatívou. Členovia Predsedníctva pozitívne prijali informáciu o odmietnutí návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kým nebude obsahovať obligatórnu úhradu nákladov ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Členovia Predsedníctva ZMOS podporili prijatie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky , ale odmietli účelové a skresľujúce tvrdenie neodzrkadľujúce skutočný stav veci. Argumentovali, že mestá a obce častokrát ako jediný subjekt v území zabezpečujú kontakt obyvateľov s kultúrou. Odmietli zavádzanie akýchkoľvek limitov, ktoré by boli účelovo viazané na kultúru z rozpočtu územnej samosprávy. Podporili návrh, aby sa obce a mestá mohli uchádzať o 2% z daní, ktoré by potom mohli použiť na rozvoj kultúry a športu. V diskusii členovia Predsedníctva odmietli zasahovanie do samosprávnych kompetencií či už vedomé alebo nevedomé (prípad Ekohry obchodného reťazca, ktorý narúša systém odpadového hospodárstva obcí a miest), prenášanie kompetencií štátu na samosprávy ako sa to deje napr. určením mesta/obce ako opatrovníka. Je potrebné, aby všetky orgány ZMOS včítane regionálnych združení zintenzívnili vzájomnú komunikáciu, informovanosť a ostražitosť pri obhajovaní záujmov občanov obcí a miest. Predsedníctvo ZMOS schválilo stanoviská a pripomienky členov Predsedníctva ZMOS k informáciám z legislatívneho procesu, stanovisko ZMOS k návrhu Partnerskej dohody a zámer zapracovať do legislatívneho procesu aj návrh, aby v zákone č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov boli poberateľmi dvoch percent z daní aj obce a mestá. Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie predloženú parciálnu informáciu o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za rok 2013 s tým, že ucelená informácia bude predložená na rokovanie po uzatvorení celkových výsledkov hospodárenia miest a obcí MF SR. Predsedníctvo ZMOS vzalo na vedomie informácie o príprave rokovania 25. snemu ZMOS a Oskara bez bariér. Predsedníctvo ZMOS schválilo návrh zaslať podkladové materiály predsedom RZ ZMOS s cieľom prerokovať na Regionálnych snemoch ZMOS návrhy ZMOS na zjednodušenie procesov pri implementácii Partnerskej dohody SR na roky a podkladový materiál k možnému zameraniu komunálnej reformy. Predsedníctvo ZMOS konštatovalo, že legislatívne zmeny v mýtnom systéme od majú priaznivý dopad na cesty druhej a tretej triedy a obyvateľov miest a obcí. Zároveň neodporučilo podporiť aktivitu obchodného reťazca Lidl Ekohra. M. Bujňáková A böjt kétségkívül a leghatásosabb biológiai módja a kezelésnek. Egy kés nélküli műtét. (Otto Buchinger)

6 6. oldal/strana 2014/02 Imrich Kováč: Zlučovanie obcí pre odpadové hospodárstvo má veľa pozitív Chceme vybudovať moderný a efektívny systém nakladania s odpadmi, hovorí o veľkom projekte rozvoja systému nakladania s odpadmi v regióne Imrich Kováč, predseda Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Kedy vzniklo vaše združenie? Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku Združuje 63 obcí z Nitrianskeho kraja s rozlohou viac ako 813 štvorcových kilometrov. Na tomto území žije takmer domácností s približne obyvateľmi. To je len o niečo menej obyvateľov, než má mesto Nitra so stotisíc obyvateľmi. Odlišuje sa však najmä tým, že ide o vidiecky typ zástavby, teda veľké územie s priemernou hustotou osídlenia 95 obyvateľov na štvorcový kilometer. Najmenšia obec Kapince má iba 194 obyvateľov. Vaše združenie získalo významné prostriedky zo štrukturálnych fondov na projekt separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. Čo je jeho cieľom? Chceme zaviesť komplexný systém separovaného zberu pre šesť zložiek komunálnych odpadov a vybudovať zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, teda kompostárne. Tým by sme mali dosiahnuť, aby sa znížilo množstvo biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov, zvýšilo množstvo materiálovo zhodnocovaných biologicky rozložiteľných odpadov premenou na konečný produkt kompost. V neposlednom rade tým zvýšime množstvo zhodnocovaných zložiek komunálneho odpadu, tak ako ukladajú ciele programu odpadového hospodárstva SR. Čo bude systém vyžadovať od občana? Priamo v domácnostiach budú občania separovať papier, spolu s papierom v jednom koši aj tetrapak teda obaly z nápojov. V druhej nádobe budú plasty. Zvlášť budú separovať biologicky rozložiteľný odpad. Zvyškový komunálny odpad ostane v košoch ako doteraz. Zároveň budú môcť odložiť vyseparované sklo do zberných stanovíšť určených príslušnou obcou, tiež kovy a veľkorozmerný bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav. Projekt je rozpočítaný na viac ako 10,1 mil. eur. Nie je to na počet obyvateľov dotknutej oblasti veľa? Práve naopak, v porovnaní s mnohými miliónovými projektmi, ktoré sú určené pre pár stoviek či tisícok obyvateľov a na jediný účel? napríklad kompostáreň? považujeme tieto prostriedky za veľmi efektívne využité. V akom štádiu je projekt? Domácnostiam sme rozdali zakúpené nádoby na separovaný zber odpadov. Pred dokončením je výstavba kompostárne i dotrieďovacej haly na vyseparované zložky. (poznámka redakcie: V Kolíňanoch sa nádoby budú distribúovať v mesiacoch marec-apríl.) Nádoby na separovaný i komunálny odpad sú označené čipmi. Nevzbudzuje to v obyvateľoch nevôľu? Spočiatku sme sa stretli aj s negatívnymi reakciami. Snažíme sa občanom vysvetliť, že nejde o žiaden zásah do ich súkromia. Tieto systémy fungujú spoľahlivo a efektívne v mnohých vyspelých krajinách Európskej únie, napríklad Az a betegség, amely böjttel nem gyógyítható, az gyógyíthatatlan. (Jurij S. Nikolaev)

