1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo Évát és Nagy Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése 5,6/2011 sz. jegyzőkönyvek plnenie predošlých uznesení 3) Falumúzeum kihasználtsága -néphagyományok ápolása využitie ľudového domu opatrovanie ľudových tradícií 4) Közterületek karbantartása, közrend, közlekedés údržba verejných priestranstiev, verejný poriadok, doprava 5) Beszámoló a Sportszervezet tevékenységéről, eredményeiről hlásenie TJ Družstevníka o činnosti a výsledkoch 6) Sportbizottság jelentése hlásenie športovej komisie pri OZ 7) Iskolaügyi SZB jelentése - hlásenie školskej komisie pri OZ 8) Szociális SZB jelentése - hlásenie sociálnej komisie pri OZ 9) Mezőgazdasági SZB jelentése hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ 10) Pénzügyi SZB jelentése + bérleti szerződés javaslatok, javaslat a piactér átalakításárahlásenie finančnej komisie pri OZ+ návrhy nájokmných zmlúv a návrh na zmenu trhoviska 11) Az ÖK mellett működő SZB-ok tevékenységének értékelése vyhodnotenie činnosti komisie pri OZ 12) Egyéb, vita ostatné, diskusia 13) Zárszó záver A program egyhangúlag elfogadva 2. Határozatok teljesítése Régebbi határozatokban meghatározott feladatok: 23/1/2007 ÖK támogatja az ipari park létrehozását megszüntetve 2011.ápr. 26-án az 56a/5/2011 sz. határozattal. 83/6/ parkolási rend kidolgozása megszüntetve 2011.ápr. 26-án az 56b/5/2011 sz. határozattal. 94/7/2008 Egészségügyi központ karbantartására, a munkák felmérése további feladat a polgármester megbízva szakvélemény kidolgoztatásával a falak felázásával kapcsolatosan további feladat 122/8/2008 a műfüves pálya elhelyezéséről tovább tárgyal az ÖK bizottságok javaslatot tettek tov. feladat 53/7/2009 iskolai kéménybontás(cseko) A bontásnál keletkezett károk felszámolását (fal kijavítását) szintén tartalmazta a szerződés írásban felszólítva a szerződés értelmében-a munka még nincs elvégezve 89/10/2009 Erdőhát utca aszfaltozása - elnapolva 122/12/2009 egészségügyi központ: mennyezet kijavítása további feladat 3/2/2010 -Elfogadja a jegyzékben feltüntetett javítási munkák elvégzését az anyagi lehetőségekhez mérten és kéthavonta ellenőrzi, hogy mely hibák lettek eltávolítvafolyamatosan. Egészségügyi központ: Fogorvos: Kishelységben a javítás után nem lett megoldva a gumizás és a festés.

