Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého"

Átírás

1 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

2 A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal együttműködésével valósult meg. A leszakadás, marginalizálódás szempontjából Szlovákiában, Dunaszerdahelyen és környékén, valamint Vas megyében is a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli emberek csoportja a legveszélyeztetettebb. Elhelyezkedési nehézségeiket elsősorban nem is a szakképzetlenségük okozza, hanem, hogy a munkanélküli létben eltöltött idő alatt munkavállalási képességeik rohamosan romlottak. A beavatkozás hatékony eszköze esetükben a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning, amelyet európai uniós együttműködésben a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. már korábban kifejlesztett, Magyarországon bevezetett, s integrált is a felnőttképzés hazai rendszerébe. A Tanuljunk egymástól projekt megvalósítása során a trénerképzési és ügyfélképzési programok és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatói szolgáltatási csomagok az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) szak- és felnőttképzési szervezet és a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal közreműködésével Szlovákiában is kipróbálásra kerültek. TRÉNERKÉPZÉS ÉS ADAPTÁCIÓ A projekt során a tudástranszfer részeként a magyar szakemberek megismerték a szlovák szak- és felnőttképzési és munkaügyi rendszert, munkaerő-piaci helyzetet, valamint képet kaptak a partner országok közötti munkaerő mobilitás lehetőségeiről. Szlovákiából kilenc, a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek segítésében dolgozó szakember (hat tréner, egy felnőttképzési és két munkaügyi szakértő) vett részt a projektben. Megismerték a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning elméleti és módszertani hátterét. Közülük hatan kaptak tréneri képzést, s az átadott tudás elmélyítése érdekében két adaptációs szakmai műhelynapra is sor került. A kiképzett szlovák trénerek ezt követően Dunaszerdahelyen 36, döntően negyven év feletti tartós munkanélküli számára megtartott hét hetes, 65 órás pilot képzés keretében Maďarsko-slovenský projekt sa uskutočnil v spolupráci s neziskovou organizáciou Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Akadémiou Vzdelávania a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda. Ohľadom vylúčenia, marginalizácie na Slovensku v Dunajskej Strede a okolí ako aj v župe Vaš je skupina znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných najzraniteľnejšia. Ťažkosti ich zamestnanosti nevyplývajú v prvom rade z nedostatkov odborného vzdelania, ale hlavne časom stráveným v dlhodobej nezamestanosti sa ich pracovné schopnosti značne zhoršili. V tomto prípade je efektívnym zásahom osobnostný tréning zakladajúci sa na kognitívno behaviorálnej terapii, ktorý bol vyvinutý v rámci európskej partnerskej spolupráce neziskovou organizáciou Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. a zavedeným v Maďarsku a zaintegrovaným do domáceho systému vdelávania dospelých. V rámci realizácie projektu Učme sa jeden od druhého boli vyskúšané aj na Slovensku v spolupráci Akadémie Vzdelávania zameranej na odborné a ďaľšie vzdelávanie dospelých a Úradom páce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda programy na vzdelávanie odborníkov a klientov a k nim pripájajúce sa informačné balíky služieb a zamestnávateľov. ŠKOLENIE TRÉNEROV A ADAPTÁCIA V rámci projektu prenosu, rozvoja a adptácie programu sa maďarskí odborníci oboznámili so systémom odbornej výuky, vzdelávania dospelých a zamestnanosti, s trhom práce a získali informácie o možnostiach mobility pracovných síl medzi partnerskými krajinami. Zo Slovenska sa na projekte zúčastnilo deväť zamestnancov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa podporou znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných (šesť trénerov, jeden odborník vzdelávania dospelých a dvaja z odboru práce). Oboznámili sa s teoretickým a metodologickým spôsobom osobnostného téningu kognitívno-behaviorálnej terapie. Šesť z nich absolvovalo školenie trénerov, a s cieľom prehĺbenia získaných vedomostí sa konal dvojdňový odborný adaptačný seminár. Vyškolený slovenský tréneri potom aplikáciu metódy v praxi vyskúšali v Dunajskej Strede pre 36, viac ako štyridsať ročných, dlhodobo» 2 3 «