7 2014/02 7. oldal/strana v Nemecku. Občania si tam na systém zvykli a pochvaľujú si ho. Paušálne poplatky sa vám neosvedčili? Ukazuje sa, že množstevný systém má v obciach väčšie výhody, lebo motivuje ľudí k zvýšeniu miery separovania aj k prevencii pred vznikom odpadu. Združiť obce do jedného systému si asi vyžadovalo veľa práce. Čo bolo najťažšie? Predovšetkým oboznamovanie s cieľmi projektu a jeho významom. Naším cieľom je vytvoriť transparentný systém na veľkom území, na ktorom budú mať všetci rovnaké podmienky. Bolo celkom pochopiteľné, že viacerí starostovia nemali dostatok detailných informácií o fungovaní odpadového hospodárstva, jeho nákladoch a výnosoch a ani o možnostiach, ako tieto náklady udržať nízke a skvalitniť pri tom infraštruktúru odpadového hospodárstva. Najmä v malých obciach pracuje na plný úväzok jeden alebo dvaja ľudia, pričom rozsah kompetencií obcí je pomerne veľký. Ako vlastne vznikol nápad združiť obce pre nakladanie s odpadmi? Tieto systémy sú známe v celej Európe. Na Slovensku sa nimi začal zaoberať docent Sklenár zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý viedol viacero študentov, ktorí sa venovali mnohým otázkam možnosti zefektívnenia odpadového hospodárstva v okolitých ponitrianskych obciach. Skúmali napríklad štruktúru odpadov, ktoré končia na skládkach, analyzovali možnosti zefektívnenia zberu a zvýšenia miery separácie odpadov. Myšlienka teda dozrievala kontinuálne, spoluprácou a konzultáciami. V súčinnosti s touto spoluprácou vzniklo v roku 2005 naše združenie. Vaše združenie má kanceláriu práve v sídle firmy ENVI-GEOS Nitra, ktorú vedie docent Sklenár. Nevnímate to ako konflikt záujmov? Keď sme pripravovali projekt na skvalitnenie systému nakladania s odpadmi v regióne, bola to práve firma ENVI-GEOS Nitra, ktorá nám poskytla dôležité rady. Nijaká iná zberová spoločnosť nám pomoc vtedy neponúkla. Rozhodnutie prenajať si priestor práve v sídle firmy, ktorá je významnou regionálnou spoločnosťou pre nakladanie s odpadmi, vzniklo teda celkom prirodzeným vývojom. Ako pri každom projekte nakladania s komunálnym odpadom, jeho neuralgickým bodom je vplyv na poplatky za odpad. Nevýhodou kompetencií obcí v komunálnom odpade je to, že občania vytvárajú často až neúmerný tlak na starostov, aby nezvyšovali poplatky, aj keď chcú investovať do skvalitnenia infraštruktúry. Nebol toto hlavný problém? Ten tlak je veľký a často vedie starostov k tomu, že poplatky nezvyšujú, aj keď to ide na úkor výdavkov z rozpočtu obce, ktoré by mohli byť použité inde. Práve združenie obcí pod jednu platformu by však mohlo efektívne riešiť i tento problém. To znamená, že sa dohodnú fixné poplatky pre všetky obce? Takto ďaleko ešte v dohode nie sme, navyše každé takéto rozhodnutie podlieha schváleniu poslancami v miestnych zastupiteľstvách. Boli by sme však radi, ak by tento model prešiel. Vzhľadom na predpokladané zvýšenie miery zhodnocovania odpadov a investície, ktoré do systému išli z projektu, však možno predpokladať, že poplatky budú vyššie. Všetko závisí od rozhodnutia valného zhromaždenia združenia obcí a jednotlivých zastupiteľstiev. Naším cieľom je zreálniť výdavky a posunúť sa v miere zhodnocovania odpadov tam, kam nám to ukladajú ciele Európskej únie. Ak by sme nevyužili možnosť získať prostriedky z Únie teraz, v budúcnosti by sme ich už nemuseli získať a všetky náklady (vrátane investícií) by musel niesť priamo občan. V tomto smere vnímame projekt ako obzvlášť rozumný a prezieravý, vzhľadom na náklady, ktoré by museli občania znášať v budúcnosti. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že poplatky za komunálny odpad sa budú v blízkej budúcnosti zvyšovať na celom Slovensku, nakoľko tlak Európskej únie na odkláňanie odpadov zo skládok sa neustále zvyšuje. Náklady na odvoz odpadov sa zvyšujú úmerne k vzdialenosti obci i jej veľkosti. Uvažujete o tom, že by bola výška poplatkov vo všetkých obciach rovnaká? Chceli by sme v ňom uplatniť aj istú mieru solidarity, teda aby boli poplatky pre obyvateľov všetkých zúčastnených obcí rovnaké. Je to však ešte len predmetom hľadania konsenzu. Čo vám v súčasnosti spôsobuje pri realizácii projektu najväčšie problémy? Realizácia trvá dlhšie, než sme pôvodne predpokladali. Je to spôsobené predlžovaním procesu verejného obstarávania. Pri takomto veľkom projekte to však nie je nič výnimočné. Čo považujete za najväčšie výhody Ha böjtölsz és szervezeted kitisztul, akkor isteni fény fog szétáradni benned. (Mahatma Gandhi)