2 Zápisnica OZ č. 7/2011 2/9 Tájház: potyog a fal A villanyvezeték nem szakszerűen lett megjavítva, gyulladásveszélyes!! Óvoda: A konyha részen beázik a tető Vészkijárat-határozat van rá! Bejárati ajtók cseréje Kazánházba befolyik a víz Szeméttárolók elbontása Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak Iskola: A kémény lebontása után a fal nem lett kijavítva határozat van rá! Tűzoltó szertár: A külső festés válik le, pedig nemrég lett csinálva. Könyvtár: függönyökre lenne szükség Sport és kultúrközpont: Az épület nagytermének teteje beázik!! Ablakok állaga nem jó! WC-k, zuhanyzók csempéinek rendbetételére is szükséges lenne! 5a/2/2010 -Felmondani a FRUTIES-szal a kútra szóló bérleti szerződést, valamint felszólítani a tartozás rendezésére. Amennyiben nem rendezi, bíróságra adni.- a hat. részben teljesítve : felmondva a szerződés és felszólítva a tartozás rendezésére. Az össztartozása: 3869,30 Eur. 5c/2/2010 OSCAR BOGNÁR és Neushvandtner tartozásai: vagyoni kimutatást kérni róluk, amennyiben nincs vagyonuk más végrehajtónak adni a tartozásukat behajtásra folyamatban 11b/2/2010- Jóváhagyja a volt KH épületének utca felőli oldala tatarozását tavasszal bedolgozva a 2011-es évi jóváhagyott költségvetésbe a munkálatok elkezdődtek 23/3/2010 Jóváhagyja a telekcserét 4,5 ha terjedelemben 1:1 arányban Józsa László részére gabonaraktár és logisztikai központ kiépítésére a beterjesztett javaslat alapján. Valamint a szerződés javaslat 5. pontját kibővíteni a következővel: csak a megadott építkezés kezdődhet el 1 éven belül. Ellenkező esetben a területek cserélődjenek vissza- telekcsere beírva júl. 17-én: az építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés az építkezési engedély kiadásához 24/3/2010 Jóváhagyja a telekcserét a Mäsocentrummal - telekcsere beírva júl. 12-én.- az építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés 58/6/2010 A környező falvakkal közösen tárgyalni a vízművekkel a szerződés megváltoztatásáról, valamint keresni a pénzforrásokat a kanalizációs rendszer javítására tov. feladat 65/7/2010 Megbízza a Polgármestert, hogy az EUROactivity k.f.t.-n keresztül pályázza meg az állami támogatást a szennyvízcsatorna ill. tisztítóállomás felújítására nincs benne előrelépés december 27-től hozott határozatok: 10/2/2011 Feladatul adja a SZB-oknak átértékelni a nem teljesített határozatokat az előző választási időszakból folyamatban lásd a pénzügyi SZB jelentését 20/2/2011 Jóváhagyja független szakértői vélemény kérését a C bérlakás kivitelezésérőlfolyamatban 30c/3/2011 kitűzi a Falualapítási emléknap dátumát július 2-ra-szervezés folyamatban 37/3/2011 Feladatul adja a KH belső előírásainak átdolgozását a Főellenőr jelentésével összhangban-folyamatban 41/4/2011 Feladatul adja az összes SZB-nak hogy folgalkozzanak az ALI-BI és ECORI közös kérvényével- lásd a pénzügyi SZB jelentését 45a/4/2011- Megbízza a kultúrális SZB-ot, hogy adjanak árkalkulációt az üdvözlő táblák felújítására, ill. cseréjére további feladat - Polgármester asszony elmondja, hogy a 4 tábla cseréje cca. 400,- Eur-ba kerülne az eddigi árajánlatok alapján. 46/4/2011 Mäsocentrum kérvényével tovább foglalkozik. 49b/4/2011 Jóváhagyja a 474/2 sz. parc. szétmérését tárgyi teher beíratásra a gázvezetékek korrózió elleni védelmének kiépítéséhez- tov.feladat 52a/4/2011 Jóváhagyja a földmunkák megkezdését az Erdőhát utcában: vízelvezető árkok, valalmint vízelnyelő kialakítására- folyamatban

