Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec"

Átírás

1 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, május 23. Tavaszváró kiállítás Harc a rákbetegség ellen Oberfrank Pál színész emlékezetes szereplése a március 15-ei emlékünnepségen

2 A városi hivatal hírei Építészeti osztály Az elmúlt évek során a Dobrai úton állandó jelleggel romlott a burkolat állapota, amit az alatta lévő szennyvízcsatornavezeték süllyedése okozott. Az 1,6 méter átmérőjű vezeték 32 méteres szakaszon húzódik. Az útszakasz javítása eddig nem volt eredményes a folyamatos süllyedés miatt. A Kelet-szlovákiai Vízművek több év vita után végre belátta, hogy az útszakasz rongálódását a tulajdonában lévő szennyvízcsatorna rossz állapota okozza. A cég a napokban hozzálát a vezeték javításához, ezért a közeljövőben útlezárásra kell számítani a Dobrai úton. A vezeték megjavítása után könnyen megtartható lesz az útburkolat jó állapota. Mivel az önkormányzat elfogadta a 2011-es év költségvetését, így sor kerülhet a halottasház bővítésére és újjáépítésére. Jelenleg a tervdokumentáció elkészítésének előkészületei folynak. A halottasház leromlott állapota már nagyon időszerűvé tette a javítást. A tervek szerint tetőcserére, egy bekötő út és parkolási lehetőségek kialakítására, valamint urnafal kialakítására is sor kerül majd. A májusi hónap folyamán elkezdődnek a LIDL üzletközpont építésének munkálatai. Hozzávetőlegesen négy hónapig tartanak a munkák, az üzletközpontot a tervek szerint idén szeptemberben adják majd át. Környezetvédelmi osztály A napokban befejeződött a zöld hulladék ingyenes elszállítása, amely áprilisban két hétig tartott. Sajnos idén is rettenetes gondot okozott a zöld hulladék és a kommunális hulladék összekeverése. A lakosok idén sem tartották fontosnak, hogy a zöld hulladék tisztán kerüljön el a városból, ami azt eredményezte, hogy manuálisan kellett szétválogatni az összegyűjtött hulladékot. Az ingyenes elszállítás tehát lezárult, ezentúl a zöld hulladékot is mennyiség alapján, illeték fejében lehet elszállíttatni. Idén sem marad el a város virágokkal való díszítése. Tizenháromezer tő ún. egynyári virág kerül kiültetésre a tavaszi hetekben. A kiültetett virágokkal minden éven más színkombinációt és más dekoratív mintákat hoznak létre. Az utóbbi hetekben megtörtént az útburkolatok ún. téli szurokkal való ideiglenes javítása, kátyúk megszüntetése. Melegebb évszakokban kerül majd sor a nyári szurokkal való javításokra, amelyek már tartósak lesznek. A közeljövőben megvalósul a zebrák festése és táblák elhelyezése a szükséges helyekre. Pályázati támogatás elnyerése esetén a város területén új park kialakítása és egy meglévő park bővítése is megvalósulhat. A Hunyadi utcán, a magyar alapiskola területén új parkot létesítünk, a Ficaria gyógyszertár előtti park esetében annak bővítését, átalakítását tervezzük. Mindkét esetben látványos megoldásra számíthatunk, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a beadott pályázatok sikeresek legyenek. A Föld Napja alkalmából idén a Kossuth utcai szlovák tannyelvű alapiskola, valamint a Szakközépiskola több osztályának diákjai vettek részt brigádmunkákban. A résztvevők három területen szüntették meg az illegális szemétlerakatokat abban a reményben, hogy jövőre ezek a helyek már tiszták maradnak, bár erre sajnos nem sok esély van. Megrongált buszmegállók és kukaedények cseréjét, javítását tervezzük idén azzal, hogy a jövőben szigorú büntetésre számíthat mindenki, akit rongáláson kapnak a városi rendőrök. Pedagógusnapi ünnepség a városi hivatalban A királyhelmeci oktatási intézmények igazgatói és igazgató-helyettesei vettek részt idén a városi hivatalban megszervezett Pedagógusnapi ünnepségen március 25- én. Szuperák Mária, a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal szakreferense nyitotta meg az ünnepséget, melyen a helyi alapiskolák diákjai verssel, a művészeti alapiskola diákjai pedig gitárjátékkal köszöntötték a résztvevő pedagógusokat. Balog József polgármester méltatta és megköszönte a pedagógusok munkáját, melyhez minden helyi tanárnak türelmet, erőt és kitartást kívánt, majd virágcsokrot nyújtott át a résztvevőknek. Az önkormányzati képviselők is megemlékeztek a tanítók napjáról. Március 28-án felkeresték a város által fenntartott oktatási intézményeket, és egy szál virággal köszöntöttek minden pedagógust. 2 Városi hivatal

3 UZNESENIA zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva výňatok) Uznesenie č. 36 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci konštatuje, že v zmysle 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v tajnom hlasovaní z 10 odovzdaných hlasov s počtom hlasov 6 bol zvolený za hlavného kontrolóra Mesta Kráľ. Chlmec Ing. Alexander Tóth, nar , bytom Z. Fábryho 1244/23, Kráľovský Chlmec Uznesenie č. 39 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci deleguje zástupcov zriaďovateľa do rady školy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. Materská škola Fejséš Nagy Alexander, Ing. Oliver Kiss Materská škola Mierová Marta Čarnakovičová, Ing. Furik Peter, Agnesa Szabová, Kulcsárová Alexandra Materská škola Kossutha Berta Alexander, Katarína Hudáková, Árpád Kalapos Materská škola Fábryho Tünde Fekeová, Andrea Zamatócka, Marta Čarnakovičová, Mária Majkricsová. Kornélia Lőrinczová ZŠ s VJM Ing. Pavol Hajdók, Árpád Kalapos, Mgr. art. Peter Nádasdi, Bc. Monika Gáspárová ZŠ Kossutha Ing. Karol Pataky, Ing. Tóth Dionýz, Zuzana Szepesiová, Agnesa Dudášová Základná umelecká škola Dionýz Pásztor, Ing. Furik Peter, Nagy Alexander, Ing. Švistun Ladislav UZNESENIA z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (výňatok) Uznesenie č. 51 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje a) predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na ul. Hlavnej v k.ú. Kráľovský Chlmec, zapísanej na LV 8725 s parcelným číslom 396 včítane pozemku o výmere 381 m2 formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle 9a ods.1 písm.a) zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí pod podmienkou, že uchádzač realizuje na pozemku výstavbu polyfunkčného domu podľa existujúcej architektonickej štúdie na parcele. č.396. Minimálna cena odpredaja nehnuteľnosti je ,- EUR/ ,28 Sk. b) podmienky verejnej obchodnej súťaže na podanie najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetnej nehnuteľnosti včítane vzoru kúpnej zmluvy. Uznesenie č. 93 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika a výzvy č. HUSK/1001, prioritná os 2. Operačný cieľ 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia, opatrenie Vodné hospodárstvo, na projekt s názvom Riešenie spodných vôd a odvod dažďovej vody na uliciach Pri Štadióne a Kossutha. Uznesenie č. 94 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu životné prostredie a výzvy č. OPŽP-P , prioritná os 4- Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1-Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, na projekt s názvom Realizácia zberného dvora, vytvorenie skládky biologického odpadu a nákup technologických zariadení na spracovanie biologického odpadu. UZNESENIA z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (výňatok) Uznesenie č. 104 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje rozpočet mesta Kráľovský Chlmec na roky ( skrátená verzia) Uznesenie č. 105 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kráľ. Chlmec. Uznesenie č. 109 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci schvaľuje VZN č.2/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, a v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach s úpravami Uznesenie č. 110 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci berie na vedomie informácie primátora mesta o novom Organizačnom poriadku Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci platného od Uznesenie č. 120 Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci ukladá MsÚ vypracovať koncepciu vytvorenia nadácie na podporu talentovaných detí a mládeže. Termín: do 31. mája Uznesenia v celom rozsahu si môžete prezrieť na nástennej tabuli pred Mestským úradom a na webovej stránke mesta. Mestské zastupiteľstvo 3