8 8. oldal/strana 2014/02 z d r u ž o v a n i a obcí v jednom projekte, na rozdiel od individuálneho postupu obcí? Úspory z rozsahu. Zlúčenie do jedného projektu nám umožnilo získať nemalé investície do infraštruktúry, keďže obce sa podieľajú na spolufinancovaní iba piatimi percentami. Tie už využívajú všetci obyvatelia dotknutých obcí. Projekt tiež predpokladá výrazné zefektívnenie zvozových trás a optimalizovanie umiestnenia získaných materiálov do koncovky. V konečnom dôsledku by mal vzniknúť moderný a dobre fungujúci systém, ktorý vyrieši podstatnú časť cieľov v odpadovom hospodárstve, ktoré na obciach ležia. Imrich Kováč (56) je predsedom Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Už šieste volebné obdobie je starostom obce Mojmírovce. Radovan Kazda, Ľubomír Augustín (L)égi üdvözlet a határon túlról Február 16-án, vasárnap reggel a szentmiséről hazajövet egy szív alakú piros tárgyra lettem figyelmes a templomparton. Mekkora volt a meglepetés, amikor kézbe vettem egy bokor között egy lufit. Sok apró szívecske volt rárajzolva és a következő kedves szöveg volt olvasható rajta: Alles liebe zum Valentinstag. Ruf mich bitte an von Leonie Millinger. Ruf mich an. Danke! Mondanom sem kell, hogy felébredt bennem az örök gyermek. Kíváncsi lettem, ki lehet ez a merész kislány? Milyen országból küldhette ezt a nem mindennapi postát? Vajon mi késztette arra, hogy ilyen üdvözletet küldjön? Talán kíváncsi volt arra, hogy Európa melyik részéről kap majd visszajelzést? Ezernyi kérdés kavargott bennem. Csodálatos dolog, hogy a lufi hogyan jutott el egészen a mi kis falunkba. Más irányba is fújhatta volna a szél, de nem így történt. Gondoljunk csak bele mennyi veszélyt kellett elkerülnie, hogy ne akadjon fel a villanyvezetéken vagy magas fákon. A szép piros színe biztosan vonzotta az égi madarakat is, hogy esetleg megkóstolják a rejtélyes utazót. Szél és eső kísérte kalandos útján, a csillagos ég is tanúja volt az utazásának. Közben észre sem vette és lassan szivárgott belőle a hélium, amely a lelket tartotta benne. Utazott és közben kisebbedett, majd elfogyott az ereje s úgy gondolta, hogy több száz kilométer megtétele után itt a földreérés ideje és a küldetés befejezése. Leszállt a földre és várta, hogy megtalálja valaki A kislány felkutatásában a világhálón keresztül segítettek keresztlányaim Veronika és Erzsébet. Leonie Ausztriából St. Ulrichból engedte kalandos útjára a lufit. Örült annak, hogy jelentkezett a megtaláló. Megköszöntem az üdvözletet, amelyet ismeretlenül küldött falunknak és sok örömet és sikert kívántam neki. Akit érdekel, utánanézhet, hogy hány kilométert kellett megtennie a piros színű kis kalandornak. Úgy gondolom, hogy az üdvözlet mindenkinek szólt, aki szívesen fogadja. Azért szerettem volna átadni és olyan örömet szerezni másoknak is a Koloni Visszhang segítségével, mint amilyet mi is éreztünk. A jókívánságok nem ismernek határokat csak élni kell a lehetőségekkel. Köszönöm, hogy időt szántak az üzenet elolvasására. Tisztelettel Bányi Zsuzsanna Létünk törvénye: önmagunk legyőzése. E nélkül a tökéletesség legmagasabb fokát nem lehet elérni. (Mahatma Gandhi)

9 2014/02 9. oldal/strana Stavebná činnosť v Kolíňanoch v r Obec Kolíňany spolu s ďalšími 25 obcami na prenesený výkon štátnej stavebnej správy je členom združenia spoločného obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce. Tento úrad vznikol na základe zákona č.416/2001 a terajším jeho pracoviskom je kancelária umiestnená na ul. Dlhá č. 6. v Nitre. V tejto kancelárii sa vykonáva a spracováva pre združené obce kompletná spisová agenda čo sa týka územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, odstránenie stavieb, priestupkových konaní v rámci stavebnej činnosti a neposlednom rade aj poradenská služba pre stavebníkov. Obec Kolíňany sa prihlásila do spoločného stavebný úradu v r a od tohto termínu v tomto stavebnom úrade sa zhodnocuje spisová agenda v oblasti stavebníctva aj pre našu obec. Stavebným úradom je Obec Kolíňany, ktorá preberá a zasiela spisovú agendu. Jej štatutár podpisuje všetku spracovanú dokumentáciu. Od termínu vstupu obce do spoločného obecného úradu aj naši občania, ktorí riešili svoje stavebné záležitosti, sa často stretli so stavebnou agendou tejto kancelárie a tiež aj s pracovníkmi stavebného úradu. Pri otázkach stavieb, a to nielen rodinných domov v intraviláne, ale aj stavieb v extraviláne obce dôležitou dokumentáciou pre posúdenie umiestnenia takých stavieb je spracovaný a platný územný plán obce. Je to dokumentácia, podľa ktorej stavebný úrad zhodnocuje všetku stavebnú činnosť nielen v Kolíňanoch, ale aj v združených obciach. Základnou podmienkou je, že ak stavebník, ktorý chce realizovať nejakú stavbu, v prvom rade musí mať k pozemku vlastnícky alebo iný právny vzťah. Na liste vlastníctva s číslicami je vyznačený v akej časti katastrálneho územia sa pozemok nachádza, je tam uvedený druh pozemku, výmera, mená a adresy vlastníkov. Keď sa vlastník pozemku rozhodne pre stavbu v liste vlastníctva uvedené ako záhrada, orná pôda, alebo vinohrady, k žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť aj rozhodnutie o vyňatí časti pozemku na stavebné účely. Samozrejmosťou je predloženie projektovej dokumentácie, ktorá musí byť súčasťou žiadosti o územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Je potrebné vedieť, že pri drobných stavbách do 25m2, prípojky inž.sieti k stavbe, alebo k pozemku, tiež je potrebná projektová dokumentácia alebo jednoduchý náčrt stavby. Na miestnom obecnom úrade sú tlačivá, ktoré sú k dispozícii pre rôzne stavebné konania. Treba ich vyplniť a podať s kompletnou dokumentáciou na stavebný úrad. V kancelárii spoločného obecného úradu v r bola pre zdužených 26 obcí spracovaná spisová agenda, celkom 952 spisov, z toho pre Obec Kolíňany bola vydaná nasledovná stavebná dokumentácia: 10 stavebných povolení, 12 kolaudačných rozhodnutí, 2 rozhodnutia na odstránenie stavby a 3 oznámenia o drobnej stavbe. Aj z tohto pohľadu je zrejmé, že naša obec sa rozrastá, čo je neklamný dôvod, že veľa mladých ľudí si zakladá rodinu a následne si rieši svoje bývanie vo vlastnom rodinnom dome. Veľmi krásna lokalita nových rodinných domov vyrástla v zóne Jókelová záhrada, novšie sú na Ulici pri ihrisku a na ďalšie obdobie sa uvažuje o novej lokalite stavebných pozemkov. Tieto krásne stavby rodinných domov sú predpokladom toho, že v obci Kolíňany sa mladí ľudia cítia dobre a chcú v nej zotrvať. Imrich Balkó Ami a látást jelenti a külvilág számára, az a böjt belső világunk számára. (Mahatma Gandhi)