3 Zápisnica OZ č. 7/2011 3/9 52b/4/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi utakat lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat 52c/4/2011 Megbízza a mezőgazdasági SZB tagjait, hogy a bejelentő ívek alapján helyszíni szemlét tartsanak a kutyatartóknál- további feladat 55/4/2011 Megszünteti a községi rendőrséget április 1-i hatállyal. Ezzel összhangban megszűnik a 4/2007 sz. HÉR. 57/5/2011 Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. 58a/5/2011 Díszpolgárrá avatja Kérész Gyulát a falualapítási emléknap alkalmából-tov. feladat 58b/5/2011 Meghívja az összes díszpolgárt a falualapítási emléknapra-tov.feladat 58c/5/2011 Jóváhagyja a múzem felújítását a falualapítási emléknapra lehetőség szerint. 58d/5/2011 Jóváhagyja a falusi gyermeknap megszervezését június 1-én-tov. feladat 58e/5/2011 Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 59a/5/2011 Jóváhagyja a falusi tó környékének szépítését önkéntes munkával. 59b/5/2011 Tudomásul veszi a mezőgazdasági SZB jelentését. 60a/5/2011 Jóváhagyja a költségvetés teljesítését márc. 31-hez. 60b/5/2011-Jóváhagyja a 3 éves költségvetés beruházási kiadásait a javaslat alapján. 60c/5/2011 Feladatul adja bérleti szerződés kidolgozását mind a két bérlő részére- lásd a pénzügyi SZB jelentését 60d/5/2011 Jóváhagyja egy információs fórum összehívását, a szülők tájékoztatására a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban- megtörtént május 9-én 60e/5/2011 Jóváhagyja az elmaradás törleszétését 200,- Eur/hónap rendszerességgel Johacsík Klára és Kurina József részére- írásban kiértesítve 60f/5/2011 Jóváhagyja a nem merített szabadság kifizetését 2 részletben: az 1. és 2. Félévbenfolyamatban 60g/5/2011 Tudomásul veszi a bérlet továbbadását egy harmadik személynek: Csölle Magdolnának a 110/2 sz. parcellán. 61/5/2011 Jóváhagyja az 1/2011 sz. HÉR-t a községi rendőrség megszüntetésére. 62/5/2011 Tudmásul veszi az 1/2011 sz. költségvetési intézkedést. 63/6/2011 Jóváhagyja az előszerződések aláírását a tárgyi teher beírására, valamint a bérleti szerződésre. 64/6/2011 Kéri, hogy a Szlovákiai gázművek adják meg a bejáráshoz szükséges terület nagyságát a köv. ülésre. Polgármester asszony elmodja, hogy a Szlovákiai gázművek becslést készítettnek a területre és utána majd új szerződést terjesztenek be. 65a/6/2011 Jóváhagyja a válságstáb alapítólevelét. 65b/6/2011 Jóváhagyja a válságstáb alapszabályzatát és feladatait. Határozatok teljesítése (Mellette:8 - egyhangúlag) 3. Falumúzeum kihasználtsága -néphagyományok ápolása Polgármester asszony röviden beszámol a múzeum történetéről: Németh Gyula tulajdonostól vette meg a község és alakította ki benne a múzeumot, tájházat korabeli okiratokkal, bútorzattal és mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal. Az épület felújításra szorul: töredezett a nádtető, az udvar felőli fal reped, süllyed. Pályázatot szeretne a falu beadni az épület javítására. Kihasználtságát tekintve az év első 5 hónapjában nem volt. A szerveződő pogácsanapra jó lenne egy kis felújítás. A néphagyományok ápolásával kapcsolatban az ECORI PT jelentést adott a pogácsanap előkészületeiről valamint a programról, ami június 4-én lesz (mellékelve). A szervezésbe bekapcsolódtak a CSEMADOK tagjai, nyugdíjasklub és szervezet tagjai, tűzoltók és más önkéntesek is. Program előzetes: 12,30 öltözők elfoglalása a kultúrközpontban 13,15 résztvevők elszállítása a nyugdíjas klubhoz 14,00 megnyitó a tájháznál 14,15 népviseletes felvonulás a kultúrközpontig