4 Márciusi megemlékezés Ritka szerencsének számít, ha az égiek napsütést ajándékoznak egy-egy szabadtéri rendezvény idejére. Március 13-án ez a szerencse a helyi szervezőket is elérte: tavaszias, napsütéses időjárási körülmények mellett zajlott a megemlékezési ünnepség, amelynek különlegessége Oberfrank Pál színész jelenléte volt, de a megszokottól kicsit eltérő volt a program is. Komolyzenei darab hangzott el az első percekben Mgr. Tarcali Nagy Beatrix, Bolyongásom pusztáin, a végtelen nagy éjen csak az ő szíve fénylik, ő a rögeszmém, végső szenvedélyem, ráfonódom, rajta kuszom fölfelé, mint szőlőkarón a kacs. Mogorva lettem, kemény, sötét és szótlan és makacs. Vér csurgott rám és nem tudom lemosni. Jajt hallottam és nem tudom feledni. A holtakat nem tudom eltemetni. Egy eszelős dal lett az utitársam, rekedt dal, nem zenél, csak hörög, mint a szél, zúg, mint vihartól ráncigált fák Babylon vizeinél: Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Húnyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága! Dsida Jenő: Magyar Zsoltár (Részlet) a kulturális sport- és ifjúsági osztály megbízott vezetője és Zamatócky Florianna előadásában. Utóbbi előadta a közismert Ha én rózsa volnék című dalt is. Oberfrank Pál színész tizenkét percen át szavalta (mit szavalta..., elharsogta, eldübörögte!) Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-át, feledhetetlen emléket biztosítva a résztvevők számára erről a napról. A helyi szervezetek és intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit Petőfi Sándor szobránál, majd a Szózat és a Himnusz dallamai zárták a rendezvényt. Egy borongós áprilisi délután a királyhelmeciek összegyűltek a Millennium téren, hogy együtt megemlékezzenek a rákos megbetegedésekben elhunyt ismerősökről, hozzátartozókról. Márta Čarnakovičová Harc a rákbetegség ellen A Királyhelmeci POLGÁ- RI VONAL képviselői kezdeményezésének köszönhetően, a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétével valósult meg a találkozó április 15-én. A megemlékezés Zamatócky Andrea és Márta Čarnakovičová gondolataival indult, majd két szavalat, két ének, és a jelenlévő lelkiatyák imái hangzottak el. A résztvevők hőlégballonokat vásárolhattak, ezzel támogatták azokat a szervezeteket, melyek felvették a harcot a rákos betegségekkel szemben, s hozzájárultak így hatékony rákmegelőzési programok szervezéséhez, diagnosztikai és egyéb műszerek megvásárolásához a Kassai Gyermek Onkológiai és Hematológiai Intézet részére. A színes hőgömbök levegőbe bocsátásánál a szél némi akadályt jelentett, ám ennek ellenére számos hőgömb emelkedett a magasba a városháza közelében, s nyújtott nem mindennapi látványt a város fölött. Mindig elgondolkodtató egy ilyen esemény, szükség van ezekre, mert a mindennapi élet ügyes-bajos dolgai között nem gondolunk mások szenvedéseire. Számos alkalom adódik a segítségre, pl. a sárga nárcisz megvásárlásával vagy a Zamatócky Andrea gyűjtésekbe való bekapcsolódással, a tiszta környezet megóvásával. Bármi is zajlott a fejekben és lelkekben, a POLGÁRI VONAL képviselői - látva a jóérzésű emberek anyagi és morális támogatását - sikeresnek könyvelhették el a találkozót. 4 Közélet

5 Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A Föld napján (április 22.) különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató április 22-én mozgalmat indított el a Föld védelmében. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. Több mint 125 ország polgárai, civil szervezetei kapcsolódtak be a programba. A világ megváltoztatására nem vállalkoznának, de egy kis munkával szívesen hozzájárulnak a közös cél megvalósításához a városunkban tanuló diákok is. Április 19. és 20-án vidám gyerekek, fiatalok nagy csoportja látogatott fel a Hegyre, hogy eltüntessen 1-2 illegális szemétlerakatot. A kedves arcok néha eltorzultak, ha kellemetlen szagú hulladékra találtak, de nem tágítottak: eltorzult arccal zsákba dobtak mindent, ami a lerakatot képezte. Városunk oktatási intézményei évek óta bekapcsolódnak a világméretű mozgalomba. Idén a Kossuth utcai alapiskola két osztálya és a Leány Szakközépiskola és Szakmunkásképző Középiskola diákjai végeztek hasznos munkát e programban. A diákok számára minden szempontból előnyös volt az élmény, hiszen - ahogy ezt többen el is mondták - ezután egy ideig eszükbe sem jut, hogy szemetet dob- janak el, s ki tudja, talán másokat is a tisztaság megtartására buzdítanak majd. A középiskolások között több nem helyi diák is szorgalmasan dolgozott, ez dicséretet érdemel. Az igazi dicséret mégis az lenne, ha az eltüntetett lerakatok nem újulnának meg többé. Tévedés ne essék: a gyerekek nem takaríthattak el minden szemetet, maradt még belőle a város területén sajnos jócskán! Mentsük meg II. Rákóczi Ferenc szülőházát! A Borsiban székelő II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság országos mozgalmat indított a fejedelem Borsiban található szülőházának megmentése érdekében. Hasonló felhívásra már sor került 1938-ban, amikor a vármegyék adományaiból összegyűlt pengő. Ezzel az összeggel megindult a szülőház felújítása, ám a II. világháború után Borsit újra elcsatolták az anyaországtól és így a felújítási munkálatok abbamaradtak. Tisztelettel kérjük, vegye szívére II. Rákóczi Ferenc emlékének megőrzését, terjessze ezt a felhívást ismerősei körében. Folyószámla: Sk Slovenská Sporitelňa a.s. Trebišov Trebišov Majiteľ účtu: Spoločnosť F. Rákócziho II. Borša Číslo účtu: /0900 Internetes átutalás: Názov účtu: SPOL priať. Pamiatky F. Rákócziho II. Borša IBAN SK CIBASKBX, Hajdu Jenő, elnök Közélet 5