10 10. oldal/strana 2014/02 Je čas pôstiť sa Istý rehoľník raz chcel priniesť svojím pôstom veľkú obetu. Ale ako? Veď vôbec nemá chuť na mäso.»toto ani nie je pôst«- pomyslel si.»ale ak by som vyložil na stôl klobásu... Možno by som na ňu dostal chuť a mohol by som sa naozaj postiť.«aj to urobil. Ale ešte stále bolo ľahké postiť sa.»a keby som ju nakrájal? Bude vábivejšia«- presviedčal seba samého. Kým ju krájal, ucítil príjemnú vôňu a naozaj dostal chuť na lahôdku.»ak však chcem priniesť skutočnú obetu, musím ešte pritvrdiť. Vezmem si kúsok do úst, aby som cítil jej chuť, ale neprehltnem ju. To bude skutočný pôst!«- vykríkol od radosti a hneď aj uskutočnil hrdinský skutok. Avšak klobása bola taká chutná, že ju nechtiac prehltol. A bolo nielen po hrdinskej obete, ale aj po pôstnom zákaze mäsitých pokrmov a namiesto obety upadol do hriechu. Aj my čoskoro začneme obdobie veľkého pôstu. Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami prísneho pôstu, kedy všetkých pokrstených pod hriechom zaväzuje zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Ale buďme múdrejší od hrdinského rehoľníka. Pochopme podstatu pôstu. Jeho cieľom je ovládnutie telesných chúťok, aby duch mohol vládnuť nad telom, lež najhlbším dôvodom pôstu je zjednotenie sa s utrpením Pána Ježiša. My sa nechceme vystatovať sebatrýznením, ale chceme vyjadriť vďaku za to, čo pre nás Boh urobil. Preto postiť sa dá len s vierou. Povinnú úctu môžeme vyjadriť aj inými spôsobmi. Môžeme napríklad pomôcť núdznemu, navštíviť chorého, ako povedal Ježiš: čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Alebo sa môžeme pozorne pomodliť bolestný ruženec, krížovú cestu, častejšie ako obvykle zájsť na svätú omšu, rozjímať nad Svätým Písmom. Je chvályhodné, ak to, čo svojím pôstom a striedmym stravovaním ušetríme, podarujeme hladujúcim. A napokon pôst neznamená len zdržiavanie sa mäsa. Zrieknime sa toho, čo najviac zväzuje našu dušu. U každého to môže byť niečo iné: sladkosti, alkohol, cigarety, televízia, lenivosť. Cvičme sa v sebaovládaní. Ak to všetko urobíme nie pre náš pocit úspechu, ale pre Ježiša, pre jeho bolestné umučenie, budeme môcť priniesť duchovné ovocie pôstu, čo nie je škvŕkajúci žalúdok, ale láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť. Pôstna disciplína: Popolcová streda a Veľký piatok: sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a prísneho pôstu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Prísny pôst - je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť a dvakrát niečo menej - zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zadržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Všetky piatky v roku: sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov: 1. zdržovanie sa mäsitého pokrmu, 2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec, 3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút, 4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod., 5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie. Otec Marek Nagy erő a böjt és nagy sikerekhez vezet. (Szt. Athanasius)