4 Zápisnica OZ č. 7/2011 4/9 14,30-19,30 népi táncegyüttesek és kórusok fellépése a szabadtéri színpadon 19,30 - tombolahúzás 20,00-22,00 táncház Kelo Éva képviselő kérdezi, hogy a népművészeti fesztivál azonos a pogácsanappal? Sátor Zoltán képviselő elmondja, hogy jellegét tekintve hasonló lesz. A nyugdíjasok kérése volt, hogy már hagyományteremtő volt és maradjon meg a népművészeti fesztivál is. 4. Közterületek karbantartása, közrend, közlekedés Polgármester asszony beszámol a közterületek karbantartásáról: a községi hivatal alkalmazásában 3 dolgozó 100%-ban 2 pedig 70%-ban végzi a munkákat. Az év elején hó eltakarítás és az utak sózása folyt, utána fákat ritkítottak a CMAI-nál, az óvoda területén, valamint a község utcáin metszették a villanyvezetékek alatt az ágakat. Az alistáli temetőben kivágták azokat a fákat, amelyek veszélyeztették a síremlékek épségét. Ezzel párhuzamosan az öko-udvaron folyt a faágak darálása. Márciusban facsemetéket ültettek az öko-udvaron és a sportpálya hátsó bejáratánál. Folyamatosan végezték a lombtalanítást a község területén. Szemétgyűjtést végeztek a nyárasdi kiserdőnél, az ekecsi úton, alistáli temető környékén és a kultúr és sportközpontnál. Áprilisi hónaptól folyamatosan kaszálják, nyírják a zöldterületeket: Hídvégi park, múzeum udvara, parókia területe, katolikus templomdomb, falusi tópart, játszótér, tűzoltó szertár parkja, stb. Április 16-án nagyszabású brigád keretében a helyi vadászszervezettel, nyugdíjas egyesület és sportszervezetés önkéntes tűzoltó testület tagjaival szemtégyűjtés folyt a Nyárasdi út, Komáromi út mellett, az Ekecsi úton az I/63-as főút mellett a dobosi kanálisig, valamint a szegellői úton a vasútig. A szemétgyűjtésbe bekacsolódtak a CMAI tanulói is április 20-án. A Karábi úton, Gárdony utcán az Erdőhát utcai kiserdőigés Péterházán. Május 20-án a Református AI tanulói községünk területén szedték a hulladékot. Szamaránszky János magánvállalkozó a temetők üzemeltetője február és márciusi hónapban kezdte meg a temetők takarítását: bokrok kivágása, kerítés melletti terület kitakarítása. A fű kaszálását csak a húsvéti ünnepek után kezdte meg, a héten elkezdi a 2. kaszálást. Községünkben elkezdődött az árkok, vízelvezetők kialakítása Erdőhát utcán a munkálatokhoz szükséges véleményezés még tart. Az útkarbantartó vállalat igérte, hogy a Főutcán hamarosan kijavítják a leszakadt burkolatokat. Polgármester asszony elmondja, hogy május 21-től nem működik a Felistáli kamera többször hívta a cégvezetőt, de sajnos még nem érte el. Németh Géza képviselő sajnálja, hogy a cég ennyire megbízhatatlan. Továbbá kéri, hogy szereljék le a szökőkutat, mivel nem működik a játszótéren. A javításra biztosan van pénzkeret. Ismételten nehezményezi, hogy az alistáli temetőben nem világít az örökmécses. Ha valaki őt megbízná, akkor ilyen nem történne. Németh Jusztina, lakós elmondja, hogy az alistáli halottasház ajtajára rajszegekkel van kitűzve a temetések időpontja. Nagyon látványromboló, hogy utána csak letépik az ajtóról és a rajszögek ott maradnak. Polgármester asszony ígéri, hogy utánanéz ennek a dolognak. Szűcs Éva lakós elmondja, hogy felszólítást kapott a KH-tól Gárdony utcai telkük kitakarítására. Amikor a telket megvették, a falu vezetősége megígérte, hogy a betontörmeléket elhordatja a telkükről, ami a mai napig nem történt meg. Saját költségükre hordatták el a betont. A Majorosféle telket viszont a hivatal takarítatta le. 5. Beszámoló a Sportszervezet tevékenységéről, eredményeiről Sátor Zoltán a Sportszervezet vezetőségi tagja ismerteti a beszámolót (mellékelve).