6 ANDERSEN ÉJSZAKÁJA a királyhelmeci Regionális Könyvtárban Április 2. a nagy dán mesemondó, Hans Christian Andersen születésnapja. Ennek tiszteletére 11. alkalommal szervezte meg a királyhelmeci Regionális Könyvtár április 1-jén az Andersen éjszakája c. rendezvényt. A program egy csehországi város (Uherské Hradiště) könyvtárából indult 2001-ben. Akkor negyven, a későbbi években pedig 72 és 153 könyvtár kapcsolódott be. Idén összesen 1065 könyvtár vett részt a mesés összefogásban Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából és a világ különböző részéről, Alaszkától Kanadáig. A helyi könyvtárosok eredetileg 20 gyereket hívtak meg az egész éjszakán át tartó kalandra, ám minden elvárásukat felülmúlta a gyerekek óriási érdeklődése. Végül az Andersen éjszakán 116 résztvevő vett részt városunkból és régiónkból. Volt itt meseolvasás, mesevetítés, játék meglepetés formájában, kézműves foglalkozás, mesefa-ültetés, különböző versenyek és diszkó is. Mivel a mesélés késő éjszakába nyúlt, így 58 gyerek a könyvtárban hajtotta álomra a fejét. Nyugodt szívvel konstatálhatjuk, hogy ezen az éjszakán könyvtárunk rekordot döntött. Szombat reggel a gyerekek örömteli szívvel ébredtek. Átvették a kis igazolványukat az Andersen-éjszakán való részvételről. Boldogok voltak, hisz jól érezték magukat és új barátságra is szert tettek. Távozáskor elárulták: örömmel várják további érdekes programjainkat. 6 Március 19-én a helyi VMK-ban valósult meg a CREART ifjúsági művészcsoport tavaszváró rendezvénye. A Creart nevű, fiatal tehetséges művészekből álló csoport alkotásainak kiállítása indította el a rendezvényt órai kezdettel. Tóth Nikoletta megnyitó beszédéből idéznék: Jó néhány olyan fiatal él környezetünkben, akikről azt hisszük, ismerjük őket - mert kis városunkban mindenki ismeri a másikat de mégsem tudunk róla fontos dolgokat. Nem tudjuk, hogy tehetséges, esetleg szeret rajzolni, alkotni, illetve hogy nagyon jó ötletei vannak. A Creart éppen azért jött létre, hogy végre tudjunk egymásról. Kultúra Tavaszváró rendezvény A kiállító fiatal művészek többnyire bodrogköziek voltak, név szerint: Barta Lívia, Szunyog Júlia, Bók Anita, Solymos Judit, Leczo Miriam, Palágyi Kovács Eszter, Fülöp Gergő, Krupi Károly, Hornyák József, Hornyák Erik, de magyarországi kiállítók is részt vettek a rendezvényen: Erdélyi Zsófia, Kondor Gergő. Az esti programban a helyi rock zenekarok fellépésére került sor. A felhőtlen szórakozás a nagykaposi Nuclear Sandwich zenekar koncertjével indult órakor. A hangulatot csak tovább emelte a Prom Queen és a Semi Holsen királyhelmeci együttesek fellépése. Éjfél után Cikka, F.Feterik és Demo biztosították a talpalávalót. A részvétel az elvártnál magasabb volt, így a Creart egy sikeres rendezvényt tudhat maga után. Ez kellő motiváció számunkra további rendezvények megszervezésére. A szervezők hálásak a támogatóknak (legfőképp a Városi Művelődési Központnak) a szervezéshez nyújtott támogatásért. Palko Norbert, Hornyák József (Creart)

7 2011. május 21-én népszámlálás lesz Szlovákiában. A szlovákiai magyarok számára különösen fontos a mostani népszámlálás. Nem mindegy, hogy hányan valljuk magunkat magyarnak, magyar anyanyelvűnek. Vállaljuk nemzetiségünket, anyanyelvünket, kultúránkat, magyar kötődésünket! Szüleink, nagyszüleink örökségéről, a szülőföldünkről van szó. Az elkövetkezendő tíz évben a magyar nyelv hivatalos használata, az anyagi támogatások, gyermekeink, unokáink jövője függ attól, hogy településeinken és régiónkban hányan valljuk magunkat magyarnak. Szlovákia javát szolgálja, ha nyelvében, kultúrájában minél sokszínűbb ország marad! A szlovákiai magyaroknak Kérünk mindenkit, hogy beszélgessen el ezekről a kérdésekről a családtagjával, ismerőseivel, szomszédjával, munkatársaival! meghatározó szerepe van a szlovák-magyar viszony pozitív alakításában is. Az adatlapok névtelenek, mindenki bátran vállalhatja nemzetiségét, anyanyelvét, magyar kötődését, akkor is, ha vegyesházasságban él, vagy ha nem magyar iskolát végzett. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a népszámlálás kapcsán felvilágosító munkát végez, melyhez a kulturális, ifjúsági, szakmai és egyéb szervezetek, a református egyház és a politikai pártok is csatlakoztak. A népszámlálással kapcsolatos információkat megtalálják a honlapon, vagy elektronikus levélben is tájékozódhatnak a címen. Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname. Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2001, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní. Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe. PRED SČÍTANÍM Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal primátor mesta. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá: A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie tlačivo SČÍTANIE Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky. PO SČÍTANÍ Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe. Népszámlálás 7