11 2014/ oldal/strana Programy na Veľký pôst: Streda krížová cesta v slovenskom jazyku Piatok spoločná krížová cesta za účasti detí a birmovancov Nedeľa krížová cesta v maďarskom jazyku pôstne vešpery po každej večernej omši v kostole 16.apríla pôstna akadémia v kultúrnom dome 5-7. marec a 2-4. apríl pôstne triduum Programok nagyböjtre: Szerda keresztút szlovák nyelven Péntek közös keresztút a gyerekek, bérmálkozók közreműködésével Vasárnap keresztút magyar nyelven nagyböjti vecsernye minden esti szentmise után a templomban április 16. nagyböjti akadémia a kultúrházban március 5-7. és április 2-4. nagyböjti triduum A nő, ha politikus - Beszélgetés Bauer Edittel A Barátnő Polgári Társulás A nő, ha politikus címmel szervezett koloni klubestjének Bauer Edit, az Európai Parlament Néppárti képviselője volt a vendége. A képviselő asszony ismertette a politikai kezdeteket, az Európai Parlament működését, mesélt az ott végzett munkáról. Elmondta, hogy a szlovák nyelvtörvény elleni egyéni tiltakozásképpen csak magyarul vagy angolul szólal fel a parlamentben. Bauer Edit hangsúlyozta a női képviselet szükségességét: a nők másképp látják a világot, másra érzékenyek. Szerinte elsősorban a családpolitika terén szükséges a változás, hiszen úgy Szlovákiában, mint az Európai Unió területén aggasztó a népesség fogyása. A felvidéki magyarság tekintetében még riasztóbb a helyzet, hiszen hamarabb kezdett el fogyni, mint a többségi nemzet. A kisebbségi kérdésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy bár van előrelépés, nagy, látványos változásra nem kerülhetett sor. Amellett, hogy hiányoznak a szükséges jogkörök, egyes tagállamokban másképp értelmezik a kisebbség szót: a betelepült vendégmunkásokat nevezik így, és mivel velük kapcsolatban problémák sora halmozódott fel, nincs politikai akarat további jogok biztosítására - világított rá Bauer Edit. Malina Hedvig elköltözésével kapcsolatban a képviselő asszony megjegyezte: az, hogy Hedvignek el kellett hagynia az országot, mindannyiunk felelőssége. Ám a legnagyobb felelősség azokat terheli, akik a neonácik randalírozását nem látják, viszont Hedvig ügyében már másnap nyilatkoztak. A klubesten szóba került még a létminimumról szóló törvény, a kettős állampolgárság ügye, valamint az idei évben sorra kerülő választások: a államfő- és az EP választások is. Bauer Edit arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a választásokon és voksát azokra a jelöltekre adja, akik a magyarság ügyét is felvállalják. A beszélgetést Póda Erzsébet, a Barátnő Polgári Társulás elnöke vezette. Tóth Klára Ha egész életünket a böjt szabályozná, nem volna ennyi nyögés és sóhajtozás. (Nagy Szent Vazul)

12 12. oldal/strana 2014/ március 15. Az érem két oldala: részlet Petőfi Sándor naplójából és Illyés Gyula Puszták népe c. szociográfiai regényéből. A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Részlet Petőfi Sándor naplójából Az alábbi részlet Illyés Gyula Puszták népe című, önéletrajzi ihletésű szociográfiájából való. Az író apai nagyapja mesél arról, hogyan élték meg a forradalmat és a szabadságharcot, milyen távol álltak akkor (is) a kisemberek a nagypolitikából. Illyés Gyula apai nagyapja 1848-ban 17 éves volt. Szedték a katonát akkoriban a magyarok is, a németek is mondta akadozva, amikor föllelte végre emlékezetében azokat az éveket, amelyekről hallani akartam, mink meg elmentünk az erdőbe. Mink sütöttük a kenyeret, mert még lisztet is vittünk. Az egész szabadságharcot s a rákövetkező zavaros időket az erdőben töltötte, igen kellemes társaságban, egy-egy szép jelenetre még hatvan év távlatából is rámosolygott. ( ) A vitézi élettől féltek? Nem. Nagyapa csak»idegen országba «nem akart menni, ha a csatát ott, a puszta végén rendezik, akkor szívesen kivette volna a részét. Görgeynek majdnem segédkezet nyújtott ő is; sajnos, későn érkezett, visszafordult. Két telet húzott ki az erdőben, hogy melyiket, arra nem emlékszik, mert fogalma sem volt arról, hogy mikor ütött ki a szabadságharc, azt sem tudta, hogy egyáltalán kiütött.( ) Mindezt igen egykedvűen beszélte el, eszébe sem jutott, hogy bujdosása egyik felében amikor Kossuthék verbuváltak gyáva volt, a másik felében pedig amikor a császáriak soroztak hős.( ) Nagyapa az erdőben ült, nem mérlegelt, az urak dolgának tartotta az egészet; már akkor lemondott arról, hogy ilyesmiben tisztán láthat. A böjt.. számomra a test és lélek pihentetése, regenerálása Isten közelségében. (Marie Helvin)