3 próbálták ki a tréning gyakorlati alkalmazhatóságát. Mindeközben a felmerülő problémák megoldásához segítséget, folyamatos szakmai támogatást kaptak. A projekt során a magyar programakkreditációs és a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer, a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning programakkreditációs eljárása is napirendre került, s a közös pontokat is meghatározták a partnerek április 30-án, Dunaszerdahelyen az Akadémia Vzdelávania adott otthont a projekt szlovák magyar közös szemináriumának. A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning elméletét és módszertanát a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. részéről Zsigovits Katalin és Valiczkó Éva, a munkáltatói szolgáltatási csomagot Lakner Tamásné és Némethné Orliczki Judit trénerek mutatták be. nezamestnaných v rámci sedem týždňového 65 hodinového pilotného tréningu. K riešeniu v rámci aplikácie projektu vyskytujúcim sa problémom dostali pomoc, permanentnú odbornú podporu. V rámci projektu sa rokovalo aj o aplikácii maďarského programovo akreditačného a k nemu pripájajúceho sa systému zabezpečenia kvality a osobnostného tréningu kognitívno- -behaviorálnej terapie, dokonca partneri vypracovali aj spoločné body. Nonprofit Kft.) tréneri Katalin Zsigovits a Éva Valiczkó, zamestnávateľský informačný balík Tamásné Lakner a Judit Orliczki Némethné. Na školení trénerov programu Osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii sa zúčastnilo šesť slovenských odborníkov. Školenie sa konalo v Dunajskej Strede v ôsmych termínoch od 13. mája do 5. júla Uskutočnili sa aj dva adaptačné semináre, 3. júla v Szombathelyi a 17. júla v Dunajskej Strede. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁRA ÉPÍTŐ SZEMÉLYI TRÉNING TRÉNER- ÉS ÜGYFÉLKÉPZÉS ÁTADÁSA, ADAPTÁLÁSA PRENOS A ADAPTÁCIA ŠKOLENIA TRÉNEROV A KLIENTOV OSOBNOSTNÉHO TRÉNINGU KOGNITÍVNO- BEHAVIORÁLNEJ TERAPIE A tudástranszfer részeként decem ber 12-én, majd február 27-én Szombathelyen a magyar szakemberek megismerték a szlovák szakés felnőttképzési és munkaügyi rendszert, munkaerő-piaci helyzetet, valamint képet kaptak a két ország közötti munkaerő mobilitás lehetőségeiről. A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning trénerképzésén hat szlovák szakember vett részt. A nyolc alkalomból álló képzésre Dunaszerdahelyen került sor, május 13. és július 5. között. Két adaptációs szakmai műhely megszervezésére is sor került, július 3-án Szombathelyen és július 17-én Dunaszerdahelyen. A kiképzett szlovák trénerek által Dunaszerdahelyen tartott 65 órás kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréningen 36 tartós munkanélküli vett részt. A tréning vezetése során felmerülő problémák meg- Ako súčasť transferu vedomostí sa 12. decembra 2012 a 27. februára 2013 v Szombathelyi maďarskí odborníci oboznámili so slovenským odborným vyučovaním a vzdelávaním dospelých a systémom služieb zamestnanosti, s trhom práce a možostiach mobility pracovných síl medzi oboma krajinami. 30. apríla 2013 sa v Dunajskej Strede uskutočnil spoločný slovensko- -maďarský seminár projektu v rámci Akadémie Vzdelávania. Teóriu a metodológiu Osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii predstavili zo strany neziskovej organizácie (Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Vyučenými trénermi v Dunajskej Strede organizovanom 65 hodinovom osobnostnom tréningu kognitívno-behaviorálnej terapie sa zúčastnilo 36 dlhodobo nezamest-» 4 5 «