5 Zápisnica OZ č. 7/2011 5/9 Februárban a Sportszervezet vezetőségének megújítása után elkezdték a kultúr és sportközpont Sportszervezet által használt helyiségek részleges felújítását. Sor került az öltözők, szociális helyiségek, folyosó festésére, valamint egy klubhelyiség kialakítására. A zuhanyzókat is felújították, de sajnos a csempék cseréje már nagyobb beruházást igényelne. A villamosvezetékek revíziója folyamatban van. Ezen munkák a helyi Földműves Szövetkezet és a segítőkész magánvállalkozók segítsége nélkül nem történt volna meg. Ezen munkák során sem feledkezhettek meg a tavaszi idénykezdésről sem: mérkőzés felszerelést, edzőfelszerelést, labdákat és segédeszközöket biztosítottak be a felnőtt és diákcsapat részére. Ezúton köszönik az önkormányzat, FSZ, és néhány magánvállalkozó hathatós támogatását. Eredmények: A felnőtt csapat a 9. helyről 18 ponttal kezdte a szezont. Jelenleg az 5. helyen áll 37 ponttal. Diákcsapatunk a tavaszi idényt a 8. helyről 9 ponttal kezdte, jelenleg az 5. helyen áll 25 ponttal. Céljaik közt szerepel egy ifjúsági csapat indítása a járási bajnokságban az őszi szezontól. 6. Sportbizottság jelentése Sátor Zoltán, a sportbizottság tagja ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB május 5-én ülésezett. Megállapították, hogy a labdarúgó pálya rendszeresen gondozva van, az edzőpálya felújítása pedig folyamatban van. A SZB tagjai felmérték a község területén található szabadtéri játékok műszaki állapotát, és megállapították, hogy nem felelnek meg az előírásoknak, és sok esetben veszélyesek is. Felújításra szorulnak: keresni kell a lehetőséget a pénzeszközök bebiztosítására. Kelo Éva képviselő elmondja, hogy nem csak pénzügyi vetülete van: azzal hogy átfessük a hintákat felelősséget is vállalunk érte. Ezek a kinti játékok nem biztonságosak és inkább el kellene távolítani őket. A CMAI melletti sportpálya nagyon elhanyagolt állapotban van. Az iskola fenntartója a község. Zsemlye Dezső képviselő elmondja, hogy van az iskolának karbantartója, a KH alkalmazottai és a község anyagi kerete ezt már nem bírja. Németh Géza képviselő ennek kapcsán megjegyzi, hogy van az iskolának igazgatója, aki felelős személy. Ki lett írva az igazgatói posztra a pályázat, természetesen bizonyos feltételek mellett, de sajnálja, hogy a képviselők erről megint nem lettek megkérdezve. Továbbá sajnálja azt is, hogy a jelenlegi igazgató nem alistáli lakós. Polgármester asszony elmondja, hogy a pályázati feltételek az adott törvényben vannak lefektetve. Az adott feltételeken a község önkormányzata sem tud változtatni. Mindenki pályázhat, aki a szabott feltételeknek megfelel: utána az iskolatanács tagjai döntenek. 7. Iskolaügyi SZB jelentése Kelo Éva, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB május 18-án ülésezett. Elmondja, hogy május 9-én szülői értekezletet tartottak a fotovoltaikus berendezés elhelyezésével kapcsolatban. Beszámol az oktatási intézmények munkájáról: anyák napja, részvételek az egyes tanulmányi versenyeken. A SZB foglalkozott a közelgő Gyermeknap szervezési kérdéseivel is. Javasolják, hogy a Kicsi Hang verséneklő együttes adja a műsort, valamint játékos vetélkedőket szerveznének a korosztályoknak megfelelően. A rendezvények a CMAI épületében, tornatermében és sportpályáján folynának. Az egyes feladatokat május 25-én megbeszélés keretén belül osztanák szét. A SZB elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a Szülőföldön magyarul elnevezésű pályázat kiírására, valamint a változásokra: óvodások szülei is pályázhatnak, természetesen egyénileg. Javasolja továbbá az ECORI és ALI-BI PT kérvényét elfogadásra (klubhelyiség cseréje a volt KH-ban).