13 2014/ oldal/strana Március 15-e 2014-ben március 15. már akkor mást jelentett Petőfi Sándornak és mást Illyés Gyula nagyapjának, a pusztai kisembernek. De vajon mit jelent, mit jelenthet nekünk 2014-ben? A sors különös adománya, hogy idén a nemzeti ünnepünk egybeesik a szlovákiai köztársasági elnökválasztással. Mint az már ismeretes, az elnökválasztáson idén először magyar nemzetiségű jelölt is megmérettetik. Naivitás lenne azt hinni, hogy reális esélye van a végső győzelemre, mégis azt hiszem, idei megemlékezésünk felhangja lehet a választásokon való részvételünk. Hallassuk hangunkat, mutassuk meg, hogy vagyunk. Még akkor is, ha látszólag nincs jelentősége. Hiszem, hogy hangunk nem lesz pusztába kiáltott szó, mint ahogy az 1848-as hősöké sem volt az! Igenis, volt pozitív hozadéka, még akkor is, ha tudjuk, hogy egy évvel később egy szomorú október 6-a követte... Hallassuk a hangunkat mi is! A mi szavunk, szavazatunk is gyümölcsöző lehet, példát mutathat. Plánované aktivity v obci Rendezvényterv március 1., Arany A.L. tér Zabíjačka na námestí - Disznóölés a főtéren március 9., kultúrny dom Výročná schôdza združenia Vínum de Colon március 14., kultúrház Március 15-i emlékműsor 15.marec, kultúrny dom Voľby prezidenta SR 29.marec, kultúrny dom Voľby prezidenta SR 2.kolo 30.marec, kultúrny dom Zber vzoriek na ochutnávku vín 5. apríla, kultúrny dom Ochutnávka vín v Kolíňanoch 30.marca, Bóroš Prvomájový oheň május 4., templom Elsőáldozás Prvé sväté prijímanie május 11., kultúrház Anyák napi műsor Deň matiek Szécsi Margit: Március 15. Zsír fogytán, bor apadtán tengtek a jobbágyfalvak. Füsttelen tűzhelyeken főzték a forradalmat. Nemzetiszín lobogó röpült a szemek előtt, behasadt fecskeszárnya vívta a zöld levegőt. Félelmes tavaszidő láttatott seregeket... Gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Tisztelegjünk a negyvennyolcas hősök előtt: merjünk mi is nagyok lenni! Az idei főhajtásunk legyen a szavazatunk leadása! Molnár Belány Szilvia május 17.,Nagycétény Regionális borkóstoló 24.máj, kultúrny dom Voľby do Európskeho parlamentu május 25., szőlőhegy Orbán szobor litánia... május 31., község Gyermeknap Deň detí 28.jún, kostol Birmovanie Bérmálás 4.-6.júl, obec Obecné slávnosti Falunapok július , Kürt Kürti borfesztivál augusztus 1-3., Kolon Generációk Találkozója augusztus 7-9., Kamocsa Nemzetközi Gasztofesztivál augusztus ,község Búcsú Kolonban augusztus 30., Bóros Kasztrolfesztivál Kastrolfest Böjtölj, mert vétkeztél, böjtölj, hogy ne vétkezzél. (Aranyszájú Szent János)

14 14. oldal/strana 2014/02 Egész diákkorom egyetlen eseményeként Bíró Károly, a pápai Türr István Gimnázium művész-tanára elrendelte, hogy házi feladatként készítsünk egy akvarellt, amelynek a tárgya és a címe A mi házunk, és a jövő keddi órára vigyük magunkkal az iskolába. Eggyel több házi! Akkor nem törődtem vele, mostanában azonban eltűnődöm, hogy vajon építészeti, szociológiai vagy csupán rajzkészségi szempontokra volt kíváncsi a kedves tanár. Kormányzatunk nem sokat vetett rá, hogy az általános gimnázium növendéke heti egy órában mit és hogyan képes ábrázolni. A matek volt fontos, a 4 jegyű logaritmus, a differenciál- és integrálszámítás, a trigonometria, az ellipszis központi egyenlete meg a fizika. A fentiekkel küszködve megfeledkeztem a rajz feladatról. Az utolsó ponton kriksz-kraksz, az utcára néző három ablak, előttük ugyanennyi akácfa. Mindegy, hogy tél, én zöldnek szerettem a fákat, már csak száradni kellett a foltoknak. Rögtön tudtam, mi lesz tanár úr első reakciója: - Márkus, az erdőtől nem látni a házat Ha csak ez lett volna a baj! A vasútállomásra menet kétszer is elvágódtam a síkos úton, és mind a két esetben az összetekercselt A mi házunk rajzlapra huppantam. Egyengettem, simogattam a papírt, mielőtt a tanár úr elé vittem, de hiába. Zöld mezejét sötét árkok szabdalták, olyan mélyek, hogy a képre irányuló tekintet ezekbe süppedt bele. - Márkus fiam, ide rengetted a Bakony alját. Mik ezek a törések a lapon? A koszról nem is szólva. Vidd gyorsan a szemem elől! Tovább egyengettem a rajzlapot. Radíroztam az árkokat, de műrostos volt a papír, kiszőrösödött, mintha kétezer éves múzeumi aktán molyok rágtak volna. Ennek dacára újra beálltam a sorba, és esdekeltem, hogy tanár úr, kérem, kétszer is elestem, és mindegyik esetben a rajzlapra, bocsánat Bíró tanár úr félrebiccentette a fejét, mintha nem kívánta volna látni a művem. Egyébként ez szokása volt, miközben határozott. Említett néhány szakmai kifogást, amelyeket én akkor nemigen értettem, majd mérgesre spannolt szavak kíséretében 2/3-ot rajzolt a lap aljára. Én elégedett lettem volna a 2-essel is, pláne matekból meg fizikából. A várakozásom felett kapott fél jegy többlet éltesse Bíró Károly tanár úr tiszta emberségét és nevelői emlékezetét. Márkus Zoltán Degustácie vín na rok 2014 Nitra a okolie OBEC ODBORNÁ VEREJNÁ NITRA - ČERMÁŇ PODHORANY JAROK GOLIANOVO LEHOTA VEĽKY KÝR VINODOL VÝČAPY OPATOVCE VEĽKÉ ZÁLUŽIE VEĽKÝ LAPÁŠ RIŠŇOVCE KOLÍŇANY DRÁŽOVCE ČECHYNCE D. OBDOKOVCE CABAJ ČÁPOR POHRANICE VRÁBLE VEĽKÝ CETÍN REGIONÁLNA Böjtölj, hogy kapj valamit, böjtölj, hogy megőrizhesd, amit kaptál. (Aranyszájú Szent János)