4 beszélését szeptember 18. és november 14. között hat csoportos megbeszélés szolgálta november 25-én, Dunaszerdahelyen a Városháza ülésterme adott otthont a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning záró szemináriumának. Ing. Dana Habánová, a DunAkadémia ügyvezetőjének köszöntője után Németh Mária kiképzett trénerként beszélt a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning tréner képzési tapasztalatairól, majd a trénerek - Czajlik Hilda, Cséfalvay Ágnes, Hanuliak Ildikó, Krippel Éva, Lanstyák Edit, Németh Mária viszszajelzései következtek. A szereptanácsadások tapasztalatairól Zsigovits Katalin tréner (Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.) beszélt. A tréning programok Szlovákiába adaptált változatát Ing. Dana Habánová, a DunAkadémia ügyvezetője mutatta be december 2-án, Szombathely adott otthont a projekt minőségbiztosítási és akkreditációs workshopjának. A szlovák programakkreditációs rendszert és a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert Ing. Dana Habánová, a DunAkadémia ügyvezetője mutatta be, a magyar programakkreditációs rendszerről és a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerről, a kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning programakkreditá- naných. Diskusia o problémoch vyskytujúcich sa pri vedení tréningu sa konala od 18. septembra do 14. novembra 2013 v šiestich skupinových poradách. Záverečný seminár Osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii sa konal v zasadacej miestnosti Radnice mesta Dunajská Streda. Účastníkov privítala riaditeľka DunAkadémie Ing. Dana Habánová, potom Mária Németh ako trénerka hovorila o skúsenostiach školenia trénerov Osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii, potom nasledovali reflexie trénerov Hilda Czajlik, Ágnes Cséfalvay, Ildikó Hanuliak, Éva Krippel, Edit Lanstyák, Mária Németh. O konzultačných skúsenostiach hovorila trénerka Katalin Zsigovits z neziskovej organizácie (Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.). Adaptáciu programu tréningov na Slovensku predstavila riaditeľka DunAkadémie Ing. Dana Habánová. 2. decembra 2013 sa vszombathelyi konal workshop projektu zabezpečenia kvality a akreditácia. Slovenský akreditačný systém programu a zabezpečenia kvality predstavila riaditeľka DunAkadémie Ing. Dana Habánová, o maďarskom akreditačnom systéme a zabezpečenia kvality programu Osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii prebiehajúcom akre-» 6 7 «

5 ciós eljárásáról pedig Magyar Mariann, szakmai munkacsoport tag beszélt. A rendszerek összehasonlítása, elemzése, a közös pontok meghatározása után a partnerek Antal Zsuzsanna szakmai munkacsoport tag előadásában arról hallhattak, hogy a tréning anyag miként illeszkedhet be a hazai és Európai Képesítési Keretrendszerbe (EQF). Vyhľadanie zamestnávateľov, posilnenie spolupráce s nimi je totiž zásadné k tomu, aby sa úspešne uskutočnila reintegrácia cieľovej skupiny znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných. Na zabezpečenie primeraného zamestnania sú dôležité podrobnejšie informácie o potenciálnych pracoviskách, ako v prípade priemerného uchádzača. SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG MUNKÁLTATÓK SZÁMÁRA, FEJLESZTÉSI FOLYAMATA A projekt részeként egy munkáltatói érzékenyítő tréninget, partnerség építő tréninget, esetkonferenciát, munkáltatói workshopot egyaránt tartalmazó szolgáltatási csomagot is kidolgoztak a résztvevők. A munkáltatók felkeresése, a velük való együttműködés erősítése ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy, a hátrányos helyzetben lévő célcsoport sikeres munkahelyi beilleszkedése megvalósuljon. A számukra megfelelő munkakör feltérképezéséhez részletesebb ismeretre van szükség a potenciális munkahelyekről, mint az átlag munkavállalók esetében. A projekt során kidolgozott szolgáltatási csomag tájékoztatja a munkáltatókat az adott célcsoport alkalmazásának feltételeiről és lehetőségeiről, az igénybe vehető támogatási formákról. A munkáltatók segítséget kaphatnak továbbá a toborzáshoz, előszűréshez, az adott munkavállaló számára megfelelő munkakör megtalálásához, a munkakörnyezet ergonómiai átalakításához. A szolgáltatási csomag fontos eleme, hogy igény esetén a segítő szakember részt vállalhat a munkavállaló betanításában, figyelemmel kísérheti a munkavállaló beilleszkedését és utókövetést is végezhet. Rendszeres kapcsolatot tart valamennyi potenciális munkáltatóval, workshopok, tréditačnom procese hovorila členka odbornej skupiny Mariann Magyar. O porovnaní a analýze systémov a definícii spoločných bodov mohli partneri počuť v prednáške členky odbornej pracovnej skupiny Zsuzsanna Antal o tom, ako sa materiál tréningu integroval do domáceho a európskeho systému vzdelávania (EQF). BALÍK SLUŽIEB-PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, PROCES VÝVOJA V rámci projektu účastníci vypracovali tréning zmeny prístupu zamestnávateľov, partnerskú spoluprácu podporujúci tréning, konferenciu riešenia prípadových problémov, workshop zamestnávateľov obsahujúci informačný balík. V priebehu projektu vypracovaný balík služieb informuje zamestnávateľov o podmienkach a možnostiach zamestnávania cieľovej skupiny, o možnostiach získaní podpory. Zamestnávatelia môžu dostať pomoc pri pracovnom nábore, prefiltrovaní, pre daného uchádzača transformáciu primeraného zamestnania, pomoc k ergonomickej zmene pracovného prostredia. Dôležitým prvkom balíka služieb je, že v prípade nároku sa profesionálny pracovník môže zapojiť do zaškolenia zamestnancov, môže sledovať integráciu a nadväznosti. Pravidelne komunikuje s každým potenciálnym zamestnávateľom, organizovaním» 8 9 «