8 8 József Attila születésnapjához (1905. április 11.) kötődik a Magyar Költészet Napja, amelyet Magyarországon 1964 óta megünnepelnek. Néhány éve már, hogy április első napjaiban író-olvasó találkozókra hívnak ebből az alkalomból azzal a kéréssel, hogy vigyem a gitáromat is, ami az énekelt vers iránti érdeklődést mutatja. Miután a Holdfény verséneklő zenekar dalai új tagunk, Stofko Tamás gitárjátékának köszönhetően zenei téren igényesebbek és élvezhetőbbek lettek, úgy döntöttem, idén itthon, Királyhelmecen is megvalósítunk egy hangulatos irodalmi délutánt. A találkozóra április 2-án, a Költészet Napját megelőző héten került sor, ugyanis dobosunk, Haminda Tibor (Timba) két nappal később elutazott hosszabb időre. Kultúra Ének és vers gyertyafény mellett A szervezésre nem volt sok idő, ennek ellenére a VMK kistermében elhelyezett asztalok mellett csupán két szék maradt üresen. A vendégeket finom bor, pogácsa és sütemény várta, a gyertyafény és félhomály pedig elérte a megálmodott kellemes hatást. Az esemény különlegessége volt, hogy a vendégek közül bárki felolvashatta kedvenc versét. Kezdetben kicsit nehezen indult meg a szavalás, de Balog József polgármester felolvasása után megbátorodtak a többiek is. A találkozó első perceiben Furik Csaba volt irodalomtanár, Kisgéres polgármestere beszélt arról, hogy számára mit jelent a költészet. Méltatta József Attila munkásságát és a költőkkel, írással kapcsolatos gondolatait is megosztotta a jelenlévőkkel. A műsorban elhangzottak Ady Endre, József Attila, Mihályi Molnár László és Hudák Katalin megzenésített versei. Az első dal kivételével, mindegyik a zenekar saját alkotása volt. Miután az irodalmi zenés rész véget ért, a zenekar tagjai előadtak néhány kedvenc slágert és feldolgozást, aztán pedig együtt szórakoztak a résztvevőkkel. A találkozó az éjszakába nyúlt. Szervezőként büszke vagyok arra, hogy a találkozóra szlovák nemzetiségű érdeklődők is ellátogattak, jól érezték magukat és elmondásuk szerint sok érdekes információval gazdagodtak. Meglepő volt, hogy sátoraljaújhelyiek is jelen voltak a találkozón, sőt versfelolvasással aktívan be is kapcsolódtak. Bár a helyiek részéről nem volt nagy érdeklődés, az említett pozitívumoknak köszönhetően a megszokottnál is sikeresebbnek érzem a találkozót, hiszen megtörtént, amire vágytunk: népszerűsítettük a költészetet, a verseket, dalainkkal pedig kellemes élményben részesítettük a résztvevőket. Hudák Katalin Felhívás a II. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen való részvételre A Csemadok Művelődési Intézete a szlovákiai magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, másodízben hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar népmesekincs, illetve annak hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar népmese műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás sajátosságainak megtartása a színpadi mesemondás keretei között is. A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek: 1. kategória - óvodások (5-6 évesek), 2. kategória - alapiskolák alsó tagozatos tanulói (1-4. évf.), 3. kategória - alapiskolák felső tagozatos tanulói (5-9. évf.), 4. kategória - középiskolák tanulói, 5. kategória - felnőttek A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt. A versenybe egy, a magyar népmesekincsből szabadon választott népmesével lehet benevezni. Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. Mivel a mese az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak használata. Ugyancsak ajánlott a mese származási helyéhez kötődő népviselet használata. A beérkezett nevezések függvényében a verseny döntőjét 2-3 területi elődöntő előzi meg, Az egyes elődöntők helyszínéről és időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk. A válogatók időpontjai: Kelet- Közép Szlovákia május 2-4. A verseny döntőjének időpontja: június 6. (a DMT országos döntője előtti nap) Dunaszerdahely. Jelentkezésüket jelentkezési lapon az alábbi címre várjuk: Csemadok Művelődési Intézete Osvetový inštitút Csemadoku, Bacsákova 240/13, P.O.BOX 16., Dunajská Streda Elektronikus jelentkezés: Nevezési határidő: április 15. Bővebb információk: Szakmai kérdések tekintetében Varga Norbert: , Szervezési kérdések tekintetében Huszár László:

9 Pályázati támogatás elnyerése esetén idén is megvalósul városunk színházi rendezvénye. Új névvel, de a megszokott színvonallal kerül megrendezésre a Színházi Kavalkád június 10. és 26. közötti hétvégéin. A rendezvény olyan neves színtársulatok előadásait teszi elérhetővé, mint pl. a Komáromi Jókai Színház, a Kassai Állami Színház, vagy a Kassai Thália Színház. A programot színesítik a királyhelmeci társulatok - Bodrogköszi Színjátszócsoport és Káosz - előadásai, valamint a szlovák és magyar nyelvű gyerekelőadások. Zenés és egyéb jellegű kísérőrendezvények, érdekességek, valamint további színvonalas társulatok előadásai várják az érdeklődőket június három hétvégéje alatt. A támogatás elnyerése esetén a rendezvény részletes és pontos programját időben ismertetjük május 2. Latorca Menti Tavasz Helyszín: VMK nagyterem május 6. Anyák napi zenés, táncos műsor Fellépnek a királyhelmeci óvodák és alapiskolák diákjai, valamint a Szabadidő központot látogató gyerekek. Helyszín: VMK nagyterem, május 14. VIII. Bíborpiros szép rózsa Országos népzenei vetélkedő Helyszín: VMK nagyterem május 15. A Szabadidő központ évzáró műsora Helyszín: VMK nagyterm, május 20. Dévai Nagy Kamilla: Magyarnak lenni jó... ifjuságnak szóló zenés-verses eloadás Szervező: Görög Katolikus Esperesség Társszervező: VMK Helyszín: VMK nagyterem május 23. Nino D Introna - Giacomo Ravocchio: Robinson and Crusoe Szereplők: Molnár Sándor Tamás (HU) és Michal Soltész (SK) Rendező: Štefan Korenči A pusztítás után, mindentől távol, véletlenül találkozik két katonaruhába öltözött férfi. Nem értik egymást, de meg kell érteniük egymást, ha túl akarják élni a megpróbáltatásokat ez a két olasz sikerszerző Nino D Introna és Giacomo Ravicchio művének rövid története. Ezúttal a Miskolci Nemzeti Színház és a Kassai Állami Színház közös produkciójában látható az előadás, egy miskolci és egy kassai színész előadásában, szlovák rendező elképzelései szerint. Helyszín: VMK nagyterem Belépő: 1 euró ÚJDONSÁG: Lehetőség helyjegy vásárlására elővételben! Előadás a diákok számára - délelőtt órakor Esti előadás órai kezdettel május II. Királyhelmeci Nővérnap Helyszín: VMK nagyterem május 29. Az Árvalányhaj népdalkör 10. jubileumi évfordulója Kultúra 9