15 2014/ oldal/strana Félelemből felszabadító boldog tudatban Bejáró kisgimnazistaként egy ideig oda se neki, hogy szülőfalumból a pápateszéri vasútállomásra menet Bakonyszentiván előtt hajnali sötétben el kell haladni egy akácerdő mellett. Majd híre szállt, hogy kivetkőzött orosz katonák, Rákosi ellen merényletet kieszelő bakonyi fiúk, később meg véres kezű oláh cigányok ütöttek tanyát a környéken. Fokozta a félelmet, hogy vaksötét órán keményen összeütköztem egy szembejövővel. Ettől fogva tőrkéssel a kézben tértem az erdei útra. Abban az időben senkivel sem osztottam meg, de most már bevallom, hogy a négy bejárós évem összes sötét útját félve tettem meg. Ez az érzés különösen az erdő előtt erősödött föl. Azt a hangot ma sem tudom kifejezni, amely egyik téli hajnalon fogadott az akácos előtt. Nem zengett és nem is zúgott, nem rezgett és nem is zörgött, hanem valami egészen más, eddig soha nem hallott nesz szállt. Olyan, amelybe a hangutánzó igék tartalmazta zajok félelmetes kakofóniába vegyülnek. Ijedtemben legszívesebben visszafordultam volna. Anyám öléig és apám karjáig szaladtam volna, de akkor mi lenne a gimnáziummal, amelynek a Nem túl kopott ingecske és nadrág A nyolcadik iksz felé közelítő Molnár Kálmánné, Balatonalmádi, Apáczai Csere János utca 3. szám alatti lakos mesélte ezt a történetet. - Szülőfalumban, a tőlünk távol eső Kötegyán községben csendes osonással és szánalmas esdekléssel tért be hozzánk egy szép arcú fiatalasszony. És mondta, mondta, a végtelenségig sorolta volna szegénységüknek már- már elviselhetetlen példáit, ha szegény édesanyánk, szinte ugyanúgy, mint Móricz Zsigmond Hét krajcárjának asszonya a koldusra, rá nem pirít, hogy hagyja el, jó ember, nem látja, hová tért be? Itt nyolc gyermek van, akiknek nap mint nap legalább háromszor A fiatalasszony nem hagyta feltárni a nagy család súlyos küzdelmeit a megélhetésért, hanem bocsánat, bocsánat, távozott volna, ha édesanyánk váratlan kérdéssel nem tartóztatja: - Kedvesem, mi mozog a köténye alatt? Meglepetten fordult félre a koldus. Talán el is pirult, de ezt nem lehetett érzékelni. nyolc osztályából még csak a másodiknál tartottam? Nekem, a család hetedik gyermekének már nem volt képes életteret nyújtani a föld. Dűlőutak helyett ismeretek irányába vihet az út. De ez most itt, a jól ismert erdő előtt megszakadhat. Vagy leküzdöm a félelmet, vagy a fák által rejtett ismeretlen erőt, és mint más reggeleken, ezúttal is eljutok a Teszérről negyed hétkor Pápára vivő vonatig Az erdőben alig láttam. Inkább csak hallottam, hogy vetési varjak százai csapódnak fáknak, bokroknak, majd a lábamnak is. Rögtön kapcsoltam, hogy ezek a szerencsétlen jószágok itt éjszakáztak az erdőben, és hajnalórán ők ugyancsak mentek volna az útjukra, de ónoseső lefagyasztotta a szárnyukat. Amikor repülni akartak, földre zuhantak, ahol kétségbeesetten futkostak. Az életben, lám, nemcsak pragmatikus feladatokat kell fölvállalnunk, hanem ismeretlen eredetű akadályokat is le kell küzdeni. Ebben a félelemből felszabadító boldog tudatban folytattam az utat a pápateszéri vasútállomásig, majd a diplomáig. Márkus Zoltán -A gyermekem És a kelme alól kimarkolta a vézna testet. Nyugtalan csönd ült a szobára. Kis idő múltán váratlan szóval anyánk törte meg: -Őt ne vigye magával! Maga csak menjen az útjára, az apróságot mi megetetjük, megfürdetjük. Tiszta ruhát öltünk rá, a bölcsőben elringatjuk A gyermek anyja széttekintett. Fölmérte, hogy lelki nyugalommal válhat meg a kicsitől, akit átnyújtott édesanyánknak. Fogta a lazsnak tarisznyát, és ugyanúgy, mint belépéskor, szánalmas esdekléssel, valamint csendes osonással távozott. Pár óra múltán, amikor visszatért, a szütyő alján kenyér, gyümölcs, talán még kis cukorka is dalmahodott. A koldus azonban legjobban a gyermekének örült, akire alig lehetett ráismerni. Ugyan nem ragyogtak, de kissé feszesen simultak testéhez a kopott, de még melengető ingecske és nadrág, melyekből nem túl régen a nyolcadik Molnár- gyermek nőtt ki Márkus Zoltán Ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra. (1.Kor. 7,5)