6 ningek szervezésével lehetővé teszi, hogy a munkáltatók egymással kapcsolatot építsenek ki, tapasztalatokat cseréljenek március 5-én és május 19-én Szombathelyen szolgáltatásfejlesztő szemináriumokat szerveztek, amelyeken a Munkáltatói érzékenyítő tréning-, majd az Esetkonferencia szolgáltatási elem feldolgozására és fejlesztésére került sor. A április 9-én és július 16-án, Dunaszerdahelyen rendezett szemináriumokon a Partnerség építő tréning és a Munkáltatói workshop szolgáltatási elemek feldolgozása és továbbfejlesztése valósult meg. A szolgáltatási elemek fejlesztéséhez hozzájárultak a tanulmányutak is február 26-án Szombathelyen vehettek részt tanulmányúton a projekt résztvevői, akik Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumban, a Delphi Hungary Kft.-nél, a Move Nonprofit Közhasznú Zrt.-nél és a Tesco Szombathely Hipermarket áruházában tettek látogatást június 11-én a projekt résztvevői Dunaszerdahelyen a Dunatex a.s., majd a GASTROVITAL nevű cégnél tanulmányozták a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatását. A projektben résztvevő szlovák és magyar szakemberek az eredményes szakmai együttműködésének köszönhetően, valamint a megszerzett tudás, képesség, készség birtokában eredményesebben tudják elősegíteni a tartós munkanélküliek komplex foglalkozási integrációját. workshopov, seminárov umožní, aby si zamestnávatelia vytvorili kontakty a vymenili skúsenosti. 5. marca a 19. mája 2014 sa v Szombathelyi organizovali semináre za účelom rozvíjania služieb, na ktorých došlo k spracovaniu a rozvíjaniu senzibilizácie zamestnávateľa a služobného prvku Prípadovej konferencie. 9. apríla a 16. júna 2014 sa v Dunajskej Strede konal Seminár budovania partnerstva a Workshop Zamestnávateľov, kde sa uskutočnilo spracovanie a ďaľší rozvoj prvkov služieb. K rozvoju služieb prispeli aj exkurzie. 26. februára sa účastníci projektu v Szombathelyi zúčastnili exkurzie vmúzeu Savaria, mestskom múzeu s krajským dosahom, vo firme Delphi Hungary s.r.o., v Move neziskovej spoločnosti a.s., a Hipermarkete Tesco Szombathely. 11. júna 2014 sa účastníci projektu v Dunajskej Strede zúčastnili exkurzie v Dunatex a.s., a vo firme GASTRO- VITAL si prezreli zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov. V projekte zúčastnení slovenskí a maďarskí odborníci vďaka úspešnej odbornej spolupráci a získaným vedomostiam, schopnostiam, zručnosti vedia účinnejšie podporovať komplexnú integráciu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných.» «

7 TÁMOP / TANULJUNK EGYMÁSTÓL! Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatás teljes összege: Ft A megvalósítás helyszíne: Szlovákiában a Dunaszerdahelyi Járás, Magyarországon Vas megye a program területi egysége. A megvalósítás időtartama: szeptember augusztus 31. UČME SA JEDEN OD DRUHÉHO Cezhraničná spolupráca v oblasti realizácie odbornáho vzdelávania a vzdelávania dospelých Poskytovateľ príspevku: Národná rozvojová agentúra Celková výška príspevku: Ft Miesto realizácie: Na Slovensku okres Dunajská Streda v Maďarsku župa Vaš Termín realizácie: 1. septembra augusta Európai Szociális Alap

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó Tervezett i típus Időbeli ütemezés

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MUNKATERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 "FORDULÓPONT"- komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében című projekthez AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé.