6 Zápisnica OZ č. 7/2011 6/9 8. Szociális SZB jelentése + kérvények Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB május 18-án ülésezett. Foglalkoztak a beérkezett szociális jellegű kérvényekkel. 1. Egy nyugdíjas hölgy részéről érkezett kérvény ebéd hozzájáruláshoz - SZB javasolja 2. Két nehéz szociális körülmények közt élő alapiskolás gyermek részére javasolják a kedvezményes étkeztetést a tanév végéig SZB javasolja 3. Ápolási szolgálatra beadott kérvény a Közös hivatal részéről elbírálva: 80% mértékben SZ javasolja Kérvények az egészségügyi központ 2 bérlőjétől: a gyermekorvos a nyílászárók javítását kéri, a gyógyszertár vezetője pedig az akadálymentes bejutást, a helyiségek gumizását, festését valamint riasztórendszer kiépítését kéri. A kérvények további tárgyalása átkerül a pénzügyi SZB-hoz. 9. Mezőgazdasági SZB jelentése + kérvény Nagy József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB május 19-én ülésezett. 1. László Árpád és Lenke kérvénye a csapadékvíz elvezetésére. A SZB javasolja vízelnyelő árok kialakítását lehetőség szerint, valamint a meglévők tisztítását és a KH esőcsatornájából kifolyó csapadék elvezetését az árkokba. 2. Erdőhát utcai árkok kialakítása problémás rész: Agh Árpád Karácsony József Beke Vilma háza előtti szakasz. A jelenlegi ülésen két lakós: Agh Árpád és Karácsony József megjelent és elmondták véleményüket az árkok kialakításával kapcsolatban. A SZB javasolja helyszíni szemle lebonyolítását a lakosok részvételével. 3. Temetők karbantartása a köv. fűnyírás május 25-tól kezdődik. Az alistáli halottasház Nyárasdi út felőli oldala felázik, valamint a felistáli ravatalozó lépcsői rosszak. A SZB foglalkozott a törvény által előírt sírhelyek bérleti szerződésének kidolgozásával (törvény által előírt), ami tov. feladat. 10. Pénzügyi SZB jelentése + bérleti szerződés javaslatok, javaslat a piactér átalakítására Zsemlye Dezső a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB május 11-én ülésezett. 1./ Nem teljesített határozatok áttekintése a SZ javasolja 4 határozat megszüntetését az előző választási időszakból. 2./ ECORI és ALI-BI PT közös kérvénye klubhelyiség cseréjére a volt KH-ban a SZB javasolja a cserét 3./ Lőtér bérleti szerződésének módosítása a SZB aprólékosan áttekintette a javasolt módosítást az alapszerződéssel összhangban- ezzel a javaslattal a SZB tovább foglalkozik 4./ Bérleti szerződés javaslatok: Ref. Egyházi alapiskola és IFI klub A SZB áttekintette a javaslatokat. A gázfűtés szabályozására szolgáló termosztatot a közös folyósóra kell áthelyezni, hogy mindkét bérlő hozzáférhessen. Mgr. Édes Árpád lelkész kéri, hogy teljesen legyen szétosztva az épület helyiségeinek használata a 2 fél között - ezzel a javaslattal a SZB tovább foglalkozik 5./ HÉR javaslat ezzel a javaslattal a SZB tovább foglalkozik 6./ Piactér átalakítása a SZB átnézte a leadott árkalkulációt és tervrajzot a piactér átalakítására. Javasolják, hogy legyen kérve több kivitelezőtől is árajánlat, mivel meglehetősen magas a feltüntetett ár. 11. Az ÖK mellett működő SZB-ok tevékenységének értékelése