16 16. oldal/strana 2014/02 Jubilánsainkat köszöntjük és gratulálunk nekik! Gratulujeme našim jubilantom! 50-es Szombathelyi Zsuzsanna Bórosi u.25 Sándor Zsuzsanna Cseresznye u. 116 Szombath Jozef Kodályova 249 Brezinová Eva Kodályova 280 Zábojník Jozef Jókelova záhrada 551 Balkó Zoltán Iskola u. 563 Bányi Zoltán Fő u as Cigáň Ján Majer Bé 480 Kollár Ján Majer Bé 481 Vitaj na svete! Gulíková Veronika Čerešňová 80 Informácie z obecného úradu Informácie o zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete aj na obecnej webstránke v podstránke Obecný úrad/zber odpadu. MAREC: 12.marca 12.marca 14.marca 26.marca Komunálny odpad Plasty Ostatné komodity (papier, sklo) Komunálny odpad APRÍL: 09.apríla Komunálny odpad 09.apríla Plasty 14.apríla Ostatné komodity (papier, sklo) 23.apríla Komunálny odpad Avizujeme našim daňovníkom, že priebežne môžu platiť miestne dane a poplatky. Žiadame, aby na platenie daní využívali stránkové dni Obecného úradu v Kolíňanoch určené pre verejnosť, t.j. v pondelok , v stredu , v piatok hod. Predídeme tak zbytočným komplikáciám a čakaniam. Nyugodj békében! Szrnka Miháy Bórosi u. 7. Krempanský Jozef Majer Bé 479. Köszönetnyilvánítás Nem múlnak ők el Kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, Álmok, évek Hála és köszönet mindazoknak, akik szeretett édesapánkat és nagyapánkat, Szrnka Mihályt utolsó útjára elkísérték, sírját a szeretet virágaival elhalmozták és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Gyászoló család. Začiatkom marca sa zamestnanci Obecného úradu zúčastnia na jednom plánovanom školení. Z toho titulu bude obecný úrad v dňoch 6. a 7.marca 2014 zatvorený. Tešíme sa na Vás 10.marca od 07.30hod. Dňa 15.marca 2014 budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Poučenie pre voličov: pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Od členov komisie dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku. Na hlasovacom lístku značkou v rámčeku pred priezviskom kandidáta označíte kandidáta, za ktorého hlasujete. Hlasovací lístok vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. Srdečne vítame všetkých našich hostí a návštevníkov, ktorí k nám zavítajú počas našich kultúrno-spoločenských akcií. Budeme radi, ak sa naši návštevníci budú u nás cítiť ako doma. Vaše postrehy, podnety a námety naďalej očakávame na ovej adrese Ďakujeme Vám za spoluprácu. Róbert Balkó, Ing. starosta obce Szerkesztőség /házszám/, redakčná rada/číslo domu/: Balkó Adrianna /73/, Balkó Imre /363/, Balkó József /555/, Balkó Róbert /586/, Belány Szilvia /152/, Masaryk Gyula /406/, Pócsik Anna /577/, Sándor Zsuzsanna /500/. Tördelő: Mgr. Belány Szilvia. Postacím, poštová adresa: Koloni Visszhang - Ozveny, Nám. L.A. Aranya 528, Kolíňany. A borítékon kérjük feltüntetni na obálku prosíme uviesť - Visszhang Ozveny. Írásaikat bármelyik szerkesztőségi tagnál leadhatják. Vaše články môžete odovzdať aj u členov redakčnej rady. Telefon: , Fax: , WWW: Kiadja: Kolon Község Önkormányzata. Vydáva: Samospráva obce Kolíňany. Anyagi támogatás: Kolon község önkormányzata,. Materiálna pomoc: Obec Kolíňany. Anyaggyűjtés február 20-ig, terjesztve március 1-jén. Zber príspevkov do 20. februára Distribúcia 1. marca 2014.

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/03 Parkovacie automaty opäť v prevádzke Od apríla sa bude v Štúrove opätovne platiť za parkovanie. Na základe februárového rozhodnutia

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

Városi fotópályázat finisben

Városi fotópályázat finisben DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2009. OKTÓBER 23-ÁN, AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁN: 14.30 ó.: Szentmise 16.00 ó.: Koszorúzás Ünnepi megemlékezés a diktatúra áldozatainak emlékművénél

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ingyenes kiadvány facebook/hidmondo bezplatná publikácia facebook/hlasnik

ingyenes kiadvány facebook/hidmondo bezplatná publikácia facebook/hlasnik Híd 2 0 1 5 O K T Ó B E R O K T Ó B E R 2 0 1 5 mondo ` hlásnik ingyenes kiadvány facebook/hidmondo bezplatná publikácia facebook/hlasnik Cselekedjünk iskoláinkért Több mint ezren vettek részt szeptember

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X.

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. jún 2011/06 június Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. ročník Elsőáldozás Kolonban Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj Mondjuk újra meg újra minden szentmisében az

Részletesebben

- buch -, preklad: gp

- buch -, preklad: gp Újévköszöntés a Dunánál Verőfényes téli nap, szikrázó víztükör. Szilveszteri zimankóban vártuk a párkányi öbölnél a Jegesmedve klub tagjait, hogy rendhagyó módon búcsúzzunk el a 2012-es évtől. December

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

A méheket felejtsük el!

A méheket felejtsük el! BIHARI EMLÉKEST BIHARIHO spomienkový večer október. 7. - 18.00 ó VMK/MsKS Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. szeptember 12., 20. évfolyam, 13. szám 13. číslo, 20. ročník, 12. septembra 2012

Részletesebben

A hivatalvezető beszámolója

A hivatalvezető beszámolója www.kralovskychlmec.sk A hivatalvezető beszámolója Milyen ter ervei ei vannak a vár árosnak a beruházások terén 2008-ban? A város alapvető tervezési eszköze a költségvetés. Sajnos a 2008-as évre szóló

Részletesebben

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA!

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA! z TISZTELT KIRÁLYHELMECIEK! Lapunk elõzõ számában arra kértük Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket véleményükkel, mondják el nézeteiket a megújult lappal kapcsolatban. Azt tapasztaltuk, hogy a változtatások

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, marec 2006 Mesiac knihy Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci pedagógovia, psychológovia i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách

Részletesebben

27.12.2011 20.12.2011

27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 Tisztelettel adózva a halott emlékének, tudatjuk Önökkel, hogy életének 89. évében elhunyt özvegy Csiba Lajosné, született Hodossy Irma polgártársunk. Temetése 2011. december 29-én, csütörtökön

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce Ročník XVI Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom chcem sa v tomto sviatočnom období, v závere prvého roka môjho funkčného obdobia, v prvom rade poďakovať všetkým spolupracovníkom, poslancom

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2007. március 15. Koszorúzási ünnepség a magyar forradalom és szabadságharc emlékére 16 órakor a VMK előtti té ren, majd koszorúzás az 1848 49 es emlékműnél

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! z Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! A napsugarak ereje mostanra simogató meleggé szelídült, s az egyre hûvösödõ reggelek jelzik

Részletesebben