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelkedően Közhasznú Társaság és partnerei által

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ALAPADATOK Pályázat benyújtása: 2014.10.13. Támogató döntés: 2015.03.06. Támogatási szerződés

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében

A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében Program címe: A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében Tanúsítvány száma: 3/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. július 16. Kérelmező neve: Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Részletesebben

Mercurius Alapítvány. Közhasznúsági Jelentés 2009. év

Mercurius Alapítvány. Közhasznúsági Jelentés 2009. év Mercurius Alapítvány Közhasznúsági Jelentés 2009. év A Mercurius Alapítvány törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2009. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon

Részletesebben

Önkormányzati pénzügyi menedzsment

Önkormányzati pénzügyi menedzsment Önkormányzati pénzügyi menedzsment Sajtótájékoztató 2014. február 4. Előadó: Daniela Olejárová projektmenedzser A projekt bemutatása A MAFIS projekt a határ mindkét oldalán létező problémára keresi a választ:

Részletesebben

Élő reneszánsz. A Reneszánsz Kavalkád Vas megyei rendezvényeiről. Előzmények PARAIS ISTVÁN

Élő reneszánsz. A Reneszánsz Kavalkád Vas megyei rendezvényeiről. Előzmények PARAIS ISTVÁN 22 Élő reneszánsz A Reneszánsz Kavalkád Vas megyei rendezvényeiről Előzmények Vas megye történelmi-nemzeti hagyományait, történelmi emlékhelyeit kiemelt fontossággal kezeli. A Megyei Művelődési és Ifjúsági

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám TARTALOMJEGYZÉK Pedagógiai hálózatok Együtt tanulunk...3 Hálózati működés az Eötvös József Programban...5

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009. Tanulmánykötet

Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009. Tanulmánykötet Szakiskolai fejlesztési program 2006 2009 Tanulmánykötet Szakiskolai Fejlesztési Program 2006 2009 Tanulmánykötet Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Budapest, 2010 Szerkesztette: Gál Ferenc

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 07-7/82-7/2008 TÁRGY: PÉCSI KISTÉRSÉG FOGLALKOZ- TATÁSI PAKTUMA MELLÉKLET: 4 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: NÉPJÓLÉTI

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

Városi fotópályázat finisben

Városi fotópályázat finisben DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2009. OKTÓBER 23-ÁN, AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁN: 14.30 ó.: Szentmise 16.00 ó.: Koszorúzás Ünnepi megemlékezés a diktatúra áldozatainak emlékművénél

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2015. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2015. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2015 Nun András - igazgató 1 EU-s forrásokkal a romák integrációjáért Támogató: Open Society Foundations Támogatás teljes

Részletesebben

A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság

A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT PÁLYÁZAT CÉLJA: A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Hírek, események. Györgyöt a Szolgáltatás- és külkereskedelemstatisztikai. osztálya vezetőjévé nevezte ki.

Hírek, események. Györgyöt a Szolgáltatás- és külkereskedelemstatisztikai. osztálya vezetőjévé nevezte ki. 1082 Fórum személyek komplett szakmai adatbázisokhoz jussanak hozzá általa, hanem hogy az egyes állampolgárok tájékozódhassanak a közügyek intézéséről, és ezzel összefüggésben a közpénzek felhasználásáról.

Részletesebben

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. Preambulum A Forrásközpont

Részletesebben

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály

DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI. dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály DUÁLIS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS KÉPZÉSSZERVEZÉSI JELLEMZŐI dr. Rádli Katalin EMMI Felsőoktatás-politikai Főosztály Duális felsőfokú képzés az alapképzési vagy mesterképzési szak - képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. november 4. 2009. december

Részletesebben

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30.

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30. Jövônk a tét A megváltozott munkaképességû, fogyatékos emberek képzésének és foglalkoztatásának egyéni, személyre szabott segítése TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0046 A projekt időtartama: 2008. július 01 2010.

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA KONCEPCIÓJA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA KONCEPCIÓJA VARGA ATTILA, KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA, MAYER JÓZSEF, VÍGH SÁRA Egész nap iskola

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat

Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Óbudai Egyetem Csoportos kutatási pályázat Eredmények összefoglalása A tanítás és a tanulás eredményességének indikátorai, fejlesztésének módszerei A pályázatot a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központban

Részletesebben

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt!