10 10 Koniec školského roka sa blíži míľovými krokmi a najviac to pociťujú žiaci deviatych ročníkov. Niektorí sú už dávno rozhodnutí, kam pôjdu ďalej študovať. Tým je hej! Horšie sú na tom tí, ktorí ešte nie sú stále rozhodnutí a ich nerozhodnosť robí vrásky na čele nielen im, ale aj rodičom. Ponuka stredných škôl je pestrá, a preto je ťažké rozhodnúť sa, akú školu si zvoliť. Aj to bol dôvod, prečo prijali žiaci deviateho Inštitúcie Deň otvorených dverí v Súkromnej SOŠ Dunajská Streda vo Veľkých Kapušanoch a SOŠ ročníka zo ZŠ na Kossuthovej ulici pozvánku dvoch stredných škôl Súkromnej SOŠ Dunajská Streda vo Veľkých Kapušanoch a SOŠ v Kráľovskom Chlmci a v Čiernej nad Tisou. O tom, že to bolo dobré rozhodnutie, svedčia postrehy našich dvoch žiačok. Keď som sa dozvedela, že sa pôjdeme pozrieť na Deň otvorených dverí do Súkromnej SOŠ Dunajská Streda vo Veľkých Kapušanoch, veľmi som sa potešila. Jej predstavitelia už boli v našej škole a ja som sa rozhodla, že po skončení 9. ročníka budem pokračovať v štúdiu práve v tejto škole. Mikrobus nás dňa odviezol najprv do Veľkých Trakan a Lelesa, kde nastúpili ďalší deviataci. Po príchode do Kapušian nás milo privítali a študenti nám predviedli prezentáciu o možnostiach štúdia a odboroch na ich škole. Potom sme si mohli pozrieť prácu študentov jednotlivých odborov. Pri prvom stole boli chlapci programátori a pri ďalších študenti hotelovej školy, ktorí nám ponúkali rôzne jedlá a koláče, ktoré boli veľmi chutné. Páčila sa mi aj výzdoba stolov. Pri ďalšom stole nám naša bývalá spolužiačka Andrea ukázala, ako sa robia koktaily. Aj my sme si mohli vyskúšať, ako sa to robí. Nakoniec nás zobrali do parády kozmetičky a kaderníčky, ktoré boli veľmi šikovné a bolo zaujímavé sledovať ich prácu. Po skončení prezentácie nás priviezli V marci sa oveľa častejšie ako po iné mesiace skloňujú slová čítanie, kniha, knižnica, recitovanie... Marec je totiž oficiálnym Mesiacom knihy. Bolo by naivné predpokladať, že čítame iba v tomto mesiaci, lebo vydavateľstvá vydávajú hodnotné knihy po celý rok. Tak prečo si nedopriať pekné chvíle s dobrou knihou aj inokedy? Alebo ju darovať najbližším a podeliť sa s nimi o zážitky, ktoré pri jej čítaní zažili!? Sú to najmä naše deti, ktoré dokážu o svojich dojmoch z prečítanej knihy hovoriť spontánne a s oduševnením. Preto sa snažia pedagógovia našej školy pripraviť pre ne v rámci tohto mesiaca viac akcií, aby ich zaujali a ponúkli podujatia, na ktorých sa môžu s poéziou a prózou stretnúť. Kľúčovým podujatím je každoročne recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V tomto školskom roku sa konala v dňoch pre prvý a pre druhý stupeň. V prvej kategórii (2. 4. ročník) bolo 23 účastníkov a umiestnili sa nasledovne: domov. V mikrobuse sme nadviazali kamarátstvo s deviatakmi z iných škôl a tešíme sa, že sa v septembri v Kapušanoch stretneme. Mne sa škola aj odbory páčili a odporúčala nám ich aj naša bývalá spolužiačka. Chcela by som sa poďakovať vedeniu SOŠ, že nám pripravili taký pekný deň. Sprevádzala nás Mgr. Mária Hriciková. Dorota Ruszová, 9.A Druhá skupina žiakov sa v tento deň vybrala do SOŠ v Kráľ. Chlmci a v Čiernej n. Tisou. O akcii napísala naša redaktorka školského časopisu Stela Miklósová z 9. B. S pani učiteľkou Mgr. K. Juhásovou sme sa vybrali na prehliadku tried v spojenej škole. Učni nám ukázali prezentáciu o štúdiu a praxi na ich škole. Potom sme sa rozdelili do skupín a prešli sme sa po škole v sprievode učiteľov. Pozreli sme si aj prácu učňov počas praxe. Dostali sme od nich malé darčeky puzdierka na mobil a zápisník. Škola a jej vybavenie sa nám páčili. Spokojní boli najmä tí, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na tejto škole. Prajeme im veľa úspechov počas štúdia. Na záver by som sa chcela vedeniu, pedagogickým pracovníkom a vedúcim odborného výcviku oboch stredných škôl poďakovať za milé prijatie a za odbornú pomoc a prak- Foto: Mgr. Peter Eszterha tické ukážky, ktoré poskytli naším žiakom, aby im uľahčili výber učebného alebo študijného odboru v budúcom školskom roku. Mgr. Mária Hriciková Vedieme naše deti k tomu, aby čítali knihy? Poézia: I. miesto: Lucia Varjanová, 2. A, II. miesto: Natália Botosová, 3.B a K. Tarcalyová, 4. B, III. miesto: B. Jakabová, 3. C Pripravovali ich pani učiteľky Rudasová, Dobosová a Čarnakovičová. Próza: I. miesto: L. Tóthová. 3. B, II. miesto: Ž. Pándy, 2. B III. miesto: V. Šiposová, 3. A a A. Muszka, 3. C Pripravovali ich pani učiteľky Dobosová, Tóthová, Pribulová a Čarnakovičová. V druhej kategórii bolo 30 súťažiacich. Umiestnili sa nasledovne: Poézia: - 2. kategória I. miesto: D. Besenyi, 5. B, II. miesto: P. Jaščeg, 6. B III. miesto: K. Horócky, 6. B