7 Zápisnica OZ č. 7/2011 7/9 A Polgármester asszony értékeli a SZB-ok eddigi tevékenységét. Az ÖK mellett 6 SZB működik. Az ülések és határozati javaslatok, valamint határozatok a köv. képpen alakultak: Szakbizottság SZB-i ülések: tagok részvétele ülések száma összesen/ részvétel %-ban a SZB által javasolt és eflogadott határozatok száma január február március április május Pénzügyi /97,14 22 szociális / sport /90,47 3 iskolaügyi /94,28 11 kultúrális /96,43 12 mezőgazdasági /91,43 10 összesen 63 ÖK határozatok száma öszesen május 9-ig 107 ebből: - az előző választási időszakban hozott határozatok megszüntetése: ben hozott határozatok megszüntetése: Egyéb, vita A Polgármester asszony kéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket az elhangzottakhoz. Kelo Éva képviselő elmondja, hogy az érdekvédelmi SZB ülésezett május 18-án és kiértékelte az Polgármester asszony adóbevallását. Az iratok ezután visszakerültek a KH-ba további megőrzésre. Németh Géza képviselő és számlálóbiztos elmondja, hogy a népszámlás folyamatban van és nincs semmi probléma. Bartalos Erzsébet, lakós a Falualapítási emléknap kapcsán szolgál információval: a falutörténettel kapcsolatban Kérész Gyulának sikerült a magyarországi levéltárból adatokat gyűjtenie: 1111 és 1113-as években már említik a községet. Az illeték, ami az okiratok kikérése, másolása valamint az adathordozó kb. 85,- Eur. Továbbá elmondja, hogy Kérész Gyula megköszönte a falunapi meghívást: részt vesz az ünnepségen, és megtartja az előadást pénteken. Az okiratokért Polgármester asszony és Bartalos Erzsébet fog elmenni Budapestre. 13. Zárszó A Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. Rövidítések: ÖK önkormányzat KH - községi hivatal PT polgári társulás CMAI Corvin Mátyás Alapiskola SZB szakbizottság HÉR helyi érvényű rendelet FSz földműves szövetkezet Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 7/2011 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: Alistál község önkormányzata:

8 Zápisnica OZ č. 7/2011 8/9 66/7/2011-poverí poslanca: Géza Németha, starostlivosťou o večné svietidlo v cintoríne Dolný Štál Megbízza Németh Géza képviselőt az alsitáli temetőben található örökmécses gondozásával. 67a/7/2011 berie na vedomie hlásenie o činnosti TJ Družstevníka v Dolnom Štále. Tudomásul veszi a Sportszervezet tevékenységéről szóló jelentést. 67b/7/2011 schvaľuje demontáž starých železných vonkajších hračiek na území obce, okrem hračiek pri Kultúrno-šprotovom areály. Z odovzdaného železa obnoviť a opraviť vonkajšie hračky na dvore Materskej škôlky. Jóváhagyja az öreg kinti vasjátékok leszerelését a falu területén. Kivételképeznek a sportpályán lévő játékok. A leadott vashulladék árából pedig felújítani, kijavítani az óvoda területén lévő kinti játékokat. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0 67c/7/2011 spolu s riaditeľstvou ZŠ Mateja Korvína hľadať možnosti na obnovu, rekonštrukciu športového ihriska pri ZŠ konkurzou. A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya felújítására pályázatok útján. 67d/7/2011 berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. 68/7/2011 berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. 69a/7/2011 schvaľuje navrhnuté sociálne príspevky pre odkázaným v bode 1. a 2. Jóváhagyja a javasolt támogatások odaítélését a rászorultak részére az 1. és 2. pont alapján. 69b/7/2011 zabezpečí opatrovateľskú službu pre žiadateľky podľa bodu 3. Bebiztosítja az ápolószolgálatot a 3 pont alapján. 69c/7/2011- schvaľuje vytvorenie vchodu do lekárne bez prekážky. Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál. 69d/7/2011- berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie. Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. 70a/7/2011- schvaľuje vytvorenie jám na uliciach Mateja Korvína, a Tichej na odvádzanie dažďovej vody podľa možností. Dažďovú bodu z odkvapových žliab budovy Obecného úradu odviesť do vytvorených jám. (žiadosť Árpáda László a Lenky László) Jóváhagyja vízelnyelő árok kialakítását a Hunyadi Mátyás és Csendes utcákban az esővíz elvezetésére. A KH épületének esőcsatorna vizének elvezetését az árkokba. 70b/7/2011 berie na vedomie hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a mezőgazdasági SZB jelentését.