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt! December 6. 15.00: Jön a Mikulás! Karácsonyváró játszóház a Városi Művelődési Központban 6. decembra o 15. 00: Príde Mikuláš! Vianočný dom hier v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben

CQAF. Keretrendszer) rné Stadler Katalin

CQAF. Keretrendszer) rné Stadler Katalin CQAF (Közös s Minőségbiztos gbiztosítási si Keretrendszer) Molnárn rné Stadler Katalin A CQAF KIALAKULÁSÁNAK HÁTTERE 1. Lisszaboni Stratégia 2. Barcelonai Döntések 3. Koppenhágai Nyilatkozat 2 KOPPENHÁGAI

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

Segítőket köszöntöttek

Segítőket köszöntöttek Egymilliárd az iskolára Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Szlovák oldal Az utókor tisztelete W XIII. evtolyam zi. szam V f 2003. november 27. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Közgyűlési visszhang Döntés

Részletesebben

ifi'.1 i December 11-én ült össze utoljára 2003- CSABAI Új év, régi gondok Hozz reá víg esztendőt..." INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZGYŰLÉSI MOZAIK

ifi'.1 i December 11-én ült össze utoljára 2003- CSABAI Új év, régi gondok Hozz reá víg esztendőt... INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZGYŰLÉSI MOZAIK CSABAI m xni. evtoiyam 23. szam v f 2003. december 23. \_ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA ifi'.1 i KÖZGYŰLÉSI MOZAIK Új év, régi gondok December 11-én ült össze utoljára 2003- ban Békéscsaba közgyűlése.

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV

Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Košice, máj 2006 Projekt IKAROS je financovaný z prostriedkov Spoločného fondu malých projektov PHARE

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az akkreditáció rendszerének kialakítása c. tervezési felhívásához, kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.6.1-09/1 A projekt

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről

Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely 2005. évi közhasznú tevékenységéről Szakmai beszámoló az 2005. évi közhasznú tevékenységéről.. Domokos Tamás elnök a szervezet képviselője Székesfehérvár, 2006. április 9. 2 I. EGYESÜLET ÁTLALKÍTÁSA A név és a célok pontosítása Az Echo Oktatáskutató

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

1119 Budapest, Etele út 55. Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. u. 5.

1119 Budapest, Etele út 55. Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. u. 5. AZ 1/2000. (I. 14.) NKÖM RENDELET ALAPJÁN A KULTURÁLIS SZAKEMBEREK SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ alapított, a KÖZMŰVELŐDÉSI AKKREDITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT KÉPZÉSI PROGRAMOK JEGYZÉKE A képzés

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

Üdvözli az OFA NKft. fenntartás

Üdvözli az OFA NKft. fenntartás Tájékoztató füzet 2 fejlesztés foglalkoztatáspolitika integráció társaságok közvetítés esélyegyenlőség szervezetek munkaerő-piaci integráció igény erőforrások programok munkaerő cél innovatív foglalkoztatás

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

A 2016. évi Szakképzési Díj támogatói

A 2016. évi Szakképzési Díj támogatói A 2016. évi Szakképzési Díj támogatói Szakmai támogatók: Médiatámogató: A díjátadást támogatja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer H-1024 Budapest,

Részletesebben

Vörös pokol. Sokan nekik köszönhetően élnek. Nové parkoviská, nové stromoradie Obnovená Kukučínova ulica

Vörös pokol. Sokan nekik köszönhetően élnek. Nové parkoviská, nové stromoradie Obnovená Kukučínova ulica A Városi Művelődési Központban nov.13-án 16.00 órától.: VII. Kárpátmedencei folklórfesztivál Márton napi vigalom / V MsKS 13.nov. od 16.00 h.: VII. Folklórny festival Karpatskej kotliny Veselica na Sv.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt H Í R L E V É L. VIII. szám 2011. október 27. Kedves Olvasó!

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt H Í R L E V É L. VIII. szám 2011. október 27. Kedves Olvasó! Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt H Í R L E V É L VIII. szám 2011. október 27. Kedves Olvasó! A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt hírlevelének VIII. számában a projekt elmúlt

Részletesebben