11 3. kategória I. miesto: - N. Tar, 8. B, II. miesto: S. Miklósová, 9. B III. miesto: E. Praščák, 8. B Próza: - 2. kategória I. miesto: D, Dévald, 7. A. II. miesto: D. Kanalošová, 7. B a V. Šefčík, 7. A, III. miesto: Dominika Hudáková, 7. A 3. kategória I. miesto: E. Pásztor, 8. B, II. miesto: V. Dobosová, 8. A Žiakov pripravovali pani učiteľky Bertová, Géršiová a Hriciková. Víťazi jednotlivých kôl sa zúčastnili obvodného kolo tejto súťaže. Aj tu získali ocenenia: N. Tar 2. miesto, L. Varjanová, L. Tóthová a D. Besenyi 3. miesto. Ďalšou aktivitou je návšteva mestskej knižnice, kde našich žiakov vždy srdečne privíta pani knihovníčka Tamášová a jej kolegyne. Ochotne im porozprávajú o fungovaní knižnice a prichystajú aktivity, ktoré žiakov zaujmú. V tomto školskom roku sa 13 žiakov z našej školy zapojilo aj do projektu Noc s Andersenom, ktorý sa v mestskej knižnici realizoval Iniciátorom projektu je Knihovna BBB v Uherskom Hradišti. Organizátorom medzinárodného podujatia sú: Zväz knihovníkov, Ministerstvo kultúry SR, SLOVART, Rádio Slovensko a iní. Do podujatia sú zapojené knižnice z celého sveta. Garantom akcie v mestskej knižnici bola pani Lívia Bartová. Ochotne jej pomáhal aj celý kolektív knižnice. Program bol veľmi pestrý. Žiaci sa mohli dozvedieť údaje o autorovom živote, čítali sa Andersenove rozprávky, premietal sa film. Nemalý úspech mal aj rozprávkový karneval, súťaže a hry. Čitatelia zasadili rozprávkový Zamatócky Andrea, önkormányzati képviselőnő Mikor és minek a hatására döntött úgy, hogy aktívan bekapcsolódik a város politikai életébe? Amikor felkértek, hogy független képviselőként induljak a választásokon, sokat tépelődtem, végül arra jutottam, hogy megpróbálom, mert így lehetőséget kapok arra, hogy másokkal együtt valamit én is tegyek a közösségért. Ez az első eset, hogy a politikai életben részt veszek, s nagy kihívásnak, megpróbáltatásnak érzem a feladatot. Az elmúlt években kaotikus állapotok uralkodtak az önkormányzatban. Ön szerint mivel kellene kezdeni a rendteremtést? Az önkormányzatban jelenleg egyetértés van, ez a rendteremtéshez kevés, de nagyon lényeges előrelépés. Számos feladat vár megoldásra, s a szorgalmas munka majd meghozza a gyümölcsét az átalakulást, a látható, érzékelhető változást. Az önkormányzat folyamatosan ezen dolgozik, s biztos vagyok abban, hogy ezzel közelebb kerülünk az áhított rendhez. Milyen konkrét célokat tűzött ki maga elé erre a négy évre? Mint már említettem, ez egy embert próbáló feladat. Kívülről talán egyszerűnek tűnik, de kicsit sem könnyű feladat dönteni olyan kérdésekben, amelyektől egy város élete, jóléte, fejlődése függ. Szeretném végig csinálni azt amire vállalkoztam, olyan döntéseket támogatni, amelyek városunk fejlődését és lakosainak elégedettségét eredményezik. Mit gondol, a város 2011-es évi költségvetésének megszavazása elősegítheti az általános fejlődést, előrelépést a következő években? Nagyon bízom abban, hogy ez így lesz. stromček a vyvrcholením akcie bola spoločná noc v knižnici. Bola to naozaj vydarená akcia, na ktorú budú deti dlho spomínať. Sprievodnými akciami sú projekty vyučujúcich oboch stupňov v školskej knižnici, napr. rozhovor o význame ilustrácie v knihách a vlastnoručne zhotovenie ilustrácií k obľúbeným knižkám, čítanie na čas a s porozumením, literárny kvíz pre vyššie ročníky, projekty Veľkí čítajú malým a Pátračka a vydanie zborníka najlepších literárnych prác našich žiakov. Foto: Kristián Bók Podnetov k tomu, aby si žiaci obľúbili čítanie kníh, je naozaj mnoho. Naším želaním je, aby boli aj využité. Potrebujeme však, milí rodičia, aj vašu pomoc, aby ste vo svojich deťoch pestovali aj doma lásku k čítaniu a k peknej knihe. Spoliehame sa na vás. Mgr. Mária Hriciková Először a képviselői székben Ha az első évben összerakjuk a szétszórt mozaikokat (bár ez borzasztóan nehéz munka a jelenlegi körülmények között), ez már egy erős alapot jelent, amire az elkövetkezendő években lehet építeni. Az építkezés pedig már látható jelenség. Mindez persze nem tőlem függ, egymagamban nem oldhatnék meg semmit sem, én csak a munka rám eső részét tudom elvégezni, a nagy egységhez hozzátenni azt az apró kövecskét, ami erőmből telik, s ami az alapot kicsit megerősíti. Megváltozott az élete képviselőként és magánemberként? Természetesen megváltozott. Mindennapi teendőim mellett (helyt kell állnom elsősorban mint édesanya, feleség és hivatali dolgozó), időt kell találnom a közösen vállalt feladatokra is. Ez az én segítőkész családom mellett sem könnyű. Képviselőként még inkább felelősnek érzem magam mások iránt. Szívem szerint minden ember gondját, baját megoldanám, hogy elégedett arcokat láthassak. Úgy gondolom, ettől nagyobb örömet ez a munka nem is adhat. Közélet 11

12 Nemzetközi GYERMEKFESZTIVÁL Magyarkanizsán A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói meghívást kaptak szerbiai testvérvárosunk, Magyarkanizsa J.J. Zmaj Általános Iskolájától az általuk immár negyedízben megrendezendő Gyemekfesztiválra április között. A résztvevők között szerepeltek a ferencvárosi, sepsiszentgyörgyi gyerekek, továbbá ottani magyar és szerb iskolák diákjai is. A fesztivál nemcsak a résztvevő országok, tájegységek miatt volt sokszínű, hanem tartalmilag is. Külön kategóriákban versenyeztek az alsó és felső tagozatos tanulók, akik bemutathatták, mennyire tehetségesek az ének, hangszeres zene, néptánc, modern tánc, vers- és prózamondás valamint a színjátszás területén. Iskolánkat egy 14 főből álló diákcsoport képviselte, akik 3 versenykategóriába jelentkeztek be. Prózamondásban Illés Péter IX. A osztályos versenyzőnk 3. helyezést ért el. A nyolcadikos kilencedikes fiúk és lányok (Gerenyi Ervin, Lipán Csaba, Binó Ádám, Dino Benjámin valamint Kopasz Izabella, Dócs Csilla, Kovács Kincső és Illés Csenge) egy társastánc produkcióval szintén 3. helyezést értek el a nagyon erős mezőnyben. A Gyermekfesztivál záróakkordjaként került sor a színjátszók bemutatkozására. Az Apró Bodrogközi csoport a fent említett tanulókon kívül még Gojdič Laurával, Suszter Melindával, Kalapos Dániellel és Demko Dominikkal kibővítve utolsóként lépett színre. Eredményhírdetéskor már mindenki megkapta emléklapját és helyezését, amikor ismét utolsóként szólították csapatunkat, de most azért, hogy átvegyük a színjátszás kategória 1. díját. Örömünk leírhatatlan volt! Azon túl, hogy minden kategóriában, melybe beneveztünk, díjat nyertünk, még valamivel gazdagodtunk, ami többet jelent minden oklevélnél, elismerésnél. Tanulóink ugyanis a helyi családoknál, ottani diáktársaiknál voltak elszállásolva közel egy hétig, s nem győztek áradozni a vendégfogadó családok szívélyességéről, kedvességéről. A búcsúzáskor szülők, nagyszülők és az új barátok egész serege gyülekezett autóbuszunknál, s nem ritkán egy-egy könnycseppet is letöröltünk arcunkról. A felnőtt kísérő szemével nézve megállapíthatom, hogy ilyen nagy gyermeklétszámot ellátni, ennyi sok nemzetiségű fellépő produkcióját összehangolni, elszállásolásukat biztosítani nagy nagy feladat volt a magyarkanizsai iskolának. Tanárkollégákkal beszélgetve kiderült, hogy erre az emberpróbáló feladatra csak úgy tudtak felkészülni ők is, hogy összefogott a város és környék apraja-nagyja. A kanizsai városvezetés segítségén túl a családok otthonaikat, a vállalkozók anyagi és szakmai segítségüket ajánlották fel nemzetiségre való tekintet nélkül. Úgy vélem, mi is sokat tanulhattunk tőlük a tekintetben, hogy nem elég a szűkös anyagi keretekre hivatkozva mindenről lemondani, mert igazi összefogással leküzdhetők az akadályok. Köszönjük vendéglátóink szívességét és a királyhelmeci önkormányzat támogatását, mely lehetővé tette, hogy eljussunk erre a távoli vidékre, ahol igaz barátságok születtek diákok és tanárok között. Bajusz Alica, az Apró Bodrogközi csoport vezetője 12 Márciusi ünnepség a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában Március 15. jelképpé vált, a magyar nemzet szabadságszeretetének jelképévé március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer és Heckenast nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti dalt. Délutánra nagygyűlést hirdettek, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal Oktatás elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról Zsapka Attila előadásával emlékeztünk meg. Március 13- án intézményünk vezetősége megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát a városi ünnepségen. Március 15-én iskolánkban felelevenítettük a magyar történelem eseményeit. A színjátszó kör 8. és 9. évfolyamos tanulói verses összeállítással készültek. Ünnepi műsorukban Petőfi forradalmi költeményeiből válogattak. Dinó Benjámin, IX. A

13 Méta gyakorlás Április egyik napos és kissé szeles szombatján előbújtak téli álmukból a királyhelmeci cserkészek, hogy egy jót métázzanak az elsőáldozásra készülő kicsikkel együtt. Nagy volt a fejvakargatás a szabályok ismertetésekor, de a bemelegítő labdaadogatás alatt már kiderült, hogy sok métacsillag gyűlt össze a régi focipályán. Meg is kezdődött az első forduló, ütő- és kapócsapat is ismerkedett a játékkal, hogy aztán a második meccsen már igazi küzdelem történjen a pályán. Győzelmek voltak egyik és másik csapatnál is, de együtt kiáltottuk az eredményhirdetésekkor a Temperamentum kezdetű cserkész csatakiáltást. A nyeremény vidám hangulat, és a másnapi kemény izomláz volt. De a Oxigén Nagyerdei Maraton (Brezo Tibor, Sirokmán Attila, Király László és Balogh Bertalan Debrecenben vendégeskedtek) április 9-én került megrendezésre Debrecenben az Oxigén Nagyerdei Maraton és Félmaraton, ahová Bojti Zsolt debreceni barátunk meghívására érkeztünk a verseny előtt egy nappal. Vendéglátóink gondoskodtak egész napos programunkról. Az ebéd után ellátogattunk a II. Debreceni Mangalica Fesztiválra, ahol egészben sült malac, kézműves sajtok, lekvárok, szörpök, borok, pálinkák, kézműves vásár, gyerekprogramok, élőállat-kiállítás várta a látogatókat. Este elmentünk a szállásadóinkhoz, majd éjszakai focimeccsre hívtak Az idei HÚSVÉTI KUPA labdarúgó tornán az es születésű (és fiatalabb) diákokból összeválogatott csapatok küzdöttek meg egymással. A torna április 11-én a helyi műfüves pályán zajlott, hét iskola csapatának részvételével. Helyezések: 1. Bodrogszerdahely, 2. Bély, 3. Királyhelmec (Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola). A legjobb góllövő el minket egy iskolai sportcsarnokba. Attila és Laci lefeküdtek, hogy kipihenjék magukat a másnapi futóversenyre. Csivrsznek és nekem kötelező volt a focizás. Fiatalok ellen kellett fociznunk, de nem vallottunk szégyent, mert Tibi, a kapusunk, megfogott legalább öt biztos gólt, én pedig rúgtam két gólt. Hajnali fél egykor mentünk lefeküdni. Reggel az izgalom korán kiűzött az ágyból. A start pontosan 11 órakor volt, a futóversenyen 6 ország több mint 600 versenyzője állt rajthoz. Mind a hárman szerencsésen beérkeztünk Tavaszi sportesemények következő alkalomig ez elmúlik, és jöhet az újabb adag. Bodzás Gergő a célba. Širokmán Attila és Király László az FMM 35 kategóriába voltak besorolva. Attila 1.óra 26 p.37 mp-es idővel megnyerte az FMM 35 kategóriát, Laci pedig ugyanebben a kategóriában 14. lett. Én 2.óra 1 p.27 mpcel a 9. helyen végeztem az FMM 50- es kategóriában. Megfizethetetlen és felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak, például egy gasztronómiai élménnyel is, hiszen megkóstoltuk a slambucot is, amely egy tésztából és krumpliból készülő, paprikával és szalonnával ízesített pásztorétel és bográcsban főzik. Biztosak vagyunk abban, hogy városunkat méltón képviseltük Magyarország második legnagyobb városában. Debreceni barátainknak ezúton is megköszönjük a szíves vendéglátást! (balber) Kasko István (Bodrogszerdahely) lett 11 góllal. Fájdalomdíj vígasztalta Majoroš Lászlót (Nagykapos), aki a mérkőzés alatt beütötte a fejét, de aggodalomra nincs ok, a fiatal focista azóta rendbejött. Negyvenedik alkalomal szervezik meg idén a Hegyaljai Pedagógus Kupa labdarúgó tornát május 6.7-én. A négyévenként megrendezésre kerülő torna különlegessége, hogy Sárospatak, Szerencs és Tokaj és Királyhelmec pedagógusokból összeállt csapatai mérkőznek meg egymással. Idén Királyhelmecé lesz a házigazda szerepe. Ez a több évtizedes találkozó már régen nem a küzdelemről, a versengésről szól, hanem a barátságról, az összetartásról és a kapcsolattartásról. Ám ennek ellenére azért kemény küzdelem zajlik a körmérkőzéseken, ahol a négy csapat összeméri ügyességét. Május 14-én a város főellenőre szervezésében sor kerül a labdarúgó tornára Királyhelmec város polgármesterének serlegéért. Sport 13

14 Zumba a legújabb fitness őrület Királyhelmecen is hódít Nyárköszöntő zumba maraton májusban Hastánc oktatás, fitness és aerobic órák évek óta Veres Csótó Rita nevét juttatják eszünkbe ezek a fogalmak. A helyi fitness kedvelők azonban nem érték be ennyivel. Az ő unszolásuknak köszönhető, hogy a zumba már a Bodrogközben is hódít. Sokak kérésének tettem eleget, amikor egy pozsonyi tanfolyam elvégzése után 2010-ben elindítottam a zumba órákat. Nem számítottam rá, hogy komolyabb érdeklődés fogadja majd, ezzel szemben a zumba annyira kedvelt lett, hogy háttérbe szorít minden más fitness munkát. Igaz, a hastáncos lányok többsége megmaradt a hastáncnál, de van aki itt is, ott is aktívan részt vesz. Mitől más vagy jobb a zumba? A zumba órákon az összes latin és más ritmussal (salsa, merengue, cumbia, quebradita, reaggeton, samba, axé, flamenco, hastánc) találkozhatunk, mindenki számára gyorsan mert az érdeklődés töretlen, szinte minden órán látunk új arcokat. Naponta már több edzés is zajlik. Hétfőn órakor alakformáló tornát tartunk, kedden zumba óra, péntek között szintén alakformáló torna, s között zumba óra van. Úgy tudom, nagyszabású szabadtéri zumba bemutatót tervezel. Hogy zajlik majd és mi a célja? Igen, május 27-én (pénteken) tervezzük ig (illetve rossz idő esetén egy héttel később) Nyárköszöntő zumba maraton névvel egy szabadtéri zumba közös torna megszervezését. Szeretném, ha sokan részt vennének - férfiak is természetesen, hogy minél többen megismerjék ezt a divatos fitness formát. A bemutató szünetében fellép a Bellies hastánc csoport, mely április 2-án részt vett a Liptószentmiklóson megszervezett II. Nemzetközi Hastánc versenyen, ahol ismét első helyezett lett elsajátítható és leegyszerűsített módon, így szinte játszva formálhatjuk testünket. Mivel tánc közben szalad az idő, az ember nem is veszi észre, hogy tulajdonképp edz és alakot formál. Szerintem ettől annyira más és kedvelt. Hetente hány órát tartasz, s hol jártok össze? Néhány hétig még a magyar alapiskolában tartjuk az órákat. Nagy gondot jelentett eddig a terem kérdése, de a Gimnázium aulájában ha elkészül végre kellően tágas tér áll majd rendelkezésünkre. Ez azért is fontos, Sport A háromórás, belépővel elérhető, látványos, profi rendezvény a Pizzeria udvarán kerül megrendezésre a környékbeli csoportok közreműködésével. Ez azt jelenti, hogy pár köz- k i r á l y h e l m e c i NÉZ z etek kedvelt koreográfiát ők fognak bemutatni. A cél természetesen a zumba népszerűsítése, ezért a teljesen kezdőkre is gondoltunk: csak kezdő koreográfiákat táncoljuk majd alaplépésekkel, amit bárki könnyedén tud majd követni. Bővebb információt a zumbáról hol találnak az érdeklődők? A zumba kedvelők létrehoztak a Facebookon egy Rita-Zumba nevű profiloldalt, ahol részletes információkat, frissített órarendet találnak, s fotókat az edzésekről. Ezen kívül a hivatalos weboldalon is részletes információ áll az érdeklődők rendelkezésére. 6. évf. 28. szám 2011/2 április Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata Kiadja: Királyhelmec város önkormányzata Főszerkesztő: Hudák Katalin Felelős kiadó: Királyhelmec város önkormányzata Nyomja: MS-Print, Alsómihalyi Színes borító CTP: CG Kassa Logo: Béres János Fotók: Hudák Katalin Nyomdai előkészítés: Hudák Katalin Regisztáricós szám: RP194/2006 Szerkesztő bizottság: Furik Péter, Kalapos Árpád, Marta Čarnokovičová

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Felújítják a köztereket és új parkolóhelyeket alakítanak

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Rendezvények 2016. január 9-ig

Rendezvények 2016. január 9-ig 2015 / 3 Csemadok Lévai Czeglédi Péter Református Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok Ligája Lévai Magyar Eszterlánc Óvoda Lévai magyar oktatási és nevelői intézmények mellett működő szülői

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tanulmányi versenyek 2010/2011 SZMPSZ, P.O.Box 49, 945 01 Komárno 1 Tel.: 00421/35/7713 572, 7714 755, Fax: 00421/35/7714 756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk SZMPSZ,

Részletesebben

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA!

VÁŽENÍ OBČANIA KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA! z TISZTELT KIRÁLYHELMECIEK! Lapunk elõzõ számában arra kértük Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket véleményükkel, mondják el nézeteiket a megújult lappal kapcsolatban. Azt tapasztaltuk, hogy a változtatások

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8.

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Rendezvények 2016 márciusa végéig

Rendezvények 2016 márciusa végéig 2016 / 1 Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Forrás: www.indafotoblog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Miskolci Egyesített Szociális, Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti ti

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Rendezvények 2016. szeptember elejéig

Rendezvények 2016. szeptember elejéig 2016 / 2 Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok Ligája Lévai Magyar Eszterlánc Óvoda Lévai magyar oktatási és nevelői intézmények

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

á ő í á á ó á ó á í ú á ó ú á á í ó á ó á ő í á á á á ó á á ú í ó ú á á ó é á ö é ó ő é é ó á ő ö ö ű é é ö ű é é é ö ó á á á á ó é ő é é é ó é é ő í í é é ö é á á í é é ő ő é í á ó í ö é é é é ó é á ó

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

IRODALMI TALÁLKOZÁSOK

IRODALMI TALÁLKOZÁSOK KONCERT KONCERT 9-én, szerdán 11 órakor a színházteremben Szentpéteri Csilla és zenésztársai ingyenes ifjúsági koncertje A matiné hangverseny a legkülönbözőbb műfajokba nyújt betekintést, szabadon barangolva

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A B O L D O G Ú J É V E T! 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata 8. Repre zentáció s bál ZSÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584 Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hódmezővásárhelyi kulturális élet egyik nagyszabású rendezvénye

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tájékoztatás. Beharangozó

MEGHÍVÓ. Tájékoztatás. Beharangozó 2009. május 3. évf. 4. szám K ö r n y e K ö z s é g I n f o r m á c i ó s l a p j a Tájékoztatás A meghirdetett háziorvosi feladat-ellátás helyettesítésére két pályázat érkezett be az önkormányzathoz.

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság számára

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság számára NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁS, KULTURÁLS ÉS SPORT OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-565 E-mail:nyhhuman@nyiregyhaza.hu Ügyintéző

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2012. március 1. XIV. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Képviselő-testületi határozatok és rendeletek TARTALOM Önkormányzati hírek 1-3. o. Meghívó március 15.

Részletesebben

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP december 2005/12 december Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IV. évfolyam IV. ročník KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP Kriszta táskákkal és csomagokkal megrakodva, sietős léptekkel haladt végig

Részletesebben