9 Zápisnica OZ č. 7/2011 9/9 71a/7/2011 zrušuje uzn. č. 94/7/2008 o údržbe zdravotného strediska. Megszünteti a 94/7/2008 sz. határozatot, az egészségügyi központ karbantartására. 71b/7/2011- zrušuje uzn. č. 89/10/2009 o asfaltovaní Lesnej ulice. Megszünteti a 89/10/2009 sz. határozatot, az Erdőhát utca aszfaltozására. 71c/7/2011 zrušuje uzn. č. 122/12/2009 o oprave povaly zdravotného strediska. Megszünteti a 122/12/2009 sz. határozatot az egészségügyi központ mennyezetének kijavítására. 71d/7/2011 zrušuje uzn. č. 95/7/2010 o získanie dotácie cez EUROactivity s.r.o. na rekonštrukciu kanalizačnej siete a ČOV. Megszünteti a 95/7/2010 sz. határozatot, hogy az EUROactivity k.f.t.-n keresztül pályázza meg a szennyvízcsatorna és tisztítóállomás felújítását. 71e/7/2011 schvaľuje výmenu miestností v budove bývalého OcÚ pre občianske združenia ECORI a ALI-BI na základe nájomnej zmluvy. Jóváhagyja a helyiségek cseréjét a volt KH-ban az ECORI és ALI-BI PT bérleti szerződés alapján. 71f/7/2011 schvaľuje zmenu účelového určenia nehnuteľnostim budovy s.č. 85 vedenej vo vlastníctve obce ako škola na základe zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. Účel využitia sa mení na spoločensko-prospešné v oblasti poslania cirkvi a klubovej činnosti mládeže. Jóváhagyja a 85 h.sz. épület átminősítését iskoláról közösséget szolgáló épületté egyházi és ifjúsági klub tevékenységére. 71g/7/2011 vyhlasuje zámer prenechať majetok obce: budovu s.č. 85 do užívania na základe nájomných zmlúv. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 85 h.sz. épületet bérleti szerződés alapján bérbe kívánja adni 71h/7/2011 v súlade s 9a ods.1c), ods.9) a ods. 9c) Zák. č. 138/1991 určilo spôsob priameho prenájmu z dôvodu vhodného osobitného zreteľa: budova bude užívaná v prospech obce na spoločenské a charitatívne účely. Tekintettel arra a megfelelő indokra, hogy ez az épület közösségi célokat fog szolgálni, az ÖK nem ír ki pályázatot a bérbeadásra a 138/1991 sz. törvény 9a 1c) bekezdése, a 9. és 9c) bekezdések értelmében. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0 V Dolnom Štále, dňa Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu: Renáta Józsaová Overovatelia/hitelesítők:. Eva Kelová.. Jozef Nagy

10 Zápisnica OZ č. 7/ /9

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott üléséről, mint K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 1 Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 15-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására Előadó: Szűcs Dezső polgármester

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására Előadó: Szűcs Dezső polgármester Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 17. napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 36-39

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Győrzámoly Község Önkormányzata

Győrzámoly Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2015. február 17. napján a 16.30 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

V. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás

V. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás V. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3682/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. október 8. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben